Головна - пояснення до групи 22

  – пояснення до групи 22

  501

  Група 22

  Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

  Примітки:

  1. Ця група не включає:

  (а) продукти цієї групи (крім продуктів товарної позиції 2209), виготовлені для кулінарних цілей, тим самим не придатні для вживання як напої (в основному товарна позиція 2103);

  (b) морську воду (товарна позиція 2501);

  (c) дистильовану воду, воду для вимірювання електропроводності або воду з аналогічною чистотою (товарна позиція 2853);

  (d) оцтову кислоту з концентрацією понад 10 мас.% (товарна позиція 2915);

  (e) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; або

  (f) парфумерні або туалетні засоби (група 33).

  1. У цій групі та в групах 20 і 21 концентрація спирту за об’ємом визначається при температурі 20 °С.
  2. У товарній позиції 2202 термін “безалкогольні напої” означає напої з концентрацією спирту не більш як 0,5 об.%. Алкогольні напої класифікуються в товарних позиціях 2203-2206 або в товарній позиції 2208.

  Примітка до товарної підпозиції:

  У товарній підпозиції 2204 10 термін “вина ігристі” означає вина в закритих посудинах, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20 °С.

  Додаткові примітки:

  1. У товарну категорію 2202 10 00 включаються води, у тому числі мінеральні та газовані, що містять доданий цукор чи інші підсолоджувальні або ароматизувальні речовини, за умови безпосереднього використання цих вод як напоїв.
  2. У товарних позиціях 2204 і 2205 та в товарній категорії 2206 00 10:

  (а) термін “фактична концентрація спирту за об’ємом” означає число об’ємів чистого спирту при температурі 20 °С у 100 об’ємах продукту при цій температурі;

  (b) термін “потенційна концентрація спирту за об’ємом” означає число об’ємів чистого спирту при температурі 20 °С, які можна одержати в разі повного збродження цукрів, що містяться в 100 об’ємах продукту при цій температурі;

  (c) термін “загальна концентрація спирту за об’ємом” означає суму фактичної та потенційної концентрацій спирту за об’ємом;

  (d) термін “натуральна концентрація спирту за об’ємом” означає загальну концентрацію спирту за об’ємом у продукті до будь-якого його збагачення;

  (e) символ “об.%” позначає концентрацію спирту за об’ємом.

  1. У товарній категорії 2204 30 10 термін “виноградне сусло в процесі бродіння” означає продукт, одержаний шляхом зброджування виноградного сусла, фактична концентрація спирту в якому понад 1 об.% і менш як 3/5 загальної концентрації спирту за об’ємом.
  2. У товарних підпозиціях 2204 21-2204 29:

  А. Термін “загальний сухий екстракт” означає вміст у продукті в грамах на літр усіх речовин, які за певних фізичних умов не звітрюються.

  Загальний сухий екстракт повинен визначатися при температурі 20 °С денсиметром.

  1. (а) Наявність у продуктах товарних категорій 2204 21 11 – 2204 21 98 і 2204 29 11 – 2204 29 98 зазначеного у пунктах 1, 2, 3 та 4 вмісту загального сухого екстракту не впливає на класифікацію цих продуктів:

  1) у продуктах з фактичною концентрацією спирту не більш як 13 об.% – 90 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

  2) у продуктах з фактичною концентрацією спирту понад 13 об.%, але не більш як 15 об.% – 130 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

  3) у продуктах з фактичною концентрацією спирту понад 15 об.%, але не більш як 18 об.% – 130 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

  4) у продуктах з фактичною концентрацією спирту понад 18 об.%, але не більш як 22 об.% – 330 г або менше загального сухого екстракту на 1 л.

  Продукти із загальним сухим екстрактом понад максимум, зазначений вище для кожного класу, повинні бути класифіковані в наступному класі, за винятком випадку, коли загальний сухий екстракт перевищує 330 г на 1 л, у цьому разі продукти класифікуються в товарних категоріях 2204 21 98 і 2204 29 98.

  (b) Наведені вище правила не стосуються продуктів, класифікованих у товарних підкатегоріях 2204 21 23 і 2204 29 11.

  1. До товарних категорій 2204 21 11 – 2204 21 98 і 2204 29 11 -2204 29 98 включаються:

  (а) виноградне сусло, бродіння якого зупинене шляхом додання спирту, тобто продукт, який:

  – має фактичну концентрацію спирту не менш як 12 об.%, але менш як 15 об.%, і

  – одержано шляхом додання до незбродженого виноградного сусла, що має натуральну концентрацію спирту не менш як 8,5 об.%, продукту, одержаного дистиляцією вина;

  (b) вино кріплене для перегонки, тобто продукт, який:

  – має фактичну концентрацію спирту не менш як 18 об.%, але не більш як 24 об.%,

  – одержано виключно шляхом додання до вина, що не містить залишкового цукру, неректифікованого продукту, що одержаний шляхом перегонки вина та має максимальну фактичну концентрацію спирту 86 об.%, і

  – має максимальний вміст летких кислот 1,5 г/л у перерахунку на оцтову кислоту;

  (c) лікерне вино, тобто продукт, який має:

  – загальну концентрацію спирту не менш як 17,5 об.% і фактичну концентрацію спирту не менш як 15 об.%, але не більш як 22 об.%, і

  – натуральну концентрацію спирту не менш як 12 об.% і одержано з виноградного сусла або вина із сортів винограду, схвалених у третій країні для виробництва лікерних вин:

  – заморожуванням, або

  – доданням у процесі бродіння чи після нього:

  – продукту, одержаного шляхом перегонки вина, або

  – концентрованого виноградного сусла або деяких високоякісних лікерних вин, включених до списку вин, для яких така практика традиційна, виноградного сусла, яке сконцентроване дією прямого тепла та яке, крім цієї операції, відповідає визначенню концентрованого виноградного сусла, або

  – суміші цих продуктів.

  Проте деякі високоякісні лікерні вина можуть бути одержані із свіжого незбродженого виноградного сусла, яке не завжди може мати концентрацію спирту, що дорівнює 12 об.%.

  1. Для цілей товарних підпозицій 2204 10, 2204 21 та 2204 29:

  (а) “вина із захищеним найменуванням за походженням – Protected Designation of Origin, (PDO)” та “вина із захищеною географічною ознакою – Protected Geographical Indication (PGI)” є вина, які відповідають Положення статті 118b в 118t Регламенту Ради (ЄС) # 1234/2007 (OJ L 299, 16.11.2007, стор. 1), і положенням, прийнятим в реалізації перелічених вище Правил та визначених в національних нормативних документах;

  (b) “сортові вина” є вина, які відповідають положенням статті 118z Регламенту Ради (ЄС) # 1234/2007 (OJ L 299,16.11.2007, стор. 1) і положення, прийняті в реалізації вищезгаданої статті та визначених в національних нормативних документах;

  (c) “вина, вироблені у Європейському Співтоваристві” є вина, які відповідають положенням Регламенту Ради (ЄС) # 1234/2007 (OJ L 299,16.11.2007, стор. 1) та статті 55 Регламенту Комісії (ЄС) # 607/2009 (OJ L 193, 24.07.2009, стор. 60).

  1. Термін “концентроване виноградне сусло” (товарні категорії 2204 30 92 і 2204 30 96 ) означає виноградне сусло, для якого показники рефрактометра (при температурі 20 °С) становлять не менш як 50,9 %.
  2. До товарної позиції 2205 включаються лише вермут та інші вина із свіжого винограду, які приправлені рослинними або ароматичними речовинами і в яких вміст фактичної концентрації спирту становить 7 об.% або більше.
  3. У товарній категорії 2206 00 10 термін “пікет” означає продукт, одержаний бродінням необроблених виноградних вичавків, які вимочені у воді, або екстракцією зброджених виноградних вичавків за допомогою води.
  4. У товарних категоріях 2206 00 31 і 2206 00 39 “ігристими” вважаються:

  – зброджені напої у пляшках, закріплених “грибоподібними” корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав’язок,

  – зброджені напої в іншій тарі, які мають надмірний тиск не менш як 1,5 бар, вимірюваний при температурі 20 °С.

  1. У товарних категоріях 2209 00 11 і 2209 00 19 термін “винний оцет” означає оцет, одержаний виключно оцтовокислим бродінням вина, загальна кислотність якого становить не менш як 60 г/л у перерахунку на оцтову кислоту.

  Додаткова примітка України:

  У товарних підкатегоріях 2207 10 00 10, 2208 90 91 10 і 2208 90 99 10 класифікується спирт етиловий, який відповідає вимогам Закону України “Про лікарські засоби”.

  Загальні положення

  Продукти цієї групи складають сукупність продуктів, зовсім відмінних від харчових продуктів, включених у попередні групи УКТЗЕД.

  Вони підрозділяються на чотири основні категорії:

  (А) Вода, інші безалкогольні напої та лід.

  (B) Зброджені спиртні напої (пиво, вино, сидр і т.д.).

   (C) Рідкі алкогольні дистиляти та напої (лікери, спиртні напої і т.д.) і етиловий спирт.

   (D) Оцет та замінники оцту.

  До цієї групи не включаються:

  (а) рідкі молочні продукти групи 04;

  (b) продукти цієї групи (крім продуктів товарної позиції 2209), виготовлені для кулінарних цілей і тим самим непридатні для вживання як напої (наприклад, кулінарні вина та кулінарний коньяк (Соgnac) (переважно товарна позиція 2103);

  (c) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004;

  (d) парфумерні або туалетні засоби (група 33).

  § 1. Додаткові загальні положення

  У цій групі для розрізнення продуктів у посудинах місткістю 2 л або менше та у посудинах місткістю понад 2 л, кількістю, яка береться до уваги, є об’єм рідини, що міститься у посудинах, а не місткість посудин.

  Ця група включає, якщо вони не є ліками, тонізуючі засоби, які, навіть за вживання малими кількостями, наприклад, ложками, придатні для безпосереднього споживання як напої. Безалкогольні тонізуючі засоби, які потребують розведення перед споживанням, не входять в групу 22 (зазвичай, товарна позиція 2106).

  Додаткове пояснення до Додаткової примітки 2 (b):

  Потенційна об’ємна концентрація спирту обчислюється множенням маси цукрів (обчисленої в кілограмах інвертованого цукру) в 100 л відповідного продукту на коефіцієнт 0,6.

  Пояснення до товарної позиції 2201: 

  2201

  Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг:

  2201 10

  – води мiнеральнi та газованi:

  – – води мiнеральнi природнi:

  2201 10 11 00

  – – – негазованi

  2201 10 19 00

  – – – iншi

  2201 10 90 00

  – – iншi

  2201 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються:

  (А) Звичайна природна вода всіх видів (крім морської води – дивись товарну позицію 2501). Такі води включаються до цієї товарної позиції, освітлені чи неосвітлені, очищені чи неочищені, крім дистильованої води або води для вимірювання електропровідності та води з аналогічною чистотою, які включаються до товарної позиції 2853.

  До цієї товарної позиції не включається вода підсолоджена або вода з ароматизувальними добавками (товарна позиція 2202).

  (B) Мінеральні води, натуральні або штучні.

  Природні мінеральні води містять мінеральні солі чи гази. Склад цих вод різноманітний і вони зазвичай розрізняються відповідно до хімічного складу солей, наприклад:

  (1) лужні води;

  (2) сульфатні води;

  (3) галогенідні води;

  (4) сульфовані води;

  (5) арсеновмісні води;

  (6) залізисті води.

  Такі природні мінеральні води можуть також містити природний чи доданий діоксид вуглецю.

  Штучні мінеральні води виготовляють зі звичайної питної води шляхом додання активних компонентів (мінеральних солей чи газів), що містяться у відповідних натуральних водах, для одержання вод з властивостями останніх.

  До цієї товарної позиції не включаються підсолоджені або з ароматизувальними добавками (апельсинові, лимонні і т.д.) мінеральні води (природні чи штучні) (товарна позиція 2202).

  (C) Аеровані води (газовані води), тобто звичайна питна вода, насичена газоподібним діоксидом вуглецю під тиском. Її часто називають “содовою водою” чи “Seltzer” (“сельтерською”), хоча справжня вода “Seltzer” є природною мінеральною водою.

  До цієї товарної позиції не включаються підсолоджені або з ароматизувальними добавками газовані води (товарна позиція 2202).

  (D) Лід і сніг, тобто натуральні сніг і лід, а також штучно заморожена вода.

  До цієї товарної позиції не включається харчовий лід товарної позиції 2105 і “суха вугільна кислота” чи “сухий лід” (тобто твердий діоксид вуглецю) (товарна позиція 2811).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2201 10 11 – 2201 10 99           

  Ці товарні категорії включають продукти, зазначені в Поясненнях до товарної позиції 2201, пункти (B) та (C).

  Ці товарні категорії не включають, наприклад, природні мінеральні води в аерозольній упаковці для догляду за шкірою (товарна позиція 3304)

  “Природні мінеральні води” означає воду, яка відповідає відповідній версії Директиви 2009/54 / EC Європейського парламенту та Ради (OJ L 164, 26.06.2009 р., стор. 45).

  2201 90 00

  Ця товарна категорія включає продукти, зазначені в Поясненнях до товарної позиції 2201, пункти (A) і (D).

  Ця товарна категорія також включає водяну пару і натуральну воду, фільтровану, стерилізовану, очищену або пом’якшену.

  Пояснення до товарної позиції 2202: 

  2202

  Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009:

  2202 10 00 00

  – води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин

  2202 90

  – iншi:

  2202 90 10 00

  – – без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401-0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401-0404

  – – iншi, з вмiстом жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401-0404:

  2202 90 91 00

  – – – менш як 0,2 мас.%

  2202 90 95 00

  – – – 0,2 мас.% або бiльше, але менш як 2 мас.%

  2202 90 99 00

  – – – 2 мас.% або бiльше

  До цієї товарної позиції включаються безалкогольні напої, визначені в Примітці 3 до цієї групи, які не включаються до інших товарних позицій, зокрема, до товарної позиції 2009 або 2201.

  (A) Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин.

  До цієї категорії відносяться, серед іншого (inter alia):

  (1) підсолоджені або з ароматизувальними речовинами мінеральні води (природні чи штучні);

  (2) напої типу лимонаду, оранжаду, коли, що складаються зі звичайної питної води, підсолодженої чи ні, ароматизованої фруктовими соками чи есенцією чи багатокомпонентним екстрактом, до яких іноді додається лимонна або винна кислота. Їх часто газують газоподібним діоксидом вуглецю і зазвичай розливають у пляшки чи інші герметичні посудини.

  (B) Інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009.

  До цієї категорії відносяться, серед іншого (inter alia):

  (1) нектар тамаринду, приготовлений для вживання як напій шляхом додання води і цукру та проціджування;

  (2) деякі інші напої, готові для вживання, такі як напої на основі молока і какао.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) рідкий йогурт та інші ферментовані чи кислі молоко та вершки, що містять какао, плоди чи ароматизувальні речовини (товарна позиція 0403);

  (b) цукровий сироп товарної позиції 1702 і ароматизовані (з ароматизувальними добавками) цукрові сиропи товарної позиції 2106;

  (c) фруктові або овочеві соки, використовувані чи не використовувані як напої (товарна позиція 2009);

  (d) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004.

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Термін “безалкогольні напої” визначений в Примітці 3 до цієї групи.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2202 10 00

  Безалкогольні напої (м’які напої), зазначені в Поясненнях до товарної позиції 2202, пункт (A), включаються до цієї товарної категорії.

  Наявність антиоксидантів, вітамінів, стабілізаторів або хініну не впливає на класифікацію безалкогольних (м’яких) напоїв.

  Ця товарна категорія включає, наприклад, рідкі продукти, які складаються з води, цукру та ароматизувальних речовин, розфасовані у пластмасові пакети і призначені для перетворення в домашніх умовах на льодові льодяники заморожуванням у холодильнику.

  Дивись також Додаткову примітку 1 до цієї групи.

  2202 90 10

  Ця товарна категорія включає тонізуючі засоби, згадані у Додаткових загальних положеннях до цієї групи (абзац ІІ). Такі безалкогольні напої, які часто називають харчовими добавками можуть бути виготовлені на основі рослинних екстрактів (включаючи трав”яні ) та містити додані вітаміни та/або мінерали. Загалом, такі препарати повинні сприятливо впливати на загальний стан здоров”я та самопочуття; саме цим вони відрізняться від підсолоджених вод або вод з доданням ароматизувалбних речовин та інших безалкогольних напоїв (м”яких напоїв) товарної підкатегорії 2202 10 00, згаданих у Поясненнях до товарної позиції 2202, пункт (А).

  2202 90 91 – 2202 90 99

  Ці товарні категорії включають, наприклад, рідкий продукт, відомий під торговою назвою “молоко з наповнювачем”, за умови, якщо він є напоєм, готовим для споживання. “Молоко з наповнювачем” – це продукт на основі знежиреного молока або порошкового знежиреного молока, до якого додані рафіновані рослинні жири або олії у кількості, майже ідентичний кількості натурального жиру, одержаного з вихідного незбираного молока. Цей напій класифікується у підпунктах цих товарних категорій відповідно до вмісту в ньому молочного жиру.

  Дивись пояснення до до товарної категорії 2202 90 10

  Пояснення до товарної позиції 2203: 

  2203 00

  Пиво із солоду (солодове):

  – у посудинах мiсткiстю 10 л або менше:

  2203 00 01 00

  – – в пляшках

  2203 00 09 00

  – – iншi

  2203 00 10 00

  – у посудинах мiсткiстю більш як 10 л

  Пиво – алкогольний напій, одержуваний шляхом зброджування рідини (сусла), приготовленої з осолодженого ячменя чи пшениці, води та (зазвичай) хмелю. Для приготування рідини (сусла) може бути використана деяка кількість неосолодженого зерна (наприклад, кукурудза чи рис). Додання хмелю надає напою гіркуватий присмак та аромат, поліпшує його збережуваність. Під час бродіння іноді додають вишню або інші смакові речовини.

  Також можуть бути додані цукор (особливо глюкоза), барвник, діоксид вуглецю та інші речовини.

  Залежно від застосовуваного способу бродіння одержують пиво низового (глибинного) бродіння за низької температури за допомогою дріжджів низового (глибинного) бродіння або пиво верхового (поверхневого) бродіння за більш високої температури за допомогою дріжджів верхового (поверхневого) бродіння.

  Пиво може бути світлим чи темним, солодким чи гірким, слабким чи міцним. Воно може бути розлите в барила, пляшки або в герметичні бляшані банки і може реалізовуватися на ринку у вигляді елю, стауту і т.д.

  До цієї товарної позиції включається також концентроване пиво, приготовлене шляхом вакуумної конденсації пива низької міцності (з низьким рівнем спирту, але з високим вмістом солодового екстракту) до 1/5 – 1/6 його вихідного об’єму.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) деякі напої, що не містять спирту, хоча іноді і характеризуються як пиво (наприклад, напої, приготовлені з води та карамелізованого цукру) (товарна позиція 2202);

  (b) напої, називані безалкогольним пивом, що складаються з приготовленого із солоду пива, і концентрація спирту в якому зменшена до 0,5 об. % або менше (товарна позиція 2202);

  (c) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004.

  Пояснення до товарної позиції 2204: 

  2204

  Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009:

  2204 10

  – вина iгристi:

  – – з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO):

  2204 10 11 00

  – – – Сhampagne (шампанське)

  2204 10 91 00

  – – – Asti spumante (асті спуманте)

  2204 10 93 00

  – – – iншi

  2204 10 94 00

  – – з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI)

  2204 10 96 00

  – – інші сортові вина

  2204 10 98 00

  – – інші

  – інші вина; виноградне сусло, бродіння якого зупинене шляхом додання спирту:

  2204 21

  – – у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:

  – – – вина, крiм зазначених у товарній пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з “грибоподібними” корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав’язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як
  3 бар при температурі 20 оС, який зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю:

  2204 21 06 00

  – – – – з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO)

  2204 21 07 00

  – – – – з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI)

  2204 21 08 00

  – – – – інші сортові вина

  2204 21 09 00

  – – – – інші

  – – – інші:

  – – – – вироблені в Європейському Союзі:

  – – – – – з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 15 об.%:

  – – – – – – вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO):

  – – – – – – – бiлi:

  2204 21 11 00

  – – – – – – – – ельзаське (Alsace)

  2204 21 12 00

  – – – – – – – – бордо (Bordeaux)

  2204 21 13 00

  – – – – – – – – бургундське (Bourgogne)

  2204 21 17 00

  – – – – – – – – долина Луари (Val de Loire)

  2204 21 18 00

  – – – – – – – – мозель-саар-рувер (Mosel-Saar-Ruwer)

  2204 21 19 00

  – – – – – – – – пфальц (Pfalz)

  2204 21 22 00

  – – – – – – – – рейнхесен (Rheinhessen)

  2204 21 23 00

  – – – – – – – – токайське (Tokay)

  2204 21 24 00

  – – – – – – – – лацiо (Lazio)

  2204 21 26 00

  – – – – – – – – тосканське (Toscana)

  2204 21 27 00

  – – – – – – – – трентiно (Trentino), альто адідже (Alto Adige) і фріулі (Friuli)

  2204 21 28 00

  – – – – – – – – венето (Veneto)

  2204 21 32 00

  – – – – – – – – вино верде (Vinho Verde)

  2204 21 34 00

  – – – – – – – – пенедеc (Penedes)

  2204 21 36 00

  – – – – – – – – рiоя (Rioja)

  2204 21 37 00

  – – – – – – – – валенсiя (Valencia)

  2204 21 38 00

  – – – – – – – – iншi

  – – – – – – – iншi:

  2204 21 42 00

  – – – – – – – – бордо (Bordeaux)

  2204 21 43 00

  – – – – – – – – бургундське (Bourgogne)

  2204 21 44 00

  – – – – – – – – божоле (Beaujolais)

  2204 21 46 00

  – – – – – – – – кот дю рон (Côtes du Rhône)

  2204 21 47 00

  – – – – – – – – лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon)

  2204 21 48 00

  – – – – – – – – долина Луари (Val de Loire)

  2204 21 62 00

  – – – – – – – – п’ємонт (Piemonte)

  2204 21 66 00

  – – – – – – – – тосканське (Toscana)

  2204 21 67 00

  – – – – – – – – трентiно (Trentino) і альто адідже (Alto Adige)

  2204 21 68 00

  – – – – – – – – венето (Veneto)

  2204 21 69 00

  – – – – – – – – дао (Dão), берада (Bairrada) і дуро (Douro)

  2204 21 71 00

  – – – – – – – – навара (Navarra)

  2204 21 74 00

  – – – – – – – – пенедес (Penedés)

  2204 21 76 00

  – – – – – – – – ріоя (Rioja)

  2204 21 77 00

  – – – – – – – – вальдепеніас (Valdepenas)

  2204 21 78 00

  – – – – – – – – iншi

  – – – – – – вина з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):

  2204 21 79 00

  – – – – – – – бiлi

  2204 21 80 00

  – – – – – – – iншi

  – – – – – – інші сортові вина:

  2204 21 81 00

  – – – – – – – білі

  2204 21 82 00

  – – – – – – – iншi

  – – – – – – інші:

  2204 21 83 00

  – – – – – – – білі

  2204 21 84 00

  – – – – – – – інші

  – – – – – з фактичною концентрацiєю спирту більш як
  15 об.%, але не бiльш як 22 об.%:

  – – – – – – вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):

  2204 21 85 00

  – – – – – – – мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal)

  2204 21 86 00

  – – – – – – – херес (Sherry)

  2204 21 87 00

  – – – – – – – марсала (Marsala)

  2204 21 88 00

  – – – – – – – самос (Samos) і мускат лемнос (Muscat de Lemnos)

  2204 21 89 00

  – – – – – – – портвейн (Port)

  2204 21 90 00

  – – – – – – – інші

  2204 21 91 00

  – – – – – – інші

  2204 21 92 00

  – – – – – з фактичною концентрацiєю спирту більш як 22 об.%

  – – – – інші:

  – – – – – вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):

  2204 21 93 00

  – – – – – – білі

  2204 21 94 00

  – – – – – – iншi

  – – – – – інші сортові вина:

  2204 21 95 00

  – – – – – – білі

  2204 21 96 00

  – – – – – – інші

  – – – – – інші:

  2204 21 97 00

  – – – – – – білі

  2204 21 98 00

  – – – – – – інші

  2204 29

  – – iншi:

  2204 29 10 00

  – – – вина, крiм зазначених у товарній пiдпозицiї 2204 10, у пляшках
  з “грибоподібними” корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав’язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як
  3 бари при температурі 20 оС, який зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю

  – – – iншi:

  – – – – вироблені в Європейському Союзі:

  – – – – – з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 15 об.%:

  – – – – – – вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO)

  – – – – – – – бiлi:

  2204 29 11 00

  – – – – – – – – токайське (Tokay)

  2204 29 12 00

  – – – – – – – – бордо (Bordeaux)

  2204 29 13 00

  – – – – – – – – бургундське (Bourgogne)

  2204 29 17 00

  – – – – – – – – долина Луари (Val de Loire)

  2204 29 18 00

  – – – – – – – – iншi

  – – – – – – – iншi:

  2204 29 42 00

  – – – – – – – – бордо (Bordeaux)

  2204 29 43 00

  – – – – – – – – бургундське (Bourgogne)

  2204 29 44 00

  – – – – – – – – божоле (Beaujolais)

  2204 29 46 00

  – – – – – – – – кот дю рон (Côtes du Rhône)

  2204 29 47 00

  – – – – – – – – лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon)

  2204 29 48 00

  – – – – – – – – долина Луари (Val de Loire)

  2204 29 58 00

  – – – – – – – – iншi

  – – – – – – з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):

  2204 29 79 00

  – – – – – – – білі

  2204 29 80 00

  – – – – – – – інші

  – – – – – – інші сортові вина:

  2204 29 81 00

  – – – – – – – білі

  2204 29 82 00

  – – – – – – – інші

  – – – – – – iншi:

  2204 29 83 00

  – – – – – – – бiлi

  2204 29 84 00

  – – – – – – – iншi

  – – – – – з фактичною концентрацiєю спирту більш як 15 об.%, але не бiльш як 22 об.%:

  – – – – – – вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):

  2204 29 85 00

  – – – – – – – мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal)

  2204 29 86 00

  – – – – – – – херес (Sherry)

  2204 29 87 00

  – – – – – – – марсала (Marsala)

  2204 29 88 00

  – – – – – – – самос (Samos) і мускат лемнос (Muscat de Lemnos)

  2204 29 89 00

  – – – – – – – портвейн (Port)

  2204 29 90 00

  – – – – – – – інші

  2204 29 91 00

  – – – – – – інші

  2204 29 92 00

  – – – – – з фактичною концентрацiєю спирту більш як 22 об.%

  – – – – інші:

  – – – – – вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):

  2204 29 93 00

  – – – – – – білі

  2204 29 94 00

  – – – – – – інші

  – – – – – інші сортові вина:

  2204 29 95 00

  – – – – – – білі

  2204 29 96 00

  – – – – – – інші

  – – – – – інші:

  2204 29 97 00

  – – – – – – білі

  2204 29 98 00

  – – – – – – інші

  2204 30

  – iнше виноградне сусло:

  2204 30 10 00

  – – в процесі бродiння або бродiння якого зупинено iншим шляхом, нiж додання спирту

  – – iнше:

  – – – густиною 1,33 г/см3 або менше при температурі 20 0С і з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 1 об.%:

  2204 30 92 00

  – – – – концентроване

  2204 30 94 00

  – – – – iнше

  – – – iншi:

  2204 30 96 00

  – – – – концентроване

  2204 30 98 00

  – – – – iнше

  (I) Виноградне вино.

  Вино, що включається до цієї товарної позиції, є кінцевим продуктом спиртового бродіння свіжовичавленого виноградного сусла.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Ординарні вина (червоні, білі чи рожеві).

  (2) Міцні вина, або спиртовані вина.

  (3) Ігристі вина. Ці вина насичують діоксидом вуглецю або шляхом проведення вторинного бродіння в закритих посудинах (справжні ігристі вина), або шляхом додання цього газу штучно після розливу в пляшки (газовані вина).

  (4) Десертні вина (іноді називаються лікерними). Ці вина багаті спиртом і зазвичай їх одержують з сусла з високим вмістом цукру, що лише частково перетворюється в спирт внаслідок бродіння. У деяких випадках їх зміцнюють шляхом додання спирту або концентрованого сусла з доданим спиртом. Десертні (чи лікерні) вина включають, серед іншого (inter alia), такі вина як Канарі, Кіпрське (Cyprus), Лакрима Крісті, Мадера, Малага, Марсала, Портвейн, Мальвазія, Самоз та Херес.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) напої на основі вина товарної позиції 2205;

  (b) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004.

  (II) Виноградне сусло.

  Виноградне сусло, одержуване пресуванням свіжого винограду, являє собою зеленувато-жовту мутну рідину з солодким присмаком. Воно містить у розчині суміш цукрів (глюкози і фруктози), кислот (винної, яблучної і т.д.), білкових, мінеральних і слизистих речовин, а також ароматизуючі речовини, що надають вину притаманний йому запах і смак.

  Виноградне сусло зазвичай зброджується спонтанно (причому цукор перетворюється в спирт); кінцевим продуктом цього бродіння є вино.

  Природний хід бродіння сусла можна стримувати процесом, відомим під назвою “мютирування”, що може або сповільнити бродіння, або зупинити його повністю.

  Мютирування можна провести різними способами:

  (1) шляхом додання саліцилової кислоти або інших антисептичних засобів;

  (2) шляхом сатуровання сусла діоксидом сірки;

  (3) шляхом додання спирту. Цей вид продукту часто вживається як вино без подальшого оброблення. Інші продукти, відомі як містелі, застосовують для виробництва лікерних вин та аперитивів і т.д.;

  (4) шляхом охолодження.

  Слід зазначити, що до цієї групи відноситься частково зброджене виноградне сусло, незалежно від того, припинене бродіння чи ні, а також незброджене виноградне сусло з доданим спиртом, причому концентрація спирту в цих двох продуктах перевищує 0,5 об. %.

  До цієї товарної позиції не включаються виноградний сік і виноградне сусло, концентровані чи неконцентровані, незброджені чи з концентрацією спирту, що не перевищує 0,5 об. % (товарна позиція 2009).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 2204:

  Дивись Додаткову примітку 2 (a) до цієї групи щодо фактичної об’ємної концентрації спирту.

  Додаткові пояснення України до товарних підпозицій:

  2204 21 – 2204 29

  Ці товарні підпозиції включають продукт, одержаний в результаті повного або часткового збродження виноградного сусла (наприклад виноматеріал), з вмістом спирту не менш як 3/5 загальної об’ємної концентрації спирту (дивись Додаткові примітки 2 (а), (b) та (с) до цієї групи).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2204 10 11 – 2204 10 98

  Дивись Примітку до підпозицій 1 до цієї групи.

  2204 10 11

  Сhampagne (шампанське) – це ігристе вино, що виготовляється у французькій провінції Шампань з винограду, збираного виключно в цій провінції.

  2204 21 06 – 2204 21 09

  Ці товарні категорії включають:

  1) вино, розлите у пляшки з “грибоподібними” корками, яке не відповідає визначенню “вино ігристе” в Примітці до підпозицій 1 до цієї групи;

  2) вино, розлите в іншу тару, крім пляшок з “грибоподібними” корками, з надмірним тиском не менше як 1 бар, але менше як 3 бар за температури 20 °C.

  Корки, що відповідають наведеному нижче малюнку, а також аналогічні корки, зроблені з пластичних матеріалів, вважаються “грибоподібними” корками.

  2204 21 11 – 2204 21 98

  Дивись Додаткові примітки 4 і 5 до цієї групи.

  Нелеткі складові загального сухого екстракту в значенні Додаткової примітки 4 (A) включають цукор, гліцерин, дубильні речовини, винну кислоту, барвники та солі.

  2204 21 11 – 2204 21 78

  Дивись Додаткову примітку 6 (а) до цієї групи

  2204 21 23

  Дивись Додаткову примітку 4 (B) (b) до цієї групи.

  2204 21 79 – 2204 21 80

  Дивись Додаткову примітку 6 (а) до цієї групи.

  2204 29 10

  Застосовуються Пояснення до товарних категорій 2204 21 06 – 2204 21 09 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

  2204 29 11 – 2204 29 98

  Дивись Додаткові примітки 4 і 5 до цієї групи.

  2204 29 11 – 2204 29 58

  Дивись Додаткову примітку 6 (а) до цієї групи.

  2204 29 11

  Дивись Додаткову примітку 4 (B) (b) до цієї групи.

  2204 29 79 та 2204 29 80

  Дивись Додаткову примітку 6 (а) до цієї групи.

  2204 30 10

  Дивись Додаткову примітку 3 разом з Додатковими примітками 2(a), 2(b) та 2(c) до цієї групи.

  2204 30 92

  Дивись Додаткову примітку 7 до цієї групи.

  2204 30 96

  Дивись Додаткову примітку 7 до цієї групи.

  Додаткові пояснення України до товарної категорії:

  2204 30 10

  Ця товарна категорія включає продукт, одержаний в результаті часткового зародження виноградного сусла (наприклад виноматеріал), з фактичною концентрацією спирту понад 1 об. % та менш як як 3/5 загальної об’ємної концентрації спирту (дивись Додаткові примітки 2 (а)(b) та (с) до цієї групи).

  Пояснення до товарної позиції 2205: 

  2205

  Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних речовин:

  2205 10

  – у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:

  2205 10 10 00

  – – з фактичною концентрацiєю спирту 18 об.% або менше

  2205 10 90 00

  – – з фактичною концентрацiєю спирту більш як 18 об.%

  2205 90

  – iншi:

  2205 90 10 00

  – – з фактичною концентрацiєю спирту 18 об.% або менше

  2205 90 90 00

  – – з фактичною концентрацiєю спирту більш як 18 об.%

  До цієї товарної позиції включається цілий ряд напоїв (зазвичай використовуваних як аперитиви чи тоніки), приготовлених з вина зі свіжого винограду товарної позиції 2204, з використанням рослин (коренів, листя, плодів і т.д.) або ароматичних речовин.

  До цієї товарної позиції можуть також включатися напої типу названих вище, що містять добавки вітамінів чи сполуки заліза. Ці продукти, іноді називані “харчові добавки”, призначені для підтримки загального стану здоров’я або доброго самопочуття.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) вина, одержані зі сушеного винограду і приготовлені з використанням ароматичних рослин чи речовин (товарна позиція 2206);

  (b) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004.

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Вина, охоплені цією товарною позицією і описані в Поясненнях до товарної позиції 2205, включають зокрема:

  1) напої, відомі як “Marsala all’uovo” (“марсала аллюво”), “Marsala alla mandorla” (“марсала алла мадорла”) та “Crema di Marsala all’uovo” (“крема ді масала аллюво”), приготовлені на основі вина сорту марсала та ароматизовані яєчними жовтками, мигдалем та іншими ароматичними речовинами;

  2) напої на основі вина, відомі як “Sangria” (“Сангрія”), ароматизовані, наприклад, лимоном або апельсином.

  Дивись Додаткову примітку 8 до цієї групи. Продукти з фактичною об’ємною концентрацією спирту менше як 7 об. % входять в товарну підпозицію 2206 00.

  Пояснення до товарної позиції 2206: 

  2206 00

  Іншi зброджені напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напій), напiй медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені:

  2206 00 10 00

  – пiкет

  – iншi:

  – – iгристi:

  2206 00 31 00

  – – – сидр i перрi

  2206 00 39 00

  – – – iншi

  – – неiгристi, у посудинах мiсткiстю:

  – – – 2 л або менше:

  2206 00 51 00

  – – – – сидр i перрi

  2206 00 59 00

  – – – – iншi

  – – – більш як 2 л:

  2206 00 81 00

  – – – – сидр i перрi

  2206 00 89 00

  – – – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються всі зброджені напої, крім напоїв товарних позицій 2203-2205.

  До неї включаються, серед іншого (inter alia):

  (1) сидр, алкогольний напій, одержуваний шляхом зброджування яблучного соку;

  (2) перрі, зброджений напій, дещо схожий на сидр, приготовлений з грушевого соку;

  (3) медовий напій – напій, приготовлений шляхом зброджування розчиненого у воді меду. (До цієї товарної позиції включається “гідромель винний” – медовий напій, що містить добавки білого вина, ароматичних та інших речовин);

  (4) вино з ізюму;

  (5) вина, одержувані в результаті бродіння фруктових соків, крім соку зі свіжого винограду (вина з інжиру, фініків чи ягідні вина), або овочевих соків, з концентрацією спирту понад 0,5 об. %;

  (6) “мальтон” – зброджений напій, приготовлений з екстракту солоду та винного відстою;

  (7) ялинове вино – напій, приготовлений з голок чи маленьких гілочок звичайної ялини або з ялинового екстракту;

  (8) саке, або рисове вино;

  (9) пальмове вино, приготовлене з соку деяких видів пальм;

  (10) імбирне пиво та трав’яне пиво, приготовлені з цукру, води та імбиру чи трав, зброджених за допомогою дріжджів.

  Усі ці напої можуть бути або природно ігристими, або штучно насиченими діоксидом вуглецю. Вони включаються до цієї товарної позиції і в тих випадках, коли зміцнені добавкою спирту або коли вміст спирту в них збільшено шляхом подальшого зброджування, за умови, що такі напої зберігають властивості продуктів даної товарної позиції.

  До цієї товарної позиції включаються також суміші безалкогольних напоїв із збродженими напоями та суміші зброджених напоїв попередніх товарних позицій групи 22, наприклад, суміші лимонаду та пива чи вина, суміші пива і вина з концентрацією спирту понад 0,5 об. %.

  Деякі з цих напоїв можуть містити також добавки вітамінів чи сполуки заліза. Ці продукти, називані іноді “харчові добавки”, призначені для підтримки загального стану здоров’я або доброго самопочуття.

  До цієї товарної позиції не включаються фруктові соки (яблучні, грушеві і т.д.) та інші напої з концентрацією спирту не більше 0,5 об. % (відповідно товарні позиції 2009 та 2202).

  Додаткові поясення до товарної підпозиції:

  2206 00

  Якщо додавання етилового спирту, води та інших речовин (таких як сироп, різні ароматичні і барвникові добавки і, в деяких випадках, вершки) призводить до втрати смаку, запаху і/або зовнішнього вигляду напою, отриманого з певного фрукта або натурального продукту, тобто збродженого напою товарної позиції 2206 00, то такий продукт класифікується у товарній позиції 2208.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2206 00 10

  Дивись Додаткову примітку 9 до цієї групи.

  2206 00 31 – 2206 00 89

  Ці товарні категорії включають продукцію, описану в Поясненнях до товарної позиції 2206, другий абзац, (1) – (10).

  2206 00 31 і 2206 00 39

  Дивись Додаткову примітку 10 до цієї групи щодо ігристих вин.

  Щодо грибоподібних корків у вищенаведеній Додатковій примітці, дивись Пояснення до товарної категорії 2204 21 06 – 2204 21 09, останній пункт.

  2206 00 51 – 2206 00 89

  Ці товарні категорії включають, наприклад, напої, які не є продуктами натурального бродіння сусла свіжого винограду, але виробляються з концентрованого виноградного сусла. Це сусло стабільне і може зберігатися для використання за призначенням.

  Процес зброджування, зазвичай, починається при доданні дріжджів. Цукор також може додаватися до сусла перед або під час бродіння. Продукт, одержуваний цим процесом, може наприкінці бути підсолоджений, зміцнений або купажований.

  Пояснення до товарної позиції 2207: 

  2207

  Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або більше; спирт етиловий та iншi спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї:

  2207 10 00

  – спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або більше:

  2207 10 00 10

  – – для медичних цілей та фармацевтичної промисловості

  2207 10 00 90

  – – інші

  2207 20 00 00

  – спирт етиловий та iншi спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї

  Етиловий спирт не класифікується разом з іншими ациклічними спиртами товарної позиції 2905, він не включається до групи 29 згідно з Приміткою 2 (b) до групи 29.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) неденатурований етиловий спирт з концентрацією спирту 80 об. % або більше;

  (2) етиловий спирт та iншi спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації.

  Спирт етиловий – це спирт, що міститься в пиві, вині, сидрі та інших алкогольних напоях. Його одержують або шляхом зброджування деяких видів цукрів з використанням дріжджів чи інших ферментів і наступною дистиляцією, або штучним шляхом.

  Етиловий спирт та iншi спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, є спиртами, змішаними з іншими речовинами, що роблять їх непридатними для питва, але не перешкоджають їхньому використанню для промислових цілей. Використовувані денатуруючі засоби змінюються в різних країнах відповідно до національного законодавства. Ці засоби включають деревний лігроїн, метиловий спирт, ацетон, піридин, ароматичні вуглеводні (бензол і т.д.), барвники.

  До цієї товарної позиції включаються нейтральні спирти (ректифікати), тобто етиловий спирт, який містить воду, і з якого шляхом фракційної перегонки були майже цілком вилучені побічні компоненти (вищі спирти, складні ефіри, альдегіди, кислоти і т.д.), що є присутні в першому дистиляті.

  Етиловий спирт використовується для багатьох промислових цілей, наприклад, як розчинник для виробництва хімічних продуктів, лаків і т.д., для обігріву та освітлення, для приготування спиртних напоїв.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) неденатурований етиловий спирт з концентрацією спирту менш як 80 об. % (товарна позиція 2208);

  (b) iншi спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки (якщо не денатуровані) (товарна позиція 2208);

  (c) тверде чи напівтверде паливо на основі спирту (часто надходить у продаж під назвою “сухий спирт”) (товарна позиція 3606).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2207 10 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 2207, крім четвертого абзацу.

  Спиртні напої (наприклад, джин, горілка) включаються до товарних категорій 2208 20 12 – 2208 90 78 незалежно від концентрації спирту в них.

  2207 20 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 2207, четвертий абзац.

  Додаткові пояснення України до товарної підкатегорії 2207 10 00 10.

  У цій товарній підкатегорії класифікуються зокрема антисептичні засоби, які є етиловим спиртом з концентрацією 80 об.% або більше та розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі з відповідним маркуванням для медичного використання.

  Пояснення до товарної позиції 2208: 

  2208

  Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт:

  2208 20

  – спиртові дистиляти та спиртні напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду:

  – – у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:

  2208 20 12 00

  – – – коньяк (Cognac)

  2208 20 14 00

  – – – арманьяк (Armagnac)

  2208 20 26 00

  – – – грапа (Grappa)

  2208 20 27 00

  – – – брендi де Херес (Brandy de Jerez)

  2208 20 29 00

  – – – iншi

  – – у посудинах мiсткiстю більш як 2 л:

  2208 20 40 00

  – – – дистиляти необробленi

  – – – iншi:

  2208 20 62 00

  – – – – коньяк (Cognac)

  2208 20 64 00

  – – – – арманьяк (Armagnac)

  2208 20 86 00

  – – – – грапа (Grappa)

  2208 20 87 00

  – – – – брендi де Херес (Brandy de Jerez)

  2208 20 89 00

  – – – – iншi

  2208 30

  – вiскі:

  – – вiскі “бурбон”, у посудинах мiсткiстю:

  2208 30 11 00

  – – – 2 л або менше

  2208 30 19 00

  – – – більш як 2 л

  – – вiскі шотландське:

  2208 30 30 00

  – – – вiскі солодове

  – – – вiскі купажоване, у посудинах мiсткiстю:

  2208 30 41 00

  – – – – 2 л або менше

  2208 30 49 00

  – – – – більш як 2 л

  – – – вiскі зернове та купажоване зернове, у посудинах мiсткiстю:

  2208 30 61 00

  – – – – 2 л або менше

  2208 30 69 00

  – – – – більш як 2 л

  – – – інше, купажоване віскі, у посудинах мiсткiстю:

  2208 30 71 00

  – – – – 2 л або менше

  2208 30 79 00

  – – – – більш як 2 л

  – – iнше, у посудинах мiсткiстю:

  2208 30 82 00

  – – – 2 л або менше

  2208 30 88 00

  – – – більш як 2 л

  2208 40

  – ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини:

  – – у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:

  2208 40 11 00

  – – – ром, з вмістом летких речовин, крім етилового та метилового спиртів, у концентрації 225 г або більше на гектолітр чистого спирту
  (з допустимим відхиленням 10 %)

  – – – інші:

  2208 40 31 00

  – – – – вартістю більш як 7,9 євро за 1 л чистого спирту

  2208 40 39 00

  – – – – інші

  – – у посудинах мiсткiстю більш як 2 л:

  2208 40 51 00

  – – – ром, з вмістом летких речовин, крім етилового та метилового спиртів, у концентрації 225 г або більше на гектолітр чистого спирту (з допустимим відхиленням 10 %)

  – – – інші:

  2208 40 91 00

  – – – – вартістю більш як 2 євро за 1 л чистого спирту

  2208 40 99 00

  – – – – інші

  2208 50

  – джин та ялiвцева настоянка:

  – – джин, у посудинах мiсткiстю:

  2208 50 11 00

  – – – 2 л або менше

  2208 50 19 00

  – – – більш як 2 л

  – – ялiвцева настоянка, у посудинах мiсткiстю:

  2208 50 91 00

  – – – 2 л або менше

  2208 50 99 00

  – – – більш як 2 л

  2208 60

  – горiлка:

  – – з фактичною концентрацiєю спирту 45,4 об.% або менше, у посудинах мiсткiстю:

  2208 60 11 00

  – – – 2 л або менше

  2208 60 19 00

  – – – більш як 2 л

  – – з фактичною концентрацiєю спирту більш як 45,4 об.%, у посудинах мiсткiстю:

  2208 60 91 00

  – – – 2 л або менше

  2208 60 99 00

  – – – більш як 2 л

  2208 70

  – лiкери і солодкi наливки:

  2208 70 10 00

  – – у посудинах мiсткiстю 2 л або менше

  2208 70 90 00

  – – у посудинах мiсткiстю більш
  як 2 л

  2208 90

  – iншi:

  – – арак, у посудинах мiсткiстю:

  2208 90 11 00

  – – – 2 л або менше

  2208 90 19 00

  – – – більш як 2 л

  – – спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки із слив, груш або вишень (крім настойок), у посудинах мiсткiстю:

  2208 90 33 00

  – – – 2 л або менше

  2208 90 38 00

  – – – більш як 2 л

  – – інші спиртові дистиляти та інші спиртні напої, одержані шляхом перегонки, та інші напої, що містять спирт, у посудинах мiсткiстю:

  – – – 2 л або менше:

  2208 90 41 00

  – – – – узо (ouzo)

  – – – – iншi:

  – – – – – спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки (крім настойок):

  – – – – – – перегнані з плодiв:

  2208 90 45 00

  – – – – – – – кальвадос

  2208 90 48 00

  – – – – – – – iншi

  – – – – – – iншi:

  2208 90 54 00

  – – – – – – – текіла (tequila)

  2208 90 56

  – – – – – – – інші:

  2208 90 56 10

  – – – – – – – – мескаль (mezcal)

  2208 90 56 90

  – – – – – – – – інші

  2208 90 69 00

  – – – – – iншi напої, що містять спирт

  – – – більш як 2 л:

  – – – – спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки (крім настойок):

  2208 90 71 00

  – – – – – перегнані з плодiв

  2208 90 75 00

  – – – – – текіла (tequila)

  2208 90 77 00

  – – – – – iншi

  2208 90 78 00

  – – – – iншi напої, що містять спирт

  – – спирт етиловий неденатурований, з фактичною концентрацiєю спирту менш як 80 об.%, у посудинах мiсткiстю:

  2208 90 91

  – – – 2 л або менше:

  2208 90 91 10

  – – – – для медичних цілей та фармацевтичної промисловості

   

  2208 90 91 90

  – – – – інший

   

  2208 90 99

  – – – більш як 2 л:

   

  2208 90 99 10

  – – – – для медичних цілей та фармацевтичної промисловості

   

  2208 90 99 90

  – – – – інший

   

  До цієї товарної позиції включаються незалежно від їхньої міцності:

  (А) Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки вина, сидру чи інших зброджених напоїв, збродженого зерна чи інших рослинних продуктів, без добавок ароматизаторів; вони (спиртові дистиляти та спиртні напої) зберігають частково або повністю побічні компоненти (складні ефіри, альдегіди, кислоти, вищі спирти і т.ін.), що надають їм особливого специфічного смаку та запаху.

  (B) Лікери і солодкі наливки це спиртні напої, до яких добавлені цукор, мед або інші натуральні підсолоджувачі і екстракти або есенції (наприклад, спиртні напої, отримувані шляхом дистиляції або шляхом змішування етилового спирту або дистильованих спиртів з одним або декількома компонентами: плодами, квітками або іншими частинами рослин, екстрактами, есенціями, ефірними оліями або соками, концентрованими або неконцентрованими. В цю товарну позицію також включаються наливки, що містять кристалічний цукор, фруктові лікери, яєчні лікери, трав’яні лікери, ягідні лікери, пряні лікери, чайні лікери, шоколадні лікери, молочні лікери та медові лікери.

  (C) Усі інші спиртні напої, не включені до будь-якої попередньої товарної позиції цієї групи.

  За умови, що концентрація спирту в них менш як 80 об. %, до цієї товарної позиції включаються також неденатуровані спирти (етиловий спирт і нейтральні спирти (ректифікати) без смакових добавок), які, на противагу напоям, перерахованим вище в пунктах (А), (B) та (C), характеризуються відсутністю побічних компонентів, які надають їм смаку чи аромату. Ці спирти залишаються в цій товарній позиції незалежно від того, призначені вони для споживання людиною чи для промислових цілей.

  Крім неденатурованого етилового спирту з концентрацією спирту менш як 80 об. %, до цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

  (1) Спиртні напої, одержані шляхом дистиляції виноградного вина чи вичавок винограду (коньяк (Cognac), арманьяк (Armagnac), бренді, грапа , піско, сінгані і т.ін.).

  (2) Віскі та інші спиртні напої, одержані шляхом дистиляції збродженого сусла з зерна зернових культур (ячменю, вівса, жита, пшениці, кукурудзи і т.ін.).

  (3) Спиртні напої, одержані шляхом дистиляції зброджених продуктів із цукрової тростини (соку цукрової тростини, сиропу цукрової тростини, тростинно-цукрової меляси) наприклад, ром, тафія, кашаса.

  (4) Спиртні напої, відомі як джин чи ялівцева настоянка, що містять ароматичні речовини ягід ялівцю.

  (5) Горілка, одержана в результаті дистиляції збродженого сусла сільськогосподарських культур (наприклад зернових культур, картоплі) та іноді піддана подальшій обробці активованим або деревним вугіллям.

  (6) Спиртні напої (зазвичай відомі як лікери), такі як анісовий лікер (одержуваний з зеленого анісу і бад’яну); кюрасо (виготовляється з використанням цедри гіркого апельсина); кюмель (ароматизований насінням куміну або кмину).

  (7) Лікери, відомі як “крем-лікер” через їхню консистенцію або колір. Вони зазвичай мають відносно низький вміст спирту і дуже солодкі (наприклад, крем-лікери какао, банановий, ванільний, кавовий). До цієї товарної позиції включаються також спиртні напої, які представляють собою емульсії спирту з такими продуктами, як яєчний жовток або вершки.

  (8) Ратафії. Ці види лікерів одержують із плодового соку; вони часто містять невелику кількість добавок ароматичних речовин (ратафія з вишні, чорної смородини, малини, абрикосів і т.ін.).

  (9) Аквавіт та інші спиртні напої, одержані шляхом перегонки спирту з фруктами або іншими частинами рослин, або з травами.

  (10) Спиртні напої, одержані з сидру (кальвадос), зі слив (мірабелева настойка, сливова настойка), з вишні (вишнівка) або інших плодів.

  (11) Аррак – спиртний напій, одержаний з рису або пальмового вина.

  (12) Спиртні напої, одержані шляхом дистиляції збродженого соку плодів ріжкового дерева.

  (13) Алкогольні аперитиви (абсент, гірка настоянка і т.ін.), крім напоїв на основі вина зі свіжого винограду, що включаються до товарної позиції 2205.

  (14) Алкогольні лимонади (не лікувальні).

  (15) Плодові чи овочеві соки, що містять добавки спирту з концентрацією спирту понад 0,5 об. %, крім продуктів товарної позиції 2204.

  (16) Спиртні напої, іноді називані “харчові добавки”, призначені для підтримки загального стану здоров’я та доброго самопочуття. Вони, наприклад, можуть бути приготовлені на екстрактах рослин, плодових концентратах, лецитинах, хімічних продуктах і т.д. і містити добавки вітамінів чи сполук заліза.

  (17) Напої, складені для імітації вина шляхом змішування дистильованих спиртів з плодовим соком або водою, цукром, барвниками, ароматизаторами чи іншими інгредієнтами, крім продуктів, включених до товарної позиції 2204.

  (18) Спиртні напої, отримані в результаті дистиляції меляси з цукрових буряків.

  До цієї товарної позиції, проте, не включаються:

  (а) вермути та інші аперитиви на основі виноградного вина (товарна позиція 2205);

  (b) етиловий спирт, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, (будь-якої концентрації) або неденатурований етиловий спирт з концентрацією спирту 80 об. % або більше (товарна позиція 2207).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 2208:

  Спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої товарної позиції 2208 є рідкими алкогольними виробами, зазвичай призначеними для споживання людиною і виготовляються:

  – або безпосередньо перегонкою (з доданням або без додання ароматизаторів) натурально зброджених рідин, наприклад, вина або сидру, або попередньо зброджених фруктів, їх вичавків, зерна або інших овочевих продуктів, або

  – простим доданням різноманітних ароматичних речовин та іноді цукру до спирту, одержаного шляхом перегонки.

   Різноманітні спиртні напої описані в Поясненнях до товарної позиції 2208, третій абзац, (1) – (18).

  Щодо неденатурованих спиртних напоїв слід відзначити, що вони залишаються класифіковані в цій товарній позиції, навіть якщо вони мають концентрацію спирту 80 об. % або вище, причому продукт може бути чи не бути готовим для споживання як напій.

  Ця товарна позиція не включає алкогольні напої, одержувані бродінням (підпозиції 2203 00 – 2206 00).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2208 30 11 – 2208 30 88 

  Віскі – це спиртний напій, одержуваний перегонкою з браги злакових культур і реалізовуваний з об’ємною концентрацією спирту 40 об. % або вище або у пляшках, або в іншій тарі.

  Віскі Скотч (шотланське віскі) – це віскі, яке переганяють та витримують у Шотландії.

  Віскі з доданою газованою водою (віскі з содовою) виключається з цих товарних категорій і класифікується в товарній категорії 2208 90 69 або 2208 90 78.

  2208 30 30

  Віскі солодове – це спиртний напій, виготовлений перегонкою збродженого сусла лише з осолодженого ячменю.

  2208 30 41 і 2208 30 49

  Шотланське купажоване солодове віскі виготовляється шляхом змішуванням двох чи більше сортів шотландського односолодового віскі, які пройшли дистиляцю/були отримані на різних віскокурнях.

  2208 30 61 та 2208 30 69

  Шотландське однозернове віскі є спиртним напоєм, відмінним від односолодового або солодового купажованного шотландського віскі, який отримують на одній віскокурні дистиляцією збродженого сусла з осолодженого ячменю при наявності або відсутності цілих зерен ячменю чи інших злаків (головним чином, пшениці або кукурудзи). Шотландське купажовані зернове віскі виготовляється шляхом змішування двох або більше сортів шотландського однозернового віскі, які пройшли дистиляцію/були отримані на різних віскокурнях.

  2208 30 71 і 2208 30 79

  Інше купажоване шотландське віскі, виготовляється шляхом змішування двох або більше сортів шотландського односолодового віскі, з одним або кількома сортами шотланського однозенового віски.

  2208 40 11 – 2208 40 99

  Ці товарні категорії включають, наприклад, ром і тафію, як описано в Поясненнях до товарної позиції 2208, третій абзац, пункт (3), за умови, що продукти цих товарних категорій зберігають свої органолептичні характеристики.

  2208 50 11 і 2208 50 19

  Джин – це спиртний напій, зазвичай одержуваний однією або декількома послідовними перегонками ректифікованих спиртів із зерна злакових культур або етилового спирту з ялівцевими ягодами та іншими ароматичними речовинами (наприклад, коріандром, коренем дуднику, анісом, імбиром).

  В цих товарних категоріях лише спиртні напої з органолептичними характеристиками джину вважаються джином.

  Тому з цих товарних категорій виключається, наприклад:

  (a) настоянка ялівцева (Geneva) (товарна позиція 2208 50 91 або 2208 50 99);

  (b) Аквавіт (Aquavіt – скандинавська кминова горілка) (товарна позиція 2208 90 56 або 2208 90 77);

  (c) Kranawіtter (товарна позиція 2208 90 56 або 2208 90 77).

  2208 60 11 – 2208 60 99

  Дивись Пояснення до товарної позиції 2208, третій абзац, пункт (5).

  2208 70 10 і 2208 70 90

  Дивись Пояснення до товарної позиції 2208, перший абзац, пункт (B), і третій абзац.

  2208 90 11 і 2208 90 19

  Аррак – це спиртний напій, виготовлений з використанням спеціальних дріжджів, з меляси цукрової тростини або з меляси солодких соків рослин та рису.

  Аррак не слід плутати з ракією, яку одержують повторною перегонкою спиртів з ізюму або сухих плодів інжиру з анісовим насінням і яка входить до товарної категорії 2208 90 56 або 2208 90 77.

  2208 90 33 і 2208 90 38

  Сливові, грушеві та вишневі спиртні напої – це спиртні напої, одержувані виключно бродінням та перегонкою сливового, грушевого або вишневого сусла.

  Щодо термінів “сливи” та “вишні” дивись Пояснення до товарної позиції 0809.

  2208 90 48

  У цій товарній категорії “спиртні напої, перегнані з плодів”, – це спиртні напої, одержувані виключно спиртовим бродінням і перегонкою плодів (крім слив, груш або вишень), наприклад, абрикосів, чорниці, малини, ожини, чорної, білої та червоної смородини, полуниць, яблук, включаючи спирти, одержувані з яблучного сидру. Кальвадос включається до товарної категорії 2208 90 45.

  2208 90 56

  Ця товарна категорія включає спиртні напої з анісового насіння, ракію, спиртні напої з агави (наприклад, мескаль (mezcal), спиртні напої, перегнані із запашних трав, гіркі настоянки аперитиви для поліпшення травлення (“digestive” bitters), аквавіт, kranawіtter, спиртні напої, дистильовані з коренів (наприклад, спиртні напої з генциану), спиртні напої з сорго.

  2208 90 69

  Крім напоїв, зазначених в Поясненнях до товарної позиції 2208, третій абзац, пункти (14) – (18), ця товарна категорія також включає:

  1) спиртні напої з доданням газованої води (наприклад, віскі з содовою);

  2) чай з алкоголем;

  3) спиртні напої, змішані одне з одним, або спиртні напої, змішані з фруктовими або овочевими соками (коктейлі).

  2208 90 71

  Дивись Пояснення до товарної категорії 2208 90 48. Ця товарна категорія включає кальвадос.

  2208 90 77

  Дивись Пояснення до товарної категорії 2208 90 56.

  2208 90 78

  Дивись Пояснення до товарної категорії 2208 90 69.

  2208 90 91 та 2208 90 99

  Ці товарні категорії включають рідину, що зазначається як “основа солодового пива” з концентрацією спирту 14 об.%, яка отримується із звареного пива, очищеного, а потім підданого ультрафільтрації, завдяки якій концентрацію інградієнтів, таких як гірькі речовини та білки, було зменшено.

  Додаткові пояснення України до товарних підкатегорій:

  2208 90 91 10 та 2208 90 99 10.

  У цих товарних підкатегоріях класифікуються зокрема антисептичні засоби, які є етиловим спиртом з концентрацією менш як 80 об.% та розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі з відповідним маркуванням для медичного використання.

  Пояснення до товарної позиції 2209: 

  2209 00

  Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти:

  – оцет винний, у посудинах мiсткiстю:

  2209 00 11 00

  – – 2 л або менше

  2209 00 19 00

  – – більш як 2 л

  – iншi, у посудинах мiсткiстю:

  2209 00 91 00

  – – 2 л або менше

  2209 00 99 00

  – – більш як 2 л

  (I) Оцет

  Оцет являє собою кислу рідину, одержувану внаслідок оцтової ферментації спиртових розчинів будь-якого походження або розчинів різних цукрів чи крохмалю, що пройшли спиртове бродіння під впливом оцтових бактерій Mycoderma aceti, чи ацетобактера, у присутності повітря за постійної температури, що не перевищує 20-30 °C.

  До цієї товарної позиції включаються такі види оцту, які розрізняються відповідно до їхнього походження:

  (1) Винний оцет з забарвленням від блідо-жовтого до червоного залежно від типу вина, з якого він виготовляється; має специфічний букет, обумовлений присутністю, наприклад, винних складних ефірів.

  (2) Пивний або солодовий оцет; яблучний, грушевий чи інші ферментовані плодові оцти. Зазвичай вони мають жовтуватий колір.

  (3) Спиртовий оцет, безбарвний у природному стані.

  (4) Оцет, одержуваний з зерна зернових культур, меляси, гідролізованої картоплі, молочної сироватки і т.д.

  (II) Замінники оцту

  Замінники оцту одержують розведенням оцтової кислоти водою. Вони часто забарвлені карамеллю чи іншими органічними барвниками (дивись також винятки (а) нижче).

  Оцет і замінники оцту, використовувані для ароматизації або маринування харчових продуктів, можуть бути ароматизовані травами типу естрагон або містити добавлені спеції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) водяні розчини, що містять понад 10 мас. % оцтової кислоти (товарна позиція 2915). Проте пункт 1 (d) Приміток до групи 22 не стосується таких розчинів, що зазвичай містять 10-15 мас.% оцтової кислоти, які були ароматизовані чи забарвлені для використання з харчовими продуктами як замінники оцту; такі продукти включаються до цієї товарної позиції;

  (b) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004;

  (c) оцет, використовуваний як туалетний засіб (товарна позиція 3304).

  2209 00 11 і 2209 00 19

  Дивись Додаткову примітку 11 до цієї групи.

  Дивись також Пояснення до товарної позиції 2209, частина (І), другий абзац, пункт (1).

  2209 00 91 і 2209 00 99

  До цих товарних категорій включені продукти, зазначені в Поясненнях до товарної позиції 2209, частина (І), другий абзац, пункти (2), (3) і (4), та частина (ІІ).