Головна - пояснення до групи 17

  – пояснення до групи 17

  217

  Група 17

  Цукор і кондитерські вироби з цукру

  Примітка:

  1. Ця група не включає:

  (а) кондитерські вироби з цукру, які містять какао (товарна позиція 1806);

  (b) хімічно чисті цукри (крім цукрози, лактози, мальтози, глюкози і фруктози) та інші продукти товарної позиції 2940; або

  (c) лікарські засоби або іншу продукцію групи 30.

  Примітки до товарних підпозицій:

  1. У товарних підпозиціях 1701 12 , 1701 13 та 1701 14 термін “цукор-сирець” означає цукор, у якому вміст цукрози в сухому стані становить менш як 99,5º за показниками поляриметра.
  2. До товарної підпозиції 1701 13 включається тільки тростинний цукор, отриманий без центрифугування, з масовою часткою цукрози в перерахунку на суху речовину, що відповідає показникам поляриметра 69º або більше, але менш як 93º. Продукт містить тільки природні ксеноморфні мікрокристали неправильної форми, невидимі неозброєним оком, оточені залишками меляси та іншими складовими цукрової тростини.

  Додаткові примітки:

  1. У товарних підкатегоріях 1701 12 10 00, 1701 12 90 00, 1701 13 10 00, 1701 13 90 00, 1701 14 10 00 та 1701 14 90 00 термін “цукор-сирець” означає цукор без ароматичних добавок, або без барвників, або без вмісту будь-яких інших добавок, який містить у сухому стані менш як 99,5 мас. % цукрози, визначеної поляриметричним методом.
  2. У товарній підкатегорії 1701 99 10 00 термін “білий цукор” означає цукор без ароматичних добавок, або без барвників, або без вмісту будь-яких інших добавок, який містить у сухому стані 99,5 мас. % або більше цукрози, визначеної поляриметричним методом.
  3. Для цілей встановлення ставок мита, що застосовуються до продуктів товарних категорій 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 71, 1702 90 80 та 1702 90 95, вміст сахарози, у тому числі інші цукри, перераховані на сахарозу, визначають методами, викладеними у статті 42 (2) і (4) Регламенту Комісії (ЄС) No 951/2006.
  4. У товарних підкатегоріях 1702 30 10 00, 1702 40 10 00, 1702 60 10 00 і 1702 90 30 00 термін “ізоглюкоза” означає продукт, одержаний з глюкози або її полімерів, який містить у сухому стані не менш як 10 мас. % фруктози.

  Для цілей встановлення ставок мита для продуктів, згаданих вище, вміст сухої речовини визначається відповідно до статті 42(3) Регламенту Комісії (ЄС) No 951/2006.

  1. Термін “сироп інуліновий” означає:

  (а) у товарній підкатегорії 1702 60 80 00 безпосередній продукт гідролізу інуліну або олігофруктози, який містить у сухому стані більш як 50 мас. % фруктози у вільній формі або у вигляді цукрози;

  (b) у товарній підкатегорії 1702 90 80 00 безпосередній продукт гідролізу інуліну або олігофруктози, який містить у сухому стані не менш як 10 мас. %, але не більше 50 мас. % фруктози у вільній формі або у вигляді цукрози.

  Загальні положення

  До цієї групи включаються не лише цукор як такий (тобто цукроза, лактоза, мальтоза, глюкоза і фруктоза), але також цукровий сироп, штучний мед, карамелізований цукор, меляса, одержувана під час екстрагування або рафінування цукру, та кондитерські вироби з цукру. Твердий цукор і меляса цієї групи можуть містити ароматичні добавки та барвники.

  До цієї групи не включаються:

  (а) кондитерські вироби з цукру, що містять какао або шоколад (крім білого шоколаду) у будь-якому співвідношенні, та підсолоджений какао-порошок (товарна позиція 1806);

  (b) підсолоджені готові харчові продукти групи 19, 20, 21 або 22;

  (c) підсолоджені корми для тварин (товарна позиція 2309);

  (d) хімічно чисті цукри (крім цукрози, лактози, мальтози, глюкози і фруктози) та їх водяні розчини (товарна позиція 2940);

  (e) лікарські засоби, що містять цукор (група 30).

  Пояснення до товарної позиції 1701: 

  1701

  Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв і хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi:

  – цукор-сирець без додання ароматичних добавок або барвникiв:

  1701 12

  – – буряковий цукор:

  1701 12 10 00

  – – – для рафiнування

  1701 12 90 00

  – – – iнший

  1701 13

  – – тростинний цукор, зазначений в примітці до товарних підпозицій 2 до цієї

  групи
  :

  1701 13 10 00

  – – – для рафiнування

  1701 13 90 00

  – – – iнший

  1701 14

  – – інший тростинний цукор:

  1701 14 10 00

  – – – для рафiнування

  1701 14 90 00

  – – – iнший

   

  – iнший:

  1701 91 00 00

  – – з доданням ароматичних добавок або барвникiв

  1701 99

  – – iнші:

  1701 99 10 00

  – – – цукор бiлий

  1701 99 90 00

  – – – iнші

  Тростинний цукор одержують із соку, що міститься в стеблах цукрової тростини. Буряковий цукор одержують із соку, що добувається з коренеплодів цукрового буряку.

  Нерафінований тростинний чи буряковий цукор, чи цукор-сирець, буває у вигляді кристалів та інших твердих формах коричневого кольору, обумовленого наявністю домішок. Вміст цукрози в сухому стані складає менше 99,5º за показами поляриметра (дивись Примітку до підпозицій 1. Зазвичай цукор-сирець переробляють у рафіновану цукрову продукцію. Проте він може бути такого високого ступеня чистоти, що може використовуватися для харчування без рафінування.

  Рафінований тростинний чи буряковий цукор одержують шляхом подальшого оброблення відповідного цукру-сирцю. Рафінований цукор являє собою білу кристалічну речовину, яка надходить на ринок у вигляді продукту різного ступеня подрібнення або у формі дрібних кубиків, голівок, брусків чи паличок, або правильно сформованих, пиляних чи колотих шматків.

  Крім згаданих вище цукру-сирцю та рафінованого цукру до цієї товарної позиції включається коричневий цукор, що складається з білого цукру, змішаного з невеликою кількістю, наприклад, карамельного колеру або меляси, та льодяниковий цукор, що складається з великих кристалів, утворених внаслідок повільної кристалізації концентрованого розчину цукру.

  Слід відзначити, що до цієї товарної позиції включається тростинний чи буряковий цукор, що знаходиться лише у твердому стані (включаючи цукрову пудру), у тому числі, що містить ароматизатори чи барвники.

  Цукрові сиропи з тростинного чи бурякового цукру, що складаються з водяного розчину цукру, включаються до товарної позиції 1702, якщо вони не містять ароматизаторів чи барвників, у противному разі вони включаються до товарної позиції 2106.

  До цієї товарної позиції включається також хімічно чиста цукроза у твердому стані, яким би не було її походження. Цукроза (крім хімічно чистої цукрози), одержана з будь-якої іншої сировини, крім цукрової тростини чи цукрового буряку, не включається до цієї товарної позиції (товарна позиція 1702).

  Пояснення до товарних підпозицій:

  1701 12, 1701 13 та 1701 14

  Тростинний цукор-сирець, що надходить у торгівлю, завжди містить понад 0,1 % інвертного цукру, тоді як його вміст у буряковому цукрі-сирці звичайно менше 0,1 %. Ці два види цукру можна відрізнити один від одного за запахом, що утворюється під час зберігання протягом ночі розчинів відповідних зразків у закупорених місткостях.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  1701 12 10 – 1701 14 90

  Дивись Примітку до підпозицій 1 до цієї групи.

  Ці товарні категорії включають:

  1. Деякі білі нерафіновані цукри.
  2. Коричневий цукор с низьким ступенем поляризації, одержуваний з другого та третього циклів процесу виробництва цукру та змінюваний за кольором у діапазоні від жовтого до темно-коричневого, головним чином обумовлений вмістом меляси; вміст цукрози, зазвичай, від 85 мас.% до 98 мас.%.
  3. Менш чистий цукор, що є результатом процесу рафінування або виробництва цукристих кондвиробів, наприклад, чвертки, шматки та коричневий цукор.

  1701 12 10 і 1701 12 90

  Дивись Пояснення до товарних підпозицій 1701 12, 1701 13 і 1701 14.

  1701 13 10 і 1701 13 90

  Дивись Пояснення до товарних підпозицій 1701 12, 1701 13 і 1701 14.

  1701 14 10 і 1701 14 90

  Дивись Пояснення до товарних підпозицій 1701 12, 1701 13 і 1701 14.

  1701 91 00

  Ароматизований або забарвлений цукор класифікується в цій товарній категорії, навіть якщо вміст цукрози в ньому менше 99,5 мас.%.

  1701 99 10

  Дивись Додаткову примітку 2 до цієї групи.

  Білий цукор цієї товарної категорії – це цукор, рафінований або нерафінований, який зазвичай білого кольору у зв’язку з високим вмістом цукрози у ньому (99,5 мас.% та більше).

  Для визначення вмісту цукрози в білому цукрі у відповідності до Додаткової примітки 2 групи 17 слід застосовувати поляриметричний метод (Comission Directive 79/790/EEC, Annex II, method 10 (OJ L 239, 22.9.1979, p. 24).

  Пояснення до товарної позиції 1702: 

  1702

  Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрів без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор і патока:

  – лактоза та сироп лактози:

  1702 11 00 00

  – – з вмiстом лактози 99 мас.% або бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину

  1702 19 00 00

  – – iншi

  1702 20

  – цукор і сироп кленовi:

  1702 20 10 00

  – – кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв

  1702 20 90 00

  – – iншi

  1702 30

  – глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту фруктози або з вмiстом менш як 20 мас.% фруктози в сухому стані:

  1702 30 10 00

  – – iзоглюкоза

   

  – – iншi:

  1702 30 50 00

  – – – у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого

  1702 30 90 00

  – – – iншi

  1702 40

  – глюкоза та сироп з глюкози, з вмiстом у сухому станi не менш як 20 мас.%, але менш як 50 мас.% фруктози, крім інвертного цукру:

  1702 40 10 00

  – – iзоглюкоза

  1702 40 90 00

  – – iншi

  1702 50 00 00

  – фруктоза хiмiчно чиста

  1702 60

  – iнша фруктоза та сироп фруктози, з вмiстом у сухому станi понад 50 мас.% фруктози, крім інвертного цукру:

  1702 60 10 00

  – – iзоглюкоза

  1702 60 80 00

  – – сироп інуліновий

  1702 60 95 00

  – – iншi

  1702 90

  – iншi, включаючи iнвертний цукор та інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у сухому стані 50 мас.% фруктози:

  1702 90 10 00

  – – мальтоза хiмiчно чиста

  1702 90 30 00

  – – iзоглюкоза

  1702 90 50 00

  – – мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп

   

  – – цукор і патока карамелiзованi:

  1702 90 71 00

  – – – з вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози в сухому станi

   

  – – – iншi:

  1702 90 75 00

  – – – – у виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого

  1702 90 79 00

  – – – – iншi

  1702 90 80 00

  – – сироп iнулiновий

  1702 90 95 00

  – – інші

  До цієї товарної позиції включаються інші цукри у твердому стані, цукрові сиропи, а також штучний мед і карамельний колер.

  (А) Інші цукри

  Сюди входять цукри, крім цукрів товарної позиції 1701 або хімічно чистих цукрів товарної позиції 2940, у твердому стані (включаючи цукрову пудру), які містять чи не містять ароматизувальні добавки чи барвники. Основні цукри цієї товарної позиції:

  (1) Лактоза (C12H22O11), відома також як молочний цукор, зустрічається в молоці і одержується промисловим способом з молочної сироватки. До цієї товарної позиції включається як технічна, так і хімічно чиста лактоза. Такі продукти повинні містити понад 95 мас. % лактози в перерахунку на суху речовину, вираженої як безводна лактоза. Перерахунок на суху речовину потрібен, щоб виключити як вільну, так і кристалізаційну воду. Продукти, одержані з молочної сироватки та які містять 95 мас. % або менше лактози, вираженої як безводна лактоза в перерахунку на суху речовину, не включаються (звичайно товарна позиція 0404).

  Комерційна лактоза після очищення являє собою білий солодкуватий кристалічний порошок. Хімічно чиста лактоза, у тому числі безводна або гідратована, зустрічається у вигляді твердих безбарвних кристалів, які поглинають запахи.

  Лактоза широко застосовується разом з молоком для приготування дитячого харчування; використовується також у кондитерської промисловості, для виготовлення джемів чи у фармації.

  (2) Інвертний цукор, основний компонент натурального меду. Промисловим способом його одержують шляхом гідролізу рафінованих розчинів цукрози. Складається він з рівних за масою частин глюкози і фруктози. Може бути поданий у твердому стані або у вигляді в’язкого сиропу (дивись пункт (В). Використовується інвертний цукор у фармації, хлібопеченні, виготовленні фруктових пресервів, штучного меду та у пивоварній промисловості.

  (3) Глюкоза, у природі зустрічається у фруктах і меді. У рівних частинах з фруктозою глюкоза утворює інвертний цукор.

  До цієї товарної позиції включаються декстроза (хімічно чиста глюкоза) і комерційна глюкоза.

  Декстроза (C6H12O6) являє собою білий кристалічний порошок. Застосовується в харчовій та фармацевтичній промисловості.

  Технічну глюкозу одержують шляхом гідролізу крохмалю кислотами і/чи ферментами. Вона завжди містить, крім декстрози, змінну кількість ди-, три- і інших полісахаридів (мальтози, мальтотриози і т.д.). Вміст цукру, що редукує, вираженого як декстроза в перерахунку на суху речовину, не менше 20 %. Звичайно вона являє собою безбарвну, більш-менш в’язку рідину (сироп глюкози, дивись пункт (B) або шматки чи брикети (глюкозні агрегати), або аморфний порошок. Застосовується переважно в харчовій та пивоварній промисловості, для ферментації тютюну та у фармації.

  (4) Фруктоза (C6H12O6), присутня у великій кількості, разом з глюкозою, у солодких фруктах і меді. У промисловості її одержують з технічної глюкози (наприклад, кукурудзяної патоки), з цукрози або гідролізом інуліну – речовини, що міститься, переважно, в бульбах жоржини та топінамбуру. Вона буває у вигляді білуватого кристалічного порошку або в’язкого сиропу (дивись пункт (B); солодше звичайного цукру (цукрози) і особливо придатна для діабетиків. До цієї товарної позиції включається як технічна, так і хімічно чиста фруктоза.

  (5) Сахарозні цукри, одержують із джерел, крім цукрового буряку і цукрової тростини. Найважливішим є кленовий цукор, одержуваний з соку різних видів клена, переважно Acer saccharum та Acer nigrum, які ростуть переважно в Канаді та на Північному сході США. Сік концентрують і кристалізують у неочищеному вигляді для того, щоб зберегти деякі нецукрові складові, що надають цукру витонченого смаку. Він надходить у продаж і у вигляді сиропу (дивись пункт (B)). Інші цукрові сиропи (дивись пункт (B) одержують з цукрового сорго (Sorghum vulgare var. saccharatum), плодів ріжкового дерева, деяких пальм і т.д.

  (6) Мальтодекстрини (або декстримальтози), одержують тим же способом, що і технічну глюкозу. Вони містять мальтозу та полісахариди в різних пропорціях. Проте вони менше гідролізовані і, отже, мають більш низький вміст цукру, що редукує, ніж технічна глюкоза. До цієї товарної позиції включаються ці продукти з вмістом цукру, що редукує, вираженого як декстроза в перерахунку на суху речовину, понад 10 % (але менше 20 %). Продукти з вмістом цукру, що редукує, не більше 10 % включаються до товарної позиції 3505. Мальтодекстрини звичайно бувають у вигляді білого порошку, але в продаж надходять у вигляді сиропу (дивись пункт (B). Вони застосовуються переважно для виробництва продуктів дитячого харчування, низькокалорійних дієтичних продуктів, як наповнювачі для смакових добавок і харчових барвників, та у фармацевтичній промисловості як носії.

  (7) Мальтоза (C12H22O11), у промисловості одержують шляхом гідролізу крохмалю діастазою солоду і виготовляють у вигляді білого кристалічного порошку. Вона використовується в пивоварній промисловості. До цієї товарної позиції включається як технічна, так і хімічно чиста мальтоза.

  (B) Цукрові сиропи

  Сюди входять сиропи всіх цукрів (включаючи сиропи лактози і водні розчини, крім водних розчинів хімічно чистих цукрів товарної позиції 2940) за умови, що вони не містять ароматизаторів чи барвників (дивись Пояснення до товарної позиції 2106).

  Крім сиропів, згаданих вище в пункті (А) (тобто сиропу глюкози (патоки крохмальної), сиропу фруктози, сиропу мальтодекстринів, сиропу інвертного цукру, а також сиропу цукрози), до цієї товарної позиції включаються:

  (1) Прості сиропи, одержувані шляхом розчинення у воді цукрів цієї групи.

  (2) Соки та сиропи, одержувані під час екстракції цукрів з цукрового буряку, цукрової тростини і т.д. Вони можуть містити як домішки пектин, білкові речовини, мінеральні солі і т.д.

  (3) Золотий сироп, столовий або кулінарний сироп, що містить цукрозу та інвертний цукор. Золотий сироп готують з сиропу, що залишається в процесі очищення цукру після кристалізації і відокремлення рафінованого цукру або з тростинного чи бурякового цукру інвертуванням частини цукрози чи доданням інвертного цукру.

  (C) Штучний мед

  Термін “штучний мед” означає суміші на основі цукрози, глюкози чи інвертного цукру, звичайно з ароматичними добавками або забарвлені та оброблені таким чином, щоб імітувати натуральний мед. Суміші натурального та штучного меду також включаються до цієї товарної позиції.

  (D) Карамельний колер

  Карамельний колер являє собою речовину коричневого кольору, яка не кристалізується, з ароматним запахом. Він буває або у вигляді більш-менш сиропоподібної рідини, або у твердому стані, зазвичай порошкоподібному.

  Його одержують з цукрів (звичайно глюкози чи цукрози) або патоки (меляси) шляхом більш-менш тривалого нагрівання без доступу повітря за температури 120-1800C.

  Залежно від виробничого процесу одержують цілий ряд продуктів, починаючи від карамелізованого цукру (або патоки) з властивим йому досить високим (порядку 90 %) вмістом цукру в перерахунку на суху речовину і закінчуючи “забарвленими” карамелізованими цукрами з дуже низьким вмістом цукру.

  Карамелізований цукор або патока використовуються як ароматична і смакова  добавка, зокрема, для солодких десертів чи кондитерських виробів. Забарвлені карамелізовані цукри завдяки досить високому ступеню перетворення цукрів у меланоїдин (барвник) використовуються як барвники, наприклад, для приготування печива, у пивоварстві та виробництві деяких безалкогольних напоїв.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  1702 11 00 і 1702 19 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 1702, (A), (1), і (B), перший абзац.

  1702 30 10

  Дивись Додаткову примітку 4 до цієї групи.

  1702 30 50 – 1702 30 90

  Для цілей обчислення масової частки глюкози, вираз “у сухому стані” повинен вживатися для виключення як вільної води, так і води кристалізації.

  1702 40 10

  Дивись Додаткову примітку 4 до цієї групи.

  1702 60 10

  Дивись Додаткову примітку 4 до цієї групи.

  1702 60 80

  Дивись Додаткову примітку 5 (a) до цієї групи.

  1702 90 30

  Дивись Додаткову примітку 4 до цієї групи.

  1702 90 80

  Дивись Додаткову примітку 4 (b) до цієї групи.

  1702 90 95 

  Ця товарна категорія включає:

  1) мальтозу, крім хімічно чистої мальтози;

  2) інвертний цукор;

  3) сиропи цукрози (крім кленового сиропу), без додання барвників або ароматичних речовин;

  4) продукти, неточно називані “високоякісною патокою (мелясою)” отримувані в результаті гідролізу і концентрації сирого соку з тростини, і використовувані головним чином як поживне середовище у виробництві антибіотиків, а також для виробництва етилового спирту;

  5) лактулозу, крім хімічно чистої лактулози.

  Пояснення до товарної позиції 1703: 

  1703

  Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або рафiнування цукру:

  1703 10 00 00

  – патока (меляса) з тростини

  1703 90 00 00

  – iнша

  Патоку (мелясу), що відноситься до цієї товарної позиції, одержують винятково в результаті екстракції або рафінування цукру. Вона являє собою звичайний побічний продукт процесу екстракції або рафінування бурякового чи тростинного цукру або виробництва фруктози з кукурудзи. Це коричнева або чорнувата в’язка речовина, яка містить значну кількість цукру, що погано кристалізується, але може бути перетворена в порошок.

  Патока (меляса) з цукрового буряку сама по собі звичайно непридатна для вживання в їжу, але деякі рафіновані види патоки з цукрової тростини і кукурудзяної патоки придатні для вживання в їжу і надходять у продаж у вигляді патоки (меляси) або столового цукру-сиропу. Патоку (мелясу) використовують переважно як сировину для виробництва спирту та алкогольних напоїв шляхом дистиляції (наприклад, ром з патоки (меляси) цукрової тростини), для приготування корму для худоби і замінників кави. Іноді її використовують також для екстракції цукру.

  Патока (меляса) цієї товарної позиції може бути знебарвленою, забарвленою або містити ароматичні добавки.

  Пояснення до товарної підпозиції:

  1703 10

  Патоку (мелясу) з цукрової тростини можна відрізняти від інших видів патоки (меляси) товарної позиції 1703 за запахом та хімічним складом.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  1703 10 00

  Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1703 10.

  Пояснення до товарної позиції 1704: 

  1704

  Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао:

  1704 10

  – жувальнi гумки, у цукровiй оболонцi або без неї:

  1704 10 10 00

  – – з вмiстом менш як 60 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)

  1704 10 90 00

  – – з вмiстом 60 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)

  1704 90

  – iншi:

  1704 90 10 00

  – – екстракт солодки або локриці, який мiстить понад 10 мас.% цукрози, але без додання iнших речовин

  1704 90 30 00

  – – бiлий шоколад

  – – iншi:

  1704 90 51 00

  – – – пасти і маси, включаючи марципан, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або бiльше

  1704 90 55 00

  – – – льодяники вiд болю у горлi і цукерки вiд кашлю

  1704 90 61 00

  – – – драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже

  – – – iншi:

  1704 90 65 00

  – – – – кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв з цукру

  1704 90 71 00

  – – – – карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки

  1704 90 75 00

  – – – – ірис, цукерки та аналогічні солодощі, з вареного цукру з жировими добавками

  – – – – iншi:

  1704 90 81 00

  – – – – – одержанi в результаті пресування (у вигляді таблеток)

  1704 90 99 00

  – – – – – iншi

  До цієї товарної позиції включається велика частина готових виробів з цукру, що надходять на ринок у твердому та напівтвердому вигляді, звичайно придатних для безпосереднього вживання в їжу і сукупно названих солодощами, кондитерськими виробами або цукерками.

  До неї включаються, серед іншого (inter alia):

  (i) Гумі (камеді), що містять цукор (включаючи підсолоджену жувальну гумку і т.п.).

  (ii) Варені цукерки (включаючи варені цукерки, що містять екстракт солодки).

  (iii) Карамелі, кашу (cachous), льодяники, нуга, помадки, зацукрований мигдаль, рахат-лукум.

  (iv) Марципан.

  (v) Продукти у вигляді пастилок від болю в горлі або таблеток від кашлю, які складаються переважно з цукрів (у сполученні з іншими харчовими продуктами, такими як желатин, крохмаль чи борошно, або без таких) та ароматичних добавок (включаючи речовини з лікарськими властивостями, такими як бензиловий спирт, ментол, евкаліпт і толуанський бальзам). Проте пастилки від болю і таблетки від кашлю, які містять речовини, що мають лікарські властивості, крім ароматичних добавок, включаються до групи 30 за умови, що кількості цих речовин у кожній пастилці чи таблетці такі, що вони можуть прийматися як терапевтичний чи профілактичний засіб.

  (vi) Білий шоколад, до складу якого входять цукор, какао-масло, сухе молоко і ароматичні і смакові добавки, але який містить лише какао в мізерній кількості (какао-масло не розглядається як какао).

  (vii) Екстракт солодки (локриці) (брикети, блоки, плитки, пастилки і т.д.), який містить понад 10 мас. % цукрози. Однак, будучи приготовленим як кондитерські вироби (з ароматичними добавками чи без них), екстракт солодки (локриці) включається до цієї товарної позиції незалежно від кількості цукру, що міститься в ньому.

  (viii) Фруктові желе і фруктові пасти у вигляді кондитерських виробів з цукру.

  (ix) Кондитерська маса, основу якої складає цукор і яка містить незначну кількість або взагалі не містить жирових добавок, придатна як для безпосереднього виготовлення кондитерських виробів з цукру цієї товарної позиції, так і для використання як начинка для продуктів цієї чи інших товарних позицій, наприклад:

             (а) помадна маса, виготовлена із цукрози, сиропу цукрози чи глюкози, або інвертного    цукрового сиропу з ароматизаторами чи без них і використовувана для виготовлення різних           помад, як начинка для цукерок і шоколаду і т.д.;

             (b) нуга-паста, що являє собою збиту суміш цукру, води і колоїдних речовин (наприклад,            яєчного білка), а іноді і невеликої кількості жирів, з добавками чи без добавок горіхів,    плодів або інших придатних рослинних продуктів, яку використовують для приготування   відповідних цукерок нуги, як начинку для шоколаду і т.д.;

  (c) тертий мигдаль (мигдальна маса), приготовлений переважно з мигдалю і цукру, використовуваний переважно для виготовлення марципана.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) екстракт солодки (локриці) (не приготовлений у вигляді кондитерських виробів), що містить 10 мас. % або менше цукрози (товарна позиція 1302);

  (b) готові продукти з цукру, що містять какао (товарна позиція 1806). (У цій товарній позиції какао-масло не розглядається як какао);

  (c) підсолоджені готові харчові продукти, такі як овочі, плоди, шкірка плодів і т.д., консервовані за допомогою цукру (товарна позиція 2006), та джеми, желе плодово-ягідні і т.д. (товарна позиція 2007);

  (d) солодощі, гумі (камеді) та аналогічні вироби (зокрема, вироби для діабетиків), що містять штучні підсолоджуючі речовини (наприклад, сорбіт) замість цукру; кондитерська маса на основі цукру, яка містить жирові добавки у відносно великій пропорції, а іноді молоко чи горіхи, непридатна для перетворення безпосередньо в кондитерські вироби з цукру (товарна позиція 2106);

  (e) лікарські засоби групи 30.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  1704 10 10 і 1704 10 90

  Ці товарні категорії включають підсолоджену жувальну гумку, що характеризується наявністю чиклу або інших аналогічних неїстівних продуктів, незалежно від форми, в якій вона фасована (бруски, вкриті цукром таблетки, кульки тощо), включаючи жувальну гумку типу “bubble gum”.

  1704 90 10

  Ця товарна категорія включає лише екстракт солодки, який містить понад 10 мас.% цукрози, без додання інших цукрів, ароматизаторів або інших речовин, виготовлений чи ні у формі тістечок, плиток, пастилок тощо.

  Екстракт локриці, приготовлений як кондитерський виріб шляхом додання інших речовин, включається до товарної категорії 1704 90 99, незалежно від вмісту цукрози.

  1704 90 30

  Дивись Пояснення до товарної позиції 1704, другий абзац, (vі).

  1704 90 51 – 1704 90 99

  Ці товарні категорії включають більшість виробів з цукру, зазвичай відомі як “ солодощі ” або “кондитерські вироби”. Ці вироби залишаються класифікованими в цих товарних категоріях, навіть якщо вони містять харчові спирти або лікери на основі спирту.

  Ці товарні категорії також включають пасти для виробництва помадки, марципану, нуги тощо, які є напівфабрикатами, використовуваними у кондитерських виробах, і зазвичай мають форму блоків або брикетів. Ці напівфабрикати класифікуються в цих товарних категоріях, навіть якщо вміст цукру в них у подальшому зростає під час перероблення і одержання кінцевого продукту, за умови, якщо за своїм складом вони спеціально призначені для використання тільки у виробництві певного типу кондитерських виробів.

  До цих товарних категорій не включаються:

  (a) харчовий лід, навіть якщо він представлений у брикетах на паличці, типу льодяників на паличці (товарна підпозиція 2105 00);

  (b) кондитерські вироби, які містять какао, змішані у різних пропорціях з кондитерськими виробами, які не містять какао, і упаковані для продажу у вигляді суміші (товарна позиція 1806).

  1704 90 51

  Дивись Пояснення до товарної позиції 1704, другий абзац, (іv) і (іx).

  Ця товарна категорія включає суміші для покриття цукром або глазурування.

  1704 90 55

  Дивись Пояснення до товарної позиції 1704, другий абзац, (v).

  1704 90 61

  Ця товарна категорія включає кондитерські вироби із цукру, такі, як вкритий цукром мигдаль з твердим цукровим покриттям або оболонкою. “Зацукровані” солодощі одержують шляхом поміщення начинки цукерки (наприклад, мигдаль) у каструлю з цукровим сиропом; під час обертання каструлі начинка покривається цукром. Після охолодження цукор утворює виразне зовнішнє покриття.

  1704 90 65

  Кондитерські вироби у вигляді гумки та желе – це продукти, виготовлені з драглеутворювальних речовин (таких як гуміарабік, желатин, пектин і деякі види крохмалю) разом із цукром та ароматизаторами. Вони виготовляються у різноманітних формах, наприклад, у вигляді фігурок людей або тварин.

  1704 90 71

  Варені солодощі тверді, іноді хрусткі і можуть бути на вигляд прозорими або непрозорими. Вони складаються переважно з цукру, який був зварений з доданням малих кількостей інших речовин (крім жирів) для досягнення різноманітних смакових властивостей, консистенцій та кольорів. Такі продукти можуть також містити начинку всередині.

  1704 90 75

  Ірис, цукерки та аналогічні солодощі – це продукти, які, як і варені солодощі, одержують варінням цукру, але вони містять жирові добавки.

  1704 90 81

  Пресовані таблетки – це кондитерські вироби з цукру, представлені в різноманітних формах, одержуваних пресуванням, з доданням чи без додання зв’язувальної речовини.

  1704 90 99

  Ця товарна категорія включає кондитерські вироби з цукру, не включені до попередніх категорій. Вона включає зокрема:

  1.Помадки.

  1. Марципан у первинних пакуваннях масою нетто менше як 1 кг (марципан в інших пакуваннях: товарна категорія 1704 90 51).
  2. Нугу.
  3. Екстракт солодки у вигляді кондитерських виробів.