Ризики та протидія шахрайству 2019

V Конференція

Ризики та протидія шахрайству 2019

Створення та впровадження в роботу комплексної системи обліку земельного банку

Земля – це основний актив в агровиробництві, тому лише системне управління земельним банком, забезпечене методологією обліку, організаційною та IT структурою гарантує сталий довгостроковий розвиток та консолідацію земельних активів Компанії. Система управління земельними активами має бути фундаментом в “архітектурі” загальної системи управління аграрним підприємством. Від точності даних про площу земельних ділянок, що орендуються, залежить бюджет нарахувань по орендній платі, а від точності площі полів, що в обробітку – виробничий бюджет.

Правильно побудована ІТ інфраструктура забезпечує можливість фіксації та аналізу всіх необхідних показників земельного банку відповідно до впровадженої методології.

Враховуючи великий об’єм картографічної інформації, одним із ключових елементів ІТ інфраструктури повинна стати геоінформаційна система (ГІС). Інтеграція облікових систем (типу 1С, ERP та інших) та систем моніторингу техніки із ГІС, а також формалізація методології роботи земельної служби забезпечують прозорий облік земельного банку та створює єдине цілісне інформаційне середовище Компанії, в якому знаходяться всі дані про земельний банк (площа “в оренді” і “в обробітку”, передані і отримані по обміну земельні ділянки, терміни дії договорів оренди та інше). Оперативний доступ до цієї інформації дозволяє підвищити контроль за активами Компанії і прозорість бізнес-процесів. Це у свою чергу знижує ризики ведення бізнесу, як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Що дасть впровадження системи управління земельним банком:

 1. Підвищення контролю за активами:
 • Повна візуалізація земельного банку Компанії (дані про реальне розташування земельних ділянок), прив’язка бази даних договорів оренди до кадастрових карт;
 • Точний облік земельного банку, визначення та порівняння площ “Що рахується по обліку” та “Що реально в обробітку”;
 • Прозорість управління земельним банком, геоаналітика та гнучка звітність.
 1. Підвищення ефективності роботи фахівців:
 • Єдиний інформаційний простір, оперативність отримання інформації, доступність інформації з любої точки світу;
 • Стандартизація процесу роботи;
 • Впровадження у виробництво сучасних інструментів для обробки великого масиву різнорідних даних (Big Data) та хмарних технологій;
 • Електронний документообіг, автоматизація обліку і звітності.
 1. Підвищення інформаційної безпеки:
 • Створення єдиного сховища даних на серверах Замовника. Виключення доступу фахівців до фізичного рівня зберігання даних;
 • Авторизований доступ до інформації, розмежування прав доступу, контроль роботи користувачів, автоматичне резервне копіювання даних.