Головна - пояснення до групи 25

  – пояснення до групи 25

  256

  РОЗДІЛ V

  МІНЕРАЛЬНІ ПРОДУКТИ

  Група 25

  Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

  Примітки:

  1. Якщо в контексті або в Примітці 4 до цієї групи інше не обумовлено, то до цієї групи вклю­чаються лише продукти, сирі або промиті (у тому числі із застосуванням хімічних речо­вин, що виводять домішки без зміни структури продукту), роздроблені, перетворені в порошок, про­сія­ні, розмелені, збагачені шляхом флотації, магнітної сепарації або з використанням інших механічних чи фізичних процесів (за винятком кристалізації). Продукти, піддані випалюванню, кальцинуванню, одер­жані змішу­ванням або оброблені іншими способами, не зазначеними в кожній товарній позиції, до цієї групи не включаються.

  Продукти цієї групи можуть уміщувати добавки протипилового агента за умови, що це не змінює властивостей продукту й робить його придатним скоріше для специфічного, ніж для звичайного застосування.

  1. Ця група не включає:

  (a) сірку сублімовану, осаджену або колоїдну (товарна позиція 2802);

  (b) мінеральні барвники (земельні фарби) з умістом 70 мас.% або більше хімічно зв’язаного заліза в перерахунку на Fe2O3 (товарна позиція 2821);

  (c) лікарські засоби або іншу продукцію групи 30;

  (d) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (група 33);

  (e) брущатку, бордюрне каміння та плити для брукування, (товарна позиція 6801); кубики для мозаї­ки та аналогічні вироби (товарна позиція 6802); сланець для покрівлі, облицювання або гідроізоляції (товарна позиція 6803);

  (f) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (товарна позиція 7102 чи 7103);

  (g) штучно вирощені кристали хлориду натрію або оксиду магнію (крім оптичних елементів)  масою кожний не менш як 2,5 г (товарна позиція 3824); оптичні елементи з хлориду натрію або оксиду магнію (товарна позиція 9001);

  (h) крейду для більярду (товарна позиція 9504); або

  (ij) крейду для писання чи малювання або кравецьку крейду (товарна позиція 9609).

  1. Продукти, що можуть включатися як до товарної позиції 2517, так і до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи, повинні включатися до товарної позиції 2517.
  2. До товарної позиції 2530, включаються серед інших (inter alia): вермикуліт, перліт і хлорити неспучені; природні пігменти, кальциновані або некальциновані, змішані або незмішані; природний слюдяний оксид заліза; сепіоліт (у вигляді полірованих або неполірованих кусків); бурштин; сепіоліт агломерований і бурштин агломерований, у пласти­нках, прутках, паличках або аналогічних формах, необроблені після відливання; гагат (чорний бурштин); стронціаніт (кальцинований або некальцинований), крім оксиду стронцію; уламки кераміки, цегли або бетону.

  Загальні положення

  Як визначено в Примітці 1, до цієї групи включаються, за винятком випадків, коли у контексті застережено інше, мінеральні продукти, тільки сирі чи промиті (включаючи промивання хімічними речовинами для видалення домішок, за умови, що структура самого продукту не змінюється), подрібнені, розмелені, перетворені в порошок, просіяні чи збагачені 1 (крім кристалізації). Продукти цієї групи можуть бути також нагріті для видалення вологи або домішок чи для інших цілей, за умови, що термічна обробка не змінює їх хімічну або кристалічну структуру. Однак, інші термічні впливи (наприклад, випал, сплавлення або кальцинування) не допускаються, якщо це спеціально не дозволено текстом товарної позиції. Так, наприклад, термічний вплив, який може призвести до зміни хімічної або кристалічної структури, допустимий для продуктів товарних позицій 2513 та 2517, тому що у текстах цих товарних позицій є чіткі вказівки щодо термічної обробки.

  Продукти цієї групи можуть містити добавки протипилового агента за умови, що це не змінює властивості продукту, роблячи його придатним скоріше для специфічного, ніж для звичайного застосування. Мінерали, що були оброблені іншим способом (наприклад, очищені шляхом перекристалізації, одержані шляхом змішування мінералів, що входять у ту ж саму чи різні товарні позиції цієї групи, перетворені у вироби шляхом формування, різання і т.д.), зазвичай включаються до подальших груп (наприклад, група 28 або 68).

  У визначених випадках, проте, товарні позиції:

  • Включають товари, що за своєю природою повинні піддаватися обробленню, не передбаченому Приміткою 1 до цієї групи. Прикладами є чистий хлорид натрію (товарна позиція 2501), певні види рафінованої сірки (товарна позиція 2503), шамотна земля (товарна позиція 2508), штукатурка (товарна позиція 2520), негашене вапно (товарна позиція 2522) та цементи, які тверднуть від води (гідравлічні цементи) (товарна позиція 2523).
  • Визначають умови або процеси, які передбачаються в деяких випадках, крім тих, що передбачені в цілому в Примітці 1 до цієї групи. Наприклад, вітерит (товарна позиція 2511), землі інфузорні (гірське борошно) кременисті та аналогічні кременисті землі (товарна позиція 2512) і доломіт (товарна позиція 2518) можуть бути кальцинованими; магнезит і магнезія (товарна позиція 2519) можуть бути плавленими чи кальцинованими (випаленими і спеченими або перетриманими в каустику). У випадку випаленої (спеченої) магнезії для полегшення процесу спікання передбачається можливість додання інших оксидів (наприклад, оксиду заліза, оксиду хрому). Аналогічно, матеріали товарних позицій 2506, 2514, 2515, 2516, 2518 та 2526 можуть бути начорно оброблені або просто розрізані пилкою чи іншим способом на блоки та плити прямокутної (включаючи квадратну) форми.

  Якщо продукти можуть включатися до товарної позиції 2517 та до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи, то вони повинні включатися до товарної позиції 2517.

  До цієї групи не включаються дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння групи 71.

  Додаткова Примітка 1

  Процес флотації призначений для відділення цінного елементу мінеральної речовини від пустої породи, уможливлюючи осадження пустої породи на дні та спливання цінного елементу на поверхню води, в яку він був занурений.

  Пояснення до товарної позиції 2501:

  2501 00

  Сiль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або ті, що містять або не містять домішки речовин, якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкість сухих продуктiв і плиннiсть рiдких); вода морська:

  2501 00 10 00

  – вода морська та сольовi розчини

  – сiль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або ті, що містять або не містять домішки речовин, які запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок:

  2501 00 31 00

  – – для хiмiчних перетворень (вiддiлення натрiю вiд хлору) з подальшим використанням для виробництва iншої продукції

  – – iнша:

  2501 00 51 00

  – – – денатурована або для промислового використання (включаючи очищення), крiм консервування чи виготовлення харчових продуктiв, для споживання людьми або годівлі тварин

  – – – iнша:

  2501 00 91 00

  – – – – сiль, придатна для споживання людьми

  2501 00 99 00

  – – – – iнша

  До цієї товарної позиції включається хлорид натрію, звичайно відомий як сіль. Сіль використовується для кулінарних цілей (кухонна сіль), але має також багато інших застосувань, і, якщо потрібно, може бути денатурована, що робить її непридатною для споживання людиною.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (A) Сіль, що добувають із земних надр:

  – або одним зі звичайних методів розробки корисних копалин (кам’яна сіль),

  – або шляхом добування соляних розчинів (вода нагнітається під тиском у шар солі і повертається на поверхню у вигляді насиченого соляного розчину (розсолу)).

  (B) Випарена сіль:

  – сіль (морська сіль), одержана природним випаровуванням морської води під дією сонця;

  – рафінована сіль, одержана шляхом випаровування насиченого соляного розчину (розсолу).

  (C) Морська вода, розсіл та інші соляні розчини.

  До цієї товарної позиції також включаються:

  (1) Сіль (а саме кухонна сіль), що була трохи йодована, фосфатована і т.д., або оброблена так, щоб залишитися сухою.

  (2) Сіль, до якої були додані агенти, що перешкоджають злипанню часток (що забезпечують сипкість сухих продуктів і плинність рідких).

  (3) Сіль, що була денатурована будь-яким способом оброблення.

  (4) Залишковий хлорид натрію, зокрема той, що залишився після хімічної обробки (наприклад, електролізу) або який був одержаний як побічний продукт під час оброблення деяких руд.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) солені приправи, такі як селерова сіль (товарна позиція 2103);

  (b) розчини хлориду натрію, включаючи морську воду, поміщену в ампули, та хлорид натрію, упакований іншим способом, як лікарські засоби (група 30);

  (c) кристали хлориду натрію, штучно вирощені, масою не менш як 2,5 г кожний (крім оптичних елементів) (товарна позиція 3824);

  (d) оптичні елементи з хлориду натрію (товарна позиція 9001).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2501 00 31

  За дотримання умов, встановлених компетентними органами, ця товарна категорія включає сіль, денатуровану або неденатуровану, призначену для виробництва cоляної кислоти, хлору, хлориду кальцію, нітрату натрію, гіпохлориду натрію, сульфатів натрію, карбонатів натрію, гідроксиду натрію, хлорату натрію, перхлорату натрію і металевого натрію.

  2501 00 51

       За дотримання умов, встановлених компетентними органами, ця товарна категорія охоплює:

  • денатуровану сіль, незалежно від її призначення, виключаючи денатуровану сіль з товарної категорії 2501 00 31;
  • сіль для рафінування; “рафінування” в цьому контексті означає лише очищення за допомогою тих процесів, за яких сіль розчиняється;
  • сіль для промислового використання, крім хімічного перетворення, або консервування чи приготовлення харчових продуктів для споживання людиною або тваринами. ”Сіль для промислового використання” означає сіль, призначену для заводського використання як сировини або як проміжного матеріалу у промисловому виробничому процесі (наприклад, у металургійній, фарбувальній, шкіряній промисловості, у виробництві мила, у холодильній та керамічній промисловості).

  Сіль, крім денатурованої солі, використовувана для посипання доріг, підпадає під товарну категорію 2501 00 99.

  2501 00 91

  Сіль, придатна для людського споживання, – це неденатурована сіль, придатна для безпосереднього побутового чи промислового використання як приправи або консерванта для харчових продуктів. Вона звичайно має високу ступінь чистоти і однаково білий колір.

  2501 00 99

  Ця товарна категорія включає неденатуровану сіль, використовувану як агент проти обмерзання взимку, і сіль, використовувану як корм для тварин (наприклад, сіль-лизунець).

  Пояснення до товарної позиції 2502: 

  2502 00 00 00

  Пірит невипалений

  До цієї товарної позиції включаються всі невипалені пірити, включаючи невипалені пірити, що містять мідь.

  Пірити складаються із сульфіду заліза; вони сірі або жовтуваті, з металевим блиском на зламі. У порошкоподібному вигляді вони звичайно сіруваті.

  Невипалений пірит служить переважно для виділення сірки, хоча деякі пірити, що містять мідь, можуть також використовуватися для виділення міді як побічного продукту.

  До цієї товарної позиції не включаються всі випалені пірити (товарна позиція 2601).

  До неї також не включаються:

  (a) халькопірит (змішані сульфіди міді заліза) (товарна позиція 2603);

  (b) марказит (напівдорогоцінне каміння) (товарна позиція 7103).

  Пояснення до товарної позиції 2503: 

  2503 00

  Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої, осадженої та колоїдної:

  2503 00 10 00

  – сiрка сира або нерафiнована

  2503 00 90 00

  – iнша

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Самородна сірка, що зустрічається у вільному стані, неконцентрована чи концентрована за допомогою механічних процесів, для усунення частини порожньої породи.

  (2) Нерафінована сірка, виділена із самородної сірки шляхом плавлення. Цей процес може проводитися у випалюваних печах чи печах Гілла, а також безпосередньо на родовищі шляхом нагнітання пари крізь труби, опущені в стовбур пробуреної свердловини (фраш-процес).

  (3) Нерафінована сірка, одержана шляхом випалу піриту або шляхом оброблення інших сірковмісних мінералів.

  (4) Нерафінована сірка, виділена як побічний продукт під час очищення кам’яновугільного газу, під час промивання сірковмісних газів з печей для випалу, з нафтового природного газу з високим вмістом сірки, під час перероблення сірчистої кородувальної нафти і т.д. Цю сірку, іноді називану “очищена сірка” чи “осаджена сірка”, не слід плутати з осадженою сіркою, описаною в Поясненні до товарної позиції 2802.

  Різновиди нерафінованої сірки, зазначені в останніх трьох пунктах, іноді є досить чистими. Це особливо вірно стосовно сірки, одержаної в результаті “фраш-процесу”, яка містить домішки в таких малих пропорціях, що їх практично ніколи не можна видалити; вони звичайно присутні у вигляді рідких дрібних включень чи тонкодисперсних частинок.

  (5) Рафінована (очищена) сірка, одержана шляхом швидкої дистиляції сирої сірки та конденсації її в рідкому стані; сірка, одержана таким чином, може бути відлита у форми у вигляді прутків чи брусків або може бути роздроблена після її затвердіння.

  (6) Розмелена в порошок сірка – це сірка (неочищена чи очищена) у вигляді тонкого порошку, одержана шляхом розмелювання, а потім просівання або механічним способом, чи за допомогою розпилення її газом. Ця продукція відома як “просіяна сірка”, “розвіяна сірка”, “розпилена сірка” і т.д., відповідно до використовуваного процесу і ступеня дисперсності частинок.

  (7) Сірка, одержана в результаті миттєвого охолодження парів сірки без проходження частинок крізь рідку фазу, є нерозчинною, особливо це стосується дисульфіду вуглецю (сірковуглецю) (сірка m).

  Різні види сірки, включені до цієї товарної позиції, використовуються в хімічній промисловості (одержання численних сірчаних сполук, сірчаних барвників і т.д.) для вулканізації гуми, як фунгіцид для боротьби зі шкідниками у виноградарстві, для виготовлення сірників і сірчаних ґнотів, а також для приготування діоксиду сірки для відбілювання і т.д.

  До цієї товарної позиції не включається сублімована, осаджена та колоїдна сірка (товарна позиція 2802). Сірка, розфасована в форми або упаковки для роздрібної торгівлі як фунгіцидів і т.д., включається до товарної позиції 3808.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2503 00 10

  Ця товарна категорія включає різновиди сірки, зазначені в Поясненнях до товарної позиції 2503, перший абзац, (1) – (4). Ці види сірки, як правило, мають вигляд блоків, кавалків або пилу.

  2503 00 90

  Ця товарна категорія охоплює різновиди сірки, зазначені в Поясненнях до товарної позиції 2503, перший абзац, (5) – (7). Ці види сірки, як правило, мають вигляд паличок або маленьких плиток (рафінована сірка) або порошків („просіяна сірка”, „провіяна сірка”, „тонко подрібнена сірка”).

  Пояснення до товарної позиції 2504:

  2504

  Графiт природний:

  2504 10 00 00

  – у виглядi порошку або пластівців

  2504 90 00 00

  – iнший

  Природний графіт (відомий як плюмбаго або чорний свинець) являє собою різновид вуглецю, що відрізняється за своїм блиском і своїй здатності залишати слід на папері (з цієї причини він використовується як олівцевий графіт). Його уявна питома вага змінюється, залежно від ступеня чистоти, від 1,9 до 2,26; вміст вуглецю в самих чистих марках складає від 90 до 96 %, у той час як більш дешеві марки графіту містять від 40 до 80 % вуглецю.

  Природний графіт залишається в цій товарній позиції, якщо він був термооброблений лише з метою видалення домішок.

  Крім використання в олівцях, природний графіт також використовують як політуру, для виготовлення тиглів та інших вогнетривких матеріалів, електродів печей та інших електричних виробів.

  До цієї товарної позиції не включаються штучний графіт (який дуже нагадує природний графіт, але має більш високий ступінь чистоти та більш низьку питому вагу), колоїдний чи напівколоїдний графіт та готові вироби, приготовлені на основі графіту у вигляді паст, блоків, пластин та інших напівфабрикатів (товарна позиція 3801). До цієї товарної позиції також не включаються вироби з природного графіту (зазвичай товарна позиція 6815, 6902, 6903 або 8545).

  Пояснення до товарної позиції 2505:

  2505

  Пiски природнi всiх видiв, забарвлені або незабарвлені, крiм металоносних пiскiв групи 26:

  2505 10 00 00

  – пiски кремнеземні і пiски кварцові

  2505 90 00 00

  – iнший пiсок

  Крім металоносних пісків, з яких у промислових масштабах добувають метали (група 26), до цієї товарної позиції включаються всі природні піски, що добуваються з морів, озер, річок чи кар’єрів (тобто пісок у вигляді більш-менш дрібних частинок, що утворюються в результаті природного руйнування мінералів), але не включаються піски і порошки, одержані штучним способом, наприклад, подрібненням (включені до товарної позиції 2517 або до товарної позиції, в якій розглядаються гірські породи).

  До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

  (1) Кремнеземні піски і кварцові піски, використовувані в будівництві, у скляній промисловості, для очищення металів і т.д.

  (2) Глинисті піски, включаючи каолінові піски, використовувані переважно для виготовлення ливарних форм і вогнетривких матеріалів.

  (3) Польовошпатові піски, використовувані в керамічній промисловості.

  Природні піски залишаються в цій товарній позиції, якщо вони піддавалися термообробці лише з метою видалення домішок.

  Однак до цієї товарної позиції не включаються золотовмісні чи платиновмісні піски, піски, що містять циркон, рутил та ільменіт, або монацитні піски (монацити), які розглядаються як руди торію; всі вони включаються до групи 26. До цієї товарної позиції не включаються пісковики бітумінозні або “асфальтові піски” (товарна позиція 2714).

  Пояснення до товарної позиції 2506:

  2506

  Кварц (крiм природних пiсків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:

  2506 10 00 00

  – кварц

  2506 20 00 00

  – кварцит

  Кварц являє собою природно утворені в природі кристали кремнезему.

  Він включається до цієї товарної позиції, лише якщо відповідає таким двом умовам:

  (a) Він повинен бути в природному стані або не піддаватися ніякій обробці крім тієї, що допускається в Примітці 1 до цієї групи; з урахуванням цього термообробка, що призначена лише для полегшення його подрібнення, розглядається як процес, який допускається Приміткою 1 до цієї групи.

  (b) Він не повинен бути таким різновидом і мати такі якості, які потрібні для виробництва дорогоцінного каміння (а саме, гірського кришталю, димчастого кварцу (раухтопазу), аметиста та рожевого кварцу). Такий кварц не включається до цієї товарної позиції (товарна позиція 7103), навіть якщо він призначений для використання в технічних цілях, наприклад, п’єзоелектричний кварц чи кварц, призначений для виготовлення деталей приладів.

  Кварцит – це тверда компактна порода, що складається із зерен кварцу, агломерованих кремнеземною зв’язувальною речовиною.

  Кварцит включається до цієї товарної позиції, коли він у сирому стані і коли він не піддавався ніякій обробці, крім зазначеної в Примітці 1 до цієї групи, або коли він був начорно роздроблений, чи розпиляний, чи розділений іншим способом на блоки чи плити прямокутної (включаючи квадратну) форми. Проте слід зазначити, що кварцит, за формою, що нагадує дорожню чи бруковану брущатку, плити чи бордюрні камені, не включається до цієї товарної позиції (товарна позиція 6801), навіть якщо він має форму та оброблений, як це описано в тексті цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (a) природний кварцовий пісок (товарна позиція 2505);

  (b) кремнеземна галька чи інший матеріал товарної позиції 2517;

  (c) оптичні елементи з кварцу (товарна позиція 9001).

  Пояснення до товарної позиції 2507:

  2507 00

  Каолiн та iншi глини каолiновi, кальцинованi або некальцинованi:

  2507 00 20 00

  – каолiн

  2507 00 80 00

  – iншi глини каолiновi

  До цієї товарної позиції включаються каолін та інші каолінові глини, основними складовими яких є каолінові мінерали, такі як каолініт, дикит та накрит, аноксит, а також галуазит. Ці глини включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони кальциновані.

  Каолін, відомий також за назвою “китайська глина”, являє собою білу чи майже білу глину, використовувану для виробництва порцеляни або в паперово-целюлозній промисловості. Каолінові піски не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 2505).

  Пояснення до товарної позиції 2508:

  2508

  Іншi глини (крiм спучених глин товарної позицiї 6806), андалузит, кiанiт і силiманiт, кальцинованi або некальцинованi; мулiт; землi шамотнi або динасовi:

  2508 10 00 00

  – бентонiт

  2508 30 00 00

  – глина вогнетривка

  2508 40 00

  – iншi глини:

  2508 40 00 10

  – – землi знебарвлювальнi та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину)

  2508 40 00 90

  – – інші

  2508 50 00 00

  – андалузит, кiанiт і силiманiт

  2508 60 00 00

  – мулiт

  2508 70 00 00

  – землi шамотнi або динасовi

  До цієї товарної позиції включаються всі природні глинисті речовини (крім каоліну та інших каолінових глин, що входять у товарну позицію 2507), які містять глини і породи метаморфічного походження (осадові), в основі яких лежать алюмосилікати. Характерними властивостями цих продуктів є пластичність, здатність твердіти під час випалення і термостійкість. Завдяки цим властивостям глини використовуються як сировину в керамічній промисловості (цеглини, будівельні плитки, порцеляна, гончарні вироби, вогнетривка цегла, інші вогнетривкі вироби і т.д.). Звичайна глина використовується також для поліпшення якості ґрунтів.

  Ці продукти включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони були піддані нагріванню для видалення деякій кількості супутньої води (для одержання абсорбувальної глини) або були цілком обпалені.

  Крім звичайних глин, до цієї товарної позиції включаються також такі спеціальні продукти:

  (1) Бентоніт, глина, одержана з вулканічного попелу, використовувана переважно як інгредієнт формувального піску, як фільтрувальний і знебарвлюючий агент під час перероблення нафти та для знежирення текстильних виробів.

  (2) Фулерова земля (відбілювальна глина типу флоридину), природний матеріал з високою абсорбційною здатністю, що складається переважно з атапульгіту. Використовується для знебарвлення олій, для знежирення текстильних виробів і т.д.

  (3) Андалузит, кіаніт (або дистен) і силіманіт, природні безводні алюмосилікати, використовувані як вогнетриви.

  (4) Муліт, матеріал, одержуваний шляхом термообробки силіманіту, кіаніту чи андалузиту або шляхом плавлення суміші діоксиду кремнію чи глини та оксиду алюмінію в електропечі; використовується для виробництва вогнетривких виробів з високою термостійкістю.

  (5) Шамотна земля, також називані “випалена вогнетривка глина”, одержувані або подрібненням вогнетривких цеглин, або шляхом подрібнення кальцинованої суміші глини з іншими вогнетривкими матеріалами.

  (6) Динасова земля, вогнетривкий матеріал, що складається з кварцової землі, яка містить глину, або одержаний шляхом змішування глини з подрібненим кварцом або кварцовим піском.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) глини, що є мінеральними барвниками (земляними фарбами) відповідно до Пояснень до товарної позиції 2530;

  (b) активована глина (товарна позиція 3802);

  (c) спеціальні препарати для виготовлення деяких керамічних виробів (товарна позиція 3824);

  (d) спучені (що набухають) глини (використовувані для виробництва полегшених бетонів або для теплоізоляції), навіть якщо вони одержані лише шляхом кальцинування природних глин (товарна позиція 6806).

  Пояснення до товарних підпозицій:

  2508 10

  Товарна підпозиція 2508 10 включає натрієві бентоніти (спучені) і кальцієві бентоніти (неспучені).

  2508 30

  До підпозиції 2508 30 не включаються глини, що складаються переважно з каоліну, деякі з них є “вогнетривкими глинами”. Такі глини слід включати до товарної позиції 2507.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2508 10 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 2508, третій абзац, (1).

  Природно утворювані бентоніти, як правило, мають pH між 6 і 9,5 (для 5 % водної суспензії і після витримування протягом 1 години) і вміст карбонату натрію менше як 2 %; їхній сукупний вміст взаємозамінних натрію та кальцію не перевищує 80 meq/100 г. Існують два види бентонітів:кальцієвий, з низьким ступенем набухання і натрієвий, з високим ступенем набухання (швидкість спучування менше 7 мл/г або вище як 12 мл/г).

  Певні природно утворювані бентоніти можуть мати характеристики, які різняться від цих значень; коли це випадок декількох характеристик, бентоніт звичайно вважається активованим.

  Активовані бентоніти звичайно включаються до товарної категорії 3802 90 00.

  Пояснення до товарної позиції 2509:

  2509 00 00 00

  Крейда

  Крейда – це утворений в природі різновид карбонату кальцію, який складається переважно з черепашок дрібних водяних організмів.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) фосфатна крейда (товарна позиція 2510);

  (b) стеатит або тальк (іноді відомий як “мильний камінь” чи “кравецька крейда”) (товарна позиція 2526);

  (c) порошкоподібна крейда, приготовлена як зубні порошки і пасти (товарна позиція 3306);

  (d) полірувальні засоби для металів та аналогічні засоби (товарна позиція 3405);

  (e) карбонат кальцію у формі порошку, частинки якого покриті водовідштовхувальною плівкою жирних кислот (наприклад, стеариновою кислотою) (товарна позиція 3824);

  (f) більярдна крейда (товарна позиція 9504);

  (g) крейда для писання чи малювання та крейда для кравців (товарна позиція 9609).

  Пояснення до товарної позиції 2510:

  2510

  Фосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна:

  2510 10 00 00

  – нерозмеленi

  2510 20 00 00

  – розмеленi

  До цієї товарної позиції включається лише апатит та інші природні фосфати кальцію (фосфати трикальцію чи фосфорити), природні алюмінієво-кальцієві фосфати і фосфатна крейда (крейда, змішана з фосфатом кальцію).

  Ці продукти включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони розмелені для використання як добрива, або якщо вони були піддані термообробці для видалення домішок. Але до цієї товарної позиції не включаються продукти, якщо вони кальциновані чи термооброблені більш ґрунтовно, ніж потрібно для видалення домішок (товарна позиція 3103 або 3105).

  Пояснення до товарної позиції 2511: 

  2511

  Сульфат барiю природний (барит); карбонат барiю природний (вiтерит), кальцинований або некальцинований, крiм оксиду барiю товарної позицiї 2816:

  2511 10 00 00

  – сульфат барiю природний (барит)

  2511 20 00 00

  – карбонат барiю природний (вiтерит)

  До цієї товарної позиції включаються лише утворені в природі сульфат барію (барит, іноді називаний важким шпатом) і карбонат барію (вітерит). Очищені або одержані хімічним способом сульфат барію і карбонат барію не включаються до цієї товарної позиції (товарні позиції 2833 та 2836 відповідно).

  Кальцинований вітерит, що складається переважно з неочищеного оксиду барію, включається до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включається очищений оксид барію (товарна позиція 2816).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2511 10 00

  Барити містять різні кількості оксиду заліза, глинозему, карбонату натрію і кремнію. Оскільки найчастіше потребується продукт в його білій формі, його розмелюють, просіюють для видалення забарвлених компонентів (здебільшого жовтуватих), тонко подрібнюють і потім очищують у повітряному потоці.          

  2511 20 00 

  Вітерит зустрічається у вигляді ромбовидних кристалів або жовтуватих мас, які нерозчинні у воді.

  Пояснення до товарної позиції 2512:

  2512 00 00 00

  Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кізельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi кременисті землi, кальцинованi або некальцинованi, з питомою вагою 1 або менше

  Ця сировина являє собою кременисті землі, утворені переважно з невеликих перетворених у скам’янілість організмів (діатомові водорості і т.д.), і є дуже легкою. “Уявна питома вага” кременистих земель не повинна бути понад 1; вона повинна бути прийнята за їхню ефективну вагу в кг/1000 см3, яка стосується сировини, що знаходиться не в спресованому вигляді, а в тому вигляді, у якому вони звичайно існують у природі.

  Основними кременистими землями є кізельгур, трепел, діатоміт та інфузорна земля (гірське борошно). Хоча визначені типи гірських порід, що включаються до цієї товарної позиції, іноді називаються “трепел”, їх не слід змішувати зі справжньою інфузорною землею, відомою як “червоний камінь”, яка, через те, що вона утворюється в результаті природного розпаду певних порід, не є діатомовою землею. Цей останній продукт, що використовується як м’який абразив для полірування, включається до товарної позиції 2513.

  Різні землі цієї товарної позиції іноді помилково називають “інфузорною землею”.

  Більшість цих земель використовується для виготовлення жаростійких чи тепло- та звукоізолювальних матеріалів товарної позиції 6806 або 6901. Отже, відпиляні бруски діатоміту включаються до товарної позиції 6806, якщо вони не піддавалися випаленню; у противному разі вони включаються до товарної позиції 6901.

  Деякі з виробів цієї товарної позиції використовуються як абразивний чи полірувальний порошок.

  До цієї товарної позиції не включається активований діатоміт, а саме діатоміт, кальцинований разом зі спікальними агентами, такими як хлорид натрію або карбонат натрію (товарна позиція 3802). З іншого боку, діатоміт, кальцинований (без додання інших реагентів) для усунення домішок, чи діатоміт, промитий для цієї цілі в кислоті, і якщо при цьому не відбувається зміни структури продукту, включається до цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 2513:

  2513

  Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали, термiчно обробленi або необробленi:

  2513 10 00 00

  – пемза

  2513 20 00 00

  – наждак, корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали

  Пемза являє собою дуже пористий різновид вулканічної породи, грубу на дотик і дуже легку за масою, звичайно білувату або сіру, але іноді коричневу або червону. До цієї товарної позиції також включається подрібнена пемза (пемзовий гравій).

  Наждак являє собою щільну породу, утворену з дрібних твердих кристалів оксиду алюмінію, змішаних з оксидом заліза і частинками слюди. Він часто зустрічається у вигляді породи і використовується як абразивний порошок після простого подрібнення. Подрібнений наждак являє собою коричневий порошок, що містить іноді блискучі зерна; магніт притягає частки оксиду заліза.

  Природний корунд також складається переважно з оксиду алюмінію, але, на відміну від наждаку, він часто присутній у породі у формі більш-менш дрібних зерен. Мелений чи подрібнений корунд переважно складається з невеликих білих зерен з рідким включенням чорних чи жовтих частинок. Природний корунд включається до цієї товарної позиції, навіть якщо він був термооброблений.

  Інші природні абразивні матеріали включають трепел, відомий як “червоний камінь”, зольний сірий продукт, який використовують як м’який абразив або для полірування, і гранат (включаючи пил і порошок), крім представленого в групі 71. Природні абразиви цього пункту включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони були термооброблені; природний гранат, наприклад, іноді піддають термообробці після сортування, щоб поліпшити його якість, підвищивши капілярність і твердість.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) абразивні матеріали, що відносяться до інших товарних позицій цієї групи;

  (b) дорогоцінне чи напіворогоцінне каміння (наприклад, рубін, сапфір) товарної позиції 7103;

  (c) штучні абразиви, такі як штучний корунд (товарна позиція 2818), карбід кремнію (товарна позиція 2849) та штучне дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння (товарна позиція 7104);

  (d) пил і порошок природного або штучного дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння (товарна позиція 7105).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2513 20 00

  Для цілей цієї товарної категорії інші природні абразивні матеріали включають трепел, відомий як „м’який камінь”, продукт типу сірої золи, використовуваний як м’який абразив або для полірувальних робіт.

  Пояснення до товарної позиції 2514:

  2514 00 00 00

  Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми

  Сланець являє собою породу, що легко розщеплюється на тонкі пластини, звичайно блакитно-сірого, іноді чорного кольору.

  До цієї товарної позиції включається сланець у масі (у вигляді шматків гірської породи) або начорно оброблений, або розпиляний, або розділений іншим способом (наприклад, крученим дротом) на блоки чи плити прямокутної (включаючи квадратну) форми. Сланцевий порошок і відходи також включаються до цієї товарної позиції.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються кубики для мозаїки товарної позиції 6802 або такі вироби, які повинні включатися до товарної позиції 6803:

  (a) блоки, плити та листи, піддані подальшому обробленню, крім описаного вище, а саме нарізані чи розпиляні на форми, крім прямокутної (включаючи квадратну), відшліфовані, з фасками або оброблені будь-яким іншим способом;

  (b) покрівельні матеріали, лицювальні і гідроізоляційні вироби зі сланцю, навіть якщо вони мають задану форму чи оброблені так, як це визначено в тексті цієї товарної позиції;

  (c) вироби з агломерованого сланцю.

  До цієї товарної позиції також не включаються сланці та сланцеві класні грифельні дошки для писання чи малювання, у рамах чи без рам (товарна позиція 9610), та сланцеві олівці (товарна позиція 9609).

  Пояснення до товарної позиції 2515:

  2515

  Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва з питомою вагою 2,5 або більше, та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи роздiлені iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:

  – мармур i травертин:

  2515 11 00 00

  – – необробленi або начорно обробленi

  2515 12 00 00

  – – лише розрізані, розпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми

  2515 20 00 00

  – екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва; алебастр

  Мармур являє собою твердий вапняковий камінь, однорідний і тонкозернистий, часто кристалічний, матовий чи напівпрозорий. Мармур зазвичай буває забарвлений у різні кольори залежно від присутності мінеральних домішок (кольоровий смугастий мармур, східний алебастр і т.д.), але відомі чисто білі різновиди.

  Травертин (вапняний туф) являє собою різновид вапняку, що містить пористі шари.

  Екаусин добувається в різних кар’єрах Бельгії і, зокрема, у Екаусинесі. Це блакитнувато-сірий камінь з нерівною кристалічною структурою, що містить багато окам’янілих черепашок. На зламі екаусин має зернисту поверхню, аналогічну граніту, і тому іноді відомий за назвою “бельгійський граніт”, “фландрський граніт” чи “петит-граніт”.

  До цієї товарної позиції включаються інші аналогічні тверді вапняки для монументів або будівництва за умови, що їх питома вага дорівнює 2,5 чи більше (тобто ефективна вага в кг/1000 см3). Вапняки для монументів або будівництва з питомою вагою менше 2,5 включаються до товарної позиції 2516.

  До цієї товарної позиції також включаються гіпсовий алебастр, зазвичай білого кольору або напівпрозорий, і вапняковий алебастр, що звичайно має жовтуватий колір і прожилки.

  До цієї товарної позиції включаються вищеописані камені, подані в масі (у вигляді шматків гірської породи), начорно оброблені, або розпиляні, або розділені іншим способом на блоки чи плити прямокутної (включаючи квадратну) форми. У формі гранул, дрібняка чи порошку зазначені породи включаються до товарної позиції 2517.

  Блоки і т.д., піддані подальшому обробленню, наприклад, рельєфній обробці киркою, молотком чи зубилом і т.д., оброблені піскострумінням, відшліфовані, тесані і т.д., включаються до товарної позиції 6802. Так само класифікуються і заготовки виробів.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (a) серпентин або офіт (силікат магнію, іноді називаний мармуром) (товарна позиція 2516);

  (b) вапняк (відомий як “літографський камінь” і використовуваний у поліграфії) (товарна позиція 2530, якщо він знаходиться в необробленому вигляді);

  (c) камені, ідентифіковані як кубики для мозаїки або плити для брукування, навіть якщо мають задану форму та оброблені так, як це визначено в тексті цієї товарної позиції (товарна позиція 6802 або 6801 відповідно).

  Пояснення до товарних підпозицій:

  2515 11

  Термін “необроблений” у цій товарній підпозиції означає блоки і плити, що розколоті переважно по природних площинах розколу каменю. Ці поверхні часто нерівні чи хвилясті, мають на собі сліди інструментів, що використовувалися для їхнього поділу (ломи, клини, кирки і т.д.).

  До цієї підпозиції включається також бутовий камінь (безформний) (добутий у каменярні, валун), одержаний шляхом відбиття гірської породи від шару (з використанням кирок, вибухових речовин та ін.). Він має нерівні, шорсткуваті поверхні та неправильні краї. Цей тип каменю часто має на собі сліди видобутку в каменярні (шпури, сліди клинів і ін.). Безформний бутовий камінь використовується для будівництва дамб, хвилерізів, як дорожня основа і т.д.

  До цієї підпозиції також включаються різні відходи неправильної форми, одержувані в результаті видобутку або наступного оброблення (камені з кар’єру, відходи від розпилювання та ін.), але лише в тому випадку, якщо вони достатнього розміру для різання або використання в будівництві. У противному випадку вони включаються до товарної позиції 2517.

  “Начорно оброблений” камінь – це камінь, підданий дуже грубому обробленню після видобутку. Має форму блоків чи плит, з грубими нерівними поверхнями. Його оброблення включає видалення нерівностей за допомогою молотка чи зубила.

  До цієї підпозиції не включаються блоки і плити прямокутної (включаючи квадратну) форми.

  2515 12

  Блоки і плити, що були лише розпиляні, для включення в цю підпозицію повинні мати видимі сліди розпилювання (крученим дротом або іншими типами пилок) на їхніх поверхнях. Якщо розпилювання виконувалося ретельно, то ці сліди можуть бути погано помітні. У таких випадках має сенс покласти на камінь тонкий лист паперу та обережно потерти його олівцем. Така операція дозволяє часто виявити сліди розпилювання навіть за її ретельного проведення і на дуже зернистих поверхнях.

  До цієї підпозиції включаються також блоки і плити прямокутної (включаючи квадратну) форми, одержані іншим способом, крім розпилювання, наприклад, обробленням молотком чи зубилом.

  Пояснення до товарної позиції 2516:

  2516

  Гранiт, порфір, базальт, пiсковик та iнші камені для монументiв чи будiвництва, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи роздiлені iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:

  – гранiт:

  2516 11 00 00

  – – необроблений або начорно оброблений

  2516 12 00 00

  – – лише розрізаний, розпиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми

  2516 20 00

  – пiсковик:

  2516 20 00 10

  – – необроблений або начорно оброблений

  2516 20 00 90

  – – інший

  2516 90 00 00

  – iнші камені для монументiв чи будiвництва

  Граніт являє собою дуже тверду породу вулканічного походження, утворену агломерацією кристалів кварцу з польовим шпатом і слюдою. Колір змінюється (сірий, зелений, рожевий, червоний і т.д.) залежно від співвідношення цих трьох мінералів і наявності оксиду заліза чи оксиду марганцю.

  Порфір – дрібнозернистий, злегка просвітний різновид граніту.

  Пісковик –  порода осадового походження, що складається з дрібних кварцових і кремнеземних часток, природно агломерованих вапняним чи кремнеземним матеріалом.

  Базальт – порода вулканічного походження, чорна, дуже щільна і дуже тверда.

  До цієї товарної позиції також включаються інші тверді вулканічні породи (сієніт, гнейси, трахіт, лава, діабаз, діорит, фоноліт та ін.), як і вапняний камінь для монументів або будівництва, який не включений до товарної позиції 2515 (включаючи будівельний вапняк і мергель), а також серпентиновий мармур (або офіт), який, будучи природною формою силікату магнію, не може бути включений у товарну позицію 2515.

  Камені цієї товарної позиції можуть бути заданої форми та оброблятися так само, як і камені товарної позиції 2515 (див. Пояснення до товарної позиції 2515). Слід зазначити, що у разі подрібнення каменів для щебеневого дорожнього покриття ці породи включаються до товарної позиції 2517, а камені, ідентифіковані як дорожні покриття чи брущатка, бордюрні камені і плити для брукування, включаються до товарної позиції 6801, навіть якщо вони оброблялися і їм надавалась форма за умовами, описаними в тексті цієї товарної позиції.

  Екаусин, іноді відомий за назвами “петит-граніт”, “бельгійський граніт” чи “фландрський граніт”, включається до товарної позиції 2515. Плавлений базальт включається до товарної позиції 6815.

  Подані у вигляді гранул, дрібняка чи порошку, камені цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 2517.

  Пояснення до товарних підпозицій:

  2516 11 і 2516 21

  Дивись Пояснення до товарної підпозиції 2515 11.

  2516 12

  Дивись Пояснення до товарної підпозиції 2515 12.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 2516:

  У випадку якщо прямокутні камені не мають однакову товщину, класифікація за товщиною повинна бути визначена за найбільшою товщиною.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2516 11 00

  Застосовуються Пояснення до товарної підпозиції 2515 11, за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

  2516 12 00

  Застосовуються Пояснення до товарної підпозиції 2515 12, за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

  2516 90 00 

  Ця товарна категорія включає:

  1.тверді породи, такі як порфір (porphyry), сиєніт (syenіte), лава (lava), базальт (basalt), гнейс (gneіss), трахіт (trachyte), діабаз (dіabase), діорит (dіorіte), фоноліт (phonolіte), ліпарит (lіparіte), габро (gabbro), лабрадорит (labradorіte) і перидотит (perіdotіte);

  1. вапняковий камінь для монументів або будівництва, що не підпадає під товарну позицію 2515, тобто з уявною питомою вагою менш як 2,5, необроблений, начорно оброблений або просто розрізаний, розпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми будь-якої товщини;
  2. серпентин або офіт, необроблений, начорно обтесаний або просто розрізаний, розпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми будь-якої товщини.

  Пояснення до товарної позиції 2517:

  2517

  Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залiзничних колій, або як iнші види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi; макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв, із вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених на початку цiєї товарної позицiї; гудронований макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi:

  2517 10

  – галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залiзничних колій, або як iнші види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi:

  2517 10 10 00

  – – галька, гравiй, щебінь

  2517 10 20 00

  – – вапняк, доломiт та iнше каміння із вмiстом вапняку, подрiбнене

  2517 10 80 00

  – – iншi

  2517 20 00 00

  – макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв із вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених у пiдпозицiї 2517 10

  2517 30 00 00

  – гудронований макадам (дорожнє покриття)

  – гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi:

  2517 41 00 00

  – – з мармуру

  2517 49 00 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються гравій, галька, щебінь чи подрібнений камінь (включаючи суміші каменів різних типів), звичайно використовувані як наповнювачі бетону, баласту (щебеневого шару) для шосейних доріг чи залізниць або іншого баласту. Розділені матеріали у вигляді відходів будівництва і знесення будинків, які складаються переважно з уламків каміння, які використовуються для тих же цілей безпосередньо або після подрібнення, включаються в цю товарну позицію.

  До цієї товарної позиції також включаються валуни і кремнієвий гравій (кремнієва галька). Кремнієвий гравій (кремнієва галька) круглої форми використовується в кульових млинах для помелу вапна, цементу і т.д. Кремнієвий гравій (кремнієва галька) після подрібнення переважно використовується в керамічній промисловості або як абразивний матеріал. Інший гравій (галька) використовується в кульових млинах (наприклад, для помелу вапна, цементу і т.д.) чи для дорожніх покриттів.

  Слід зазначити, що до цієї товарної позиції не включається кремнієвий гравій (кремнієва галька) у вигляді нарізаних блоків, або камені, що були виготовлені штучним скругленням для використання їх у кульових млинах. Вони включаються до товарної позиції 6802.

  До цієї товарної позиції включаються також макадам (дорожнє покриття з щебеню) і гудронований макадам.

  Макадам (дорожнє покриття з щебеню) складається з грубо розсортованих подрібнених каменів, гравію (гальки), шлаку, окалини чи аналогічних промислових відходів, або з сумішей цих матеріалів. Під час змішування з гудроном, бітумом і т.д. він відомий як гудронований макадам.

  Продукти, спеціально приготовлені (наприклад, плавленням суміші мінералів), наприклад, для додання в матеріали, призначені для покриттів доріг з метою підвищення їхньої міцності, поліпшення зчеплення, видимості і т.д., не включаються до цієї товарної позиції (переважно товарна позиція 3824).

  До цієї товарної позиції також включаються гранули, дрібняк і порошок з каменів товарної позиції 2515 або 2516; але коли вони штучно забарвлені (наприклад, для віконних вітрин магазинів), такі дрібняк і гранули включаються до товарної позиції 6802.

  Такі продукти включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони піддавалися термообробці:

  (1) Галька, гравій та щебінь або дроблений камінь.

  (2) Валуни і кремнієвий гравій (кремнієва галька).

  (3) Гранули, дрібняк і порошок з каменів товарної позиції 2515 або 2516.

  Відповідно до Примітки 3 до цієї групи, будь-які продукти, що можуть включатися до цієї товарної позиції та в будь-яку іншу товарну позицію групи, повинні включатися до цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 2518:

  2518

  Доломiт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломiт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломітова набивна суміш:

  2518 10 00 00

  – доломiт, некальцинований або неспечений

  2518 20 00

  – доломіт, кальцинований або спечений:

  2518 20 00 10

  – – із середнім діаметром частинок менш як 0,3 мм

  2518 20 00 90

  – – інший

  2518 30 00 00

  – доломітова набивна суміш

  Доломіт являє собою природний подвійний карбонат кальцію і магнію.

  До цієї товарної позиції включається необроблений доломіт, також кальцинований і спечений доломіт. Доломіт кальцинується у температурному діапазоні 700-1000 °С, перетворюючись в оксиди магнію і кальцію, виділяючи діоксид вуглецю. З іншого боку, спечений доломіт отримують нагріванням доломіту в межах 1700-1900 °С, при цьому він стає вогнетривким матеріалом. До цієї товарної позиції також включається доломіт, грубо роздроблений чи розпилений, або розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми.

  Крім того, до цієї товарної позиції включаються доломітові набивні суміші, які використовуються як вогнетривкі матеріали (наприклад, для облицювання печей). Ці продукти випускаються у вигляді порошку або гранул, які містять переважно подрібнений спечений доломіт. В залежності від сфери використання або від температури, при якій вони використовуються, можуть застосовуватись різні негідравлічні зв’язувальні агенти (наприклад, дьоготь, гудрон, пек, смоли).

  Проте до цієї товарної позиції не включається дроблений доломіт як наповнювач бетону, баласту (щебеневого шару) для шосейних доріг чи залізниць (товарна позиція 2517).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2518 10 00

  Доломіт – це природний подвійний карбонат кальцію та магнію. Він залишається класифікований в цій товарній категорії, навіть якщо був підданий легкому термічному обробленню, який не змінює його хімічного складу.

  Ця товарна категорія охоплює доломіт, некальцинований або неспечений, необроблений, грубо роздроблений (грубої квадратної форми) чи розпиляний або розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної або квадратної форми.

  2518 20 00 

  Кальцинований або спечений доломіт – це доломіт, який був підданий високотемпературному термічному обробленню (приблизно 1500 oC для одержання спеченого доломіту і приблизно 800 oC для одержання їдкого обпаленого доломіту), яке змінює його хімічний склад через видалення з нього діоксиду вуглецю.

  Пояснення до товарної позиції 2519:

  2519

  Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя випалена (спечена) із вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед спіканням; iншi оксиди магнiю, з домiшками або без домiшок:

  2519 10 00 00

  – карбонат магнiю природний (магнезит)

  2519 90

  – iншi:

  2519 90 10 00

  – – оксид магнiю, крiм кальцинованого природного карбонату магнiю

  2519 90 30 00

  – – магнезiя випалена (спечена)

  2519 90 90 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включається магнезит (або джіобертит), який у природі утворюється як карбонат магнію з домішками в різних співвідношеннях.

  До цієї товарної позиції також включаються різні типи магнезії (оксид магнію), одержані з природного карбонату магнію, основного карбонату магнію, гідроксиду магнію, утворені в результаті випадання в осад з морської води, і т.д. Основними типами є:

  (1) Плавлена магнезія, одержана шляхом плавлення. Звичайно безбарвна, але може бути злегка жовтуватою чи зеленуватою. Менш розчинна, ніж інші типи магнезії, і використовується, наприклад, для виробництва тиглів чи нагрівних елементів для електропечей.

  (2) Випалена (спечена) магнезія, одержана шляхом кальцинування за високої температури (1400-1800 °С). Спечена магнезія може містити невеликі кількості інших оксидів (наприклад, оксиду заліза чи оксиду хрому), які додають перед процесом агломерації для того, щоб понизити потрібну робочу температуру. Вона використовується для виробництва вогнетривких цеглин.

  (3) Обпалена в каустиці магнезія, звичайно одержана з магнезиту кальцинуванням за відносно низької температури (нижче 900 °С). Вона хімічно більш активна, ніж плавлена чи агломерована магнезія, і використовується, наприклад, для виробництва сполук магнію, знебарвлювальних реагентів або оксихлоридного цементу.

  Легкі і важкі оксиди магнію звичайно одержують кальцинуванням чистого осадженого гідроксиду магнію або основного карбонату магнію за температури від 600 до 900 °С. Ці оксиди магнію практично не розчинні у воді, але легко розчиняються в розведених кислотах, і більш хімічно реактивні, ніж інші типи магнезії (наприклад, агломерована магнезія та плавлена магнезія). Вони використовуються для виготовлення лікарських засобів, косметики і т.д.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) гідратований основний карбонат магнію, іноді називаний “фармацевтична біла магнезія” (товарна позиція 2836);

  (b) штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів), з оксиду магнію, масою не менш як 2,5 г кожний (товарна позиція 3824); оптичні елементи з оксиду магнію (товарна позиція 9001).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2519 90 10

  Ця товарна категорія включає:

  1. оксид магнію, отримуваний кальцинуванням гідроксиду магнію або осадженого карбонату магнію і використовуваний, зокрема, у фармацевтичній промисловості; ця речовина є білим порошком з чистотою не менш як 98 %;
  2. оксид магнію, отриманий плавленням попередньо кальцинованого магнезиту; магнезит прожарюється за 1400 – 1800 оС; отриману магнезію потім піддають плавленню в електродуговій печі за температури 2800 – 3000 oC, за охолодження вона перетворюється на кристалічний продукт, який складається майже повністю з оксиду магнію (плавлена магнезія); він має надзвичайну чистоту (щонайменше 95 %) і складається з склоподібних кристалів;
  3. оксид магнію, одержаний з морської води; його отримують кальцинуванням гідроксиду магнію, осадженого з морської води: продукт має, зазвичай, 91 – 98 % чистоту і містить більше бору як характерного домішку, ніж випалена (спечена) магнезія (приблизно 100 проміле проти приблизно 40 проміле).

  Пояснення до товарної позиції 2520: 

  2520

  Гiпс; ангiдрит; гіпсові в’яжучі (у виглядi кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю), забарвлені чи незабарвлені, із вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi прискорювачiв чи уповiльнювачiв:

  2520 10 00 00

  – гiпс; ангiдрит

  2520 20 00 00

  – гіпсові в’яжучі

  Гіпс являє собою природний гідратований сульфат кальцію, звичайно білий та який кришиться.

  Ангідрит являє собою природний безводний сульфат кальцію, використовуваний для виробництва сірчаної кислоти або певних типів штукатурки.

  Гіпсові в’яжучі являють собою гіпс, частково чи цілком зневоднений кальцинуванням.

  Особливістю гіпсу є те, що під час кальцинування він втрачає частину своєї води, утворюючи гіпсові в’яжучі, які під час змішування з водою твердіють (схоплюється). Для того щоб в’яжучі речовини не схоплювалась занадто швидко, часто додають невеликі кількості сповільнювачів у кальцинований гіпс. Для спеціальних цілей гіпс кальцинують доти, доки не буде видалена вся вода, і додають невелику кількість прискорювачів, таких як галун (цемент Кіна або англійський цемент). Аналогічні гіпсові в’яжучі виготовляються шляхом додання галуну до природного ангідриту. Усі ці приготовлені гіпсові в’яжучі включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції також включаються:

  (1) Гіпсові в’яжучі, доведені до розмеленої в борошно консистенції, для використання під час оброблення тканин чи покриттів паперу.

  (2) Гіпсові в’яжучі, що містять додатково додані барвники.

  (3) Гіпсові в’яжучі, що були спеціально кальцинована чи тонко розмелені для використання під час пломбування зубів, які містять чи не містять невеликі кількості сповільнювачів чи прискорювачів.

  До цієї товарної позиції не включаються препарати для стоматологічних цілей, виготовлені на основі гіпсу (товарна позиція 3407).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2520 20 00

  Ця товарна категорія включає будівельні гіпсові в’яжучі. 

  Будівельні гіпсові в’яжучі виробляють піддаючи сирий гіпс (гіпсову гірську породу або інші гіпсовмісні матеріали, наприклад, побічні продукти хімічної промисловості) спеціальному процесу збагачення та кальцинування. Конкретні характеристики можуть бути отримані введенням добавок під час виробничого процесу. Вони набувають властивостей флотаційних реагентів (тобто речовин, які впливають на характеристики гіпсу – наприклад, його консистенцію або адгезивні властивості – особливим чином), уповільнювачів або прискорювачів.

  Будівельні гіпсові в’яжучі використовуються, наприклад, як штукатурний розчин для оштукатурювання стін та стелей, у виробництві будівельних панелей або інших конструкційних елементів, або для прикріплення плитки.

  Пояснення до товарної позиції 2521:

  2521 00 00 00

  Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або цементу

  До цієї товарної позиції включаються вапняковий флюс, вапняк та інші вапнякові породи, звичайно використовувані для виготовлення вапна або цементу, які не є каменем для монументів чи будівництва (товарна позиція 2515 або 2516). Доломіт включається до товарної позиції 2518, а крейда до товарної позиції 2509.

  Вапняковий флюс використовується переважно як флюс для виплавки чавуну і сталі.

  До цієї товарної позиції ці матеріали включаються також тоді, коли вони подані в порошкоподібному вигляді для поліпшення ґрунту. Проте до неї не включаються матеріали, подані у вигляді щебеню чи дробленого каменю, використовуваного як наповнювачі бетону, баласту (щебеневого шару) для шосейних доріг або залізниць (товарна позиція 2517).

  Пояснення до товарної позиції 2522:

  2522

  Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне, крiм оксиду і гiдроксиду кальцiю, зазначених у товарній позицiї 2825:

  2522 10 00 00

  – вапно негашене

  2522 20 00 00

  – вапно гашене

  2522 30 00 00

  – вапно гiдравлiчне

  Вапно негашене (неочищений оксид кальцію) одержують кальцинуванням вапняку, що містить дуже мало глини або не містить її зовсім. Воно дуже швидко з’єднується з водою, виділяючи значну кількість тепла та утворюючи гашене вапно (гідроксид кальцію). Гашене вапно звичайно використовується для удобрювання ґрунту або в цукровій промисловості.

  Гідравлічне вапно одержують за низької температури кальцинуванням вапняку, що містить достатню кількість глини (хоча звичайно менше 20 %) для того, щоб продукт схопився за наявності води. Гідравлічне вапно відрізняється від природного цементу тим, що воно все-таки містить якусь кількість незв’язаного негашеного вапна, яке може в присутності води перетворитися в гашене вапно.

  До цієї товарної позиції не включаються очищені оксид і гідроксид кальцію (товарна позиція 2825).

  Пояснення до товарної позиції 2523:

  2523

  Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвленi або незабарвленi, готові чи у вигляді клінкерів:

  2523 10 00 00

  – клiнкери цементнi

  – портландцемент:

  2523 21 00 00

  – – цемент бiлий, штучно забарвлений або незабарвлений

  2523 29 00 00

  – – iншi

  2523 30 00 00

  – цемент глиноземистий

  2523 90 00 00

  – iншi цементи гiдравлiчнi

  Портландцемент одержують випаленням вапняку, який містить глину у своєму природному стані, або вапняку, змішаного штучно в потрібній пропорції з відповідною кількістю глини. Можуть бути також додані інші речовини, такі як діоксид кремнію, глинозем чи залізовмісні речовини. У результаті випалення виходять наполовину готові продукти, відомі як клінкери. Ці клінкери піддаються подальшому перемелюванню для одержання портландцементу, в який можуть бути внесені добавки і прискорювачі для модифікації його гідравлічних властивостей. Основними типами портландцементу є нормальний портландцемент, помірний портландцемент і білий портландцемент.

  До цієї товарної позиції також включаються глиноземистий цемент, шлаковий цемент, суперсульфатний цемент (шлак доменної печі, змішаний з прискорювачем і кальцинованим гіпсом), пуцолановий цемент, римський цемент і т.д., а також їхні суміші.

  Цементи цієї товарної позиції можуть бути забарвлені.

  До цієї товарної позиції не включаються певні продукти, відомі за назвою “цемент”, такі як кін-цемент або англійський цемент (штукатурний гіпс з галуном) (товарна позиція 2520), а також пуцоланова земля, санторинова земля та аналогічні речовини, іноді називані природними цементами (товарна позиція 2530).

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (a) дрібнозернистий шлак доменних печей, який вимагає додання невеликої кількості прискорювача під час його виробництва (товарна позиція 2619); у той же час ґрунтовий шлак, змішаний з прискорювачем, готовий для використання, включається до цієї товарної позиції;

  (b) цементи зубні та цементи, що реконструюють кістку (товарна позиція 3006);

  (c) цементи товарної позиції 3214;

  (d) вогнетривкі цементи і будівельні розчини, основані на шамоті чи динасі, і т.д. (товарна позиція 3816);

  (e) невогнетривкі будівельні розчини і бетони (товарна позиція 3824).

  Пояснення до товарних підпозицій:

  2523 21 та 2523 29

  У підпозиціях 2523 21 і 2523 29 термін “портландцемент” означає цемент, одержаний перемелюванням портландклінкеру з можливим доданням невеликої кількості сульфату кальцію. Слід відзначити:

   – що портландклінкер є продуктом товарної підпозиції 2523 10, який складається в більшості випадків із силікатів кальцію, одержуваних шляхом їхнього нагрівання до початку часткового плавлення заздалегідь приготовленої однорідної суміші матеріалів, переважно тих, що містять вапно (CaО) та діоксид кремнію (SiО2) з меншою кількістю глинозему (Al2O3) та оксиди заліза (Fe2O3); і

  – що термін “сульфат кальцію” означає гіпс та його похідні, ангідрит та інші продукти сульфату кальцію, придатні для виробництва цементів.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2523 90 00

   До цієї товарної категорії включаються:

    1) цемент для доменних печей, що містить не менше 20 мас.% клінкеру портландцементу, 36 – 80 мас.% гранульованого шлаку доменних печей і не більш як 5 мас.% інших складових цементу;

    2) пуцоланцемент, що містить не менше 60 мас.% клінкеру портландцементу, не більше 40 мас.% природного пуцолану або летючої золи і не більше 5 мас.% інших складових цементу.

  Щодо терміну “пуцолан” дивись Пояснення до товарної позиції 2530, частина (D), пункт 7.

  Летка зола – це тонкий, легкий порошок, отримуваний екстрагуванням порошкових частинок з газоподібних продуктів згоряння в печах, що працюють на пиловидному вугіллі. Його колір варіює від сірого до чорного.

  Пояснення до товарної позиції 2524:

  2524

  Азбест:

  2524 10 00 00

  – крокідоліт

  2524 90 00 00

  – iнший

  Азбест являє собою природну мінеральну речовину, одержану в результаті розкладання певних гірських порід. Він має дуже властиву волокнисту структуру; іноді виглядає шовковистим, його колір змінюється в широких межах, будучи звичайно білим, він іноді буває сірим, зеленуватим, синім чи темно-коричневим. Основною його властивістю є стійкість проти вогню і кислот.

  Крокідоліт є різновидом рибекит-азбесту, залягає у вигляді волокнистих пучків у кислій магматичній гірській породі з високим вмістом лугу, а також у метаморфічній гірській породі. Колір варіюється від темно-блакитного до чорного або темно-зеленого; може бути як напівпрозорим, так і частково матовим. Крокідоліт-азбест, відомий також як голубий азбест, має більш високу межу міцності на розрив, але більш низьку стійкість до нагрівання і меншу кількість еластичних волокон, ніж у інших різновидів азбесту; він кислостійкий, але не стійкий до дії лугів. Він вважається найбільш небезпечним різновидом азбесту.

  До цієї товарної позиції включаються сирий азбест у формі гірської породи, необроблений азбест, що виходить на поверхню у вигляді жил або промитих волокон, обмежених за довжиною чи ні, азбест у вигляді пластівців чи порошку, а також азбестові відходи. До цієї товарної позиції не включаються волокна, що пройшли подальше оброблення (прочесані, висушені і т.д.), та готові вироби з азбесту (товарна позиція 6812).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2524 10 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 2524, другий абзац.

  Пояснення до товарної позиції 2525:

  2525

  Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; вiдходи слюди:

  2525 10 00 00

  – слюда необроблена або слюда, розщеплена на пластини чи луски неправильної форми

  2525 20 00 00

  – слюда в порошку

  2525 30 00 00

  – вiдходи слюди

  Слюда (мусковіт, флогопіт, біотит та ін.) складає групу природних складних шаруватих алюмосилікатів, які характеризуються тим, що вони утворюють блискучі, прозорі і гнучкі пластинки різного кольору.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (A) Необроблена слюда, яка складається з кристалів неправильної форми, різних розмірів і товщини, покритих ґрунтом (незбагачених) (у вигляді “листиків” чи “книжок”).

  (B) Пластини слюди, одержувані шляхом розщеплення відібраних і оброблених листиків (книжок). Пластини мають форму неправильних багатокутників, таких же, як і кристали, з яких вони були одержані, а їхні краї після такої грубої обробки викришилися і стали східчастими. Товщина пластин коливається від 200 до 750 мкм (мікрометрів).

  (C) Розшарована слюда (лусочки), одержувана розщепленням пластинок слюди. Як і пластинки, від яких вона відщиплена, лусочки мають форму неправильних багатокутників. Їхні краї викришені.

  Вони постачаються як:

  (1) конденсаторна плівка, звичайно товщиною від 25 до 200 мкм, або

  (2) лусочки, звичайно товщиною від 12 до 30 мкм, використовувані лише для виготовлення агломерованої слюди (наприклад, міканіт).

  До цієї товарної позиції також включаються відходи слюди та порошок.

  До цієї товарної позиції не включаються вироби, одержані шляхом вирізання або штампування їх з листиків (пластинок) чи лусочок слюди (товарна позиція 6814 або група 85), та продукція, виготовлена з агломерованої слюди (наприклад, міканіт, мікафоліум) або з пульпированої (регенерованої) слюди (товарна позиція 6814).

  Вермикуліт являє собою мінерал, близький до слюди, і включається до товарної позиції 2530 так само, як перліт і хлорити (мінерали, за хімічним складом близькі до вермикуліту).

  Пояснення до товарної позиції 2526:

  2526

  Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк:

  2526 10 00 00

  – неподрiбнений, нерозмелений

  2526 20 00 00

  – подрiбнений або розмелений

  Природний стеатит і тальк є мінеральними речовинами, багатими гідратованим силікатом магнію. Перший компактніше і масивніше другого. Тальк являє собою силікат, що розшаровується, більш м’який та мильний на дотик.

  Природний стеатит цієї товарної позиції може мати таку ж форму та оброблятися так само, як камені товарної позиції 2515 (див. Пояснення до цієї товарної позиції) і піддаватися впливам, що допускаються Приміткою 1 до цієї групи. Мильний камінь є різновидом природного стеатиту.

  Тальк цієї товарної позиції може піддаватися видам оброблення, що допускаються Приміткою 1 до цієї групи. Форми тальку, що частіше зустрічаються – це сирий чи порошкоподібний тальк.

  Термін “французька крейда” використовується для позначення деяких порошкоподібних різновидів стеатиту чи тальку.

  До цієї товарної позиції не включаються “крейда для кравців”, що складаються зі стеатиту (товарна позиція 9609).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2526 20 00 

  Ця товарна категорія не охоплює талькового порошку, розфасованого в упаковки для роздрібного продажу, для гігієнічних цілей (товарна позиція 3304). 

  [2527]

  Пояснення до товарної позиції 2528:

  2528 00 00 00

  Борати природнi та їх концентрати (кальцинованi або некальцинованi), крiм боратiв, видiлених з природних розсолів; борна кислота природна із вмiстом не більш як 85 мас.% Н3ВО3 у перерахунку на суху речовину

  До цієї товарної позиції включаються лише природні боровмісні мінерали в тому вигляді, в якому вони добуті з надр, концентрати (кальциновані або некальциновані) цих мінералів і природна борна кислота в тому вигляді, в якому вона одержується шляхом випаровування води, що залишилася після конденсації природних парів, які надходять із землі у визначених районах (італійське софіоні), або шляхом випаровування води, що надійшла з підземних джерел у цих районах. Проте до цієї товарної позиції не включається борна кислота, що містить понад 85 мас. % H3BO3 у перерахунку на суху речовину (товарна позиція 2810).

  Природні борати, що входять сюди, включають:

  (1) Керніт або тинкал, борати натрію, відомі як “природна бура”.

  (2) Пандерміт та прицеїт, борати кальцію.

  (3) Борацит, хлороборат магнію.

  До цієї товарної позиції не включаються борат натрію (очищена бура), одержаний шляхом хімічної обробки керніту або тинкалу, та борати натрію, одержані випарюванням складних розсолів з деяких сольових озер (товарна позиція 2840).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2528 00 00

  Ця товарна категорія включає:

  1) керніт і тінкал, також відомі як “природна бура”;

  2) пандерміт і прицеїт, які є боратами кальцію;

  3) борацит, який є хлорборатом магнію;

  4) природну борну кислоту, отримувану випаровуванням. Вода, що залишається після конденсації природної пари від землі в певних регіонах (італійське соффіоні), або випаровуванням води, добутої з підземних джерел цих регіонів, за умови, якщо він не містить більше як 85 % H3BO3 у перерахунку на суху речовину. Проте, борна кислота, яка містить більше як 85 % H3BO3, класифікується в товарній категорії 2810 00.

  Ця товарна категорія не охоплює борат натрію (очищена бура), отримуваний хімічним обробленням керніту або тінкалю, або боратів натрію, отриманих випаровуванням складних розсолів з певних сольових озер (товарна позиція 2840).

  Пояснення до товарної позиції 2529:

  2529

  Польовий шпат; лейцит; нефелiн і сiєнiт нефелiновий; флюорит (плавиковий шпат):

  2529 10 00 00

  – польовий шпат

  – флюорит (плавиковий шпат):

  2529 21 00 00

  – – із вмiстом фтористого кальцiю 97 мас.% або менше

  2529 22 00 00

  – – із вмiстом фтористого кальцiю більш як 97 мас.%

  2529 30 00 00

  – лейцит; нефелiн та сiєнiт нефелiновий

  Польовий шпат, лейцит, нефелін і сієніт нефеліновий складаються зі складних силікатів алюмінію та лужних або лужно-земельних металів. Вони використовуються як флюси для виробництва кераміки. До цієї товарної позиції не включаються польовошпатові піски (товарна позиція 2505).

  Плавиковий шпат (або флюорит) є природним фторидом кальцію, що залягає у вигляді суцільних масивів, поцяткований прожилками, або у вигляді агломерованих кристалів різного кольору; переважно використовується для виробництва плавикової кислоти та як флюси в металургії.

  До цієї товарної позиції також включається плавиковий шпат, одержаний термообробкою з мінералу, в результаті чого продукт розпадається на складові частини; тому що вони відрізняються за розміром, просте просівання дозволяє видалити частину діоксиду кремнію, що міститься в продукті.

  До цієї товарної позиції не включається польовий шпат або плавиковий шпат (флюорит) у вигляді дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння (група 71).

  Пояснення до товарної позиції 2530:

  2530

  Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших товарних позицій:

  2530 10 00 00

  – вермикулiт, перлiт і хлорити, неспінені

  2530 20 00 00

  – кiзерит, епсомiт (природнi сульфати магнiю)

  2530 90 00 00

  – iншi

  (A) Барвники мінеральні (фарби земляні), кальциновані або некальциновані чи змішані разом; природний слюдистий оксид заліза

  Фарби, що включаються сюди, є природними глинами, що звичайно зустрічаються в природі, змішаними з білими чи кольоровими мінеральними речовинами, зокрема, оксидом заліза; завдяки їхнім фарбувальним властивостям вони звичайно використовуються як пігменти.

  До них відносяться:

  (1) Охра (жовта, коричнева, червона, іспанська червона і т.д.).

  (2) Сієна (італійська сієна, жовто-коричнева та випалена сієна, оранжево-коричнева і т.д.).

  (3) Умбра (включаючи випалену умбру), коричнева чи темно-коричнева.

  (4) Чорні землі та природна темно-коричнева фарба (Кассельська та Кельнська землі). Розчинна темно-коричнева фарба являє собою готовий пігмент, що включається до товарної позиції 3206.

  (5) Земля Верони та земля Кіпру (зелені).

  Кальцинування або змішування разом земель різного кольору не впливає на їхню класифікацію. Проте змішані з іншими речовинами або подані у вигляді дисперсій у воді, олії і т.д., вони включаються до групи 32.

  До цієї товарної позиції не включаються залізні руди (товарна позиція 2601) і барвники мінеральні (фарби земляні), що містять 70 мас. % або більше зв’язаного заліза у вигляді Fe2O3 (товарна позиція 2821).

  Проте слюдисті оксиди заліза, використовувані переважно як антикорозійні пігменти, включаються до цієї товарної позиції, хоча вони за природою містять понад 70 мас. % зв’язаного заліза.

  (B) Сепіоліт (у полірованих чи в неполірованих шматках) та бурштин; агломерований сепіоліт та агломерований бурштин, у пластинах, прутках, стрижнях чи в аналогічних формах, не оброблених після виливки; гагат (чорний бурштин)

  (1) Природний сепіоліт – це дуже легкий і пористий гідратований силікат магнію, білий, жовтуватий, сірий чи рожевий, що зустрічається винятково в Малій Азії. Його добувають невеликими шматками (його сторони рідко перевищують 30 см). Ці шматки піддають попередньому очищенню, шкрябанню, поліруванню вовною і висушуванню (на сонце чи в печі), а потім полірують фланеллю чи воском для того, щоб поліпшити їхній зовнішній вигляд та встановити їхню марку або якість.

  Агломерований сепіоліт одержують шляхом агломерації уламків та інших відходів природного сепіоліту з зв’язувальними агентами (олією, галуном і т.д.) під впливом нагрівання. Вони включаються сюди, лише коли знаходяться у вигляді пластин, прутків, стрижнів чи аналогічних форм, не оброблених після виливки.

  (2) Бурштин являє собою окам’янілу смолу (відому також як сукциніт або караба). Він звичайно буває різного кольору, від жовтого до темно-оранжевого. Слід бути уважним, щоб не сплутати бурштин чи сукциніт з сірою амброю, яка утворюється в організмі сірих китів і класифікованої у товарній позиції 0510.

  Агломерований бурштин (або амброїд) є мінералом, утвореним шляхом агломерації відходів янтарю. Він включається до цієї товарної позиції лише у вигляді пластин, прутків, стрижнів чи аналогічних форм, не оброблених після виливки.

  (3) Гагат (чорний бурштин) є компактним різновидом лігніту. Він дуже чорний, легко ріжеться і полірується. Хоча його і використовують для виготовлення ювелірних виробів, він не вважається дорогоцінним камінням у Класифікації.

  (C) Стронціаніт (кальцинований або некальцинований), крім оксиду стронцію

  До цієї групи включаються стронціаніт (природні карбонати стронцію) і кальцинований стронціаніт, що складається переважно з неочищеного оксиду стронцію.

  До цієї товарної позиції не включається чистий оксид стронцію (товарна позиція 2816).

  (D) Мінеральні речовини, не включені до інших угруповань; керамічний бій

  До цієї групи включаються, серед інших (inter alia):

  (1) Природні сульфіди миш’яку. Існують два основні їхні різновиди:

  (i) реальгар, що є дисульфідом миш’яку, яскраво-червоного кольору, використовуваний у піротехніці;

  (ii) аурипігмент, що є трисульфідом миш’яку, яскраво-жовтого кольору, використовуваний у живопису.

  Міспікель (арсенопірит або тіоарсенід заліза) також включається до цієї товарної позиції.

  (2) Алуніт, що називають також галуновим каменем, оскільки він використовується для виготовлення галуну. Це речовина, що нагадує щебінь, червоно-сірого або жовтуватого кольору, який бруднить пальці.

  (3) Вермикуліт – мінерал, подібний до слюди і схожий на неї за кольором, але він звичайно знаходиться у формі більш дрібних пластівців; хлорити і перліт – мінерали, за хімічним складом близькі до вермикуліту. Ці мінерали спучуються під час нагрівання й у такому вигляді використовуються як теплоізоляційні матеріали. Проте у розшарованому вигляді вони включаються до товарної позиції 6806.

  (4) Лідит – дуже твердий, шорсткуватий, дрібнотекстурний і навіть дрібнозернистий темний камінь, на який не діють кислоти. Пробірні камені, зроблені з лідиту (наприклад, для випробування дорогоцінних металів), включаються до товарної позиції 6815.

  (5) Целестит (природний сульфат стронцію); ісландський шпат (або кальцит) та арагоніт, які є кристалічними карбонатами кальцію; лепідоліт (слюда літію) (фторсилікатоалюмінат калію і літію) і амблігоніт (фторид алюміній-літій фосфату).

  (6) Садова земля, степова земля, болотиста земля, мергель, алювій і торф та видобуті грунт і підгрунтя, які, хоча і використовуються в сільському господарстві, проте не включаються до групи 31 (добрива), незалежно від того, містять вони чи ні в природному стані незначні кількості азоту, фосфору або калію. Однак, до цієї товарної позиції не включаються природні піски всіх видів (товарна позиція 2505).

  (7) Пуцолан, санторин, трас та аналогічні породи, іноді називані природними цементами, оскільки вони використовуються для виготовлення цементів.

  (8) Вапняк (відомий як “літографський камінь” і використовуваний у поліграфічній промисловості) у сирому стані.

  (9) Бій кераміки, цегли та бетону.

  (10) Руди рідкісноземельних металів (наприклад, бастнезит, ксенотим, гадолініт), крім монацитів та інших руд, використовуваних лише чи переважно для виділення урану або торію (товарна позиція 2612).

  (11) Затемнювачі стекла, використовувані в емалюванні та одержувані шляхом обробленням (очищенням соляною кислотою та дуже тонким подрібнюванням) цирконієвого піску.

  (12) Молібденітовий “концентрат”, одержаний з молібденових руд шляхом певної фізичної обробки, такої як промивання, розмелювання, флотація та термообробка (крім кальцинування), призначений для видалення слідів нафти і води та для іншого неметалургійного використання (змащення).

  (13) Нсутит, марганцева руда, що містить не менше 79 мас. % оксидів марганцю, не використовувана в металургії для видобування марганцю, а застосовувана в електричних батареях.

  (14) Природний кріоліт, що добувається переважно у Гренландії, білосніжного кольору, іноді трохи забарвлений, блискучий і майже прозорий, який використовується як флюс при електролітичному отриманні алюмінію; природний хіоліт, який подібно кріоліту, є фтороалюмінатом натрію. До цієї товарної позиції не включаються хімічно отримані фториди, подібні за складом з кріолітом та хіолітом (товарна позиція 2826).

  До цієї товарної позиції не включається дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння групи 71.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  2530 10 00  

  Дивись Пояснення до товарної позиції 2530, частина (D), пункт (3).

  2530 90 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 2530, частини (A), (B), (C) і (D) (крім D, пункт 3).