Головна - пояснення до групи 69

  – пояснення до групи 69

  194

  Група 69

  Керамічні вироби

  Примітка:

  1. До цієї групи включаються тільки керамічні вироби, піддані випалюванню після формування. До товарних пози­цій 6904–6914 включаються тільки ті вироби, що не включаються до товарних позицій 6901–6903.
  2. До цієї групи не включаються:

  (а) вироби товарної позиції 2844;

  (b) вироби товарної позиції 6804;

  (c) вироби групи 71 (наприклад, біжутерія);

  (d) металокераміка товарної позиції 8113;

  (e) вироби групи 82;

  (f) ізолятори електричні (товарна позиція 8546) або арматура з ізоляційних матеріалів товарної позиції 8547;

  (g) штучні керамічні зуби (товарна позиція 9021);

  (h) вироби групи 91 (наприклад, годинники та корпуси годинників);

  (ij) вироби групи 94 (наприклад, меблі, лампи (світильники) та освітлювальне обладнання, збірні будівельні конструкції);

  (k) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар);

  (l) вироби товарної позиції 9606 (наприклад, ґудзики) або товарної позиції 9614 (наприклад, люльки для куріння); або

  (m) вироби групи 97 (наприклад, твори мистецтва).

  Загальні положення

  Термін “керамічні вироби” означає вироби, одержані:

  (A) Випалюванням неорганічних, неметалічних матеріалів, попередньо приготовлених і сформованих, як правило, за кімнатної температури. Сировина містить у собі, серед іншого, глини, кремнієвмісні речовини, тугоплавкі речовини, такі як оксиди, карбіди, нітриди, графіт або інші вуглецеві речовини та, в окремих випадках, зв”язувальні речовини, наприклад, вогнетривкі глини і фосфати.

  (B) З гірської породи (наприклад, стеатиту), випаленої після формування.

  Процес виробництва керамічних виробів, зазначених вище в пункті (А) (незалежно від складового їхнього матеріалу), містить у собі такі основні стадії:

  (i) Приготування пасти (або керамічної маси).

  У деяких випадках (наприклад, під час виробництва виробів зі спеченого глинозему) сировина використовується безпосередньо у вигляді порошку з доданням невеликої кількості мастильної речовини. У більшості випадків, проте, спочатку приготовляють пасту. Для цього потрібно визначити пропорції і змішати різні складові між собою і, в разі потреби, застосувати помел, просівання, фільтр-пресування, перемішування, стабілізацію та деаерацію. Деякі вогнетривкі вироби виготовляють також із щільноагрегатної суміші у сполученні з дрібними фракціями, а також з невеликою кількістю рідкої зв’язувальної речовини, яка може бути водомісткою (наприклад, смола та смоляні речовини, фосфорна кислота, лігніновий спирт).

  (ii) Формування.

  Приготовленим порошку або пасті надається, наскільки це можливо, бажана форма. Це досягається екструзією (крізь матрицю), пресуванням, формуванням, литтям або вручну. Іноді після ручної обробки застосовують обробку механічну.

  (iii) Сушіння одержаних виробів.

  (iv) Випалювання.

  Під час цієї операції “сирець” нагрівають до температури 800 °С або вище залежно від складу виробу. Після випалювання зерна щільно спікаються в результаті дифузії, хімічних перетворень або часткового розплавлення.

  Вироби, що були нагріті до температур менше 800 °C, з метою отвердження смоли, прискорення реакцій гідратації, для видалення води або інших летких компонентів, не вважаються такими, що пройшли випалювання в тому сенсі, як це розуміється в Примітці 1 до цієї групи. Такі вироби не включаються до групи 69.

  (v) Остаточне оброблення.

  Ознака цього процесу визначається призначенням керамічного виробу. Іноді потрібна машинна обробка для досягнення високого ступеня точності. Остаточне оброблення також може складатися з маркування, металізації або просочення.

  Керамічні вироби часто забарвлюють (у масі або по поверхні), декорують або глазурують, застосовуючи при цьому спеціально підібрані фарби або світловідбивні речовини, склоподібні емалі та глазурі, суспензії, речовини, що надають виробу блиску, і т.д.

  Випалювання після формування являє собою суттєву відмінну особливість, яка обумовлює різницю між предметами цієї групи і мінеральними чи кам”яними виробами групи 68, які, як правило, не випалюють, а також різницю між виробами цієї групи і виробами зі скла групи 70, під час виготовлення яких складові, що скліють повністю розплавляються.

  Залежно від складу і типу процесу випалювання одержують такі вироби:

  1. Вироби з кремнеземистого кам”яного борошна або з аналогічних кремнеземистих порід, а також вогнетривкі вироби підгрупи I (товарні позиції 6901–6903).
  2. Інші вироби з традиційної кераміки, кам”яної кераміки, фаянсу або фарфору, а саме складові підгрупи II (товарні позиції 6904–6914).

  До цієї групи не включаються:

  (a)  керамічний бій та уламки розбитої цегли (товарна позиція 2530);

  (b) вироби товарної позиції 2844;

  (c) блоки, пластини, стержні та аналогічні напівфабрикати з графіту та інших вуглецевих матеріалів, застосовуваних, наприклад, в електрощітках (товарна позиція 3801) (див. відповідні пояснення);

  (d) елементи різальні з п”єзоелектричних керамічних матеріалів у нескладеному вигляді, наприклад, з титанату барію або титанату цирконату свинцю (товарна позиція 3824);

  (e) вироби товарної позиції 6804;

  (f) вироби зі склокераміки (група 70);

  (g) спечені суміші з порошків недорогоцінних металів і гетерогенні суміші близьких за властивостями недорогоцінних металів, одержані плавленням (розділ XV);

  (h) металокераміка товарної позиції 8113;

  (ij) пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для інструментів у нескладеному вигляді з металокераміки (товарна позиція 8209) та інші вироби групи 82.

  Підгрупа I

  Вироби з кремнеземистого кам”яного борошна або
  з аналогічних кремнеземистих порід та вогнетривкі вироби

  Загальні положення

  До цієї підгрупи включаються такі вироби, які містять або не містять глину:

  (A) До товарної позиції 6901 входять керамічні вироби, одержані випалюванням після формування з кремнеземистого кам”яного борошна або аналогічних кремнеземистих порід, таких як кізельгур, триполіт або діатоміт (переважно включаються до товарної позиції 2512), або з оксиду кремнію, одержаного спалюванням певних рослинних речовин (наприклад, із золи рисових зерен). Ці матеріали  зазвичай  змішують зі зв”язувальними речовинами (такими як глина або оксид магнію), а іноді з іншими речовинами (наприклад, з азбестом, волосом, тирсою, вугільним пилом).

  Ці вироби мають малу масу і пористу структуру, що робить їх прекрасними теплоізоляторами, застосовуваними в будівництві, для теплоізолювання газових і парових труб. Деякі з цих матеріалів застосовуються як вогнетривкі вироби для будівництва промислових печей, домен, парогенеруючих котельних установок (бойлерів) або інших промислових об”єктів та у випадках, коли від матеріалу вимагаються легкість, мала теплопровідність і висока термостійкість. Інші вироби використовуються як теплоізолятори за робочих температур менше 1000 °C.

  (B) У товарних позиціях 6902 та 6903 розглядаються вогнетривкі вироби, тобто випалені вироби, що характеризуються особливою термостійкістю (наприклад, порядку 1500 °С та вище), які використовуються в металургії, виробництві скла і т.д.. Залежно від призначення, до вогнетривких виробів можуть також пред”являтися вимоги витримувати великі перепади температур, бути добрими або теплоізоляторами, або теплопровідниками, мати малий коефіцієнт теплового розширення, бути пористими чи мати щільну структуру, витримувати вплив руйнувальних матеріалів, з якими вони контактують, мати високу механічну міцність та зносостійкість і т.д.

  Проте для включення до товарної позиції 6902 або 6903 як вогнетривкі вироби ці вироби повинні не лише мати здатність протистояти високим температурам, але і бути призначені для роботи при високих температурах. Так, до товарної позиції 6903 включаються тиглі з агломерованого глинозему, у той час як напрямники текстильних машин з того ж матеріалу відносяться до товарної позиції 6909, оскільки вогнетривкість не є їхньою обов”язковою якістю.

  Основними типами вогнетривких виробів є:

  (1) Високоглиноземні вогнетривкі матеріали з високим вмістом оксиду алюмінію на основі бокситу, муліту або корунду (іноді в суміші з глинами) або на основі кіаніту, силіманіту чи андалузиту (силікати алюмінію) у суміші з глинами, або на основі спеченого глинозему.

  (2) Алюмосилікатні вогнетривкі матеріали (тобто основані на вогнетривкій глині з доданням невеликої кількості шамоту).

  (3) Кремнеземисті та напівкремнеземисті вогнетривкі матеріали (основані на піску, подрібненому кварці, кремнієвій гальці і т.д. і зв”язані глиною чи вапном).

  (4) Магнезитові вогнетривкі матеріали на основі магнезиту (джіобертиту), морської магнезії або доломіту; вогнетривкі матеріали на основі хроміту або оксиду хрому; хромомагнезитові вогнетривкі матеріали.

  (5) Вогнетривкі матеріали на основі карбіду кремнію.

  (6) Вогнетривкі матеріали з оксиду цирконію або силікату цирконію, зазвичай агломеровані глиною; вогнетривкі матеріали на основі оксиду берилію, оксиду торію, оксиду церію і т.д.

  (7) Вогнетривкі матеріали на основі графіту або інших видів вуглецю, зазвичай агломеровані смолою, дьогтем чи глиною. (Вироби з графіту або інших вуглецевих речовин, застосовувані в електротехніці, включаються до товарної позиції 8545).

  (8) Вогнетривкі матеріали на основі інших речовин, наприклад, нітриду кремнію, нітриду бору, титанату алюмінію і родинних сполук.

  Вогнетривкі матеріали застосовуються переважно для футерування доменних і коксових печей, установок для крекінгу нафти, склоплавильних печей та аналогічних промислових установок, а також для виготовлення резервуарів, тиглів та інших установок для хімічної, склоплавильної, цементної, алюмінієвої та інших галузей металургійної промисловості.

  Проте до товарних позицій 6902 та 6903 не включаються вироби, які, хоча іноді і називаються вогнетривкими та напіввогнетривкими, не здатні витримувати технологічні температури типу описаних вище. Такі вироби включаються до відповідних товарних позицій підгрупи II.

  Пояснення до товарної позиції 6901: 

  6901 00 00 00

  Цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам’яного борошна (наприклад, з кізельгуру, триполiту або дiатомiту) або з аналогiчних кремнеземистих порiд

  До цієї товарної позиції включаються всі вироби, виготовлені з матеріалів, зазначених у назві товарної позиції, незалежно від їхнього вигляду (тобто цегла, блоки, плити, панелі, плитки, черепиця, порожнисті брикети, оболонки циліндрів, труби), як вогнетривкі, так і невогнетривкі.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) цегла легка невогнетривка, яка не містить кремнеземисте кам”яне борошно або аналогічні кремнеземисті породи (тобто виготовлена з матеріалу, який містить рублену солому, тирсу, торф”яні волокна і т.д., і в яких у процесі випалювання вигоріла органічна речовина, утворивши пористу структуру) (товарна позиція 6904);

  (b) пластини фільтрувальні з матеріалу, що містить кізельгур і кварц (товарна позиція 6909).

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Дивись пояснення до цієї групи, Загальні положення до підгрупи І, абзац (А)

  Ця товарна позиція включає теплоізолюючу цеглу, яку одержують формуванням і випалюванням діатомової (інфузорної) землі.

  Пояснення до товарної позиції 6902: 

  6902

  Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi будiвельнi матерiали, крiм виробiв з кремнеземистого кам’яного борошна або з аналогiчних кремнеземистих порiд:

  6902 10 00 00

  – з вмістом більш як 50 мас.% елементiв Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, СаО або Cr2O3

  6902 20

  – з вмістом більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3), кремнезему (SiO2) чи сумiші або сполуки цих продуктів:

  6902 20 10 00

  – – з вмістом 93 мас.% або бiльше кремнезему (SiO2)

   

  – – iншi:

  6902 20 91 00

  – – – з вмістом більш як 7 мас.%, але менш як 45 мас.% глинозему (Al2O3)

  6902 20 99 00

  – – – iншi

  6902 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються вогнетривкі вироби (крім перерахованих у товарній позиції 6901), зазвичай застосовувані для спорудження печей, домен, сушарок або інших установок для металургійної, хімічної, керамічної, склоплавильної та інших галузей промисловості.

  До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

  (1) Брикети всіх форм (паралелепіпеди, клиноподібні, циліндричні, напівциліндричні форми і т.д.), включаючи замкові цеглини та інші фасонні цеглини складних форм (наприклад, цеглини, вгнуті з однієї сторони і плоскі з інших сторін), навіть якщо вони легко розрізняються як спеціально призначені для спорудження будь-якої установки або механізмів, описаних у розділі XVI.

  (2) Вогнетривкі блоки і плитки [черепиця] для підлоги, стін, камінів і т.д.

  До цієї товарної позиції не включаються труби (у тому числі жолоби у формі напівциліндрів), куточки, коліна та фітинги для труб з вогнетривких матеріалів (товарна позиція 6903).

  Пояснення до товарної підпозиції:

  6902 10

  У виробах, включених до цієї підпозиції, слід визначити вміст MgО, CaО або Cr2O3.  зазвичай це досягається визначенням вмісту елементів (тобто Mg, Ca або Cr), а виходячи з цієї кількості, можна розрахувати еквівалентні концентрації їхніх оксидів. Наприклад, 40 % Ca відповідають 56 % CaО, а 24 % Mg відповідають 40 % MgО. Так, виріб на основі силікату кальцію, в якому міститься 40 % Ca (що відповідає 56 % CaО), повинен включатися до цієї товарної  підпозиції.

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  6902

  Дві основні характеристики вогнетривких виробів, охоплених цією товарною позицією, полягають у тому, що вони повинні мати конус Зегера, еквівалентний, щонайменше, 1500 оC (визначений відповідно до Рекомендації ІSO R 528-1966 і R 1146-1969), і що вони дійсно призначені для використання, що вимагає такого ступеню вогнетривкості.

  Дивись також Пояснення до цієї групи, Загальні положення до підгрупи І, пункт (B)

  Додаткові пояснення до товарної категорії:

  6902 10 00

  Дивись Пояснення до товарної підпозиції 6902 10.

  Пояснення до товарної позиції 6903: 

  6903

  Інші вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад, реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi), крiм виробiв з кремнеземистого кам’яного борошна або аналогiчних кремнеземистих порiд:

  6903 10 00 00

  – з вмiстом більш як 50 мас.% графiту або iнших форм вуглецю або сумiшей цих продуктiв

  6903 20

  – з вмістом більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або сумiші, або сполуки глинозему з кремнеземом (SiO2):

  6903 20 10 00

  – – з вмістом менш як 45 мас.% глинозему (Al2O3)

  6903 20 90 00

  – – з вмістом 45 мас.% або бiльше глинозему (Al2O3)

  6903 90

  – iншi:

  6903 90 10 00

  – – з вмiстом більш як 25 мас.%, але не більш як 50 мас.% графiту або iнших форм вуглецю або їх сумiшей

  6903 90 90 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються всі вогнетривкі вироби, що не зазначені або не включені в попередніх товарних позиціях.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Вироби, які є, на відміну від описаних у товарній позиції 6902, найчастіше нефіксованими деталями, як, наприклад, реторти, посудини для хімічних реакцій, тиглі, пробірні чашки та аналогічні вироби, призначені для використання у виробництві або в лабораторних умовах, муфелі, насадки, заглушки, сопла пальників та аналогічні частини печей; капсули для випалювання, підпірки та інші деталі випалювальних печей для підтримки і відділення фаянсових виробів під час випалювання; кожухи та стержні; штативи для тиглів, виливниці і т.д.

  (2) Труби і трубки (включаючи напрямні жолоби у формі напівциліндрів), куточки, коліна та аналогічні труби або фітинги для труб, навіть якщо вони призначені для використання як постійна арматура в будівельних роботах.

  Проте сюди не включаються конуси Зегера (керамічні плавкі датчики температури) (див. пояснення до товарної позиції 3824); їх не випалюють після формування.

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Перший абзац Пояснень до товарної позиції 6902 повністю застосовується до цієї позиції. Відповідно, ця товарна позиція виключає зроблені з спеченого глинозему нитконапрямлячі для ткацьких верстатів, інструментів та ручок інструментів з тих самих чи інших вогнетривких матеріалів, кульки, гранули з вогнетривкого глиноземо-силікату, використовувані як опорне середовище для хімікатів, що служать каталізаторами (тобто, як носії каталізаторів) в різних виробничих процесах тощо.

  Підгрупа II

  Інші керамічні вироби

  Загальні положення

  До цієї підгрупи включаються керамічні вироби, крім виробів з кремнеземистого кам”яного борошна або аналогічних кремнеземистих порід і вогнетривких виробів підгрупи I.

  В УКТЗЕД ці вироби класифікуються за виглядом (цеглини, плитки [черепиця], сантехнічні вироби і т.д.), і на цю класифікацію не впливає природа використаної під час їхнього виготовлення кераміки або наявність глазурування, крім таких випадків:

  (i) керамічні плитки, плити і кубики для мозаїчних робіт та аналогічних виробів включаються до товарної позиції 6907, якщо вони неглазуровані, і до товарної позиції 6908, якщо глазуровані;

  (ii) столовий, кухонний посуд, інші господарські і туалетні вироби включаються до товарної позиції 6911, якщо вони виготовлені з фарфору, і до товарної позиції 6912, якщо вони виготовлені з інших видів кераміки.

  (I) Фарфор

  Фарфор означає твердий фарфор, м”який фарфор, бісквітний фарфор (включаючи пароський) та кістяний фарфор. Усі ці керамічні вироби майже суцільно оскляніли, відрізняються міцністю і практично непроникні (навіть якщо неглазуровані). Це вироби білого кольору або штучно забарвлені, напівпрозорі (якщо не мають велику товщину стінок) та резонувальні.

  Твердий фарфор виготовляють з сировини, яка складається з каоліну (або каолінових глин), кварцу, польового шпату (або фельдшпатоїдів), іноді з доданням карбонату кальцію. Її покривають безбарвною прозорою глазур”ю і потім випалюють, внаслідок чого глазур спікається з основою.

  М”який фарфор містить менше глинозему, але більше кремнезему та флюсів (наприклад, польового шпату). У кістяний фарфор, який містить меншу кількість глинозему, входить також фосфат кальцію (наприклад, у вигляді кісткової золи); напівпрозора речовина виходить у результаті цього за більш низької температури випалення, ніж у твердого фарфору. Глазур  зазвичай наноситься вторинним низькотемпературним випалювання, що дозволяє використовувати більшу розмаїтість підглазурних фарб.

  Бісквітний фарфор є неглазурованим фарфором. Його різновид, пароський фарфор (іноді його називають каррарським фарфором), – спеціальна дрібнозерниста жовтувата речовина, яка містить велику кількість польового шпату і часто подібна на вигляд до пароського мармуру, що і визначило її назву.

  (II) Інші керамічні вироби

  Керамічні вироби, крім фарфору, містять у собі:

  (A)  Пористі керамічні вироби, непрозорі, на відміну від фарфору, пропускають рідину, металеві предмети без великих зусиль залишають подряпини на їхній поверхні, на зламі вони прилипають до язика. Така кераміка включає:

  (1) Керамічні вироби зі звичайних залізовмісних і вапняних глин (цегельної глини). Вони тьмяні, землистої структури,  зазвичай  коричневі, червоні або жовті.

  (2) Широкий спектр білих або забарвлених керамічних виробів (гончарні вироби, майоліка, дельфтський фаянс і т.д.). Вироби пористої структури, щоб вони стали непроникними, потрібно глазурувати (наприклад, за допомогою прозорих і непрозорих глазурей типу білих або кольорових оксидів металів). Гончарні вироби і т.д. виготовляються з дрібнопросіяних глин, змішаних з водою. Ці види продукції відрізняються дрібнозернистою структурою, одержаної внаслідок випалювання за більш високій температури, ніж у випадку кераміки зі зазвичайної глини; від фарфору вони відрізняються тим, що не суцільно оскляніли.

  (B) Вироби з кам”яної кераміки, що хоча і мають досить щільну структуру і достатню твердість, яка забезпечує стійкість до впливу сталевого вістря, відрізняються від фарфору тим, що вони непрозорі і зазвичай лише частково оскляніли. Вироби з кам”яної кераміки можуть бути осклянілими (непроникними) або напівосклянілими. зазвичай вони сірого кольору або коричнюватого відтінку через домішки, які містяться у використовуваній як сировина глині, і їх, як правило, покривають глазур”ю.

  (C) Деякі вироби, називані “напівфарфор” або “імітація фарфору”, виготовлені, прикрашені і глазуровані так, щоб надати їм зовнішнього вигляду фарфору. Не є зовсім непрозорими, як глиняні гончарні вироби, і прозорими, як фарфор, вони бувають злегка прозорими в найтонкіших своїх частинах, наприклад, у основи чашок. Проте ці вироби відрізняються від справжнього фарфору грубозернистою структурою, а також тим, що вони тьмяні і неоскляніли. Під шаром глазурі вони, отже, пористі і на зламі прилипають до язика. Крім того, сталевий ніж без великих зусиль залишає подряпини на їхній поверхні, хоча слід зазначити, що на деяких видах м”якого фарфору сталь теж залишає сліди у вигляді подряпин. Вироби з такої імітації “фарфору” не вважаються справжнім фарфором.

  До цієї підгрупи включаються також деякі вироби, виготовлені формуванням і випалювання з подрібненого в порошок стеатиту та ін., зазвичай змішаного з глиною (наприклад, каолінової), польовим шпатом і т.д., але слід зазначити, що багато виробів з таких матеріалів призначені для використання в електротехнічній промисловості і, отже, включаються в групу 85. До цієї підгрупи також включаються вироби, виготовлені випалюванням стеатиту, попередньо сформованого пресуванням.

  Деякі керамічні вироби з вогнетривких матеріалів (наприклад, зі спеченого глинозему) також можуть бути включені до підгрупи II, якщо вони не належать до категорії виробів, призначених для застосування як вогнетривкі вироби (див. пояснення до товарної позиції 6909).

  Додаткові загальні положення до підгрупи II.

  Щодо визначень термінів “фарфор”, “груба кераміка (кераміка із звичайної глини)”, “фаянс” і “кам’яна кераміка”, використовуваних в товарних позиціях та товарних підпозиціях цієї підгрупи, дивись Пояснення до цієї групи, Загальні положення до підгрупи ІІ.

  Пояснення до товарної позиції 6904: 

  6904

  Цегла будiвельна, блоки для пiдлоги, плитки несучi або облицьовувальнi та аналогiчнi вироби з керамiки:

  6904 10 00 00

  – цегла будiвельна

  6904 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються невогнетривка цегла з кераміки (тобто цегла, що не витримує температуру в 1500 °С або вище) тих видів, що зазвичай застосовуються для будівлі стін, будинків, промислових труб і т.д. Ця цегла включається до цієї товарної позиції, навіть якщо вона може застосовуватися в інших цілях (наприклад, оскляніла цегла, яка іноді використовуються для мостіння доріг або у палях мостів, а також для будування будинків).

  Цегла зазвичай має відносно пористу структуру (звичайні керамічні вироби), але деяка з неї буває, у більшому чи меншому ступені, оскляніла (наприклад, цегла підвищеної міцності); остання знаходить застосування в будівельних роботах, які вимагають від матеріалу високої механічної міцності або стійкості до впливу кислот (наприклад, для будування об”єктів хімічної промисловості).

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Звичайна суцільна цегла прямокутної форми з гладкою чи рифленою поверхнею.

  (2) Вигнута цегла, іноді перфорована, призначена для димарів промислових об”єктів.

  (3) Порожниста цегла, перфорована цегла; довгі порожнисті блоки для настилання підлог і будівельні плити, застосовувані під час настилання підлог, стель і т.д., у з’єднанні зі сталевою арматурою та з тримальними або облицювальними плитками [черепицею] (тобто з керамічними підпірками для підтримки блоків під час облицювання балок).

  (4) Лицьова цегла (наприклад, для облицьовування будинків або стін, наличників, вікон або дверей, включаючи спеціальну цеглу для капітелей колон, бордюрів, фризів або інших архітектурних оздоблень).

  Так звана “подвійна цегла”, спеціально перфорована по довжині і яку розколюють перед застосуванням, включаються до цієї товарної позиції за умови, що після розколювання вона зберігає властивості будівельної цегли.

  Уся ця цегла, особливо призначена для лицювальних робіт, може бути відполірована, піддана обробці піском (шар піску наплавляється на поверхню під час випалювання), покрита тонким шаром білої чи кольорової каолінової суспензії, яка маскує колір основної поверхні, випалена чи закопчена, забарвлена в об’ємі або по поверхні (доданням оксидів металів, застосуванням залізовмісної глини або нагріванням у відновленому газовому середовищі в присутності вуглеводнів або вугілля), просочена смолою, глазурована і т.д. На одній або двох поверхнях цих виробів можуть бути ліпні, тиснені чи вирізані оздоби.

  До цієї товарної позиції також включаються легка цегла, яка виготовляється з сумішей, що містять тирсу, волокна торфу, рубану солому і т.д., які вигорають під час випалювання, і утворюють у результаті цього дуже порожнисту структуру.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) цегла з кізельгуру і т.д. (товарна позиція 6901) та вогнетривка цегла (товарна позиція 6902);

  (b) плити та плитки для мостіння, будівлі стін або печей (див. пояснення до товарних позицій 6907 і 6908).

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Критерії, що дозволяють відрізнити будівельну цеглу від плит та плиток для мостіння доріг або облицьовування, встановлені в Поясненнях до товарної позиції 6907.

  Пояснення до товарної позиції 6905: 

  6905

  Черепиця дахова, складові частини димарів, дефлектори, оздоби архiтектурнi та iншi будiвельнi керамiчнi вироби:

  6905 10 00 00

  – черепиця дахова

  6905 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включається ряд невогнетривких виробів, як правило, з грубої кераміки, частково в тому чи іншому ступені осклянілих і застосовуваних, як і цегла, для будівельних робіт.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Черепиця (плитки) покрівельна (для дахів, верхніх країв стін і т.п.). Вона зазвичай має шипи, отвори під цвяхи або сформована так, щоб забезпечити щільне з”єднання черепиць між собою, і відрізняється від плиток [черепиці] товарних позицій 6907 та 6908. Вона може бути плоскою, напівциліндричною або мати спеціальну форму для верхівок карнизів, гребенів дахів, зовнішніх кутів вальм чи жолобів і т.д.

  (2) Дефлектори, парасолі над димарями, деталі облицювання димоходів, заслінки димоходів і т.д.

  (3) Оздоби архітектурні для будинків, стін, воріт і т.д. (наприклад, карнизи і фризи); гаргулі (фігурні жолоби); педименти, розетки, балюстради, пояски, капітелі; фронтони, верхівки карнизів, оздоби для дахів і гребенів дахів і т.д.

  (4) Інші будівельні вироби з кераміки, наприклад, решітки вентиляторів; решітки, використовувані як основи для гіпсових виробів, утворені з дротяної сітки, виконані з пластинами або хрестоподібними зчленуваннями з випаленої глини в місцях перетину дротів, причому в цих виробах випалена глина є основним компонентом.

  Усі ці вироби включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, рівні вони, чи покриті шаром піску або каоліновою суспензією, забарвлені в масі, просочені іншими речовинами, глазуровані, рифлені, борознисті, гофровані чи прикрашені під час формування іншим способом.

  До цієї товарної позиції не включаються, серед іншого, труби, водовідводи та аналогічні вироби типу ринв (товарна позиція 6906), навіть якщо вони використані для будівельних цілей.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  6905 10 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 6905, другий абзац, пункт (1).

  Черепицю дахову можна відрізнити від плитки для мостіння та облицювання завдяки тому, що вона зазвичай має гребені, дужки або інші засоби для з’єднання.

  6905 90 00

  Ця товарна категорія включає вироби, згадувані в Поясненнях до товарної позиції 6905, другий абзац, пункти (2), (3) і (4).

  Пояснення до товарної позиції 6906: 

  6906 00 00 00

  Труби керамiчнi, трубопроводи iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб

  До цієї товарної позиції включаються невогнетривкі труби, призначені, як правило, для використання у складеному вигляді для дренажу або розподілу рідин. Вони можуть мати будь-яку форму або переріз (прямого, вигнутого, відгалуженого, постійного чи перемінного діаметра і т.д.) і можуть бути глазуровані.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Дренажні труби сільськогосподарські або садівничі, виготовлені з грубої начорно обробленої порожнистої кераміки, випаленої лише за низьких температур.

  (2) Інші види труб, трубопроводи ізоляційні і водовідводи (наприклад, ринви, каналізаційні труби, трубопроводи для захисту електричних кабелів, але не для ізоляції, половинки труб у формі водостічного чи напрямного жолобу, труби для відводу води від стін будинків).

  Ці труби можуть бути з грубої неглазурованої кераміки, але їх часто роблять непроникними за допомогою глазурування або скління (наприклад, труби, використовувані в хімічній промисловості).

  (3) Фітинги труб, призначені для з”єднання або відгалуження труб (перехідні муфти, фланці, патрубки, трійники, фільтри і т.д.).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) трубоподібні частини камінів (дефлектори, парасолі над димарями, деталі для лицювання камінів, заслінки димоходів) (товарна позиція 6905);

  (b) маленькі трубки та трубовідводи (наприклад, трубки згоряння), зазвичай з фарфору, спеціально призначені для лабораторних досліджень (товарна позиція 6909);

  (c) трубопроводи ізоляційні, з’єднувальні деталі і вся трубоподібна арматура для використання в електротехнічній промисловості (зокрема, товарні позиції 8546 та 8547).

  Пояснення до товарної позиції 6907: 

  6907

  Плитка та плити для мостіння i покриття пiдлоги, печей, камінів або стiн, керамiчнi неглазурованi; кубики керамiчнi неглазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї:

  6907 10 00 00

  – плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною менш як 7 см

  6907 90

  – iншi:

  6907 90 20 00

  – – з кам’яної керамiки

  6907 90 80 00

  – – інша

  До цієї товарної позиції включаються керамічні плити і плитки облицювальні [кахлі], включаючи плитку з каменоломні, застосовувані для мостіння доріг і облицювання стін, печей і т.д., за умови, що вони неглазуровані (див. пояснення до товарної позиції 6908 щодо глазурованих виробів).

  Плити і плитки для облицювання печей і стін мають меншу товщину стосовно розмірів своєї поверхні, ніж будівельна цегла. Якщо цегла відіграє основну роль у будівельних роботах, утворюючи собою каркас будинків, то плити і плитки [кахлі] призначені для того, щоб їх прикріплювали цементом, зв”язувальною речовиною або будь-яким іншим способом до поверхні вже існуючих стін і т.д. Вони також відрізняються від черепиці тим, що зазвичай  мають плоску поверхню, у них не потрібні отвори або інші пристосування для кріплення, а також тим, що їх прикріплюють поруч, не накладаючи один на одного. Плити більше плиток [кахлів] і зазвичай  прямокутної форми; плитки [кахлі] можуть мати різну форму (шести-, восьмикутні і т.д.). Плитки [кахлі] застосовуються переважно для облицювання стін, камінів, печей, підлог та доріжок; плити використовуються переважно для мостіння доріг, підлог або камінів. Вироби обох категорій можуть бути виконані з грубої кераміки, але вироби, піддані особливо великим навантаженням, частіше оскляніли, наприклад, плитки [кахлі] з кераміки, фарфору або випаленого стеатиту (наприклад, плитки [кахлі] для облицювання дробарок і т.д.).

  Деякі керамічні плитки застосовуються лише для мостіння; на відміну від цегли вони  зазвичай мають форму кубів або усічених пірамід. Як правило, їх виготовляють з грубої кераміки, або у виняткових випадках, з фарфору (наприклад, плитки для позначення пішохідних переходів).

  Отже, класифікація виробів цієї товарної позиції визначається в більшому ступені їхньою формою і розмірами, ніж структурою. Так, цегла, придатна для застосування як у будівництві, так і у мостінні доріг (наприклад, оскляніла цегла), не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 6904).

  Вироби цієї товарної позиції можуть бути забарвлені в масі, під мармур, піддані рифленню, калюванню, гофрируванню і т.д., але не глазуруванню.

  За умови дотримання вищезгаданих положень, до цієї товарної позиції також включаються:

  (1) Бордюрна, насадкова, плінтусна, фризова, кутова або інша плитка [кахлі], призначена для доведення облицювальних робіт і робіт з мостіння.

  (2) Подвійні плитки [кахлі], які розколюють перед застосуванням.

  (3) Кубики для мозаїчних робіт без основи або на паперовій чи іншій основі.

  Проте, крім глазурованих виробів, до цієї товарної позиції не включаються:

  (a) плитки, спеціально призначені для столових підставок і т.д. (товарна позиція 6911 або 6912);

  (b) декоративні та аналогічні вироби товарної позиції 6913;

  (c) плитки керамічні, спеціально призначені для кухонних та інших плит (товарна позиція 6914).

  Додаткові пояснення до товарної категорії:

  6907 90 20

  Дивись Пояснення до товарної категорії 6912 00 30.

  Пояснення до товарної позиції 6908: 

  6908

  Плитка для мостіння, облицювальна для підлоги, печей, камінів чи стін керамічна глазурована; кубики керамічні глазуровані для мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі або без неї:

  6908 10 00 00

  – плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною менш як 7 см

  6908 90

  – iншi:

   

  – – з грубої керамiки:

  6908 90 11 00

  – – – подвiйна плитка типу “шпальтплаттен”

  6908 90 20 00

  – – – інша

   

  – – iншi:

  6908 90 31 00

  – – – подвiйна плитка типу “шпальтплаттен”

   

  – – – iнша:

  6908 90 51 00

  – – – – з поверхнею не більш як 90 см2

   

  – – – – iнша:

  6908 90 91 00

  – – – – – з кам’яної керамiки

  6908 90 93 00

  – – – – – з фаянсу або тонкої керамiки

  6908 90 99 00

  – – – – – iнша

  До цієї товарної позиції включаються вироби, перераховані в попередній товарній позиції, але лише глазуровані і частіше глазуровані після декорування (див. також пояснення до товарної позиції 6907).

  У цій товарній позиції термін “глазуровані” означає способи, які передбачають застосування емалей, глазурі і т.д. товарної позиції 3207, соляне глазурування (коли поварена сіль додається в піч, де вона випаровується, вступаючи в реакцію з глиняною структурою вироби з утворенням глазурі) і т.д.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  6908 90 11, 6908 90 20

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 6912 00 10.

  6908 90 11

  Для виробництва плитки типу “шпальтплаттен” підготовлена пластична маса формується за допомогою екструзійного преса в подвійні плитки, які розрізаються за встановленою довжиною, сушаться та випалюються.

  Після випалу подвійні плитки розділяються (розколюються) на окремі плитки. Виступи на зворотному боці є характерною ознакою для плитки типу “шпальтплаттен”.

  Технологія виробництва подвійної плитки типу “шпальтплаттен” передбачає наявність східчастого краю на її двох довгих боках. У процесі виробництва цей край захищає лицьовий бік плитки від пошкодження. Відстань між внутрішнім краєм і східчастим зовнішнім захисним краєм становить максимум 2 мм.

  Подвійні плитки типу “шпальтплаттен” виробляються різних кольорів, форм і розмірів. Їхня поверхня може бути плоскою, профільованою, рельєфною або мати іншу текстуру.

  Подвійні плитки типу “шпальтплаттен”  зазвичай  мають таки зовнішній вигляд:

  Перед розколюванням                                Після розколювання

  6908 90 31

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 6908 90 11.

  6908 90 91

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 6912 00 30.

  6908 90 93

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 6912 00 50.

  Пояснення до товарної позиції 6909: 

  6909

  Посуд та вироби керамічні для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного застосування; керамiчнi жолоби, чани та аналогiчнi ємностi, використовуванi в сiльському господарствi; керамiчнi глечики, баки та аналогiчнi вироби, використовуванi для транспортування або упаковування товарiв:

   

  – посуд та вироби керамiчні для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного використання:

  6909 11 00 00

  – – з фарфору

  6909 12 00 00

  – – вироби, в яких твердість еквiвалентна 9 або бiльше за шкалою Мооса (Mohs)

  6909 19 00 00

  – – iншi

  6909 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включається дуже широке коло виробів, які  зазвичай  виготовляють з осклянілій кераміки (кам”яна кераміка, фарфор, стеатитова кераміка і т.д.), глазурованих або неглазурованих. Проте сюди не включаються покрівельні вогнетривкі вироби, призначені для роботи в умовах високих температур, описані в загальних положеннях до підгрупи I. Але вироби, не призначені для роботи в умовах високих температур, включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони виготовлені з вогнетривких матеріалів (наприклад, напрямники для ниток у текстильних верстатах, подрібнювальні апарати і. т.д., виготовлені зі спеченого оксиду алюмінію).

  Зокрема, до цієї товарної позиції включаються:

  (1) Посуд лабораторний та інші вироби (наприклад, для дослідницьких чи промислових робіт), такі як тиглі і кришки для тиглів, чашки для випарювання, човники для спалювання, пробірні чашки; ступки і товкачики; ложки для кислот, шпателі; підпірки для фільтрів і каталізаторів; фільтрувальні пластинки, трубки, підсвічники, лійки і т.д.; водяні бані; мензурки, градуйовані посудини (крім градуйованого кухонного посуду); лабораторні чашки, кювети, ванни, ртутні лотки; маленькі трубки (наприклад, трубки для спалювання, включаючи трубки для аналізу вуглецю, сірки і т.д.).

  (2) Вироби керамічні для інших технічних цілей, такі як частини для насосів, клапани; реторти, цистерни, хімічні ванни та інші статичні контейнери з одинарними чи подвійними стінками (наприклад, для гальванізації, зберігання кислот); пробки для посудин, що містять кислоту; змійовики і колони для фракціонування і дистиляції; кільця Рашига для приладів фракціонування нафти; розмелювальні апарати, та кулі і т.д. для кульових млинів; напрямники для ниток у текстильних верстатах і штампи для видавлювання хімічних текстильних ниток; пластини, прутки, наконечники та аналогічні вироби для інструменту.

  (3) Ємності, застосовувані для комерційних перевезень або пакування товарів, наприклад, великі контейнери, сулії і т.д., для перевезення кислот та інших хімічних речовин; флакони, посудини і горщики для харчових продуктів (варення, приправ, фаршів, алкогольних напоїв і т.д.), для фармацевтичної продукції або косметики (помади, мазі, крему і т.д.), для чорнила і т.д.

  (4) Лійки, труби та аналогічні ємності, застосовувані в сільському господарстві.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) вироби товарної позиції 6804;

  (b) реторти, тиглі, муфелі, пробірні чашки та інші аналогічні вироби з вогнетривких матеріалів (товарна позиція 6903);

  (c) ємності кухонні або домашні (наприклад, чайниці, хлібниці, вази для печива) (товарна позиція 6911 або 6912);

  (d) посудини і контейнери загального призначення для лабораторій і демонстраційні посудини для ліків, кондитерських виробів і т.д. (товарна позиція 6914);

  (e) вироби з металокераміки (товарна позиція 8113);

  (f) електроприлади (вимикачі, кабельні ящики, плавкі запобіжники і т.д.) товарних позицій 8533 – 8538 та електроізолятори, ізоляційна арматура і т.д. товарної позиції 8546 або 8547.

  Пояснення до товарної підпозиції.

  Товарна підпозиція 6909 12

  До цієї товарної підпозиції включаються керамічні вироби з високими експлуатаційними характеристиками. Це вироби на основі кристалічної керамічної матриці (наприклад, оксиду алюмінію, карбіду кремнію, оксиду цирконію, або нітридів кремнію, бору чи алюмінію, або їхніх сумішей); з метою одержання композиційного керамічного матеріалу в матриці можуть бути дисперговані ниткоподібні кристали або волокна зміцнювального матеріалу (наприклад, металу або графіту).

  Ці вироби мають матрицю з дуже низькою пористістю і дрібнозернистою структурою; вони характеризуються високою стійкістю до зносу, корозії, втоми і термічному удару, міцністю за високих температур; співвідношеннями міцність – маса, порівнянними або переважаючими аналогічний показник для сталі.

  Вони часто застосовуються замість деталей зі сталі або інших металів у механічних пристроях, що вимагають малих допусків за розмірами (наприклад, для роторів турбокомпресорів, підшипників кочення та верстатів).

  Шкала Мооса, згадана в цій товарній підпозиції, характеризує матеріал за його здатністю дряпати поверхню іншого матеріалу, який розташований за шкалою нижче, ніж оцінюваний матеріал. Матеріали ранжовувані від 1 (для тальку) до 10 (для алмазу). Більшість керамічних матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками займають верхню частину шкали. Карбід кремнію та оксид алюмінію, які використовуються в кераміці з високими експлуатаційними характеристиками, відповідають 9 або більше за шкалою Мооса. Для того щоб розрізняти більш тверді матеріали, шкалу Мооса іноді розширюють, причому тальк приймають за 1, а алмаз за 15. За розширеній шкалі Мооса плавлений оксид алюмінію має твердість, еквівалентну 12, а карбід кремнію – еквівалентну 13.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  6909 11 00 – 6909 19 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 6909, другий абзац, пункти (1) і (2).

  6909 12 00

  Дивись Пояснення до товарної підпозиції 6909 12.

  6909 90 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 6909, другий абзац, пункти (3) і (4).

  Пояснення до товарної позиції 6910: 

  6910

  Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-технiчнi вироби, з кераміки:

  6910 10 00 00

  – з фарфору

  6910 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються предмети, призначені для стаціонарного встановлення на місці, у будинках і т.п.,  зазвичай  під’єднані до водопроводу або каналізаційної системи. Отже, їх потрібно зробити водонепроникними глазуруванням або тривалим випалювання (наприклад, вироби з кам”яної кераміки, фаянсу, санітарно-технічні вироби з вогнетривкої глини, штучного або осклянілого фарфору). Крім перерахованих виробів, до цієї товарної позиції також включаються такі предмети як зливні бачки туалетів.

  Керамічні зливні бачки розглядаються в цій товарній позиції незалежно від того, обладнані вони зливним механізмом чи необладнані.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються такі невеликі речі для ванних кімнат або санітарно-технічні речі як мильниці, коробочки для губок, підставки для зубних щіток, гачки для рушників, тримачі для туалетного паперу, навіть якщо вони призначені для стаціонарного кріплення на стінах, а не є переносним санітарно-технічним устаткуванням типу постільних грілок, пісуарів і нічних горщиків; ці вироби включаються до товарної позиції 6911 чи 6912.

  Пояснення до товарної позиції 6911: 

  6911

  Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарськi і туалетнi вироби, з фарфору:

  6911 10 00 00

  – посуд та прибори столові або кухонні

  6911 90 00 00

  – iнший

  Див. пояснення до товарної позиції 6912.

  Пояснення до товарної позиції 6912: 

  6912 00

  Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарськi і туалетнi вироби, з керамiки, крiм фарфорових:

  6912 00 10 00

  – з грубої керамiки

  6912 00 30 00

  – з кам’яної керамiки

  6912 00 50 00

  – з фаянсу або тонкої керамiки

  6912 00 90 00

  – iншi

  Посуд та прибори столові, кухонні, інші господарські і туалетні вироби включаються до товарної позиції 6911, якщо вони виготовлені з фарфору, і до товарної позиції 6912, якщо вони виготовлені з інших видів кераміки, таких як кам”яна кераміка, фаянс, імітація фарфору (див. загальні положення до підгрупи II).

  Отже, до цієї товарної позиції включаються:

  (A) Посуд та прибори столові, такі як кавові чи чайні сервізи, тарілки, супниці, салатниці, блюда і підноси всіх видів, кавники, чайники, цукорниці, пивні глечики, чашки, соусниці, вази для фруктів, масельнички, сільнички, баночки для гірчиці, підставки для яєць, підставки під чайники і гарячі страви, для ножів, ложок і кільця для серветок.

  (B) Посуд та прибори кухонні, такі як сотейники, каструлі всіх розмірів і форм, блюда для смаження або випікання, миски, формочки для кондитерських виробів і желе, різні вази і скрині (чайниці, хлібниці і т.д.), лійки, ополоники, мірні посудини з поділками і качалки.

  (С) Вироби інші господарські типу попільниць, ємностей для гарячої води і сірничниць.

  (D) Вироби туалетні (для використання у ванних кімнатах і туалетах, як домашніх, так і громадського користування), такі як умивальні речі (глечики для умивання і т.д.), санітарно-технічні відра, підкладні судна, пісуари, нічні горщики, плювальниці, розсіювачі душу, ванночки для промивання очей; мильниці, вішалки для рушників, підставки для зубних щіток, тримачі для туалетного паперу, гачки для рушників та аналогічні вироби для ванних і туалетних кімнат або кухонь, незалежно від способу кріплення.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) бутелі обплетені, банки, пляшки, горщики та аналогічні вироби, застосовувані для пакування або транспортування продуктів (товарна позиція 6909);

  (b) ванни, біде, раковини та аналогічні санітарно-технічні вироби (товарна позиція 6910);

  (c) статуетки та інші декоративні вироби товарної позиції 6913;

  (d) вироби керамічні, в яких обробка з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами, є більш ніж другорядної (група 71);

  (e) кавомолки та млини для приправ з керамічними контейнерами і металевими робочими частинами (товарна позиція 8210);

  (f) апаратура електротермічна (для приготування їжі, розігріву і т.д.), включаючи електронагрівальні прилади (спеціальні нагрівальні тарілки, термостійкий посуд і т.д.) товарної позиції 8516;

  (g) вироби групи 91, включаючи футляри для годинників;

  (h) запальнички товарної позиції 9613 і розпилювачі ароматичних речовин та аналогічні  вироби (товарна позиція 9616).

  Додаткові пояснення до товарної  підпозиції:

  6912 00

  Щодо класифікації в різних товарних підпозиціях цієї товарної позиції дивись також Пояснення до цієї групи і зокрема Загальні Примітки до підгрупи ІІ „Інші керамічні вироби”.

  Щодо класифікації столового посуду та приборів, кухонного посуду та приборів та інших господарських товарів декоративного характеру і, зокрема, тих, що мають декоративні рельєфні візерунки і т.і., дивись Пояснення до товарної позиції 6913, пункт (B)

  1. Пивні кухлі зазвичай класифікуються в цій товарній підпозиції; проте вони класифікуються в товарній позиції 6913, якщо:

   – їхні обідки мають таку форму або таким чином оброблені, що з них незручно пити;

   – через їхню форму їх важко тримати і підносити до рота;

   – рельєфні візерунки мають такий характер або настільки численні, що кухлі важко чистити;

   – вони мають незвичну форму (наприклад, форму черепа або жіночого погруддя);

   – вони декоровані нестійкими фарбами.

  1. Вироби у формі пивних кухлів, що мають рельєфні декоративні візерунки або подібні, але місткістю менш як 0,2 л, зазвичай входять до товарної позиції 6913.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  6912 00 10

  Ця товарна категорія включає вироби, одержувані з залізистої глини і вапняної глини (цегельної глини), які у місці розламу мають грубий матовий та кольоровий вигляд ( зазвичай  коричневий, червоний або жовтий).

  Їхні уламки гетерогенні (неоднорідні); діаметр неоднорідного елементу (частинок, включень, пор), що представляють структуру загальної маси, повинен перевищувати 0,15 мм. Тому ці елементи видно простим оком.

  Крім того, їхня пористість (коефіцієнт водопоглинання) не менш як 5 мас.%. Пористість повинна вимірюватися таким методом:

  Визначення коефіцієнта водопоглинання.

  Мета і означення

  Метою випробування є визначення коефіцієнта водопоглинання керамічного матеріалу. Цей коефіцієнт є відсотковим вмістом води, розрахованим по відношенню до початкової ваги керамічного матеріалу.

  Підготовка випробних зразків і проведення випробувань

  Для кожного виробу, що підлягає випробуванню, слід підготовити мінімум три випробних зразки. Вони повинні бути взяті з емальованих частин того самого виробу і повинні мати не більше однієї емальованої поверхні.

  Площа поверхні випробного зразка повинна становити приблизно 30 см2, а його максимальна товщина – приблизно 8 мм, включаючи емаль.

  Випробні зразки висушують в печі за температури 105C протягом трьох годин і, після охолодження в цій печі, визначають їхню масу (Wd) з точністю до 0,05 г. Потім випробні зразки відразу занурюють в дистильовану воду так, щоб вони не торкалися дна посудини.

  Зразки кип”ятять у воді протягом двох годин, після чого залишають ці зразки у воді на 20 годин. Виймають зразки і витирають воду з їх поверхні чистою, злегка зволоженою ганчірочкою. Видаляють воду з усіх западин і порожнин за допомогою злегка зволоженого тонкого пензлика. Встановлюють „вологу” масу Ww. Коефіцієнт водопоглинання випробних зразків одержується шляхом множення величини, на яку збільшується вага, на 100 і діленням на суху масу:

  (Ww – Wd)

  —————– ´ 100

       Wd

  Розрахунок  результатів

  Середня величина коефіцієнтів водопоглинання різних випробних зразків, виражена як відсоток, є коефіцієнтом водопоглинання керамічного матеріалу.

  6912 00 30

  Ця товарна категорія включає вироби, одержувані з глини, як правило, забарвлені у масі; для них характерні невеликі, непрозорі фрагменти, що утворилися в процесі відпалу в печі при досить високій температурі, при якій проходить процес сплавляння (склування). Показник прозорості слід визначати на фрагменті завтовшки не менше 3 мм за допомогою такого дослідженя:

  Дослідження показника  прозорість

  Визначення

  Контур предмета повинен бути видимий крізь зразок для досліджень завтовшки від 2 до 4 мм, розташований в темній кімнаті на відстані 50 см від закритої в коробці нової лампи з силою світлового потоку в 1350 – 1500 люменів. Лампа повинна замінятися на нову лампу після 50 годин роботи.

  Прилад для дослідження (дивись рисунок нижче)

  Прилад складається з коробки, пофарбованої зсередини білою матовою фарбою. На одному з кінців встановлюється лампа (a). На протилежному кінці роблять отвір так, щоб крізь випробний зразок (b) можна було бачити контур предмета (C).

  Розміри коробки такі:

   – довжина: довжина лампи + 50 см;

   – ширина та висота: приблизно 20 см.

  Діаметр отвору – приблизно 10 см.

  Крім того, пористість зразків (коефіцієнт водопоглинання) повинен дорівнювати 3 мас. % або менше. Пористість слід вимірювати методом, встановленим, в Пояснювальних Примітках до категорії 6912 00 10.

  6912 00 50

  Ця товарна категорія включає вироби, одержувані шляхом випалу суміші відібраних глин, („тонка кераміка”), іноді з доданням польового шпату та різних кількостей крейди (твердий фаянс, змішаний фаянс, м’який фаянс).

  Фаянсові вироби характеризуються зламом білого або світлого кольору (дещо сіруватим, кремовим або кольору слонової кістки), а вироби з тонкої кераміки – зламом різних кольорів – від жовтого до коричневого або червонувато-коричневого. Їхній злам, який має дрібнозернисту структуру, однорідний; діаметр неоднорідних елементів (частинок, включень, пор), що представляють структуру загальної маси, повинен бути менш як 0,15 мм, тому ці елементи неможна побачити неозброєним оком.

  Крім того, їхня пористість (коефіцієнт водопоглинання) становить 5 мас. % або більше. Пористість повинна вимірюватись за методом, наведеним у Поясненнях до товарної категорії  6912 00 10.

  6912 00 90

  Ця товарна категорія включає вироби, які не відповідають ні критеріям, встановленим для виробів, що підпадають під інші товарні категорії цієї товарної позиції, ні критеріям, застосовуваним до фарфорових виробів (товарна позиція 6911).

  Пояснення до товарної позиції 6913: 

  6913

  Статуетки та iншi декоративнi керамiчнi вироби:

  6913 10 00 00

  – з фарфору

  6913 90

  – iншi:

  6913 90 10 00

  – – з грубої керамiки

   

  – – iншi:

  6913 90 93 00

  – – – з фаянсу або тонкої керамiки

  6913 90 98 00

  – – – інші

  До цієї товарної позиції включається широкий ряд керамічних виробів, призначених переважно для інтер”єра будинків, установ, залів, церков і т.д., і зовнішні декоративні оздоби (наприклад, садові оздоби).

  До цієї товарної позиції не входять вироби, включені в більш конкретні товарні позиції цієї Класифікації, навіть якщо вони використані з урахуванням їхніх особливостей або декоративних цілей, наприклад:

  (a)  карнизи, фризи та аналогічні архітектурні оздоби (товарна позиція 6905);

  (b) вироби, в яких фурнітура з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами, є більш ніж другорядної (група 71);

  (c) біжутерія (товарна позиція 7117);

  (d) барометри, термометри та інші прилади групи 90;

  (e) годинники і футляри для годинників, навіть якщо останні прикрашені або являють собою, наприклад, статуетки чи інші предмети, виразно призначені для використання як футляри для годинників (група 91);

  (f) світильники, освітлювальні прилади та їхні частини, товарної позиції 9405;

  (g) іграшки, ігри і спортивний інвентар (група 95);

  (h) ґудзики, курильні трубки, настільні запальнички, розпилювачі ароматичних речовин та інші вироби групи 96;

  (ij) картини, малюнки і пастелі, виконані цілком від руки, оригінали скульптур, предмети колекціонування та антикваріат віком понад 100 років (група 97).

  До цієї товарної позиції включаються:

  (A) Вироби, що не мають утилітарної цінності, але є винятково декоративними, і вироби, призначені лише для того, щоб підтримувати або зберігати інші декоративні вироби чи посилювати їхній декоративний ефект, наприклад:

  (1) Статуї, статуетки, погруддя, барельєфи або горельєфи та інші фігурки, використовувані для інтер”єра чи екстер”єру; оздоби (включаючи прикраси, що є частинами корпусів годинників) для камінів, полиць і т.д. (фігурки тварин, символічні та алегоричні фігурки і т.д.); ліпні орнаменти у вигляді спортивного інвентарю або творів мистецтва; настінні прикраси, що включають арматуру для підвішування (декоративні диски, підноси, тарілки); медальйони; камінні екрани; штучні квіти, плоди, листя і т.д.; вінки та аналогічні прикраси для могил; дрібнички для полиць або домашніх дисплеїв-кімнат.

  (2) Розп”яття та інші церковні або релігійні прикраси.

  (3) Винятково декоративні чаші, вази, глечики, жардиньєрки.

  (B) Посуд та прибори столові та інші предмети домашнього вжитку, лише якщо їхній декоративна ознака превалює над чисто утилітарним призначенням, наприклад, підноси з рельєфним зображенням при тому, що вони не мають практичної корисності, декоровані орнаментом підноси і посуд, використовувані як декоративні блюда чи попільниці, мініатюрні дрібнички, що не мають справжньої практичної цінності, і т.д. Посуд та прибори столові та домашні речі переважно призначені для практичного застосування, і будь-яка оздоба несе вторинні функції і не повинна заважати предмету виконувати свою основну функцію. Отже, якщо декоровані предмети, описані вище, виконують своє призначення не менш ефективне, ніж їхні недекоровані аналоги, їх скоріше включають до товарної позиції 6911 або 6912, а не до цієї товарної позиції.

  (C) Вироби, крім посуду та приборів столових і предметів домашнього вжитку, застосовувані для прикраси або оздоблення будинку, установи і т.д. Наприклад, набори курильного приладдя, шкатулки для коштовностей, скриньки, коробки для сигарет, курильниці, чорнильниці, підставки для книг, прес-пап”є та аналогічні предмети, що зустрічаються на письмових столах, а також рамки для картин.

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Ця товарна позиція включає декоративні тарілки.

  Тарілка вважається декоративною, якщо одночасно:

  (1) вона має на своїй зовнішній поверхні декоративний дизайн (квіти, рослини, ландшафти, тварини, люди, міфологічні фігури, символи або відтворення творів мистецтва або творів релігійного характеру тощо.), який, виходячи з площі, що її він охоплює, робить тарілку явно придатною для декоративних цілей; і

  (2) вона не є частиною столового сервізу; і

  (3) вона відповідає одній або декільком з таких умов:

  (a) на її зовнішньому краю зроблено одне чи декілька наскрізних отворів, призначених для вставляння засобу для підвішування;

  (b) вона імпортована разом зі своєю підставкою, яка призначена для показу тарілки і не може бути використана окремо;

  (c) вона має форму, розміри або вагу, що роблять її явно непридатною для використання в практичних цілях;

  (d) матеріал, використаний для її виготовлення або оздоблення (зокрема, фарба, метал), робить її непридатною для використання в кулінарних цілях або для годування;

  (e) її корисна поверхня не є гладкою (що утрудняє миття).

  Додаткові пояснення до товарних категорій

  6913 90 10

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 6912 00 10.

  6913 90 93

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 6912 00 50.

  6913 90 98

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 6912 00 90.

  Пояснення до товарної позиції 6914: 

  6914

  Інші керамiчнi вироби:

  6914 10 00 00

  – з фарфору

  6914 90 00 00

  – інші

  До цієї товарної позиції включаються всі керамічні вироби, що не ввійшли в інші товарні позиції цієї групи або інші групи УКТЗЕД.

  До цієї товарної позиції, серед іншого, включаються:

  (1) Плити та інші нагрівальні прилади, зроблені переважно з кераміки ( зазвичай  з фаянсу, іноді з грубої кераміки, і т.д.); невогнетривкі цегельні бічні стінки; керамічні частини печей або камінів, керамічне облицювання печей, що використовують дрова як паливо, включаючи сюди спеціально призначені для печей плитки. Електронагрівальні прилади включаються, проте, до товарної позиції 8516.

  (2) Горщики недекоративні квіткові (наприклад, для сільського господарства).

  (3) Пристосування для дверей, вікон і т.д., такі як ручки і набалдашники, наличники дверних замків і т.д., ручки для ланцюжків зливних бачків.

  (4) Покажчики, номери, літери та інші знаки для вивісок і вікон магазинів, які включають або не включають друковану картинку чи текст, крім освітлених (товарна позиція 9405).

  (5) Стопори пружинні [корки] і т.д., виготовлені в основній своїй частині з кераміки (наприклад, для лимонадних пляшок).

  (6) Посудини і контейнери загального призначення для лабораторій і демонстраційні посудини для ліків, кондитерських виробів і т.д.

  (7) Різні інші вироби, такі як ручки для ножів, шкільні чорнильниці, зволожувачі для радіаторів, речі кліток для птахів.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a)  зуби штучні з кераміки (товарна позиція 9021);

  (b) іграшки, ігри та спортивний інвентар (група 95);

  (c) ґудзики, курильні трубки та інші вироби групи 96.