Головна - пояснення до групи 16

  – пояснення до групи 16

  364

  РОЗДІЛ IV

  ГОТОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ;
  АЛКОГОЛЬНІ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ І ОЦЕТ;
  ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМІННИКИ

  Примітка:

  1. У цьому розділі термін “гранули” означає продукти, піддані агломерації або безпосередньо пресуванню, або з доданням в’язких речовин у кількості, що не перевищує 3 мас. %.

  Група 16

  Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних,
  молюсків або інших водяних безхребетних

  Примітки:

  1. До цієї групи не включаються м’ясо, м’ясні субпродукти, риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні, виготовлені або консервовані методами, зазначеними в групах 02, 03 або товарній позиції 0504.
  2. Готові продукти включаються до цієї групи за умови, що в них міститься понад 20 мас. % ковбаси, м’яса, м’ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних чи будь-якої комбінації цих продуктів. Якщо готові продукти містять два або більше вищеназваних продуктів, то вони класифікуються в товарних позиціях групи 16 як такі, що відповідають компоненту, який домінує за масою. Ці положення не стосуються продуктів з начинкою товарної позиції 1902 і готових продуктів товарної позиції 2103 або 2104.

  Примітки до товарних підпозицій:

  1. У товарній підкатегорії 1602 10 00 00 термін “гомогенізовані готові продукти” означає продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові, тонко подрібнені та розфасовані для реалізації в роздрібній торгівлі як продукти дитячого або дієтичного харчування в упаковках, масою нетто не більш як 250 г. При цьому не беруться до уваги різні інгредієнти, які в разі потреби додаються до готового продукту в невеликій кількості як приправа, консервант або з іншою метою. Ці продукти можуть містити в невеликій кількості видимі оком шматочки м’яса або м’ясних субпродуктів. Товарна підкатегорія 1602 10 00 00 займає першорядне значення в товарній позиції 1602.
  2. Риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні у товарних підкатегоріях товарної позиції 1604 або 1605 наведені під їх звичайними назвами і стосуються тих самих видів, що і зазначені в групі 03 під тими ж назвами.

  Додаткові примітки:

  1. У товарних підкатегоріях 1602 31 11, 1602 32 11 00, 1602 39 21 00, 1602 50 10 00, 1602 90 61 00 термін “сирі” означає продукти, які не були піддані будь-якій термічній обробці або термічна обробка яких, була недостатньою для забезпечення коагуляції білків в усьому продукті та в яких у зв’язку з цим (у разі товарних підкатегорій 1602 50 10 00 і 1602 90 61 00) на поверхні площини, що виникла внаслідок розрізу, зробленого в найтовщій частині, є сліди рідини рожевого кольору.
  2. У товарних підкатегоріях 1602 41 10 00, 1602 42 10 00 і 1602 49 11 00 – 1602 49 15 00 термін “їх відруби” стосується виключно готового або консервованого м’яса, яке може бути ідентифіковане за розмірами і характеристиками сполучної м’язової тканини як таке, що отримано з окостів, лопаток, філейних або шийних частин туш свійських свиней, залежно від випадку.

  Загальні положення

  До цієї групи включаються харчові продукти, які одержують переробленням м’яса, м’ясних субпродуктів (наприклад, ніг, шкіри, серця, язиків, печінки, кишок, шлунків), крові, риби (включаючи шкіру), ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних. До цієї групи включаються також продукти, приготовлені або консервовані способами, не передбаченими в групі 02 або 03 або товарної позиції 0504, наприклад:

  (1) Продукти, приготовлені у вигляді сосисок, ковбас або аналогічних продуктів.

  (2) Продукти, відварені у воді або на парі, смажені, у тому числі на грилі, печені чи приготовлені іншим способом, крім копченої риби та копчених ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних, які можуть бути відварені перед копченням або у процесі копчення (товарна позиція 0305, 0306, 0307, 0308), ракоподібних у раковинах, відварених на парі чи у воді (товарна позиція 0306), борошна тонкого і грубого помелу та гранул, що отримані з приготованої риби та приготованих ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних (відповідно товарні позиції 0305, 0306, 0307 та 0308 відповідно).

  (3) Продукти, приготовлені або консервовані у вигляді екстрактів, соків чи маринадів, приготовлені з ікри осетрових або ікринок іншої риби, просто покриті бездріжджовим тістом чи хлібними крихтами (обкачані в сухарях), приготовлені з трюфелями або приправами (наприклад, і перцем і сіллю) і т.д.

  (4) Продукти, одержані шляхом тонкої гомогенізації продуктів, що відносяться винятково до цієї групи (тобто приготовлених або консервованих м’яса, м’ясних субпродуктів, крові, або риби ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних). Ці гомогенізовані готові продукти можуть містити невелику кількість видимих оком шматочків м’яса, риби і т.д., а також невелику кількість інгредієнтів, що додають як приправу, консервант або інших цілей. Проте гомогенізація сама по собі не дає підстав для включення продукту до групи 16 як готовий виріб.

  Відмінності між продуктами, що включаються до групи 02 і 03, з одного боку, і продуктами, що відносяться до групи 16, – з іншого, наведені в Загальних положеннях до груп 02 і 03.

  До цієї групи включаються також готові харчові продукти (у тому числі так звані “готові страви ”), що складаються, наприклад, з ковбаси, м’яса, м’ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних разом з овочами, спагеті, соусом і т.п., за умови, що вони містять понад 20 мас. % ковбаси, м’яса, м’ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, чи молюсків інших водяних безхребетних, або будь-яка комбінація з цих продуктів. Якщо готовий продукт містить два чи більше продукти, згаданих вище (наприклад, і м’ясо і рибу), він включається до товарної позиції групи 16, яка відповідає компоненту або компонентам, що переважає або переважають за масою. В усіх таких випадках слід керуватися масою м’яса, риби і т.п. у готовому продукті на момент його подання, а не перед його приготуванням. (Проте слід відзначити, що фаршировані продукти товарної позиції 1902, продукти для приготування соусів і готові соуси, смакові добавки і приправи типу описаних у товарній позиції 2103, заготовки для супів і бульйонів, готові супи і бульйони, а також гомогенізовані складені харчові продукти типу описаних у товарній позиції 2104 завжди включаються в ці товарні позиції).

  До цієї групи також не включаються:

  (а) борошно, придатне для вживання в їжу, приготовлене з м’яса чи м’ясних субпродуктів (включаючи продукти з морських ссавців) (товарна позиція 0210) або з риби (товарна позиція 0305);

  (b) борошно та гранули, непридатні для вживання в їжу, приготовлені з м’яса (включаючи продукти з м’яса морських ссавців), або риби, ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних (товарна позиція 2301);

  (c) готові продукти на основі м’яса, м’ясних субпродуктів, риби і т.п., використовувані для годівлі тварин (товарна позиція 2309);

  (d) лікарські засоби групи 30.

  Додаткові загальні положення

  Для класифікації багатокомпонентних продуктів харчування (включаючи, так звані “готові страви”), що складаються, наприклад, з ковбаси, м’яса, м’ясних субпродуктів, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних або з будь-яких їхніх комбінацій, разом з овочами, спагеті, соусом тощо, дивись Примітку 2 до цієї групи і Загальні положення до цієї групи, передостанній абзац.

  Друге речення першого абзацу Примітки 2 (класифікація в товарних позиціях, що відповідають компоненту, який домінує за масою) також повинне застосовуватися до визначення цих товарних категорій. Проте, це не застосовується до сумішей, що містять печінку, товарних позицій 1601 00 і 1602 (див. другий абзац Примітки 2).

  Додаткові пояснення до Додаткової примітки 2

  Як правило, відруб, з якого отримано частину, можна ідентифікувати лише тоді, коли розміри частини становлять приблизно 100´80´2 мм або більше.

  Вираз “їх частини” застосовується виключно до частин, коли відруб, з якого їх отримують (наприклад, окіст), може бути визначений у позитивний спосіб, а не як відходи.

  Пояснення до товарної позиції 1601: 

  1601 00

  Ковбаси та аналогiчнi вироби з м’яса, м’ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв:

  1601 00 10 00

  – з печiнки

   

  – iншi:

  1601 00 91 00

  – – ковбаси, сухi або пастоподібні, сирi

  1601 00 99 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються ковбаси та аналогічні вироби, тобто готові продукти, що складаються з дрібно нарізаних або перероблених у фарш м’яса чи м’ясних субпродуктів (включаючи кишки і шлунки) або крові, які укладені в кишки, шлунки, міхури, шкіру або в аналогічну оболонку (натуральну чи штучну). Деякі з цих продуктів можуть бути без оболонки, просто спресованими в типову для ковбаси форму, тобто циліндричну або аналогічну форму з поперечним перерізом у вигляді кола, овалу чи прямокутника (з більш-менш округленими кутами).

  Ковбаси та аналогічні вироби можуть бути сирими або вареними, у тому числі копченими, і можуть містити добавки жиру, крохмалю, приправи, спеції і т.д. Крім того, вони можуть містити досить великі (наприклад, величиною зі шматок, що відкушується,) шматочки м’яса або м’ясних субпродуктів. Ковбаси та аналогічні продукти включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, нарізані вони чи не нарізані скибочками, розфасовані в герметичні ємності чи не розфасовані.

  До цієї товарної позиції, серед іншого(inter alia), включаються:

  (1) Ковбаси та аналогічні вироби на основі м’яса (наприклад, франкфуртські ковбаски, салямі);

  (2) ліверні ковбаси (включаючи ковбаси з печінки свійської птиці);

  (3) “чорні ковбаси-пудинги” і “білі ковбаси-пудинги”;

  (4) “андуілети” (ковбаса із субпродуктів у малогабаритній ковбасній оболонці), савелойська ковбаса, болонська ковбаса та аналогічні делікатесні вироби;

  (5) паштети, м’ясні паштети, заливні і рилети (дрібнорублена свинина, смажена в салі) за умови, що вони укладені в ковбасну оболонку або спресовані в типову для ковбаси форму.

  До цієї товарної позиції включаються також деякі готові харчові продукти (у тому числі так звані “готові страви”) на основі ковбаси або аналогічних продуктів (див. Загальні положення до цієї групи, пункт 3).

  До цієї товарної позиції, проте, не включаються:

  (а) м’ясо, укладене в міхури, кишки або інші аналогічні оболонки (натуральні чи штучні) без попереднього перероблення у фарш чи здрібнювання, наприклад, рулет з шинки та передній свинячий окіст (звичайно товарна позиція 0210 або 1602);

  (b) сире м’ясо рублене або перероблене у фарш, але яке не містить інших інгредієнтів, навіть якщо воно укладене в оболонку (група 02);

  (c) продукти, укладені в оболонку, звичайно не використовувану як ковбасна оболонка, якщо вони без цієї оболонки не можуть включатися до цієї товарної позиції (звичайно товарна позиція 1602);

  (d) м’ясо свійської птиці, що пройшло теплове кулінарне оброблення і лише обвалене, типу рулету з індика (товарна позиція 1602).

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Той факт, що продукти можуть вважатися такими, що належать до “ковбас та аналогічних виробів” для продажу, не є визначальним чинником для цілей класифікації в цій товарній позиції.

  Рублені або тонко подрібнені готові м’ясні вироби, які набули сталої форми в результаті фасування в консервні банки або іншу жорстку тару, циліндричну чи ні, не вважаються “ковбасами” у значенні цієї товарної підпозиції.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  1601 00 10

  Ця товарна категорія включає ковбаси та аналогічні вироби, що містять печінку, з доданням або без додання м’яса, м’ясних субпродуктів, жиру тощо, за умови, що печінка надає цим виробам специфічний характер. Ці продукти, зазвичай варені та іноді копчені, їх можна легко розпізнати за характерним смаком печінки.

  1601 00 91

  Ця товарна категорія включає неварені ковбаси за умови, що вони були витримані до готовності (наприклад, сушінням на повітрі) і готові для безпосереднього споживання.

  Такі продукти можуть бути також копчені за умови, що коптіння не спричинює повної коагуляції (згортання) білків, яке виникає за теплового оброблення, наприклад, під час коптіння за високої температури.

  Отже, ця товарна категорія включає ковбаси, які, зазвичай, їдять скибками (такі, як салямі, арльська ковбаса, плоквурст), а також м’які ковбаси (для намазування), наприклад, тівурст.

  1601 00 99

  Ця товарна категорія включає:

  1) ковбаси та подібні вироби, свіжі, які не були піддані будь-якому процесу витримування;

  2) варені ковбаси, наприклад, франкфуртські ковбаси, страсбурзькі ковбаси, віденські ковбаси, мартаделла, ковбаси, виготовлені з тельбухів, відомі як “андуй” та “андуєт”, білі ковбаси-пудинги, чорні ковбаси-пудинги та інші аналогічні спеціальні сорти.

  Пояснення до товарної позиції 1602: 

  1602

  Іншi готовi чи консервованi продукти з м’яса, м’ясних субпродуктiв або кровi:

  1602 10 00 00

  – гомогенiзованi готовi продукти

  1602 20

  – з печiнки будь-яких тварин:

  1602 20 10 00

  – – гусячої або качиної

  1602 20 90 00

  – – iнші

   

  – із свiйської птицi товарної позицiї 0105:

  1602 31

  – – з iндикiв:

   

  – – – якi мiстять 57 мас.% або бiльше м’яса чи субпродуктiв свiйської птицi:

  1602 31 11 00

  – – – – якi мiстять виключно сире м’ясо iндиків

  1602 31 19 00

  – – – – iншi

  1602 31 80 00

  – – – iншi

  1602 32

  – – з курей свійських (Gallus domesticus):

   

  – – – якi мiстять 57 мас.% або бiльше м’яса чи субпродуктiв свiйської птицi:

  1602 32 11 00

  – – – – сирі

  1602 32 19 00

  – – – – iнші

  1602 32 30 00

  – – – якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як 57 мас.% м’яса чи субпродуктiв свiйської птицi

  1602 32 90 00

  – – – iнші

  1602 39

  – – iншi:

   

  – – – якi мiстять 57 мас.% або бiльше м’яса чи субпродуктiв свiйської птицi:

  1602 39 21 00

  – – – – сирi

  1602 39 29 00

  – – – – iншi

  1602 39 85 00

  – – – iншi

   

  – із свинини:

  1602 41

  – – окiст і його вiдруби:

  1602 41 10 00

  – – – свiйської свинi

  1602 41 90 00

  – – – iншi

  1602 42

  – – з лопатки та її вiдрубів:

  1602 42 10 00

  – – – свiйської свинi

  1602 42 90 00

  – – – iншi

  1602 49

  – – iншi, включаючи сумiшi:

   

  – – – із свiйських свиней:

   

  – – – – якi мiстять 80 мас.% або бiльше м’яса чи м’ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження:

  1602 49 11 00

  – – – – – фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, включаючи сумiшi фiлейних частин або окостiв

  1602 49 13 00

  – – – – – шийнi частини та їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопаткових частин

  1602 49 15 00

  – – – – – iншi сумiшi, що мiстять окости, лопаткові частини, філейні частини або шийні частини та їх вiдруби

  1602 49 19 00

  – – – – – iншi

  1602 49 30 00

  – – – – якi мiстять 40 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% м’яса або м’ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження

  1602 49 50 00

  – – – – якi мiстять менш як 40 мас.% м’яса чи м’ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження

  1602 49 90 00

  – – – iншi

  1602 50

  – з великої рогатої худоби:

  1602 50 10 00

  – – сирi; сумiшi м’яса або м’ясних субпродуктiв варених i м’яса або м’ясних субпродуктiв сирих

   

  – – iншi:

  1602 50 31 00

  – – – солонина (Corned beef), у герметично закритих посудинах

  1602 50 95 00

  – – – iншi

  1602 90

  – iншi, включаючи готовi продукти з крові будь-яких тварин:

  1602 90 10 00

  – – продукти з кровi будь-яких тварин

   

  – – iншi:

  1602 90 31 00

  – – – з дичини або кролика

   

  – – – iншi:

  1602 90 51 00

  – – – – якi мiстять м’ясо або м’яснi субпродукти свiйських свиней

   

  – – – – iншi:

   

  – – – – – якi мiстять м’ясо або субпродукти великої рогатої худоби:

  1602 90 61 00

  – – – – – – сирi; сумiшi м’яса або субпродуктiв варених i м’яса або субпродуктiв сирих

  1602 90 69 00

  – – – – – – iншi

   

  – – – – – iншi:

  1602 90 91 00

  – – – – – – з баранини

  1602 90 95 00

  – – – – – – з козлятини

  1602 90 99 00

  – – – – – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються всі готові чи консервовані продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові, що відносяться до цієї групи, крім ковбас та аналогічних продуктів (товарна позиція 1601), м’ясних екстрактів і м’ясних соків (товарна позиція 1603).

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) м’ясо або м’ясні субпродукти, відварені у воді (крім обварених чи оброблених аналогічним способом – див. Загальні положення до групи 02), на парі, смажені, у тому числі на грилі, печені чи приготовлені іншим способом;

  (2) паштети, м’ясні паштети, заливні, рулети (дрібнорублена свинина, смажена в салі) за умови, що вони не задовольняють вимоги, необхідні для включення до товарної позиції 1601 як ковбаса або аналогічні продукти;

  (3) м’ясо і м’ясні субпродукти, приготовлені чи консервовані іншим способом, не передбаченим у групі 02 або товарній позиції 0504, включаючи продукти, просто покриті недріжджовим тістом чи хлібними крихтами (обкачані в сухарях), приготовлені з трюфелями, приправлені (наприклад, і перцем, і сіллю) або тонко гомогенізовані (див. Загальні положення до цієї групи, пункт 4);

  (4) готові продукти з крові, крім “чорної ковбаси-пудингу” і аналогічних продуктів товарної позиції 1601;

  (5) харчові готові продукти (включаючи так звані “готові страви”), що містять понад 20 мас.% м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові (див. загальні положення до цієї групи).

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) макаронні вироби (равіолі і т.п.) з начинкою з м’яса чи м’ясних субпродуктів (товарна позиція 1902);

  (b) продукти для приготування соусів, готові соуси, смакові добавки і приправи змішані (товарна позиція 2103);

  (c) супи і бульйони готові та заготовки для їхнього приготування, а також гомогенізовані складені харчові продукти (товарна позиція 2104).

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Дивись додаткову примітку 6 (а) до групи 02, яка передбачає класифікацію сирого м’яса птиці з приправами в групі 16. Якщо м”ясо сире, з приправами або без, визначається органолептичним методом тестування м’яса, викладеного Комісією з імплементації (EU) No 1362/2013 (1).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  1602 10 00

  Дивись пункт 1 Примітки до підпозицій цієї групи.

  1602 20 10 – 1602 20 90

  Ці товарні категорії включають приготовлені або консервовані продукти, які містять печінку, змішану або не змішану з м’ясом або іншими м’ясними субпродукти, за умови, що печінка надає продуктам особливих властивостей. Основні продукти цих товарних категорій одержуються з печінки гуски або качки (товарна категорія 1602 20 10).

  1602 31 11 – 1602 39 85

  Ці товарні категорії включають свійську птицю і частини свійської птиці, консервовані після приготування.

  Ці продукти включають:

  1) курчат в желе;

  2) половинки або чвертки курчат у соусі та цілі ніжки індиків, гусей або курчат, заморожені або незаморожені;

  3) паштет із свійської птиці (що складається переважно з м’яса свійської птиці, до якого додано телятину, свинячий жир, трюфелі та спеції), заморожений або незаморожений;

  4) готові страви, які містять м’ясо свійської птиці як основний інгредієнт разом з іншими продуктами, такими, як овочі, рис або макаронні вироби, як доповнення (гарнір) до самої м’ясної страви. Прикладами страв цієї категорії є вироби, відомі як “курчата з рисом” і “курчата з грибами”, а також заморожені готові страви з свійської птиці на лотку, на якому м’ясо саме по собі та різноманітні інші вироби розміщуються окремо.

  Під час визначення відсотку м’яса або субпродуктів свійської птиці слід нехтувати масою будь-яких кісток.

  1602 31 11

  Дивись Додаткову примітку 1 до цієї групи.

  1602 32 11

  Дивись Додаткову примітку 1 до цієї групи.

  1602 39 21

  Дивись Додаткову примітку 1 до цієї групи.

  1602 41 10 і 1602 41 90

  Дивись Додаткову примітку 2 до цієї групи щодо застосування терміна “відруби від них” та відповідні Пояснення.

  Рублені або тонко подрібнені вироби виключаються з цих товарних категорій, навіть якщо вони виготовлені з окостів або відрубів від них.

  1602 42 10 і 1602 42 90

  Дивись Додаткову примітку 2 до цієї групи щодо застосування терміна “відруби від них” та відповідні Пояснення.

  Рублені або тонко подрібнені вироби виключаються з цих товарних категорій, навіть якщо вони виготовлені з лопаток та відрубів від них.

  1602 49 11 – 1602 49 50

  Для визначення відсоткового вісту м’яса або м’ясних субпродуктів усіх видів, включаючи жири будь-якого виду або походження, дивись Регламент Комісії (EC) No 226/89 (OJ L 29, 31.1.1989, p. 11).

  Під час визначення відсоткового вмісту м’яса або м’ясних субпродуктів будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження, не повинні враховуватися желатини та соуси.

  1602 49 15

  Дивись Додаткову примітку 2 до цієї групи щодо застосування терміна “відруби від них” та відповідні Пояснення.

  Суміші цієї товарної категорії повинні містити щонайменше один з відрубів (та/або їх частини), згадувані в назві товарної категорії, хоча цей відруб не обов’язково повинен надавати суміші своєї особливої властивості. Суміш може також містити м’ясо або м’ясні субпродукти інших тварин.

  1602 50 10

  Дивись Додаткову примітку 1 до цієї групи.

  1602 50 31

  У товарній категоріії 1602 50 31 термін “у герметично закритих посудинах” означає продукти, поміщені у посудини, герметезовані під вакуумом або не під вакуумом, для попередження попадання в них або виходу з них повітря або газів. Після відкривання посудини початкова герметизація повністю порушується.

  В ці товарні підкатегорії включається продукти, поміщені, inter alia, в герметичні пластикові пакети, під вакуумом або не під вакуумом.

  1602 90 61

  Дивись Додаткову примітку 1 до цієї групи.

  Пояснення до товарної позиції 1603: 

  1603 00

  Екстракти та соки з м’яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних:

  1603 00 10 00

  – у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг

  1603 00 80 00

  – iншi

  Екстракти цієї товарної позиції, хоча й одержані з різної сировини, мають аналогічні фізичні властивості (зовнішній вигляд, запах, смак і т.д.) і хімічний склад.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) М’ясні екстракти. Це концентрати, одержувані звичайно шляхом відварювання в воді чи на парі м’яса під тиском і концентрування рідини, яка утворюється після видалення жиру, за допомогою фільтрації чи центрифугування. Ці екстракти можуть бути в твердому або рідкому стані залежно від ступеня концентрації.

  (2) Соки з м’яса, одержувані пресуванням сирого м’яса.

  (3) Екстракти з риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних. Екстракти з риби одержують, наприклад, шляхом згущення водяних екстрактів з м’яса оселедця чи іншої риби або виробляють з рибного борошна (у тому числі знежиреного). У процесі виробництва всі компоненти, або їхня частина, що додають екстракту смак риби (наприклад, триметиламін у випадку морської риби), можуть бути видалені, і тому такі екстракти мають властивості, близькі до властивостей екстрактів з м’яса.

  (4) Соки, одержувані пресуванням сирої риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних.

  Усі ці продукти можуть містити сіль або інші речовини, додані в достатній кількості для їхнього запобігання від псування.

  Екстракти використовуються для приготування деяких харчових продуктів, таких як супи (концентровані чи неконцентровані) та соуси. Соки використовуються переважно як дієтичні харчові продукти.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) супи і бульйони готові та заготовки для їхнього приготування, гомогенізовані складені харчові продукти, що містять м’ясо, рибу і т.д., екстракти (включаючи супи і бульйони у вигляді гранул чи кубиків), які крім цих продуктів містять інші інгредієнти, такі як жири, желатин та звичайно велику кількість солі (товарна позиція 2104);

  (b) розчинні рибні продукти або продукти з морських ссавців товарної позиції 2309;

  (c) лікарські засоби, в яких будь-які продукти цієї товарної позиції служать винятково як носії для лікарських речовин (група 30);

  (d) пептони і пептонати (товарна позиція 3504).

  Пояснення до товарної позиції 1604: 

  1604

  Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб:

  – риба цiла або шматками, але не фарширована:

  1604 11 00 00

  – – лосось

  1604 12

  – – оселедцi:

  1604 12 10 00

  – – – фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене

   

  – – – iншi:

  1604 12 91 00

  – – – – у герметично закритих посудинах

  1604 12 99 00

  – – – – iншi

  1604 13

  – – сардини, сардинела, кiлька або шпроти:

   

  – – – сардини:

  1604 13 11 00

  – – – – в оливковiй олiї

  1604 13 19 00

  – – – – iншi

  1604 13 90

  – – – інші:

  1604 13 90 10

  – – – – шпроти в олії

  1604 13 90 90

  – – – – інші

  1604 14

  – – тунець, скiпджек, або тунець смугастий, і пеламiда (Sarda spp.):

   

  – – – тунець та скiпджек, або тунець смугастий:

  1604 14 11 00

  – – – – в олiї

   

  – – – – iншi:

  1604 14 16 00

  – – – – – філе, або “балик”

  1604 14 18 00

  – – – – – iншi

  1604 14 90 00

  – – – пеламiда (Sarda spp.)

  1604 15

  – – скумбрiя:

   

  – – – скумбрія звичайна, або європейська (Scomber scombrus), і скумбрія японська, або східна (Scomber japonicus):

  1604 15 11

  – – – – фiле:

  1604 15 11 10

  – – – – – скумбрії виду Scomber scombrus

  1604 15 11 20

  – – – – – скумбрії виду Scomber japonicus

  1604 15 19

  – – – – iнші:

  1604 15 19 10

  – – – – – скумбрії виду Scomber scombrus

  1604 15 19 20

  – – – – – скумбрії виду Scomber japonicus

  1604 15 90 00

  – – – скумбрія австралійська (Scomber australаsicus)

  1604 16 00 00

  – – анчоуси

  1604 17 00 00

  – – вугор

  1604 19

  – – iнша:

  1604 19 10 00

  – – – лососевi, крiм лосося

   

  – – – риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthуnnus (Katsuwonus) pelamis):

  1604 19 31 00

  – – – – філе, або “балик”

  1604 19 39 00

  – – – – iншi

  1604 19 50 00

  – – – однокольоровий боніто (Оrcynopsis unicolor)

   

  – – – iнша:

  1604 19 91

  – – – – фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене:

  1604 19 91 10

  – – – – – окуня морського золотистого (Sebastes marinus)

  1604 19 91 20

  – – – – – червоного миня (Urophycis chuss)

  1604 19 91 30

  – – – – – хека сріблястого (Merluccius bilinearis)

  1604 19 91 40

  – – – – – мерлузи орегонської (Merluccius productus)

  1604 19 91 90

  – – – – – інші

   

  – – – – iнші:

  1604 19 92 00

  – – – – – трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

  1604 19 93 00

  – – – – – сайда (Pollachaius virens)

  1604 19 94

  – – – – – мерлуза (Merluccius spp.) і морський минь Urophycis spp.):

  1604 19 94 10

  – – – – – – мерлуза орегонська (Merluccius productus)

  1604 19 94 20

  – – – – – – хек сріблястий (Merluccius bilinearis)

  1604 19 94 30

  – – – – – – червоний минь (Urophycis chuss)

  1604 19 94 90

  – – – – – – інші

  1604 19 95 00

  – – – – – минтай (Theragra chalcogramma) i срiбляста сайда (Pollachius pollachius)

  1604 19 97

  – – – – – iнші:

  1604 19 97 10

  – – – – – – окунь морський золотистий (Sebastes marinus)

  1604 19 97 20

  – – – – – – осетроподібні (Acipenseriformes)

  1604 19 97 30

  – – – – – – судак (Stizostedion spp.)

  1604 19 97 90

  – – – – – – інші

  1604 20

  – інша риба готова або консервована:

  1604 20 05 00

  – – готовi продукти із сурiмі

   

  – – iншi:

  1604 20 10 00

  – – – з лосося

  1604 20 30

  – – – з лососевих, крiм лосося:

  1604 20 30 10

  – – – – з арктичного гольця (Salvelinus alpinus)

  1604 20 30 90

  – – – – з інших

  1604 20 40 00

  – – – з анчоусiв

  1604 20 50

  – – – із сардин, пеламiди, скумбрії звичайної, або європейської (Scomber scombrus), скумбрії японської, або східної (Scomber japonicus), та однокольорового боніто (Оrcynopsis unicolor):

  1604 20 50 10

  – – – – із скумбрії звичайної, або європейської (Scomber scombrus)

  1604 20 50 20

  – – – – із пеламiди

  1604 20 50 30

  – – – – з однокольорового боніто (Оrcynopsis unicolor)

  1604 20 50 90

  – – – – з інших

  1604 20 70 00

  – – – з тунця, скiпджека, або тунця смугастого, та iнших риб роду Euthynnus

  1604 20 90

  – – – з інших риб:

  1604 20 90 10

  – – – – з осетроподібних (Acipenseriformes)

  1604 20 90 20

  – – – – із судака (Stizostedion spp.)

  1604 20 90 90

  – – – – з інших риб

   

  – ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб:

  1604 31 00 00

  – – ікра осетрових (чорна ікра)

  1604 32 00 00

  – – ікра інших риб

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Риба, відварена у воді або на парі, смажена, у тому числі на грилі, печена чи приготовлена іншим способом. Проте копчена риба, піддана тепловій обробці перед копченням або в процесі копчення, включається до товарної позиції 0305 за умови, що вона не була приготовлена будь-яким іншим способом.

  (2) Риба, приготовлена чи консервована в оцті, олії і т.д.; маринади з риби (риба, приготовлена у вині, оцті і т.д., з добавками спецій чи інших інгредієнтів); рибна ковбаса; рибна паста; продукти, відомі як “паста з анчоусів” і “паста з лосося” (пасти, приготовлені з цих риб з добавкою жиру), і т.д.

  (3) Риба та її частини, приготовлені чи консервовані іншими способами, не передбаченими в товарних позиціях 0302-0305, наприклад, рибне філе, просто покрите бездріжджовим тістом чи хлібними крихтами (обкачане в сухарях), приготовлені молочко і печінка, тонко гомогенізована риба (див. Загальні положення до цієї групи, пункт 4) та пастеризована чи стерилізована риба.

  (4) Деякі готові харчові продукти (включаючи так звані “готові страви”), що містять рибу (див. Загальні положення до цієї групи).

  (5) Ікра осетрових (чорна ікра). Її готують з ікринок осетрових риб, які водяться в річках декількох регіонів (Італія, Аляска, Туреччина, Іран і Росія); основними видами осетрових риб є білуга, шип, осетер та севрюга. Ікра буває звичайно у вигляді м’якої зернистої маси, що складається з ікринок від 2 до 4 мм у діаметрі, колір якої змінюється від сріблисто-сірого до зеленувато-чорного; вона має найсильніший запах і злегка солона на смак. Може бути подана в пресованому вигляді, тобто у вигляді гомогенізованої пасти, якій іноді надають форму невеликих тонких циліндрів або упаковують у невеликі ємності.

  (6) Ікру інших риб готують їх з ікринок багатьох видів риб, крім осетрових (наприклад, лосося, коропа, щуки, тунця, кефалі, тріски, пинагору), ікринки яких промиті, очищені від іншого біологічного матеріалу (внутрішніх тканин за допомогою яких вони прикріплюються), солені, а іноді пресовані або висушені. Вони можуть бути також приправлені і забарвлені.

  Усі ці продукти включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, упаковані вони в герметичні місткості чи не упаковані.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) ікра риби (тобто ікра, не звільнена від плівки яєчника), приготовлена чи консервована лише способами, передбаченими в групі 03 (група 03);

  (b) екстракти та соки з риби (товарна позиція 1603);

  (c) вироби з недріжджового тіста з начинкою з риби (товарна позиція 1902);

  (d) продукти для приготування соусів та готові соуси, смакові добавки та приправи змішані (товарна позиція 2103);

  (e) супи і бульйони готові та заготовки для їхнього приготування, а також гомогенізовані складені харчові продукти (товарна позиція 2104). 

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Дивись пункт 2 Примітки до підпозицій цієї групи.

  1604 12 91

             Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 1602 50 31.

  1604 14 16

  Ця товарна категорія включає лише філе у значенні Пояснень до товарної позиції 0304, пункт 1, яке має три такі характеристики:

  – приготовлене;

  – фасоване, без вкривної рідини, у мішечках (або обгортці), призначених для пакування харчових продуктів, паковане чи не паковане у вакуумі, герметизоване чи не герметизоване термозварюванням; та

  – морожене.

  1604 19 31

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 1604 14 16.

  1604 20 05

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 0304 93 10.

  Готові продукти цієї товарної категорії виготовляються з сурімі з доданням інших продуктів (наприклад, борошна, крохмалю, білків, м’яса ракоподібних, спецій, ароматизаторів та барвників). Вони підлягають тепловій обробці і, зазвичай, подаються в замороженому стані.

  Пояснення до товарної позиції 1605: 

  1605

  Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:

  1605 10 00 00

  – краби

   

  – креветки та пильчаті креветки:

  1605 21

  – – в негерметичній упаковці:

  1605 21 10 00

  – – – у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2 кг

  1605 21 90 00

  – – – iншi

  1605 29 00 00

  – – інші

  1605 30

  – омари:

  1605 30 10 00

  – – м’ясо омара пiсля термообробки, призначене для виготовлення омарового масла або омарового паштету, пасти, супів чи соусiв

  1605 30 90 00

  – – iншi

  1605 40 00

  – інші ракоподібні:

  1605 40 00 10

  – – криль антарктичний (Euphausia superba)

  1605 40 00 90

  – – інші

   

  – молюски:

  1605 51 00 00

  – – устриці

  1605 52 00 00

  – – гребінці, включаючи королівські гребінці

  1605 53

  – – мідії:

  1605 53 10 00

  – – – у герметично закритих посудинах

  1605 53 90 00

  – – – iншi

  1605 54 00 00

  – – каракатиці і кальмари

  1605 55 00 00

  – – восьминоги

  1605 56 00 00

  – – клеми, серцевидки і арки

  1605 57 00 00

  – – морські вушка

  1605 58 00 00

  – – равлики, крім липариса

  1605 59 00 00

  – – інші

   

  – інші водні безхребетні:

  1605 61 00 00

  – – голотурії

  1605 62 00 00

  – – морські їжаки

  1605 63 00 00

  – – медузи

  1605 69 00 00

  – – інші

  Пояснення до товарної позиції 1604 стосуються, з відповідними змінами (mutatis mutandis), до ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних, крім ракоподібних у панцирах, відварених у воді або на парі (з добавкою або без добавки невеликої кількості харчових хімічних консервантів), що включаються до товарної позиції 0306.

  Готові чи консервовані продукти з ракоподібних і молюсків частіше всього містять крабів, креветок, омарів, лангустів, раків, мідій, восьминогів, кальмарів та равликів. До інших готових чи консервованих водяних безхребетних, що включається до цієї товарної позиції, відносяться насамперед морські їжаки, трепанги (фр. bêches-de-mer) та медузи.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  Дивись пункт 2 Примітки до підпозицій цієї групи.

  1605 29 00

  Ця товарна категорія включає герметично упаковані креветки, Дивись Додаткові пояснення до товарних категорій 1602 50 31.

  1605 53 10

  Дивись Додаткові пояснення до товарних категорій 1602 50 31.