Головна - пояснення до групи 32

  – пояснення до групи 32

  345

  Група 32
  Екстракти дубильні або барвні; таніни та
  їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні
  матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш

  Примітки:

  1. Ця група не включає:

  (a) окремі елементи або сполуки визначеного хімічного складу, за винятком включених до товарних позицій 3203 або 3204, неорганічні продукти, які використовують як люмінофори (товарна позиція 3206), скло, одержане з плавленого кварцу або інших плавлених кремнеземів, у формах, включених до товарної позиції 3207, а також фарби та інші барвники у різних формах або упаковках для роздрібної торгівлі товарної позиції 3212;

  (b) танати та інші танінові похідні продуктів товарних позицій 2936 – 2939, 2941 або 3501 – 3504; або

  (c) мастики асфальтові та інші бітумінозні мастики товарної позиції 2715.

  1. Суміші стабілізованих солей діазонію та компоненти, які використовують для виробництва азобарвників, включаються до товарної позиції 3204.
  2. До товарних позицій 3203, 3204, 3205 та 3206 включаються також препарати, виготовлені на основі барвників (у тому числі до товарної позиції 3206 включаються барвні пігменти товарної позиції 2530 або групи 28, металеві пластівці і порошки), які використовують для фарбування будь-якої речовини або як компоненти під час виробництва барвників. У той же час до цих товарних позицій не включаються пігменти у дисперсіях у неводних середовищах, у рідкому або пастоподібному стані, що використовуються у виробництві фарб, у тому числі емалей (товарна позиція 3212), або інші продукти товарних позицій 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 або 3215.
  3. До товарної позиції 3208 включаються розчини (крім колодію), що складаються з будь-яких продуктів товарних позицій 3901 – 3913, в органічних летких розчинниках, коли частка розчинника перевищує 50 мас.% розчину.
  4. У цій групі термін “барвники” не поширюється на продукти, які використовують як наповнювачі олійних фарб, незалежно від того, можуть чи не можуть вони бути використані у клейових фарбах.
  5. У товарній позиції 3212 термін “фольга для тиснення” означає лише тонкі листові матеріали, які використовують для нанесення відбитків, наприклад на обкладинки книжок або стрічки на капелюхах, які складаються з:

  (a) металевих порошків (включаючи порошки дорогоцінних металів) або пігментів, агломерованих за допомогою клею, желатину або інших сполучних речовин; або

  (b) металів (включаючи дорогоцінні) або пігментів, нанесених на листи з будь-якого матеріалу, який є основою (підкладка).

  Загальні положення

  До цієї групи включаються препарати, використовувані у процесі дублення та м’якшення шкур і шкір (дубильні екстракти рослинного походження, синтетичні дубильні речовини, змішані чи не змішані з природними дубильними речовинами, а також штучні пом’якшувачі).

  До цієї групи включаються також барвники рослинного, тваринного або мінерального походження і синтетичні органічні барвники, а також більшість препаратів, одержаних на основі цих барвників (фарби, керамічні фарби, чорнило (друкарські фарби) та інші). Різні інші препарати, такі як лаки, сикативи і шпаклівки, також включаються до цієї групи.

  Крім товарів, що входять до товарної позиції 3203 або 3204, неорганічних продуктів, використовуваних як люмінофори (товарна позиція 3206), скла, одержаного з плавленого кварцу або інших плавлених кремнеземів, у формах, включених до товарної позиції 3207, а також фарб та інших барвників у різних формах або упакуваннях для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212), продукти, що складаються з елементів або сполук визначеного хімічного складу, не включаються до цієї групи і  зазвичай розглядаються в групі 28 або 29.

  У випадку деяких фарб і лаків товарних позицій 3208 – 3210 або мастик товарної позиції 3214 змішування різних компонентів або додання окремих компонентів (наприклад, отверджувачів) слід проводити в момент застосування. Такі продукти включаються до цих товарних позицій за умови, що їх компоненти:

  (i) по тому, як вони розфасовані та подані, однозначно ідентифікуються як призначені для використання разом без попередньої перепакування;

  (ii) постачаються разом; і

  (iii) незалежно від своєї природи та відносних співвідношень, в яких вони присутні, ідентифікуються як взаємно доповнюючі один одного.

  Проте, у випадках коли мова йде про продукти, які потребують додання отверджувача в момент застосування, відсутність останнього не є підставою для виключення цих продуктів з даних товарних позицій за умови, що вони за своїм складом або типом упакування однозначно ідентифікуються як призначені для використання у виготовленні фарб, лаків або мастик.

  Додаткове пояснення до Примітки 4:

  Термін “розчини”, використовуваний в цій Примітці та в Примітці 6 (a) до групи 39, не застосовується до колоїдних розчинів.

  Пояснення до товарної позиції 3201: 

  3201

  Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi, ефiри простi і складнi та iншi похiднi:

  3201 10 00 00

  – екстракт квебрахо

  3201 20 00 00

  – екстракт австралійської акації

  3201 90

  – iншi:

  3201 90 20 00

  – – екстракт сумаха, екстракт валлонія (із чашечок жолудів деяких видів дуба), екстракт дуба або каштана

  3201 90 90 00

  – – iншi

   (А) Дубильні екстракти рослинного походження.

  Ці рослинні екстракти переважно використовуються для дублення шкур і шкір. Їх зазвичай виготовляють екстрагуванням теплою водою (іноді підкисленою) з рослинних матеріалів (деревина, кора, листя, плоди, корені та інші), які попередньо розмелюють або подрібнюють. Одержану рідину відфільтровують або центрифугують, а потім концентрують і іноді обробляють сульфітами та ін. Одержані у такий спосіб екстракти являють собою рідину, проте, їх можна піддати подальшій концентрації з метою одержання пасти або твердої речовини. Усі подібні екстракти містять у різних співвідношеннях танін, а також інші речовини, такі як цукор, мінеральні солі, органічні кислоти та інші. Вони зазвичай мають коричневе, жовте або червонувате забарвлення.

  Основні дубильні екстракти одержують з дуба, каштана, квебрахо, сосни, австралійської акації (мімози), сумаха, миробалана, великолускатого дуба, ункарії гамбір, мангрового дерева або цезальпінії дубильної.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) рослинна сировина, сушена, подрібнена, розмелена або не розмелена в порошок, яку застосовують переважно під час одержання дубильних екстрактів (товарна позиція 1404);

  (b) дубильні екстракти, змішані з синтетичними дубильними речовинами (товарна позиція 3202);

  (c) відходи лужні, що залишаються під час виготовлення деревної целюлози, концентровані або неконцентровані (товарна позиція 3804).

  (B) Таніни та їх солі, прості та складні ефіри та інші похідні.

  Таніни (дубильні кислоти) є головними активними компонентами рослинних дубильних матеріалів. Їх одержують екстрагуванням простим ефіром або спиртом з рослинної сировини товарної позиції 1404 або з екстрактів, перерахованих вище, у пункті А. До цієї товарної позиції також включаються екстракти дубильного або чорнильного горішка (таніни, екстраговані водою з горіхоподібного галу), які слабші за продукти, одержувані в процесі екстрагування органічними розчинниками.

  До цієї товарної позиції включаються таніни (пірогалол і катехіни) з домішками або без них в результаті процесу екстрагування.

  Найчастіше зустрічається танін з горіхоподібного галу  (дубильна кислота).

  До числа інших танінів входять: танін з кори дуба (дубодубильна кислота), танін з деревини каштана (каштанодубильна кислота), танін квебрахо, танін мімози (австралійської акації) та інші.

  Усі ці таніни зазвичай являють собою білі або жовтуваті аморфні порошки, які набувають бурого забарвлення на повітрі. Вони іноді можуть бути у формі пластівців або голкоподібних кристалів і т.д. Переважно їх використовують як протраву під час фарбування, у виробництві чорнила (друкарських фарб), для освітлення вин або пива, у фармації та фотографії.

  Танати, розглянуті в цій товарній позиції, включають танати алюмінію, вісмуту, кальцію, заліза, марганцю, ртуті, цинку, гексаметилентетраміну, феназону чи орексину. Інші похідні танінів включають ацетилтанін і метилендитанін. Ці похідні  зазвичай знаходять застосування в медицині.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) танати дорогоцінних металів та інші сполуки дорогоцінних металів (товарна позиція 2843) або похідні таніну товарних позицій 2844 – 2846 і 2852;

  (b) галова кислота (товарна позиція 2918);

  (c) танати та інші похідні таніну продуктів товарних позицій 2936 – 2939 або 2941;

  (d) синтетичні дубильні речовини, змішані або не змішані з природними дубильними речовинами (товарна позиція 3202);

  (e) танати та інші похідні таніну білків товарних позицій 3501 – 3504, наприклад, танат казеїну (товарна позиція 3501), танат альбуміну (товарна позиція 3502), танат желатину (товарна позиція 3503).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  3201 20 00 

  Дубильний екстракт австралійської акації одержується з кори різних видів акації (зокрема, Acacіa decurrens, Acacіa pycnantha, Acacіa mollіssіma).

  Чорний катеху, екстракт акації катеху (Acacіa catechu), класифікується в товарній категорії 3203 00 10

  3201 90 20 

  Валлонії – це жолуді (чашечкі жолудів) деяких видів дуба (наприклад, Quercus valonea)

  3201 90 90

  Ця категорія включає дубильні екстракти рослинного походження:

  1. Екстракти з кори сосни, мангрового дерева, евкаліпта, верби та берези;
  2. Екстракти з деревини тизераха та урундая (Astronіum balansae Engl.);
  3. Екстракти з плодів міробалана (аличи) та цезальпінії шкіряної; та
  4. Екстракти з листя ункарії (Uncaria Gambir).

  Пояснення до товарної позиції 3202: 

  3202

  Синтетичнi органiчнi дубильнi речовини; неорганiчнi дубильнi речовини; дубильнi препарати із вмiстом або без вмiсту природних дубильних речовин; ферментнi препарати для обробки матеріалу перед дубленням:

  3202 10 00 00

  – синтетичнi органiчнi дубильнi речовини

  3202 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються:

  (I)  Дубильні продукти.

  До цієї товарної позиції включаються дубильні продукти за умови, що вони не є окремими сполуками визначеного хімічного складу групи 28 або групи 29:

  (А) Синтетичні органічні дубильні речовини (які іноді називають “синтанами”).

  Це продукти, які, хоч і можуть використовуватися самостійно для дублення шкіри до одержання блідого кольору, частіше змішуються або використовуються в суміші з природними дубильними матеріалами для полегшення їхнього проникнення в шкіру. Вони включають:

  (1) ароматичні синтани, такі як продукти конденсації формальдегіду з фенол-, крезол- або нафталінсульфокислотами; сульфовані ароматичні вуглеводні з високою молекулярною масою; полісульфонаміди та полігідроксиполіарилсульфонсульфокислоти;

  (2) алкілсульфонілхлориди (які іноді називають “синтетичними дубильними речовинами на масляній основі”);

  (3) смолисті дубильні продукти, цілком або майже цілком водорозчинні. Ці продукти включають деякі продукти поліконденсації формальдегіду з диціандіамідом, карбамідом або меламіном.

  (B) Неорганічні дубильні препарати або “мінеральні дубителі” (наприклад, на основі солей хрому, алюмінію, заліза або цирконію).

  Дубильні препарати, описані вище у пунктах (A) і (B), включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони подані в суміші з іншими продуктами (наприклад, органічні синтани в суміші із солями хрому чи алюмінію) або змішані з природними дубильними речовинами.

  До цієї товарної позиції включаються продукти, які, крім їхнього основного застосування як синтетичні дубильні речовини, служать також допоміжним цілям (наприклад, застосовуються для вирівнювання фарбування або відбілювання).

  (II) Штучні пом’якшувачі.

  Вони являють собою комплексні препарати, використовувані для полегшення вилучення міжфібрилярного білку, а також, як правило, для усунення вапна зі шкрябаної шкіри, зм’якшення шкіри та надання їй властивостей, що сприяють подальшому впливу дубильних речовин. Їх основою, зазвичай, є певні ферменти, панкреатин та інші, вони можуть бути змішані з деякими загальновідомими засобами або з наповнювачами, такими як висівки (пом’якшення висівковим киселем) або деревне борошно.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a)  відходи лужні, що залишаються від виробництва деревної целюлози, як концентровані, так і неконцентровані (товарна позиція 3804);

  (b) апретуючі засоби, носії барвника для прискорення фарбування або фіксації барвників та інші продукти і препарати (наприклад, речовини для обробки та протравлення), що знаходять застосування в шкіряній промисловості, за умови, що вони переважно використовуються не як дубильні матеріали (товарна позиція 3809).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  3202 10 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 3202, (І), (A).

  3202 90 00

  Ця товарна категорія включає продукти, згадувані в Поясненнях до товарної позиції 3202, (І), (B) і (ІІ).

  Пояснення до товарної позиції 3203: 

  3203 00

  Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвні екстракти, за винятком тваринного вугiлля) визначеного або не визначеного хiмiчного складу; препарати, зазначені у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi з барвникiв рослинного або тваринного походження:

  3203 00 10 00

  – барвники рослинного походження та препарати на їх основi

  3203 00 90 00

  – барвники тваринного походження та препарати на їх основi

  До цієї товарної позиції включається більшість продуктів рослинного чи тваринного походження, використовуваних у першу чергу як барвники. Ці продукти  зазвичай екстрагують з матеріалів рослинного (деревина, кора, корені, насіння, квітки, лишайники та інші) або тваринного походження шляхом вимочування їх у воді чи в слабкому розчині кислоти, чи аміачному розчині за допомогою ферментації у випадку деяких рослинних матеріалів. Вони являють собою порівняно складні матеріали і зазвичай містять один або кілька основних барвників, а також невеликі кількості інших речовин (цукрів, танінів і т.д.), які потрапляють або із сировинних матеріалів, або утворюються в процесі екстракції. Їх включають до цієї товарної позиції незалежно від того, чи є вони сполуками визначеного чи невизначеного хімічного складу.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Барвники та барвні екстракти рослинного походження, одержувані із синього сандалу (гематеїн, гематоксилін та інші), жовтого дерева (фустик, скумпії, куба, тампіко та ін.), червоного дерева (пернамбуко, ліма, бразильське дерево та ін.), сандалового дерева, дуба бархатистого, акації катеху, анато, марени, алкени, лавсонії білої, куркуми довгої, жостеру фарбувального, сафлору фарбувального, шафрану та інших. До цієї товарної позиції включаються також орзейль і лакмус, виготовлені з певних лишайників; енін зі шкірки різних сортів винограду; хлорофіл, екстрагований із кропиви та інших рослин, а також натрій-хлорофіл, мідь-хлорофіл і ксантофіл; імітація коричневого кольору Ван-Дейк, приготовлена частковим розкладанням такого рослинного матеріалу, як кора бука чи пробка; природне індиго, одержане з рослин роду Indigofега (переважно Indigofera tinctoria), що зазвичай має вигляд темно-синіх порошків, паст, коржів (кеків), грудок та ін.

  (2) Барвники тваринного походження, наприклад, кошенільний екстракт, одержуваний, як правило, екстрагуванням підкисленою водою або аміачним розчином з висушених щиткових попелиць Coccus cacti; кармін, червоний фарбувальний екстракт, з кермесових червеців; сепія, коричневий барвник, одержуваний з чорнильної залози каракатиці; фарбувальні екстракти, одержувані із шелаку, найбільш відомий з яких – шелаковий барвник; природний перламутровий (перловий) пігмент, одержуваний з риб’ячої луски і який складається переважно з гуаніну та гіпоксантину, у вигляді кристалів.

  До цієї товарної позиції включаються також продукти, основані на фарбувальній речовині рослинного або тваринного походження, застосовувані для фарбування будь-якого матеріалу або використовувані як інгредієнти в процесі одержання фарбувальних препаратів. Вони включають:

  (i) розчини анато в рослинній олії, застосовувані в деяких країнах для забарвлення вершкового масла;

  (ii) природний перламутровий (перлинний) пігмент, диспергований у середовищі, що складається з води або суміші води і водорозчинного розчинника. Цей продукт іноді називають “перлинним екстрактом” (чи “препаратом риб’ячої луски”) і використовують для виготовлення водних покриттів або косметичних засобів.

  Проте препарати, зазначені в останньому реченні Примітки 3 до цієї групи, не включаються.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (a) сажа (товарна позиція 2803);

  (b) речовини, що на практиці не використовуються для реалізації їхніх фарбувальних властивостей, наприклад, морин, гематин і гемін (група 29);

  (c) синтетичні органічні барвники (товарна позиція 3204);

  (d) лаки фарбувальні кольорові, одержувані фіксацією природного барвника тваринного чи рослинного походження на основі (наприклад, карміновий лак, лак сандалового дерева, жовтого дерева, лаки червоного дерева) (товарна позиція 3205);

  (e) барвники та інші фарбувальні речовини, подані розфасованими у форми або упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212);

  (f) сажа із слонової кістки та інше тваринне вугілля (товарна позиція 3802).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  3203 00 10

  Екстракти з деяких сортів персидських ягід здебільшого не використовуються як барвники і, відповідно, не включені до цих категорій. Це стосується, зокрема, екстрактів ягід сорту Rhamnus cathartіca, які використовуються для медичних цілей і з цієї причини класифікуються в товарній категорії

  Чорний катеху (Acacia catechu) – це барвниковий екстракт, одержаний з катеху, що є одним з видів акації.

  Пояснення до товарної позиції 3204: 

  3204

  Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або не визначеного хiмiчного складу; препарати, зазначені у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видів, які використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або не визначеного хiмiчного складу:

   

  – органiчнi, синтетичнi барвники та препарати, виготовленi на основi барвникiв, зазначених у примiтцi 3 до цiєї групи:

  3204 11 00 00

  – – барвники дисперснi та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв

  3204 12 00

  – – кислотні барвники, попередньо металiзованi або неметалiзованi, та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв; барвники протравлювальнi та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв:

  3204 12 00 10

  – – – фуксин кислотний Ф

  3204 12 00 90

  – – – інші

  3204 13 00 00

  – – основнi барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв

  3204 14 00 00

  – – прямі барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв

  3204 15 00 00

  – – кубові барвники (включаючи тi, що використовуються як пiгменти) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв

  3204 16 00 00

  – – реактивні барвники (хiмiчно активнi) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв

  3204 17 00 00

  – – пiгменти та препарати, виготовленi на їх основi

  3204 19 00 00

  – – iншi, включаючи сумiшi кiлькох барвників товарних пiдпозицiй 3204 11-3204 19

  3204 20 00 00

  – синтетичні органічні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати

  3204 90 00 00

  – iншi

  (I) Органічні синтетичні барвники, визначеного чи невизначеного хімічного складу; препарати, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників, зазначені у Примітці 3 до цієї групи

  Органічний синтетичний барвник зазвичай одержують з мінеральних масел або інших продуктів, утворених під час перегонки кам’яновугільної смоли.

  До цієї товарної позиції, серед іншого (inter alia), включаються:

  (A) Незмішані органічні синтетичні барвники (визначеного чи невизначеного хімічного складу) і органічні синтетичні барвники, розведені речовинами, що не мають фарбувальних властивостей (наприклад, безводний сульфат натрію, хлорид натрію, декстрин, крохмаль), для зниження або доведення їхньої фарбувальної здатності до стандартної. Додання невеликих кількостей поверхнево-активних речовин для зміцнення проникнення і фіксації барвника не впливає на його класифікацію. Барвник, що відповідає цьому опису, зазвичай буває у формі порошку, кристалів, паст та ін.

  Органічні синтетичні барвники, подані розфасованими у форми або упаковки для роздрібної торгівлі, включаються до товарної позиції 3212 (див. пункт (С) пояснень до товарної позиції 3212).

  (B) Різні типи синтетичних органічних барвників, змішаних разом.

  (C) Концентровані дисперсії синтетичних органічних барвників у полімерних матеріалах, натуральному каучуку, синтетичних каучуках, пластифікаторах чи інших середовищах. Ці дисперсії  зазвичай бувають у формі дрібних пластинок або грудочок і використовуються як сировина для забарвлення каучуку, полімерних матеріалів та ін. у масі.

  (D) Суміші синтетичних органічних барвників з порівняно великими кількостями поверхнево-активних речовин або з органічними сполучними для фарбування в масі полімерних матеріалів та ін. або як інгредієнти в препаратах для друкування текстильних матеріалів. Вони  зазвичай мають форму паст.

  (E) Інші композиції на основі синтетичних органічних барвників, використовувані для фарбування будь-яких матеріалів або як інгредієнти для виробництва фарбувальних препаратів. Проте препарати, зазначені в останньому реченні Примітки 3, до цієї групи, не включаються.

  Різні типи синтетичних органічних барвників, що входять до цієї групи (як барвників, так і пігментів), включають:

  (1) нітрозо- або нітросполуки;

  (2) моно- або поліазосполуки;

  (3) стильбени;

  (4) тіазоли (наприклад, тіофлавін);

  (5) карбазоли;

  (6) хіноніміни, наприклад, азини (індуліни, нігрозини, ейродини, сафраніни та інші), оксазини (галоціаніни та інші) та тіазини (метиленовий синій та інші), а також індофеноли чи індаміни;

  (7) ксантени (піронін, флуоресцеїн, еозини, родаміни та інші);

  (8) акридини, хіноліни (наприклад, ціаніни, ізоціаніни, криптоціаніни);

  (9) ди- або трифенілметани, наприклад, аурамін і фуксин;

  (10) гідроксихінони та антрахінони, наприклад, алізарин;

  (11) сульфовані індигоїди;

  (12) інші кубові барвники або пігменти (наприклад, синтетичний індиго), інші сірковмісні барвники або пігменти, індигозоли і т.д;

  (13) фосфорновольфрамовий зелений та інші (див. пункт 3 Пояснень до товарної позиції 3205);

  (14) фталоціаніни (навіть якщо неочищені) та їх металосполуки, включаючи їх сульфовані похідні;

  (15) каротиноїди, одержані синтезом (наприклад, β-каротин, 8″-апо-β-каротенал, 8″-апо-β-каротинова кислота, етил-8″-апо-β-каротенат, метил-8″-апо-β-каротенат і кантаксантин). 

  Деякі азобарвники часто представлені у вигляді сумішей стабілізованих солей діазонію з компонентами азосполучення для одержання нерозчинного азобарвника безпосередньо на волокні. Ці суміші також включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції, проте, не включаються окремі солі діазонію (незалежно від того, стабілізовані чи не стабілізовані, розведені чи не розведені до стандартних концентрацій), що можуть наноситися на волокно окремо від компонентів азосполучення у процесі фарбування для отримання того ж  азобарвника (група 29).

  До цієї товарної позиції не включаються також проміжні продукти, одержувані на різних стадіях виготовлення барвника, що самі по собі не є барвниками. Ці напівпродукти (наприклад, монохлороцтова кислота, бензолсульфонова кислота або нафтолсульфонова кислота, резорцин, хлорнітробензол, нітро- або нітрозофеноли, нітрозаміни, анілін, нітровані або сульфовані похідні амінів, бензидин, амінонафтосульфонові кислоти, антрахінон, метиланіліни) включаються до групи 29. Вони помітно відрізняються від ряду сирих (неочищених) продуктів, що включаються до цієї товарної позиції, таких як фталоціаніни, які з хімічної точки зору “готові” і вимагають лише простої фізичної (механічної) обробки для отримання оптимальної для них фарбувально здатності.

  Органічний синтетичний барвник може бути розчинним або не розчинним у воді. Він практично витіснив природні органічні барвники, особливо під час фарбування або друкування текстильних матеріалів, фарбування шкур і шкір, паперу чи дерева. Цей барвник також використовується для виготовлення фарбувальних кольорових лаків (товарна позиція 3205), фарб товарних позицій 3208 – 3210, 3212 і 3213, чорнил (друкарських фарб) товарної позиції 3215 і для фарбування полімерних матеріалів, каучуків, восків, олій або масел, фотоемульсій та ін.

  Деякі із цих речовин використовуються також як лабораторні реактиви або в медицині.

  Речовини, які на практиці не використовуються як барвники, не включаються, наприклад, азулени (товарна позиція 2902); тринітрофенол (пікринова кислота) і динітроортокрезол (товарна позиція 2908); гексанітродифеніламін (товарна позиція 2921); метиловий оранжевий (товарна позиція 2927); білірубін, білівердин і порфірини (товарна позиція 2933); акрифлавін (товарна позиція 3824).

  (II) Органічні синтетичні продукти, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу

  (1) Органічні продукти, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати, являють собою синтетичні органічні продукти, що поглинають ультрафіолетові промені та випромінюють у видимій області, підсилюючи таким чином уявну білизну виробів білого забарвлення. Вони  зазвичай складаються з похідних стильбенів.

  (2) Органічні продукти, які використовують як люмінофори, являють собою синтетичні продукти, що створюють під дією променів світла люмінесцентний або флуоресцентний ефект.

  Деякі із цих продуктів також мають властивості барвника. Прикладом таких люмінофорів служить родамін В у полімерних матеріалах, який створює червону флуоресценцію. Такий продукт  зазвичай буває у формі порошку.

  Більшість органічних продуктів, які використовують як люмінофори (наприклад, діетилдигідрокситерефталат і саліцилальдазин), не є барвниками. Їх додають до фарбувальних пігментів для підвищення яскравості. Ці продукти включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони мають визначений хімічний склад, але ці ж самі продукти в нелюмінесцентній формі (наприклад, менш чисті, з іншою кристалічною структурою) виключаються (група 29). Так, саліцилальдазин, використовуваний як пороутворювач у виробництві каучуків, включається до товарної позиції 2928.

  Органічні продукти, які використовують як люмінофори, змішані разом або з синтетичними органічними барвниками, включаються до цієї товарної позиції. Проте, змішані з неорганічними пігментами, вони не включаються (див. товарну позицію 3206).

  Пояснення до товарних підпозицій:

  3204 11 –  3204 19

  Органічні синтетичні барвники та препарати на їхній основі, як зазначено в Примітці 3 до цієї групи, підрозділяють згідно зі сферою їхнього застосування. Продукти цих підпозицій описані нижче.

  Дисперсні барвники переважно є водонерозчинними неіоногенними барвниками, які наносять на гідрофобні волокна з водної дисперсії. Їх застосовують на поліефірних, найлонових або інших поліамідних волокнах, ацетатних чи поліакрилонітрильних волокнах і для поверхневого фарбування деяких термопластів.

  Кислотні барвники є водорозчинними аніонними барвниками, які використовують на найлонових, вовняних, шовкових, модифікованих волокнах на основі акрилонітрилу або для фарбування шкіри.

  Протравлювальні барвники являють собою водорозчинні сполуки, що вимагають застосування протрави (наприклад, хромових солей) для зв’язування з текстильними волокнами.

  Основні барвники є водорозчинними катіонними барвниками, які використовують на модифікованих волокнах, на основі акрилонітрилу, на модифікованих найлонових чи модифікованих поліефірних волокнах або на невибіленому папері. Вони спочатку призначалися для фарбування шовку, вовни або протравленої таніном бавовни, де яскравість відтінку цінувалася більше, ніж міцність фарбування. Деякі основні барвники проявляють біологічну активність і їх застосовують в медицині як антисептики.

  Прямі барвники (субстантивні) є водорозчинними аніонними барвниками, що у водному розчині в присутності електролітів відіграють важливу роль у фарбуванні целюлозних волокон. Їх використовують для фарбування бавовни, регенерованої целюлози, паперу, шкіри та меншою мірою найлону. Для того, щоб поліпшити міцність фарбування, тканин, які підлягають безпосередньому фарбуванню, часто піддають такій обробці, як діазотування і азосполучення на місці (in situ), хелатоутворення із солями металів або обробка формальдегідом.

  Кубові барвники являють собою нерозчинні у воді барвники, відновлювані в лужній ванні до водорозчинної лейкоформи, в якій вони і використовуються переважно на целюлозних волокнах, після чого повторно окисляються до нерозчинної кетоформи з фарбуванням.

  Хімічно активні барвники є барвниками, що прикріплюються до волокон, зазвичай бавовняних, вовняних або найлонових, за рахунок реакцій з функціональними групами молекул волокна з утворенням ковалентного зв’язку.

  Пігменти являють собою органічні синтетичні барвники, що зберігають свою кристалічну форму або форму мікрочастинок протягом усього процесу застосування (на відміну від барвників, які втрачають свою кристалічну структуру в процесі розчинення або випаровування, хоча вони здатні відновити колишню форму на більш пізній стадії процесу фарбування). До них входять нерозчинні металічні солі деяких з вищезгаданих барвників.

  До підпозиції 3204 19, серед іншого (inter alia), включаються:

  – суміші, описані в Примітці 2 до цієї групи;

  – барвники, розчинні в органічних середовищах, що розчиняються в органічних розчинниках і використовуються для фарбування синтетичних волокон, наприклад, найлону, поліефірних чи акрилонітрильних волокон, або використовуються в бензині, лаках, протравах, чорнилі або туші, друкарських фарбах, восках та ін.

  Деякі із цих синтетичних органічних барвників мають два або більше застосувань, що відносяться до різних підпозицій. Їх розглядають в такий спосіб:

  – ті, які в поданому вигляді можуть бути використані як кубові барвники, так і пігменти, розглядаються як кубові барвники в підпозиції 3204 15;

  – інші, які потенційно можуть розглядатися в двох або більше конкретних підпозиціях 3204 11 – 3204 17, повинні включатися в останню з підпозицій, що розглядаються;

  – ті, які потенційно можуть розглядатися в одній з конкретних підпозицій 3204 11 – 3204 17, а також у резервній підпозиції 3204 19, повинні включатися до конкретної підпозиції.

  Суміші синтетичних органічних барвників і препарати, виготовлені на їхній основі, класифікують таким чином:

  – суміші двох або кількох продуктів з однієї і тієї ж підпозиції повинні включатися до тієї ж підпозиції;

  – суміші двох або кількох продуктів з різних підпозицій (3204 11 – 3204 19) повинні включатися до резервної підпозиції 3204 19.

  Флуоресцентні відбілювальні препарати, які іноді називають “оптичними відбілювачами”, не включаються до підпозицій 3204 11–3204 19 тому, що вони більш відповідають конкретній підпозиції 3204 20.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  3204 11 00  –  3204 19 00

  Ці товарні категорії охоплюють:

  1. Органічні синтетичні барвники, змішані або не змішані разом і розбавлені або не розбавлені іншими мінеральними речовинами, які не мають фарбувальних властивостей, але містять лише малі кількості поверхнево-активних речовин або інші добавки, що сприяють проникненню та закріпленню фарби (дивись Пояснення до товарної позиції 3204, частина (І), другий абзац, (A) і (B); та
  2. Препарати, зазначені Примітці 3 до цієї групи, а саме: продукти, описані в Поясненнях до товарної позиції 3204, частина (І), другий абзац, (C) – (E).

  Стосовно барвників категорій 3204 11 00 – 3204 19 00, які з погляду їхнього використання можуть належати до однієї або декількох категорій, що підпадають під різні підпозиції, дивись Пояснення до товарних підпозицій 3204 11 – 3204 19, одинадцятий  абзац щодо визначення їхньої класифікації.

  3204 11 00

  Дивись Пояснення до товарних підпозицій 3204 11 – 3204 19, другий абзац.

  3204 12 00

  Дивись Пояснення до товарних підпозицій 3204 11 – 3204 19, третій і четвертий абзаци.

  3204 13 00

  Дивись  Пояснення до товарних підпозицій 3204 11 – 3204 19, п’ятий абзац.

  3204 14 00

  Дивись  Пояснення до товарних підпозицій 3204 11 – 3204 19, шостий абзац.

  3204 15 00

  Дивись Пояснення до товарних підпозицій 3204 11 – 3204 19, сьомий абзац.

  3204 16 00

  Дивись Пояснення до товарних підпозицій 3204 11 – 3204 19, восьмий абзац.

  3204 17 00 

  Дивись Пояснення до товарних підпозицій 3204 11 – 3204 19, дев’ятий абзац.

  3204 19 00

  Дивись Пояснення до товарних підпозицій 3204 11 – 3204 19, десятий – дванадцятий абзаци.

  3204 20 00

  Ця товарна категорія охоплює продукти, описані в Поясненнях до товарної позиції 3204, (ІІ), (1).

  3204 90 00

  Ця товарна категорія охоплює синтетичні органічні речовини гатунків, використовуваних як люмінофори, описані в Поясненнях до товарної позиції 3204, (ІІ), (2), і наступних трьох абзацах 

  Пояснення до товарної позиції 3205: 

  3205 00 00 00

  Лаки кольоровi; препарати, зазначені у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовлені на основі цих лаків

  Лаки кольорові являють собою препарати, нерозчинні у воді, одержувані закріпленням природного барвника (тваринного чи рослинного походження) або органічного синтетичного барвника (розчинного чи нерозчинного у воді) зазвичай на мінеральній основі (сульфат барію, сульфат кальцію, оксид алюмінію, каолін, тальк, кремнезем, інфузорна земля, карбонат кальцію та ін.).

  Закріплення барвника на основі зазвичай досягається:

  (1) осадженням барвника на основу за допомогою осаджувача (танін, хлорид барію і т.д) або співосадженням барвника та основи;

  (2) фарбуванням основи розчином барвника;

  (3) ретельним механічним перемішуванням нерозчинного барвника з інертною основою.

  Лаки кольорові не слід плутати з деякими іншими продуктами, такими як органічні синтетичні барвники, нерозчинні у воді, в яких мінеральні елементи являють собою складову частину молекули, наприклад, органічні синтетичні барвники, що стали нерозчинними у формі їх металевих солей (наприклад, солі кальцію сульфованих барвників і солі основних барвників з комплексними кислотами фосфору, молібдену та вольфраму) (товарна позиція 3204).

  Лаки кольорові переважно виготовляють з органічних синтетичних барвників (товарна позиція 3204) з високою стійкістю до окиснення, таких як азофарбники, кубові барвники, одержувані з антрахінону, або алізаринові барвники. Ці лаки використовуються для виробництва друкарських фарб, шпалер та олійних фарб.

  Лаки кольорові можна також одержувати з органічного барвника тваринного або рослинного походження (тобто речовини товарної позиції 3203). Вони включають, серед іншого (inter alia), кошенільний карміновий лак, зазвичай одержуваний обробленням водного розчину кошенільного екстракту галуном і використовуваний переважно для виробництва акварельних фарб і в підфарбуванні сиропів, кондитерських виробів чи лікерів; лаки на основі сандалового дерева, жовтого дерева і червоного дерева та інші.

  Ці продукти часто бувають у вигляді порошку.

  До цієї товарної позиції включаються концентровані дисперсії лаків кольорових у полімерних матеріалах, каучуку, пластифікаторах або інших середовищах-носіях. Ці дисперсії  зазвичай бувають у формі дрібних пластинок чи грудочок і використовуються як сировина для фарбування гуми, полімерних матеріалів та ін. у масі.

  До цієї товарної позиції також включаються деякі інші препарати на основі кольорових лаків, які використовують для фарбування будь-якого матеріалу або як інгредієнти для виробництва фарбувальних препаратів. Проте препарати, зазначені в останньому реченні Примітки 3 до цієї групи, не включаються.

  До цієї товарної позиції не включається японський (або китайський) лак (товарна позиція 1302).

  Пояснення до товарної позиції 3206: 

  3206

  Іншi барвникові матеріали; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що відрізняються вiд матеріалів товарних позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi продукти видів, які використовують як люмінофори, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:

   

  – пiгменти та препарати, виготовлені на основi діоксиду титану:

  3206 11 00

  – – із вмістом не менш як 80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху речовину:

  3206 11 00 10

  – – – із вмістом не менш як 80 мас.%, але не більш як 93 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху речовину 

  3206 11 00 90

  – – – інші

  3206 19 00 00

  – – iншi

  3206 20 00 00

  – пiгменти та препарати, виготовленi на основі сполук хрому

   

  – iншi барвники та iншi препарати:

  3206 41 00 00

  – – ультрамарин та препарати на його основі

  3206 42 00 00

  – – лiтопон та iншi пiгменти та препарати, виготовленi на основі сульфіду цинку

  3206 49

  – – iншi:

  3206 49 10 00

  – – – магнетит

  3206 49 70

  – – – інші:

  3206 49 70 10

  – – – – пiгменти та препарати, виготовленi з гексацiанофератiв (фероціанiдiв або фериціанiдiв)

  3206 49 70 20

  – – – – пігменти та препарати, виготовлені на основі сполук кадмію

  3206 49 70 90

  – – – – iншi

  3206 50 00 00

  – неорганiчнi продукти видів, які використовують як люмiнофори

  (А) Інші фарбувальні матеріали; препарати, зазначені в Примітці 3 до цієї групи, відмінні від препаратів товарних позицій 3203, 3204 або 3205

  До цієї товарної позиції включаються неорганічні фарбувальні речовини чи барвники мінерального походження.

  До цієї товарної позиції, проте, не включаються:

  (a)  природні слюдяні оксиди заліза; мінеральні барвники (земляні фарби), кальциновані або некальциновані, змішані або незмішані (дивись Пояснення до товарної позиції 2530);

  (b)  окремі неорганічні барвники визначеного хімічного складу (наприклад, основний карбонат свинцю (гідроксокарбонат свинцю); оксиди заліза, свинцю, хрому або цинку; сульфіди цинку або ртуті; хромат свинцю (група 28); швейнфуртська зелень (ацетоарсеніт міді) (товарна позиція 2942);

  (c)  металеві лусочки та порошки (розділ ХІ або ХV).

  Барвники цієї товарної позиції включають:

   (1) Пігменти, виготолені на основі діоксиду титану, що включають поверхнево оброблений діоксид титану або суміш діоксиду титану із сульфатом кальцію чи сульфатом барію чи з іншими речовинами. Сюди також включається діоксиду титану, до якого в процесі виробництва були спеціально додані речовини, для отримання продукту з визначеними фізичними властивостями, що обумовлюють можливість його застосування в якості пігмента. Інший, цілеспрямовано отриманий діоксиду титану, непридатний для використання в якості пігмента внаслідок  його особливих властивостей, включаються до інших товарних позицій (наприклад, товарні позиції 3815, 3824).)  Діоксид титану, не підданий поверхневій обробці і не змішаний з іншими матеріалами, іноді називають “титанові білила”; цей продукт включається до товарної позиції 2823.

  (2) Пігменти, виготовлені на основі сполук хрому. Вони включають жовті речовини, що складаються із сумішей хроматів свинцю та інших неорганічних продуктів, таких як сульфат свинцю, і зелені пігменти, що складаються з оксиду хрому в суміші з іншими речовинами.

  (3) Ультрамарин. Синій ультрамарин є комплексною сполукою, раніше одержуваний з ляпіс-лазурі, проте, сьогодні його одержують штучно, обробленням сумішей різних силікатів, алюмінатів, карбонату натрію, сірки та ін. Зелений, рожевий і фіолетовий ультрамарини також включаються до цієї товарної позиції, проте, деякі незмішані хромати, відомі іноді як жовтий ультрамарин, не включаються (товарна позиція 2841).

  (4) Літопон та інші пігменти, виготовлені на основі сульфіду цинку, такі як білі пігменти, що складаються із сумішей з різним вмістом сульфіду цинку і сульфату барію.

  (5) Пігменти, виготовлені на основі сполук кадмію, наприклад, жовті пігменти, що складаються із сумішей сульфіду кадмію і сульфату барію, та червоний кадмій, що складається із суміші сульфіду кадмію і селеніду кадмію.

  (6) Берлінська лазур та інші пігменти, виготовлені на основі гексаціанофератів (фероціаніди та фериціаніди). Берлінська лазур складається з фероціаніду тривалентного заліза, невизначеного хімічного складу. Її одержують осадженням лужного фероціаніду сіллю двовалентного заліза з наступним окисненням гіпохлоритом. Це аморфна синя тверда речовина, використовувана у процесі виготовлення численних пігментів, які також включаються до цієї товарної позиції. Сюди входять мінеральна синя (із сульфатом барію і каоліном), милори зелений або англійська зелень (з жовтим хромом та іноді також із сульфатом барію) і цинкова зелень (з хроматом цинку) та сполуки для одержання кольорового чорнила (друкарських фарб) (зі щавлевою кислотою). Синь турнбульова складається з фериціаніду двовалентного заліза, невизначеного хімічного складу, у чистому вигляді або в сумішах.

   (7) Мінеральні сажі (крім сажі, що входить до товарної позиції 2530 або 2803), наприклад:

  (a) сланцева сажа, суміш різних силікатів і вуглецю, одержувана частковим кальцинуванням бітумінозних сланців;

  (b)  кремнеземна сажа, одержувана кальцинуванням сумішей вугілля і кізельгуру;

  (c)  продукт, відомий як “алу-сажа”, – суміш оксиду алюмінію і вуглецю, одержувана в процесі кальцинування суміші бокситу і кам’яновугільної смоли або жирового змащення.

   (8) Барвники мінеральні, освітлені за рахунок невеликих кількостей синтетичних органічних барвників. (Барвники мінеральні (земляні фарби), змішані разом або не змішані, але не освітлені, зазвичай включаються до товарної позиції 2530 – див. відповідні пояснення).

   (9) Розчинна коричнева Ван-Дейка та аналогічні продукти, зазвичай одержувані обробленням мінеральних барвників (земляних фарб) товарної позиції 2530 (коричнева Ван-Дейка, кельнська умбра чи касельська бура та ін.) розчинами аміаку або гідроксиду калію.

  (10) Пігменти, виготовлені на основі сполук кобальту, наприклад, церулієва синь.

  (11) Пігменти, що складаються з дрібно розмелених руд, наприклад, ільменіт.

  (12) Сіра цинкова (оксид цинку з великою кількістю домішок).

  (13) Синтетичні перламутрові (перлинні) пігменти, тобто такі неорганічні перламутрові пігменти, як:

  (a)  оксид хлорид вісмуту з доданням невеликої кількості поверхнево-активної речовини;

  (b) слюда, покрита оксидом хлоридом вісмуту, діоксидом титану чи діоксидом титану та оксидом заліза.

  Ці продукти використовуються у виробництві різних косметичних засобів.

  Неорганічні пігменти з доданням органічних барвників також включаються до цієї товарної позиції.

  Ці продукти являють собою первинні матеріали, переважно використовувані у виробництві барвників або пігментів для керамічної промисловості (дивись Пояснення до товарної позиції 3207), барвників, фарб, емалей і політур товарних позицій 3208 – 3210 і 3212, художніх фарб всіх видів (для живопису, навчання, для забав тощо) товарної позиції 3213 і друкарських фарб (товарної позиції 3215).

  До цієї товарної позиції включаються препарати, виготовлені на основі барвників, зазначених вище, і фарбувальних пігментів товарної позиції 2530 або групи 28, а також металеві лусочки та порошки, які використовують для фарбування будь-якого матеріалу чи як інгредієнти для виробництва фарбувальних препаратів у формі:

  (I) Концентрованих дисперсій у полімерних матеріалах, натуральному каучуку, синтетичних каучуках, пластифікаторах або інших середовищах. Ці дисперсії використовують як сировину для одержання полімерних матеріалів, гуми та ін., пофарбованих у масі; або

  (II) Сумішей з порівняно великими кількостями поверхнево-активних речовин чи з органічними сполучними. Ці суміші використовуються для фарбування полімерних матеріалів і ін. у масі або як інгредієнти в препаратах для друкування (набивання) текстильних матеріалів. Вони  зазвичай бувають у формі паст.

  Проте препарати, зазначені в останньому реченні Примітки 3 до цієї групи, не включаються.

  До цієї товарної позиції також не включаються продукти, використовувані як наповнювачі олійних фарб, а також придатні або не придатні для добавок до клейових фарб, наприклад:

  (a) каолін (товарна позиція 2507);

  (b) карбонат кальцію (товарна позиція 2509 або 2836);

  (c) сульфат барію (товарна позиція 2511 або 2833);

  (d) діатомітова земля (діатоміт) (товарна позиція 2512);

  (e) сланець (товарна позиція 2514);

  (f) доломіт (товарна позиція 2518);

  (g) карбонат магнію (товарна позиція 2519 або 2836);

  (h) гіпс (товарна позиція 2520);

  (ij) азбест (товарна позиція 2524);

  (k) слюда (товарна позиція 2525);

  (l) тальк (товарна позиція 2526);

  (m) кальцит (ісландський шпат) (товарна позиція 2530);

  (n) гідроксид алюмінію (товарна позиція 2818);

  (o) суміші двох або кількох продуктів, зазначених у пунктах (a) – (n) вище (переважно товарна позиція 3824).

  (B) Неорганічні продукти, які використовують як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу

  Неорганічні продукти, які використовують як люмінофори, являють собою продукти, які під дією видимого чи невидимого випромінювання (сонячні промені, ультрафіолетові промені, електронні промені, рентгенівські промені та інші) створюють люмінесценцію (флуоресценцію або фосфоресценцію).

  Більшість цих продуктів складається із солей металів, активованих вмістом дуже малих кількостей активаторів, таких як срібло, мідь або марганець. Наприклад, сульфід цинку, який активують сріблом або міддю, сульфат цинку, який активують міддю, силікат берилію цинку, який активують марганцем.

  Серед інших продуктів – солі металів, які завдячують своїми люмінесцентними властивостями не присутності агентів, що активують, а обробці, що надає їм специфічної кристалічної структури. Ці продукти, що є сполуками визначеного хімічного складу і не містять інших речовин, включають вольфрамат кальцію і вольфрамат магнію. Ці ж хімікати в нелюмінесцентній формі (наприклад, менш чисті, з різною кристалічною структурою) не включаються (група 28). Так, “аморфний” вольфрамат кальцію, використовуваний як реагент, включається до товарної позиції 2841.

  Неорганічні продукти, які використовують як люмінофори, іноді містять сліди доданих радіоактивних солей, що надають їм здатності до самолюмінесценції. Вони повинні розглядатися як суміші, що містять радіоактивні речовини, і включатися до товарної позиції 2844, якщо рівень радіоактивності перевищує 74 Бк/г (0,002 мкКі/г).

  До цієї товарної позиції включаються неорганічні продукти, які використовують як люмінофори, змішані разом (наприклад, сульфід цинку, який активують міддю, у суміші із сульфідом кадмію цинку, який активують міддю) або з неорганічними фарбувальними пігментами (групи 28 або пункту (А) вище).

  Люмінофори використовуються для виготовлення люмінесцентних фарб і для виготовлення покриттів екранів телевізорів, осцилографів, у рентгенографії, рентгеноскопії чи радарній техніці або в люмінесцентних освітлювальних лампах.

  До цієї товарної позиції не включаються продукти, що відповідають описам товарних позицій 2843 – 2846 та 2852 (наприклад, суміш оксиду ітрію та оксиду європію), незалежно від способу їх виготовлення та призначення.

  Пояснення до товарної підпозиції 3206:

  3206 19

  Препарати з вмістом менш як 80 мас. % діоксиду титану, включають концентровані дисперсії в полімерних матеріалах, натуральному каучуку, синтетичних каучуках чи пластифікаторах, зазвичай відомі як концентровані барвники (маточникові суміші – master batches), використовувані для фарбування полімерних матеріалів, каучуку і т.п. у масі.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 3206:

  Дивись Примітку 5 до цієї групи.

   Оболонкові (кернові) пігменти, тобто пігменти, які складаються із зерен або інертного матеріалу (зазвичай двооксиду кремнію), кожен з яких за допомогою спеціальних технічних процесів був покритий індивідуальним шаром неорганічного барвника, класифікуються в тій  товарній позиції, яка відповідає  барвнику, з якого складається покриття.

  Отже, наприклад, пігменти вищезазначеного типу, в яких покриття складається з основного кремнійхромату свинцю, класифікуються в товарній категорії 3206 20 00; ті ж, в яких покриття складається з борату міді або плюмбіту кальцію, класифікуються в товарній категорії 3206 49 80.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  3206 11 00 і 3206 19 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 3206, (A), (1), і, оскільки вони стосуються препаратів цих категорій, чотири абзаци після (13).

  Дивись також Пояснення до товарної підпозиції 3206 19.

  3206 20 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 3206, (A), (2), і, оскільки вони стосуються препаратів цих категорій, чотири абзаци після (13).

  Ця категорія включає:

  1. Червоний молібденовий, який складається із змішаних кристалів молібдату свинцю, хромату свинцю і зазвичай сульфату свинцю;
  2. Змішані кристали сульфату свинцю, хромату свинцю, хромату барію, хромату цинку або хромату стронцію;
  3. Пігменти на основі хромату заліза (“Сидерин жовтий”), дихромату калію і дихромату кальцію або оксиду хрому.

  3206 41 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 3206, (A), (3), і, оскільки вони стосуються препаратів цих категорій, чотири абзаци після (13).

  3206 42 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 3206, (A), (4), і, оскільки вони стосуються препаратів цих категорій, чотири абзаци після (13).

  3206 49 10

  Ця категорія охоплює лише тонко помелений магнетит.

  Тонко помеленим магнетитом вважається такий, 95 мас. % або більше якого проходить крізь сито з вічком 0,045 мм.

  3206 49 10

  Дивись Пояснення до товарної позиції 3206, (A), (5), і, оскільки вони стосуються препаратів цих категорій, чотири абзаци після (13).

  3206 49 70

  Поряд із продуктами, згадуваними в Поясненнях до товарної позиції 3206, (A), (6) – (13), ця категорія включає:

  1. Марганцевий блакитний – пігмент з основою з манганату барію і сульфату барію;
  2. Штучна охра – пігмент, одержуваний із штучних оксидів заліза; і
  3. Жовтий пігмент з основою з титанату нікелю.

  У випадку пігментів, які складаються з тонко помелених порід, вираз “тонко помелений” слід тлумачити так само, як і для магнетиту товарної категорії 3206 49 10.

  3206 50 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 3206, (B).

  Пояснення до товарної позиції 3207: 

  3207

  Готовi пiгменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, склоподiбні емалі та глазурі, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальні речовини та аналогiчнi препарати видів, які використовують для виробництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподібна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв:

  3207 10 00 00

  – готовi пiгменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники і аналогiчнi препарати

  3207 20

  – емалi i глазурі склоподiбнi, ангоби та аналогiчнi препарати:

  3207 20 10 00

  – – ангоби (шлiкери)

  3207 20 90

  – – iншi:

  3207 20 90 10

  – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

  3207 20 90 90

  – – – інші

  3207 30 00 00

  – рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати

  3207 40

  – склоподібна фрита та iншi види скла у виглядi порошку, гранул або пластівців:

  3207 40 40 00

  – – скло у виглядi пластiвцiв завдовжки 0,1 мм або бiльше, але не бiльш як 3,5 мм i завтовшки 2 мкм або бiльше, але не бiльш як 5 мкм; скло у виглядi порошку або гранул із вмiстом 99 мас.% або бiльше діоксиду кремнiю

  3207 40 85 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включається ряд препаратів, використовуваних для виробництва кераміки (фарфор, фаянс та інші), у скляній промисловості або для фарбування і оброблення металевих виробів.

  (1) Готові пігменти, речовини-глушники для скла та барвники являють собою сухі суміші, сформовані в результаті термообробки оксидів (сурми, срібла, миш’яку, міді, хрому, кобальту та ін.) або солей (фториди, фосфати та ін.) із флюсами чи без них або з іншими речовинами чи без них і за високотемпературного випалювання, зазвичай вище 300 оC, після застосування. Товари використовуються для створення пофарбованої чи непрозорої поверхні в процесі випалювання кераміки. Вони можуть вводитися в глазур (поливу) чи емаль або застосовуються як покриття перед глазуруванням (поливанням).

  (2) Склоподібні емалі і глазурі являють собою суміші кремнезему з іншими продуктами (польовий шпат, каолін, луги, карбонат натрію, сполуки лужноземельних металів, оксид свинцю, борна кислота та інші), які надають гладкість як матовій, так і глянсовій поверхні за допомогою високотемпературного склування. Здебільшого деякі зі складових сплавляються разом під час попереднього процесу і присутні в суміші у формі порошкоподібного фриту (див. нижче).

  Вони можуть бути прозорими (забарвленими чи незабарвленими) або стають непрозорими в результаті додання речовин-глушників або пігментів; іноді речовини (наприклад, оксиди титану чи цинку) додають, щоб створити декоративний ефект кристалічної структури під час охолодження після випалювання. Ці склоподібні емалі і глазурі зазвичай мають форму порошків або гранул.

  (3) Ангоби (шлікери) являють собою напіврідкі пасти на основі глини, забарвлені чи незабарвлені, використовувані як для суцільного покриття кераміки, так і для нанесення певного малюнку. Вони застосовуються до випалювання або після першого випалювання.

  (4) Рідкі глянсувальні речовини являють собою розчини чи суспензії металевих сполук у скипидарі або в інших органічних розчинниках, використовувані для декорування кераміки або виробів зі скла. Найчастіше використовуються золоті, срібні, алюмінієві або хромові рідкі глянсувальні речовини.

  (5) Скляна фрита та всі інші різновиди скла (включаючи вітрит і скло, одержане з плавленого кварцу або іншого плавленого кремнезему) у формі порошку, гранул або пластівців, забарвлені чи незабарвлені, посріблені чи непосріблені.

  Ці продукти використовують для виготовлення покриттів для керамічних, скляних чи металевих виробів, а також для інших цілей. Наприклад, фрита використовується для одержання склоподібних продуктів, зазначених у пункті 2 вище. Скляний порошок і гранули іноді спікаються з утворенням дисків, пластинок, трубок та ін. для лабораторного застосування.

  Вітрит зазвичай використовується для ізоляції електротехнічних виробів (наприклад, контактних цоколів електроламп).

  Інші різновиди порошкоподібного скла використовуються як абразиви, для декорування поштових листівок, ялинкових іграшок, для виготовлення виробів з кольорового скла та ін.

  Якщо продукти, зазначені в пункті (5) вище, подані у вигляді, відмінному від порошку, гранул чи пластівців, вони виключаються і зазвичай входять до групи 70. Це особливо стосується “вітриту” та “емалі” у скломасі (товарна позиція 7001), а також “емалевого” скла у формі прутиків або трубок (товарна позиція 7002) і невеликих правильної форми сферичних кульок (мікросфери), використовуваних для покриття кіноекранів, дорожніх знаків та ін. (товарна позиція 7018).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  3207 10 00 

  Ця товарна категорія охоплює продукцію, описану в Поясненнях до товарної позиції 3207, перший абзац, (1).

  Ця категорія включає:

  1. Пігмент, відомий як алюмінат кобальту, який складається з нестехіометричної суміші оксиду алюмінію і оксиду кобальту;
  2. Пігмент, відомий як силікат кобальту, який складається з нестехіометричної суміші діоксиду кремнію і оксиду кобальту;
  3. Суміші оксид хрому і оксиду кобальту;
  4. Суміші оксиду заліза, оксиду хрому і оксиду цинку;
  5. Суміші антимонатів свинцю і заліза;
  6. Жовтий ванадійовий, який складається з оксиду цирконію і малих кількостей пентоксиду ванадію;
  7. Голубий ванадійовий, який складається з силікату цирконію і малих кількостей триоксиду ванадію;
  8. Жовтий празеодимійовий, який складається з силікат цирконію і оксид празеодимію;
  9. Залізний червоний, який складається з силікату цирконію і оксиду заліза;
  10. Готові речовини-глушники з основою з оксиду олова, оксиду цирконію, силікату цирконію тощо.

  3207 20 10

  Дивись Пояснення до товарної позиції 3207, перший абзац, (3).

  3207 20 90 

  Ця  товарна категорія охоплює головним чином склоподібні препарати. Це продукти зазвичай у вигляді порошків, гранул або пластівців, які за нагрівання стають склоподібними, утворюючи гладку однорідну поверхню на керамічних або металевих виробах. Це поверхня може бути блискучою або матовою, кольоровою або білою, прозорою або непрозорою.

  Ці продукти можуть одержуватися таким чином:

  1. З розмелених у порошок сумішей скловидної фрити категорії 3207 40 85 з іншими матеріалами, наприклад, діоксидом кремнію, польовим шпатом, каоліном, пігментами тощо;
  2. З розмелених у порошок сумішей діоксиду кремнію, польового шпату, каоліну, карбонату кальцію, карбонату магнію тощо (тобто компонентів скловидної фрити, нерозчинних у воді) з можливим доданням пігментів.

  Ці два типи склоподібних препаратів утворюють прозорі покриття, забарвлені або незабарвлені;

  1. З продуктів, зазначених в 1 і 2 вище, з доданням речовин-глушників. У цьому випадку одержують білі або забарвлені непрозорі покриття;
  2. З фрити у вигляді порошків, гранул або пластівців — що складаються та одержуються, як зазначено в Додаткових поясненнях до товарних категорій 3207 40 40 – 3207 40 85 — але які містять, крім того, забарвлені пігменти або глушники та іноді оксиди для поліпшення адгезії покриття до металевих поверхонь.

  Забарвлені пігменти, використовувані для виготовлення продуктів цієї категорії, включають оксиди і солі кобальту, нікелю, міді, заліза, марганцю, урану і хрому.

  Оксид олова, оксид цирконію і силікат цирконію, оксид титану і миш’яковистий ангідрид можуть бути додані як глушники.

  Нікель і оксид кобальту можуть бути додані для поліпшення прилипання покриття до металевих поверхонь.

  3207 30 00 

  Поряд із продуктами, згадуваними в Поясненнях до товарної позиції 3207, перший абзац, (4), ця категорія охоплює препарати з основою із срібла, диспергованого в колодії або терпінеолі, які наносяться на слюду або скло в електротехнічній та керамічній промисловості.

  3207 40 40 – 3207 40 85

  Ці товарні категорії охоплюють:

  1. Скловидну фриту, тобто продукт, одержуваний різким охолодженням у воді рідкої маси або пасти, утворюваних під час плавлення вихідних компоненті скла. Ці компоненти включають, наприклад, діоксид кремнію, карбонат натрію, карбонат магнію, карбонат барію, карбонат калію, карбонат кальцію, сульфат натрію, сульфат калію, нітрат натрію, нітрат калію, оксиди свинцю (свинцевий глет і свинцевий сурик), каолін, польовий шпат, боракс і борна кислота.

  Скловидна фрита цих товарних категорій – продукт, що використовується головним чином для приготовлення склоподібних препаратів. Його можна відрізнити від фрит товарної категорій 3207 20 10 і 3207 20 90 тим, що він не містить пігментів, глушників або оксидів, що сприяють адгезії покриття до металевих поверхонь, і що він після склування утворює поверхню більш-менш прозору, а не однорідно матову або забарвлену;

  1. Порошок і гранули з скла, одержувані подрібненням та розмеленням брухту та відходів скляних виробів. Ці продукти, а також певні типи фрит, наведених вище в пункті 1, використовують у виробництві абразивних паперу та тканин (наждаків), їх спікають з утворенням дисків, пластин, трубок тощо і використовують для різних лабораторних цілей;
  2. “Емальоване скло” у вигляді порошку, гранул тощо зі спеціальним склом, використовуване для оздоблення скляних виробів. Зазвичай воно плавиться за температури між 540 і 600 oC до прозорої маси, як правило, забарвленої. У неформованому вигляді воно входить до підпозиції 7001 00, а у вигляді стрижнів, прутків або трубок підпадає під категорію 7002 20 90 або 7002 39 00;
  3. Скло у пластівцях, забарвлене або посріблене, використовується для оздоблення і одержується подрібненням невеликих сферичних пухирців видувних скловиробів;
  4. Вітрит, відомий також як піноскло, у порошку або гранулах, одержуваний з білої, сірої або чорної губчастої маси, залежно від домішків, що їх воно містить, і використовуваний головним чином для виготовлення електроізоляторів (наприклад, основ електричних ламп).

  Ці товарні категорії не охоплюють скляні мікросфери для покриття кіноекранів, електронних дисплейних панелей тощо (товарна категорія 7018 20 00).

  Пояснення до товарної позиції 3208: 

  3208

  Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, дисперговані або розчиненi у неводному середовищі; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:

  3208 10

  – на основі складних полiефiрів:

  3208 10 10

  – – розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:

  3208 10 10 10

  – – – лаки (емаль-лаки) поліефірні, поліефірімідні електротехнічні для емаль-проводів

   

  – – – інші:

  3208 10 10 91

  – – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

  3208 10 10 98

  – – – – інші

  3208 10 90

  – – інші:

  3208 10 90 10

  – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

  3208 10 90 90

  – – – інші

  3208 20

  – на основi акрилових або вінілових полiмерiв:

  3208 20 10

  – – розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:

  3208 20 10 10

  – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

  3208 20 10 90

  – – – інші

  3208 20 90

  – – інші:

  3208 20 90 10

  – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

  3208 20 90 90

  – – – інші

  3208 90

  – iншi:

   

  – – розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:

  3208 90 11 00

  – – – полiуретан на основі 2,2’-(трет-бутилiмiно) дiетанолу та 4,4’-метилен-дициклогексил дiiзоцiанату у виглядiрозчину в N,N-диметилацетамiді із вмiстом 48 мас.% або бiльше полiмеру

  3208 90 13 00

  – – – співполімер п-крезолу та дивiнiлбензолу у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiді із вмiстом 48 мас.% або бiльше полiмеру

  3208 90 19

  – – – iншi:

  3208 90 19 10

  – – – – лаки (емаль-лаки) поліуретанові, поліамідні, поліамідімідні електротехнічні для емаль-проводів

   

  – – – – інші:

  3208 90 19 91

  – – – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

  3208 90 19 98

  – – – – – інші

   

  – – iншi:

  3208 90 91

  – – – на основi синтетичних полiмерiв:

  3208 90 91 10

  – – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

  3208 90 91 90

  – – – – інші

  3208 90 99 00

  – – – на основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв

  (А) Фарби (включаючи емалі)

  Фарби цієї товарної позиції являють собою дисперсії нерозчинного барвника (здебільшого мінеральні чи органічні пігменти або лаки фарбувальні кольорові) або металевих лусочок, або порошку в носії, що складається із зв’язувального матеріалу, диспергованого чи розчиненого в неводному середовищі. Зв’язувальний матеріал, що являє собою плівкоутворювач, складається з синтетичних полімерів (таких, як фенол-альдегідна смола, аміносмоли, термотвердні або інші акрилові полімери, алкіди або інші складні поліефіри, вінілові полімери, силікони, епоксидні смоли і синтетичний каучук) чи з модифікованих хімічним шляхом природних полімерів (таких, як хімічні похідні целюлози або натурального каучуку).

  Для спеціальних цілей можуть бути введені в носій різні кількості інших продуктів, таких як сикативи (переважно на основі кобальту, марганцю, сполук свинцю чи цинку), згущувачі (алюмінієві мила, цинкові мила), поверхнево-активні речовини, розріджувачі наповнювачі (сульфат барію, карбонат кальцію, тальк та інші) і речовини, що запобігають утворенню поверхневої плівки чи шкірочки під час зберігання фарби в тарі (наприклад, бутаноноксим).

  У фарбах, що розбавляються розчинниками, розчинник і розріджувач являють собою леткі рідини (такі, як уайт-спірит, толуол, живичний скипидар, деревний чи сульфатний скипидар, суміші синтетичних розчинників та інші), які додаються для розчинення твердої зв’язувальної речовини та надання фарбі належної плинності і консистенції з метою полегшення її застосування.

  Коли носій являє собою лак, фарбу називають емаллю; під час висихання утворюється особливо гладка тверда плівка, що може бути блискучою чи матовою.

  Виготовлення рецептури фарб і емалей, які розріджуються розчинниками, залежить від конкретного застосування, для якого вони призначені, і такі продукти  зазвичай містять декілька пігментів та декілька зв’язувальних речовин. Вони утворюють після сушіння нелипку непрозору кольорову плівку, блискучу (глянцеву) чи матову, на поверхні, на яку їх нанесли.

  (B) Лаки (включаючи політури)

  Лаки і політури цієї товарної позиції являють собою рідкі препарати для захисту або декорування поверхонь. Вони основані на синтетичних полімерах (включаючи синтетичний каучук) чи хімічно модифікованих природних полімерах (таких, як нітрат целюлози або інші похідні на основі целюлози, новолаки або інші фенол-альдегідні смоли, аміносмоли, силікони та інші) з доданням розчинників і розріджувачів. Вони утворюють суху, водонерозчинну, досить тверду, більш-менш прозору чи напівпрозору, гладку, суцільну плівку, яка може бути блискучою (глянсовою), матовою чи бархатистою.

  Їх можна забарвлювати доданням барвника, розчинного в цій композиції. (У фарбах і емалях барвник називається “пігментом” і він є розчинним у цьому середовищі – див. пункт (А) вище).

  Найбільш поширені методи нанесення фарб, лаків і політур за допомогою пензля або малярського валика. Основні індустріальні методи нанесення являють собою розпилення (пульверизація), нанесення покриття зануренням і машинний метод.

  До цієї товарної позиції включаються також:

  (1) Лаки, що розбавляються безпосередньо перед застосуванням. Вони складаються зі смоли, розчиненої в невеликій кількості розчинника, і таких інгредієнтів, як речовини для запобігання утворення поверхневої плівки (при зберіганні препарату в тарі) та певні тиксотропні чи сикативні добавки, що роблять їх придатними для застосування лише як лаки. Ці лаки, в яких вторинні інгредієнти теж знаходяться в розчині, можна відрізнити від розчинів, зазначених у Примітці 4 до цієї групи, на підставі розходжень у хімічній природі їхніх відповідних вторинних інгредієнтів і супутніх цьому розходжень у функціях, виконуваних цими інгредієнтами в обох типах розчинів.

  (2) Радіаційно отверджувані лаки, які складаються з олігомерів (наприклад, полімерів, що містять 2, 3 або 4 мономерні ланки) та зшивальних мономерів, у летких розчинниках з фотоініціаторами або без них. Лаки тверднуть під дією ультрафіолетового світла, інфрачервоного світла, рентгенівських променів, електронних променів або іншого випромінювання з утворенням зшитих, не розчинних у розчинниках сітчастих структур (твердої, сухої плівки). Продукти цього типу не включаються до цієї товарної позиції доти, поки вони явно не ідентифіковані для використання лише як лаки. Аналогічні продукти, використовувані як фотоемульсії, включаються до товарної позиції 3707.

  (3) Лаки, що є розчинами полімерів, описаними нижче у пункті (С), тобто продукти товарних позицій 3901–3913, які незалежно від маси розчинника містять додані речовини, крім речовин, необхідних для виробництва продуктів, що включаються до товарних позицій 3901–3913, такі як речовини для запобігання утворення плівки (при зберіганні препарату в тарі), певні тиксотропні чи сикативні добавки, які роблять ці розчини придатними для використання лише як лаки.

  До цієї частини не включаються розчини, розглянуті в Примітці 4 до цієї групи (див. пункт (С) нижче).

  (C) Розчини, які визначено в Примітці 4 до групи 32

  До цієї товарної позиції, згідно з Приміткою 4 до цієї групи, включаються розчини (крім колодіїв)  такого складу:

  –  один або кілька продуктів, що включаються до товарних позицій 3901 – 3913, і будь-які розчинні інгредієнти, необхідні для виробництва цих продуктів, такі як прискорювачі, сповільнювачі, зшивальні агенти (виключаючи, отже, розчинні інгредієнти, такі як барвники, і нерозчинні інгредієнти, такі як наповнювачі чи пігменти, а також усі продукти, що могли б ввійти до цих товарних позицій за умовами інших положень УКТЗЕД) у летких органічних розчинниках, якщо маса розчинника більше 50 % від маси розчину;

  – один або кілька вищевказаних продуктів і пластифікатор у летких органічних розчинниках, якщо маса розчинника більше 50 % від маси розчину.

  Такі розчини включаються до групи 39, якщо маса леткого органічного розчинника не більше 50 % від маси розчину.

  Термін “леткі органічні розчинники” означає також розчинники з відносно високою точкою кипіння, наприклад, скипидар.

  Клеї складу, аналогічного препаратам, які описані вище у пункті (B), або клеї, розфасовані для роздрібної торгівлі нетто-масою не більше 1 кг, не включаються (товарна позиція 3506).

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (a)  препарати для підготовки поверхонь стін, підлоги та ін. на основі полімерних матеріалів з доданням значної кількості наповнювачів, які, на зразок традиційних мастик, наносяться шпателем, кельнею та ін. (товарна позиція 3214);

  (b)  друкарські фарби, які, хоча і мають аналогічний з іншими фарбами якісний склад, непридатні для використання як малярні (товарна позиція 3215);

  (c)  лаки типу лаку для нігтів, розфасовані у форми, описані в поясненнях до товарної позиції 3304;

  (d)  коректурні рідини для виправлення помилок, що складаються переважно з пігментів, зв’язувальних речовин і розчинників, розфасовані в упакування для роздрібної торгівлі, використовувані для зафарбовування помилок чи інших небажаних позначок у друкованих матеріалах, рукописах, фотокопіях, відбитках офсетного друку чи аналогічних, і целюлозні лаки, розфасовані в упакування для роздрібної торгівлі, як препарати для виправлення помилок у користуванні шаблонами (трафаретами) (товарна позиція 3824);

  (e)  колодії незалежно від пропорційного вмісту розчинника (товарна позиція 3912).

  Пояснення до товарної позиції 3209: 

  3209

  Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, дисперговані або розчиненi у водному середовищі:

  3209 10 00 00

  – на основi акрилових або вінілових полімерів

  3209 90 00

  – інші:

  3209 90 00 10

  – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

  3209 90 00 90

  – – інші

  Фарби цієї товарної позиції складаються з дисперсій або розчинів зв’язувальної речовини на основі синтетичних полімерів чи хімічно модифікованих природних полімерів у водному середовищі в суміші з дисперсіями нерозчинного барвника (переважно мінерального чи органічного пігменту або лаків фарбувальних кольорових) і наповнювачами. Поверхнево-активні речовини і захисні колоїди додаються для стабілізації продуктів. Лаки цієї товарної позиції аналогічні фарбам, але не містять пігменту; проте вони можуть містити барвник, який розчиняється в зв’язувальній речовині.

  Зв’язувальна речовина, будучи плівкоутворювачем, складається з полімерів, таких як поліакрилові складні ефіри, полівінілацетат і полівінілхлорид, або продуктів співполімеризації бутадієну і стиролу.

  Термін “водне середовище” означає будь-яке середовище, що складається з води чи суміші води з водорозчинним розчинником.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a)  препарати для підготовки поверхонь стін, підлоги та ін. на основі полімерних (пластичних) матеріалів з доданням значної кількості наповнювачів, які, на зразок традиційних мастик, наносяться шпателем, кельнею та ін (товарна позиція 3214);

  (b)  друкарські фарби, які, хоча і мають аналогічний з іншими фарбами якісний склад, непридатні для використання як малярні (товарна позиція 3215).

  Пояснення до товарної позиції 3210: 

  3210 00

  Іншi фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові фарби); готовi воднi пiгменти, які використовують для остаточної обробки шкiри:

  3210 00 10

  – олійні фарби та лаки (включаючи емалі та політури):

  3210 00 10 10

  – – фарби, емалі

  3210 00 10 90

  – – інші

  3210 00 90 00

  – iншi

  (А) Фарби (включаючи емалі)

  Фарби (в тому числі емалі) цієї товарної позиції включають:

  (1) Олії чи масла, що висихають, (наприклад, лляна олія), модифіковані чи немодифіковані, або природні смоли, дисперговані чи розчинені у водному чи неводному середовищі з доданням пігменту.

  (2) Будь-яка рідка зв’язувальна речовина (включаючи синтетичні чи хімічно модифіковані природні полімери), що містить отверджувач і пігменти, але не містить будь-який розчинник або інше середовище.

  (3) Каучук (крім синтетичного каучуку) як основу для фарб, диспергований чи розчинений у неводному середовищі або диспергований у водному середовищі з доданням пігменту. Фарби цього типу наносять тонким шаром з метою одержання гнучкого покриття.

  (B) Лаки (включаючи політури)

  Лаки цієї товарної позиції включають:

  (1) Олійні лаки, в яких плівкоутворювач являє собою олію чи масло, що висихає, (наприклад, лляна олія) чи суміш олії, що висихає, з неочищеним шелаком, природними камедями чи смолами.

  (2) Лаки та політури на основі неочищеного шелаку, природних камедей або смол, що складаються переважно з розчинів чи дисперсій неочищеного шелаку, природних камедей чи смол (шелак, копал, каніфоль, дамарова смола та ін.) у спирті (спиртовий лак), скипидару живичного, деревного чи сульфатного скипидару, уайт-спіриту, ацетону та ін.

  (3) Лаки на основі бітуму, пеку або аналогічних продуктів (іноді відомі за назвою “японський лак”, “чорний лак”). (Щодо розмежування між лаками на основі бітуму і т.п. та визначеними сумішами товарної позиції 2715 див. пункт (e) пояснень до цієї товарної позиції).

  (4) Рідкі лаки, які не містять розчинника, що можуть складатися з:

  (a) рідких полімерних матеріалів (зазвичай епоксидних смол чи поліуретанів) і плівкоутворювача, який у цьому випадку називають отверджувачем. Для певних лаків отверджувач слід вводити в момент застосування, і в такому випадку обидва ці компоненти містяться в окремих упаковках-контейнерах. Ці контейнери можуть бути представлені разом в одній упаковці;

  (b) однієї смоли, причому утворення плівки в момент застосування лаку залежить не від введення отверджувача, а від дії тепла чи атмосферної вологи; або

  (c) олігомерів (тобто полімерів, що складаються з двох, трьох або чотирьох мономерних ланок) і зшивних мономерів, з фотоініціаторами або без них. Ці лаки тверднуть під впливом ультрафіолетового світла, інфрачервоного світла, рентгенівських променів, електронних променів або іншого випромінювання з утворенням сітчастих, не розчинних у розчинниках, структур (твердої, сухої плівки).

  Продукти на зразок описаних у цьому пункті не включаються до цієї товарної позиції, якщо немає чіткої вказівки про їх використання винятково як лаки. Коли ця умова не дотримується, продукти на зразок описаних у підпунктах (a) і (b)  вище включаються до групи 39. Продукти, аналогічні описаним в підпункті (c), і продукти, які використовують як фотографічні емульсії, включаються до товарної позиції 3707.

  (5) Лаки і політури на основі каучуку (крім синтетичного каучуку), дисперговані чи розчинені в неводних середовищах або дисперговані у водному середовищі, можливо, з добавками барвника, розчинного в зв’язувальній речовині. Лаки, що відповідають цьому опису, повинні містити інші інгредієнти, які роблять їх придатними для використання винятково як лаки. Коли ця умова не виконується, ці продукти  зазвичай включаються до групи 40.

  (C) Клеєві фарби (включаючи вибілювання для чищення взуття) та готові водні пігменти, які використовують для оброблення шкір

  (1) Клеєві фарби переважно складаються з фарбувального пігменту чи з мінеральних речовин (наприклад тонкодисперсної крейди) з деякою кількістю (як правило незначною), зв’язувальних речовин, таких як міздровий клей або казеїн. У деякі види клейових фарб вводять наповнювачі, інсектициди чи антисептики.

  Клеєві фарби включають гелеподібні білі, казеїнові клеєві фарби та силікатні клеєві фарби. Вони  зазвичай бувають у вигляді порошку, але можуть зустрічатися і у вигляді паст або емульсій.

  (2) Вибілювання для чищення взуття складається з тонкодисперсної крейди, агломерованої у таблетках за допомогою зв’язувальної речовини (наприклад, декстрину чи міздрового клею). Це різновид клейових фарб. Вони можуть також бути у формі пасти чи дисперсії.

  (3) Готові водні пігменти, які використовують для оброблення шкіри, являють собою препарати, аналогічні звичайним клейовим фарбам, які складаються із сумішей мінеральних чи органічних пігментів і певних кількостей зв’язувальних речовин (казеїнатів). Вони бувають у формі порошків або паст, чи водних дисперсій та іноді включають складники, що надають шкірі блиску.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a)  препарати для підготовки поверхонь стін, підлоги та ін. на основі полімерних матеріалів або каучуків з доданням значної кількості наповнювачів, які, на зразок традиційних мастик, наносяться шпателем, кельнею та ін. (товарна позиція 3214);

  (b)  друкарські фарби, які, хоча і мають аналогічний з іншими фарбами якісний вміст, непридатні для використання як малярні (товарна позиція 3215);

  (c)  порошкові фарби, що складаються переважно з полімерних (пластичних) матеріалів і містять добавки та пігменти, та використовуються для нанесення на об’єкти під дією тепла, як із застосуванням статичної електрики, так і без її застосування (група 39).

  Пояснення до товарної позиції 3211: 

  3211 00 00

  Готовi сикативи:

  3211 00 00 10

  – без вмісту свинцю або його сполук

  3211 00 00 90

  – інші

  Готові сикативи являють собою суміші, використовувані для прискорення процесу сушіння певних фарб чи лаків за рахунок прискорення окислення олії, що висихає. Ці продукти зазвичай складаються з хімічної зневоднювальної речовини, (борат свинцю, нафтенат цинку, олеат цинку, діоксид марганцю, резинат кобальту та інші) з наповнювачем, наприклад, гіпсом (тверді сикативи), або з концентрованих розчинів цих речовин у живичному скипидарі, деревному чи сульфатному скипидарі, уайт-спіриті та ін. (наприклад, нафтенат кальцію чи нафтенат кобальту в уайт-спіриті) з олією, що висихає, чи без неї (рідкі або пастоподібні сикативи).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a)  варені чи хімічно модифіковані іншим способом олії з товарної позиції 1518;

  (b)  окремі сполуки визначеного хімічного складу (переважно групи 28 або 29);

  (c)  резинати (товарна позиція 3806).

  Пояснення до товарної позиції 3212: 

  3212

  Пiгменти (включаючи металеві порошки та металеві пластiвцi), дисперговані у неводних середовищах, у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; фарбувальнi матеріали та iншi барвники, розфасовані у форми або упаковки для роздрiбної торгiвлi:

  3212 10 00 00

  – фольга для тиснення

  3212 90 00

  – інші:

   

  – – пiгменти (включаючи металеві порошки та пластiвцi), диспергованi у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі):

  3212 90 00 11

  – – – на основі алюмінієвого порошку

  3212 90 00 19

  – – – інші

  3212 90 00 90

  – – інші

   (А) Пігменти (включаючи металеві порошки та пластівці), дисперговані у неводних середовищах, у вигляді рідини, пасти або густої маси, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі)

  Ці продукти являють собою концентровані дисперсії пігментів (включаючи алюміній або інші металеві порошки та пластівці) у неводному середовищі (наприклад, олії, що висихають, уайт-спірит, живичний, деревний чи сульфатний скипидар або лак), у вигляді рідини, пасти або густої маси, які використовують для виробництва фарб або емалей.

  Ця група включає також концентровані дисперсії, які іноді називають “перловою есенцією”, з:

  (a)  натурального перламутрового (перлового) пігменту з вмістом гуаніну та гіпоксантину і одержуваного з луски певних риб, або

  (b)  синтетичного перламутрового (перлового) пігменту (наприклад, слюди, покритої оксидом хлоридом вісмуту чи діоксидом титану),

  у лаку чи політурі (наприклад, у нітроцелюлозному лаку) чи в розчині синтетичних полімерів.

  Ці продукти використовують для виготовлення імітації перлів, лаків для нігтів чи інших фарб і емалей.

  (B) Фольга для тиснення

  Ці продукти (також відомі під назвою “фольга, що склеюється”) складаються з тонких листків або з:

  (1) металевого порошку (включаючи порошок дорогоцінного металу) чи пігментів, агломерованих за допомогою клею, желатину чи іншої зв’язувальною речовиною; або

  (2) металу (включаючи дорогоцінний метал) чи пігментів, осаджених методом випаровування, катодного розбризкування і т.д. на будь-який листовий матеріал-основу (наприклад, папір, полімерний матеріал та ін.).

  Вони використовуються із застосуванням тиску ( і  як правило нагрівання) для друку на обкладинках книг, капелюшних стрічечках і т.д., причому друкування здійснюється як вручну, так і машинним способом.

  Металева фольга, одержувана прокатуванням або холодним куванням, класифікується залежно від металу, з якого вона виготовлена (наприклад, золота фольга в товарній позиції 7108, мідна фольга в товарній позиції 7410, алюмінієва фольга в товарній позиції 7607).

  (C) Барвники та інші фарбувальні речовини, подані розфасованими у форми або упаковки для роздрібної торгівлі

  Ці продукти не утворюють плівок і  зазвичай складаються із сумішей барвника з іншими речовинами (наприклад, інертними розріджувачами, поверхнево-активними речовинами, що сприяють проникненню і фіксації барвника). Протрава також іноді додаються.

  Вони включаються сюди лише, якщо:

  (1) розфасовані в упакування для роздрібної торгівлі (наприклад, пакетики з порошком, пляшки з рідким продуктом) для використання як барвники; або

  (2) подані у формах (наприклад, кульки, таблетки чи аналогічні форми), явно призначених для роздрібної торгівлі.

  Барвники, що включаються до цієї товарної позиції, переважно використовуються для побутових цілей і, як правило, продаються за назвою “побутових барвників” (наприклад, барвники для одягу, взуття, меблів). До цієї товарної позиції включаються також спеціальні барвники, використовувані в лабораторіях, наприклад, для підфарбовування мікроскопічних препаратів.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a)  фарби художні всіх видів (для живопису, навчання, оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, фарби для забав тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, флаконах, лотках тощо (товарна позиція 3213);

  (b)  друкарські фарби (товарна позиція 3215);

  (c)  театральний грим та інші засоби декоративної косметики (товарна позиція 3304);

  (d)  фарби для волосся (товарна позиція 3305);

  (e) кольорові олівці, крейди та пастелі (товарна позиція 9609).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  3212 10 00 

  Дивись Примітку 6 до цієї групи і Пояснення до товарної позиції 3212, (B).

  3212 90 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 3212, (A) і (С).

  Металеві порошки і пластівці включають:

  1. Порошок цинку, несумісний з кислотним зв’язуючими, але який є чудовим пігментом-інгібітором корозії;
  2. Порошки із лусочок нержавіючої сталі та нікелю, що використовуються в деяких кислототривких, антикорозійних фарбах;
  3. Свинцевий порошок, як основний діючий пігмент, що використовується як інгібітор корозії (може бути змішаний із свинцевим суриком або основним сульфатом свинцю) в олійних фарбах або олійних лаках, застосовуваних як первинне покриття великих сталевих секцій (ангарних конструкцій, мостів, віадуків тощо);
  4. Порошки міді та бронзи, лусочки яких “проглядаються” в лаках на основі спирту, натуральних або штучних смол для утворення декоративних покриттів.

  Пояснення до товарної позиції 3213: 

  3213

  Фарби художні всіх видів (для живопису, навчання, оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, фарби для дозвілля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо:

  3213 10 00 00

  – фарби, подані у наборах

  3213 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються готові фарби, для використання художниками,  студентами або для оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, фарби для забав чи подібні (акварель, гуаш, олійні фарби та ін.) за умови, що вони мають форму таблеток або розфасовані в тюбики, невеликі баночки чи пляшки, посудини або подібні форми або упакування.

  До цієї товарної позиції також включаються фарби, які продають в наборах чи комплектах з пензлями, палітрами, мастихінами, штампами, посудинами та ін. або без них.

  До цієї товарної позиції не включаються друкарські (або кольорові друкарські) фарби, туш, рідкі, тверді, або інші продукти, що включаються до товарної позиції 3215, кольорові олівці, пастелі або аналогічні вироби (товарна позиція 9609).

  Пояснення до товарної позиції 3214: 

  3214

  Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхні фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, підлоги, стелі тощо:

  3214 10

  – замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущільнення); інші мастики; шпаклiвки для малярних робіт:

  3214 10 10

  – – замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущільнення) та iншi мастики:

  3214 10 10 10

  – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

  3214 10 10 90

  – – – інші

  3214 10 90

  – – шпаклiвки для малярних робіт:

  3214 10 90 10

  – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

  3214 10 90 90

  – – – інші

  3214 90 00

  – інші:

  3214 90 00 10

  – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

  3214 90 00 90

  – – інші

  Продукти цієї товарної позиції являють собою препарати з досить строкатим складом, які переважно характеризуються сферами застосування.

  Ці препарати зазвичай виготовляють у вигляді паст різної консистенції, що твердіють після застосування. Проте деякі виготовляють у твердій або порошкоподібній формі і стають пастоподібними в момент застосування в результаті нагрівання (наприклад, плавлення) або за рахунок додання рідини (наприклад, води).

  Продукти цієї товарної позиції зазвичай наносять за допомогою шприцювальних пристроїв, шпателя, віконної кельми, кельні чи аналогічних інструментів.

  (I) Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, суміші для ущільнення та інші мастики

  Ці препарати здебільшого використовують для кріплення, ущільнення або замазування щілин і в деяких випадках для кріплення разом або створення міцного стику двох деталей. Вони відрізняються від клею та інших адгезивів тим, що наносяться товстим шаром. Проте слід зазначити, що ця група продуктів включає також мастики, використовувані на шкірі пацієнтів навколо стом і фістул.

  До цієї групи включаються:

  (1) Мастики на основі  масла чи олії. Вони переважно складаються з масел чи олій, що висихають, наповнювачів (як реагуючих з маслами чи оліями, так і інертних) та отверджувачів. Найвідомішій продукт цього типу – віконна замазка.

  (2) Мастики на основі воску (обмазувальний віск). Складаються з восків (усіх типів) з доданням смол, шелаку, каучуку, поліефірних смол і т.д. для підвищення адгезії. Мастики, в яких віск повністю або частково замінений продуктами, такими як цетиловий спирт чи стеариловий спирт, також вважаються мастиками на основі воску. Мастики цього пункту включають замазки для щеплення рослин і герметики для бочок, барил і ін.

  (3) Мастики та цементи на основі смол. Складаються з природних смол (шелак, дамар, каніфоль) або полімерних матеріалів (алкідні смоли, поліефіри, кумароно-інденова смола та інші), змішаних разом, зазвичай з доданням інших матеріалів (наприклад, восків, олій та масел, бітумів, каучуку, цегельного порошку, вапна, цементів або будь-яких інших мінеральних наповнювачів). Необхідно зазначити, що деякі з цих мастик розглядаються нижче (наприклад, мастики на основі полімерних матеріалів або каучуків). Мастики та цементи цієї групи використовують як наповнювачі в електротехнічній промисловості або для ущільнення виробів зі скла, металу чи фарфору. Вони  зазвичай використовуються в рідкому стані після розплавлення.

  (4) Мастики на основі розчинного скла зазвичай їх готують у момент застосування за допомогою змішування двох компонентів. Один з них складається з водного розчину силікату натрію і силікату калію натрію, а інший – з наповнювачів (кварцовий порошок, пісок, азбестові волокна і т.д.). Мастики використовують переважно для ущільнення свічок запалювання, ізоляції блоків і відстійників, вихлопних труб, радіаторів і т.д., а також для заповнення або зміцнення стиків.

  (5) Мастики на основі оксихлориду цинку. Їх одержують з оксиду цинку і хлориду цинку, до яких додають сповільнювачі та у деяких випадках наповнювачі. Використовують для заповнення отворів або щілин у деревині, кераміці та ін.

  (6) Мастики на основі оксихлориду магнію. Їх одержують із хлориду магнію та оксиду магнію, до яких додають наповнювачі (наприклад, деревне борошно). Переважно використовують для закріплення або замазування щілин у виробах з дерева.

  (7) Мастики на основі сірки. Складаються із сірки, змішаної з інертними наповнювачами. Використовують у твердому вигляді для одержання твердих, водостійких і стійких до дії кислот шпаклівок, а також для скріплення або установлення деталей на певному місці.

  (8) Мастики на основі гіпсових в’яжучих. Виробляються у вигляді волокнистих або флокулюючих порошків, що складаються із суміші приблизно 50 %  гіпсових в’яжучих з іншими матеріалами, такими як азбестове волокно, деревна целюлоза, скловолокно або пісок. Із доданням води вони стають пастоподібними і застосовуються для закріплення гвинтів, поршневих пальців, дюбелів, гачків і т.д.

  (9) Мастики на основі полімерів (наприклад, поліефірів, поліуретанів, силіконів та епоксидних смол) з високим пропорційним вмістом (до 80 %) різних наповнювачів (наприклад, глини, піску та інших силікатів, діоксиду титану, металевих порошків). Деякі з цих мастик використовуються після додання до них отверджувачів. Деякі мастики не затвердівають і залишаються липкими після нанесення (наприклад, акустичні герметики). Інші затвердівають шляхом випарування розчинників, застигання (плавкі мастики), отвердіння внаслідок зовнішнього впливу атмосферних умов чи за допомогою реакції різних компонентів, змішаних разом (багатокомпонентні мастики).

  Такі  продукти класифікуються в даній товарній позиції, у разі коли вони містять всі компоненти в необхідних пропорціях для використання їх в якості мастик. Мастики можуть використовуватися для герметизації деяких сполук в будівництві чи при домашньому ремонті, для герметизації чи ремонту скла, металевих чи фарфорових виробів, в якості наповнювачів чи герметиків в кузовобудуванні чи, в разі клеєних герметиків, для склеювання різних поверхонь між собою.

  (10) Мастики на основі оксиду цинку та гліцерину. Використовуються як кислотостійкі покриття, для кріплення заліза до фарфору, а також для герметизації місць стику труб.

  (11) Мастики на основі каучуку. Можуть складатися, наприклад, з тіопласту з доданням наповнювачів (графіт, силікати, карбонати та інші) і в деяких випадках – органічного розчинника. Вони використовуються іноді після додання отверджувача, для надання гнучкості захисним покриттям (стійким до впливу хімікатів і розчинників), а також для конопачення порожнеч. Ці мастики можуть також складатися з водних дисперсій каучуку, що містять добавки барвника, пластифікаторів, наповнювачів, зв’язувальних речовин або антиокисників, використовуваних для герметичного закупорювання металевих консервних банок.

  (12) Мастики, які використовують на шкірі. Ці продукти можуть складатися, наприклад, з карбоксиметилцелюлози натрію, пектину, желатину та поліізобутилену в органічному розчиннику, такому як ізопропиловий спирт. Вони використовуються, наприклад, на шкірі пацієнтів навколо стом і фістул як герметизувальна суміш для утворення герметичного контакту між шкірою і мішком для збору виділень. Вони не мають ані терапевтичних, ані профілактичних властивостей.

  (13) Ущільнювальні воски Складаються із суміші смолистих матеріалів (наприклад, шелак, каніфоль) разом з пропорційним вмістом (як правило високим) мінеральних наповнювачів і барвників. Використовуються для заповнення порожнеч, водостійких ущільнень скляних приладів, опечатування документів і т.д.

  (II) Шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовлення поверхонь фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стель або аналогічні

  Ці продукти відрізняються від описаних вище мастик та ін. матеріалів тим, що  зазвичай використовуються на поверхнях більш великих розмірів. Вони відрізняються від фарб, лаків та аналогічних продуктів високим вмістом наповнювачів і пігментів (якщо присутні); цей вміст  зазвичай набагато більший, ніж зв’язувальних речовин і розчинників або дисперсних рідин.

  (А) Шпаклівки для малярних робіт.

  Шпаклівки для малярних робіт застосовують для підготовки поверхонь (наприклад, стін усередині будинків) до фарбування шляхом вирівнювання нерівностей і за необхідності заповнення щілин, отворів або пор поверхні. Фарба наноситься на поверхню після її затвердіння і піскоструминної обробки.

  До них також відносяться шпаклівки на основі олії та масел, каучуку, клею і т.д. Шпаклівки на основі полімерних матеріалів із складом, аналогічним складу деяких шпаклівок цього ж типу, що також використовуються для підготовки кузовів (транспортих засобів) та ін. цілей.

  (B). Невогнетривкі суміші для підготовлення поверхонь.

  Невогнетривкі суміші використовуються для підготовлення поверхонь фасадів будівель, внутрішніх стін, підлоги і стель, бортиків і підлоги басейнів тощо, для надання їм водонепроникності та поліпшення зовнішнього вигляду. Зазвичай вони використовуються під час остаточного оброблення приміщень.

  До цієї групи включаються:

  (1) Порошкоподібні суміші, що складаються з рівних частин гіпсових в’яжучих  та піску з пластифікатором.

  (2) Порошкоподібні суміші на основі кварцу та цементу з невеликими добавками пластифікаторів, використовувані, наприклад, після додання води для кріплення керамічної плитки до стін чи підлоги.

  (3) Пастоподібні суміші, утворені облицювальним мінеральним наповнювачем (наприклад, мелений мармур, кварц або суміш кварцу та силікату) і зв’язувальною речовиною (полімерні матеріали чи смоли) з доданням пігментів і в міру необхідності води чи розчинника.

  (4) Рідкі суміші, що складаються, наприклад, з синтетичного каучуку або акрилових полімерів, азбестових волокон, змішаних з пігментом і водою. Вони наносяться на поверхні фасадів будівель за допомогою малярного пензля або фарбопульта та утворюють більш товстий шар, ніж фарба.

  У ряді випадків для деяких продуктів, описаних вище, перемішування різних компонентів або додання окремих компонентів проводять у момент застосування. Такі продукти включаються до цієї товарної позиції за умови, що їх компоненти:

  (i) беручи до уваги метод, яким вони розфасовані, чітко призначені для спільного використання без попереднього перепакування;

  (ii) постачаються спільно; та

  (iii) призначені незалежно від їхньої природи або відносного пропорційного вмісту, в якому вони присутні, взаємно доповнювати один одного.

  Проте у випадку, якщо отверджувач повинен додаватися до продуктів у момент застосування, відсутність отверджувача не є підставою для виключення цих продуктів з цієї товарної позиції за умови, що вони за своїм складом або виглядом упакування чітко призначені для виготовлення замазок, мастик, шпаклівок або сумішей для підготовки поверхонь.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a)  природні смоли, відомі в деяких країнах як “мастики” (товарна позиція 1301);

  (b)  шпаклівки, вапно та цементи, що включаються до товарних позицій 2520, 2522 або 2523;

  (c)  мастики асфальтові та інші бітумінозні мастики (товарна позиція 2715);

  (d)  цементи зубні та інші матеріали для пломбування зубів (товарна позиція 3006);

  (e)  пивоварний пек та інші продукти товарної позиції 3807;

  (f)  вогнетривкі цементи та будівельні розчини (товарна позиція 3816);

  (g)  готові в’яжучі речовини для ливарних форм або стержнів (товарна позиція 3824).

  Пояснення до товарної позиції 3215: 

  3215

  Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та iнші чорнило i туш, концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi або нi:

   

  – фарба друкарська:

  3215 11 00 00

  – – чорна

  3215 19 00 00

  – – iнша

  3215 90 00 00

  – iншi

  (А) Друкарські фарби (або кольорові друкарські фарби) являють собою пасти різної консистенції, одержані змішуванням дрібно подрібненого чорного або кольорового пігменту із зв’язувальною речовиною. Під час виготовлення чорних фарб пігментом зазвичай служить сажа, для виготовлення кольорових друкарських фарб можуть застосовуватися органічні та неорганічні пігменти. Зв’язувальна речовина складається або з природних смол, або з синтетичних полімерів, диспергованих в оліях, маслах або розчинених у розчинниках, і містить незначну кількість добавок для надання бажаних функціональних властивостей.

  (B) Звичайне чорнило або туш для писання або малювання являє собою розчин або суспензію чорного або кольорового матеріалу у воді, зазвичай з доданням камеді та інших продуктів (наприклад, консервантів). До них входять чорнило або туш на основі солей заліза, екстрактів сандалового дерева чи синтетичних органічних барвників. Чорнило або туш, переважно використовуване для малювання, являє собою суспензію сажі у воді (з доданням камеді арабік, шелаку і т.д.) або в деяких клеях тваринного походження.

  (C) До інших фарб цієї товарної позиції відносяться:

  (1) Копіювальні та гектографічні фарби (звичайні фарби, згущувані гліцерином, цукром і ін.).

  (2) Чорнило для кулькових ручок.

  (3) Фарби для копіювальної техніки для просочення штемпельних подушок або стрічок друкарських машинок.

  (4) Маркерні фарби (наприклад, на основі нітрату срібла).

  (5) Металеві фарби (які являють собою дрібнодисперсні метали або сплави в суспензіях розчину камеді, наприклад, золоті, срібні чи бронзові фарби).

  (6) Готове симпатичне або невидиме чорнило (наприклад, на основі хлориду кобальту).

  Ці продукти зазвичай бувають у вигляді рідин або паст, але вони також включаються до цієї товарної позиції в концентрованому чи твердому вигляді (тобто у вигляді порошків, таблеток, паличок і т.д.), якщо призначені для використання як фарби після простого розведення або диспергування.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) проявники, що складаються з тонера (суміш сажі (пігмент) з термопластичними смолами), змішаного з носієм (частинки піску, покриті етилцелюлозою), для використання у фотокопіювальних машинах (товарна позиція 3707);

  (b) заправлені запасні елементи (стержні) для кулькових авторучок, що складаються з кулькового вузла і балончика з чорнилом (товарна позиція 9608). Проте прості заповнені чорнилом балончики для звичайних авторучок включаються до цієї товарної позиції;

  (c)  просочені фарбою стрічки для друкарських машинок або чорнильні штемпельні подушки (товарна позиція 9612).