Головна Новини Ринок України Реконструкція ембріонів й управління генетичним потенціалом у скотарстві

Реконструкція ембріонів й управління генетичним потенціалом у скотарстві

Інститут тваринництва НААН повідомляє про успішне завершення експериментальних досліджень, дослідної апробації та комплектації лабораторного комплексу з реконструкції ембріонів (клонування) великої рогатої худоби.

Розроблена та апробована технологія клонування шляхом перенесення ядра соматичної клітини дозволяє отримувати генетичні копії тварин-донорів, обраних за показниками продуктивності та ефективності виробничого використання в скотарстві. Застосування вказаної технології дозволяє кардинально змінити виробничі та організаційні прийоми та підходи до управління відтворенням стада великої рогатої худоби в молочному та м’ясному скотарстві, а також здійснити перехід до програмованого тваринництва ідентичний зробленим 10-15 років тому зрушенням в рослинництві, які підвищили його ефективність в кілька разів. Результати, отримані науковцями інституту при апробації розробленої технології реконструкції сільськогосподарських тварин в молочному скотарстві показали, що:

  • питома вага життєздатних ембріонів при реконструкції ооцитів ядрами соматичних клітин тварин-донорів сягає 45,3%;
  • втрати життєздатних ембріонів в процесі кріоконсервації, зберігання та відігріву не перевищують 4%;
  • приживання ембріонів у тварин-реципієнтів впевнено перевищує 35% (при середньому показнику в інших країнах – 10%);
  • протікання вагітності у тварин-реципієнтів було нормальним без очевидних патологій.

Інститут тваринництва НААН пропонує на основі вказаної технології інноваційну послугу для підприємств тваринницького напряму з програмованого управління відтворенням стада, яка значно скоротить витрати на придбання генетичних ресурсів, імпортованих сільськогосподарських тварин, позбавить незручностей, пов’язаних зі змінами в системах утримання та годівлі, спростить ветеринарне обслуговування, підвищить резистентність тварин до захворювань, забезпечить гарантовані та керовані результати виробничої діяльності.

Комплексна програма управління відтворенням стада включає такі науково-технічні роботи та послуги:

  • оцінювання генетичного та виробничого потенціалу стада замовника з виділенням найбільш продуктивних сільськогосподарських тварин;
  • забір генетичного матеріалу (соматичних клітин) у відібраних сільськогосподарських тварин;
  • отримання реконструйованих (клонованих) ембріонів, їх кріоконсервація та зберігання;
  • перенесення ембріонів тваринам-реціпієнтам та контроль за протіканням процесу розвитку плоду;
  • народження клонів та догляд за новонародженими тваринами протягом двох місяців;
  • передача реконструйованих (клонованих) тварин замовнику.

Вказана програма дозволяє протягом коротко- або середньострокового періоду, в залежності від фінансових можливостей, отримати однорідне стадо сільськогосподарських тварин з програмованою продуктивністю на рівні найкращих сільськогосподарських тварин в підприємстві. При цьому можливості технології дозволяють формувати банки реконструйованих ембріонів з найкращих та найпродуктивніших тварин за породним складом, показниками продукції, генетичним потенціалом тощо, в залежності від завдань та обраних стратегій розвитку підприємств-товаровиробників.

Про управління генетичним потенціалом та інші інноваційні підходи у тваринництві йтиметься на Ukrainian Livestock Summit 2023 вже 13 жовтня у Київському гольф-центрі. Квитки на сайті: https://livestock-summit.com.ua/

Перегляди: 2