Головна - пояснення до групи 23

  – пояснення до групи 23

  621

  Група 23

  Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин

  Примітка:

  До товарної позиції 2309 включаються продукти, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені, одержані в результаті переробки рослинної або тваринної сировини до такого ступеня, що вони втратили основні властивості вихідної сировини, крім рослинних відходів, рослинних залишків і побічних продуктів такої переробки.

  Примітка до товарної підпозиції:

  У товарній підпозиції 2306 41 термін “насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти” означає насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти, як зазначено в примітці 1 до товарної підпозиції групи 12.

  Додаткові примітки:

  1. До товарних категорій 2303 10 11 і 2303 10 19 включено лише залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи і не включено суміші цих залишків з продуктами, одержаними з інших рослин, або з продуктами, одержаними з кукурудзи, переробленої в інший спосіб, ніж виробництво крохмалю шляхом зволоження.

  Вміст крохмалю повинен становити не більш як 28 мас.% у перерахунку на суху речовину, відповідно до методу, зазначеному в додатку III, частина L, до Постанови  Комісії (ЄС) # 152/2009 (Annex III, part L, to Commission Regulation (EC) No 152/2009), а вміст жирних речовин не повинен перевищувати 4,5 мас.% у перерахунку на суху речовину, що визначається відповідно до методу, зазначеному в Додатку III, частина H, до Постанови Комісії (EC) # 152/2009 (Annex III, part H, to Commission Regulation (EC) No 152/2009).

  1. Товарна категорія 2306 90 05 включає лише залишки від вилучення олії із зародків зерен кукурудзи, що містять такі компоненти в певних кількостях у перерахунку на суху речовину:

  (а) продукти з вмістом олії менш як 3 мас.%:

  вміст крохмалю – менш як 45 мас.%,

  вміст білка (вміст азоту х 6,25) – не менш як 11,5 мас.%;

  (b) продукти з вмістом олії не менш як 3 мас.%, але не більш як 8 мас.%:

  вміст крохмалю – менш як 45 мас.%,

  вміст білка (вміст азоту х 6,25) – не менш як 13 мас.%.

  Крім того, ці залишки не містять компонентів, що не вилучаються з кукурудзяних зерен.

  Продукти, що містять компоненти частин зерен кукурудзи, які були додані після переробки і не були піддані процесу вилучення олії, не включаються.

  1. У товарних категоріях 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 і 2308 00 19:

  “фактична концентрація спирту за масою” – кількість кілограмів чистого спирту в 100 кг продукту,

  “потенційна концентрація спирту за масою” – кількість кілограмів чистого спирту, яку можна одержати в результаті повного збродження цукрів, що містяться в 100 кг продукту,

  “загальна концентрація спирту за масою” – сума фактичної та потенційної концентрації спирту за масою,

  символ “мас.%” позначає концентрацію спирту за масою.

  1. У товарних категоріях 2309 10 11 – 2309 10 70 і 2309 90 31 – 2309 90 70 термін “молочні продукти” означає продукти, що включаються до товарних позицій 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 і до товарних категорій 0403 10 11 – 0403 10 39, 0403 90 11 – 0403 90 69, 1702 11 00 00, 1702 19 00 і 2106 90 51.
  2. До товарної категорії 2309 90 20 включено лише залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи і не включено суміші цих залишків з продуктами, одержаними з інших рослин, або з продуктами, одержаними з кукурудзи, переробленої в інший спосіб, ніж виробництво крохмалю шляхом зволоження, які містять:

  висівки кукурудзи, що використовуються в процесі вимивання, у співвідношенні, яке не перевищує 15 мас.%, і/або

  залишки води для замочування кукурудзи в процесі вимивання, включаючи залишки води для замочування, що використовуються для виробництва спирту або інших продуктів, що отримують із крохмалю.

  Ці продукти можуть містити залишки, одержані під час вилучення олії із зародків зерен кукурудзи в процесі вологого подрібнення.

  Вміст крохмалю повинен становити не більш як 28 мас.% у перерахунку на суху речовину, відповідно до методу, зазначеному в додатку III, частина L, до Постанови Комісії (ЄС) # 152/2009 (Annex III, part L, to Commission Regulation (EC) No 152/2009), та вміст жирних речовин не повинен перевищувати 4,5 мас.% у перерахунку на суху речовину, визначеним відповідно до методу, зазначеному в Додатку III, частина H, до Постанови Комісії (EC) # 152/2009 (Annex III, part H, to Commission Regulation (EC) No 152/2009), а вміст білка становити не більш як 40 мас.% у перерахунку на суху речовину визначеним відповідно до методу, зазначеному у Додатку III, частина С, до Постанови Комісії (EC) # 152/2009 (Annex III, part С, to Commission Regulation (EC) No 152/2009)

  Загальні положення

  До цієї групи включаються різні залишки і відходи рослинної сировини, використаної в харчовій промисловості, а також деякі продукти тваринного походження. Велика частина цих продуктів використовується для годівлі тварин або в чистому вигляді, або в суміші з іншими речовинами, хоча деякі з них придатні для вживання в їжу. Деякі продукти (наприклад, винний відстій, винний камінь, макуха) також використовуються й у промисловості.

  Згадані в цій групі “гранули” означають продукти, агломеровані або безпосередньо пресуванням, або з доданням в’язких речовин (меляси, крохмалевмісної речовини і т.д.) у пропорції не більше 3 мас. %.

  Додаткове пояснення до примітки 3:

  Потенційна масова концентрація спирту обчислюється множенням маси цукрів (обчисленої в кілограмах інвертованого цукру), що міститься в 100 кг відповідного продукту, на коефіцієнт 0,47.

  Пояснення до товарної позиції 2301: 

  2301

  Борошно, крупи та гранули з м’яса або м’ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, непридатнi для споживання; шкварки:

  2301 10 00 00

  – борошно, крупи та гранули з м’яса або м’ясних субпродуктiв; шкварки

  2301 20 00 00

  – борошно, крупи та гранули з риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Борошно та крупка, непридатні для вживання в їжу, одержані в результаті оброблення або тварин у цілому вигляді (включаючи свійську птицю, морських ссавців, рибу чи ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних) або продуктів тваринного походження (таких як м’ясо чи м’ясні субпродукти), крім кісток, рогів, черепашок і т.д. Ці продукти (які надходять переважно з бойні, плавучих заводів, що обробляють рибопродукти, з консервної та м’ясопереробної промисловості і т.д.) зазвичай обробляють парою та пресують чи обробляють розчинниками для видалення олії і жиру. Продукт, що вийшов у результаті, потім сушать, стерилізують тривалим нагріванням і в кінці розмелюють.

  До цієї товарної позиції включаються також перераховані вище продукти у вигляді гранул (дивись Загальні положення до цієї групи).

  Борошно, крупка та гранули цієї товарної позиції використовуються переважно для годівлі тварин, але можуть бути застосовані і для інших цілей (наприклад, як добрива).

  (2) Шкварки – плівкова тканина, що залишається після витоплювання свинячого жиру або жиру інших тварин. Вони використовуються переважно для приготування корму для тварин (наприклад, галет для собак), але включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо придатні для споживання людиною.

  Додаткові пояснення до товарної категорії:

  2301 20 00

  Борошно, крупи та гранули з риби цієї категорії складаються з риби або рибних відходів, як правило, зварених і потім перетворених на пасту, висушених та подрібнених і в деяких випадках агломерованих для одержання гранул.

  Ця категорія виключає борошно з риби для споживання людиною (категорія 0305 10 00).

  Пояснення до товарної позиції 2302: 

  2302

  Висiвки, кормове борошно та iншi відходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульовані:

  2302 10

  – кукурудзянi:

  2302 10 10 00

  – – з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас.%

  2302 10 90 00

  – – iншi

  2302 30

  – пшеничні:

  2302 30 10 00

  – – з вмістом крохмалю не більш як 28 мас.% i в яких частка продукту, що пройшов крізь сито з діаметром вічка 0,2 мм, не перевищує 10 мас.% або в яких частка продукту, що пройшов крізь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас.% чи бiльше

  2302 30 90 00

  – – iншi

  2302 40

  – iнших зернових:

   

  – – рисовi:

  2302 40 02 00

  – – – з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас.%

  2302 40 08 00

  – – – iншi

   

  – – інші:

  2302 40 10 00

  – – – з вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас.% i в яких частка продукту, що пройшов крізь сито з дiаметром вічка 0,2 мм, не перевищує 10 мас.% або в яких частка продукту, що пройшов крізь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас.% чи бiльше

  2302 40 90 00

  – – – iншi

  2302 50 00 00

  – бобових

  До цієї товарної позиції включаються:

  (А) Висівки, кормова мучка та інші відходи і залишки помелу зерна зернових культур. Ця категорія охоплює переважно побічні продукти помелу пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, рису, сорго чи гречки, що не відповідають вимогам Примітки 2 (А) до групи 11 щодо вмісту крохмалю та золи.

  До них, зокрема, відносяться:

  (1) висівки, що складаються з зовнішньої оболонки зерна зернових культур з незначною частиною прилиплого ендосперму та невеликої кількості борошна;

  (2) кормова мучка, одержувана з розмеленого зерна зернових культур як побічний продукт під час виробництва борошна та які складаються переважно з більш дрібних частин оболонки, що залишилася після просіювання і сортування, та невеликої кількості борошна.

  (B) Залишки і відходи від просіювання чи інших видів оброблення зерна зернових культур. Залишки і відходи від просівання, одержувані під час оброблення зерна перед помелом, складаються переважно з:

  – зерен основних зернових культур, дрібних, деформованих, роздавлених чи дроблених;

  – насіння різних випадкових рослин, змішаних з основним зерном;

  – шматочків листя, стебел, мінералів і т.д.

  Крім того, до цієї категорії включаються:

  (1) залишки після чищення зернових елеваторів, трюмів кораблів і т.д., що мають переважно такий же склад, що і згадані вище;

  (2) перикарпій, відділений від зерна рису в процесі його шліфування;

  (3) залишки, що одержують у результаті лущення, плющення, перероблення в пластівці, обрушення, різання або подрібнення зерна зернових культур.

  (C) Залишки і відходи аналогічного виду, що одержують у результаті подрібнення або іншого оброблення бобових рослин.

  До цієї товарної позиції включаються також перераховані вище продукти у вигляді гранул (дивись Загальні положення до цієї групи).

  До цієї товарної позиції включаються також кукурудзяні качани, розмелені в цілому вигляді разом з листковою обгорткою чи без неї, які не відповідають вимогам щодо вмісту крохмалю та золи, передбаченим для продуктів, одержуваних у результаті помелу кукурудзи, у примітці 2 (A) до групи 11.

  Полова зернових культур, одержана після помелу зернових культур, включається до товарної позиції 1213.

  До цієї товарної позиції не включаються макуха чи тверді залишки і відходи, одержані після добування рослинних жирів або олій (товарні позиції 2304-2306).

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  2302

  Для розрізняння між продуктами цієї товарної позиції і продуктами групи 11, дивись Примітку 2 (А) до групи 11.

  Відходи і залишки, зазначені в Поясненнях до позиції 2302, (B), (1), повинні містити 50 % або більше злакових культур чи бобових рослин.

  Для визначення вмісту крохмалю (в отриманому продукті), має бути застосований метод, зазначений у Додатку III, частина L, до Постанови Комісії (ЄС) # 152/2009 (OJ L 54, 26.2.2009, стор. 1) (in Annex III, part L to Commission Regulation (EC) No 152/2009 (OJ L 54, 26.2.2009, p. 1)

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2302 10 10 і 2302 10 90

  Подрібнені кукурудзяні зерна, отримані під час просіювання очищених нелущених кукурудзяних зерен, виключаються з цих категорій, за умови, що вони задовольняють критерії, встановлені в Примітці 2 (A) до групи 11 (категорія 1104 23 98).

  Пояснення до товарної позиції 2303:

  2303

  Відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогiчнi відходи і залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi відходи і залишки від виробництва цукру, барда та iншi вiдходи і залишки від пивоварiння та винокуріння, гранульованi або негранульовані:

  2303 10

  – відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи і залишки:

   

  – – відходи і залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи (за винятком концентрованих вод для замочування) з вмiстом бiлка в перерахунку на суху речовину:

  2303 10 11 00

  – – – понад 40 мас.%

  2303 10 19 00

  – – – не бiльш як 40 мас.%

  2303 10 90 00

  – – iншi

  2303 20

  – буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи і залишки від виробництва цукру:

  2303 20 10 00

  – – буряковий жом

  2303 20 90 00

  – – iншi

  2303 30 00 00

  – барда та iншi вiдходи і залишки від пивоварiння та винокуріння

  До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

  (А) Залишки і відходи виробництва крохмалю та аналогічні відходи і залишки (з кукурудзи, рису, картоплі і т.д.), що складаються переважно з волокнистих і білкових речовин і подані зазвичай у вигляді гранул чи борошна, а іноді у вигляді макухи. Вони використовуються як корм для тварин або добрива. Деякі з цих залишків і відходів (наприклад, кукурудзяна замочувальна рідина) використовуються для вирощування культур мікроорганізмів, для виробництва антибіотиків.

  (B) Жом буряковий, що залишається після добування цукру з коренеплодів цукрового буряку. Цей жом включається до цієї товарної позиції як вологий, так і висушений. Проте буряковий жом з добавкою меляси або приготовлений іншим способом як корм для тварин включається до товарної позиції 2309.

  (С) Багаса (жом цукрової тростини), що складається з волокнистої частини цукрової тростини, яка залишається після добування соку. Багаса використовується в паперовій промисловості і виробництві кормів для тварин.

  (D) Інші відходи виробництва цукру, віднесені до цієї товарної позиції, які включають дефекаційний бруд, відстій фільтрпреса і т.д.

  (E) Барда та інші відходи пивоварства чи винокуріння:

  (1) барда зернова (ячмінна, житня і т.п.), одержувана під час виробництва пива, що складається з відпрацьованого зерна, яке залишається після одержання сусла;

  (2) солодові паростки, відокремлені від осолодженого зерна в процесі сушіння;

  (3) хмільова дробина;

  (4) барда, що залишається під час дистиляції спирту з зерна, насіння, картоплі і т.п.;

  (5) бурякова пульпа, що залишається під час дистиляції меляси цукрового буряку.

  (Усі ці продукти, подані як у вологому, так і сухому вигляді, залишаються в цій товарній позиції.)

  До цієї товарної позиції включаються також перераховані вище продукти у вигляді гранул (дивись Загальні положення до цієї групи).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) меляса, одержувана під час екстракції чи рафінування цукру (товарна позиція 1703);

  (b) неактивні чи відпрацьовані дріжджі (товарна позиція 2102);

  (c) неочищені калійні солі, одержувані шляхом спалювання і промивання залишків меляси цукрового буряку (товарна позиція 2621);

  (d) маса багаси (товарна позиція 4706).

  Додаткові поясення до товарної позиції:

  2303

  Для визначення вмісту крохмалю та вмісту білку, має бути застосований метод, зазначений у Додатку III, частини L і С, до Постанови Комісії (ЄС) # 152/2009 (OJ L 54, 26.2.2009, стор. 1) (in Annex III, part L and C, to Commission Regulation (EC) No 152/2009 (OJ L 54, 26.2.2009, p. 1)

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2303 10 11 і 2303 10 19

  Продукти, класифіковані в цих категоріях, повинні задовольняти критерії, встановлені в Додатковій примітці 1 до цієї групи.

  Ці категорії, зокрема, включають:

  1) кукурудзяну клейковину (зазвичай у вигляді борошна), яка складається переважно з клейковини кукурудзяних зерен, одержуваної під час відокремлення крохмалю; вміст білка    (азот x 6,25) перевищує 40 мас. %;

  2) клейковинну крупку, яку одержують переважно змішуванням сухого залишку від виробництва крохмалю з кукурудзи з чистою клейковиною; такі продукти зазвичай містять близько 40 мас. % білків (азот x 6,25);

  3) корм з кукурудзяної клейковини, який зазвичай містить щонайменше 20 мас. % білків (азот x 6,25) і складається переважно з частинок перикарпію та ендосперму, з кукурудзяної клейковини та іноді з концентрованих вод для замочування (замочувальні рідини), всі ці продукти є побічними продуктами виробництва крохмалю з кукурудзи. 

  Ці категорії також включають наведені вище продукти, агломеровані у вигляді гранул.

  Ці категорії включають лише продукти з вмістом крохмалю не більше як 28 мас. % у перерахунку на суху речовину, визначений відповідно до методу, зазначеному у Додатку III, частина L, до Постанови Комісії (ЄС) # 152/2009 (OJ L 54, 26.2.2009, стор. 1) (in Annex III, part L to Commission Regulation (EC) No 152/2009 (OJ L 54, 26.2.2009, p. 1), а вміст жиру в них не може перевищувати 4,5 мас. % у перерахунку на суху речовину, визначений відповідно до методу, зазначеному у Додатку III, частина H, до Постанови Комісії (ЄС) # 152/2009 (1) (in Annex III, part H to Commission Regulation (EC) No 152/2009 (1).

  Продукти з більшим вмістом крохмалю або жиру, зазвичай, класифікуються в групі 11 або в товарних категоріях 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 або 2309 90 51, як належить. Те саме застосовується до виробів, які містять продукти, екстраговані з кукурудзи іншим методом, ніж виробництво крохмалю мокрим процесом (залишки від просіювання кукурудзяних зерен, подрібнених кукурудзяних зерен, залишки від екстрагування олії з кукурудзяних зародків за допомогою сухого процесу тощо).

  Продукти, класифіковані в цих категоріях, також не повинні містити залишків від екстрагування олії з кукурудзяних зародків за допомогою мокрого процесу.

  Концентровані кукурудзяні води для замочування (замочувальні рідини) класифікуються в товарній категорії 2303 10 90 незалежно від вмісту білка .

  2303 10 90

  У цій товарній категорії “залишки від виробництва крохмалю з коренеплодів маніоки” означають такі продукти з вмістом крохмалю не більше як 40 мас. % у перерахунку на суху речовину.

  Якщо вміст крохмалю вищий, такі продукти у вигляді борошна або крупки класифікуються в товарних категоріях 1106 20 10 або 1106 20 90. Продукти у вигляді гранул класифікуються в товарній підпозиції 0714 10.

  Ця категорія також включає:

  1) поживний продукт з клейковини сорго, який, зазвичай, містить щонайменше 18 мас. % білків і складається переважно з частинок перикарпію та ендосперму зерен сорго, з клейковини сорго та іноді з концентрованих соргових вод для замочування (замочувальні рідини), всі ці продукти є побічними продуктами виробництва крохмалю з сорго. Ця категорія включає лише продукти з вмістом крохмалю не більше як 40 мас. % у перерахунку на суху речовину.

  Продукти з більшим вмістом крохмалю зазвичай класифікуються в групі 11 або в товарній позиції 2302 чи 2309, як належить;

  2) залишки від виробництва крохмалю, відомі як “сухий картопляний жом”. Вміст крохмалю в таких залишках становить зазвичай 50 мас. % або більше.

  Для визначення вмісту вологи, має бути застосований метод, зазначений у Додатку III, частина А, до Постанови Комісії (ЄС) # 152/2009 (OJ L 54, 26.2.2009, стор. 1) (in Annex III, part А, to Commission Regulation (EC) No 152/2009 (OJ L 54, 26.2.2009, p. 1)

  Концентровані кукурудзяні води для замочування (замочувальні рідини) класифікуються в цій категорії незалежно від вмісту білка.

  2303 20 10 – 2303 20 90

  Сироватка, з якої частково видалена лактоза, не вважається відходом цукрового виробництва і не класифікується в цих товарних категоріях (товарна позиція 0404).

  Ці товарні категорії включають частково або повністю знецукровані буряки.

  2303 30 00

  Дивись Пояснення до позиції 2303, перший абзац, (E) (1) – (5).

  Пояснення до товарної позиції 2304: 

  2304 00 00 00

  Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi

  До цієї товарної позиції включаються макуха та інші тверді відходи і залишки, що залишаються після добування олії із сої за допомогою розчинників, олійницького преса або роторного експелера. Ці відходи і залишки є цінним кормом для тварин.

  Відходи і залишки, що включаються до цієї товарної позиції, можуть бути у вигляді плиток (брикетів), борошна чи гранул (дивись Загальні положення до цієї групи).

  До цієї товарної позиції включається також нетекстуроване знежирене соєве борошно, придатне для споживання людиною.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) олiйний фуз або жировi залишки (товарна позиція 1522);

  (b) білкові концентрати, одержувані шляхом видалення деяких компонентів знежиреного соєвого борошна (використовувані як добавки в харчові продукти), та текстуроване соєве борошно (товарна позиція 2106).

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Ця товарна позиція не включає соєві пластівці, мелені чи немелені, з яких не була екстрагована соєва олія (позиція 2308).

  Пояснення до товарної позиції 2305: 

  2305 00 00 00

  Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час вилучення арахiсової олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi

  Пояснення до товарної позиції 2304 застосовуються, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis), до цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 2306: 

  2306

  Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв і олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi:

  2306 10 00 00

  – з насiння бавовнику

  2306 20 00 00

  – з насiння льону

  2306 30 00 00

  – з насiння соняшнику

   

  – з насіння свиріпи або ріпаку:

  2306 41 00 00

  – – з насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти

  2306 49 00 00

  – – інші

  2306 50 00 00

  – з кокосових горiхiв або копри

  2306 60 00 00

  – з навколоплідника або ядра горіха олійної пальми

  2306 90

  – iншi:

  2306 90 05 00

  – – із зародкiв зерен кукурудзи

   

  – – інші:

   

  – – – макуха та iншi залишки, одержанi пiд час добування оливкової олiї:

  2306 90 11 00

  – – – – з вмiстом
  3 мас.% або менше оливкової олiї

  2306 90 19 00

  – – – – з вмiстом понад 3 мас.% оливкової олiї

  2306 90 90 00

  – – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються макуха та інші тверді відходи і залишки, крім зазначених у товарній позиції 2304 або 2305, що залишаються після добування олії з насіння олійних культур, олійних плодів і зародків зерна зернових культур за допомогою розчинників чи олійницького преса, або роторного експелера.

  До цієї товарної позиції включаються також знежирені висівки, одержувані як залишок після екстрагування олії з рисових висівок (рисової мучки).

  Деякі види макухи та інші тверді відходи і залишки (лляні, бавовняні, кунжутні, копри і т.п.) є цінним кормом для тварин; деякі (наприклад, кастор) непридатні як корм для тварин і використовуються як добриво; інші (наприклад, макуха гіркого мигдалю та гірчична макуха) використовуються для екстракції ефірних олій.

  Відходи і залишки, що включаються до цієї товарної позиції, можуть бути у вигляді плиток (брикетів), борошна чи гранул (дивись Загальні положення до цієї групи).

  До цієї товарної позиції включається також нетекстуроване знежирене борошно, придатне для споживання людиною.

  До цієї товарної позиції не включається олiйний фуз або жировi залишки (товарна позиція 1522).

  Пояснення до товарної підпозиції 2306 41.

  Дивись Примітку до товарної підпозиції 1 до групи 12 та Пояснення до товарної позиції 1205 стосовно “насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти”

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2306 41 00

  Дивись Примітку до товарних підпозицій 1 до цієї групи та Пояснення до товарної підпозиції 2306 41.

  2306 90 05

  Ця категорія включає залишки від екстрагування олії з зародків зерен кукурудзи мокрим або сухим процесами, які відповідають критеріям Додаткової примітки 2 до цієї групи.

  Продукти, які не відповідають цим критеріям, зазвичай класифікуються в групі 11 або в товарній позиції 2302 чи 2309, як належить.

  2306 90 11 і 2306 90 19

  Вираз “відходи і залишки, одержані під час добування оливкової олії” означає лише продукти з вмістом жиру не більше як 8 мас. %. Такі продукти (крім олійного фузу або жирових залишків) з більшим вмістом жиру слід класифікувати в тій самій товарній категорії, що й основний матеріал (товарна категорія 0709 90 31 або 0709 90 39).

  Для визначення вмісту жиру, має бути застосований метод, зазначений у Додатку XV, до Постанови Комісії (ЕЕС) #2568/91 (OJ L 248, 05.09.1991, стор. 1) (in Commission Regulation (EEC) No 2568/91, Annex XV (OJ L 248, 5.9.1991, p. 1)

  Пояснення до товарної позиції 2307: 

  2307 00

  Винний осад; винний камiнь:

   

  – винний осад:

  2307 00 11 00

  – – із загальною концентрацiєю спирту не бiльш як 7,9 мас.%, з вмiстом сухої речовини не менш як 25 мас.%

  2307 00 19 00

  – – iншi

  2307 00 90 00

  – винний камiнь

  Винний осад утворюється у вигляді мутного осаду в процесі бродіння та дозрівання вина. У тих випадках, коли осад оброблений на фильтр-пресі, винний осад одержують у твердому вигляді. Сухий винний осад може бути у вигляді порошку, гранул чи шматочків неправильної форми.

  Винний камінь являє собою тверду зрослу масу, що утворюється в бродильних чанах в процесі бродіння виноградного сусла або в бочках, в яких вино зберігається. Він зустрічається у вигляді порошку, пластівців або кристалічних шматочків неправильної форми; колір його змінюється від сірого до темно-червоного. Промитий винний камінь являє собою кристали, колір яких змінюється від сірувато-жовтого до червоно-коричневого залежно від кольору вина, з якого він був одержаний. Такий промитий винний камінь теж включається до цієї товарної позиції.

  Винний осад та винний камінь (включаючи промитий винний камінь) є неочищеними воденьтартратами калію з досить високим вмістом тартрату кальцію. Вони використовуються як вихідний матеріал для одержання бітартрату калію (кислий виннокислий калій), що зустрічається у вигляді білих кристалів чи кристалічного порошку, без запаху, кислого на смак і стійкого до впливу повітря. Винний осад використовується для виробництва корму для тварин, у той час як винний камінь застосовується як протрава у фарбувальній справі.

  До цієї товарної позиції не включаються кислий виннокислий камінь (товарна позиція 2918) та тартрат кальцію (товарна позиція 2918 або 3824, залежно від конкретного випадку).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2307 00 11

  Дивись Додаткову примітку 3 до цієї групи і відповідні Пояснення.

  2307 00 90

  Дивись Пояснення до товарної позиції 2307, другий абзац.

  Пояснення до товарної позиції 2308: 

  2308 00

  Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки і побічні продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в іншому місці не зазначені:

   

  – винограднi вичавки:

  2308 00 11 00

  – – із загальною концентрацiєю спирту не бiльш як 4,3 мас.%, з вмiстом сухої речовини не менш як 40 мас.%

  2308 00 19 00

  – – iншi

  2308 00 40 00

  – жолудi та кiнськi каштани; вичавки з яблук і вичавки з інших плодів, крiм виноградних

  2308 00 90 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються продукти рослинного походження і рослинні відходи, залишки і побічні продукти промислової переробки рослинної сировини з метою добування деяких їхніх компонентів за умови, що вони не включені в будь-яку іншу більш конкретну товарну позицію УКТЗЕД є продуктами, використовуваними для годівлі тварин.

  До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

  (1) жолуді та кінські каштани;

  (2) стрижні кукурудзяного качана після видалення зерна; кукурудзяні стебла і листя;

  (3) бурякове і морквяне бадилля;

  (4) лушпайки овочів (стулки бобів, гороху чи квасолі і т.д.);

  (5) відходи і залишки плодів (шкірка і серцевина яблук, груш і т.д.) та плодові вичавки і мезга (від пресування винограду, яблук, груш, цитрусових плодів і т.д.), навіть якщо вони можуть бути використані для добування пектину;

  (6) висівки, одержувані як побічний продукт під час подрібнення насіння гірчиці;

  (7) відходи виробництва замінників кави (або їхніх екстрактів) з зерна зернових культур чи іншої рослинної сировини;

  (8) побічні продукти, одержувані шляхом згущення залишкової води від виробництва соку цитрусових плодів, іноді називані “меляса цитрусових плодів”;

  (9) залишки від гідролізу стрижнів кукурудзяних качанів для одержання 2-фурфуролу, відомі як “гідролізовані подрібнені стрижні кукурудзяних качанів”.

  Продукти цієї товарної позиції можуть бути у вигляді гранул (дивись Загальні положення до цієї групи).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2308 00 11

  Дивись Додаткову примітку 3 до цієї групи і відповідні Пояснення.

  2308 00 40 

  Плодові вичавки, крім виноградних, включають, зокрема, „апельсинові клітини”, тобто продукти, які складаються з частин апельсинів, які на початку пресування потрапляють в сік і після відділення від нього містять дуже малу кількість складових частин м’якоті плода, але складаються переважно з клітинних мембран та альбедо. Ці продукти призначені для додання до розведених концентрованих апельсинових соків і до безалкогольних напоїв.

  2308 00 90

  Ця категорія включає продукти, зазначені в пунктах (2) – (4), (6) – (9) другого абзацу Пояснень до позиції 2308.

  В цю товарну категорію також включаються оболонки соєвих бобів, мелені чи немелені, з яких не була екстрагована соєва олія..

  Пояснення до товарної позиції 2309: 

  2309

  Продукти, що використовуються для годiвлi тварин:

  2309 10

  – корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi:

   

  – – з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, який включено до товарних підкатегорiй 1702 30 51 00 – 1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 i 2106 90 55 00, або молочних продуктів:

   

  – – – з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину:

   

  – – – – без вмiсту крохмалю або з вмiстом 10 мас.% або менше крохмалю:

  2309 10 11 00

  – – – – – без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв

  2309 10 13 00

  – – – – – з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв

  2309 10 15 00

  – – – – – з вмiстом 50 мас.% або бiльше, але менш як 75 мас.% молочних продуктiв

  2309 10 19 00

  – – – – – з вмiстом 75 мас.% або бiльше молочних продуктiв

   

  – – – – з вмiстом понад 10 мас.%, але не бiльш як 30 мас.% крохмалю:

  2309 10 31 00

  – – – – – без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв

  2309 10 33 00

  – – – – – з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв

  2309 10 39 00

  – – – – – з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв

   

  – – – – з вмiстом понад 30 мас.% крохмалю:

  2309 10 51 00

  – – – – – без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв

  2309 10 53 00

  – – – – – з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв

  2309 10 59 00

  – – – – – з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв

  2309 10 70 00

  – – – без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв

  2309 10 90 00

  – – iншi

  2309 90

  – iншi:

  2309 90 10 00

  – – розчиннi рибнi продукти або продукти з морських ссавцiв

  2309 90 20 00

  – – продукти, зазначені в додатковій примітці 5 до цієї групи

   

  – – інші, включаючи попередні суміші (премікси):

   

  – – – з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, що включенi до товарних підкатегорiй
  1702 30 51 00 – 1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 i 2106 90 55 00, або молочнi продукти:

   

  – – – – з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину:

   

  – – – – – без вмiсту крохмалю або з вмiстом 10 мас.% або менше:

  2309 90 31 00

  – – – – – – без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв

  2309 90 33 00

  – – – – – – з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв

  2309 90 35 00

  – – – – – – з вмiстом 50 мас.% або бiльше, але менш як 75 мас.% молочних продуктiв

  2309 90 39 00

  – – – – – – з вмiстом 75 мас.% або бiльше молочних продуктiв

   

  – – – – – з вмiстом понад 10 мас.%, але не бiльш як 30 мас.% крохмалю:

  2309 90 41 00

  – – – – – – без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв

  2309 90 43 00

  – – – – – – з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв

  2309 90 49 00

  – – – – – – з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв

   

  – – – – – з вмiстом понад 30 мас.% крохмалю:

  2309 90 51 00

  – – – – – – без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв

  2309 90 53 00

  – – – – – – з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв

  2309 90 59 00

  – – – – – – з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв

  2309 90 70 00

  – – – – без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв

   

  – – – iншi:

  2309 90 91 00

  – – – – буряковий жом з добавкою меляси

  2309 90 96

  – – – – інші:

  2309 90 96 10

  – – – – – – попередні суміші (премікси)

  2309 90 96 90

  – – – – – – інші

  До цієї товарної позиції включаються підсолоджені корми та готові кормові продукти, що складаються з суміші декількох поживних речовин, які призначені:

  (1) для забезпечення тварин раціональним і збалансованим повсякденним раціоном (повноцінний корм);

  (2) для одержання придатного повсякденного раціону шляхом додання в господарський (тобто зроблений у господарстві) корм органічних чи неорганічних речовин (додаткові корми); або

  (3) для використання під час приготування повноцінних кормів або додаткових кормів.

  До цієї товарної позиції включаються продукти, використовувані для годівлі тварин, одержані в результаті оброблення продуктів рослинного чи тваринного походження та оброблені до такого ступеня, що вони втратили основні властивості вихідного матеріалу, наприклад, у випадку продуктів, одержаних з рослинних матеріалів, характерна клітинна будова вихідної рослинної сировини стала невпізнанною під час розгляду під мікроскопом.

  (I) Підсолоджений корм

  Підсолоджений корм є сумішшю меляси або інших підсолоджувальних речовин (зазвичай понад 10 мас. %) з одним чи декількома поживними речовинами. Підсолоджений корм використовується переважно для годівлі великої рогатої худоби, овець, коней чи свиней.

  Будучи дуже поживною, меляса, крім того, підвищує смакові якості кормів і в такий спосіб розширює галузь застосування продуктів, що мають низьку поживну цінність, таких як солома і полова зернових, лляні пластівці і плодові вичавки, які самі по собі погано поїдаються тваринами.

  Ці підсолоджені продукти згодовують тваринам, як правило, безпосередньо. Проте деякі з них, наприклад, суміші меляси з такими високопоживними кормами, як пшеничні висівки, макуха ядер олійної пальми чи кокосового горіха, використовуються для виробництва повноцінних кормів або кормових добавок.

  (II) Інші готові продукти

  (A) Готові продукти, призначені для забезпечення тварин усіма поживними елементами, необхідними для створення раціонального і збалансованого повсякденного раціону (повноцінний корм)

  Характерною властивістю цих продуктів є те, що вони містять продукти з трьох груп поживних речовин, описаних нижче:

  (1) “Енергетичні” поживні речовини, що складаються з речовин з високим вмістом вуглеводів (висококалорійних речовин), таких як крохмаль, цукор, целюлоза та жири, що “спалюються” організмом тварин, щоб виробляти енергію, необхідну для життя і досягнення високих приростів ваги. Прикладами таких речовин є зерно зернових культур, напівцукровий кормовий буряк, твердий тваринний жир, солома.

  (2) “Формуючі тіло” багаті білками живильні речовини або мінеральні солі. На відміну від енергетичних поживних речовин ці поживні речовини не спалюються організмом тварин, а сприяють формуванню тканин тварин та утворенню продуктів тваринного походження (молока, яєць і т.д.). Вони складаються переважно з білкових або мінеральних речовин. Прикладами багатих білками речовин, використовуваних для цієї мети, є насіння бобових рослин, відходи пивоварства, макуха та побічні продукти переробки молока.

  Мінеральні речовини служать переважно для формування кісток і, у випадку свійської птиці, для створення яєчної шкаралупи. Найчастіше використовуються речовини, що містять кальцій, фосфор, хлор, натрій, калій, залізо, йод і т.д.

  (3) “Функціональні” поживні речовини. Вони сприяють засвоєнню вуглеводів, білкових і мінеральних речовин. Це – вітаміни, мікроелементи та антибіотики. Відсутність або нестача цих поживних речовин зазвичай викликає розлади.

  Перераховані вище три групи поживних речовин цілком задовольняють потреби тварин у кормі. Їхній склад і співвідношення в кормовому раціоні залежать від мети вирощування тварин.

  (B) Готові продукти для доповнення (збалансування) господарських, тобто зроблених у господарстві, кормів (додаткові корми)

  “Господарські” корми зазвичай мають досить низький вміст білків, мінеральних речовин і вітамінів. Продукти, призначені для компенсації цих недоліків і забезпечення добре збалансованого кормового раціону, складаються з білків, мінеральних речовин чи вітамінів і додаткової кількості енергетичних кормів (вуглеводів), що виконують роль носіїв для інших інгредієнтів.

  Хоча в якісному відношенні ці готові продукти мають майже такий же склад, що і продукти, описані вище в пункті (А), вони відрізняються відносно високим вмістом однієї конкретної поживної речовини.

  До цієї групи включаються:

  (1) Розчинні речовини риби або морських ссавців у рідкому вигляді, у вигляді в’язких розчинів, пасти чи в сухому вигляді, приготовлені шляхом концентрування і стабілізації залишкової води (що містить розчинні у воді речовини, а саме: білки, вітаміни групи B, солі і т.д.), одержувані під час виробництва борошна або жиру з риби і морських ссавців.

  (2) Концентрат сумарних білків і концентрат білкових фракцій, одержуваний із соку листя люцерни шляхом теплової обробки.

  (С) Готові продукти, використовувані для приготування повноцінних кормів чи додаткових кормів, описаних вище в пунктах (А) та (В)

  Ці готові продукти, відомі в торгівлі як “премікси”, являють собою складні суміші, що складаються з ряду речовин (іноді називаних добавками), склад і співвідношення яких змінюються залежно від вимог тваринництва. Ці речовини підрозділяються на три групи:

  (1) Речовини, що поліпшують травлення і забезпечують добру засвоюваність кормів, а також зберігають здоров’я тварин: вітаміни чи провітаміни, амінокислоти, антибіотики, кокцидіостати, мікроелементи, емульгатори, ароматизувальні речовини, збудники апетиту і т.д.

  (2) Речовини, призначені для запобігання псуванню кормів (особливо жировмісних компонентів) до згодовування їх тваринам, такі як стабілізатори, антиокислювачі і т.д.

  (3) Речовини, що є носіями і складаються з одного чи більше органічних поживних речовин (маніоки чи соєвого борошна, крупи, дрібних крупок, дріжджів, різних відходів харчової промисловості і т.д.) або неорганічних речовин (наприклад, магнезиту, крейди, каоліну, солі, фосфатів).

  Концентрація речовин, описаних вище в пункті 1, та природа носія визначаються так, щоб, зокрема, забезпечити гомогенну дисперсію і змішання цих речовин у комбікормах, в які додаються ці продукти.

  За умови використання для годівлі тварин до цієї категорії готових продуктів також включаються:

  (а) готові продукти, що складаються з декількох мінеральних речовин;

  (b) готові продукти, що складаються з активної речовини типу, описаного вище в пункті (1), з носієм, наприклад, продукти процесу виробництва антибіотиків, одержувані простим сушінням маси, тобто всього об’єму бродильного чана (переважно міцелію, культурного живильного середовища та антибіотика). Суха речовина, що вийшла в результаті, (стандартизована шляхом додання органічних і неорганічних речовин або нестандартизована), в якій вміст антибіотиків зазвичай змінюється в діапазоні 8-16 %, використовується як основна речовина для приготування, зокрема, преміксів (англ. premixes).

  Готові продукти цієї групи не слід, проте, плутати з деякими продуктами, використовуваними для ветеринарних цілей. Останні зазвичай можна розпізнати за їхньою лікарською природою, більш високою концентрацією активної речовини і часто за фасуванням.

  До цієї товарної позиції також включаються:

  (1) готовий корм для кішок, собак і т.д., що складається з суміші м’яса, м’ясних субпродуктів та інших інгредієнтів, розфасований у герметичні місткості, вміст яких приблизно достатній для одноразової годівлі;

  (2) галети для собак чи інших тварин, приготовлені зазвичай з борошна, крохмалю або зернових продуктів, змішаних з кормовими шкварками чи м’ясним кормовим борошном;

  (3) солодкі готові продукти, що містять чи не містять какао, призначені лише для годівлі собак або інших тварин.

  (4) готовий корм для птахів (наприклад, що складається з проса, насіння канаркової трави, обрушеного вівса і насіння льону, використовуваний як основний або повноцінний корми для хвилястих папужок) чи риб.

  Готовий корм для тварин цієї товарної позиції часто розфасовують у вигляді гранул (дивись Загальні положення до цієї групи).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) гранули, приготовлені з одного продукту чи з суміші декількох продуктів, які як такі включаються до однієї специфічної товарної позиції, навіть з добавкою зв’язувальної речовини (меляси, крохмалевмісних речовин) у пропорції не більше 3 мас.% (товарні позиції 0714, 1214, 2301 і т.д.);

  (b) прості суміші з зерна зернових культур (група 10), борошна зернових культур або борошна бобових рослин (група 11);

  (c) готові продукти, що можуть бути використані або для годівлі тварин, або для споживання людиною, у тих випадках, коли в процесі виробництва враховані природа, чистота і співвідношення інгредієнтів, виконані вимоги гігієни і, якщо доцільно, нанесені на упакування позначення чи будь-яка інша інформація, що стосується їхнього вживання (товарна позиція 1901 або 2106, зокрема);

  (d) рослинні відходи, рослинні залишки та побічні продукти товарної позиції 2308;

  (e) вітаміни, визначеного або невизначеного хімічного складу, або суміші цих сполук, розчинені або не розчинені в будь-якому розчиннику або стабілізовані доданням антиокислювачів або протизлежувальних агентів, адсорбовані на носії (субстраті) або із застосуванням захисного покриття, наприклад желатинового, воскового, жирового і т. д., за умови, що кількість доданих речовин, носія (субстрату) або покриття (покривного матеріалу) не перевищує кількості, необхідної для зберігання або транспортування продуктів, та що додання таких речовини, носія (субстрату) або покриття (покривного матеріалу) не змінює властивостей вітамінів та не переводить їх в стан, який підходить для специфічного використання, а не для основного застосування (товарна позиція 2936).

  (f) інші продукти групи 29;

  (g) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004;

  (h) білкові речовини групи 35;

  (ij) препарати, які за своєю природою є антимікробними дезинфікуючими засобами, використовувані у виробництві кормів для тварин з метою контролю за небажаними мікроорганізмами (товарна позиція 3808);

  (k) проміжні продукти процесу виробництва антибіотиків, одержувані під час фільтрації та першому ступені екстракції, а також залишки цього процесу з вмістом антибіотиків зазвичай не більше 70% (товарна позиція 3824).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 2309:

  Дивись Примітку 1 до цієї групи.

  Для визначення вмісту крохмалю потрібно застосовувати поляриметричний метод (також називаний модифікованим методом Еверса) ( the polarimetric method (also called the modified Ewers method) laid down in Annex III, part L, to Commission Regulation (EC) No 152/2009 (OJ L 54, 26.2.2009, p. 1)

  Масовий вміст крохмалю у продуктах, що використовуються для годівлі тварин товарної позиції 2309, має визначатися ферментативним аналітичним методом (the Annex to Commission Regulation (EC) No 121/2008 (OJ L 37, 12.2.2008, p. 03) у випадках, коли у продуктах присутня в значних кількостях така кормова сировина:

  (а) продукти переробки цукрового буряку, такі як буряковий жом, бурякова меляса, їх суміш, бурякова барда, буряковий цукор;

  (b) м’якоть цитрусових;

  (c) насіння льону; макуха з насіння льону; екстраговане насіння льону;

  (d) насіння свиріпи, ріпаку; макуха з насіння свиріпи, ріпаку; екстраговане насіння свиріпи, ріпаку; оболонки (висівки) насіння свиріпи, ріпаку;

  (е) насіння соняшнику, екстраговане насіння соняшнику, насіння соняшнику частково лущене, екстраговане;

  (f) макуха з копри; копра екстрагована;

  (g) м’якоть картоплі;

  (h) зневоднені дріжджі;

  (ij) продукти, багаті інуліном (наприклад, стружка та борошно топінамбура);

  (k) шкварки.

  Продукти із вмістом крохмалю нижче 0,5 %, не розглядаються як продукти, що містять крохмаль. Для визначення голюкози використовують високоефективну рідинну хроматографію (HPLC) [Постанова Комісії (ЄС) #904/2008 (OJ L 249, 18.09.2008 р., стор. 9) Commission Regulation (EC) No 904/2008 (OJ L 249, 18.9.2008, p. 9)]

  Стосовно молочних продуктів, дивись  Додаткову примітку 4 до цієї групи. Вміст молочних продуктів та вміст крохмалю розраховуються в отриманому продукті.

  2309 10 11 – 2309 10 90

  Ці категорії включають жуйки для собак у вигляду іграшок різної форми, наприклад, кілець та кісток, що складаються з подрібнених шматків волячої шкури, желатину, глюкозного сиропу (як зв’язувальної речовини), барвників, рослинного білкового гідролізату, стабілізатора і, у випадку кілець, крупки з м’яса та кісток, всі з яких є повністю їстівні.

  2309 90 10

  Дивись Пояснення до позиції 2309, частина (ІІ), (В), останній абзац, (1).

  2309 90 20

  Використання кукурудзяної замочной рідини в якості поживного середовища для консервування (поживного бульйону) може привести до присутності в продуктах залишків зброджуваних речовин, концентрація яких, як правило, не перевищує 2%. Ці продукти можуть бути виявлені під мікроскопом.           

  Крім того, що продукти містять залишки замочної рідини, використовуваної у відповідних процесах зброджування, вона містить також в дуже невеликій кількості наступні речовини: амілоглюкозидазу , альфа-амілазу, ксантанову камедь, молочну кислоту, лимонну кислоту, лізин, треонін, триптофан.

  Кукурудзяна замочна рідина вже містить деякі із цих речовин (наприклад, амінокислоти) в дуже невеликих кількостях, і збільшення їх концентрації внаслідок бродіння являється незначним.

  Продукти з вмістом крохмалю або жиру, що перевищують межі, зазначені в Додатковій примітці 5, включаються в товарну категорію 2309 90 41 або 2309 90 51, в залежності від конкретного випадку.

  Додаткові пояснення України до товарної позиції.

  З урахуванням примітки 1 до групи 23, пояснення пункту (h) до товарної позиції, до цієї товарної позиції не включаються ферментні препарати (за походженням належать до білкових речовин), що одержуються мікробіологічним шляхом та подальшим концентруванням культуральної рідини відповідного продуцента.