Головна - пояснення до групи 85

  – пояснення до групи 85

  688

  Група 85

  Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя

  Примітки:

  1. Ця група не включає:

  (а) ковдри, матраци, грілки для ніг з електро­піді­грівом, а також аналогічні вироби; одяг, взуття, грілки-навушники та інші вироби з електропідігрівом, призначені для використання людиною;

  (b) вироби скляні товарної позиції 7011;

  (с) машини та апаратуру товарної позиції 8486;

  (d) вакуумні апарати, які використовуються для медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних цілей (товарна позиція 9018); або

  (е) вироби меблеві з електропідігрівом групи 94.

  1. До товарних позицій 8501 – 8504 не включаються товари товарних позицій 8511, 8512, 8540, 8541 або 8542.

  Однак ртутно-дугові випрямлячі з металевим резервуаром включаються до товарної позиції 8504.

  1. До товарної позиції 8509 включаються лише ті електромеханічні машини, що використовуються, як правило, у побуті:

  (a) натирачі підлоги, подрібнювачі харчових продуктів, міксери, соковижималки для фруктів або овочів, різної маси;

  (b) інші апарати максимальною масою до 20 кг.

  Однак до цієї товарної позиції не включаються вентилятори або вентиляційні чи рециркуляційні витяжні шафи з вмонтованим вентилятором, з фільтрами або без них (товарна позиція 8414), центрифуги для сушіння білизни (товарна позиція 8421), машини для миття посуду (товарна позиція 8422), машини пральні побутові (товарна позиція 8450), валкові або інші машини для прасування (товарна позиція 8420 або 8451), машини швейні (товарна позиція 8452), ножиці електричні (товарна позиція 8467), а також електронагрівальні прилади (товарна позиція 8516).

  1. У товарній позиції 8523:

  (а) „твердотільні енергонезалежні пристрої для зберігання інформації” (наприклад, “карти флеш-пам’яті” або “карти електронної флеш-пам’яті”) означають пристрої для зберігання інформації із з’єднувальним роз’ємом, які містять в одному корпусі один або декілька пристроїв флеш-пам’яті (наприклад, “флеш-E2PROM” (постійні запам’ятовувальні пристрої, що перепрограмовуються з електричним стиранням інформації) у вигляді інтегральних схем, встановлених на друкованій платі. До їх складу може входити контролер у вигляді інтегральної схеми та дискретні пасивні елементи, такі як конденсатори та резистори;

  (b) термін “smart-картки” означає картки, що мають одну або більше вбудованих електронних інтегральних схем (мікропроцесор, RAM запам’ятовувальний пристрій з довільною вибіркою або ROM постійний запам’ятовувальний пристрій) у вигляді кристалів. Ці картки можуть мати контакти, магнітну смугу та вмонтовану антену, але не мають інших активних або пасивних елементів.

  1. У товарній позиції 8534 термін “друковані схеми” означає схеми, одержані шляхом формування на ізоляційній підкладці за допомогою будь-якого процесу друку (наприклад, шляхом тиснення, гальванізації, травлення) або за допомогою “плівкової” технології провідників, контактів чи інших друкованих елементів (наприклад, індуктивностей, резисторів, ємностей) окремих або з’єднаних у певному порядку, за винятком будь-яких елементів, що здатні створювати, випрямляти, модулювати або підсилювати електричний сигнал (наприклад, напівпровідникових елементів).

  До поняття “друковані схеми” не включаються схеми, об’єднані з елементами, які відрізняються від тих, що одержані у процесі друку, а також окремі дискретні резистори, ємності та індуктивності. Проте друковані схеми можуть з’єднуватися недрукованими з’єднувальними елементами.

  Тонко- або товстоплівкові схеми, що містять пасивні та активні елементи, одержані під час подібного технологічного процесу, включаються до товарної позиції 8542.

  1. У товарній позиції 8536 термін “з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів” означає з’єднувачі, які просто механічно з’єднують кінці оптичних волокон у цифровій провідній системі. Вони не виконують жодних інших функцій, таких як посилення, відновлення або зміна (модифікація) сигналу.
  2. До товарної позиції 8537 не включаються безпроводові інфрачервоні пристрої для дистанційного управління телевізійними приймачами або іншим електрообладнанням (товарна позиція 8543).
  3. У товарних позиціях 8541 та 8542:

  (а) термін “діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади” означає напівпровідникові прилади, функціонування яких полягає в зміні опору під впливом електричного поля;

  (b) термін “електронні інтегровані схеми” означає:

  (1) монолітні інтегровані схеми, в яких елементи схеми (діоди, транзистори, резистори, ємності, котушки індуктивності тощо) виконані в об’ємі (переважно) та на поверхні напівпровідника або складного напівпровідникового матеріалу (наприклад, легованого кремнію, арсеніду галію, кремній-германію, фосфіду індію) та нероздільно з’єднані між собою;

  (2) гібридні інтегровані схеми, в яких пасивні елементи (резистори, ємності, котушки індуктивності тощо) виконані за допомогою тонко- або товстоплівкової технології та активних елементів (діоди, транзистори, монолітні інтегровані мікросхеми тощо), отримані за технологією виробництва напівпровідників, з’єднаних в єдине ціле за допомогою міжелементних з’єднань або з’єднувальних кабелів на ізолювальній підкладці (склі, кераміці тощо). Ці схеми також можуть містити дискретні компоненти;

  (3) багатокристальні інтегровані схеми, які складаються з двох або більше з’єднаних між собою монолітних інтегрованих схем, неподільно об’єднаних для всіх дій та цілей, розташовані на одній або кількох ізолювальних підкладках або ні, які мають рамки з виводами або ні, але не містять ніяких інших активних чи пасивних елементів.

  Під час класифікації зазначених у цій примітці виробів товарні позиції 8541 і 8542 мають перевагу перед будь-якою іншою товарною позицією в УКТЗЕД, яка може включати такі вироби відповідно до їх функцій, за винятком товарної позиції 8523.

  1. У товарній позиції 8548 термін “використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) електричні акумулятори” означає пристрої, що стали непридатними для подальшого використання внаслідок пошкодження, перебоїв у постачанні струму, спрацювання чи з інших причин, або ті, що більше не підлягають перезарядженню.

  Примітка до підпозиції:

  1. До товарної підпозиції 8527 12 включено лише касетні плеєри з вмонтованим підсилювачем, без вмонтованого гучномовця, що здатні працювати без додаткового зовнішнього джерела електроживлення, розміри яких не перевищують 170 ´ 100 ´ 45 мм.

  Додаткові примітки:

  1. До товарних підпозицій 8519 20 10, 8519 30 00 і 8519 89 11 не включено апаратуру для відтворення звуку з лазерною системою зчитування.
  2. Примітка до товарної підпозиції застосовується із внесенням відповідних змін (mutatіs mutandіs) до товарних підкатегорій 8519 81 15 і 8519 81 65.

  Загальні положення

  (А) Обсяг і побудова групи

  До цієї групи включаються всі електричні машини та устаткування, крім:

  (а) машин та устаткування групи 84, що класифікуються там, навіть якщо вони електричні (див. Загальні положення до групи 84); та

  (b) певних виробів, виключених з цього розділу взагалі (див. Загальні положення до розділу XVІ).

  На відміну від правил, використовуваних у групі 84, товари цієї групи класифікуються тут навіть у тому випадку, якщо вони виготовлені з кераміки чи скла, крім скляних колб (у тому числі у вигляді кулі та трубки) товарної позиції 7011.

  Ця група включає:

  (1) Машини та устаткування для вироблення, перетворення чи акумулювання електроенергії, тобто генератори, трансформатори і т.д. (товарні позиції 8501 – 8504), і первинні елементи (товарна позиція 8506), та акумулятори (товарна позиція 8507).

  (2)  Деякі побутові пристрої (товарна позиція 8509), а також бритви, машинки для підстригання волосся та епіляційні апарати (товарна позиція 8510).

  (3) Деякі машини та пристрої, робота яких основана на властивостях і явищах, пов’язаних з електрикою, таких як електромагнітні явища, теплові властивості і т.д. (товарні позиції 8505, 8511 – 8518, 8525 – 8531 і 8543).

  (4) Апаратуру та пристрої для записування або відтворення звуку; відеозаписувальну або відеовідтворювальну апаратуру; частини та приладдя до такої апаратури і пристроїв (товарні позиції 8519 – 8522).

  (5) Засоби для записування звуку або засоби для аналогічного записування інших явищ (включаючи засоби відеозаписування, але крім фото- чи кіноплівки групи 37) (товарні позиції 8523).

  (6) Деякі електротехнічні вироби, які, як правило, самостійно не застосовуються, але розраховані на виконання визначеної функції як компоненти в електротехнічному обладнані, наприклад, конденсатори (товарна позиція 8532), перемикачі, плавкі запобіжники, з’єднувальні коробки і т.д. (товарна позиція 8535 або 8536), лампи (товарна позиція 8539), термоелектронні та інші лампи і трубки (товарна позиція 8540), діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади (товарна позиція 8541), Електроди вугільні (товарна позиція 8545).

  (7) Деякі вироби та матеріали, які використовують в електротехнічній апаратурі та устаткуванні через їхні провідні або ізоляційні властивості, такі як ізольований електричний провід і складання з нього (товарна позиція 8544), ізолятори (товарна позиція 8546), ізолювальна арматура та металеві трубки з внутрішнім облицюванням з ізоляційного матеріалу (товарна позиція 8547).

  У додаток до електротехнічних виробів, описаних вище, до цієї групи також включаються постійні магніти, у тому числі такі, котрі ще не намагнічені, а також робочі фіксуючі пристрої на постійних магнітах для оброблюваних деталей (товарна позиція 8505). 

  Проте слід зазначити, що до даної групи включаються тільки певні типи електротермічних пристроїв, наприклад, печі і т.п. (товарна позиція 8514), електрообладнання обігріву простору, побутові пристрої і т.п. (товарна позиція 8516).

  Далі слід зазначити, що деякі електронні модулі пам’яті (наприклад, SІMM (модулі пам’яті з однорядними виводами) та  DІMM (модулі пам’яті з дворядними виводами)), які не можуть розглядатися як товари товарної позиції 8523 і котрі не мають іншої індивідуальної функції, повинні класифікуватися на підставі примітки 2 до розділу XVІ, наступним чином:

  а) модулі, призначені для використання виключно або в основному з машинами для автоматичної обробки інформації, повинні класифікуватись в товарній позиції 8473 як частини для цих машин,

  1. b) модулі, призначені для використання виключно або в основному з іншими конкретними машинами або з декількома машинами однієї товарної позиції повинні класифікуватись як частини цих машин або груп машин, та
  2. c) модулі, визначити основне призначення яких не можливо, повинні класифікуватись в товарній позиції 8548.

  Загалом, проте, апаратура з електронагрівом включається до інших груп (переважно до групи 84), наприклад: котли парові та водяні котли з пароперегрівом (товарна позиція 8402), установки для кондиціювання повітря (товарна позиція 8415), устаткування для смаження, дистиляції або інших процесів (товарна позиція 8419), каландри чи інші валкові машини та вали до них (товарна позиція 8420), інкубатори та брудери для птахівництва (товарна позиція 8436), машини загального призначення для таврування лісоматеріалів, пробки, шкіри і т.д. (товарна позиція 8479), медична апаратура (товарна позиція 9018). 

  (B) Частини

  Що стосується частин взагалі – див. Загальні положення до розділу XVІ.

  Неелектричні частини машин або обладнання цієї групи класифікуються таким чином:

  (і)  багато з них фактично являють собою вироби, включені до інших груп (переважно до групи 84), наприклад, насоси та вентилятори (товарна позиція 8413 або 8414), крани, вентилі і т.д. (товарна позиція 8481), підшипники кулькові (товарна позиція 8482), вали передач, зубчасті передачі і т.д. (товарна позиція 8483);

  (іі) інші неелектричні частини, придатні для застосування виключно чи переважно з якоюсь певною електричною машиною цієї групи (чи з декількома машинами, включеними до тієї самої товарної позиції), слід класифікувати з тією машиною (чи тими машинами) або, якщо це підходить, у товарній позиції 8503, 8522, 8529 або 8538;

  (ііі) інші неелектричні частини включають до товарної позиції 8487.

  Пояснення до товарної позиції 8501: 

  8501

   

  Двигуни та генератори,
  електричні (крім електрогенераторних установок):

  8501 10

  – двигуни потужністю не більш як 37,5 Вт:

  8501 10 10 00

  – – двигуни синхронні потужністю не більш як 18 Вт

   

  – – інші:

  8501 10 91 00

  – – – двигуни універсальні постійного/змінного струму

  8501 10 93 00

  – – – двигуни змінного струму

  8501 10 99

  – – – двигуни постійного струму:

  8501 10 99 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8501 10 99 90

  – – – – інші

  8501 20 00

  – двигуни універсальні постійного/змінного струму потужністю понад 37,5 Вт:

  8501 20 00 10

   

  – – потужністю понад 735 Вт, але не більш як 150 кВт, для цивільної авіації

  8501 20 00 90

  – – інші

   

  – інші двигуни постійного струму; генератори постійного струму:

  8501 31 00

  – – потужністю не більш як 750 Вт:

  8501 31 00 10

  – – – двигуни потужністю понад 735 Вт, генератори постійного струму, для цивільної авіації 

   

  – – – інші:

  8501 31 00 91

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8501 31 00 98

  – – – – інші

  8501 32 00

  – – потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:

  8501 32 00 10

  – – – для цивільної авіації

  8501 32 00 90

  – – – інші

  8501 33 00

  – – потужністю понад 75 кВт, але не більш як 375 кВт:

  8501 33 00 10

  – – – двигуни потужністю не більш як 150 кВт та генератори, для цивільної авіації 

  8501 33 00 90

  – – – інші 

  8501 34 00

  – – потужністю понад 375 кВт:

  8501 34 00 10

  – – – двигуни тягові

  8501 34 00 20

  – – – генератори для цивільної авіації

  8501 34 00 90

  – – – інші

  8501 40

  – інші двигуни змінного струму однофазні:

  8501 40 20

  – – потужністю не більш як 750 Вт:

  8501 40 20 10

  – – – для цивільної авіації

  8501 40 20 90

  – – – інші

  8501 40 80

  – – потужністю понад 750 Вт:

  8501 40 80 10

  – – – для цивільної авіації

  8501 40 80 90

  – – – інші

   

  – інші двигуни змінного струму багатофазні:

  8501 51 00

  – – потужністю не більш як 750 Вт:

  8501 51 00 10

  – – – потужністю понад 735 Вт для цивільної авіації 

  8501 51 00 90

  – – – інші

  8501 52

  – – потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:

  8501 52 20

  – – – потужністю понад 750 Вт, але не більш як 7,5 кВт:

  8501 52 20 10

  – – – – для цивільної авіації

  8501 52 20 90

  – – – – інші

  8501 52 30

  – – – потужністю понад 7,5 кВт, але не більш як 37 кВт:

  8501 52 30 10

  – – – – для цивільної авіації

  8501 52 30 90

  – – – – інші

  8501 52 90

  – – – потужністю понад 37 кВт, але не більш як 75 кВт:

  8501 52 90 10

  – – – – для цивільної авіації

  8501 52 90 90

  – – – – інші

  8501 53

  – – потужністю понад 75 кВт:

  8501 53 50 00

  – – – двигуни тягові

   

  – – – інші, потужністю:

  8501 53 81 00

  – – – – понад 75 кВт, але не більш як 375 кВт

  8501 53 94 00

  – – – – понад 375 кВт, але не більш як 750 кВт

  8501 53 99 00

  – – – – понад 750 кВт

   

  – генератори змінного струму (синхронні генератори):

  8501 61

  – – потужністю не більш як 75 кВ·А:

  8501 61 20

  – – – потужністю не більш як 7,5 кВ·А:

  8501 61 20 10

  – – – – для цивільної авіації

  8501 61 20 90

  – – – – інші

  8501 61 80

  – – – потужністю понад 7,5 кВ·А, але не більш як 75 кВ·А:

  8501 61 80 10

  – – – – для цивільної авіації

  8501 61 80 90

  – – – – інші

  8501 62 00

  – – потужністю понад 75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

  8501 62 00 10

  – – – для цивільної авіації

  8501 62 00 90

  – – – інші

  8501 63 00

  – – потужністю понад 375 кВ·А, але не більш як 750 кВ·А:

  8501 63 00 10

  – – – для цивільної авіації

  8501 63 00 90

  – – – інші

  8501 64 00 00

  – – потужністю понад 750 кВ·А

  (І) Електродвигуни

  Електродвигуни являють собою машини для перетворення електричної енергії в механічну. До цієї групи входять обертові двигуни та лінійні двигуни.

  (А) Обертові двигуни призначені для вироблення механічної енергії у формі обертового руху. Вони випускаються багатьох типів і розмірів відповідно до того, працюють вони на постійному чи змінному струмі, і відповідно до галузі застосування або мети, для якої вони створені. Корпус двигуна може бути сконструйований з врахуванням конкретних умов, в яких буде працювати двигун (наприклад, пилонепроникні, бризкозахисні або вибухобезпечні двигуни; нежорсткі основи до двигунів з пасовими приводами чи до двигунів із сильною вібрацією під час роботи).

  Багато двигунів можуть включати вентилятор або будь-який інший пристрій для охолодження їх під час роботи.

  Крім пускових пристроїв до двигунів внутрішнього згоряння (товарна позиція 8511), до цієї товарної позиції включаються електродвигуни всіх типів, від малопотужних двигунів до приладів, годинників, вимикачів з годинниковим механізмом, швейних машин, іграшок і т.д. до великогабаритних потужних електродвигунів до прокатних станів і т.д.

  Двигуни включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони оснащені шківами, зубчастими передачами чи коробками передач, чи гнучким валом для приводу ручного інструменту.

  До цієї товарної позиції включаються “підвісні мотори” до човнів, які являють собою агрегат, до складу якого входять електродвигун, вал, гребний гвинт і кермо.

  Синхронні двигуни до годинникових механізмів класифікуються у цій товарній позиції, навіть якщо вони мають зубчасту передачу; проте такі синхронні двигуни, зв’язані безпосередньо з годинниковим механізмом, не входять до неї (товарна позиція 9109).

  (B) Лінійні двигуни призначені для вироблення механічної енергії у формі прямолінійного руху.

  Індукційні лінійні двигуни складаються з одного чи декількох первинних елементів, що включають магнітні кола, які, як правило, мають шарувату конструкцію (набір магнітних пластин), на яких знаходиться котушка, та з вторинного елемента, виконаного зазвичай у вигляді пластини чи профілю з міді або алюмінію.

  Ці двигуни створюють рушійну силу, коли за наявності вторинного елемента в первинному наводиться змінний струм. Ці два елементи відділені один від одного повітряним зазором, так що поступальний рух (один елемент нерухомий, інший рухається) відбувається без механічного контакту.

  Характеристики лінійного індукційного двигуна залежать від мети, на досягнення якої вони розраховані: привід потягів на повітряній подушці (первинні елементи, встановлені в транспортних засобах так, що вони охоплюють рейку (вторинний елемент), закріплену на колії); привід устаткування для перевантаження сипких вантажів (вторинна пластина, встановлена під колісним візком, рухається через ряд первинних обмоток, розташованих між рейками); привід підвісних конвеєрів (візки, обладнані первинними елементами, рухаються під вторинним профілем); розміщення транспортних засобів у гаражах або на складах (вторинні піддони переміщаються за допомогою первинних елементів, забитих у настил); керування, наприклад, поршневими насосами та клапанами (ця функція може виконуватися “полісоленоїдними” лінійними двигунами, в яких вал (вторинний елемент) рухається зворотно-поступально всередині первинного елемента кільцевої форми); установлення деталей на обробних верстатах і т.д.

  Лінійні двигуни постійного струму, що працюють за принципом взаємодії електромагнітів або електромагнітів і постійних магнітів, можуть застосовуватися як двигуни приводу (наприклад, до насосів зі зворотно-поступальним рухом поршня, як приводи до човників ткацьких верстатів), як крокові двигуни (наприклад, у невеликих конвеєрах) і т.д.

  До цієї товарної позиції входять:

  (1) Сервомотори, якщо вони подаються окремо, які складаються переважно з електродвигуна із шестеренчастим редуктором і обладнані пристроєм силової передачі (наприклад, важелем, шківом), призначеним для керування положенням регулювального пристрою в котлі, у печі чи іншому агрегаті (і, можливо, з ручним аварійним затвором).

  (2) Двигуни-сельсини, що мають статор із трьома обмотками, розташованими під кутом 1200 по відношенню один до одного, і ротор з однією обмоткою, з’єднаною з двома контактними кільцями, для застосування попарно (сельсин-давач і сельсин-приймач), наприклад, у телеметричних системах або системах дистанційного керування.

  (3) Приводи клапанів, електричні, що являють собою електродвигун із шестеренчастим редуктором і ведучим валом та в деяких випадках з різними пристроями (електричний стартер, трансформатор, маховик і т.п.) для приводу стрижня клапана.

  (ІІ) Електрогенератори

  Сюди входять машини, які виробляють електроенергію за рахунок різних джерел енергії (механічної, сонячної і т.п.), за умови, що вони не охоплені більш конкретно якою-небудь іншою товарною позицією цієї Класифікації.

  Існують дві основні категорії генераторів: генератори постійного струму (генератори із самозбудженням) і генератори змінного струму (або синхронні генератори). У принципі обидва типи складаються переважно зі статора, встановленого в корпусі, і вузла, що обертається (ротора), встановленого всередині статора на валу, що приводиться від первинного двигуна. У генераторах постійного струму на валу ротора встановлений пластинчастий колектор. Вироблюваний електрострум збирається системою вугільних щіток, які контактують з колекторними пластинами, і передається в зовнішнє коло. Генератори змінного струму в більшості випадків безщіткові, і електрострум, який вони виробляють, передається безпосередньо до зовнішнього кола. В інших генераторах змінного струму електрострум збирається за допомогою контактних кілець, установлених на валу ротора, і передається системою вугільних щіток при їх терті по контактних кільцях.

  Статор, як правило, являє собою систему електромагнітів, але в деяких типах генераторів змінного струму (магнітоелектричні генератори) застосовується система постійних магнітів. Ротор зазвичай являє собою систему витків проводу, змонтованих на шаруватому залізному осерді, така система відома як якірна. У деяких типах генераторів змінного струму обертова частина є системою електромагнітного поля.

  Електрогенератори можуть мати ручний або ножний привод, але зазвичай в них є первинний двигун (наприклад, гідравлічні турбіни, парові турбіни, вітряки, парові двигуни зі зворотно-поступальним рухом поршня, поршневі двигуни внутрішнього згоряння). Проте ця товарна позиція поширюється лише на такі генератори, які подаються без первинних двигунів.

  До цієї товарної позиції також входять фотоелектричні генератори, які являють собою панель фотоелементів у поєднанні з іншими пристроями, наприклад, акумуляторними батареями та електронними пристроями керування (регулятор напруги, інвертор і т.п.) і панелями чи блоками, укомплектованими простими елементами (наприклад, діодами для регулювання напрямку струму), які безпосередньо живлять, наприклад, двигун або електролізер.

  У таких пристроях електроенергія виробляється сонячними елементами, які перетворюють сонячну енергію безпосередньо в електричну (фотоелектричне перетворення).

  До цієї товарної позиції також входять всі електрогенератори, включаючи великі генератори для електростанцій; малі допоміжні генератори для збудження обмоток в інших генераторах; генератори різних типорозмірів, застосовувані для електроживлення в різних цілях (наприклад, на суднах, на фермах, не приєднаних до електромережі, у хімічній промисловості для електролізу, а також у дизель-електропоїздах).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) барабани або ролики з електродвигуном, для стрічкових чи роликових конвеєрів (товарна позиція 8431);

  (b) вібраційні двигуни та електромагнітні вібратори товарної позиції 8479 (див. пояснення до цієї товарної позиції);

  (c) електрогенератори складені з первинними двигунами (товарна позиція 8502);

  (d) генератори високої напруги (товарна позиція 8504);

  (e) первинні елементи та первинні батареї (товарна позиція 8506);

  (f) генератори (постійного та змінного струму), застосовувані в сполученні з двигунами внутрішнього згоряння або до електротехнічного освітлювального чи сигналізаційного устаткування, типу застосовуваного на велосипедах або в моторних транспортних засобах (товарні позиції 8511 і 8512, відповідно);

  (g) сонячні елементи, складені чи не складені в модулі, вмонтовані чи не вмонтовані в панелі, але не укомплектовані як би то не було простими компонентами для безпосереднього живлення споживачів, наприклад, двигуна, електролізера (товарна позиція 8541);

  (h) деякі електротехнічні пристрої, які іноді називають генераторами, але які фактично не виробляють електроенергію, наприклад, генератори сигналів (товарна позиція 8543);

  (іj) генератори групи 90, наприклад, генератори рентгенівського випромінювання (товарна позиція 9022); генератори, призначені для демонстраційних цілей і не придатні для інших цілей (товарна позиція 9023).

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини машин цієї товарної позиції класифікуються в товарній позиції 8503.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8501:

  До цієї товарної позиції включаються обертові електричні двигуни склоочисників без важелів або щіток, але з відповідними передаточними механізмами (циліндрична зубчаста передача та маятникова з’єднувальна тяга), котрі перетворюють обертаючий рух в маятниковий.

  Пояснення до товарної позиції 8502: 

  8502

  Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі:

   

  – електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):

  8502 11

  – – потужністю не більш як 75 кВ·А:

  8502 11 20

  – – – потужністю не більш як 7,5 кВ·А:

  8502 11 20 10

  – – – – для цивільної авіації

  8502 11 20 90

  – – – – інші

  8502 11 80

  – – – потужністю понад 7,5 кВ·А, але не більш як 75 кВ·А:

  8502 11 80 10

  – – – – для цивільної авіації

  8502 11 80 90

  – – – – інші

  8502 12 00

  – – потужністю понад 75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

  8502 12 00 10

  – – – для цивільної авіації

  8502 12 00 90

  – – – інші

  8502 13

  – – потужністю понад 375 кВ·А:

  8502 13 20

  – – – потужністю понад 375 кВ·А, але не більш як 750 кВ·А:

  8502 13 20 10

  – – – – для цивільної авіації

  8502 13 20 90

  – – – – інші

  8502 13 40

  – – – потужністю понад 750 кВ·А, але не більш як 2000 кВ·А:

  8502 13 40 10

  – – – – для цивільної авіації

  8502 13 40 90

  – – – – інші

  8502 13 80

  – – – потужністю понад 2000 кВ·А:

  8502 13 80 10

  – – – – для цивільної авіації

  8502 13 80 90

  – – – – інші

  8502 20

  – електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням:

  8502 20 20

  – – потужністю не більш як 7,5 кВ·А:

  8502 20 20 10

  – – – для цивільної авіації

  8502 20 20 90

  – – – інші

  8502 20 40

  – – потужністю понад 7,5 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

  8502 20 40 10

  – – – для цивільної авіації

  8502 20 40 90

  – – – інші

  8502 20 60

  – – потужністю понад 375 кВ·А, але не більш як 750 кВ·А:

  8502 20 60 10

  – – – для цивільної авіації

  8502 20 60 90

  – – – інші

  8502 20 80

  – – потужністю понад 750 кВ·А:

  8502 20 80 10

  – – – для цивільної авіації

  8502 20 80 90

  – – – інші

   

  – інші електрогенераторні установки:

  8502 31 00 00

  – – вітроенергетичні

  8502 39

  – – інші:

  8502 39 20

  – – – турбогенератори:

  8502 39 20 10

  – – – – для цивільної авіації

  8502 39 20 90

  – – – – інші

  8502 39 80

  – – – інші:

  8502 39 80 10

  – – – – для цивільної авіації

  8502 39 80 90

  – – – – інші

  8502 40 00

  – перетворювачі електричні обертові:

  8502 40 00 10

  – – для цивільної авіації

  8502 40 00 90

  – – інші

  (І) Електрогенераторні установки

  Термін “генераторні установки” стосується поєднання електричного генератора і будь-якого первинного двигуна, крім електродвигуна (наприклад, гідравлічних турбін, парових турбін, вітряків, парових двигунів зі зворотно-поступальним рухом поршня, двигунів внутрішнього згоряння). Генераторні установки, що являють собою генератор і первинний двигун, які змонтовані (чи призначені для монтажу) разом як єдиний агрегат або на загальній основі (див. Загальні положення до розділу XVІ), включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони постачаються разом (навіть якщо для зручності під час транспортування вони упаковані окремо).

  Електрогенераторні установки до зварювального устаткування включаються до цієї товарної позиції, коли вони постачаються окремо і без зварювальних головок або зварювальних пристроїв. Проте вони не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8515), коли постачаються разом зі своїми зварювальними головками чи зварювальними пристроями.

  (ІІ) Електричні обертові перетворювачі

  Являють собою поєднання електрогенератора і первинного двигуна, який являє собою електродвигун, постійно змонтований на загальній основі, хоча в деяких випадках обидві ці функції поєднуються в одному агрегаті і деякі обмотки є загальними. Застосовуються для перетворення характеру струму (для перетворення змінного струму в постійний і навпаки) чи для зміни певних параметрів, таких як напруга, частота або фаза змінного струму (для перетворення, наприклад, частоти 50 Гц у 200 Гц або для перетворення однофазного струму в трифазний). Інший тип обертового перетворювача (іноді називаного обертовий трансформатор) застосовується для перетворення постійного струму однієї напруги в постійний струм іншої напруги.

  Частини

  За умови додержання загальних щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8503.

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Поряд із електричним машинами та механізмами, описаними в Поясненнях до позиції 8502, частини (І) і (ІІ), ця позиція включає каскадні перетворювачі, установки Вард-Леонард і фазообертачі.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8502 39 20

  Турбогенератори приводяться в рух безпосередньо газовими або паровими турбінами. Вони мають суцільний циліндричний ротор з поздовжніми проточками, в які вмонтовані індуктивні обмотки. Ротор може бути цільним або складатися з низки суцільних секцій.

  Як правило, турбогенератори охолоджуються повітрям, але високопотужні типи охолоджуються воднем.

  Пояснення до товарної позиції 8503: 

  8503 00

  Частини, призначенi виключно або переважно для машин товарної позицiї 8501 або 8502:

  8503 00 10 00

  – кiльця фіксувальні немагнiтнi

   

  – iншi:

  8503 00 91 00

  – – з чавуну або сталі

  8503 00 99 00

  – – iншi

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), до цієї товарної позиції включаються частини машин двох попередніх товарних позицій. До дуже широкого кола частин, які сюди попадають, входять:

  (1) кожухи та корпуси, статори, ротори, контактні кільця, групи контактних кілець, щіткотримачі, котушки обмоток збудження;

  (2) електричні пластини та пластинки, крім пластин і пластинок квадратної чи прямокутної форми.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8503 00:

  До цієї товарної позиції не включаються з’єднувальні планки для електродвигунів (товарна позиція 8536).

  Пояснення до товарної позиції 8504: 

  8504

  Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:

  8504 10

  – баластні елементи для розрядних ламп або трубок:

  8504 10 20

  – – котушки індуктивності, з’єднані або не з’єднані з конденсатором:

  8504 10 20 10

  – – – для цивільної авіації

   

  – – – інші:

  8504 10 20 91

  – – – – дроселі

  8504 10 20 98

  – – – – інші

  8504 10 80

  – – інші:

  8504 10 80 10

  – – – для цивільної авіації

   

  – – – інші:

  8504 10 80 91

  – – – – дроселі для розрядних ламп або трубок

  8504 10 80 99

  – – – – інші

   

  – трансформатори з рідким діелектриком:

  8504 21 00 00

  – – потужністю не більш як 650 кВ·А

  8504 22

  – – потужністю понад 650 кВ·А, але не більш як 10 000 кВ·А:

  8504 22 10 00

  – – – потужністю понад 650 кВ·А, але не більш як 1600 кВ·А

  8504 22 90 00

  – – – потужністю понад 1600 кВ·А, але не більш як 10 000 кВ·А

  8504 23 00 00

  – – потужністю понад 10 000 кВ·А

   

  – інші трансформатори:

  8504 31

  – – потужністю не більш як 1 кВ·А:

   

  – – – трансформатори вимірювальні:

  8504 31 21 00

  – – – – для вимірювання напруги

  8504 31 29 00

  – – – – інші

  8504 31 80 00

  – – – інші

  8504 32 00

  – – потужністю понад 1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

  8504 32 00 10

  – – – для цивільної авіації

  8504 32 00 90

  – – – інші

  8504 33 00

  – – потужністю понад 16 кВ·А, але не більш як 500 кВ·А:

  8504 33 00 10

  – – – для цивільної авіації

  8504 33 00 90

  – – – інші

  8504 34 00 00

  – – потужністю понад 500 кВ·А

  8504 40

  – перетворювачі статичні:

  8504 40 30 00

  – – які використовуються з телекомунікаційною апаратурою, машинами автоматичного оброблення інформації та їх блоками

   

  – – інші:

  8504 40 55 00

  – – – пристрої для заряджання акумуляторів

   

  – – – інші:

  8504 40 82 00

  – – – – випрямлячі

   

  – – – – інвертори:

  8504 40 84 00

  – – – – – потужністю не більш як 7,5 кВ·А

  8504 40 88 00

  – – – – – потужністю понад 7,5 кВ·А

  8504 40 90 00

  – – – – інші

  8504 50

  – інші котушки індуктивності та дроселі:

  8504 50 20

  – – які використовуються з телекомунікаційною апаратурою та для джерел живлення машин автоматичного оброблення інформації та їх блоками:

  8504 50 20 10

  – – – для цивільної авіації

  8504 50 20 90

  – – – інші

  8504 50 95

  – – інші:

  8504 50 95 10

  – – – для цивільної авіації

  8504 50 95 90

  – – – інші

  8504 90

  – частини:

   

  – – трансформаторів, котушок індуктивності та дроселів:

  8504 90 05 00

  – – – електронні модулі машин товарної підкатегорії 8504 50 20 00

   

  – – – інші:

  8504 90 11 00

  – – – – осердя феритові

  8504 90 18 00

  – – – – інші

   

  – – перетворювачів статичних:

  8504 90 91 00

  – – – електронні модулі машин товарної підкатегорії 8504 40 30 00

  8504 90 99 00

  – – – інші

  (І) Електричні трансформатори

  Електричні трансформатори являють собою пристрої, які без будь-яких рухомих частин, перетворюють за допомогою індукції та із застосуванням жорстко настроєної чи регульованої системи змінний струм з одними параметрами в змінний струм з іншими параметрами (з іншою напругою, іншим повним опором і т.п.). Як правило, трансформатори являють собою одну чи дві котушки ізольованого проводу, намотаного на пластинчасті залізні осердя, хоча в деяких випадках (наприклад, у радіочастотних трансформаторах) може не бути магнітного осердя або ж осердя може бути виконане з агломерованої пилоподібної фракції заліза, фериту і т.п. Змінний струм однієї котушки (первинного кола) збуджує змінний струм зазвичай іншої сили та напруги в інших котушках (вторинне коло). У деяких випадках (автотрансформатори) є лише одна котушка, причому частина її обмотки є загальною для первинного та вторинного кіл. У броньових трансформаторах навколо трансформатора є кожух із пластинчастої сталі.

  Деякі трансформатори призначені для конкретних цілей, наприклад, узгоджувальні трансформатори для узгодження повного опору одного кола з іншим і вимірювальні приладові трансформатори (трансформатори сили струму і напруги, комбіновані вимірювальні трансформатори), застосовувані для пониження або підвищення напруги чи сили струму до рівня приєднаного до них устаткування, наприклад, вимірювальних приладів, електричних лічильників або захисних реле.

  До цієї товарної позиції включаються всі типи трансформаторів. Вони можуть бути від баластових для керування струмом, що протікає через газорозрядні лампи або трубки, невеликих, застосовуваних у радіоприймачах, приладах, іграшках і т.п., до потужних агрегатів, поміщених у масляні резервуари чи укомплектованих радіаторами, вентиляторами і т.п. для охолодження. Потужні агрегати застосовуються на електростанціях, розподільних станціях чи підстанціях. Частота може коливатися від частоти мережі до дуже високих радіочастот. До цієї товарної позиції включаються симетруючі  трансформатори, які знижують електромагнітні перешкоди за рахунок зрівноважування імпедансу в двопровідних лініях.

  Потужність трансформатора визначається як корисна потужність у кіловольтах-амперах у стаціонарному режимі за номінальної вторинної напруги (або сили струму в тих випадках, коли це справедливо), а також за номінальної частоти і без перевищення номінальних обмежень по температурі.

  Трансформатори до електрозварювального устаткування, які подаються окремо без зварювальних головок або зварювальних пристроїв, включаються до цієї товарної позиції. Проте вони не включаються до неї (товарна позиція 8515), коли подаються разом зі зварювальними головками чи зварювальними пристроями.

  До цієї товарної позиції також включаються індукційні котушки, тобто свого роду трансформатори, в яких переривчастий чи мінливий (флуктуючий) постійний струм у первинних елементах збуджує відповідний струм у вторинних. Вони можуть застосовуватися або для того, щоб підвищувати напругу до більш високої величини, чи, як у телефонному зв’язку, для того, щоб відтворювати у вторинних колах слабкі коливання струму, що відповідають коливанням, які накладаються на постійний струм у сталому режимі в первинному колі. До цієї товарної позиції включаються індукційні котушки усіх видів, крім устаткування запалювання до двигунів внутрішнього згоряння (товарна позиція 8511).

  (ІІ) Електричні статичні перетворювачі

  Устаткування цієї групи застосовується для перетворення електроенергії до параметрів, необхідних для її подальшого використання. Воно містить у собі перетворюючі елементи (наприклад, лампи) різних типів. Воно також може мати і різні допоміжні пристрої (наприклад, трансформатори, індукційні котушки, резистори, контролери і т.п.). Принцип роботи полягає в тому, що перетворювальні елементи можуть діяти по черзі: то як провідники, то як непровідники струму.

  Те, що це устаткування часто містить у собі додаткові кола для регулювання напруги вихідного струму, не впливає на його класифікацію у цій групі; точно так само на це не впливає і те, що воно іноді розглядається як регулятор напруги чи струму.

  Ця група включає:

  (А) Випрямлячі, які перетворюють змінний струм (одно- чи багатофазний) у постійний струм, що зазвичай супроводжується зміною напруги.

  (B) Інвертори, які перетворюють постійний струм у змінний.

  (C) Перетворювачі змінного струму та перетворювачі частоти, за допомогою яких змінний струм (одно- чи багатофазний) перетворюється в струм іншої частоти або напруги.

  (D) Перетворювачі постійного струму, за допомогою яких постійний струм перетворюється в струм іншої напруги.

  Електричні статичні перетворювачі можна поділити на такі основні категорії відповідно до типу перетворювального елементу, яким вони укомплектовані:

  (1) Напівпровідникові перетворювачі, основані на явищі однобічної провідності між певними кристалами. Такі перетворювачі являють собою напівпровідник (перетворювальний елемент) плюс різні інші пристрої (наприклад, радіатори, стрічкові провідники, приводи, регулятори, керуючі кола).

  Вони включають:

  (а) монокристалічні напівпровідникові випрямлячі, в яких як перетворювальний елемент застосовується пристрій, що містить кристали кремнію чи германію (діод, тиристор, транзистор);

  (b) полікристалічні напівпровідникові випрямлячі, в яких застосовується диск із селену.

  (2) Газорозрядні перетворювачі, такі як:

  (а) ртутно-дугові випрямлячі. Їх перетворювальний елемент являє собою скляну оболонку або металеву вакуумну посудину, в якій знаходиться ртутний катод та один чи кілька анодів, крізь які пропускається струм, який випрямляється. Вони комплектуються допоміжними пристроями, наприклад, для охолодження та іноді для підтримання вакууму.

  Існують дві категорії газорозрядних випрямлячів, які розрізняються за механізмом дії пристрою для надання первинного заряду: “екситрони” (з розрядними анодами) та “ігнітрони” (з підпалювальними електродами);

  (b) термоіонні випрямлячі з катодами розжарення. Їхній перетворювальний елемент (наприклад, тиратрон) схожий з відповідним елементом ртутно-дугових випрямлячів з тією різницею, що він має катод розжарювання замість ртутного катоду.

  (3) Перетворювачі з механічним перетворювальним елементом, основані на використанні однобічної провідності різних контактів, такі як:

  (а) контактні випрямлячі (наприклад, випрямлячі з кулачковими валами), в яких є пристрій, металеві контакти якого розмикаються і замикаються синхронно з частотою змінного струму, що випрямляється;

  (b) ртутні струминні випрямлячі з обертовим струменем ртуті, синхронізовані по частоті змінного струму; струмінь ртуті спрямований на нерухомий контакт;

  (c) вібраторні випрямлячі з тонким металевим язичком, які коливаються з частотою змінного струму; язичок доторкається до контакту, розміщеного таким чином, що з джерела надходить електроенергія.

  (4) Електролітичні випрямлячі, дія яких основана на тому, що поєднання певних речовин, застосовуваних як електроди, у поєднанні з визначеними певними рідинами, застосовуваних як електроліти, дозволяє протікання струму лише в одному напрямку.

  Електричні статичні перетворювачі можуть застосовуватися в різних цілях, наприклад:

  (1) Як перетворювачі для живлення приводу стаціонарних машин або транспортних засобів з електричним приводом (наприклад, локомотивів).

  (2) Як перетворювальні джерела живлення, такі як зарядні пристрої акумуляторів (які являють собою переважно випрямлячі з відповідним трансформатором і устаткуванням регулювання струму), перетворювачі для гальванізації та електролізу, аварійні енергоджерела, перетворювачі до установок, які виробляють постійний струм високої напруги, перетворювачі до нагрівальних цілей та для живлення електромагнітів.

  Також сюди відносяться перетворювачі, відомі як генератори високої напруги (застосовуються, зокрема, в радіоапаратурі, емісійних трубках, мікрохвильових трубках, іонно-променевих трубках), які перетворюють струм від будь-якого джерела, як правило мережі, у постійний струм високої напруги, необхідний для живлення відповідного устаткування через випрямлячі, трансформатори і т.п.

  До цієї товарної позиції також включаються стабілізовані джерела живлення (випрямлячі, об’єднані з регулятором), наприклад, блоки безперебійного електроживлення для ряду електронного устаткування.

  Проте генератори високої напруги (чи трансформатори), спеціально призначені для радіологічної апаратури, включаються до товарної позиції 9022. Автоматичні регулятори напруги включаються до товарної позиції 9032.

  (ІІІ) Котушки індуктивності і дроселі

  Являють собою котушку з проводом, яка у разі підключення до кола змінного струму своєю самоіндукцією обмежує або запобігає протіканню змінного струму. Сюди відносяться пристрої від невеликих дроселів, застосовуваних у радіосхемах, приладах і т.д., до великих котушок, які часто заливають бетоном і застосовують у силових мережах (наприклад, для обмеження струму у випадку короткого замикання).

  Котушки індуктивності і дроселі або індуктори, одержані шляхом друкованого процесу, включаються до цієї товарної позиції.

  Відхиляючі котушки до електронно-променевих трубок входять до товарної позиції 8540.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини виробів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції. Зокрема, ртутно-дугові випрямлячі з металевими резервуарами з насосом або без нього завжди включаються як частини.

  Проте велика частина електричних компонентів пристроїв цієї товарної позиції знаходиться в інших товарних позиціях цієї групи, наприклад:

  (а) різні перемикачі товарної позиції 8536 (наприклад, перемикачі, застосовувані з багатоконтактними трансформаторами);

  (b) вакуумні чи наповнені парою ртуті трубки та лампи до ртутних випрямлячів (крім приналежних до типу з металевими резервуарами) і тиратрони (товарна позиція 8540);

  (c) напівпровідникові діоди, транзистори та тиристори (товарна позиція 8541);

  (d) вироби товарної позиції 8542.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8504:

  Поряд із виробами, згадуваними в Поясненнях до позиції 8504, ця товарна позиція також включає:

  1. регульовані трансформатори і з змінним коефіцієнтом трансформації;
  2. трансформатори для флуоресцентних трубок;
  3. спеціальні трансформатори для засобів зв”язку;
  4. компенсаційні індуктивні котушки;
  5. вихідні індуктивні котушки;
  6. згладжувальні котушки індуктивності;
  7. котушки індуктивності з рухомим осердям для зміни індуктивності;
  8. баластні опори (дроселі) для електричних розрядних ламп та трубок;
  9. пупінські котушки;
  10. котушки Годфрі;
  11. стабілізовані блоки живлення (випрямляч з регулятором).

  Ця позиція також включає селенові або міднооксидні випрямні елементи, одинарні (зокрема, з селеновими пластинками) або комбіновані.

  Проте, до цієї групи не включаються германієві або кремнієві монокристалічні випрямлячі, що являються дискретними компонентами (наприклад, випрямляючі діоди), або випрямлячі, що являють собою інтегральні схеми, особливо мікросхеми, незалежно від того, обладнані вони охолоджуючими або ізолюючими пристроями або не обладнані, і т.п. Примітка 8 до цієї групи відносить подібні компоненти до товарної позиції 8541 або 8542 (див.також примітку 2 до цієї групи).

  Крім того ця товарна позиція не включає:

  (a) комутатори для багатоканальних трансформаторів (товарна позиція 8536);

  (b) випрямні лампи та трубки, такі, як газотрони, тиратроны, ігнітрони і високовольтні випрямні трубки для рентгенівського обладнання (товарна підпозиція 8540 89);

  (c) регулятори напруги товарної позиції 9032.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8504 40 30

  Ця товарна категорія включає статичні перетворювачі для телекомунікаційної апаратури чи обчислювальних машин та їх блоків, які:

  • мають, як правило, стабілізуючі кола;
  • мають характерну вихідну напругу, наприклад: 3,3; 5; 12; 24; 48 чи 60 В.

  Статичні перетворювачі для телекомунікаційної апаратури чи обчислювальних машин та їх блоків слугують для перетворення змінного струму мережі живлення в постійний струм потрібної величини.

  Так зване джерело безперебійного живлення (ДБЖ), яке використовується разом з обчислювальними машинами, забезпечує резерв електроенергії (з сигналізацією про стан мережі) у разі вимкнення живлення, що запобігає втраті даних.

  8504 90 05

  Визначення терміну “електронні модулі” див. в Поясненнях до товарної категорії 8443 99 10.

  8504 90 91

  Визначення терміну “електронні модулі” див. в Поясненнях до товарної категорії 8443 99 10.          

  Пояснення до товарної позиції 8505: 

  8505

  Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; електромагнітні піднімальні головки:

   

  – магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування:

  8505 11 00 00

  – – металеві

  8505 19

  – – інші:

  8505 19 10 00

  – – – магніти постійні з агломерованого фериту

  8505 19 90 00

  – – – інші

  8505 20 00 00

  – електромагнітні зчеплення, муфти та гальма

  8505 90

  – інші, включаючи частини:

  8505 90 20

  – – електромагніти; електромагнітні або з постійними магнітами патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації:

  8505 90 20 10

  – – – електромагніти

  8505 90 20 90

  – – – інші

  8505 90 50 00

  – – електромагнітні піднімальні головки

  8505 90 90 00

  – – частини

  До цієї товарної позиції включаються електромагніти, такі пристрої, що працюють на електромагнітах, які конкретно перераховані у цій товарній позиції, постійні магніти та пристрої для фіксації з постійними магнітами.

  (1) Електромагніти.

  Відрізняються різними розмірами та формами відповідно до мети, для якої вони призначені. Складаються переважно з проводу, навитого на осердя з м’якого заліза, що являє собою єдине ціле або пластинчасту конструкцію. Під час проходження електричного струму крізь котушку осердя набуває магнітних властивостей, які потім можна використовувати для притягання або для відштовхування.

  (2) Постійні магніти та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування.

  Постійні магніти являють собою куски твердої сталі, спеціальних сплавів або інших матеріалів (наприклад, феробариту, агломерованого з полімерними матеріалами чи синтетичною гумою), які мають постійні магнітні властивості. Їх форма залежить від мети, для якої вони призначені. Для зменшення тенденцій до розмагнічування підковоподібні магніти найчастіше мають залізний стрижень, який контактує з полюсами. Постійні магніти класифікуються у цій товарній позиції незалежно від їх застосування, включаючи невеликі магніти, застосовувані, серед іншого (іnter alіa), як іграшки.

  Вироби, призначені для використання як постійні магніти після намагнічування, можна визначити за їх формою і складом: зазвичай вони являють собою кубики чи диски (пелюстки) з металу або агломерованого фериту (наприклад, феробариту).

  (3) Електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації.

  Переважно це пристрої різних типів, в яких магніти використовуються для утримання окремих частин у процесі роботи. До цієї групи також входять кріпильні пристрої для устаткування, що не є верстатами (наприклад, магнітні пристрої для кріплення друкарських форм у друкарському устаткуванні).

  (4) Електромагнітні муфти та зчеплення.

  Існують різні види муфт і зчеплень. Деякі являють собою нерухому котушку, що охоплює рухомий якір, останній затягується в котушку в процесі пропускання струму і витягається знову пружиною під час відключення електроенергії. Ця товарна позиція також поширюється на зчеплення регульованої швидкості, в деяких з яких застосовується принцип асинхронного двигуна.

  (5) Електромагнітні гальма.

  Як правило, являють собою колодки, що під дією електромагнітів впливають на обід колеса чи на рейку. В інших застосовується принцип електромагнітної індукції, коли диск із м’якої сталі, встановлений на валу, загальмовується вихровими струмами, створюваними в ньому електромагнітами. Проте ця товарна позиція не включає механічні, гідравлічні або пневматичні гальма, керовані електромагнітними пристроями.

  (6) Електромагнітні підіймальні головки.

  Складаються переважно з електромагнітів, як правило, круглої форми і зазвичай застосовуються з підіймальними кранами (наприклад, для підіймання залізного брухту). Деякі види головок призначені для застосування в спеціальних цілях (наприклад, на рятувальних суднах для зняття металевих предметів з потерпілих катастрофу суден).

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини виробів цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) магнітний ферит зі зв’язувальною речовиною, у вигляді порошку чи котунів (товарна позиція 3824);

  (b) електромагніти, постійні магніти чи магнітні пристрої цієї товарної позиції, коли вони подані разом з машинами, апаратами, іграшками, іграми і т.д., частиною яких вони є (класифікуються з відповідними машинами, апаратами і т.д.);

  (c) засоби для магнітного записування, такі як картки з ненамагніченого, але здатного до намагнічування матеріалу, що утворює шар між двома пластмасовими пластинками, і застосовувані, зокрема, для відкривання магнітних замків (товарна позиція 8523);

  (d) електромагніти, призначені для застосування окулістами чи хірургами (товарна позиція 9018).

  Додаткові пояснення до товарної категорії:

  8505 90 20

  Ця товарна категорія включає електромагніти, встановлювані у двері автомобілів як частина центральної системи блокування дверей. Такі системи підключені до джерела живлення транспортного засобу і приводяться в дію сигналами керування від приладу електрокерування, що входить до складу системи. У випадку, коли одні з дверей відчиняють або зачиняють вручну, то інші двері транспортного засобу одночасно блокуватимуться або розблоковуватимуться автоматично.

  Проте, ця категорія не включає інжекторні клапани з електромагнітним управлінням для поршневих двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням або запалюванням від стиснення, корпуси клапанів і штоки клапанів яких оснащені магнітною обмоткою і магнітним якорем відповідно (товарна категорія 8409 91 00 або 8409 99 00).

  Пояснення до товарної позиції 8506: 

  8506

  Первинні елементи та первинні батареї:

  8506 10

  – діоксид-марганцевi:

   

  – – лужнi:

  8506 10 11 00

  – – – елементи цилiндричнi

  8506 10 18 00

  – – – інші

   

  – – iншi:

  8506 10 91 00

  – – – елементи цилiндричнi

  8506 10 98 00

  – – – інші

  8506 30 00 00

  – оксид-ртутнi

  8506 40 00 00

  – оксид-срiбнi

  8506 50

  – лiтiєвi:

  8506 50 10 00

  – – елементи цилiндричнi

  8506 50 30 00

  – – елементи кнопковi

  8506 50 90 00

  – – iншi

  8506 60 00 00

  – повітряно-цинкові

  8506 80

  – iншi первинні елементи та первинні батареї:

  8506 80 05 00

  – – батареї вугiльно-цинковi сухi з напругою 5,5 В або бiльше, але не бiльш як 6,5 В

  8506 80 80 00

  – – інші

  8506 90 00 00

  – частини

  У цих елементах електроенергія генерується за рахунок хімічних реакцій.

  Первинний елемент являє собою переважно посудину з лужним або нелужним електролітом (наприклад, гідроксидом калію чи натрію (їдким калі, їдким натром), хлоридом амонію або сумішшю хлориду літію, хлориду амонію, хлориду цинку і води), в якій занурені два електроди. Анод, як правило, цинковий, магнієвий або літієвий, а катод (деполяризувальний електрод), наприклад, з діоксиду марганцю (змішаного з вугільним порошком), з оксиду ртуті чи оксиду срібла. У літієвих первинних елементах анодом є літій, а катодом – наприклад, тіонілхлорид, діоксид сірки, діоксид марганцю чи сульфід заліза. Безводний електроліт використовується через розчинність і реактивність літію у водяних розчинах. У повітряно-цинкових первинних елементах зазвичай використовують лужний або нейтральний електроліт. Цинк використовують як анод, кисень, що дифундує в елемент, використовують як катод. Кожен електрод обладнаний клемою або іншим пристроєм для приєднання до зовнішнього кола. Основною ознакою первинного елемента є те, що він важко або погано перезаряджається.

  Первинні елементи застосовуються для живлення ряду споживачів (для дзвоників, телефонів, слухових апаратів, камер, годинників, калькуляторів, кардіостимуляторів, радіоприймачів, іграшок, портативних ліхтарів, електропогоничів для великої рогатої худоби і т.п.). Елементи можна згрупувати в батареях або послідовно, або паралельно, або послідовно-паралельно. Елементи та батареї елементів включаються до цієї товарної позиції незалежно від мети, для якої вони призначаються (наприклад, звичайні елементи для лабораторних робіт, що забезпечують постійну відому напругу, включаються до цієї товарної позиції).

  До числа елементів входять:

  (1) Рідинні елементи, в яких електролітом є рідина і які не захищені від витікання. Таким чином, рідинні елементи чутливі до орієнтації.

  (2) Сухі елементи, в яких електроліт позбавлений рухливості в поглинаючих матеріалах або гелях (наприклад, змішаний із загусником, таким як агар-агар або борошном для утворення пасти). Електроліт може бути рідким, але захищеним від витікання. Сухі елементи застосовуються переважно в переносних пристроях.

  (3) Неактивні елементи або резервні елементи або батареї, в які необхідно додати воду або весь електроліт, або частину, перш ніж ці елементи можна використовувати, або в яких електроліт повинен нагріватися, щоб стати іоно-провідним.  

  (4) Концентраційні елементи, в яких електроліт має різний ступінь концентрації в кожного електрода.

  Первинні елементи і батареї можуть виготовлятися різними по формі та розміру. Зазвичай вони мають циліндричну форму або форму таблетки.

  Деякі види елементів (наприклад, рідинні елементи і деякі неактивні елементи), як правило, постачаються без свого електроліту; проте вони включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються підзаряджувальні елементи та батареї елементів,

  оскільки вони  включаються до товарної позиції 8507 як електричні акумулятори.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), ця товарна позиція поширюється на частини елементів або батарей елементів, включаючи резервуари.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) клеми (товарна позиція 8536);

  (b) сонячні елементи (товарна позиція 8541);

  (c) вугільні електроди (товарна позиція 8545);

  (d) відпрацьовані (виснажені) первинні елементи та відпрацьовані (виснажені) первинні батареї і відходи та брухт (товарна позиція 8548);

  (e) термопари (наприклад, товарні позиції 8503, 8548, 9033).

  Пояснення до товарних підпозицій:

  8506 10, 8506 30 та 8506 40

  Класифікація в цих підпозиціях визначається складом катоду (деполяризований електрод). Проте первинні елементи з катодом з діоксиду марганцю та літієвим анодом включаються до підпозиції 8506 50 як літієві первинні елементи (див. пояснення до цієї підпозиції нижче).

  8506 50

  Класифікація у цій підпозиції визначається складом аноду.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8506 10 11

  Циліндричні елементи мають круглий поперечний переріз. Плюсовий та мінусовий полюси знаходяться на протилежних кінцях. Довжина циліндричних елементів більше за їхні діаметри:

  діаметр

  довжина

  8506 10 91

  Дивись Додаткові поясення до товарної категорії 8506 10 11

  8506 50 10           

  Дивись Додаткові поясення до товарної категорії 8506 10 11

  8506 50 30

  Висота кнопкових елементів менше за діаметр або дорівнює йому:

  висота

  діаметр

  Пояснення до товарної позиції 8507: 

  8507

  Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми:

  8507 10

  – свинцеві, що використовуються для запуску поршневих двигунів:

  8507 10 20

  – – що працюють на рідкому електроліті:

  8507 10 20 10

  – – – для цивільної авіації

  8507 10 20 20

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8507 10 20 90

  – – – інші

  8507 10 80

  – –  інші:

  8507 10 80 10

  – – – для цивільної авіації

  8507 10 80 20

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8507 10 80 90

  – – – інші

  8507 20

  – інші акумулятори свинцеві:

  8507 20 20

  – – що працюють на рідкому електроліті:

  8507 20 20 10

  – – – для цивільної авіації

  8507 20 20 20

  – – – тягові з напругою менш ніж 150 вольт та потужністю не менш ніж 150 A/годину, але не більш ніж 1200 A/годину

  8507 20 20 30

  – – – тягові інші

  8507 20 20 90

  – – – інші

  8507 20 80

  – – інші:

  8507 20 80 10

  – – – для цивільної авіації

   8507 20 80 90

  – – –  інші

  8507 30

  – нікелево-кадмієві:

  8507 30 20 00

  – –  герметичні

  8507 30 80 00

  – – інші

  8507 40 00 00

  – залізо-нікелеві

  8507 50 00 00

  – гідридно-нікелеві

  8507 60 00 00

  –  літій-іонні

  8507 80 00 00

  – акумулятори інші

  8507 90

  – частини:

  8507 90 30 00

  – – сепаратори

  8507 90 80 00

  – – інші

  Електричні акумулятори (акумуляторні батареї вторинні батареї) характеризуються тим, що електрохімічна дія є оборотна, для того щоб акумулятор був заряджений. Вони застосовуються для зберігання електроенергії та як її джерело, коли в цьому виникає потреба. Крізь акумулятор пропускається постійний струм, що викликає певні хімічні зміни (заряд); коли згодом клеми акумулятора приєднуються до зовнішнього кола, ці хімічні зміни змінюються на протилежні і викликають постійний струм у зовнішньому колі (розряд). Цей цикл явищ – заряд і розряд – може повторюватися протягом терміну придатності акумулятора.

  Акумулятори переважно являють собою резервуар, наповнений електролітом, в який занурені два електроди з клемами для приєднання до зовнішнього кола. У багатьох випадках резервуар може бути розділений на кілька частин, причому кожне відділення (елемент) є саме по собі акумулятором; ці елементи, як правило, з’єднуються послідовно для забезпечення більш високої напруги. Декілька з’єднаних таким чином елементів називають батареєю. Також декілька акумуляторів можуть бути об’єднані в більш великому корпусі. Акумулятори  можуть складатися з рідинних або сухих елементів.

  Основними типами акумуляторів є:

  (1) Свинцеві акумулятори, в яких електролітом є сірчана кислота, а електродами

  – свинцеві пластинки чи свинцеві решітки, на яких розміщений активний матеріал.

  (2) Лужні акумулятори, в яких електролітом зазвичай є гідроксид калію, або їдкий калій, або гідроксид літію, або хлорид тіонілу,  а електродами наприклад:

  (і)  позитивні електроди з нікелю чи нікелевих сполук і негативні електроди з заліза, кадмію або гідриду заліза;

  (іі) позитивні електроди з покритого літієм оксиду кобальту і негативні електроди з графітової суміші;

  (ііі) позитивні електроди з вуглецю і негативні електроди з металевого літію або літієвого сплаву.

  (іv) позитивні електроди з оксиду срібла і негативні електроди з цинку.

  Електроди можуть складатися з простих пластин, ґрат, стержнів і т.д. чи з ґрат або трубок, покритих чи наповнених спеціальною пастою з активного матеріалу. Резервуари до кислотних свинцевих акумуляторів, як правило, виконані зі скла чи, що стосується автомобільних батарей, відлиті з пластмас, ебоніту або композиційного матеріалу. У потужних акумуляторах для стаціонарного застосування, які мають скляну чи свинцеву футерівку, застосовуються пластмасові чи дерев’яні ящики, тоді як резервуари до лужних акумуляторів, як правило, виконуються зі сталі або пластмас. Лужні акумулятори можуть бути визначеного розміру і форми, розроблені так, щоб вони підходили для пристрою, в якому вони є джерелом електрики. Вони можуть бути усередині водонепроникного резервуара. Багато лужних акумуляторів можуть зовнішньо виглядати як первинні елементи або батареї товарної позиції 8506.

  Акумулятори використовуються як джерело струму для самих різних цілей, наприклад, для моторних транспортних засобів, карт для гольфу, автонавантажувачів з вилочними захопленнями, ручних інструментів с двигуном, стільникових телефонів, портативних комп’ютерів, портативних ліхтарів.  

  Деякі види кислотних свинцевих акумуляторів укомплектовуються ареометром для вимірювання густини електроліту, що дає наближене значення ступеня заряду акумулятора.

  Електричні акумулятори включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони постачаються без електроліту.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), до цієї товарної позиції також включаються частини до акумуляторів, наприклад, резервуари та кришки; свинцеві пластинки і ґрати незалежно від того, нанесена на них паста чи ні; сепаратори з будь-якого матеріалу (крім незатверділої вулканізованої гуми або текстильного матеріалу), включаючи сепаратори у вигляді плоских пластин, які просто нарізані у вигляді прямокутників (включаючи квадрати) і відповідають дуже строгим технічним умовам (пористість, розміри і т.п.) і тому готові до застосування.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) клеми (товарна позиція 8536);

  (b) використані (відпрацьовані) (виснажені) електричні акумулятори та їхні відходи і брухт (товарна позиція 8548);

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8507 20 20 – 8507 20 80

  За винятком акумуляторів виду, що використовується для запуску поршневих двигунів (дивись товарні категорії 8507 10 20 – 8507 10 80), ці категорії включають свинцево-кислотні електроакумулятори, зазначені в Поясненнях до позиції 8507, третій абзац, (1).

  Ці акумулятори використовуються, наприклад, для приведення в рух електромобілів і для постачання електроенергії до телекомунікаційного обладнання.

  8507 30 20 – 8507 30 80

  Акумулятори цих категорій використовуються, зокрема, у вибухобезпечних шахтарських лампах і часто як замінники сухих батарей у такому обладнанні, як переносні радіоприймачі, телевізори, електробритви та іншому електричному обладнанні.

  8507 80 00

  Ця товарна категорія включає срібно-цинкові та срібно-кадмієві акумулятори.

  8507 90 308507 90 80

  Ці категорії не включають з’єднувальні частини акумуляторних елементів (категорія 8536 90 85).

  8508 Пилососи: 

  8508

  Пилососи:

   

  – з умонтованим електродвигуном:

  8508 11 00 00

  – – потужністю не більш як 1500 Вт та які мають мішок для збору пилу або інший пилозбірник об’ємом не більш як 20 л

  8508 19 00 00

  – – інші

  8508 60 00 00

  – інші пилососи

  8508 70 00 00

  – частини

  У відповідності з приміткою 1 (d) до групи 85 у дану товарну позицію включаються пилососи всіх типів, котрі утримують руками або ні, включаючи пилососи для сухого та вологого прибирання, що представлені з додатковими приналежностями, такими як обертальні щітки, пристрої для вибивання килимів, багатофункціональні всмоктуючи насадки тощо, або без них.

  Пилососи виконують дві функції: всмоктування матеріалів, включаючи пил та фільтрація повітряного потоку. Всмоктування здійснюється з допомогою крильчатки, закріпленої безпосередньо на валу двигуна, що обертається з великою швидкістю. Пил та інші матеріали збираються у внутрішньому або у зовнішньому мішку для збору пилу або іншому приймачі, в той час як всмоктуване та очищене повітря використовується також для охолодження двигуна.

  До цієї товарної позиції не включаються пристрої для чистки килимів в місцях їх знаходження за допомогою уприскування рідкого очищаючого засобу в килим та наступного його вилучення за допомогою всмоктування, не призначені для використання у якості пилососів, які не є пилососами, що суміщають процеси сухого та вологого чищення (товарна позиція 8451 або 8509).

  В данную товарную позицию также не включаются вакуумные аппараты, используемые в медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных научных целях (товарная позиция 90.18).

  Обладнання, представлене з пристроями цієї товарної позиції

  Пилососи цієї товарної позиції можуть бути представлені з допоміжними пристроями (приладдя) (для чищення щіткою, полірування, розпилення інсектицидів і т.п.) або змінними частинами (пристрої для вибивання килимів, щітки, що обертаються, багатофункціональні всмоктуючи насадки і т.п.). Такий пристрій включається до цієї товарної позиції разом з частинами та приладдям, представленим разом з ним, за умови, що їх вид та кількість, котрі зазвичай застосовуються з відповідним пристроєм. Коли представлені окремо, вони класифікуються у відповідності з їх основною властивістю.

  Частини

  За умови дотримання загальних положень, що відносяться до класифікації частин (див. загальні положення до розділу XVІ), частини пристроїв даної товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 8509: 

  8509

  Машини електромеханічні побутові з умонтованим електродвигуном, крім пилососів товарної позиції 8508:

  8509 40 00 00

  – подрібнювачі харчових продуктів та міксери; соковижималки для фруктів або овочів

  8509 80 00 00

  – інші апарати

  8509 90 00

  – частини:

  8509 90 00 10

  – – підлогонатирачів

  8509 90 00 90

  – – інші

  До цієї товарної позиції включаються ті види побутових пристроїв, в які умонтований електродвигун. Термін “побутові апарати” у цій товарній позиції означає пристрої, зазвичай застосовувані в побуті. Ці апарати ідентифікуються відповідно до типу за одним чи декількома параметрами, такими як габарити, тип конструкції, продуктивність, робочий об’єм. Критерієм для цих параметрів є те, що пристрої, зазначені у цій товарній позиції, не повинні експлуатуватися на рівні, що перевищує явно побутові потреби.

  За умови додержання винятків та у відповідних випадках обмежень за масою, наведених у примітці 3 до цієї групи, до цієї товарної позиції включаються пристрої, що відповідають вищевказаним критеріям. До цієї товарної позиції не включаються апарати з приводом від автономного електродвигуна (незалежно від того, чи здійснюється він через гнучкий вал, паси передачі або інші засоби передачі чи ні) і пристрої, які, хоча вони схожі за конструкцією і застосуванням, явно призначені винятково для промислових цілей (наприклад, у харчовій промисловості, в процесі очищення труб, очищенні машин і очищенні доріг); такі апарати, як правило, включаються до товарної позиції 8210 або до групи 84.

  Апарати цієї товарної позиції розподіляються на дві групи (див. примітку 3 до цієї групи):

  (А) Обмежена категорія виробів розглядається в  даній товарної позиції, незалежно від їхньої маси.

  До цієї групи входять лише такі:

  (1) Підлогонатирачі (незалежно від того, чи мають вони пристрої для натирання підлог воском чи ні і незалежно від того, чи мають вони нагрівальний елемент для розтоплювання воску чи ні).

  (2) Подрібнювачі харчових продуктів і міксери, наприклад: подрібнювачі м’яса, риби, овочів або фруктів; багатоцільові подрібнювачі (для кави, рису, ячменю, дробленого гороху і т.д.); молочні шейкери; міксери для морозива; міксери для шербету; пристрої для замішування тіста; збивачі для майонезу; інші аналогічні подрібнювачі та міксери (включаючи такі, які у разі зміни деталей можуть також застосовуватися для різання чи інших маніпуляцій).

  (3) Соковижималки для фруктів або овочів.

  (B) Необмежена категорія виробів розглядається в  даній товарної позиції, за умови, що їх маса 20 кг або менше.

  До цієї групи входять, серед іншого (іnter alіa):

  (1) Пристрої для миття, циклювання або зняття нанесених шарів з підлог, а також пристрої для вакуумного видалення брудної води чи мильної піни після миття підлог.

  (2) Пристрої для розбризкування полірувального матеріалу на підлоги перед поліруванням. Як правило, в них є нагрівальні елементи для розплавлення воску.

  (3) Утилізатори кухонних відходів. Ці пристрої призначені для закріплення на кухонній раковині і застосовуються для перемелювання кухонних відходів.

  (4) Пристрої для очистки, подрібнення, різання і т.д. картоплі або інших овочів

  (5) Скиборізки усіх видів (наприклад, для м’яса, ковбас, бекону, сиру, хліба, фруктів або овочів).

  (6) Точильні та чистильні пристрої для ножів.

  (7) Електричні зубні щітки.

  (8) Зволожувачі та осушувачі повітря.

  Устаткування, що подається з машинами цієї товарної позиції

  Багато пристроїв, перерахованих вище, можуть бути подані в комплекті зі змінними вузлами чи допоміжними пристроями, за допомогою яких вони можуть застосовуватися в різних цілях. Прикладами є харчові міксери, які можна застосовувати для різання, розмелювання, збивання, шинкування і т.п.; пристрої для різання тонкими скибами, укомплектовані доводочними і точильними елементами; підлогонатирачі з набором полірувальних пристроїв щіткового типу; підлогонатирачі з пристроями для подачі мила і вакуумним пристроями для видалення брудної води чи мила. Такий пристрій розглядається у цій товарній позиції разом з вузлами і пристроями, які подаються разом з ним, за умови, що їх вигляд і кількість такі, які зазвичай застосовуються з відповідним пристроєм. Масою додаткових змінних вузлів чи деталей або знімних допоміжних пристроїв слід нехтувати під час визначення того, чи потрапляє той чи інший пристрій за умовами вищезазначеного пункту (B) до цієї товарної позиції чи ні.

  Апарати цієї товарної позиції можуть бути змонтовані на полозках, коліщатах або аналогічних пристроях для полегшення роботи з ними.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини пристроїв цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) вентилятори або вентиляційні або рециркуляційні шафи з вентилятором незалежно від того, чи мають вони фільтри чи ні (товарна позиція 8414);

  (b) холодильники (товарна позиція 8418);

  (c) валкові чи інші прасувальні машини (товарна позиція 8420 або 8451);

  (d) центрифуги для сушіння одягу (товарна позиція 8421) і побутові пральні машини (товарна позиція 8450);

  (e) посудомийні машини (товарна позиція 8422);

  (f) газонокосарки (товарна позиція 8433);

  (g) маслоробки (товарна позиція 8434);

  (h) пристрої для чищення килимів на місцях їхнього знаходження за допомогою вприскування в килим рідкого очищаючого засобу та наступного його вилучення всмоктуванням, які призначені для використання в закладах (інших, ніж житлові приміщення), таких як готелі, мотелі, офіси, ресторани та школи (товарна позиція 8451);

  (іj) швейні машини (товарна позиція 8452);

  (k) епіляційні апарати (товарна позиція 8510);

  (l) електронагрівальні побутові пристрої (товарна позиція 8516);

  (m) апарати для масажу (товарна позиція 9019).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8509 80 00

  Ця категорія включає манікюрне і педікюрне устаткування з умонтованим електродвигуном, підключене  кабелем до джерела електроживлення (блоку живлення від мережі), що входить до складу цього приладу.

  Пояснення до товарної позиції 8510: 

  8510

  Електробритви, машинки для підстригання волосся та епіляційні апарати з вмонтованим електродвигуном:

  8510 10 00 00

  – електробритви

  8510 20 00 00

  – машинки для підстригання волосся

  8510 30 00 00

  – апарати епіляційні

  8510 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включаються електробритви та машинки для підстригання волосся з умонтованим електродвигуном або вібратором незалежно від того, призначені вони для людей чи для підстригання овець, догляду за конями, підстригання великої рогатої худоби і т.д.

  В електробритвах (машинки для сухого гоління) по внутрішній поверхні перфорованої чи щілинної пластинки роблять обертальний або зворотно-поступальний рух фрези чи ножові леза, які зрізують волосини, що пройшли крізь отвори чи щілини. У машинках для підстригання волосся є гребеневого типу різальне лезо, яке рухається поступально по нерухомому металевому гребені і зрізує волосся або вовну, які потрапляють між зубцями гребеня. У перукарських машинках для підстригання волосся застосовується той самий принцип роботи, що і в машинках для підстригання овець, догляду за конями і т.д., але вони відрізняються за розмірами.

  До цієї товарної позиції також включаються електромеханічні епіляційні апарати з умонтованим електродвигуном; ці апарати, які захоплюють волосину і відривають її біля кореня, можуть функціонувати за допомогою або мікроролика, або металевої спіралі, які обертаються навколо власної осі, або захисного пристрою, головки, що видаляє волосся, і набору коліщат, що видаляють волосся.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини електробритов, машинок для підстригання волосся або епіляційних апаратів також включаються до цієї товарної позиції. Вони включають, серед іншого (іnter alіa), різальні головки, ножові леза і леза гребеневого типу.

  Машинки для підстригання волосся з приводом від автономного електродвигуна через гнучкий вал включаються до товарної позиції 8214, а електродвигун (обладнаний або не обладнаний гнучким валом) – до товарної позиції 8501.

  Додаткові пояснення до товарної категорії:

  8510 10 00

  Електробритви, оснащені ножицями для волосся, підпадають під цю категорію.

  Пояснення до товарної позиції 8511:

  8511

  Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:

  8511 10 00

  – свічки запалювання:

  8511 10 00 10

  – – для цивільної авіації

   

  – – інші:

  8511 10 00 91

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8511 10 00 98

  – – – інші

  8511 20 00

  – магнето-запалювання; магнітоелектричні генератори постійного струму; маховики магнітні:

  8511 20 00 10

  – – для цивільної авіації

  8511 20 00 90

  – – інші

  8511 30 00

  – розподільники; котушки запалювання:

  8511 30 00 10

  – – для цивільної авіації

   

  – – інші:

  8511 30 00 91

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8511 30 00 98

  – – – інші

   

   

  8511 40 00

  – стартери та стартер-генератори:

  8511 40 00 10

  – – для цивільної авіації

   

  – – інші:

  8511 40 00 91

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8511 40 00 98

  – – – інші

  8511 50 00

  – інші генератори:

  8511 50 00 10

  – – для цивільної авіації

   

  – – інші:

  8511 50 00 91

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8511 50 00 98

  – – – інші

  8511 80 00

  – інше обладнання:

  8511 80 00 10

  – – для цивільної авіації

   

  – – інше:

  8511 80 00 91

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8511 80 00 98

  – – – інше

  8511 90 00

  – частини:

  8511 90 00 10

  – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8511 90 00 90

  – – інші

  До цієї товарної позиції входять електроустаткування для пуску чи запалювання і пристрої для двигунів внутрішнього згоряння (поршневих чи інших) незалежно від того, призначені вони для застосування в автомобілях, літальних апаратах, суднах і т.д. чи в стаціонарних двигунах. До неї також включаються генератори і переривники, застосовувані разом з такими двигунами внутрішнього згоряння.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (А) Свічки запалювання.

  Являють собою центральний ізольований електрод і контакти, приєднані до корпуса. Корпус має різьбу біля основи для установлення в головці циліндра, на верху центрального електрода є клема для приєднання до джерела струму. Коли подати до центрального електрода високу напругу між електродом і контактом або контактами виникає іскра, за допомогою якої в циліндрі запалюється пальна суміш.

  (B) Пускові магнето запалювання (включаючи магнето-генератори).

  Застосовують для подавання високої напруги на свічки запалювання двигуна внутрішнього згоряння; використовують переважно в гоночних автомобілях, тракторах, літальних апаратах, у двигунах до катерів або мотоциклів. Підрозділяються на такі основні типи:

  (1) Магнето з обертовим якорем. У них застосовується особливий тип генератора змінного струму, в якому якір з намотаною на нього первинною обмоткою низької напруги обертається між полюсами постійного магніту. Первинна обмотка з’єднана з контактним переривником і з конденсатором; різке замикання і розмикання кола котушки створюють дуже високу напругу у вторинній обмотці. Весь агрегат поміщений в один корпус, зверху якого монтується важіль розподільника для почергового розподілу напруги між свічками запалювання.

  (2) Магнето з нерухомим якорем. Їх два типи. В обох обмотка якоря, переривник контактів і конденсатор нерухомі; але в одному з цих двох типів магніти обертаються, тоді як в іншому типі магніти нерухомі, а між магнето та обмоткою якоря обертаються індуктори із осердям з м’якого заліза.

  (3) Магнето-генератори. Являють собою магнето і генератор у вигляді єдиного агрегату з загальним приводом; як правило, застосовують у мотоциклах.

  (C) Магнітні маховики.

  Являють собою магнітний пристрій, змонтований на маховику, застосовуються для вироблення струму низької напруги для запалювання.

  (D) Розподільники.

  Розподіляють струм запалювання почергово між свічками запалювання, містять у собі переривник для замикання і розмикання первинної обмотки котушки запалювання; обидві ці функції синхронізовані з ходами поршня в циліндрах за допомогою кулачка з приводом від двигуна.

  (E) Котушки запалювання.

  Являють собою спеціально модифіковані індукційні котушки, зазвичай поміщені в циліндричний корпус. З’єднуючи первинну обмотку через переривник з батареєю, можна у вторинній обмотці створити струм високої напруги, який подається через розподільник на свічки запалювання.

  В деяких системах запалювання котушка подвійної іскри безпосередньо з’єднана з двома свічами запалювання і генерує іскру одночасно на кожній свічі, при цьому іскра свічі в одному циліндрі визиває робочий такт, а іскра іншої свічі не впливає на свій циліндр, оскільки він у такті випуску. Такі системи не потребують розподільника, оскільки котушка запалювання безпосередньо з’єднана з свічами запалювання. В цих системах наруга на котушки подається від електронного (напівпровідникового) модуля.  

  (F) Стартери.

  Являють собою невеликі електродвигуни, зазвичай постійного струму з послідовним збудженням. Вони обладнані невеликим зубчастим колесом, що сковзає вгору і вниз по гвинтовому валу, чи будь-яким іншим механічним пристроєм для тимчасового приєднання до двигуна внутрішнього згоряння, який необхідно запустити.

  (G) Генератори (генератори постійного і змінного струму).

  Приводяться в рух від двигуна. Застосовуються для зарядження батарей і живлення освітлювального, сигналізаційного, опалювального та іншого електроустаткування автомобілів, літальних апаратів і т.д. Генератори змінного струму застосовуються з випрямлячем.

  (H) Бустерні котушки.

  Являють собою невеликі котушки індуктивності, застосовувані переважно на літальних апаратах, коли швидкість обертання при запуску занадто низька, щоб спрацювали магнето двигунів.

  (ІJ) Свічки розжарювання.

  Подібні до свічок запалювання, але замість електрода і контактів для створення іскри мають невеликий опір, який під час пропускання струму нагрівається. Застосовуються для нагрівання повітря в циліндрах дизельних двигунів перед пуском і під час пуску.

  (K) Нагрівальні котушки.

  Призначаються для установлення у повітрозабірниках дизельних двигунів, використовуються під час запуску.

  (L) Переривники генераторів постійного струму.

  Перешкоджають роботі генераторів як двигунів від батареї, коли двигун не працює або працює на малих обертах.

  Переривники, які поміщаються в єдиному корпусі з регулятором напруги чи струму, також розглядаються у цій товарній позиції. Крім того, що вони захищають батарею і генератор постійного струму, вони забезпечують постійне значення зарядного струму або обмежують силу цього струму.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини виробів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) стартери до двигунів типів, застосовуваних на аеродромах, автобусних станціях і т.д., для запуску двигунів внутрішнього згоряння і які являють собою трансформатор і випрямляч (товарна позиція 8504);

  (b) електричні акумулятори (товарна позиція 8507);

  (c) генератори постійного струму, застосовувані на велосипедах лише для освітлення (товарна позиція 8512).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8511 40 00

  Обладнання цих категорій працює з напругою 6, 12 або 24 В і має спеціальні пристрої для сполучення з двигунами.

  Ці категорії включають:

  1. стартери з ковзним якорем, стартери з ковзним живленням, стартери зі спіральним рухом і стартери з ковзною шестернею та зі спіральним рухом;

  2.обладнання, об’єднане в один блок, із стартера і генератора.

  Пояснення до товарної позиції 8512: 

  8512

  Обладнання електроосвітлювальне або сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 8539), склоочисники, пристрої, що запобігають обмерзанню та запотіванню, які використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах:

  8512 10 00 00

  – прилади освітлювальні або візуальної сигналізації, що використовуються на велосипедах

  8512 20 00

  – інші прилади освітлювальні або візуальної сигналізації:

  8512 20 00 10

  – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8512 20 00 90

  – – інші

  8512 30

  – прилади звукової сигналізації:

  8512 30 10

  – – пристрої сигналізаційні для захисту від крадіжки, що використовуються в моторних транспортних засобах:

  8512 30 10 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8512 30 10 90

  – – – інші

  8512 30 90

  – – інші:

  8512 30 90 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8512 30 90 90

  – – – інші

  8512 40 00

  – склоочисники, пристрої, що запобігають обмерзанню та запотіванню:

   

  – – склоочисники:

  8512 40 00 11

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8512 40 00 19

  – – – інші

   

   

  8512 40 00 30

  – – пристрої, що запобігають обмерзанню

  8512 40 00 90

  – – пристрої, що запобігають запотіванню

  8512 90

  – частини:

  8512 90 10

  – – пристроїв
  товарної категорії
  8512 30 10:

  8512 90 10 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8512 90 10 90

  – – – інші

  8512 90 90

  – – інші:

  8512 90 90 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8512 90 90 90

  – – – інші

  До цієї товарної позиції включаються устаткування і пристрої, застосовувані на велосипедах або моторних транспортних засобах для освітлення чи сигналізації. Проте до неї не включаються сухі батареї (товарна позиція 8506), електричні акумулятори (товарна позиція 8507) чи генератори постійного струму та магнето-генератори товарної позиції 8511. До цієї товарної позиції включаються електричні склоочисники, антиобліднювачі та протизапотівачі скла до моторних транспортних засобів.

  До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (іnter alіa):

  (1) Генератори постійного струму для вироблення електроенергії за допомогою фрикційного колеса, які приводяться в рух від однієї з шин або від ободу  колеса велосипеда чи в рідких випадках мотоцикла.

  (2) Тримачі для батарейок, обладнані вимикачем, клемами, контактами і т.п., для освітлювального велосипедного устаткування; лампи з батарейками для установлення на велосипедах.

  (3) Фари усіх видів, включаючи лампи, укомплектовані пристроями для переключення або пристроями для опускання фар; фари далекого розсіяного світла; протитуманні лампи, світильники напрямленого світла; прожектори типу тих, які застосовуються на міліцейських машинах, і т.д. (включаючи такі, які під час приєднання за допомогою проводів можна використовувати як переносні лампи або ставити на полотно дороги).

  (4) Підфарники та бокові ліхтарі; задні ліхтарі; стоянкові ліхтарі; ліхтарі освітлення номерного знаку.

  (5) Гальмові ліхтарі, покажчики повороту, покажчики заднього ходу та аналогічне устаткування.

  (6) Комплекти з деяких перерахованих вище ламп, зібраних в одному корпусі.

  (7) Лампи внутрішнього освітлення, такі як плафони, стінні лампи, лампи освітлення підніжки, лампи сигналізації положення дверей і лампи приладового щитка.

  (8) Світлові сигнали обгону, які автоматично (іноді із застосуванням фотоелемента) сигналізують водію про обгін іншим автомобілем.

  (9) Інше візуальне сигналізаційне електроустаткування, наприклад, освітлені трикутники на транспортні засоби з причепами; освітлені покажчики (типу обертового купола або типу “світлової смуги”) для таксі, міліцейських автомобілів, пожежних машин і т.п.

  (10) Паркувальне устаткування, що працює за допомогою зовнішніх щупів, які, доторкаючись до бордюру чи до іншого предмету, включають світловий або інший сигнал попередження.

  (11) Пристрої протиугонної сигналізації, які видають візуальні або звукові сигнали для попередження спроб злому транспортного засобу.

  (12) Сигнали, сирени та інше електроустаткування для звукової сигналізації.

  (13) Електричні прилади, які видають звукові сигнали для попередження водія про близькість транспортних засобів або інших об’єктів позаду автомобіля при русі заднім ходом. Ці прилади зазвичай складаються з ультразвукових датчиків, електронного  керуючого блоку, зумера або пристрою звукової сигналізації і проводів які їх з’єднують.  

  (14)  Електричне обладнання, яке використовується в моторних транспортних засобах для попередження водія за допомогою візуальних чи звукових сигналів про те, що поблизу діє прилад контролю швидкості, такий як радар або лазерний пістолет.

  (15) Склоочисники, включаючи здвоєні з приводом від електродвигуна.

  (16) Антиобмерзлювачі та протизапотівачі. Являють собою дротяний опір, змонтований у рамці для установлення на вітровому склі.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини виробів цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (a) скляні розсіювачі (товарна позиція 7014);

  (b) обладнання або установки для кондиціювання повітря (товарна позиція 8415);

  (c) електричні звукопідсилювальні пристрої, що складаються з мікрофона, підсилювача звукової частоти і гучномовця, застосовувані для подачі водію транспорту-буксира попереджуючого гудка чи іншого дорожнього сигналу позаду причепа (товарна позиція 8518);

  (d) пульти, панелі та інші види основ, укомплектовані двома чи більше пристроями товарної позиції 8536 (наприклад, складання з перемикачів для установлення на колонці керування) (товарна позиція 8537);

  (e) електричні лампи, включаючи лампи герметичні напрямленого світла, товарної позиції 8539;

  (f) ізольовані електропроводи та кабелі незалежно від того, нарізані вони на мірні довжини, укомплектовані з’єднувальними деталями або складені в комплекти чи ні (наприклад, комплекти проводів запалювання) (товарна позиція 8544);

  (g) неелектричне опалювальне устаткування до легкових автомобілів, яке також виконує функцію антиобліднювача чи протизапотівача (товарна позиція 7322 або 8708).

  Додаткові пояснення до товарної категорії:

  8512 30 10

  Див. Пояснення до товарної позиції 8512, 2 абзац, (11)

  8512 90 90

  Ця категорія включає арматуру та рефлектори фар, тримачі склоочисників, з  щітками або без щіток, для електричних склоочисників вітрового скла.

  Проте категорія не включає патронів ламп (товарна категорія 8536 61 10 або 8536 61 90).

  Пояснення до товарної позиції 8513: 

  8513

  Ліхтарі електричні портативні, що діють за допомогою власного джерела енергії (наприклад, на сухих батарейках, акумуляторах, магнето), крім освітлювальних приладів товарної позиції 8512:

  8513 10 00 00

  – ліхтарі

  8513 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включаються ліхтарі портативні електричні, призначені для роботи від умонтованого джерела електроенергії (наприклад, батарей сухих елементів акумуляторів або магнето).

  Вони являють собою два елементи, тобто сама лампа і джерело електроенергії, які, як правило, встановлені разом і безпосередньо приєднані один до одного, причому часто в єдиному корпусі. Проте у деяких випадках ці елементи виконуються окремо один від одного і з’єднані проводами.

  Термін “портативні ліхтарі” стосується лише до тих ламп (тобто як до ламп, так і до джерел електроенергії), які призначені для перенесення в руках чи на собі. Як правило, в них є ручка або кріпильний пристрій. Їх можна відрізнити за властивою формою і невеликою вагою. Тому з цього визначення виключаються освітлювальне устаткування до моторних транспортних засобів або велосипедів (товарна позиція 8512), а також лампи, що приєднуються до стаціонарної установки (товарна позиція 9405).

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Кишенькові ліхтарі. Деякі види (“динамо-ліхтарі”) мають привід від магнето, яке працює від ручного приводу через підпружинений важіль.

  (2) Інші ручні лампи (включаючи лампи з регульованим світлом). Ручні лампи часто комплектуються будь-яким нескладним пристроєм для тимчасового підвішування на стіні і т.д., тоді як інші лампи розраховані на установлення на ґрунті.

  (3) Лампи, ліхтарики або лампи-спалахи у  формі самописних ручок, часто з затискачем для кріплення лампи в кишені користувача на той час, коли вона не використовується.

  (4) Сигналізаційні лампи Морзе.

  (5) Шахтарські безпечні лампи. Освітлювальний пристрій, як правило, призначений для кріплення до каски шахтаря, а джерело електроенергії (акумулятор) зазвичай підвішується на паси.

  (6) Оглядові лампи загального призначення, що прикріплюються до головного паска, який, як правило, являє собою вигнуту металеву смужку. Такі лампи включаються до цієї товарної позиції лише за наявності свого джерела електроенергії (наприклад, суха батарея, розташовувана в кишені користувача). Лампи цієї товарної позиції застосовуються лікарями, майстрами-годинникарями, ювелірами і т.д. Спеціальні медичні оглядові лампи (наприклад, для огляду вух або горла) виключаються з цієї товарної позиції (товарна позиція 9018).

  (7) Ліхтарики особливої форми у вигляді пістолета, пенала губної помади і т.д. Багатоцільові вироби, що являють собою лампочку чи ліхтарик та одночасно самописну ручку, викрутку, кільце для ключів і т.п., включаються до цієї товарної позиції, лише якщо основною функцією усього виробу є освітлення.

  (8) Лампи для читання з затискачем або аналогічним пристосуванням для кріплення до книги чи журналу.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини ламп цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) фотоспалахи (товарна позиція 9006);

  (b) лазерні указки з лазерним діодом (товарна позиція 9013).

  Пояснення до товарної позиції 8514: 

  8514

  Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:

  8514 10

  – печі та камери опору:

  8514 10 10 00

  – – печі хлібопекарські та кондитерські

  8514 10 80 00

  – – інші

  8514 20

  – печі та камери індукційні або діелектричні:

  8514 20 10 00

  – – печі та камери індукційні

  8514 20 80 00

  – – печі та камери діелектричні

  8514 30 00

  – інші печі та камери:

  8514 30 00 10

  – – печі з інфрачервоним випромінюванням

  8514 30 00 90

  – – інші

  8514 40 00 00

  – інше індукційне або діелектричне обладнання для термічного оброблення матеріалів

  8514 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включається ряд машин, апаратів і пристроїв промислового або лабораторного типу, в яких тепло забезпечується за рахунок електроенергії (наприклад, за рахунок нагрівання провідника електричним струмом; за рахунок електродуги). До цієї товарної позиції включаються печі та камери, що функціонують на основі явища індукції або діелектричних втрат, та інше промислове або лабораторне устаткування для термічної обробки матеріалів за допомогою явища індукції або діелектричних втрат (наприклад, промислові мікрохвильові печі і камери та обладнання). До цієї товарної позиції не включаються електротермічні пристрої побутового типу (товарна позиція 8516).

  (І) Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні)

  Електропечі та камери переважно являють собою більш-менш закритий простір або камеру, в якій одержують відносно високу температуру. Вони застосовуються для багатьох цілей (плавлення, відпалювання, відпускання, емалювання, зварювання, термооброблення зварених швів і т.д.). Основними видами є муфельні печі, ковпакові печі, тигельні печі, тунельні печі і т.д. У деяких з цих печей можуть бути спеціальні випускні пристрої або вони можуть мати внутрішню посудину для оброблення металу в середовищі певного газу для запобігання окиснення.

  До цієї групи печей і камер входять такі види, серед іншого (іnter alіa):

  (A) Печі та камери опору, в яких тепло створюється струмом, що пропускається крізь нагрівальні опори. Ці нагрівальні елементи (резистори) передають тепло сировині або шихті за допомогою випромінювання конвекції.

  (B) Печі опору для нагрівання брусків металу або гранульованих матеріалів, в яких в якості резистора слугує матеріал, що нагрівається. Являють собою корпус, в якому електричний струм пропускається крізь сам матеріал; необхідне тепло визначається електричним опором матеріалу.

  (C) Розплавні печі опору, які являють собою ванни з електродами. Під час роботи у ванні знаходиться розплав металу, розплав солей або спеціальна олива, причому потрібна температура підтримується струмом, що пропускається крізь розплав за допомогою електродів. Предмет нагрівається в процесі занурення у ванну розплаву.

  (D) Електролітичні печі для плавлення або рафінування металів. Вони являють собою також печі рідинного опору, обладнані електродами, зануреними в ванну з розплавом електроліту. У ванні розміщена розчинена в розплаві солі руда, що містить метал. Електролітична дисоціація, викликана проходженням електрики через електроліт та електроди, призводить до накопичення на катоді чистого розплавленого металу при одночасному вилученні газу на аноді.

  (E) Низькочастотні індукційні печі. У цих печах первинна котушка з залізним осердям, крізь яку пропускається низькочастотний змінний струм, взаємодіє за допомогою магнітного поля із шихтою, що нагрівається. Ця котушка індукує струм у шихті, і остання нагрівається. У деяких печах цього типу розплав циркулює з головного тигля крізь вертикальні петлеподібні труби (витки), в яких первинні кола індукують електрострум для нагрівання.

  (F) Високочастотні індукційні печі. Змінний струм високої (зазвичай радіо-) частоти в первинній котушці індукує вихрові струми в шихті. У цьому типі печі залізні осердя не застосовуються.

  (G) Діелектричні ємнісні печі та камери. Шихта, яка повинна бути неелектропровідною, міститься між двома металевими пластинами, приєднаними до джерела змінного струму. Фактично пристрій працює як конденсатор, причому нагрівання шихти відбувається в результаті діелектричного гістерезису. Сюди включаються промислові мікрохвильові печі, в яких діелектричні матеріали, що нагріваються, підпадають під дію електромагнітного випромінювання. За рахунок діелектричних втрат енергія хвиль перетворюється безпосередньо в тепло по всій масі матеріалу, забезпечуючи дуже рівномірне нагрівання. Ці печі використовуються для сушки, розморожування, плавлення пластмас, обпалювання кераміки і т.д.

  (H) Дугові печі, в яких тепло створюється за рахунок електричної дуги між електродами чи між одним електродом і шихтою, що нагрівається. Такі печі застосовуються для виробництва переробного чавуну, різних феросплавів, карбіду кальцію, для відновлення залізної руди, зв’язування вільного азоту повітря і т.д. Для перегонки речовин з відносно низькою температурою кипіння (наприклад, цинк або фосфор) також застосовуються деякі низькотемпературні дугові печі; проте, якщо вони обладнані конденсаторами для збору дистиляту, то весь агрегат не включається до цієї товарної позиції (товарна позиція 8419).

  (ІJ) Печі з інфрачервоним випромінюванням, які нагріваються інфрачервоними лампами чи випромінювальними пластинами.

  У деяких видах печей або камер використовується більш ніж один спосіб нагрівання (наприклад, високо – і низькочастотної індукції або опору для плавлення та нагрівання металів і т.д.; інфрачервоні і високочастотні кондитерські печі; інфрачервоні, резистивні та діелектричні ємнісні печі (мікрохвильові) для нагрівання об’єктів). 

  Печі та камери, розглянуті у цій товарній позиції, включають, серед іншого (іnter alіa):

  (1) Хлібопекарські або кондитерські печі.

  (2) Печі для виготовлення зубопротезних виробів.

  (3) Кремаційні печі.

  (4) Печі для спалювання відходів.

  (5) Печі або камери для відпалювання або закалювання скла.

  До цієї товарної позиції не включається устаткування з електропідігріванням для сушіння, стерилізації або аналогічних цілей (товарна позиція 8419).

  (ІІ) Інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне чи діелектричне

  До цієї товарної позиції включається електричне індукційне або діелектричне обладнання для термооброблення (наприклад, мікрохвильове устаткування), навіть якщо воно виконане не у вигляді печі чи нагрівальної камери. Таке обладнання (застосовується переважно для термооброблення невеликих виробів) являє собою електроустаткування для генерації високочастотних коливань, що встановлюється разом з відповідними пластинами чи спіралями, часто спеціальної конструкції відповідно до конкретних виробів, які підлягають нагріванню.

  Сюди включаються, серед іншого (іnter alіa):

  (1) Машини з індукційними котушками для нагрівання предметів, виготовлених з матеріалів, що є гарними провідниками електрики, за допомогою струму низької, середньої чи високої частоти (наприклад, машини, застосовувані для поверхневого зміцнення колінчастих валів, циліндрів, зубчастих коліс або інших металевих виробів; машини для плавлення, спікання, випалювання, відпускання або попереднього нагрівання металевих вузлів деталей).

  (2) Машини з електродами, які використовуються як конденсатори (наприклад, у вигляді пластин, прутків) для діелектричного (ємнісного) нагрівання предметів, виконаних з матеріалів, що або неелектропровідні, або є поганими провідниками електрики, за допомогою високочастотних струмів (наприклад, машини для сушіння деревини; машини для попереднього нагрівання термозміцнюваних литих матеріалів у вигляді котунів або порошку і т.п.)

  Існує ряд спеціальних типів устаткування, призначеного для поступової термообробки брусків, які пропускаються крізь спіраль, чи для повторюваної термообробки серії виробів.

  Обертові перетворювачі та високочастотні генератори, коли вони представлені разом з термооброблювальним устаткуванням, також розглядаються у цій товарній позиції. Коли вони представлені окремо, то включаються до товарної позиції 8502 або 8543 залежно від конкретного випадку.

  Проте машини для індукційної термообробки, застосовувані для паяння металів, у тому числі тугоплавким припоєм, і машини для термообробки за рахунок діелектричних втрат, застосовувані для зварювання пластмас або інших матеріалів (наприклад, високочастотні зварювальні преси і високочастотні зварювальні машини для зварювання лінійним швом), включаються до товарної позиції 8515. Преси, що мають нагрівальні пристрої, не входять до цієї товарної позиції (група 84).

  До цієї товарної позиції включаються печі та інші пристрої, спеціально призначені для відділення за допомогою пірометалургійних процесів відпрацьованого ядерного палива, пристрої для оброблення радіоактивних відходів (наприклад, для випалювання керамічних матеріалів або скла, що містять радіоактивні відходи, чи для спалювання графітових або радіоактивних фільтрів) або печі для спікання чи термообробки подільного матеріалу, видобутого з відходів для переробки. Проте пристрої для розділення ізотопів включаються до товарної позиції 8401.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини виробів цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції (наприклад, арматура, двері, оглядові вікна, панелі та дахи, електродотримачі та металеві електроди).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) цегла, блоки та аналогічні вогнетривкі чи керамічні матеріали для виготовлення або футерування електропечей (група 69);

  (b)  електричні печі та камери для виробництва напівпровідникових пластин або плоских дисплейних панелей (товарна позиція 8486);

  (c) електричні нагрівальні опори (товарної позиції 8516 або 8545 залежно від конкретного випадку);

  (d) електроди з графіту чи інших видів вуглецю, з металом або без металу (товарна позиція 8545).

  Додаткові пояснення до товарної категорії:

  8514 20 80 00

  Мікрохвильові печі типу призначених для використання у ресторанах, їдальнях і т.п. відрізняються від засобів домашнього вжитку товарної позиції 8516 своєю потужністю і ємністю камери. Такі печі, що мають потужність більше 1000Вт і об’єм камери більше 34 літрів, призначені для промислового використання. Для мікрохвильових печей, скомбінованих разом з грилем або іншим видом печі, вищевказана потужність застосовується тільки до мікрохвильової печі. Такі комбінації не впливають на класифікацію за критерієм потужності.

  Мікрохвильові печі, що мають потужність не більше 1000Вт і об’єм камери не більше 34 л, вважаються призначеними для домашнього використання (товарна позиція 8516).

  Пояснення до товарної позиції 8515: 

  8515

  Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки:

   

  – машини та апарати для низько-температурного або високотемпературного паяння:

  8515 11 00 00

  – – паяльники та пістолети паяльні для низькотемпературного паяння

  8515 19 00 00

  – – інші

   

  – машини та апарати для контактного зварювання металів (опором):

  8515 21 00 00

  – – повністю або частково автоматичні

  8515 29 00 00

  – – інші

   

  – машини та апарати для дугового (включаючи плазмодугове) зварювання металів:

  8515 31 00 00

  – – повністю або частково автоматичні

  8515 39

  – – інші:

   

  – – – для ручного зварювання покритими електродами, що укомплектовані пристроями для зварювання або різання та поставляються:

  8515 39 13 00

  – – – – з трансформаторами

  8515 39 18 00

  – – – – з генераторами або перетворювачами обертовими чи перетворювачами статичними, випрямлячами або випрямними пристроями

  8515 39 90 00

  – – – інші

  8515 80

  – інші машини та апарати:

  8515 80 10 00

  – – для оброблення металів

  8515 80 90 00

  – – інші

  8515 90 00 00

  – частини

  (І) Машини та апарати для низькотемпературної пайки, високотемпературної пайки та зварювання

  До цієї групи включають певні види машин та апаратів для низькотемпературної пайки, високотемпературної пайки або зварювання, портативні або стаціонарні. Вони також включаються до цієї групи, якщо на них можна виконувати й операції різання.

  Зварювальні операції можуть виконуватися вручну або повністю або частково в автоматизованому режимі.

  До цієї групи входять:

  (А) Машини та апарати для низькотемпературної або високотемпературної пайки.

  Тепло зазвичай одержують за рахунок індукції або провідності від джерел електроенергії.

  Паяння, включаючи паяння тугоплавким припоєм, являє собою операцію, в якій металеві деталі з’єднуються між собою заповнювальним металом з меншою температурою плавлення, який змочує метал(и) основи. Метал(и) основи не бере участі у процесі сплавлення під час утворення з’єднання. Присадний матеріал зазвичай розподіляється між поверхнями з’єднання за допомогою капілярного притягання. Високотемпературна пайка відрізняється від низькотемпературної пайки температурою плавлення використовуваних присадних матеріалів. При високотемпературній пайці температура зазвичай перевищує 450°С, тоді як при низькотемпературній пайці точка плавлення досягається при меншій температурі.  

  До цієї групи входять лише такі машини та апарати, які через свої спеціальні пристрої (наприклад, система для подачі паяльного дроту) можуть бути визначені як машини та апарати, призначені виключно чи переважно для паяння, включаючи паяння тугоплавким припоєм. Інші пристрої слід розглядати як печі, камери або нагрівальне устаткування відповідно до визначення, поданого в товарній позиції 8514.

  До цієї товарної позиції також включаються ручні паяльники та паяльні пістолети з електронагрівом.

  (B) Машини та апарати для зварювання металів опором.

  Теплова енергія, необхідна для формування зварених швів, утворюється за рахунок опору електричному току, що протікає через з’єднувальні деталі (джоулеве тепло). Під час зварювання ці деталі притискаються одна до одної під тиском, і флюс або присадний метал не використовується.

  Існують машини багатьох видів відповідно до типу зварювального виробу. Сюди включаються, наприклад, стикові зварювальні машини чи машини для стикового зварювання оплавленням; машини для точкового зварювання, які включають пістолети з умонтованими джерелами живлення або без них; машини для багатоточкового зварювання і комплектувальне устаткування; машини для рельєфного зварювання; високочастотні апарати для зварювання опором.

  (C) Машини та апарати для дугового або плазмодугового зварювання металів незалежно від того, можуть вони виконувати функцію різання чи ні.

  (1) Дугове зварювання.

  Джерелом теплової енергії є електрична дуга, утворена або між двома електродами, або між одним таким електродом і оброблюваною деталлю.

  Існує багато типів машин цього виду, наприклад, для ручного дугового зварювання металу за допомогою електродів з покриттям; для дугового зварювання в середовищі захисного газу; для зварювання або різання за допомогою витратних електродів чи невитратних, або за допомогою захищеної дуги (дугове зварювання плавким електродом у середовищі інертного газу; дугове зварювання плавким електродом у середовищі активного газу; дугове зварювання вольфрамовим електродом у середовищі інертного газу; дугове зварювання під флюсом; електрошлакове або електрогазове зварювання і т.п.).

  (2) Плазмодугове зварювання.

  Джерелом теплової енергії є стиснута дуга, яка шляхом іонізації та дисоціації перетворює допоміжний газ у плазму (плазмовий струмінь). Газ може бути інертним (аргон, гелій), багатоатомним (азот, водень) або це може бути суміш двох газів.

  (D) Машини та апарати для індукційного зварювання металів.

  Теплова енергія виникає під час пропускання струму крізь одну чи більше котушок індуктивності.

  (E) Машини та апарати для електронно-променевого зварювання незалежно від того, можуть вони виконувати функцію різання чи ні.

  Теплова енергія виникає в деталі (деталях), що зварюється або розрізається, за рахунок ударів електронів сфокусованого електронного пучка, одержуваного у вакуумі.

  (F) Машини та апарати для вакуумного дифузійного зварювання.

  Теплова енергія зазвичай виникає під дією індукції, але її джерелом може також бути пучок електронів або опір.

  Апарат переважно складається з вакуумної камери, вакуумного насоса, засобів прикладання тиску та устаткування нагрівання.

  (G) Машини та апарати для фотонного зварювання незалежно від того, можуть вони виконувати функцію різання чи ні.

  Зупинимося на способах фотонного зварювання.

  (1) Лазерне зварювання.

  Теплова енергія забезпечується джерелом когерентного монохроматичного випромінювання, яке можна сфокусувати в пучок високої інтенсивності. Теплова енергія виникає, коли цей промінь падає на зварювальну деталь.

  (2) Світлове зварювання.

  Теплова енергія виникає під час падіння некогерентного сфокусованого світлового променя.

  (H) Машини та апарати для зварювання термопластичних матеріалів.

  (1) Зварювання за допомогою газу, що нагрівається електрикою (зварювання нагрітим газом).

  Поверхні, що зварюються, нагріваються газом (як правило, повітрям), розігрітим електричним нагрівачем і з’єднуються разом під тиском із застосуванням присадок або без них.

  (2) Зварювання за допомогою елементів, що нагріваються електрикою (зварювання нагрівальними елементами).

  Поверхні, що зварюються, нагріваються за допомогою елементів, які нагріваються електрикою, і з’єднуються під тиском із застосуванням присадок або без них.

  (3) Зварювання струмами високої частоти.

  Поверхні, що зварюються, з термопластичних матеріалів (наприклад, акрилові матеріали, поліетилен, вініл, нейлон) з досить високими діелектричними втратами нагрівають у полі змінного струму високої частоти і з’єднують разом під тиском із застосуванням присадок або без них.

  (ІJ) Машини та апарати для ультразвукового зварювання.

  Частини, що зварюються, закріплюються разом і піддаються впливу ультразвукових коливань. Цей процес дає можливість з’єднувати метали чи сплави, що не піддаються звичайним способам зварювання, а також зварювати металеву фольгу, деталі з двох або кількох різнорідних металів або полімерні плівки.

  Для живлення електричних установок для паяння, в тому числі для низькотемпературної пайки, високотемпературної пайки або зварювання, як правило, застосовується постійний струм низької напруги від генератора постійного струму або змінний струм низької напруги від понижуючого трансформатора. Трансформатор і т.п. зазвичай умонтований в установку, але в деяких випадках (наприклад, у деяких видах пересувних установок) зварювальна головка чи зварювальний пристрій приєднується до трансформатора і т.п. за допомогою електрокабеля. Навіть в останньому випадку до цієї товарної позиції включається весь апарат за умови, що трансформатор і т.п. подаються разом з відповідною зварювальною головкою або зварювальним пристроєм; якщо він подається окремо, то трансформатор або генератор включається до відповідної товарної позиції (товарна позиція 8502 або 8504).

  До цієї товарної позиції включаються промислові роботи, спеціально призначені для зварювальних робіт.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) устаткування для пакування, обладнане електричними зварювальними пристроями (товарна позиція 8422);

  (b) преси для термофіксації матеріалів (товарна позиція 8451);

  (c) машини, призначені виключно для різання (як правило, товарна позиція 8456);

  (d) машини для зварювання тертям (товарна позиція 8468).

  (e) машини та апарати для низькотемпературного спаювання, високотемпературного спаювання або зварювання, що використовуються виключно або зазвичай для складання напівпровідникових приладів (товарна позиція 8486).

  (ІІ) Електричні машини та апарати для гарячого напилювання металів або металокераміки

  Являють собою електродугові пристрої для розплавлювання металів або металокераміки з одночасним розпиленням розплавленого матеріалу стисненим повітрям.

  До цієї товарної позиції не включаються пістолети, що окремо представлені, для напилювання на поверхню металів методом пульверизації (товарна позиція 8424).

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини виробів цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

  Сюди включаються, серед іншого (іnter alіa), паяльні головки та паяльні жала, електродотримачі та металеві електроди контактної зварювальної машини (наприклад, точкові роликові і притискні електроди), а також наконечники пальників і комплекти сопел для ручного устаткування для атомно-водневого зварювання.

  До цієї товарної позиції, проте, не включаються:

  (a) витратні електроди, виготовлені з недорогоцінного металу або з карбідів металів (розглядаються або відповідно до матеріалу, з якого виготовлені, або в товарній позиції 8311 залежно від конкретного випадку);

  (b) електроди з графіту чи інших видів вуглецю з металом або без нього (товарна позиція 8545).

  Пояснення до товарної позиції 8516: 

  8516

  Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545:

  8516 10

  – електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені:

  8516 10 11 00

  – – водонагрівачі безінерційні

  8516 10 80 00

  – – інші

   

  – прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту:

  8516 21 00 00

  – – радіатори теплоакумулювальні

  8516 29

  – – інші:

  8516 29 10 00

  – – – радіатори з наповненою рідиною

  8516 29 50 00

  – – – нагрівачі конвекційні

   

  – – – інші:

  8516 29 91 00

  – – – – з умонтованими вентиляторами

  8516 29 99 00

  – – – – інші

   

  – апарати електронагрівальні перукарські або сушарки для рук:

  8516 31 00

  – – сушарки для волосся:

  8516 31 00 10

  – – – ковпаки-сушарки

  8516 31 00 90

  – – – інші

  8516 32 00 00

  – – інші апарати електронагрівальні перукарські

  8516 33 00 00

  – – сушарки для рук

  8516 40 00 00

  – праски електричні

  8516 50 00 00

  – печі мікрохвильові

  8516 60

  – інші печі; електроплити кухонні, електроплитки, варочні електрокотли; грилі та ростери:

  8516 60 10 00

  – – електроплити кухонні (які мають принаймні духову шафу та панель з електронагрівальними елементами)

  8516 60 50 00

  – – електроплитки, варочні електрокотли та панелі з електронагрівальними елементами для електроплит

  8516 60 70 00

  – – грилі та ростери

  8516 60 80 00

  – – електропечі для вмонтовування

  8516 60 90 00

  – – інші

   

  – інші прилади електронагрівальні:

  8516 71 00 00

  – – для приготування кави або чаю

  8516 72 00 00

  – – тостери

  8516 79

  – – інші:

  8516 79 20 00

  – – – глибокі масляні жаровні

  8516 79 70 00

  – – – інші

  8516 80

  – елементи опору нагрівальні:

  8516 80 20

  – – змонтовані з ізолювальним каркасом:

  8516 80 20 10

  – – – зібрані в блоки, які складаються тільки з простого ізольованого каркаса та електричного з’єднувача, що застосовуються в цивільній авіації проти обмерзання

  8516 80 20 90

  – – – інші

  8516 80 80

  – – інші:

  8516 80 80 10

  – – – для пасажирських вагонів

  8516 80 80 30

  – – – для трамвайних вагонів

  8516 80 80 90

  – – – інші

  8516 90 00 00

  – частини

  (A) Пристрої електричні водогрійні акумулювальні або безінерційні та занурювальні електронагрівачі

  До цієї групи входять:

  (1) “Гейзерні” нагрівачі, в яких вода нагрівається в міру її проходження крізь апарат.

  (2) Водонагрівачі акумулювальні (незалежно від того, належать вони до нагнітального типу чи ні), тобто теплоізольовані резервуари з занурюваними нагрівальними елементами. Вода в них нагрівається поступово.

  (3) Нагрівачі подвійної дії, в яких вода нагрівається або електричним струмом, або за рахунок приєднання до водонагрівальної системи, що працює на органічному паливі; вони часто обладнуються термостатичним пристроєм керування для переходу лише на електронагрівання, коли іншого обігріву недостатньо.

  (4) Водокип’ятильники електродні, в яких між двома електродами пропускається змінний струм.

  (5) Кип’ятильники електричні занурювані (нагрівачі занурюваної дії) різних видів і форм залежно від їх застосування, які зазвичай використовують в цистернах, чанах і т.д., для нагрівання рідин, напіврідких (крім твердих) субстанцій або газів. Їх також виготовляють для використання в кухлях, каструлях, високих склянках, чашках, ваннах, чашах і т.д. зазвичай з теплоізольованою ручкою і гачком для навішування нагрівача на посудину.

  Вони мають зміцнену захисну оболонку з високим опором до механічних навантажень і просочування рідин, напіврідких (крім твердих) субстанцій і газів. Порошок (зазвичай оксид магнію) з добрими діелектричними та тепловими властивостями утримує дротяний резистор (опір) у просторі всередині оболонки та електрично ізолює його.

  Конструкції, що складаються з нагрівачів занурюваної дії, постійно змонтовані в цистернах, чанах або інших посудинах, включаються до товарної позиції 8419, крім тих випадків, коли вони розроблені лише для нагрівання води для побутового використання, у таких випадках вони залишаються в цій товарній позиції. Сонячні водонагрівачі також включаються до товарної позиції 8419.

  (6) Електроустаткування для кип’ятіння води.

  Електричні котли центрального опалення включаються до товарної позиції 8403.

  (B) Прилади електричні для обігрівання приміщень та ґрунту

  До цієї групи входять:

  (1) Нагрівальне електроустаткування акумулювального типу, в якому електричні елементи нагрівають тверду речовину (наприклад, цеглу) чи рідину, яка акумулює теплову енергію і виділяє її в навколишню атмосферу.

  (2) Електрокаміни (вентиляторні нагрівачі та випромінювальні нагрівачі), включаючи переносні з параболічними рефлекторами та іноді з умонтованими вентиляторами. У багатьох з них є кольорові лампочки чи мерехтливі пристрої для імітації палаючого вугілля або дров.

  (3) Електричні радіатори. Являють собою пристрої, в яких електричні елементи нагрівають рідину (наприклад, оливу, що циркулює в радіаторі та потім випромінює теплову енергію в навколишню атмосферу).

  (4) Нагрівачі конвекційного типу. Забезпечують конвекцію повітря за допомогою конвекційних потоків, іноді за допомогою вентилятора.

  (5) Нагрівальні панелі для установлення на стелі чи на стіні, включаючи панелі інфрачервоного випромінювання для обігрівання громадських місць, вулиць і т.д.

  (6) Нагрівальне устаткування для моторних транспортних засобів, пасажирських залізничних вагонів, літальних апаратів і т.д., крім антиобліднювачів і протизапотівачів.

  (7) Устаткування для обігрівання дорожнього полотна для запобігання утворення ожеледиці та устаткування обігрівання ґрунту, що сприяє росту рослин. Елементи такого устаткування зазвичай заглиблюють в ґрунт.

  (8) Нагрівачі двигунів, установлювані під автомобілем для полегшення запуску двигуна.

  Електричні котли центрального опалення включаються до товарної позиції 8403.

  (C) Електро-ткрмічні апарати для догляду за волоссям та сушарки для рук

  Сюди включаються:

  (1) Сушарки для волосся, включаючи сушильні ковпаки, а також сушарки з ручкою пістолетного типу та вмонтованим вентилятором.

  (2) Бігуді та електричні пристрої для перманентної завивки.

  (3) Електрощипці для завивання волосся.

  (4) Сушарки для рук.

  (D) Праски електричні

  До цієї групи входять праски усіх видів незалежно від того, застосовуються вони в побуті чи кравцями і т.д., включаючи безпроводові праски. Безпроводові праски являють собою праску, який включає нагрівальний елемент і підставку, що приєднується до електромережі. Праска підключається до джерела живлення, лише коли вона розташовується на підставці. До цієї групи також включаються електричні відпарювальні праски незалежно від того, мають вони водяний резервуар чи призначені для приєднання до парової труби.

  (E) Інші побутові електронагрівальні прилади

  До цієї групи входять всі електронагрівальні машини та пристрої за умови, що вони, як правило, застосовуються в побуті. Деякі з них згадані раніше в цих поясненнях (наприклад, електрокаміни, “гейзерні” нагрівачі, сушарки для волосся, праски і т.п.). До числа інших входять:

  (1) Мікрохвильові печі.               

  (2) Інші печі та електроплити, електроплитки, електрокотли варильні, грилі та ростери (наприклад, конвекційного типу, з електричним опором, інфрачервоні, індукційні високої частоти і комбіновані газоелектричні пристрої).

  (3) Кавники або чайники для приготування кави або чаю (включаючи кавники і чайники з проціджувачем).

  (4) Тостери, включаючи тостерні печі, що призначені переважно для приготування тостів, але можуть також застосовуватися і для запікання невеликих шматочків продуктів, таких як картопля.

  (5) Чайники, каструлі, пароварки, підігрівники для молока, супу чи аналогічні посудини.

  (6) Млинцівниця.

  (7) Вафельниці.

  (8) Підігрівачі для тарілок і їжі.

  (9) Сотейники та посуд для підсмажування скибочок (фритюрниці).

  (10) Апарати для обсмаження кави.

  (11) Нагрівачі для пляшок.

  (12) Апарати для виготовлення йогурту та сиру.

  (13) Стерилізаційні апарати для приготування консервів.

  (14) Апарати для приготування повітряної кукурудзи.

  (15) Сушарки для обличчя та аналогічні сушарки.

  (16) Сауни для обличчя, до складу яких входять маски, в яких випаровується вода для обробки шкіри обличчя.

  (17) Аератори для рушників і нагрівальні вішалки для рушників.

  (18) Грілки для постелей.

  (19) Нагрівачі для парфумів або пахощів, а також нагрівачі для розсіювання інсектицидів.

  (20) Кип’ятильники для немеханічного прання.

  До цієї групи не включаються:

  (а) ковдри, матраци, подушки з електропідігріванням, грілки для ніг або подібні вироби; одяг, взуття або навушники чи інші предмети з електропідігріванням, використовувані людиною (розглядаються у відповідній товарній позиції, див. примітку 1 до цієї групи);

  (b) розгладжувальні машини валкового типу (товарна позиція 8420) і прасувальні машини чи преси для одягу (товарна позиція 8451);

  (c) перколятори, монтовані на прилавку, електричні самовари для чаю або молока, сотейники та фритюрниці, застосовувані, наприклад, у кафе, які спеціалізуються на хрусткій картоплі, та інші пристрої з електропідігріванням, які, як правило, не застосовуються в побуті (товарна позиція 8419 і т.п.);

  (d) промислові мікрохвильові печі, камери та обладнання (наприклад, мікрохвильові печі, які використовуються в ресторанах) (товарна позиція 8514);

  (e) меблі (наприклад, білизняні шафи та сервісні візки), обладнані нагрівальними елементами (група 94);

  (f) запальнички для сигарет, запальнички для газу та аналогічні вироби (товарна позиція 9613).

  (F) Електричні нагрівальні опори

  Крім вугільних опорів (товарна позиція 8545), всі електричні опори для нагрівання розглядаються в цій товарній позиції незалежно від класифікації пристроїв або устаткування, в яких вони використовуються.

  Такі опори являють собою прутки, пластини і т.п. чи відрізки дроту (зазвичай у вигляді котушки) зі спеціального матеріалу, який набуває дуже високої температури під час пропускання крізь нього електричного струму. Застосовувані матеріали можуть бути різними (спеціальні сплави, композиційні матеріали на основі карбіду кремнію і т.д.). Вони можуть бути виготовлені у вигляді окремих елементів шляхом використання друкованої технології.

  Дротяні опори зазвичай монтуються на ізоляційних елементах-підставках (наприклад, з кераміки, стеатиту, слюди чи пластмас) або на осердя з м’якого ізоляційного матеріалу (наприклад, зі скловолокна чи азбесту). Якщо дріт не змонтований на будь-якій основі, то він включається до цієї товарної позиції лише у випадку, якщо нарізаний на мірні відрізки і згорнутий в спіраль або йому надано іншої форми, за якою можна визначити, що це нагрівальний елемент опору. Те ж саме стосується прутків і пластин, які для того, щоб входити до цієї товарної позиції, повинні бути нарізані за довжиною або розмірами, придатними для використання.

  Опори включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони спеціально призначені для застосування в конкретному типі машини чи пристрою; проте, якщо вони складені разом з іншими частинами (крім простого ізолювального елемента-підставки з електричними з’єднаннями), вони класифікуються як частини відповідних машин або пристроїв (наприклад, підставки для прасок і плити для електричних варильних апаратів).

  До цієї товарної позиції також не включаються антиобліднювачі та протизапотівачі. Вони складаються з дротяного опору у вигляді рамки і монтуються на вітровому склі (товарна позиція 8512).

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини виробів цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8516 10 11 – 8516 10 80

  Ці категорії включають:

  1. водонагрівачі, що працюють як безінерційні і як акумулювальні водогрійні пристрої;
  2. електричні котли, які виробляють лише гарячу воду або одночасно гарячу воду і пару низького тиску.

  Ці категорії не включають парові котли з електронагрівом і водогрійні котли з перегрівом (товарна позиція 8402) і електричні котли з електронагрівом для центрального опалення (товарна позиція 8403).

  8516 21 00 – 8516 29 99

  Ці категорії включають:

  1. електронагрівальне устаткування для саун;
  2. нагрівальні пристрої, що працюють від батарей, для підігрівання та розморожування дверних замків автомобілів, за рахунок наявності нагрівального елемента в замку. Ці невеликі переносні пристрої можуть мати вбудовану лампу типу, що підпадає під позицію 8513, для освітлення робочої зони.

  8516 50 00

  Див. пояснення до категорії 8514 20 80

  8516 60 10

  Електроплити складаються щонайменше з полиці духової шафи та духової шафи (яка може також включати мікрохвильовий пристрій або гриль).

  8516 79 70

  Поряд із устаткуванням, описаним в Поясненнях до позиції 8516, частина (E), (5) -(20), ця категорія включає:

  1. сауни з радіаторами інфрачервоного опромінення (індивідуальні кабіни);
  2. підставки (у вигляді платформ) для обігріву ніг;
  3. пристрої типу “ялинка” з електронагрівом для взуття;
  4. пристрої для чищення контактних лінз, які складаються з двох невеликих електронагрівних камер з нагвинчуваними кришками для тримання лінз та нагрівання чистильної рідини.

  8516 80 20 та 8516 80 80    

  Ці категорії включають проводи, кабелі, включаючи стрічкові і т.п., покриті ізоляційним матеріалом, які виробляють тепло для обігрівання стель, стін, трубопроводів, контейнерів тощо.

  Проте ці категорії не включають прилади теплового опору, під’єднані до частин обладнання, наприклад, опорних плит для прасок і плит для електричних варильних апаратів (товарна категорія 8516 90 00).

  Пояснення до товарної позиції 8517: 

  8517

  Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших безпроводових мереж зв’язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі проводового або безпроводового зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528:

   

  – телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших безпроводових мереж зв’язку:

  8517 11 00 00

  – – телефонні апарати для проводового зв’язку з безпроводовою трубкою

  8517 12 00 00

  – – телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших безпроводових мереж зв’язку

  8517 18 00 00

  – – інші

   

  – інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі проводового або безпроводового зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку):

  8517 61 00 00

  – – базові станції

  8517 62 00 00

  – – пристрої для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень та іншої інформації, включаючи пристрої для комутації та маршрутизації

  8517 69

  – – інша:

  8517 69 10 00

  – – – відеотелефони

  8517 69 20 00

  – – – переговорні пристрої

   

  – – – приймальна апаратура для радіотелефонного або радіотелеграфного зв’язку:

  8517 69 31 00

  – – – – портативні  приймачі сигналів виклику, тривоги або пейджингових сигналів

  8517 69 39

  – – – – інша:

  8517 69 39 10

  – – – – – для цивільної авіації

  8517 69 39 90

  – – – – – інша

  8517 69 90 00

  – – – інша

  8517 70

  – частини:

   

  – – антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:

  8517 70 11 00

  – – – антени для радіотелеграфних або радіотелефонних апаратів

  8517 70 15 00

  – – – телескопiчнi та гнучкi штировi антени для портативних пристроїв та пристроїв, якi встановлюються в моторних транспортних засобах

  8517 70 19

  – – – інші:

  8517 70 19 10

  – – – – для цивільної авіації

  8517 70 19 90

  – – – – інші

  8517 70 90 00

  – – інші

  Ця товарна позиція включає апаратуру для прийому та передачі мови та інших звукових сигналів, зображень або інших даних між двома точками шляхом зміни електричного струму або оптичної хвилі для провідної мережі зв’язку або шляхом електромагнітних хвиль для безпровідної мережі зв’язку. Мережі зв’язку, котрі можуть бути взаємозв’язаними, включають телефонію, телеграфію, радіотелефонію, локальну та глобальну мережі зв’язку.

  (І) Телефонні апарати, включаючи телефонні апарати для стільникових мереж зв’язку або інших безпровідних мереж зв’язку.

  Ця апаратура включає:

  (А) Апарати телефонні для провідної мережі зв’язку.

  Телефонні апарати для  провідної мережі зв’язку перетворюють голос в сигнали для передачі іншому пристрою. При прийманні сигналу телефонний апарат для провідної мережі навпаки перетворює сигнал в голос. Вони складаються з:

  (1) Передавача, що являє собою мікрофон, який перетворює звукові хвилі в модульований струм.

  (2) Приймача (головного телефону або навушників), що знову перетворює модульований струм у звукові хвилі. У більшості випадків передавач і приймач монтуються в єдиній конструкції, яку називають телефонною трубкою. В інших випадках передавач та приймач являють собою об’єднані головний телефон та мікрофон, призначені для носіння на голові користувача.

  (3) Схеми придушення ефекту самопрослуховування, яка запобігає проникнення звуку з передавача у приймач тієї ж телефонної трубки.

  (4) Дзвоника чи зумера, що оповіщає про виклик. Це можуть бути як тонові пристрої для виклику, що відтворюють звук електронним способом, так і механічні пристрої для виклику, наприклад, дзвоники або зумери. В деяких телефонних апаратах присутні джерела світла або лампи, що працюють разом з пристроєм для виклику, для візуального оповіщення про вхідний виклик.

  (5) Комутаційного пристрою, або “важільного перемикача”,  який перериває або пропускає струм з мережі. Він зазвичай спрацьовує від телефонної трубки, що знімається або повертається на важільний перемикач.

  (6) Пристрою набору номера, який дає можливість абоненту, що викликає, з’єднатися з потрібним абонентом. Пристрій набору може бути кнопкового чи клавіатурного типу (тоновим), або барабанного чи обертового типу (імпульсним).

  Будучи поданими окремо, мікрофони та приймачі (об’єднані чи необ’єднані в телефонній трубці), а також гучномовці включаються до товарної позиції 8518, тоді як дзвоники і зумери включаються до товарної позиції 8531.

  Телефонні апарати можуть бути обладнані або включати до свого складу: пам”ять для зберігання та виклику телефонних номерів; візуальний дисплей для відображення номера, що набирається, номера вхідного виклику, дати і часу та тривалість розмови; допоміжний гучномовець та мікрофон для спілкування без використання телефонної трубки; пристрої для автоматичної відповіді на виклики, передачі записаного повідомлення, запису вхідних повідомлень та відтворення записаного повідомлення по команді; пристрої для утримання з’єднання на лінії при спілкуванні з абонентом по іншому телефону.  Телефонні апарати, обладнані цими пристроями, можуть мати також кнопки, які дають можливість керувати цими операціями, включаючи перемикач, що дозволяє використовувати телефон, не знімаючи трубки з важеля. В багатьох з цих пристроїв для своєї роботи використовується мікропроцесор або цифрові інтегровані схеми.

  До цієї товарної позиції входять усі типи телефонних апаратів, включаючи:

  (і) Безпровідні телефонні апарати, що складаються з радіочастотної приймально-передавальної телефонної трубки, що живиться від батареї, разом з номеронабирачем, комутатором та радіочастотною приймально-передавальною базою, що з’єднана проводом з телефонною мережею (інші безпровідні телефони можуть не мати телефонної трубки, але містять комбінований навушник-мікрофон, що з’єднаний з портативним радіочастотним приймачем-передавачем з номеронабирачем і комутатором, що живиться від батареї).

  (іі) Телефонні апарати, які складаються з комбінованого блоку номеронабирача і комутатора (що з’єднаний проводом з телефонною мережею) та об’єднаних головного телефону і мікрофону, що представлені разом.

  (B) Телефонні апарати для стільникових мереж зв’язку або інших безпровідних мереж зв’язку.

  Ця товарна позиція включає телефонні апарати для використання в будь-якій безпровідній мережі зв’язку. Такі телефонні апарати приймають та випромінюють радіохвилі, котрі приймаються та ретранслюються, наприклад, базовими станціями або супутниками.

  В цю товарну позицію включаються, іnter alіa:

  1.Стільникові або мобільні телефони.

  1. Супутникові телефони.

  (ІІ) Інша апаратура для передачі та прийому голосу, зображень або інших даних, включаючи апаратуру для комунікації в мережі провідного або безпровідного зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку)

  (А) Базові станції.

  Найбільш розповсюдженими видами базових станцій є станції для стільникового зв’язку, котрі приймають та передають радіохвилі, що приймаються та випромінюються стільниковими телефонами або іншими провідними або безпровідними мережами зв’язку. Кожна базова станція покриває географічний простір (соту). Якщо користувач під час телефонної розмови переміщується з однієї соти в іншу, дзвінок автоматично передається від однієї соти до іншої без розриву.

  (В) Домофони.

  Ці системи зазвичай складаються з телефонної трубки та клавіатури чи гучномовця, мікрофона та клавіш. Ці системи зазвичай монтуються при вході в будинок з деякою кількістю мешканців. Ці системи дозволяють відвідувачам зателефонувати вибраним мешканцям натисканням потрібних клавіш та розмовляти з ними. 

  (C) Відеофони.

  Відеофони для будинків, що являють собою комбінований пристрій, який складається по суті з телефонного апарата для провідної телефонії, телевізійної камери і телевізійного приймача (передача по кабелю).

  (D) Апаратура для телеграфного зв’язку, крім факсимільних апаратів товарної позиції 8443.

  Вона, власне кажучи, призначена для перетворення символів, графіки, зображень та інших даних  у відповідні електричні імпульси для передавання останніх, а на прийомній стороні – для приймання цих імпульсів і перетворення їх або в умовні символи чи відображення, що являють символи, графіку, зображення та інші дані або безпосередньо в символи, графіку, зображення та інші дані.

  У якості прикладів подібної апаратури можна привести:

  (1) Апаратура для передавання повідомлень, така як набірні або клавіатурні передавачі (наприклад, телетайпні передавачі).

  (2) Апаратура для приймання повідомлень, (наприклад, телетайпні приймачі). У деяких випадках апаратура приймання та передавання об’єднана в єдиний приймач-передавач.

  (3) Фототелеграфна апаратура.

  Допоміжне фотографічне устаткування, використовуване цією апаратурою (наприклад, проявне устаткування), віднесено до групи 90.

  (Е) Телефонна або телеграфна комутаційна апаратура

  (1) Автоматичні комутатори та телефонні станції.

  Вони можуть бути різних типів. Відмінною рисою системи комутації є здатність забезпечити у відповідь на кодовані сигнали автоматичне з’єднання між користувачами. Автоматичні комутатори і телефонні станції можуть працювати за допомогою комутації кіл, повідомлень або пакетів з використанням мікропроцесорів для з’єднання абонентів електронними засобами. Багато автоматичних комутаторів та телефонних станцій включають в свій склад аналогово-цифрові перетворювачі, цифро-аналогові перетворювачі, пристрої стиснення та розгортання даних (кодеки), модеми, мультиплексори, обчислювальні машини, а також інші пристрої, які дозволяють одночасно передавати по мережі як аналогові, так і цифрові сигнали, що забезпечує інтегровану передачу мови, інших звуків, знаків, графіки, зображень або іншої інформації.

  Деякі типи автоматичних комутаторів і телефонних станцій складаються, по суті, з шукачів, які вибирають лінію зв’язку,  що відповідає прийнятим від викликаючих апаратів імпульсам, та встановлюють з’єднання. Вони працюють автоматично або безпосередньо від вихідних  імпульсів викликаючого апарата, або через допоміжні пристрої, такі як директори.

  Різні типи шукачів (передшукачі, проміжні шукачі, кінцеві шукачі) та, можливо, використовувані директори часто збираються в ряди і в групи одного й того ж типу на шасі, які потім монтуються в комутатор на металевих стійках. Зокрема, в малорозмірних установках вони можуть, проте, бути всі змонтовані на єдиній стійці для утворення автономної телефонної станції.

  Автоматичні комутатори і телефонні станції також можуть забезпечувати такі можливості як скорочений набір, утримання дзвінка, динамічна переадресація виклику, виклик декількох абонентів, голосова пошта і т.д. Їх використання здійснюється з телефону абонента через телефонну мережу.

  Вони застосовуються в громадських або приватних мережах, які використовують телефонні системи приватного користування, приєднані до громадської мережі. Автоматичні комутатори і телефонні станції також можуть обладнуватися пультами, схожими з телефонними апаратами, для обслуговування або втручання  в їх роботу оператора при необхідності.

  (2) Неавтоматичні комутатори і телефонні станції

  Вони складаються з каркасу, на якому монтуються різні ручні комутуючі пристрої. Потрібно, щоб оператор вручну з’єднував кожний виклик, що приймається комутатором або телефонною станцією. Вони містять індикатори “виклик” або “вільно” для сигналізації про те, що виклик зроблений або з’єднання більше не потрібно; телефонні апарати операторів (іноді змонтовані особливим чином); комутуючі пристрої (гнізда або штепсельні роз’єми та штекери, з’єднані з шнуром); клавішні перемикачі, електрично приєднані до штекерів та шнурів, для забезпечення можливості оператору відповісти стороні, що викликає, контролювати проходження виклику та відмічати його завершення.

  (F) Передавальна та приймальна апаратура для радіотелефонного та радіотелеграфного зв’язку.

  До цієї групи відноситься:

  (1) Стаціонарна апаратура для радіотелефонії та радіотелеграфії (передавачі, приймачі та прийомопередавачі). Деякі типи, що використовуються головним чином в великих установках, включають в себе спеціальні пристрої, такі як засекречуючи пристрої (наприклад, інвертори спектру), мультиплексні пристрої (що використовуються для відправлення більше двох повідомлень одночасно) та деякі приймачі, що називаються приймачами системи з рознесеним прийомом, що використовує методи багатоканального прийому для подолання завмирання сигналу.

  (2) Радіопередавачі та радіоприймачі для синхронного перекладу на багатомовних конференціях.

  (3) Автоматичні передавачі та спеціальні приймачі для подачі сигналів SOS з кораблів, літальних апаратів і т.д.

  (4) Передавачі, приймачі або прийомопередавачі телеметричних сигналів.

  (5) Радіотелефонна апаратура, включаючи приймальні пристрої радіотелефонних сигналів, для моторних транспортних засобів, кораблів, літальних апаратів, потягів і т.д.

  Переносні приймачі, зазвичай з живленням від батареї, наприклад, переносні приймачі для виклику, подачі сигналу тривоги або пейджингового зв’язку.

  (G) Інша комунікаційна апаратура.

  Ця група включає апаратуру для зв’язування провідних та безпровідних комунікаційних мереж або для передачі або прийому мовлення або інших звукових сигналів, зображень або інших даних всередині такої мережі.

  До комунікаційних мереж відносяться, іnter alіa, системи високочастотних ліній зв’язку, системи цифрових ліній зв’язку та їх комбінації. Вони можуть бути сконфігуровані, наприклад, в телефонні комутуючі мережі загального користування, локальні, регіональні та глобальні мережі з закритою або відкритою конфігурацією.

  До цієї групи включають:

  (1) Мережеві інтерфейсні плати (наприклад, інтерфейсні плати Ethernet).

  (2) Модеми (об’єднані модулятори-демодулятори).

  (3) Мережеві маршрутизатори, мости та концентратори, ретранслятори та міжканальні адаптери.

  (4) Мультиплексори і супутнє  лінійне устаткування, (наприклад, передавачі і приймачі або електрооптичні перетворювачі).

  (5) Пристрої для стиснення та розгортання даних (кодеки), які також мають можливість передачі та прийому цифрової інформації.

  (6) Імпульсно-тонові перетворювачі, які перетворюють імпульсні сигнали набору номера в тонові сигнали.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини апаратури цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (a) факсимільні апарати (товарна позиція 8443);

  (b) перфораційні машини, електричні чи неелектричні, які використовуються для перфорації паперових стрічок, готових для використання в автоматичних телеграфних апаратах (товарна позиція 8472);

  (c) котушки індуктивності для установлення в лінійні телефонні чи телеграфні кола (товарна позиція 8504);

  (d) первинні елементи, батареї та акумулятори (товарна позиція 8506 або 8507);

  (e) телефонні автовідповідачі, які призначені для роботи з телефонним апаратом, але не утворюють невід’ємну частину апарата (товарна позиція 8519 );

  (f)  апаратура для передавання та прийому радіо та телевізійних сигналів (товарні позиції 8525, 8527 або 8528);

  (g) електричні дзвоники чи індикатори (наприклад, індикатори, що світяться, які спрацьовують від номеронабирача телефону (товарна позиція 8531);

  (h) реле та комутаційна апаратура, така як шукачі для автоматичних телефонних станцій (товарна позиція 8536);

  (іj) ізольовані електричні проводи, кабелі і т.д. зі з’єднувальними деталями або без них, включаючи шнури зі штекерами для комутаторів (товарна позиція 8544);

  (k) телекомунікаційні супутники (товарна позиція 8802)

  (l) реєстратори телефонних викликів і лічильники (група 90);

  (m) ВЧ-приймачі та передавачі ВЧ-зв’язку, які утворюють єдиний блок з аналоговими чи цифровими телеметричними приладами чи апаратурою або які разом з останньою утворюють функціональний блок, визначений приміткою 3 до групи 90 (група 90);

  (n) калькулографи (реєстратори часу) (товарна позиція 9106).

  Пояснення до підпозиції.

  Підпозиція 8517 62

  До цієї під позиції включаються безпровідні трубки або базові блоки, коли вони представлені окремо.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8517 12 00

  Див. поясненя до товарної позиції 8517, ч.(І), (В).

  До цієї підпозиції включаються телефонні апарати для стільникових мереж зв”язку, так звані “мобільні телефони”.

  “Мобільні телефони” мають наступні характеристики:

  -вони є “кишеньковими”, тобто з розмірами, що не перевищують 170 x 100 x 45 мм при вимірюванні у своїй найкомпактнішій формі;

  -вони здатні працювати без зовнішнього джерела електроенергії;

  -вони мають мікрофон і навушники та/або гучномовець або в одному пристрої, або у вигляді знімного головного комплекту, представленого разом з “мобільним телефоном”, для передачі і прийому голосу, які дозволяють здійснювати голосовий зв”язок;

  -вони містять інші компоненти, такі як підсилювач і антена для телефонії, які забезпечують двосторонню передачу голосу з малим радіусом дії всередині мережі, що складається з базових станцій товарної категорії 8517 61 00 і використовують смуги частот мобільної телефонії;

  -вони можуть здійснювати телефонний зв”язок, використовуючи стільникову мережу, коли обладнані активованою SIM-картою (Модуль Ідентифікації абонента) різних типів. Вони можуть забезпечувати здійснення екстрених викликів без SIM-карти.

  “Мобільні телефони” можуть також мати й інші можливості, такі як відправлення та отримання повідомлень SMS (служба коротких повідомлень) і MMS (Служба мультимедійних повідомлень); повідомлень електронної пошти; пакетне підключення для доступу в Інтернет; відправлення та отримання позиційних сигналів; навігація, маршрутизація, карти, обмін миттєвими повідомленнями, IP-телефонія (передача голосу по Інтернет-Протоколу); КПК (Кар-

  манний персональний комп”ютер); ігри; приймання радіо- або телесигналів; фіксація, запис і відтворення звуку та зображень.

  Незалежно від таких додаткових можливостей, функція мобільного телефону, як правило, є основною функцією мобільних телефонів, що відповідає всім перерахованим вище характеристикам. Як приклад того, що функція телефонії має перевагу перед усіма іншими функціями, можна навести випадок, коли вхідні дзвінки, зазвичай, доводяться користувачу незалежно від використання другорядних функцій.

  8517 18 00

  Поряд із телефонними апаратами, описаними в Поясненнях до позиції 8517, частина (І) (A), ця категорія включає кнопкові телефонні апарати, оснащені пристроєм зчитування з магнітних карт, інформаційним дисплеєм, електронною друкованою платою з мікропроцесором, декількома запам’ятовувальними пристроями, годинником і модулятором-демодулятором (модемом). Ці пристрої можуть використовуватися не лише як телефонні апарати, але також (наприклад, у супермаркетах) як інформаційні термінали, наприклад, для перевірки магнітних кредитних карток або чеків, або для передавання інформації про продаж по телефонних лініях до машини автоматичного оброблення даних.

  8517 62 00

  Ця категорія включає два види машин:

  • машини для приймання, обробки та передавання голосу, зображень або інших даних;
  • машини для відновлення голосу, зображень або інших даних.

  До таких машин відносяться:

  • мережеві інтерфейсні карти;
  • модеми;
  • повторювач;
  • концентратори;
  • пристрої “поєднання” (включаючи комутаційні пристрої);
  • маршрутизатори.

  До цієї категорії включаються апарати, що складаються з елементів, необхідних для передавання та приймання, в одному корпусі. Це стосується, наприклад, переносних рацій йокі-токі), котрі містять батареї або акумулятори, необхідні для функціонування, або до приймально-передавальної апаратури, джерело живлення якої розміщується окремо і підключається до апаратури тільки за допомогою кабелю.

  До цієї категорії також включаються пристрої, в яких передавальні і приймальні елементи розміщені в різних корпусах за умови, що вони являють собою функціональний блок, приймально-передавальна апаратура повинна розміщуватись поруч одна з одною (наприклад, в одній будівлі або в одному транспортному засобі) та мати деякі спільні елементи, такі як антена.

  Ця товарна категорія також включає в себе так звані “безпроводові гарнітури”, призначені для використання виключно або переважно з телефонами для стільникових мереж (мобільні телефони), призначені для одягання на вухо, щоб забезпечити можливість гучного зв”язку. Вони дозволяють користувачеві управляти телефонними функціями, такими як прийом відповіді, закінчення розмови, і набір (наприклад, повторний набір останнього дзвінка), на відстані приблизно 10 м від мобільного телефону і мати засоби для регулювання гучності звуку навушників. Ці гарнітури включають радіопередавач/приймач для спілкування з мобільного телефону за допомогою технології безпроводового  зв”язку, наприклад, “Bluetooth”.

  8517 69 10

  Див. поясненя до товарної позиції 8517, частина (ІІ) (С).

  Ця категорія також включає телевізійні системи замкненого типу, які складаються з однієї камери, панелі з декількома кнопками виклику і одного або декількох відеомоніторів, підключених до пункту зв’язку, і коаксіальних кабелів для сполучення різних елементів, представлені комплектом в упаковці для роздрібної торгівлі.

  Вироби цієї категорії можуть також бути поєднані з електричним пристроєм відчинення дверей, пристроєм сигналізації або джерелом світла.

  8517 69 39

  До цієї категорії включаються:

  • стаціонарна приймальна апаратура (включаючи таку, котра використовується головним чином на великих об’єктах) та спеціальні пристрої, такі як апаратура засекречування (наприклад, інвертори спектру); деякі приймачі, що називаються “приймачами системи з рознесенням”, використовують технологію мультиприйому для подолання затухання;
  • радіотелефонні приймачі для моторних транспортних засобів, кораблів, літаків, потягів та ін.;
  • приймачі для радіотелеграфних систем визначення місцезнаходження персоналу;
  • радіоприймачі для синхронного перекладу на багатомовних конференціях;
  • спеціальні приймачі для прийому сигналів “SOS” з кораблів, літаків та ін.;
  • приймачі телеметричних сигналів;
  • “факсимільна” радіотелеграфна апаратура для прийому на сенсибілізований папір копій документів, газет, планів, повідомлень та ін.

  8517 69 90

  До цієї категорії включаються:

  • стаціонарні радіопередавачі. Деякі види, котрі використовуються головним на великих об’єктах, містять спеціальні пристрої, такі як апаратура засекречування (наприклад, інвертори спектру) та мультиплексні прилади (що використовуються для відправки більше двох повідомлень одночасно);
  • радіотелефонні передавачі для моторних транспортних засобів, кораблів, літаків, потягів та ін.;
  • передавачі для радіотелеграфних систем визначення місцезнаходження персоналу;
  • радіопередавачі для синхронного перекладу на багатомовних конференціях;
  • автоматичні передавачі сигналів “SOS” з кораблів, літаків та ін.;
  • факсимільна” радіотелеграфна апаратура для передачі копій документів, газет, планів, повідомлень та ін.;
  • передавачі телеметричних сигналів.

  Пояснення до товарної позиції 8518: 

  8518

  Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; навушники та телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi звукопiдсилювальні комплекти:

  8518 10

  – мiкрофони та підставки для них:

  8518 10 30 00

  – – мікрофони, які мають звукові частоти понад 300 Гц, але не більш як 3,4 кГц, діаметром не більш як 10 мм та заввишки не більш як 3 мм, що використовуються для телекомунікацій

  8518 10 95

  – – інші:

  8518 10 95 10

  – – – для цивільної авіації

  8518 10 95 90

  – – – інші

   

  – гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус:

  8518 21 00

  – – гучномовцi окремi, вмонтованi в корпус:

  8518 21 00 10

  – – – для цивільної авіації

  8518 21 00 30

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8518 21 00 90

  – – – інші

  8518 22 00

  – – комплекти гучномовців, що вмонтовані в один корпус:

  8518 22 00 10

  – – – для цивільної авіації

  8518 22 00 90

  – – – інші

  8518 29

  – – iншi:

  8518 29 30 00

  – – – гучномовці, які мають звукові частоти понад 300 Гц, але не більш як 3,4 кГц, діаметром не більш як 50 мм, що використовуються для телекомунікацій

  8518 29 95

  – – – інші:

  8518 29 95 10

  – – – – для цивільної авіації

  8518 29 95 90

  – – – – інші

  8518 30

  – навушники та телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з мікрофоном та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше:

  8518 30 20

  – – телефонні трубки для систем проводового зв’язку:

  8518 30 20 10

  – – – для цивільної авіації

  8518 30 20 90

  – – – інші

  8518 30 95

  – – інші:

  8518 30 95 10

  – – – для цивільної авіації

  8518 30 95 90

  – – – інші

  8518 40

  – пiдсилювачi звукових частот електричнi:

  8518 40 30

  – – пiдсилювачi телефоннi та вимiрювальнi:

  8518 40 30 10

  – – – для цивільної авіації

  8518 40 30 90

  – – – інші

  8518 40 80

  – – інші:

  8518 40 80 10

  – – – для цивільної авіації

  8518 40 80 90

  – – – інші

  8518 50 00

  – електричнi звукопiдсилювальні комплекти:

  8518 50 00 10

  – – для цивільної авіації

  8518 50 00 90

  – – інші

  8518 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції входять мікрофони, гучномовці, головні телефони, навушники та електричні підсилювачі звукової частоти всіх типів, подані окремо, безвідносно до конкретного призначення, для якого така апаратура може бути спроектована (наприклад, телефонні мікрофони, головні телефони і навушники, а також гучномовці радіоприймачів).

  До цієї товарної позиції також входять звукопідсилювальні комплекти.

  (А) Мікрофони та підставки для них

  Мікрофони перетворюють звукові коливання у відповідні зміни чи коливання електричного струму, забезпечуючи таким чином можливість передавання, трансляції або записування. Відповідно до їх принципу роботи вони містять:

  (1) Мікрофони вугільні. Принцип роботи їх оснований на залежності електричного опору вугільного порошку від тиску діафрагми під час її переміщення звуковими хвилями. Вугільні зерна (чи порошок) щільно засипані в корпус між двома електродами, один із яких є діафрагмою або кріпиться до неї.

  (2) Мікрофони п’єзоелектричні, в яких тиск звукових хвиль, який передається за допомогою діафрагми, створює механічні напруження в шматку кристалу певного зрізу (наприклад, кварцу або гірського кришталю), викликаючи таким чином утворення електричних зарядів на кристалі. Цей тип елементу часто застосовують в „контактному” мікрофоні, який використовується в звукознімачах акустичних музикальних інструментів, таких як гітари, піаніно, духовні та струнні оркестрові  інструменти і т.д.

  (3) Мікрофони з рухомою котушкою або мікрофони стрічкові (відомі також як динамічні мікрофони), в яких звукова хвиля викликає коливання котушки або алюмінієвої стрічки, розміщених у магнітному полі, при цьому в котушці чи алюмінієвій стрічці індукуються електричні імпульси.

  (4) Мікрофони конденсаторні або електростатичні (ємнісні), що містять дві пластини (або два електроди), одна з них нерухома (задня пластина), а друга (діафрагма) виконана у вигляді мембрани, що коливається під дією звукової хвилі. Звукові хвилі викликають зміни ємнісного опору між двома пластинами.

  (5) Мікрофони теплові або мікрофони з нагрітим проводом високого опору, які містять нагрітий провід високого опору, температура якого, а звідси і опір змінюються під впливом звукових хвиль.

  У цю товарну позицію також включаються комплекти безпроводових мікрофонів, кожний комплект складається із одного або декількох безпроводових мікрофонів і безпроводового приймального пристрою. Безпроводовий мікрофон передає сигнал, що являє собою прийняті звукові хвилі, за допомогою електронної схеми та внутрішньої або зовнішньої антени. Приймальний пристрій оснащений одною або декількома антенами для отримання хвиль, що передаються, внутрішньою схемою для перетворення радіохвиль в електричний звуковий сигнал та може мати один або декілька регуляторів гучності та вихідних роз’ємів.

  Є багато галузей застосування мікрофонів (наприклад, у звукопідсилювальному устаткуванні для місць громадського користування; телефонії; звукозапису; пристроях виявлення літальних апаратів або підводних човнів; пристроях траншейного підслуховування; для дослідження серцебиття).

  Як правило, електричний струм на виході мікрофону має вигляд аналогового сигналу, однак деякі мікрофони обладнані аналогово-цифровим перетворювачем, в результаті чого на виході утворюється цифровий сигнал. Мікрофонам іноді надають великої чутливості доданням підсилювачів (які зазвичай називають попередніми підсилювачами). Для коректування тону іноді встановлюються конденсатори. Деякі мікрофони потребують електроживлення для своєї роботи. Таке електроживлення може подаватися з мікшерного пульта або від звукозаписувального апарата або від окремого блоку живлення. Блоки живлення, представлені окремо, до цієї товарної позиції не включаються (як правило, товарна позиція 8504). Мікрофони також іноді встановлюються з пристроями для концентрації звукових хвиль і можуть мати, як у звукопідсилювальних системах, спеціальні стійки для розміщення їх на столі, пульті і т.п. чи на ґрунті, чи в підвішеному стані. Такі стійки чи пристрої віднесені до цієї товарної позиції за умови, що всі вони стосуються типу, спеціально призначеного для використання з мікрофонами навіть у випадку, коли вони подані окремо.

  (B) Гучномовці, змонтовані чи не змонтовані в корпусах

  Функція гучномовців протилежна функції мікрофонів: вони відтворюють звук за допомогою перетворення електричних змін або коливань від підсилювача у механічні коливання, які створюють звукові хвилі. Вони включають такі типи:

  (1) Гучномовці з рухомим осердям або рухомою котушкою. У гучномовці з рухомим осердям якір або язичок з м’якого заліза розміщається в полі постійного магніту і знаходиться під впливом електричного поля, створюваного змінним струмом, який тече по котушках, поле змінюється відповідно до цього струму, і діафрагма, прикріплена до якоря чи язичка, створює відповідні коливання в повітряному середовищі. Гучномовці з рухомою котушкою складаються з котушки, що розміщається в полі постійного магніту чи електромагніту і яка живиться змінним струмом. Котушка жорстко зв’язана з діафрагмою.

  (2) Гучномовці п’єзоелектричні, принцип дії яких оснований на тому, що деякі природні чи штучні кристали піддаються механічній деформації під дією електричного струму. Такі гучномовці зазвичай називають “кристалічними гучномовцями”.

  (3) Гучномовці електростатичні (також відомі як конденсаторні гучномовці). Принцип їх роботи оснований на електростатичній взаємодії між двома пластинами (або електродами), одна з яких виконує функцію діафрагми.

  Узгоджуючі трансформатори та підсилювачі іноді встановлюються разом з гучномовцями. Зазвичай електричний вхідний сигнал, одержуваний гучномовцями, має аналоговий вигляд, проте в деяких випадках вхідний сигнал має цифровий формат. Такі гучномовці мають цифро-аналогові перетворювачі та підсилювачі, від яких механічні  коливання створюють звукові хвилі.

  Гучномовці можуть бути встановлені на каркасах, шасі чи в шафах різного типу (часто акустично проектованих) чи навіть у предметах меблів. Вони включаються до цієї товарної позиції за умови, що головною функцією їх загалом залишається функція гучномовця. Окремо подані каркаси, шасі, корпуси і т.д. також віднесені до цієї товарної позиції за умови, що вони ідентифікуються як переважно призначені для установки гучномовців; предмети меблів групи 94, призначені для розміщення гучномовців на додаток до їх звичайної функції, включаються до групи 94.

  Гучномовці, призначені для з’єднання з машиною для автоматичного оброблення інформації, включаються до цієї товарної позиції, якщо подані окремо.

  (C) Телефони головні, навушники об’єднані або не об’єднані з мікрофоном, і комплекти, що складаються з мікрофона та одного або більше гучномовців

  Головні телефони та навушники є електроакустичними приймачами, які використовують для генерування звукових сигналів низької інтенсивності. Як і гучномовці, описані вище, вони перетворюють електричний сигнал в акустичний; засоби, використовувані для цього, залишаються тими самими в обох випадках, і єдине розходження полягає в необхідних потужностях.

  До цієї товарної позиції входять: головні телефони, навушники, об’єднані або не об’єднані з мікрофоном, для телефонії або телеграфії; головні комплекти, що складаються зі спеціального ларингофону та нероз’ємно закріплених навушників (використовувані, наприклад, в авіації); гарнітури для телефонії, які являють собою пристрої, що об’єднують мікрофон та гучномовець та використовувані переважно телефонними операторами; головні телефони та навушники для підключення до радіо- чи телевізійних приймачів, звуковідтворювальної апаратури або машин для автоматичного оброблення інформації.

  До цієї товарної позиції також входять комплекти, що складаються з мікрофона та одного або більше гучномовців, які можуть бути об’єднані разом. Головний телефон або навушник може включатись в комплект для індивідуального прослуховування. Такі комплекти призначені для підключення до центральної системи, оснащеної підсилювачем, за допомогою штепсельного роз’єма чи іншим способом. Такі пристрої можуть використовуватись учасниками зборів чи конференцій.

  До цієї товарної позиції також включається апарат для дородового прослуховування, котрий зазвичай складається з мікрофону, навушників, гучномовця, акустичної воронки, органів управління гучністю, включанням та виключанням та відсіку для батареї живлення. Цей апарат дозволяє почути звуки внутрішньоутробного плоду, а також биття серця матері. Цей апарат не містить звукозаписувального пристрою. Апарат призначений для немедичного використання.

  Однак електродіагностична апаратура, призначена для використання спеціалістами в медицині, хірургії або ветеринарії, включається до товарної позиції 9018.

  (D) Електричні підсилювачі звукової частоти

  Підсилювачі звукової частоти використовуються для підсилення електричних сигналів з частотами, що лежать у межах діапазону чутності людського вуха. Базовими елементами для більшості з них є транзистори чи інтегральні схеми, але деякі ще складаються на базі ламп із термокатодом. Як правило, вони живляться від блоку, що підключається до мережі, або у випадку портативних підсилювачів – від електричних акумуляторів або батарей.

  Вхідні сигнали підсилювачів звукової частоти можуть бути одержані від мікрофону, пристрою для зчитування з лазерного оптичного диску, головки звукознімача, магнітної головки (магнітофона), пристрою радіотрансляційної мережі, пристрою для відтворення звукової доріжки кіноплівки чи від іншого джерела електричних сигналів звукової частоти. Взагалі, вихід підключається до гучномовця, але це не завжди має місце (передпідсилювачі можуть підключатися до наступного підсилювача чи можуть бути вмонтовані в підсилювач).

  Підсилювачі звукової частоти можуть містити регулятор гучності для зміни коефіцієнта підсилення підсилювача, а також зазвичай містять пристрої керування (підіймання частотної характеристики в області нижніх частот, підіймання частотної характеристики в області верхніх частот і т.д.) для корекції частотної характеристики.

  До цієї товарної позиції включаються підсилювачі звукової частоти, які використовують як повторювачі в телефонії або як вимірювальні підсилювачі.

  Підсилювачі високої або проміжної частоти включаються до товарної позиції 8543 як електричні прилади, що мають окрему функцію. Аудіо мікшери та еквалайзери також включаються до товарної позиції 8543.

  (E) Електричні звукопідсилювальні установки

  До цієї товарної позиції також входять підсилювальні комплекти, що складаються з мікрофонів, підсилювачів звукової частоти і гучномовців. Цей тип устаткування широко використовується для озвучування публічних заходів, рекламних транспортних засобів, транспортних засобів охорони порядку чи з деякими музичними інструментами і т.д. Подібні системи також використовуються на великих вантажівках (зокрема, вантажівках з причепами), щоб дати можливість водію почути сторонні шуми чи звукові сигнали, що виходять позаду, які він не зможе інакше чути через роботу двигуна.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини товарів цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) шоломофони для льотчиків, які включають головні телефони з мікрофоном або без нього (товарна позиція 6506);

  (b) апарати телефонні (товарна позиція 8517);

  (с) апарати слухові товарної позиції 9021.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8518:

  До цієї товарної позиції включаються окремо представлені безпровідні мікрофони, головні телефони, навушники та гучномовці, комбіновані або некомбіновані.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  1. До цієї товарної позиції не включаються окремо представлені безпровідні телефонні трубки для проводового зв’язку (див. пояснення до під позиції 8517 62).

  2.подані окремо безпроводові гарнітури (поєднання навушників і мікрофону) з можливістю набору (див Пояснення до товарної категорії 8517 62 00).

  Пояснення до товарної позиції 8519: 

  8519

  Звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура:

  8519 20

  – апарати, які приводяться у дію монетами, банкнотами, банківськими картками, жетонами або іншими засобами оплати:

  8519 20 10 00

  – – програвачі грамплатівок, які діють після вкидання монети або жетона

   

  – – інші:

  8519 20 91 00

  – – – з лазерною системою зчитування

  8519 20 99 00

  – – – інші

  8519 30 00 00

  – електропрогравачі (деки)

  8519 50 00 00

  – автовідповідачі телефонні

   

  – інша апаратура:

  8519 81

  – – що використовує магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

   

  – – – звуковідтворювальна апаратура (включаючи касетні програвачі), без пристроїв для звукозапису:

  8519 81 11 00

  – – – – транскрайбери

   

  – – – – інша звуковідтворювальна апаратура:

  8519 81 15 00

  – – – – – кишенькові касетні програвачі

   

  – – – – – інша, касетного типу:

  8519 81 21 00

  – – – – – – з аналоговою або цифровою системою зчитування

  8519 81 25 00

  – – – – – – інша

   

  – – – – – інша:

   

  – – – – – – з лазерною системою зчитування:

  8519 81 31 00

  – – – – – – – що використовується в моторних транспортних засобах з дисками діаметром не більш
  як 6,5 см

  8519 81 35 00

  – – – – – – – інша

  8519 81 45 00

  – – – – – – інша

   

  – – – інша апаратура:

  8519 81 51 00

  – – – – диктофони, що не здатні працювати без зовнішнього джерела електроживлення

   

  – – – – інша апаратура для запису і відтворення звуку на магнітних стрічках:

   

  – – – – – касетного типу:

   

  – – – – – – з умонтованим підсилювачем та з одним умонтованим гучномовцем або більше:

  8519 81 55 00

  – – – – – – – здатна працювати без зовнішнього джерела електроживлення

  8519 81 61 00

  – – – – – – – інша

  8519 81 65 00

  – – – – – – кишенькові магнітофони

  8519 81 75 00

  – – – – – – інша

   

  – – – – – інша:

  8519 81 81 00

  – – – – – – що використовує магнiтнi стрiчки на бобiнах та надає можливість записувати або вiдтворювати звук при одній швидкості 19 см/с або при кількох швидкостях, якi не перевищують 19 см/с

  8519 81 85 00

  – – – – – – інша

  8519 81 95

  – – – – інша:

  8519 81 95 10

  – – – – – для цивільної авіації

  8519 81 95 90

  – – – – – інша

  8519 89

  – – інша:

   

  – – – звуковідтворювальна апаратура без звукозаписувальних пристроїв:

  8519 89 11 00

  – – – – програвачі грамплатівок, інші, ніж ті, що включаються до товарної підпозиції 8519 20

  8519 89 15 00

  – – – – транскрайбери

  8519 89 19 00

  – – – – інша

  8519 89 90

  – – – інша:

  8519 89 90 10

  – – – – для цивільної авіації

  8519 89 90 90

  – – – – інша

  До цієї товарної позиції включається апаратура для запису звуку, апаратура для відтворення звуку та апаратура, здатна записувати та відтворювати звук. Як праввило, звук записується на або відтворюється з внутрішнього запам’ятовуючого пристрою або носія (наприклад, магнітної стрічки, оптичного носія, напівпровідникового носія або інших носіїв товарної позиції 8523).

  Звукозаписувальна апаратура видозмінює носій запису таким чином, щоб звуковідтворююча апаратура могла відтворювати первинну звукову хвилю (слова, музику тощо). До цієї товарної позиції відноситься запис на основі прийняття звукової хвилі або іншими способами, наприклад, з допомогою запису інформаційно-звукових файлів завантажених зі сторінки Інтернет або з компакт-диску за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації у внутрішню пам”ять (наприклад, флеш – пам’ять) цифрового звукового пристрою (наприклад, плеєра MP3).Пристрої, що записують звук у вигляді цифрового коду, як правило, не здатні відтворювати звук, якщо вони не включають засіб перетворення запису з цифрового коду в аналоговий сигнал.

  І. апаратура, що приводиться в дію за допомогою монет, банкнот, банківських карток, жетонів або інших засобів оплати.

  Така апаратура приводиться в дію монетами банкнотами, банківськими картками, жетонами або іншими засобами оплати та здійснює відбір та програвання аудіо записів у вибраній послідовності або в іншому порядку. Їх зазвичай називають “музичні автомати”.

  ІІ. Електропрограваючі пристрої (деки)

  Такі пристрої приводять диски в обертання механічним або електричним способом. Вони можуть містити або не містити головку відтворення, але не повинні містити ні акустичний пристрій, ні електричний засіб підсилення звуку (див. “програвачі грампластинок” нижче).Вони можуть бути обладнані автоматичним пристроєм, що дозволяє програти в послідовності ряд пластинок.

  ІІІ Телефонні відповідачі

  Ці апарати призначені для роботи в поєднанні з телефонним апаратом (але які не утворюють невід’ємну частину апарата). Вони передають попередньо записані повідомлення і можуть записувати вхідні повідомлення, залишені тими, хто дзвонив. 

  ІV. Інша апаратура, що використовує магнітні, оптичні або напівпровідникові носії.

  Такі апарати можуть бути переносними. Вони також можуть містити акустичні пристрої або можуть бути призначені для приєднання до акустичних пристроїв (гучномовці, навушники, головні телефони) та підсилювача.

  А. Апаратура, що використовує магнітні носії

  До цієї товарної позиції відноситься апаратура, що використовує стрічки та інші магнітні носії. Звук записується шляхом змін магнітних властивостей носія. Звук відтворюється при проходженні стрічки перед магнітною відтворюючою головкою. Наприклад, касетні плеєри, магнітофони та касетні магнітофони.

  В. Апаратура, що використовує оптичні носії.

  Відноситься апаратура, яка використовує оптичні носії. Звук записується у вигляді цифрового коду, перетвореного з підсилених струмів різної інтенсивності (аналоговий сигнал) на поверхні носія запису. Для відтворення звуку використовується лазер для зчитування таких носіїв. Прикладами можуть бути програвачі компакт-дисків. До цього виду також відноситься апаратура, що використовує носії, комбінуючи магнітні та оптичні технології. Прикладом такої апаратури може бути апарат, котрий використовує магнітно-оптичні диски, на яких створюються ділянки зі змінною відображальною здатністю при використанні магнітної технології, але зчитуються з допомогою оптичного (наприклад, лазерного) променя.

  С. Апаратура, що використовує напівпровідникові носії.

  Відноситься апаратура, що використовує напівпровідникові (наприклад, твердотілі енергонезалежні) носії. Звук записується у вигляді цифрового коду, перетвореного з підсилених струмів різної інтенсивності (аналоговий сигнал) на поверхні носія запису. Звук відображується шляхом зчитування такого носія. Напівпровідниковий носій може бути встановлений на постійній основі в апарат або може бути представлений у вигляді переносного твердотілого енергонезалежного запам’ятовуючого пристрою. Приклади включають аудіо плеєри з флеш-пам’яттю  (наприклад, деякі MP3 плеєри), котрі є портативними апаратами, що працюють від батареї, що складаються головним чином з корпусу, що містить пристрій флеш-пам’яті (внутрішній або переносний), мікропроцесор, електронної системи, що включає підсилювач звукової частоти, рідкокристалічний екран та кнопки керування. Мікропроцесор запрограмований для використання MP3 файлів або файлів аналогічного формату. Апарати можуть підключатись до обчислювальної машини для загрузки MP3 файлів або файлів аналогічного формату.

  1. Апаратура, що використовую будь-яку комбінацію з магнітних, оптичних або напівпровідникових носіїв.

  Така апаратура включає пристрої, здатні записувати та відтворювати, використовуючи будь-які два або більше магнітних, оптичних або напівпровідникових носії.

  1. Інша звукозаписуюча або звуковідтворююча апаратура

  До неї включаються:

  1. Програвачі грамплатівок. У них звук відтворюється з грамплатівок (дисків з поглибленнями у вигляді канавок) за допомогою електричних підсилювачів і гучномовців, при цьому механічні коливання перетворюються в електричні коливання за допомогою головки відтворення (головки звукознімача). Вони можуть бути обладнані автоматичним пристроєм, що дозволяє програти послідовно ряд грамплатівок.
  2. Кінематографічна звукозаписуюча апаратура, котра записує звук фотоелектричними засобами. Звук може бути фотоелектрично записаний на плівці у вигляді полоси або (а) зиґзаґоподібної форми, або (б) змінної щільності.

  Кінематографічна звукозаписувальна апаратура містить, на додаток до головки записування звуку, касету для плівки, привідний механізм для синхронізації швидкості плівки зі швидкістю кінематографічної камери, що працює з нею, і механізм подавання плівки.

  1. Кінематографічні пристрої відтворення звуку. Вони оснащені зчитувальним пристроєм, що включає в себе фотоелектронну головку віображення звуку та прилад із зарядовим зв’язком.
  2. Апаратура перезаписування звуку для кінематографії, використовувана, наприклад, для фотоелектричного або цифрового перезаписування записаних іншими способами, наприклад, магнітним, оптичним або електронним способом звукових доріжок.

  Частини і приладдя

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини та приладдя апаратури цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8522.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) преси та ін’єкційні ливарні машини для формовки записаних оптичних дисків з пластику (товарна позиція 8477);

  (b) відповідачі телефонні, які утворюють невід’ємну частину телефонного апарату (товарна позиція 8517);

  (c) представлені окремо мікрофони, гучномовці, електричні підсилювачі звукової частоти та електричні звукопідсилюючі комплекти (товарна позиція 8518);

  (d) відеозаписувальна або відеовідтворювальна апаратура товарної позиції 8521;

  (е) звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура, поєднана в одному корпусі з приймальною апаратурою для радіомовлення (товарна позиція 8527);

  (f) апаратура звукозаписуюча або звуковідтворювальна, поєднана з телевізійними приймачами (товарна позиція 8528);

  (g) кінокамери та кінопроектори, що містять звукозаписуючі або звуковідтворюючі пристрої (товарна позиція 9007).

  Пояснення до товарних підпозицій:

  8519 81 15

  При встановленні розмірів таких пристроїв застосовується примітка до під позицій 1 до групи 85, при цьому повинні враховуватися розміри корпусу; такі випуклі частини, як кнопки керування, закриваючі пристрої та зажими до уваги не беруться.

  8519 81 35

  До цієї під категорії не включається апаратура для відтворення звуку, що називається “MP3-плеєр”, що використовує оптичний носій інформації та вбудований пристрій, котрий може бути активований для рийому сигналів радіомовлення з допомогою програми (тоарна позиція 8527).

  8519 81 45

  Застосовуються пояснення до під категорії 8519 81 35 з внесенням відповідних змін (mutatіs mutandіs).

  8519 81 65

  Застосовуються пояснення до категорії 8519 81 15 з внесенням відповідних змін (mutatіs mutandіs).

  8519 81 95

  Застосовуються пояснення до категорії 8519 81 35 з внесенням відповідних змін (mutatіs mutandіs).

  [8520]

  Пояснення до товарної позиції 8521:

  8521

  Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього:

  8521 10

  – на магнiтних стрiчках:

  8521 10 20

  – – із шириною стрiчки не бiльш як 1,3 см, швидкiстю протягування стрiчки не бiльш як 50 мм/с:

  8521 10 20 10

  – – – для цивільної авіації

  8521 10 20 90

  – – – інша

  8521 10 95

  – – інша:

  8521 10 95 10

  – – – для цивільної авіації

  8521 10 95 90

  – – – інша

  8521 90 00 00

  – iнша

  (А) Апаратура для записування та суміщена апаратура для записування і відтворення

  Ця апаратура, яка при підключенні до телевізійної камери або телевізійного приймача, записує на носій електричні імпульси (аналогові сигнали) або аналогові сигнали, перетворені в цифровий код (або їх комбінацію), які відповідають зображенню або звуку, зафіксованому телевізійною камерою або прийнятому телевізійним приймачем. Як правило, зображення та звук записуються на один і той же носій. Метод запису може бути з використанням магнітних або оптичних засобів, а носіями запису є, я правило, стрічки або диски.

  До цієї товарної позиції також включається апаратура, яка записує, зазвичай, на магнітні стрічки, цифрові коди, що відображають відеозображення та звук шляхом передачі цифрового коду з машини для автоматичного оброблення інформації (наприклад, цифрові пристрої відеозапису).

  При магнітному записі на стрічку зображення та звук записуються на різних доріжках стрічки, тоді як при магнітному записі на диск зображення та звук записуються як магнітні малюнки або плями на спіральних доріжках на поверхні диска.

  При оптичному записі цифрові дані, що являють собою зображення та звук, записуються на диску за допомогою лазеру.

  Відеозаписуюча апаратура, яка отримує сигнали від телевізійного приймача, також включає до свого складу тюнер, що дає змогу вибирати потрібний сигнал (або канал) зі смуги частот сигналів, що передаються телевізійною станцією.

  Під час використання для відтворення апаратура перетворює запис  у відеосигнали. Ці сигнали подаються або на передавальну станцію або на телевізійний приймач.

  (B) Апаратура для відтворення

  Ця апаратура призначена лише для відтворення зображень і звуку безпосередньо на телевізійному приймачі. Носії, які повинні бути використані в цих приладах, є носіями, які попередньо записані механічним, магнітним чи оптичним способом на спеціальному записувальному устаткуванні. Нижче наведені приклади такої апаратури:

  (1) Апаратура, що використовує диски, в якій інформація про зображення і звук записується на диску різними способами і зчитується системою лазерного оптичного зчитування, ємнісним датчиком, датчиком тиску чи магнітною головкою. За умови додержання положень примітки 3 до розділу XVІ до цієї товарної позиції включається апаратура, що здатна відтворювати і відеозаписи і аудіозаписи.

  (2) Апаратура, що декодує і перетворює у відеосигнал інформацію про зображення, записану на світлочутливій плівці (звук записується магнітним способом на тій самій плівці).

  Частини та приладдя

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини та приладдя апаратури цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8522.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) носії запису товарної позиції 8523;

  (b) відеокамери (товарна позиція 8525);

  (c) апаратура приймальна для телевізійного зв’язку (поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або апаратурою, що записує чи відтворює звук або зображення) і відеомонітори та відеопроектори (товарна позиція 8528).

  Пояснення до товарної позиції 8522: 

  8522

  Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для апаратури товарної позиції 8519 або 8521:

  8522 10 00 00

  – звукознiмачі

  8522 90

  – iншi:

  8522 90 30 00

  – – голки звукознiмачів; алмази, сапфiри та iнше дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння (природнi, штучні чи реконструйованi) для голок звукознiмачiв, встановленi або нi

   

  – – iншi:

   

  – – – електронні модулі:

  8522 90 41 00

  – – – – апаратури товарної
  категорії 8519 50 00

  8522 90 49 00

  – – – – інші

  8522 90 70 00

  – – – окремі касетні деки загальною товщиною стрiчки не бiльш як 53 мм такого типу, що використовуються для виготовлення пристроїв для запису та вiдтворення звуку

  8522 90 80

  – – – інші:

  8522 90 80 10

  – – – – блоки та вузли, складені з двох або більше частин чи компонентів, з’єднаних або сполучених між собою, для пристроїв, включених до категорій 8519 81 95 і 8519 89 90, для цивільної авіації 

  8522 90 80 90

  – – – – інші

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), до цієї товарної позиції включаються частини та приладдя, придатні для використання винятково чи головним чином з апаратурою товарної позиції 8519 або 8521.

  Частини та приладдя, розглянуті в цій товарній позиції, включають:

  (1) Звукознімачі для дисків або механічно записаних плівок для звукозаписування. Вони перетворюють механічні коливання (одержані голкою відтворення, що відслідковує канавку в носії запису) в електричні імпульси.

  (2) Системи лазерного оптичного зчитування.

  (3) Головки записування, відтворення або стирання магнітні.

  (4) Адаптери у вигляді касет, що дають змогу відтворювати звук з портативних програвачів оптичних дисків через магнітофонні плеєри.

  (5) Головки фотоелектричні для звукового каналу.

  (6) Механізм стрічкопротягувальний. Власне кажучи, цей пристрій зазвичай складається з двох несучих котушку кронштейнів, щонайменше один із яких обладнаний пристроєм, що дає їй можливість обертання.

  (7) Тонарми, столи для програвачів.

  (8) Встановлені чи невстановлені оброблені сапфіри та алмази для голок звукознімачів.

  (9) Різці записування. Вони є складовими частинами записувального пристрою. Призначені для перетворення звукових коливань у механічні коливання та видозміни форми рівчака.

  (10) Меблі, спеціально спроектовані та виконані для звукозаписувальної чи відтворювальної апаратури.

  (11) Касети для чищення головок магнітофонів або відеомагнітофонів, упаковані для роздрібної торгівлі з чистильним розчином або без нього.

  (12) Інші спеціальні частини та приладдя до апаратури магнітного звукозаписування чи відтворення, наприклад, магнітні головки стирання і стрижні, а також розмагнічувальні пристрої; магнітні “стрілочні покажчики”; шкали, які показують положення, досягнуте під час диктування.

  (13) Інші спеціальні частини та приладдя до апаратури відеозаписування чи відтворення, наприклад, барабани відеоголовок; вакуумні пристрої для підтримування магнітної стрічки в контакті з головками записування чи звукознімачами; пристрої намотування стрічки і т.д.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) бобіни, котушки чи аналогічні тримачі, включаючи відео- чи аудіокасети без магнітної стрічки (класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені, наприклад, у групі 39 або розділі XV);

  (b) електричні двигуни для звукозаписувальної або звуковідтворювальної апаратури, не сполучені з частинами чи приладдям такої записувальної або відтворювальної апаратури (товарна позиція 8501);

  (с) носії запису товарної позиції 8523;

  (d) пристрої, обладнані звуковими головками, які використовуються разом з пристроями перегляду кадрів на пультах синхронізації (товарна позиція 9010).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8522 90 41 та 8522 90 49

  Дивись Додаткові пояснення до категорії 8443 99 10.

  Пояснення до товарної позиції 8523:

  8523

  Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої для зберігання інформації, “smart-картки” та інші носії для запису звуку або інших явищ, записані або незаписані, включаючи матриці та форми для виготовлення дисків, крім виробів групи 37:

   

  – магнiтнi носії:

  8523 21 00

  – – картки, що мають магнітну смугу:

  8523 21 00 10

  – – – незаписані

  8523 21 00 90

  – – – записані

  8523 29

  – – інші:

   

  – – – магнітні стрічки; магнітні диски:

  8523 29 15

  – – – – незаписані:

  8523 29 15 10

  – – – – – аудіокасети

  8523 29 15 30

  – – – – – відеокасети

  8523 29 15 90

  – – – – – інші

   

  – – – – інші:

  8523 29 31 00

  – – – – – для відтворення явищ, відмінних від звуку чи зображення

  8523 29 33 00

  – – – – – для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуваній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації

  8523 29 39 00

  – – – – – інші

  8523 29 90 00

  – – – інші

   

  – оптичні носії:

  8523 41

  – – незаписані:

  8523 41 10 00

  – – – диски для лазерних систем зчитування ємністю не більш як 900 мегабайт, крім тих, що допускають стирання

  8523 41 30 00

  – – – диски для лазерних систем зчитування ємністю понад 900 мегабайт, але не більш як 18 гігабайт, крім тих, що допускають стирання

  8523 41 90 00

  – – – інші

  8523 49

  – – інші:

   

  – – – диски для лазерних систем зчитування:

  8523 49 25 00

  – – – – для відтворення явищ, що відрізняються від звуку чи зображення

   

  – – – – виключно для відтворення звуку:

  8523 49 31 00

  – – – – – діаметром не більш як 6,5 см

  8523 49 39 00

  – – – – – діаметром понад 6,5 см

   

  – – – – інші:

  8523 49 45 00

  – – – – – для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуваній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації

   

  – – – – – інші:

  8523 49 51 00

  – – – – – – диски універсальні цифрові (DVD)

  8523 49 59 00

  – – – – – – інші

   

  – – – інші:

  8523 49 91 00

  – – – – для відтворення явищ, що відрізняються від звуку чи зображення

  8523 49 93 00

  – – – – для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуваній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації

  8523 49 99 00

  – – – – інші

   

  – напівпровідникові носії:

  8523 51

  – – твердотільні енергонезалежні пристрої для зберігання інформації:

  8523 51 10 00

  – – – незаписані

   

  – – – інші:

  8523 51 91 00

  – – – – для відтворення явищ, що відрізняються від звуку чи зображення

  8523 51 93 00

  – – – – для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуваній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації

  8523 51 99 00

  – – – – інші

  8523 52

  – – “smart-картки”:

  8523 52 10 00

  – – – що мають дві вбудовані електронні інтегральні схеми або більше

  8523 52 90 00

  – – – інші

  8523 59

  – – інші:

  8523 59 10 00

  – – – незаписані

   

  – – – інші:

  8523 59 91 00

  – – – – для відтворення явищ, що відрізняються від звуку чи зображення

  8523 59 93 00

  – – – – для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуваній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації

  8523 59 99 00

  – – – – інші

  8523 80

  – інші:

  8523 80 10 00

  – – незаписані

   

  – – інші:

  8523 80 91 00

  – – – для відтворення явищ, що відрізняються від звуку чи зображення

  8523 80 93 00

  – – – для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуваній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації

  8523 80 99 00

  – – – інші

  До цієї товарної позиції включаються різні типи носіїв, записані або незаписані, для запису звуку або інших явищ (наприклад, цифрові дані; текст; зображення, відео або графічні дані; програмне забезпечення). Такі носії, зазвичай, підключаються або видаляються з записувального або зчитувального пристрою та можуть переноситись від одного записуючого або зчитуючого пристрою до іншого.

  Носії цієї товарної позиції можуть бути записаними, незаписаними, або з певною попередньо записаною інформацією, але здатні до подальшого запису додаткової інформації.

  До цієї товарної позиції включаються проміжні форми носіїв (наприклад, матриці, майстер-диски, “другі оригінали”, диски-штампи) призначені для використання у масовому виробництві готових записаних носіїв.

  Однак до цієї товарної позиції не включаються пристрої, котрі записують інформацію на носіях або вилучають інформацію з носія.

  Зокрема до цієї товарної позиції включаються:

  А. Магнітні носії

  Такі вироби зазвичай мають форму дисків, карт або стрічок. Вони виготовлені з використанням різних матеріалів (в переважній кількості пластмаси, паперу або картону, або металу), або самі по собі є магнітними, або вкриті магнітним матеріалом. До цієї категорії відносяться, наприклад, касетні стрічки та інші стрічки для магнітофонів, стрічки для записуючих відеокамер та іншої відеозаписуючої апаратури (наприклад, VHS, hі-8™, mіnі-DB), дискети та картки, що містять магнітну стрічку.

  До цієї категорії не відносяться магнітооптичні носії.

  В. Оптичні носії

  Вироби цієї категорії, зазвичай, мають форму дисків, виготовлених з скла, металу або пластику з одним або більше світловідбивним шаром. Будь-яка інформація (звук або інші дані), що містяться на таких дисках, зчитуються за допомогою лазерного променя. Ця категорія включає записані диски та незаписані диски, що придатні або непридатні для повторного запису.

  До цієї категорії відносяться, наприклад, ком пакт-диски (наприклад, CD, V-CD, CD-ROM, CD-RAM), цифрові багатосторонні диски (DVD).

  До цієї категорії також відносяться магнітно-оптичні носії.

  С. Напівпровідникові носії

  Вироби цієї категорії включають до складу одну або більше інтегральних мікросхем.

  До них відносяться:

  1. Твердотільні енергонезалежні пристрої зберігання даних для запису даних з зовнішнього джерела. Ці пристрої (також відомі як “карти флеш – пам’яті” або “карти електронної флеш – пам’яті”) використовуються для запису даних з зовнішніх джерел, таких як системи навігації та глобального позиціонування, термінали збору даних, портативні сканери, медичні контрольні пристрої, звукозаписувальна апаратура, засоби персонального зв’язку, мобільні телефони та цифрові камери. Зазвичай дані зберігаються в пристрої та зчитуються з нього після того, як пристрій підключається до визначеного приладу, проте вони можуть також завантажуватися в машину для автоматичної обробки інформації за допомогою спеціального адаптера. Живлення цих пристроїв здійснюється тільки від тих приладів, до яких вони підключені та вони не потребують акумуляторної батареї.

  Ці енергонезалежні пристрої збереження даних містять в одному корпусі один або декілька пристроїв флеш – пам’яті (“FLASH E2PROM/EEPROM”) у вигляді інтегральних схем, встановлених на друкованій платі, та мають роз’єм для підключення до основного пристрою. Вони можуть містити конденсатори, резистори та мікроконтролер у вигляді інтегральної схеми. Прикладом твердотілих енергозалежних пристроїв зберігання даних є USB-картки флеш-пам’яті.

  1. “Інтелектуальні картки”(“smart-картки” ) (див. примітку 4 (в) до цієї групи), котрі мають одну або декілька електронних інтегральних схем (мікропроцесор, запам’ятовуючий пристрій з довільною вибіркою (ЗПДВ) або постійний запам’ятовуючий пристрій (ПЗП)) у вигляді кристалів. “Інтелектуальні картки” можуть мати контакти, магнітну стрічку або вбудовану антену, але вони не містять жодних інших активних або пасивних елементів.

  Ці “інтелектуальні картки” також включають деякі вироби, відомі як “картки або бірки з нанесеними спеціальними мітками, дія яких грунтується на приближенні”, якщо вони відповідають умовам примітки 4 (в) до цієї групи. Картки/бірки з нанесеними спеціальними мітками, зазвичай, складаються з інтегральної схеми з постійним запам’ятовуючим пристроєм, прикріпленим на друкованій антені, до якої приєднано даний постійний запам’ятовуючий пристрій. Картка/бірка діє шляхом створення інтерференції поля (властивості якої визначається кодом, що міститься в постійному запам’ятовуючому пристрої) на антені для того, щоб впливати на переданий та відбитий назад на сигнал зчитувач. Цей тип карток/бірок не передає дані.

  1. Інші

  До цієї категорії відносяться записуючі грамофони.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) фото- чи кіноплівки з однією чи декількома звуковими доріжками, які були записані фотоелектричним способом (група 37);

  (b) сенсибілізована плівка для фотоелектричного запису (товарна позиція 3702);

  (c) вироби, призначені для використання у якості носія для запису звуку або інших явищ, але ще не підготовлені для цих цілей як такі; вони включаються у відповідні товарні позиції (наприклад, у групу 39 або 48, або у розділі XV);

  (d) носії даних у вигляді паперових стрічок або перфокарт, запис на яких виконано зазвичай перфорацією (група 48);

  (e) певні електронні модулі пам’яті (наприклад, SІMM (модулі пам’яті з однорядним виводом) та  DІMM (модулі пам’яті з дворядним виводом), які повинні класифікуватися на основі примітки 2 до розділу XVІ (див. загальні положення пояснень до цієї групи);

  (f) картриджі для гральних машин (товарна позиція 9504).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8523:

  Якщо носії даної товарної позиції представлені разом з іншими виробами, то вони класифікуються наступним чином:

  • якщо носій та інший виріб складають у відповідності з Основним правилом інтерпретації 3 (в) набір для роздрібної торгівлі, то набір має класифікуватися згідно згідно з цим правилом, або
  • якщо носій та інший виріб не складають у відповідності з Основним правилом інтерпретації 3 (в) набір для роздрібної торгівлі, то носій повинен класифікуватись у відповідній товарній категорії.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8523 2100

  До цієї категорії також включаються недруковані матеріали, такі як проїзні квитки та посадочні талони, що містять одну або декілька магнітних стрічок.

  8523 29 15

  До цієї категорії включаються також стрічки, котрі перед використанням повинні нарізатись за розміром.

  8523 41 10

  Диски для лазерних систем зчитування ємністю не більш як 900 мегабайт, крім тих, що допускають стирання. 

  До цієї категорії включаються компакт-диски, що записуються (CD-R).

  CD-R зазвичай виготовлені з безколірного прозорого полікарбонату товщиною 1.2 мм. Верхня сторона вкрита відображаючим шаром золотистого або сріблястого кольору та може бути надрукованою. Нижня сторона вкрита шаром барвника та захисним шаром. Вони бувають діаметром 8 та 12 см і можуть бути у вигляді карти.

  Їх запису вальна ємність може бути визначена машиною для запису/зчитування та відповідним програмним забезпеченням запису.

  Не дивлячись на те, що запис на такі ж диски може бути використана за один або декілька етапів, записана інформація не може бути зтертою.

  8523 41 30

  До цієї категорії включаються записуючі цифрові універсальні диски (DVD-/+R). На відміну від CD-R категорії 8523 41 10 DVD-/+R складаються з двох шарів полікарбонату товщиною 0.6 мм, склеєних разом. Їх фізична відмінність може бути встановлена при перегляді краю диску. Вони бувають діаметром 8 та 12 см.

  Їх записуюча ємність може бути визначена машиною для запису/зчитування і відповідним програмним забезпеченням запису.

  Не дивлячись на те, що запис на такі ж диски може бути використана за один або декілька етапів, записана інформація не може бути зтертою.

  8523 41 90

  До цієї категорії включаються:

  • оптичні диски, з яких записана інформація може бути зтертою та на який може бути записана нова інформація (“перезаписуючі компакт-диски” (CD-RW)). Вони можуть бути ідентифіковані програмним забезпеченням запису на диск обчислювальної машини;
  • перезаписуючі DVD-RAM та міні диски, вмонтовані в картриджі.

  8523 52 10 та 8523 52 90

  Див. пояснення до товарної позиції 8523, (С).(2).

  До цих категорій також включаються електронні картки/бірки, дія яких основана на приближенні, зазвичай складаються з котушки індуктивності, котра активізується сигналом від зчитувача та створює електричну напругу для живлення мікросхеми, генератора коду, котрий при прийманні сигналу від котушки генерує дані, та антени, що передає сигнал.

  [8524]

  Пояснення до товарної позиції 8525: 

  8525

  Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифрові камери та записувальні відеокамери:

  8525 50 00

  – апаратура передавальна:

  8525 50 00 10

  – – апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна

  8525 50 00 90

  – – інша

  8525 60 00 00

  – апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура

  8525 80

  – телевізійні камери, цифрові камери та записувальні відеокамери:

   

  – – телевізійні камери:

  8525 80 11 00

  – – – з трьома передавальними (телевізійними) трубками або більше

  8525 80 19 00

  – – – інші

  8525 80 30 00

  – – цифрові камери

   

  – – записувальні відеокамери:

  8525 80 91 00

  – – – виключно для запису звуку та зображень, отриманих за допомогою телевізійної камери

  8525 80 99 00

  – – – інші

  (А) Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, що містить або не містить у своєму складі приймальну, звукозаписуючу або звуковідтворюючу апаратуру.

  Апаратура для радіомовлення, охоплювана цією товарною позицією, повинна бути призначена для передавання сигналів за допомогою електромагнітних хвиль, переданих через ефір без будь-якого проводового з’єднання. З іншого боку, телевізійна апаратура включається до цієї товарної позиції, якщо  передача  відбувається за допомогою електромагнітних хвиль чи по кабельній лінії.

  Ця група включає:

  (1) Передавачі для радіомовлення або телебачення.

  (2) Устаткування радіорелейне, що використовується для приймання радіопередач і ретрансляції їх таким чином, щоб збільшити дальність мовлення (включаючи телевізійне радіорелейне устаткування для установки на літальних апаратах).

  (3) Передавачі телевізійні радіорелейні для передавання за допомогою параболічної антени зі студії або площадки позастудійної трансляції на головний передавач.

  (4) Передавачі телевізійні для промислового застосування (наприклад, для зчитування показів приладів на відстані або для спостереження в небезпечних місцях). З цією апаратурою передача часто здійснюється по проводовій лінії зв’язку.

  В. Камери телевізійні, цифрові камери та записуючі відеокамери

  До цієї категорії апаратури відносяться телевізійні камери, котрі фіксують зображення та перетворюють їх в електронний сигнал, який:

  • передається у вигляді відеозображення в певне місце за межами камери для перегляду або видаленого запису (наприклад, телевізійні камери); або
  • записується на камеру у вигляді покадрового зображення або кінофільмів (тобто цифрові камери та записувальні відеокамери).

  Багато з камер даної товарної позиції можуть фізично нагадувати фотокамери товарної позиції 9006 або кінокамери товарної позиції 9007. Камери товарної позиції 8525 та камери групи 90 зазвичай включають оптичні об’єктиви для фокусування зображення на світлочутливому матеріалі та засоби налаштування для зміни кількості світла, що проникає в камеру. Однак фотокамери та кінокамери групи 90 експонують зображення на фотографічній плівці групи 37, в той час як камери даної товарної позиції перетворюють зображення у аналогові або цифрові дані.

  Камери даної товарної позиції фіксують зображення за допомогою його фокусування на світлочутливому пристрої, такому як комплементарний метал-оксид-напівпровідник (КМОН) або прилад з зарядовим зв’язком (ПЗЗ). Світлочутливий пристрій посилає зображення в електричному вигляді, що підлягають подальшій обробці, в пристрій аналогового або цифрового запису зображень.

  Телевізійні камери можуть включати або не включати до свого складу пристрій дистанційного керування об’єктивом та діафрагмою так само як і пристрій дистанційного керування горизонтальним та вертикальним переміщенням камери (наприклад, студійні та репортажні телевізійні камери, камери, що використовуються для промислових або наукових цілей, в телевізійних системах замкнутого типу (для відеонагляду) або для контролю за дорожнім рухом). Ці камери не мають вбудованих засобів запису зображень.

  Деякі з таких камер можуть також використовуватись разом з обчислювальними машинами (наприклад, веб-камери).

  “Пересувне”, мобільне механічне устаткування для телевізійних камер, подане разом з телевізійними камерами чи окремо, входить до товарної позиції 8428.

  Подане окремо електроустаткування для дистанційного керування і для фокусування телевізійних камер включається до товарної позиції 8537.

  В цифрових відеокамерах та записувальних відеокамерах зображення записуються на внутрішній запам’ятовувальний пристрій або на носій (наприклад, магнітну стрічку, оптичний носій, напівпровідниковий носій або інший носій товарної позиції 8523).Вони можуть містити аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) та термінал виводу, який забезпечує засоби для передачі зображень в блоки машин для автоматичного оброблення інформації, на принтери, в телевізори або інші пристрої відображення. Деякі камери містять термінали вводу, так що вони можуть внутрішньо записувати файли аналогових або цифрових зображень з таких зовнішніх пристроїв.

  Як правило, такі камери обладнані оптичним видошукачем або рідкокристалічним дисплеєм (РКД) або і тим, і другим. В багатьох камерах з РКД дозволяють використовувати дисплей в якості видошукача при записі зображень, а також як екран для відтворення вже записаних зображень; в деяких випадках така камера може відтворювати на РКД зображення, отримані з інших джерел.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини апаратури цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8529.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) апарати товарної позиції 8517;

  (в) окремо представлена широкомовна радіоприймальна апаратура для установки в релейній апаратурі (товарна позиція 8527);

  (с) приймачі супутникового телебачення та системи прийому супутникового телебачення (товарна позиція 8528);

  (d) транспортні засоби спеціального призначення, постійно укомплектовані радіо- чи телевізійними передавачами або іншим устаткуванням цієї товарної позиції (зазвичай товарна позиція 8705);

  (e) супутники зв’язку (товарна позиція 8802).

  Додаткові пояснення до товарної поиції 8525:

  До цієї товарної позиції включаються камери теплового відображення з інфрачервоним пристроєм візуалізації, котрі фіксують теплове випромінювання та перетворює його в зображення різноманітних відтінків сірого або різного кольору для зображення температури окремої поверхні або об’єкта, але котрі не вимірюють температуру або не подають виміряні значення в цифрах.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8525 60 00

  Ці категорії також включають установки, в яких компоненти передавачів та приймачів розташовуються в різних блоках або корпусах, за умови, що вони становлять один функціональний блок. Для того щоб вважатися такими, що становлять один функціональний блок, апаратура передавання та приймання повинна встановлюватися поблизу одна одної (наприклад, в тому самому приміщенні або на тому самому транспортному засобі), а також мати певні елементи спільного використання, наприклад, антену.

  8525 80 11 – 8525 80 99

  Див. пояснення до товарної позиції 8525, (В)

  До цієї категорії не включаються електронні пристрої для читання для осіб зі слабким зором (див. пояснення до категорії 8643 70 90 )

  8525 80 30

  Цифрові камери цієї товарної категорії завжди мають функцію покадрового запису зображення на внутрішній накопичувач або на змінний носій.

  Більшість камер цієї товарної категорії мають вигляд традиційної фотокамери і не мають складного видошукача.

  Ці камери можуть також мати можливість відеофіксації для запису послідовностей відеозображення.

  У порівнянні з записуючими відеокамерами товарних категорій 8525 80 91 та 8525 80 99 багато цифрових камер (при роботі в режимі відеокамери) не забезпечують роботу оптичного масштабування (зуму) під час запису відеозображення. Незалежно від обсягу пам”яті деякі камери автоматично припиняють запис відеозображення після закінчення певного періоду часу.

  8525 80 91 та 8525 80 99

  Записуючі відеокамери даних категорій завжди мають функцію запису послідовного відеозображення на внутрішній запам”ятовуючий пристрій або на змінний носій.

  Зазвичай цифрові записуючі відеокамери даних товарних категорій мають вигляд, відмінний від цифрових камер товарноїкатегорії 8525 80 30. Вони часто мають складаний видошукач і часто представлені разом з дистанційним управлінням.

  Вони завжди пропонуються з функцію оптичного зуму під час запису відео. Ці цифрові записуючі відеокамери можуть також мати функцію покадрового запису зображення.

  Цифрові камери виключаються з цих категорій, якщо вони не здатні, використовувати максимальну ємність, записуючи в якості 800 × 600 пікселів (або вище) на 23 кадри в секунду (або вище), принаймні 30 хвилин єдиного послідовного відео.

  8525 80 99

  Ця категорія охоплює відеокамери (так звані “камкордери”), для запису не тільки зображень, знятих камерою, але  також і сигналів від зовнішнього джерела, наприклад DVD-плеєра, обчислювальної машини або телевізора. Записані таким чином зображення можуть відтворюватися за допомогою зовнішнього телевізійного приймача або монітора.

  Ця категорія охоплює також “камкордери”, в яких відеовихід закритий пластинкою або іншим способом в яких відеоінтерфейс може бути згодом задіяний в якості відеовиходу за допомогою програмного забезпечення.  Тим не менш, пристрій призначений для запису телевізійних програм або інших зовнішніх сигналів, що поступають на вхід.

  Проте, “камкордери”, які можуть записувати чи відтворювати за допомогою зовнішнього телевізійного приймача тільки зображення, прийняте відеокамерою, відносяться до категорії 8525 80 91.

  Пояснення до товарної позиції 8526:

  8526

  Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади і радiоапаратура дистанцiйного керування:

  8526 10 00

  – радiолокацiйнi прилади:

  8526 10 00 10

  – – для цивільної авіації

  8526 10 00 90

  – – інші

   

  – iншi:

  8526 91

  – – радiонавiгацiйнi прилади:

  8526 91 20

  – – – радiонавiгацiйнi приймачi:

  8526 91 20 10

  – – – – для цивільної авіації

  8526 91 20 90

  – – – – інші

  8526 91 80

  – – – інші:

  8526 91 80 10

  – – – – для цивільної авіації

  8526 91 80 90

  – – – – інші

  8526 92 00

  – – радіоапаратура дистанційного керування:

  8526 92 00 10

  – – – для цивільної авіації

  8526 92 00 90

  – – – інша

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Обладнання радіонавігаційне (наприклад, радіомаяки і радіобуї з фіксованою або поворотною антенами; приймачі, що включають радіокомпаси, обладнані групою антен або спрямованою рамковою антеною). Також включаються приймачі глобальної супутникової мережі позиціонування (GPS).

  (2) Обладнання навігаційне радіолокаційне суднове чи встановлене на літальному апараті (незалежно від того, встановлене воно на судні, літальному апараті і т.п. чи на землі), яке включає портове радіолокаційне обладнання, і розпізнавальне обладнання, розміщене на буях, маяках і т.п.

  (3) Прилади, застосовувані під час заходу на сліпу посадку чи для регулювання руху в аеропортах. Вони є дуже складними. Деякі типи поєднують звичайні радіо, радіолокаційні та телевізійні пристрої, які показують у контрольній точці положення і висоту літального апарата в прилеглій зоні і передають літальному апарату як необхідні команди для посадки, так і радіолокаційне зображення іншого літального апарата, що знаходиться поблизу.

  (4) Прилади радіолокаційні для вимірювання висоти (радіовисотоміри).

  (5) Радіолокатор метеорологічний для відстеження штормових хмар або метеорологічних куль-зондів.

  (6) Устаткування для сліпого бомбоскидання.

  (7) Прилади радіолокаційні для радіопідривачів снарядів або бомб.

  Підривачі, зібрані з детонаторами, включаються до товарної позиції 9306.

  (8) Радіолокаційні прилади оповіщення про повітряний напад.

  (9) Радіолокаційні прилади визначення дальності та напрямку стрільби для морської або протилітакової зброї.

  (10) Відповідачі радіолокаційні; вони приймають імпульси радіолокатора і передають імпульси, що часто несуть накладену розвідувальну інформацію, у відповідь на імпульси, що вони приймають. Відповідачі використовуються на літальних апаратах, щоб надати можливість їх впізнання операторами радіолокатора, і в кулях-зондах з приладами для визначення дальності та напрямку, а також для передавання метеорологічної інформації.

  (11) Радіоприлади для дистанційного керування суднами, безпілотними літальними апаратами, ракетами, снарядами, іграшками, моделями суден або літальних апаратів і т.п.

  (12) Радіоприлади для детонування мін або для дистанційного керування механізмами.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини апаратури цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8529.

  Транспортні засоби спеціального призначення, постійно укомплектовані радіолокаційними чи іншими приладами цієї товарної позиції, не включаються до цієї товарної позиції (зазвичай товарна позиція 8705).

  Пояснення до товарної позиції 8527:

  8527

  Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником:

   

  – радіомовні приймачі, здатні функціонувати без зовнішнього джерела електроживлення:

  8527 12

  – – кишеньковi касетні плеєри з радіоприймачем:

  8527 12 10 00

  – – – з аналоговою або цифровою системою зчитування

  8527 12 90 00

  – – – iнші

  8527 13

  – – інша апаратура, поєднана із звукозаписувальними чи звуковiдтворювальними пристроями:

  8527 13 10 00

  – – – з лазерною системою зчитування 

   

  – – – iнша:

  8527 13 91 00

  – – – – касетна, з аналоговою або цифровою системою зчитування

  8527 13 99 00

  – – – – iнша

  8527 19 00 00

  – – iнші

   

  – радіомовні приймачі, що не здатні працювати без зовнішнього джерела електроживлення, для застосування в моторних транспортних засобах:

  8527 21

  – – поєднані із звукозаписувальним чи звуковідтворювальним пристроєм:

   

   

   

  – – – здатні приймати та декодувати цифрові сигнали радіоінформаційної системи:

  8527 21 20

  – – – – з лазерною системою зчитування: 

  8527 21 20 10

  – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8527 21 20 90

  – – – – – інші

   

  – – – – iнші:

  8527 21 52 00

  – – – – – касетні, з аналоговою або цифровою системою зчитування 

  8527 21 59 00

  – – – – – iнші

   

  – – – iнші:

  8527 21 70 00

  – – – – з лазерною системою зчитування 

   

  – – – – iнші:

  8527 21 92

  – – – – – касетні, з аналоговою або цифровою системою зчитування: 

  8527 21 92 10

  – – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8527 21 92 90

  – – – – – – інші

  8527 21 98 00

  – – – – – iнші

  8527 29 00 00

  – – iнші

   

  – інша:

  8527 91

  – – поєднана із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою:

   

  – – – з одним або кiлькома гучномовцями, вмонтованими в
  один корпус:

  8527 91 11 00

  – – – – касетна, із системою аналогового та цифрового зчитування

  8527 91 19 00

  – – – – інша

   

  – – – інша:

  8527 91 35 00

  – – – – з лазерною системою зчитування 

   

  – – – – інша:

  8527 91 91 00

  – – – – – касетна, із системою аналогового або цифрового зчитування

  8527 91 99 00

  – – – – – інша

  8527 92

  – – не поєднана із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою, але поєднана з годинником:

  8527 92 10 00

  – – – радiоприймачі-будильники

  8527 92 90 00

  – – – інша

  8527 99 00 00

  – – інша

  Радіомовленнєва звукова апаратура, що включається до цієї товарної позиції, має бути призначена для прийому сигналів за допомогою електромагнітних хвиль, що передаються через ефір без будь-якого приєднання проводової лінії зв’язку. 

  Ця група включає:

  (1) Побутові радіоприймачі всіх типів (настільні моделі, моделі консольного типу, приймачі для установлення в меблях, на стінах і т.п., портативні моделі, приймачі, поєднані або не поєднані в одному корпусі зі звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою чи годинником).

  (2) Автомобільні радіоприймачі.

  (3) Окремо подану приймальну апаратуру для установлення в радіорелейній апаратурі товарної позиції 8525.

  (4) Кишенькові касетні програвачі (плейєри) з радіоприймачем (див. примітку 1 до цієї групи).

  (5) Стереосистеми (системи високоякісного відтворення категорії hі-fі), що містять радіоприймач, подані в наборах для роздрібної торгівлі, що складаються з модульних блоків у власних окремих корпусах, наприклад, в комбінації з програвачем компакт дисків, касетним магнітофоном, підсилювачем з еквалайзером, гучномовцями і т.д. Радіоприймач надає системі її основну властивість.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини апаратури цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8529.

  До цієї товарної позиції не включаються, серед іншого (іnter alіa):

  (a) Вироби товарних позицій 8717 та 8525;

  (b) транспортні засоби спеціального призначення, постійно укомплектовані радіоприймачами чи іншою апаратурою цієї товарної позиції (зазвичай товарна позиція 8705).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8527:

  Щодо передавальної апаратури поєднаної з приймальною апаратурою, дивись Додаткові пояснення до категорії 8525 60 00.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8527 12 10 та 8527 12 90

  Дивись Додаткові пояснення до категорії 8519 81 15.

  8527 13 10

  До цієї категорії включаються радіо мовленнєві приймачі, поєднані з апаратурою для запису або відтворення звуку з лазерною зчитувальною системою, незалежно від того, поєднані вони з іншою апаратурою для запису або відтворення звуку (наприклад, касетного типу) або годинником або ні.

  До цієї категорії також включається апаратура для відтворення звуку, що зветься “MP3-плеєри”, що використовує оптичний носій інформації та вбудовані пристрої, котрі можуть бути послідовно активовані для прийому сигналів радіомовлення з допомогою програмного забезпечення.

  8527 13 99

  Застосовуються Додаткові пояснення до категорій 8527 13 10 з внесенням відповідних змін (mutatіs mutandіs).

  8527 21 20

  Застосовуються Додаткові пояснення до категорій 8527 13 10 з внесенням відповідних змін (mutatіs mutandіs).

  8527 21 70

  Застосовуються Додаткові пояснення до категорій 8527 13 10 з внесенням відповідних змін (mutatіs mutandіs).

  8527 91 11- 8527 91 99

  Стереосистеми (системи високої вірності звуковідтворення “hі-fі”), оснащені радіоприймачем, представлені комплектами для роздрібного продажу, які складаються з модульних блоків в своїх окремих корпусах, наприклад, у комбінації з CD-програвачем, касетним магнітофоном, підсилювачем  з еквалайзером, завжди входять до цих категорій, оскільки радіоприймачі надають їм істотного характеру.

  8527 91 11 та 8527 91 19

  Ці категорії охоплюють апарати, в яких гучномовці є невід’ємною частиною.

  Проте ці категорії не включають апарати із знімними гучномовцями, навіть якщо гучномовці можуть приєднуватися за допомогою кріпильних засобів (категорія  8527 91 35, 8527 91 91 або  8527 91 99).

  8527 91 35 – 8527 91 99

  Якщо гучномовці для стереосистем (систем “hі-fі”) спеціально спроектовані і паковані разом з іншими компонентами комплектів, вони включаються до цих категорій.

  8527 91 35

  Застосовуються Додаткові пояснення до категорій 8527 13 10 з внесенням відповідних змін (mutatіs mutandіs).

  Пояснення до товарної позиції 8528:

  8528

  Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення:

   

  – монітори з електронно-променевою трубкою:

  8528 41 00 00

  – – які використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення інформації товарної позиції 8471

  8528 49

  – – інші:

  8528 49 10 00

  – – – чорно-бiлого або iншого монохромного зображення

  8528 49 80

  – – – кольорові:

  8528 49 80 10

  – – – – що вiдтворює спiввiдношення завширшки/заввишки екрана менш як 1,5

   

  – – – – інші:

  8528 49 80 01

  – – – – – в яких параметри розгортки становлять не більш як 625 рядкiв

  8528 49 80 09

  – – – – – в яких параметри розгортки становлять понад 625 рядкiв

   

  – інші монітори:

  8528 51 00 00

  – – які використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення інформації товарної позиції 8471

  8528 59

  – – інші:

  8528 59 10 00

  – – – чорно-бiлого або iншого монохромного зображення

   

  – – – кольорові:

  8528 59 40 00

  – – – – з екраном, який виготовлено за технологією рідкокристалічних дисплеїв

  8528 59 80 00

  – – – – інші

   

  – проектори:

  8528 61 00 00

  – – які використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення інформації товарної позиції 8471

  8528 69

  – – інші:

  8528 69 10 00

  – – – що діють за допомогою плоскопанельного дисплея (наприклад, пристрій на рідких кристалах), які здатні відображати цифрову інформацію, що створена машинами для автоматичного оброблення інформації

   

  – – – інші:

  8528 69 91 00

  – – – – чорно-бiлого або iншого монохромного зображення

  8528 69 99 00

  – – – – кольорові

   

  – приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення

  8528 71

  – – яка не призначена для включення до свого складу відеодисплея або екрана:

   

  – – – відеотюнери:

  8528 71 11 00

  – – – – електронні модулі для вмонтовування в машини автоматичного оброблення інформації

  8528 71 15 00

  – – – – апарати з приладами на основі мікропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Інтернет та з функцією інтерактивного обміну інформацією, здатні приймати телевізійні сигнали (“цифровий декодер” з функцією зв’язку, включаючи пристрої, що виконують функції запису та відтворення, за умови збереження основних властивостей цифрового декодера з функцією зв’язку)

  8528 71 19 00

  – – – – інші

   

  – – – інша:

  8528 71 91 00

  – – – – апарати з приладами на основі мікропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Інтернет та з функцією інтерактивного обміну інформацією, здатні приймати телевізійні сигнали (“цифровий декодер” з функцією зв’язку, включаючи пристрої, що виконують функції запису та відтворення, за умови збереження основних властивостей цифрового декодера з функцією зв’язку)

  8528 71 99 00

  – – – – інші

  8528 72

  – – інша, кольорового зображення:

  8528 72 10 00

  – – – телевізійне проекційне обладнання (телепроектори)

  8528 72 20 00

  – – – апаратура, що містить пристрій вiдеозапису або вiдтворення вiдеозображення

   

  – – – інша:

  8528 72 30 00

  – – – – з вмонтованою трубкою

  8528 72 40 00

  – – – – з екраном, який виготовлено за технологією рідкокристалічних дисплеїв

  8528 72 60 00

  – – – – з екраном, який виготовлено за технологією плазменних панелей

  8528 72 80 00

  – – – – інші

  8528 73 00 00

  – – інша, монохромного зображення

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Монітори та проектори, що не містять у своєму складі телевізійної приймальної апаратури.

  (2) Телевізійна приймальна апаратура, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або апаратурою, що записує або відтворює звук або зображення, для відображення сигналів (телевізійні приймачі).

  (3) Апаратура для прийому телевізійних сигналів, що не має можливості відтворення (наприклад, приймачі супутникового телевізійного мовлення).

  У моніторах, проекторах та телевізійних приймачах використовуються різноманітні технічні пристрої, такі як ЕПТ (електронно-променева трубка), РКД (рідкокристалічний дисплей, DMD (цифрові мікродзеркальні пристрої), OLED (органічні світловипромінюючі діоди) та плазма, для відтворення зображень.

  Монітори та проектори можуть забезпечувати отримання різноманітних сигналів з різних джерел. Проте, якщо вони включають до свого складу телевізійний тюнер, вони вважаються приймальною апаратурою для телевізійного зв’язку.

  А. Монітори, що використовуються виключно або головним чином в обчислювальних системах товарної позиції 8471

  До цієї групи відносяться ЕПТ-монітори та монітори не на ЕПТ (наприклад, монітори з плоскопанельним екраном), котрі забезпечують графічне представлення оброблених даних. Такі монітори відрізняються від інших видів моніторів (див. пункт (В) нижче) та від телевізійних приймачів. Вони включають:

  (1) Монітори, здатні приймати сигнал тільки від центрального блоку обробки інформації обчислювальної машини та, відповідно, не можуть відтворювати кольорове зображення від складного відеосигналу, форма якого відповідає стандартам телемовлення (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC і т.п.). Вони оснащені з’єднувальними пристроями, властивими для систем оброблення даних (наприклад, інтерфейсом RS-232C, з’єднувальними пристроями DІN або SUB-D), і не мають звукового каналу. Вони керуються спеціальними адаптерами (наприклад, монохромними або графічними адаптерами), які інтегровані до складу центрального процесора обчислювальної машини.

  (2) ЕПТ-монітори з відстанню між елементами зображення на екрані 0.41 мм при середньому розширенні та зменшується по мірі збільшення розширення.

  (3) ЕПТ-монітори, котрі щоб мати можливість представлення дрібних зображень з гарною роздільної здатністю, використовують менший розмір елемента зображення (піксела) і більш жорсткі стандарти на зведення променів, ніж ті, які використовуються в моніторах, описаних в пункті (В) нижче, та в телевізійних приймачах. (Зведення – це спроможність електронної гармати(т) збуджувати окрему пляму на лицьовій поверхні електронно-променевої трубки без збурювання будь-якої із сусідніх плям).

  (4) ЕПТ-монітори у яких відеочастота (ширина смуги частот), яка є мірою, що визначає, скільки елементів зображення може бути передане за секунду для формування зображення, у загальному випадку складає 15 МГц або більше. У той же час для моніторів описаних нижче в пункті (В), ширина смуги частот в загальному випадку не перевищує 6 МГц. Частота рядкової розгортки цих моніторів змінюється відповідно до стандартів для різних режимів відтворення і в загальному випадку лежить у межах від 15 кГц до більш ніж 155 кГц. Багато з них здатні працювати на декількох частотах рядкової розгортки. Частота рядкової розгортки моніторів описаних нижче в пункті (В) фіксована звичайно на 15,6 або 15,7 кГц залежно від використовуваного телевізійного стандарту. Більш того, дисплеї обчислювальних машин не працюють відповідно до національних або міжнародних стандартів на частоти мовлення для громадського телемовлення або стандартами на частоти для замкнутих систем відеоспостереження.

  Такі монітори характеризуються низьким рівнем електромагнітного випромінювання та часто мають механізми повороту і нахилу, поверхні, що не дають відблисків, безвідблискові екрани та інші оптимальні з ергономної точки зору характеристики, які полегшують можливість збільшення часу перегляду на малій відстані.

  В. Монітори інші, крім тих, що використовуються виключно або головним чином у обчислювальних системах товарної позиції 8471.

  До цієї групи відносяться монітори, що являють собою приймачі, безпосередньо зв’язані з відеокамерою або відеомагнітофоном за допомогою коаксіальних кабелів, так що виключаються всі радіочастотні перешкоди. Вони використовуються телевізійними компаніями чи в телевізійних системах замкнутого типу (аеропорти, залізничні станції, сталеливарні заводи, лікарні і т.п.). Ця апаратура містить переважно пристрої, що можуть генерувати світлову пляму і вивести її на екран синхронно з джерелом сигналів. Така апаратура містить один чи кілька відеопідсилювачів, за допомогою яких може змінюватися яскравість плями. Ці монітори в більшості випадків можуть мати різні входи для червоного (R), зеленого (G) і синього (В) кольорів або можуть бути закодовані відповідно до використовуваної стандартної системи (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC та ін.). Для прийому кодованих сигналів монітор повинен бути оснащений декодером, який розділяє сигнали R, G і В. Найбільш розповсюдженим способом відтворення зображення є використання електронно-променевої трубки для безпосереднього перегляду чи проектора з декількома (до трьох) проекційними електронно-променевими трубками; проте у моніторах іншого типу досягають того ж результату іншими засобами (наприклад, за допомогою екрана на рідких кристалах, дифракції світлових променів на масляній плівці). Вони можуть бути у вигляді моніторів з електронно-променевими трубками або дисплеїв з плоским екраном, наприклад, рідкокристалічним, світлодіодним, плазмовим і т.д.

  С. Проектори

  Проектори дають можливість зображенню, зазвичай відтвореному на екрані відеоприймача, проектуватися на великий екран. Вони можуть містити дисплеї з електронно-променевими трубками або з плоским екраном, наприклад, цифрові дзеркальні пристрої (DMD), рідкокристалічні дисплеї (РКД), плазмові і т.д.

  1. Приймальна апаратура для телевізійного зв’язку

  Ця група включає апаратуру, призначену або не призначену для включення до свого складу відеодисплея або екрана, таку як:

   (1) Телевізійні приймачі (наземного, кабельного або супутникового мовлення), які не містять пристрій відображення (ЕПТ, РКД і тп.). Такі апарати отримують сигнали та перетворюють їх в сигнали, придатні для відображення. Вони також можуть містити модем для підключення до мережі Інтернет.

  Такі приймачі, призначені для використання (чи встановлювання) з відеозаписувальною чи відтворювальною апаратурою, моніторах, проекторах або телевізорах. Проте пристрої, що просто виділяють високочастотні телевізійні сигнали (іноді їх називають відеотюнерами), повинні включатися як частини до товарної позиції 8529.

  (2) Телевізійні приймачі для промислового використання (наприклад, для зчитування показів приладів на відстані чи для спостереження в небезпечних місцях). З цією апаратурою зв’язок часто здійснюється по проводовій лінії зв’язку.

  (3)  Телевізійні приймачі усіх типів (РКД, плазмові, ЕПТ і т.п.), що використовуються у побуті (телевізійні приймачі), поєднані або не поєднані з широкомовним радіоприймачем,  відеомагнітофоном, DVD – плейером, приймачем супутникового зв’язку і т.д.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини апаратури цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8529.

  До цієї товарної позиції не включаються, серед іншого (іnter alіa):

   (а) відеозаписувальна або відеовідтворювальна апаратура (товарна позиція 8521);

  (в) транспортні засоби спеціального призначення (наприклад, фургони для радіомовлення), постійно обладнані телевізійними приймачами чи іншою апаратурою цієї товарної позиції (зазвичай товарна позиція 8705);

  (с) кінопроектори (товарна позиція 9007) та проектори зображень товарної позиції 9008.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8528:

  У відповідності з Основним правилом інтерпретації 3 (с) системи відео нагляду, що складаються з обмеженої кількості телевізійних камер та одного монітора, включаються до цієї товарної позиції, коли вони представлені в наборі для роздрібної торгівлі.

  Компоненти таких систем відео нагляду класифікуються окремо, якщо вони не представлені в наборі для роздрібної торгівлі (див. загальні положення пояснень до розділу XVІ, (VІІ)).

  Ця позиція не охоплює електронних зчитувальних пристроїв для осіб з вадами зору (дивись Додаткові пояснення до категорії 8543 70 90).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8528 61 00 – 8528 69 99

  До цих товарних категорій не включаються вироби, що складаються з проектору та екрану в одному корпусі ( категорії 8528 51 00 – 8528 59 80 або категорія 8528 72 10 коли вбудований приймальний аппарат для телебачення).

  8528 69 10

  Окрім апаратури, у роботі якої використовується рідкокристалічний пристрій (РК), в цю товарну категорію включається апаратура, в роботі якої використовується цифрова обробка світла. Така аппаратура працює на напівпровідникових пристроях, що керують механічною системою мініатюрних дзеркал.

  8528 71 11 – 8528 71 19

  До цих товарних категорій включається апаратура, що містить відео тюнер, котрий перетворює високочастотні телевізійні сигнали, що використовуються відеозаписувальною або відео відтворювальною апаратурою або монітором.

  Ця апаратура складається з селекторних кіл, які дозволяють вибирати потрібний канал або несучу частоту, а також демодулятори. Апаратура також може бути обладнана декодувальним пристроєм (кольори) або схемою виділення сигналів синхронізації. Вона, як правило, розрахована на роботу від індивідуальних антен або системи антен (розподілення за допомогою високочастотних кабелів).

  Вихідний сигнал використовується як вхідний сигнал відеомоніторів або відеозаписувальних чи відеовідтворювальних апаратів. Він складається з оригінального сигналу камери (тобто не модульованого для цілей передавання).

  Аналогові відеотюнери у значенні даних товарних категорій можуть бути у вигляді модулів, що включають в себе, принаймні, радіочастотні схеми (РЧ-блок), схеми проміжної частоти (ПЧ-блок) і демодулючі ланцюги (DEM-блок), у яких на виході звук виводиться окремо від повного кольорового аналогового відеосигналу (CVBS).

  Цифрові відеотюнери у значенні даних товарних категорій можуть бути у вигляді модулів, що включають в себе, принаймні, РЧ-блок, ПЧ-блок, DEM-блок і декодер MPEG для цифрового телебачення, у яких на виході звук виводиться окремо від цифрового відеосигналу.

  Модулі, що містять компоненти як аналогового, так і цифрового відеотюнера, включаються в ці товарні категорії, коли один з компонентів класифікується як комплектний чи завершений відеотюнер відповідно до Основного правила інтерпретації 2 (а).

  Модуль, що не задовольняє вищезазначеним умовам, класифікується як “частина” у товарній позиції 8529.

  8528 71 11

  Щодо визначення виразу “електронні модулі” дивись Додаткові пояснення до категорії 8443 99 10.

  8528 72 10

  До цієї категорії включається проекційне обладнання з вбудованою приймальною аппаратурою для телебачення. Таке обладнання проеціює зображення через оптичну систему на екран. Воно може бути основане на електронно-променевій трубці аобо технології плоскої панелі (наприклад, DMD, LCD, плазма).

  Екран проетора може бути інтегрованим в одному корпусі з телевізійним приймачем.

  8528 72 30

  До цих товарних категорій включається апаратура, що поєднує функції тюнера та монітора в одному корпусі з можливим одночасним використанням певних елементів кожного з них. Побутові телевізійні приймачі, зазвичай, відносяться до цієї категорії.

  Під розміром діагоналі екрану мається на увазі довжина діагоналі активної частини кінескопа, виміряна по прямій лінії.

  Пояснення до товарної позиції 8529:

  8529

  Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525-8528:

  8529 10

  – антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:

   

  – – антени:

  8529 10 11

  – – – телескопiчнi та гнучкi штировi антени для портативних пристроїв та пристроїв, якi встановлюються в моторних транспортних засобах:

  8529 10 11 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8529 10 11 90

  – – – – інші

   

  – – – зовнiшнi антени для телевiзiйних або радіомовних приймачів:

  8529 10 31 00

  – – – – для приймання через супутник

  8529 10 39 00

  – – – – iншi

  8529 10 65 00

  – – – антени внутрішні для телевiзiйних або радіомовних приймачів, включаючи вмонтованi

  8529 10 69

  – – – інші:

  8529 10 69 10

  – – – – для цивільної авіації

  8529 10 69 90

  – – – – інші

  8529 10 80

  – – фiльтри та розподiльники антен:

  8529 10 80 10

  – – – для цивільної авіації

  8529 10 80 90

  – – – інші

  8529 10 95

  – – інші:

  8529 10 95 10

  – – – для цивільної авіації

  8529 10 95 90

  – – – інші

  8529 90

  – iншi:

  8529 90 20 00

  – – частини апаратури товарних підкатегорій 8525 60 00 00,
  8525 80 30 00, 8528 41 00 00, 8528 51 00 00 і 8528 61 00 00

   

  – – інші:

   

  – – – корпуси та шафи:

  8529 90 41 00

  – – – – дерев’янi

  8529 90 49 00

  – – – – з iнших матерiалiв

  8529 90 65 00

  – – – електроннi модулі

   

  – – – інші:

  8529 90 92 00

  – – – – для телевізійних камер товарних підкатегорій 8525 80 11 00 і 8525 80 19 00 та апаратури товарних позицій 8527 і 8528

  8529 90 97

  – – – – інші:

  8529 90 97 10

  – – – – – блоки і субблоки, що складаються з двох або більше частин чи деталей, які скомпоновані разом, для пристроїв підкатегорій  8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 і 8526 92 00 10, для цивільної авіації

  8529 90 97 90

  – – – – – інші

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), до цієї товарної позиції включаються частини апаратури чотирьох попередніх товарних позицій. До частин, класифікованих тут, відносяться:

  (1) Антени всіх типів і антенні відбивачі для передавання та приймання.

  (2) Поворотні системи до приймальних радіомовних або телевізійних антен, що складаються з електродвигуна, встановлюваного на антенній щоглі для обертання останньої, і окремо блоку керування для орієнтування і позиціонування антен.

  (3) Корпуси та шафи, спеціально спроектовані для розміщення апаратури товарних позицій 8525 – 8528.

  (4) Фільтри антенні та роздільні пристрої.

  (5) Рами (шасі).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) щогли антенні (наприклад, товарна позиції 7308);

  (b) генератори високої електричної напруги (товарна позиція 8504);

  (c) акумулятори для стільникових телефонів, які також називаються мобільними телефонами (товарна позиція 8507);

  (d) частини, однаково придатні для застосування переважно з товарами товарної позиції 8517 і товарних позицій 8525–8528 (товарна позиція 8517);

  (e) телефони головні та навушники, поєднані або не поєднані з мікрофоном, для телефонного чи телеграфного зв’язку, а також головні телефони та навушники, що можуть бути підключені до радіо- чи до телевізійних приймачів (товарна позиція 8518);

  (f) трубки електронно-променеві та їх частини (наприклад, відхиляючі котушки) (товарна позиція 8540);

  (g) підсилювачі антенні та блоки генератора високої частоти (товарна позиція 8543);

  (h) об’єктиви та оптичні фільтри для телевізійних камер (товарна позиція 9002).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8529:

  До цієї товарної позиції не включаються триноги, призначені для камер товарної позиції 8525 або групи 90 (класифікуються у відповідності з матеріалом, з якого вони виготовлені).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8529 90 20 – 8529 90 97

  Ці категорії включають:

  1.шкали;

  2.блоки настроювання;

  3.діафрагми телевізійних камер.

  4.так звані приставки PAL-SECAM. Вони є декодувальними платами (друкованим платами з установленими на них електронними компонентами) для подальшого встановлення в телевізійних приймачах, розрахованими для приймання сигналів системи PAL, з тим щоб ці апарати були придатні для подвійного приймання сигналів PAL/SECAM.

  Ці категорії не включають хвилеводи (класифікація трубок відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені).

  8529 90 41 та 8529 90 49

  Терміни “шафи” і “кейси” включають корпуси не оснащені електричними або електронними компонентами (наприклад, друковані плати, динаміки, кабелі і т.д.).

  “Шафи” і “кейси”, оснащені електричними або електронними компонентами, виключаються (наприклад, товарна категорія 8529 90 92 або 8529 90 97).

  Частини “шаф” і “кейсів” виключаються з цих категорій.

  8529 90 65

  Дивись Додаткові пояснення до категорії 8443 99 10.

  8529 90 92

  Ця категорія включає так звані “LCD-модулі”, що складаються з тонкоплівкових транзисторів (TFT) рідкокристалічного шару, що розташований між двома листами або пластинами зі скла або пластику, не поєднаних з сенсорним екраном засобами, що використовуються у виробництві моніторів і / або апаратури приймальної для телебачення товарної позиції 8528.

  Модулі оснащені однією або більше друкованими платами або інтегральними схемами, з керуючою  електронікою лише для pixel- рішення. Вони не обладнані  електронікою (такою, як відео конвертер або скеллером) для обробки відео.

  Модулі можуть бути оснащені блоком і / або інвертором.

  Ця товарна категорія не включає рідкокристалічних пристроїв, що складаються з шару рідкого кристалу, затиснутого між двома листами або пластинами зі скла або пластику,обладнаних або не обладнаних електричними з”єднаннями (наприклад, для подачі живлення), які представлені однією частиною або порізані на спеціальні форми (пкатегорія 9013 80 20).

  Пояснення до товарної позиції 8530:

  8530

  Електричне устаткування сигналiзацiйне, для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах чи аеродромах (крiм обладнання товарної позицiї 8608):

  8530 10 00 00

  – обладнання для залiзниць або трамвайних колiй

  8530 80 00 00

  – iнше обладнання

  8530 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включається все електричне устаткування, використовуване для керування рухом на залізницях, у системах підвісного транспорту, автомобільних дорогах або внутрішніх водяних шляхах. До деякої міри аналогічне устаткування також використовується для керування суднами чи човнами (наприклад, у гаванях), літальними апаратами (наприклад, в аеропортах) і для майданчиків для паркування, це устаткування включається до цієї товарної позиції. Але до цієї товарної позиції не входить аналогічне устаткування, що працює механічно, навіть якщо містить незначні електричні елементи (наприклад, механічні сигнали з електричним засобом освітлення або гідравлічні чи пневматичні органи керування, що приводяться в рух за допомогою електрики); це устаткування включається до товарної позиції 8608.

  Нерухомі знаки, навіть якщо вони підсвічуються електрично (наприклад, світні панелі, які використовують як дорожні знаки), не відносяться до устаткування керування рухом. Тому вони не входять до цієї товарної позиції і включаються до відповідних товарних позицій (товарні позиції 8310, 9405 і т.п.).

  (А) Устаткування для залізниць або трамвайних колій (включаючи устаткування для підземних рудникових залізниць) і устаткування системи підвісного транспорту. Воно підрозділяється на дві групи:

  (1) Пристрої сигналізації або забезпечення безпеки. Вони складаються з власне сигналізаторів (зазвичай ряду кольорових світлофорів або рухомих важелів, або дисків, установлених на стовпі чи на деякій конструкції аналогічного виду), виконавчого устаткування та устаткування керування (незалежно від того, є воно устаткуванням ручного чи автоматичного керування).

  Cигналізаційні пристрої цього типу використовуються для керування рухом на станціях, залізничних вузлах, у місцях перетинання доріг на одному рівні і т.п. чи для керування проходженням потягів на тих самих ділянках лінії. Останній тип містить автоматичне устаткування сигналізації на ділянці, де проходження поїзда з однієї ділянки залізничної колії на наступну автоматично приводить в рух необхідні сигнали.

  До цієї товарної позиції також входить устаткування, що сигналізує на станції чи блок-пості (чи за допомогою попереджувального дзвоника, чи за допомогою візуального дисплея) про положення чи наближення потягів або положення, прийняте гостряками стрілочних переводів, сигналами і т.п.

  Деякі типи пристроїв сигналізації містять засоби подачі сигналу прямо в кабіну машиніста. Контакти або датчики, встановлені на лінії, приводять в рух механізм на двигуні або створюють видиме або чутне попередження машиністу в кабіні, чи в деяких випадках впливають на органи керування двигуном, щоб зупинити останній. Та частина устаткування, що встановлена на двигуні, не включається до цієї товарної позиції.

  (2) Устаткування керування залізницями, наприклад, устаткування для дистанційного керування гостряками стрілочних переводів. Це устаткування складається з фактичного виконавчого устаткування (включаючи в деяких випадках блокувальні пристрої), що монтується на залізничній колії поруч з кожною групою гостряків стрілочних переводів, і панелей керування, а також устаткування, встановленого на централізованому пункті керування (сигнальний пост і т.п.).

  До цієї групи включене деяке складне устаткування для автоматичного керування вагонами на сортувальних станціях, наприклад, устаткування релейно-запам’ятовувального пристрою з динамічним нагромадженням, а також апаратура керування переміщенням вагонів (“кульовий робот”), встановлювані на деяких великих сортувальних станціях.

  (B) Пристрої для автомобільних доріг, внутрішніх водних шляхів або майданчиків для паркування. До цієї групи входять:

  (1) Сигналізатори автоматичні перетинання доріг на одному рівні, наприклад, миготливі світлофори, дзвоники, світні стоп-сигнали.

  Устаткування електричне для керування шлюзами чи шлагбаумами також входить до цієї товарної позиції.

  (2) Світлофори дорожні. Вони зазвичай складаються із системи кольорових світильників, установлених на перехрестях, залізничних вузлах і т.п. Вони включають виконавчі світлофорні установки, устаткування керування і засоби приведення в дію органів керування. Світлофори можуть спрацьовувати від руки (світлофори, що спрацьовують від руки автодорожнього інспектора чи на деяких пішохідних перехрестях – від руки пішохода) чи автоматично (світлофори, робота яких ґрунтується на тимчасовому принципі, і світлофори, що спрацьовують при проходженні транспортних засобів завдяки або фотоелементам, або контактам, встановленим на дорозі).

  (C) Пристрої електричні керування рухом обладнання портів або аеродромів.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини товарів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включається електроосвітлювальне чи сигналізаційне устаткування для установлення на велосипедах або автомобілях (товарна позиція 8512).

  Пояснення до товарної позиції 8531:

  8531

  Електрообладнання звукове або візуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530:

  8531 10

  – пристрої електричнi сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки або пожежi та аналогiчні пристрої:

  8531 10 30 00

  – – що використовуються для споруд

  8531 10 95

  – – інші:

  8531 10 95 10

  – – – для цивільної авіації

  8531 10 95 90

  – – – інші

  8531 20

  – панелi iндикаторнi, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах або на свiтлодiодах:

  8531 20 20

  – – з вмонтованими свiтлодiодами:

  8531 20 20 10

  – – – для цивільної авіації

  8531 20 20 90

  – – – інші

   

  – – з вмонтованими пристроями на рiдких кристалах:

  8531 20 40

  – – – з вмонтованими активними матричними пристроями на рiдких кристалах:

  8531 20 40 10

  – – – – для цивільної авіації

   

  – – – – інші:

  8531 20 40 91

  – – – – – кольорового зображення

  8531 20 40 98

  – – – – – інші

  8531 20 95

  – – – інші:

  8531 20 95 10

  – – – – для цивільної авіації

  8531 20 95 90

  – – – – інші

  8531 80

  – iнше устаткування:

  8531 80 20

  – – пристрої з плоскопанельним дисплеєм:

  8531 80 20 10

  – – – для цивільної авіації

  8531 80 20 90

  – – – інші

  8531 80 95

  – – інші:

  8531 80 95 10

  – – – для цивільної авіації

  8531 80 95 90

  – – – інші

  8531 90

  – частини:

  8531 90 20 00

  – – пристроїв товарної пiдпозицiї 8531 20 та товарної категорії 8531 80 20

  8531 90 85 00

  – – iншi

  Крім сигналізаційного устаткування, яке використовують на велосипедах або автомобілях (товарна позиція 8512), і пристроїв керування рухом на автомобільних дорогах, залізницях і т.п. (товарна позиція 8530), до цієї товарної позиції включається все електричне устаткування, використовуване з метою сигналізації, незалежно від того, використовується звук для подавання сигналу (дзвоники, зумери, свистки і т.п.) чи світлова індикація (лампи, заслінки, світні числа і т.п.), а також незалежно від того, працює воно від руки (наприклад, дверні дзвоники) чи автоматично (наприклад, сторожові сигналізатори).

  Нерухомі знаки, навіть якщо вони підсвічуються електрично (наприклад, лампи, ліхтарі, світні панелі і т.п.), не вважаються апаратурою для сигналізації. Тому вони не входять до цієї товарної позиції, але включаються до відповідних товарних позицій (товарні позиції 8310, 9405 і т.п.).

  До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (іnter alіa):

  (А) Дзвоники електричні, зумери, музичні дверні пристрої і т.п. Дзвоники складаються переважно з електромагнітного пристрою, що змушує молоточок коливатися і вдаряти по куполу дзвінка. Зумери аналогічні за конструкцією, але не мають купола дзвінка. Дзвоники та зумери використовуються дуже широко в побутових умовах (наприклад, як дверні дзвоники), а також в офісах, готелях і т.п. До цієї товарної позиції також входять електричні музичні дверні пристрої, в яких механізм ударяє по одній або кількох металевих трубках, утворюючи музичний тон або ряд музичних тонів, а також церковні дзвони, що електрично приводяться в дію, крім карільйонів, придатних для музичної гри (група 92).

  Електричні дзвоники та дверні музичні пристрої зазвичай проектуються з можливістю живлення від джерела низької напруги (гальванічний елемент або батарея), але в деяких випадках вони містять трансформатор для зниження мережевої напруги .

  (B) Електроустаткування звукове сигналізаційне, сигнальні ріжки, сирени і т.п. Звук утворюється при коливанні язичка, при обертанні диска, що приводяться в рух електрично або за допомогою електронного звукового генератора; сюди відносяться заводські сирени, сирени оповіщення про повітряний напад, сирени суден і т.д.

  (C) Електроустаткування сигналізаційне інше (мерехтливі чи працюючі в переривчастому режимі джерела світла і т.п.) для літальних апаратів, суден, потягів або інших транспортних засобів (крім велосипедів або автомобілів товарної позиції 8512), але не є радіо- чи радіолокаційною апаратурою товарної позиції 8526.

  (D) Панелі індикаторні та аналогічні. Вони використовуються (наприклад, в офісах, готелях і промислових підприємствах) для виклику персоналу, вказуючи, де потрібен цей персонал або послуга, а також для індикації зайнятості приміщення. Вони включають:

  (1) Індикатори приміщення. Являють собою великі панелі з номерами, що відповідають кількості кімнат. У разі натискання на кнопку в якому-небудь приміщенні висвічується відповідний номер або він відображається під час відкидання створу чи заслінки.

  (2) Індикатори числові. Сигнали з’являються у вигляді освітлених знаків на лицьовому боці невеликої коробки; у деяких апаратах цього типу механізм виклику спрацьовує у разі набирання номера телефону. Є також індикатори годинникового типу, в яких числа указуються стрілкою, що переміщається по шкалі.

  (3) Індикатори для офісу, наприклад, які вказують, зайнятий чи вільний співробітник конкретного кабінету. Деякі типи індикаторів висвічують просто індикацію “увійдіть” або “зайнято” за бажанням особи, що займає це приміщення.

  (4) Індикатори ліфтові. Вони показують на підсвіченій панелі, де знаходиться ліфт, а також напрямок переміщення.

  (5) Апаратуру телеграфну машинного відділення для суден.

  (6) Панелі індикаторні станційні, що показують платформи та час відправлення і прибуття потягів.

  (7) Табло для перегінних маршрутів, футбольних стадіонів, кегельбанів і т.п.

  Деякі з цих індикаторних панелей і т.п. також містять дзвоники чи інші пристрої звукової сигналізації.

  До цієї товарної позиції не включаються мапи (карти) автомобільних доріг або залізниць громадського користування, на яких конкретне місце, дорога, ділянка чи маршрут висвічуються під час натискання на відповідну кнопку; до цієї товарної позиції не включаються також знаки електричної реклами.

  (E) Сигналізаційні охоронні пристрої. Вони складаються з двох частин: частини, що виявляє та частини, що сигналізує (дзвоник, зумер, візуальний індикатор і т.д.), яка включається в роботу у разі спрацьовування виявляючої частини. Сигналізаційні охоронні пристрої працюють по-різному, наприклад:

  (1) Від електричних контактів, які спрацьовують, коли наступають на деяку частину підлоги, відкривають двері, розривають або торкаються тонких дротиків і т.п.

  (2) На ємнісних ефектах. Устаткування часто використовується разом із сейфами; при цьому сейф виконує функцію однієї пластини конденсатора, ємність якої змінюється уразі наближення будь-якого тіла, таким чином порушуючи рівновагу електричного кола і викликаючи появу сигналу тривоги.

  (3) Фотоелектричні пристрої. Промінь (часто інфрачервоного світла) фокусується на фотоелемент; у разі перетинання променя зміна струму в колі фотоелемента викликає появу сигналу тривоги.

  (F) Устаткування сигналізації про пожежі. Автоматичні сигналізатори також складаються з двох частин: частини, що виявляє та частини, що сигналізує (дзвоник, зумер, візуальний індикатор і т.д.). Вони включають:

  (1) Пристрій, що спрацьовує від плавкого запобіжника (віск або спеціальний сплав), який плавиться у разі підвищення температури вище визначеної точки і таким чином дає можливість електричним контактам замкнутися і викликати появу сигналу тривоги.

  (2) Пристрій, оснований на розширенні біметалічної смуги, рідини чи газу вище визначеної межі, що викликає сигнал тривоги. В одному типі пристрою розширення газу змушує поршень переміщатися в циліндрі; клапан умонтований таким чином, що повільне розширення не ініціює сигнал тривоги і лише різке розширення через різке зростання температури викликає таке спрацьовування.

  (3) Пристрій, оснований на зміні електричного опору елемента, що піддається впливу зміни температури.

  (4) Пристрій, оснований на фотоелементах. Промінь світла фокусується на елемент, і, якщо затінення його димом досягає певної величини, видається сигнал тривоги. Аналогічний пристрій, обладнаний градуйованим індикатором або системою записування, включається до групи 90.

  На додаток до автоматичного устаткування сигналізації про пожежі, до цієї товарної позиції включається також неавтоматичне устаткування сигналізації, що монтується на вулицях для виклику пожежної команди.

  (G) Сигналізатори газу або пари електричні, що складаються з детектора і звукового чи візуального сигналізатора для оповіщення про присутність небезпечних газоподібних сумішей (наприклад, природний газ, метан).

  (H) Сигналізатори полум’я (виявники полум’я), що включають фотоелемент, який запускає сигнал тривоги через реле, коли полум’я загоряється або виходить назовні. Детектори, що не включають пристрої для електричної звукової чи світлової сигналізації, включаються до товарної позиції 8536.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини виробів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) перемикачі та комутаційні панелі, що включають або не включають світлові індикатори (товарна позиція 8536 або 8537);

  (b) устаткування сигналізації про пожежі, що включає виявники диму, з вмістом радіоактивної речовини (товарна позиція 9022);

  (c) рідкокристалічні дисплеї включаються в дану товарну позицію, тільки якщо вони не відповідають критеріям монітора (товарна позиція 8471), відеомонітора (товарна позиція 8528) або телевізійного приймача (товарна позиція 8528).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8531 10 30 та 8531 10 95

  Див. пояснення до товарної позиції 8531, другий абзац, (E).

  До цих категорій не включаються пристрої сигналізаційні охоронні, що використовуються вмоторних транспортних засобах (товарна категорія 8512 30 10).

  8531 20 20 – 8531 20 95

  Ці категорії включають світловипромінювальні діоди, використовувані головним чином як цифрові та/або алфавітно-цифрові сигнали, або індикаторні панелі, зроблені, наприклад, з комірок або різноманітних світлодіодів. Кожен знак містить визначену кількість світлодіодів у вигляді компонентів, або дискретних, або приєднаних до одного мікрочипа. Ці пристрої монтуються на друкованій платі з генератором/декодером. Кожна цифра або група цифр покрита напівпрозорим матеріалом, який підсилює інтенсивність світлових точок, утворюваних діодами для формування цифр або літер залежно від імпульсу, прикладеного до схеми вхідним сигналом.

  8531 90 85

  Ця категорія включає спеціальні ярлики проти крадіжок(які складаються з діода і антени, так звані “мікрохвильові ярлики” або складаються з мікрокристалічної резонансної схеми, так звані ярлики “з частотним поділом”), які прикріплюють до товарів, і котрі потрапляючи в зону дії поля сигналів охоронної сигналізації, встановленої на виході з магазину (включається до товарної категорії 8531 10 30), викликають спрацювання сигналізації.

  Ці товарні категорії також включають ярлики, які об”єднують дві різні технології, такі як акустомагнітні з мікрохвильовою або акустомагнітні з радіочастотною.

  Однак в дані товарні категорії не включаються:

  -ярлики, що складаються з дроту, смужки або поєднання двох смужок, так звані “магнітні ярлики” або “акустомагнітні ярлики”, з магнітних матеріалів, призначені для використання всередині зони контролю системи електронного спостереження за товарами (EAS) (товарна позиція 8505);

  -ярлики, в які вбудовані одна або декілька електронних інтегральних схем у вигляді кристалів і антена, але без інших активних або пасивних елементів (“інтелектуальні картки”), так звані ярлики “радіочастотні ідентифікації “(RFID) (товарні категорії 8523 52 10-8523 52 90);

  -ярлики, що містять одну або декілька електронних інтегральних схем у вигляді кристалів з вбудованою антеною і одним або декількома конденсаторами, але без інших активних або пасивних елементів (товарні категорії 8523 59 10 – 8523 59 99);

  -паперові ярлики у вигляді друкованих схем (див. примітку 5 до групи 85), так звані “радіочастотні ярлики” (товарна позиція 8534 00).

  8534 00

  До цієї товарної позиції включаються паперові бірки у вигляді друкованих схем, призначені для запобігання крадіжок, наприклад, книг з бібліотеки.

  Пояснення до товарної позиції 8532:

  8532

  Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi:

  8532 10 00 00

  – конденсатори постiйної ємностi, призначенi для електричних мереж частотою 50/60 Гц i розраховані на реактивну потужнiсть не менш як 0,5 кВ·А (конденсатори силові)

   

  – iншi конденсатори постiйної ємностi:

  8532 21 00 00

  – – танталовi

  8532 22 00 00

  – – алюмiнiєвi електролiтичнi

  8532 23 00 00

  – – керамiчнi з одним шаром дiелектрика

  8532 24 00 00

  – – керамiчнi з кiлькома шарами дiелектрика

  8532 25 00 00

  – – з паперовим або пластмасовим дiелектриком

  8532 29 00 00

  – – iншi

  8532 30 00 00

  – конденсатори змiнної ємностi або підстроювальні

  8532 90 00 00

  – частини

  Конденсатори електричні складаються з двох провідних поверхонь, розділених ізоляційним матеріалом (діелектриком), наприклад, повітрям, папером, слюдою, маслом, смолами, гумою і пластмасою, керамікою або склом.

  Вони використовуються в різних цілях у багатьох галузях електротехніки (наприклад, для підвищення коефіцієнта потужності кіл змінного струму, для утворення зрушених по фазі струмів для обертових полів в асинхронних двигунах, для захисту електричних контактів від явища іскріння, для накопичення і витрати заданих кількостей електрики, у коливальних контурах, у частотних фільтрах, а також дуже широко в радіотехніці, телебаченні чи телефонному зв’язку або для електронного устаткування в промисловості).

  Їх характеристики (форма, розмір, ємність, природа діелектрика і т.п.) залежать від їхнього конкретного застосування. До цієї товарної позиції включаються, проте, усі конденсатори незалежно від їх типу та методу виробництва і конкретного застосування (включаючи еталонні конденсатори, використовувані в лабораторіях або у численних вимірювальних приладах, спеціально виготовлені з жорсткими допусками і призначені залишатися з незмінними характеристиками протягом терміну служби).

  До цієї товарної позиції також включаються конденсатори, складені в групу на платі чи в корпусі (наприклад, деякі конденсатори з високим коефіцієнтом потужності і магазини ємностей, які складаються з ряду еталонних конденсаторів із засобом приєднання їх разом, послідовно чи паралельно, щоб одержати будь-яку потрібну величину ємності).

  (А) Конденсатори постійні

  Постійними конденсаторами є конденсатори, в яких ємність не може бути змінена. Головними типами є: сухі конденсатори, просочені “маслом“ конденсатори, насичені “газом” конденсатори, заповнені “маслом” конденсатори, а також електролітичні конденсатори.

  (1) У сухих конденсаторах пластини і діелектрик зазвичай виконані у вигляді накладених поверх пластин або стрічки, що звертається в рулон, або фольги. У деяких сухих конденсаторах металеве покриття наноситься хімічним або тепловим процесом на постійний діелектрик. Сухі конденсатори можуть бути укладені в обладнаний затискачами магазин ємностей або бути використані без магазина-корпуса.

  (2) Конденсатори, просочені “маслом”, аналогічні до сухих конденсаторів, але в них діелектрик, що зазвичай складається з полімерної плівки чи полімерної плівки та паперу, просочується маслом або іншою рідиною.

  (3) Насичені “газом” конденсатори є конденсаторами, що складаються з двох або більше електродів, розділених газом, який є діелектриком відмінним від повітря.

  (4) У деяких випадках конденсатор (“заповнений маслом конденсатор”) поміщається в контейнер, заповнений маслом або іншою придатною рідиною, причому багато конденсаторів включають допоміжні пристрої, такі як манометри та запобіжні клапани.

  (5) В електролітичних конденсаторах одна з пластин зазвичай виконується з алюмінію або танталу, тоді як роль іншої пластини виконує відповідний електроліт, до якого підводиться струм за допомогою електрода, іноді аналогічного за формою алюмінієвій чи танталовій пластині. Електролітичний вплив утворює на алюмінії або танталі тонкий шар складних хімічних сполук, який згодом і служить діелектриком. Конденсатор іноді поміщають у посудину, але зазвичай зовнішній електрод сам утворює посудину; ці конденсатори часто забезпечуються штирковим цоколем, аналогічним до цоколя електронної лампи. Деякі конденсатори цього типу з електролітом у пастоподібній формі також називаються “сухими електролітичними конденсаторами”.

  (B) Конденсатори змінні

  Змінними конденсаторами є ті, в яких ємність може бути змінена у разі потреби. У більшості випадків діелектриком є повітря і пластини зазвичай складаються з двох груп металевих пластин: з однієї нерухомої групи та іншої, установленої на поворотній осі таким чином, що її пластини можуть проходити між нерухомими пластинами. Ступінь перекриття нерухомих пластин (статорів) рухомими (роторами) визначає ємність конденсатора.

  (C) Конденсатори, попередньо настроєні або регульовані

  Попередньо настроєні або регульовані конденсатори (включаючи підстроювальні конденсатори) є конденсаторами, в яких електрична ємність може бути відрегульована всередині вузьких меж на точне значення. Таке регулювання може бути виконане різними способами. В деяких типах відстань між пластинами може змінюватися за допомогою гвинта. Інші типи складаються з двох металевих циліндрів, один із яких може бути зміщений по-різному всередині другого, або складаються з двох взаємно рухомих півкіл. Зазвичай використовуваним діелектриком є, наприклад, слюда, кераміка, пластмаса або повітря.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини конденсаторів також включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються деякі синхронні двигуни, які використовують для поліпшення коефіцієнта потужності, хоча їх часто називають “синхронними конденсаторами” (товарна позиція 8501).

  Пояснення до товарних підпозицій:

  8532 23

  Ця підпозиція включає одношарові діелектричні керамічні постійні конденсатори, які виконані у формі дисків або трубок.

  8532 24

  Ця підпозиція включає багатошарові діелектричні керамічні постійні конденсатори, що мають з’єднані виводи або виконані у формі кристалів (чіпів).

  Пояснення до товарної позиції 8533: 

  8533

  Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв:

  8533 10 00 00

  – резистори постiйнi вуглецевi, композиційні або плівкові

   

  – iншi резистори постiйнi:

  8533 21 00 00

  – – потужністю не бiльш як 20 Вт

  8533 29 00 00

  – – iншi

   

  – резистори змiннi (включаючи реостати та потенцiометри) проводові:

  8533 31 00 00

  – – потужністю не бiльш як 20 Вт

  8533 39 00 00

  – – iншi

  8533 40

  – iншi резистори змiннi (включаючи реостати та потенцiометри):

  8533 40 10 00

  – – потужністю не бiльш як 20 Вт

  8533 40 90 00

  – – iншi

  8533 90 00 00

  – частини

  (А) Резистори (опори). Це провідники, функцією яких є забезпечення заданого електричного опору в колі (наприклад, для обмеження протікаючого струму). Вони мають різний розмір і форму і відрізняються матеріалами, з яких їх виготовляють. Вони бувають металевими (у вигляді стержнів, профілів або дроту, часто намотуваного на бобіни) чи вуглецевими у вигляді стержнів, або з карбіду кремнію у вигляді металевої плівки або плівки з оксиду металу. Вони можуть бути одержані у вигляді окремих компонентів друкованим способом. Деякі резистори можуть мати ряд виводів для підключення повністю або частково в коло.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Резистори, занурені в масло.

  (2) Лампи з вуглецевим опором у вигляді електричної лампи розжарювання, але зі спеціальною вуглецевою ниткою; проте лампи з вуглецевою ниткою розжарювання, застосовувані з метою освітлення, не включаються (товарна позиція 8539).

  (3) Баретери, що складаються з залізних ниток, зібраних у скляній трубці, яка заповнена воднем або гелієм; вони мають властивість автоматичної зміни опору всередині визначених меж і підтримують таким чином постійне значення струму.

  (4) Резистори еталонні, використовувані для порівняння і вимірювання (наприклад, у лабораторіях), а також магазини опорів, що складаються з ряду таких резисторів, складених у магазині з пристроями комутації або виводами для приєднання будь-яких необхідних з’єднань резисторів у коло.

  (5) Резистори нелінійні, залежні від температури (терморезистори), з негативним або позитивним температурним коефіцієнтом (зазвичай встановлюються в скляних трубках) і нелінійні резистори, що залежать від напруги (варистори), але не включають варисторні діоди товарної позиції 8541.

  (6) Резистори, які називають “тензодатчик”, є чутливими елементами в приладах, що вимірюють деформацію.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) елементи нагрівальні (товарна позиція 8516 або 8545);

  (b) фоторезистори (товарна позиція 8541);

  (B) Реостати. Вони являють собою змінні резистори з ковзним контактом або іншим засобом, що дає можливість змінювати величину опору в колі у разі потреби. Вони включають реостати з ковзним контактом, що має повзунок, що ковзає по резистивній котушці; східчасті реостати; гідрореостати з рухомими електродами, що занурені в рідкий провідник; автоматичні реостати (наприклад, з механізмами, які спрацьовують від мінімальної чи максимальної величини струму або напруги); відцентрові реостати.

  Деякі реостати призначені для спеціальних цілей (наприклад, театральні затемнювачі, використовувані в колі освітлення для повільного регулювання сили світла; і стартери двигунів, а також контролери, що складаються з ряду резисторів з необхідним пристроєм комутації для включення або вимикання одного чи кількох резисторів у колі двигуна). Вони, тим не менше, включаються до цієї товарної позиції.

  (C) Потенціометри. Вони складаються з постійного резистора, розміщеного між двома контактами, і ковзного відводу, що може ввійти в контакт на будь-якій точці резистора.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини резисторів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 8534:

  8534 00

  Схеми друкованi:

   

  – що мають лише струмопровiднi елементи та контакти:

  8534 00 11 00

  – – схеми багатошаровi

  8534 00 19 00

  – – iншi

  8534 00 90 00

  – з iншими пасивними елементами

  Відповідно до примітки 5 до цієї групи до цієї товарної позиції включаються схеми, одержані за допомогою процесу друкування на ізоляційній основі (звичайного друку або одержанням рельєфу, покриттям, травленням і т.д.) провідних елементів (проводки), контактів або інших друкованих компонентів, таких як котушки індуктивності, резистори та конденсатори (“пасивні” елементи), крім елементів, що можуть генерувати, випрямляти, детектувати, модулювати чи підсилювати електричні сигнали, таких як діоди, тріоди чи інші “активні” елементи. Деякі основні або “чисті” схеми можуть складатися лише з друкованих провідних елементів, які складаються в загальному випадку з тонких однорідних смуг або пластин зі з’єднувальними або контактними пристроями, якщо це потрібно. Інші об’єднують деякі з вищезгаданих елементів відповідно до заздалегідь установленого шаблону.

  Матеріал ізоляційної основи зазвичай має плоску форму, але може мати і форму циліндра, усіченого конуса і т.п. Схема може бути надрукована на одній чи обох сторонах (двосторонні друковані схеми). Кілька друкованих схем можуть бути складені в кілька шарів і з’єднані між собою (багатошарові схеми).

  До цієї товарної позиції також включаються тонко- чи товстоплівкові схеми, що складаються повністю з пасивних елементів.

  Тонкоплівкові схеми утворюються в процесі нанесення на скляну чи керамічну пластину спеціальних малюнків з металевої і діелектричної плівки за допомогою вакуумного напилювання, катодного розпилення або хімічним способом. Малюнки можуть бути одержані за допомогою осадження крізь маски або за допомогою осадження плівкового покриття всієї пластини (суцільного листа) з подальшим вибірковим травленням.

  Товстоплівкові схеми утворюються трафаретним друком на керамічних пластинах подібних малюнків, з використанням пасти (чи фарб), які містять суміші порошкоподібного скла, кераміки та металів з відповідними розчинниками. Пластини потім обпалюються в печі.

  Друковані схеми можуть мати отвори або обладнані недрукованими з’єднувальними елементами для установлення механічних елементів або для приєднання електричних компонентів, не одержаних під час процесу друкування. Плівкові схеми зазвичай постачаються в металевих, керамічних чи пластмасових корпусах, які мають з’єднувальні провідники чи виводи.

  Окремі пасивні компоненти, такі як котушки індуктивності, конденсатори і резистори, одержані за допомогою будь-якого друкованого процесу, не розглядаються як друковані схеми цієї товарної позиції, а включаються до відповідних товарних позицій (наприклад, товарна позиція 8504, 8516, 8532 або 8533).

  Схеми, на яких змонтовані чи приєднані механічні або електричні компоненти, не розглядаються як друковані схеми в цій товарній позиції. Як правило, вони класифікуються відповідно до примітки 2 до розділу XVІ чи приміткою 2 до групи 90 залежно від конкретного випадку.

  Пояснення до товарної позиції 8535:

  8535

  Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, перемикачi, роз’єднувачi, запобiжники плавкі, блискавковiдводи, обмежувачi напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельнi вилки i розетки та інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги понад 1 000 В:

  8535 10 00 00

  – запобiжники плавкi

   

  – вимикачi автоматичнi:

  8535 21 00 00

  – – для напруги менш як 72,5 кВ

  8535 29 00 00

  – – iншi

  8535 30

  – роз’єднувачi та переривники:

  8535 30 10 00

  – – для напруги менш як 72,5 кВ

  8535 30 90 00

  – – iншi

  8535 40 00 00

  – блискавковiдводи, обмежувачi напруги та пристрої для гасіння стрибків напруги

  8535 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включається електрична апаратура, використовувана зазвичай в системах розподілу енергії. Положення пояснень до товарної позиції 8536 залишаються чинними з внесенням відповідних змін щодо технічних характеристик і функціонування апаратури для комутації або захисту електричних кіл або для приєднання до електричних кіл або в електричних колах. До цієї товарної позиції входить апаратура видів, описаних у поясненнях до товарної позиції 8536, але на напругу понад 1000 В.

  Ця апаратура включає:

  (А) Плавкі запобіжники та автоматичні вимикачі, що автоматично переривають струм, коли його величина або напруга перевищує визначену межу.

  (B) Переривники, призначені для кіл високої напруги. Вони зазвичай мають складну і тверду конструкцію зі спеціальними пристроями для гасіння дуги, вони можуть мати різну кількість контактів або мати дистанційне керування за допомогою різних засобів (наприклад, важелів, сервомоторів). Ці перемикачі часто виконуються у вигляді закритих камер з металевого чи ізоляційного матеріалу, заповнюваних ізоляційною рідиною (наприклад, оливою) чи газом, або в них створюється вакуум.

  (C) Блискавковідводи. Вони є захисними пристроями від впливу блискавок на лінії електропередач високої напруги або електричні установки; складаються з пристрою, зазвичай ізольованого від лінії високої напруги, але який пробивається і стає шляхом для струму на землю у випадку винятково високих напруг, які у протилежному випадку ушкоджували б лінію або електричну установку. Серед багатьох типів блискавковідводів відомі такі, як розрядники з плівкою з оксиду металу, розрядники з вуглецевими гранулами, розрядники, що складаються з рогового іскрового проміжку чи захисного екрану, встановленого на ізоляторі чи на гірлянді ізоляторів, електролітичні розрядники і т.п. Проте блискавковідводи, основані на принципі радіоактивності, включаються до товарної позиції 9022.

  (D) Обмежувачі напруги. Є пристроями, призначеними для забезпечення різниці потенціалів між двома провідниками чи між провідниками і землею, що не перевищує наперед заданої величини. Ці пристрої іноді мають структуру таку ж, що і газорозрядні лампи, але тому що вони не придатні для цілей освітлення, обмежувачі напруги не можуть розглядатися як лампи.

  До цієї товарної позиції, проте, не включаються автоматичні стабілізатори напруги (товарна позиція 9032).

  (E) Роз’єднувачі. Використовуються для відключення ділянок лінії; вони являють собою пристрої, що забезпечують видимий розрив струмоведучих елементів за умови повільної розбіжності контактів; на відміну від переривників, вони зазвичай не призначені для використання у випадку, коли коло навантажене.

  (F) Гасники стрибків або перепадів напруги. Являють собою складання котушок, конденсаторів і т.д., установлювані послідовно чи паралельно з лінією або електричною апаратурою для поглинання високочастотних імпульсів. Прості котушки чи конденсатори, використовувані за своїм прямим призначенням, включаються до відповідних товарних позицій.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини апаратури цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8538.

  До цієї товарної позиції не включаються складання (крім простих складань перемикачів) апаратури, згаданої вище (товарна позиція 8537).

  Пояснення до товарної позиції 8536:

  8536

  Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз’єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги не бiльш як 1 000 В; з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:

  8536 10

  – запобiжники плавкi:

  8536 10 10

  – – для сили струму не бiльш як 10 A:

  8536 10 10 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 10 10 90

  – – – інші

  8536 10 50

  – – для сили струму понад 10 A, але не бiльш як 63 A:

  8536 10 50 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 10 50 90

  – – – інші

  8536 10 90

  – – для сили струму понад 63 A:

  8536 10 90 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 10 90 90

  – – – інші

  8536 20

  – вимикачi автоматичнi:

  8536 20 10 00

  – – для сили струму не бiльш як 63 A

  8536 20 90 00

  – – для сили струму понад 63 А

  8536 30

  – інша апаратура для захисту електричних кіл:

  8536 30 10

  – – для сили струму не бiльш як 16 A:

  8536 30 10 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 30 10 90

  – – – інші

  8536 30 30

  – – для сили струму понад 16 A, але не бiльш як 125 A:

  8536 30 30 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 30 30 90

  – – – інші

  8536 30 90 00

  – – для сили струму понад 125 A

   

  – реле:

  8536 41

  – – для напруги не бiльш як 60 В:

  8536 41 10

  – – – для сили струму не бiльш як 2 A:

  8536 41 10 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 41 10 90

  – – – – інші

  8536 41 90

  – – – для сили струму понад 2 A:

  8536 41 90 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 41 90 90

  – – – – інші

  8536 49 00

  – – інші:

  8536 49 00 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 49 00 90

  – – – інші

  8536 50

  – iншi вимикачi та перемикачi:

  8536 50 03 00

  – – перемикачі змінного струму електронні, що складаються з оптично з’єднаних вхідних і вихідних кіл (ізольовані тиристорні перемикачі змінного струму)

  8536 50 05 00

  – – перемикачі електронні, включаючи електронні перемикачі з температурним захистом, що складаються з транзистора та логічного чіпу (технологія “chip on chip”)

  8536 50 07 00

  – – перемикачі електромеханічні швидкодіючі для сили струму не більш як 11 A

   

  – – інші:

   

  – – – для напруги не бiльш як 60 В:

  8536 50 11

  – – – – клавiшнi та кнопкові:

  8536 50 11 10

  – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 50 11 90

  – – – – – інші

  8536 50 15

  – – – – поворотнi:

  8536 50 15 10

  – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 50 15 90

  – – – – – інші

  8536 50 19

  – – – – інші:

  8536 50 19 10

  – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 50 19 90

  – – – – – інші

  8536 50 80 00

  – – – iншi

   

  – патрони для ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові з’єднувачі:

  8536 61

  – – патрони для ламп:

  8536 61 10

  – – – патрони для ламп розжарювання:

  8536 61 10 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 61 10 90

  – – – – інші

  8536 61 90 00

  – – – iншi

  8536 69

  – – iншi:

  8536 69 10 00

  – – – для коаксiальних кабелiв

  8536 69 30 00

  – – – для друкованих схем

  8536 69 90

  – – – інші:

  8536 69 90 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 69 90 90

  – – – – інші

  8536 70 00 00

  – з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів

  8536 90

  – iншi пристрої:

  8536 90 01

  – – попередньо зібрані елементи для електричних кіл:

  8536 90 01 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8536 90 01 90

  – – – інші

  8536 90 10 00

  – – з’єднувачi та контактнi елементи для проводiв i кабелiв

  8536 90 20 00

  – – установки зондового контролю напiвпровiдникових пластин

  8536 90 85 00

  – – інші

  Ця товарна позиція охоплює електричну апаратуру на напругу не більше 1000 В, яку зазвичай використовують для житлових будівель або промислового устаткування. Проте апаратура, описана нижче, на напруги понад 1000 В включається до товарної позиції 8535.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (І) Апаратура для комутації електричних кіл

  Ця апаратура складається, власне кажучи, з пристроїв для замикання або розмикання одного чи кількох кіл, до яких вони приєднані, або для комутації від одного кола на інше; ця апаратура може бути однополюсною, двополюсною, триполюсною і т.п. відповідно до числа кіл, які комутуються. Ця група також містить перемикачі та реле.

  (А) Перемикачі цієї товарної позиції включають невеликі перемикачі, застосовувані в радіоапаратурі, електричних приладах і т.п., перемикачі типу застосовуваного в побутовій електропроводці (наприклад, тумблери, важільні вимикачі, поворотні вимикачі, підвісні вимикачі, кнопкові вимикачі) і перемикачі для промислового застосування (такі, як кінцеві вимикачі, кулачкові перемикачі, мікроперемикачі та безконтактні перемикачі, дія яких ґрунтується на наближенні).

  Перемикачі, що спрацьовують у разі відкривання чи закриванні двері, та автоматичні термоелектричні перемикачі (стартери) для запуску люмінесцентних ламп включаються до цієї товарної позиції.

  Інші приклади виробів, що класифікуються в даній  товарній позиції, включають в себе електронні перемикачі змінного струму, що складаються з оптично зв’язаних вхідних та вихідних кіл (ізольовані тиристорні перемикачі змінного струму); електронні перемикачі, включаючи перемикачі з температурним захистом, що складаються з транзистору та логічної мікросхеми (технологія chіp on chіp) на напругу не більше 1000 В; та електронні швидкодіючі вимикачі для струму не більше 11А (тумблер).

  Електронні безконтактні перемикачі, що використовують напівпровідникові компоненти (наприклад, для транзисторів, тиристорів, інтегральних схем).

  Дверні замки, що об’єднані з вимикачем в одне ціле, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8301).

  (B) Перемикачі, використовувані для приєднання однієї лінії або декількох до однієї або декількох інших ліній.

  У найпростішому типі одна лінія приєднана до центральної точки, що за допомогою рухомого важеля може бути приєднана до будь-якої іншої лінії. Більш складна апаратура цього типу включає пускові вимикачі для електродвигунів і керуюче устаткування для електричних транспортних засобів. Вони часто включають не лише комутаційний апарат, але також і ряд резисторів, які включаються або виключаються з кола у разі потреби (див. пояснення до товарної позиції 8533).

  До цієї товарної позиції також входять складні комутаційні блоки, використовувані в радіо- чи телевізійних приймачах і т.п.

  (C) Реле являють собою електричні пристрої, за допомогою яких здійснюється автоматичне керування колом і зміна в ньому або в іншому колі. Вони використовуються, наприклад, у телекомунікаційній апаратурі, апаратурі сигналізації на автомобільних або залізничних шляхах, для керування або захисту верстатів і т.д.

  Різні типи можуть бути диференційовані таким чином:

  (1) За електричним засобом керування: електромагнітні реле, реле з магнітом постійного струму, термоелектричні реле, індукційні реле, електростатичні реле, фотореле, електронні реле і т.п.

  (2) За попередньо заданими умовами, за яких реле працюють: реле максимального струму, реле максимальної чи мінімальної напруги, диференціальні реле, швидкодіючі розмикальні реле, реле затримки часу і т.п.

  Контактори, що також розглядаються як реле, є пристроями для замикання і розмикання електричних кіл, які автоматично відключаються без механічного замикаючого пристрою або ручної операції. Вони зазвичай спрацьовують і підтримуються в активному стані за допомогою електричного струму.

  (ІІ) Апаратура для захисту електричних кіл

  До цієї товарної позиції включаються плавкі запобіжники. Вони зазвичай складаються з пристрою, в якому встановлений (чи може бути встановлений) відрізок плавкого провідника так, що уразі їхнього введення в коло плавкий провідник буде розплавлятися і таким чином розмикати коло, у випадку, якщо струм перевищить безпечний рівень. Вони значно відрізняються за конструкцією відповідно до типу кола та струму, на який вони розраховані. Плавкі запобіжники складаються з трубки, що містить плавкий провідник, який утворює контакт із металевими ковпачками на торцях; інші плавкі запобіжники складаються з цоколя або патрона (для установки в лінію) і з’єднувального елемента (який може бути вкрученим у патрон або вставлений між пружинистими контактами), на якому встановлюється плавкий провідник. Ця товарна позиція включає плавкі запобіжники в складанні з вставкою або без неї. Патрони та з’єднувальні елементи, подані окремо, також включаються до цієї товарної позиції, крім тих, які повністю складаються з ізоляційного матеріалу (крім будь-яких несуттєвих компонентів металу, введеного під час формування лише з метою складання) (товарна позиція 8547). Плавкий провідник класифікується відповідно до конструкційного матеріалу, проте, короткі відрізки провідника з петлями чи іншими способами з’єднання включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції включаються інші пристрої, призначені для запобігання перевантажень електричних кіл (наприклад, електронно-магнітні пристрої з автоматичними переривниками, застосовувані в тих випадках, коли струм перевищує визначену величину).

  До цієї товарної позиції також не включаються трансформатори постійної напруги (товарна позиція 8504) та автоматичні регулятори напруги (товарна позиція 9032).

  (ІІІ) Апарати для приєднання до електричних кіл або в електричних колах

  Ці апарати використовуються для з’єднання різних частин електричних схем. Вони включають:

  (А) Штепсельні вилки і розетки та інші контакти для з’єднання рухомих виводів чи апаратів з установкою, яка зазвичай нерухома. Ця категорія включає:

  (1) Штепсельні вилки та розетки (включаючи використовувані для з’єднання двох рухомих виводів). Штепсельна вилка може мати один або більше штирковий або бічний контакт, що відповідає отвору чи контакту в штепсельній розетці. Корпус штепселя або один з контактів може використовуватися для заземлення.

  (2) Ковзні контакти, такі як щітки електродвигунів або струмоприймачі електричних транспортних засобів, піднімальних пристроїв і т.п. (струмоприймачі повітряної контактної мережі чи третьої контактної рейки), інші, крім виготовлених з “вугілля” чи графіту (товарна позиція 8545). Вони можуть складатися з металевого блоку, дротяної тканини або шаруватих смуг і включаються до цієї товарної позиції, навіть коли вони покриті зовнішнім змащувальним графітним шаром.

  (3) Патрони до освітлювальних або електронних ламп. Деякі патрони мають форму свічок для монтажу в канделябрах і в настінних світильниках (бра); вони включаються до цієї товарної позиції за умови, що їх основна функція така сама, як у лампових патронів.

  Штепсельні вилки та розетки і т.п. з підключеним до них відрізком проводу не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8544).

  (B) Інші з’єднувачі, клеми, смужки з контактами і т.п. Вони включають невеликі частини з ізоляційного матеріалу, оснащені електричними з’єднаннями (типу кісток доміно), контакти, що є металевими частинами, для приєднання провідників і невеликі металеві частини, призначені для приєднання до одного кінця електричних проводів для забезпечення електричного з’єднання (контактні штирі, пружинні затискачі типу “крокодил“ і т.п.).

  Стрічкові з’єднувачі складаються зі смужок ізоляційного матеріалу, обладнаних деякою кількістю металевих контактів або з’єднувачів, до яких можуть бути підключені електричні проводи. До цієї товарної позиції включаються також стрічкові чи панельні з’єднувачі з наконечниками, вони складаються з набору металевих наконечників, розташованих в ізоляційному матеріалі таким чином, що електричні проводи можуть бути припаяні до них. Стрічкові з’єднувачі з наконечником використовуються в радіо- чи інших електричних апаратах.

  (C) З’єднувальні коробки. Вони складаються з коробок, всередині яких змонтовані контакти чи інші пристрої для з’єднання електричних проводів. Коробки, що не містять пристроїв для електричного з’єднання або засобів забезпечення  для них, не включаються в дану товарну позицію та класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені.

  (ІV) З’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних жмутів, або кабелів

  У товарній позиції 8536 терміном „з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних жмутів, або кабелів” позначаються з’єднувачі, які просто механічно з’єднують кінці оптичних волокон у цифровій системі провідникового зв’язку.  Вони не виконують інших функцій, таких як підсилення, відновлення або зміну сигналу. З’єднувачі для оптичних волокон без кабелів залишаються у цій товарній позиції, але ці ж з’єднувачі для оптичних волокон з кабелями виключаються (товарна позиція 8544 або 9001).

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини апаратів цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8538.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) нелінійні резистори, які залежать від напруги (варистори/VDR), використовувані як регулятори напруги (товарна позиція 8533);

  (b) складання (крім простих складань перемикачів) апаратури, перерахованої вище (товарна позиція 8537);

  (c) напівпровідникові діоди, використовувані як регулятори напруги (товарна позиція 8541).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8536:

  На додаток до апаратури, описаної в поясненнях до товарної позиції 8536,до цієї товарної позиції включаються:

  • комутаційні панелі телефонних станцій;
  • планки перетину або сполучні планки для повітряного трамвайного контактного проводу;

  3) сполучні планки для електродвигунів;

  4) комутатори для багатоточкових трансформаторів;

  5) з”єднувальні деталі для акумуляторних елементів;

  • так звані індуктивні безконтактні перемикачі, тобто електронні перемикачі, забезпечені невипромінюючими індукційними катушками для безконтактного спрацьовування (замикання) перемикача в момент, коли в полі розсіювання індуктивної котушки з”являється металевий об”єкт. Такі перемикачі застосовуються, наприклад, в механічних верстатах, конвеєрному обладнанні, вагах замість електричних кінцевих вимикачів, що діють механічно;

  7) двопозиційні вимикачі, встановлені в одному корпусі з пристоєм модуляції яскравості (затемнювачем). За допомогою даного пристрою стає можливим не тільки вмикати і вимикати лампи, що працюють від мережі, але і плавно змінювати їх яскравість;

  8) так звані контактні панелі для з”єднання електричних ланцюгів. Дані панелі складаються з двох пружних пластмасових плівок, між якими  на однаковій відстані один від одного наноситься велика кількість струмопровідних контактних елементів із силіконового каучуку. Такі контактні панелі застосовуються, наприклад, в телефонних кнопкових номеронабирачах. При кожному натисканні кнопки відбувається торкання відповідних контактних елементів двох плівок і встановлення електричного контакту;

  9) електронні перемикачі, безконтактні, дія яких основана на застосуванні напівпровідникових компонентів (наприклад, транзисторів, тиристорів, інтегральних мікросхем).

  Проте до цієї товарної позиції не включаються:

  а) арматура для кріплення і механічного захисту електричних ліній (зазвичай товарна позиція 7326);

  в) керуюча апаратура для залізниць та інших шляхів сполучення (товарна позиція 8530).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8536 50 11

  Ця категорія не охоплює сенсорні вимикачі (категорія 8536 50 19).

  8536 69 10 – 8536 69 90

  Ці категорії включають електро-механічні вилки та розетки, які дозволяють здійснювати багатоходові зв”язки, наприклад, між приладами, кабелями і з’єднувальними платами простим штепселювання приєднуваних вилок в розетки без необхідності монтажних робіт. 

  Зєднувачі можуть мати вилку або розетку  на кожній стороні  або вилку або розетку з одного боку , а з  іншого боку інші (наприклад, обжимний, затиск, пайка або гвинтовий).

  В ці товарні категорії також включаються знімні з’єднання , що містять пару “вилка-розетка” (2 штуки). Кожна пара “вилка-розетка” має одну розетку і один інший контактний пристрій.

  Ці категорії не включають в себе з’єднувачі або контактні елементи , в яких з”єднання відбувається  іншим шляхом (наприклад, обжимне, гвинтове, пайка або клеми). Вони включаються до товарної підпозиції 8536 90.

  8536 69 10

  Ця категорія охоплює тільки вилки і розетки, що використовуються для коаксіальних з’єднань, де коаксіальний кабель може мати контакт з іншого боку (див. приклади на мал. 1 – 4).

  8536 69 30

  Ця категорія охоплює всі підключення і роз”єми в яких друковані схеми можуть бути безпосередньо пов”язані одна з однією або з обох сторін (прямі роз”єми, див. приклади в малюнках  5 – 9).

  1. Штепсельні роз”єми для прямої вертикальної установки друкованих схем:
  2. Одно- і двосторонні штепсельні роз”єми для установки друкованих схем горизонтально:

  Ця товарна категорія не включає в себе штирові та гніздові компоненти штепсельних роз”ємів (наприклад, штирові або гніздові клемні колодки), які постійно приєднані до друкованої плати і можуть вставлятися в роз”єм (категорія 8536 69 90).

  8536 69 90

  Ця категорія охоплює всі інші роз”єми вказані нижче:

  8536 70 00

  Див. примітку 6 до цієї групи.

  Див. пояснення до товарної позиції 8536, (ІV).

  8536 90 01

  Ця категорія включає готові до монтажу елементи електричних ланцюгів, які забезпечують можливість просторової гнучкості електроживлення ламп, а також машин і устаткування, контактні елементи, через які підводиться електричний струм, можуть бути заживного або ковзного типу.

  Типові застосування показані на схемах нижче:

  8536 90 10

  До цієї категорії включаються всі закінчені пристрої, встановлені на кінцях проводів або кабелів для електричної комутації методами, відмінними від штепселювання (наприклад, обжим, вкручування, спайка або клеми).

  Пояснення до товарної позиції 8537:

  8537

  Пульти, панелi, консолi, столи, розподільні щити та iнші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517:

  8537 10

  – для напруги не бiльш як 1 000 В:

  8537 10 10 00

  – – панелi з числовим керуванням, до складу яких входить автоматичний пристрiй оброблення iнформацiї

   

  – – iншi:

  8537 10 91 00

  – – – контролери з пам’яттю, що програмуються

  8537 10 99

  – – – інші:

  8537 10 99 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8537 10 99 90

  – – – – інші

  8537 20

  – для напруги понад 1 000 В:

  8537 20 91 00

  – – для напруги понад 1 000 В, але не бiльш як 72,5 кВ

  8537 20 99 00

  – – для напруги понад 72,5 кВ

  Товари цієї товарної позиції складаються зі складання апаратури, яка перерахована в двох попередніх товарних позиціях (наприклад, перемикачі та плавкі запобіжники), на пульті, панелі, консолі і т.п. або змонтованої на розподільному щиті, шафі і т.п. Вони зазвичай також включають вимірювальні прилади, а іноді і допоміжну апаратуру, таку як трансформатори, електронні лампи, стабілізатори напруги, реостати або підсвічені електричні схеми.

  Товари цієї товарної позиції варіюють від невеликих комутаторів лише з декількома перемикачами, плавкими запобіжниками і т.д. (наприклад, для освітлювальних установок) до складних панелей керування, застосовуваних для верстатів, прокатних станів, силових станцій, радіостанцій і т.п., включаючи складання декількох виробів, згаданих у тексті цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції також включаються:

  (1) Панелі числового керування з умонтованою машиною для автоматичного оброблення інформації, які зазвичай використовуються для керування верстатами.

  (2) Програмувальні комутатори для керування апаратурою; вони забезпечують можливість варіантів під час вибору операцій, які повинні бути виконані. Вони зазвичай використовуються в побутових електричних приладах, таких як пральні машини і посудомийні машини.

  (3) ”Програмувальні контролери“, що є цифровими апаратами, які використовують програмувальну пам’ять для збереження команд на реалізацію спеціальних функцій, наприклад, логічних функцій, завдання послідовності, синхронізації, обчислення та арифметичних функцій, щоб керувати через цифрові чи аналогові модулі входу/виходу різними типами машин.

  До цієї товарної позиції не включається апаратура автоматичного керування товарної позиції 9032.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини товарів цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8538.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) телефонні комутатори (товарна позиція 8517);

  (b) прості складання перемикачів, наприклад, такі, що складаються з двох перемикачів і з’єднувача (товарна позиція 8535 або 8536);

  (c) безпровідні інфрачервоні пристрої для дистанційного керування телевізійними приймачами, відеомагнітофонами або іншим електроустаткуванням (товарна позиція 8543).

  (d) часові перемикачі з годинниковим механізмом або з синхронним двигуном (товарна позиція 9107);

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8537:

  До цієї товарної позиції включаються модулі, змонтовані на основі (наприклад, на панелях, в коробках) виробів, ідентичних виробам товарної позиції 8536 (наприклад, вимикачі світла).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8537 10 91

  Ця категорія включає панельні корпуси обладнані блоками пам”яті для зберігання прикладних програм електричного керування машинами. Вони оснащуються не лише апаратурою, що класифікується в товарних позиціях 8535 або 8536 (наприклад, реле), але також, наприклад, транзисторами або симисторами товарної позиції 8541, як комутаційні пристрої, і які, поряд із цими комутаційними елементами, також включають мікропроцесори (наприклад, для логічного оброблення і керування пристроями вводу та виводу), інтерфейси і блоки живлення, включаючи портативні.

  8537 10 99

  Ця категорія включає:

  1. блоки дистанційного кабельного керування для відеомагнітофонів. Вони являють собою клавіатурну панель систем електричного керування (з кнопковими перемикачами та іншими електричними компонентами, умонтованими в панель), які по кабелю забезпечують виконання всіх функцій відеомагнітофона;
  2. пристрої керування для автоматичних торгових апаратів. Вони складаються з панелі керування, яка включає, поряд з реле та електричними перемикачами, симистори та інтегральні схеми.

  Ця категорія не включає:

  (a) пристрої керування, відомі як “джойстики” (товарна позиція 8471);

  (b) пристрої безпроводних, інфрачервоних систем для відеомагнітофонів, телевізійних приймачів або іншого електричного обладнання (товарна позиція 8543).

  Пояснення до товарної позиції 8538:

  8538

  Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 або 8537:

  8538 10 00 00

  – пульти, панелi, консолi, столи, розподільні щити та iнші основи для товарів товарної позиції 8537, не обладнані відповідною апаратурою

  8538 90

  – iншi:

   

  – – для установок зондового контролю напівпровідникових пластин товарної підкатегорії 8536 90 20 00:

  8538 90 11 00

  – – – електронні модулі

  8538 90 19 00

  – – – інші

   

  – – інші:

  8538 90 91 00

  – – – електронні модулі

  8538 90 99 00

  – – – iншi

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), до цієї товарної позиції включаються частини товарів трьох попередніх товарних позицій.

  До цієї товарної позиції включаються, наприклад, пульти для комутаторів, виконані переважно з пластмаси чи металу, без приладів, за умови, що вони чітко розпізнаються як частини комутаторів.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8538 90 11

  Дивись Додаткові пояснення до категорії 8443 99 10.

  8538 90 91

  Дивись Додаткові пояснення до категорій 8443 99 10.

  Пояснення до товарної позиції 8539:

  8539

  Електричні лампи розжарення або газорозряднi, включаючи лампи герметичні спрямованого світла, ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи; дуговi лампи:

  8539 10 00

  – лампи герметичнi спрямованого світла:

  8539 10 00 10

  – – для цивільної авіації

  8539 10 00 90

  – – інші

   

  – iншi лампи розжарення, за винятком ультрафiолетових або iнфрачервоних:

  8539 21

  – – галогенні з вольфрамовою ниткою:

  8539 21 30

  – – – для мотоциклiв або інших моторних транспортних засобів:

  8539 21 30 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8539 21 30 90

  – – – – інші

   

  – – – iншi, напругою:

  8539 21 92 00

  – – – – понад 100 В

  8539 21 98 00

  – – – – не бiльш як 100 В

  8539 22

  – – iншi, потужнiстю не бiльш як 200 Вт i напругою понад 100 В:

  8539 22 10 00

  – – – лампи рефлекторнi

  8539 22 90

  – – – iншi:

  8539 22 90 10

  – – – – лампи розжарення електричні загального призначення потужністю не більш як 200 Вт та напругою понад 100 В

  8539 22 90 90

  – – – – iншi

  8539 29

  – – iншi:

  8539 29 30

  – – – для мотоциклiв або інших моторних транспортних засобів:

  8539 29 30 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8539 29 30 90

  – – – – інші

   

  – – – iншi, напругою:

  8539 29 92 00

  – – – – понад 100 В

  8539 29 98 00

  – – – – не бiльш як 100 В

   

  – лампи газорозряднi, за винятком ультрафiолетових:

  8539 31

  – – люмiнесцентнi з термокатодом:

  8539 31 10 00

  – – – двоцокольнi

  8539 31 90 00

  – – – iншi

  8539 32

  – – лампи ртутнi або натрiєвi; металогалогеннi лампи:

  8539 32 20 00

  – – – лампи ртутнi або натрiєвi

  8539 32 90 00

  – – – металогалогеннi

  8539 39 00 00

  – – iншi

   

  – лампи ультрафiолетовi чи iнфрачервонi; дуговi лампи:

  8539 41 00 00

  – – дуговi лампи

  8539 49 00 00

  – – інші

  8539 90

  – частини:

  8539 90 10 00

  – – цоколi для ламп

  8539 90 90 00

  – – iншi

  Електричні лампи являють собою скляні чи кварцові посудини різних форм з вмістом необхідних елементів для перетворення електричної енергії у світлове випромінювання (включаючи інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання).

  До цієї товарної позиції входять всі електричні лампи, спеціально спроектовані чи ні для конкретних застосувань (включаючи імпульсні розрядні лампи).

  До цієї товарної позиції включаються лампи розжарювання, газо- чи паророзрядні лампи та дугові лампи.

  (А) Лампи герметичні напрямленого світла

  Лампи герметичні напрямленого світла іноді призначаються для установлення в кузові автомобілів; вони складаються з лінзи і відбивача, а також нитки розжарювання, встановленої всередині газонаповненого чи вакуумованого балону.

  (B) Інші лампи розжарювання, крім ультрафіолетових або інфрачервоних ламп (див. пункт D)

  Світло утворюється в процесі нагрівання нитки (виготовленої з металу чи вуглецю), яка нагрівається до стану світіння під час проходження електричного струму; скляна колба (іноді кольорова) є або вакуумованою, або заповненою інертним газом за низького тиску; у цоколі, що може мати різьбу чи байонетний роз’їм для кріплення в патроні, розміщаються необхідні електричні контакти.

  Ці лампи мають різні форми, наприклад, сферичну (з горловиною або без неї); грушоподібну чи у формі цибулини; факелоподібну; трубчасту (пряму чи викривлену); спеціальні вигадливі форми для освітлення, прикрас, новорічних і різдвяних ялинок і т.д.

  До цієї групи також включаються галогенові лампи.

  (C) Газорозрядні лампи, крім ультрафіолетових ламп (див. пункт D)

  Вони складаються зі скляної колби (зазвичай трубчастої форми) або з кварцової колби (зазвичай знаходиться в зовнішній скляній колбі), обладнаної електродами та з вмістом за низького тиску або газу, що стає світним під впливом електричного розряду, або речовини, яка виділяє пару з аналогічними властивостями; деякі лампи можуть містити як газ, так і речовину, що утворює пару. Деякі лампи мають клапани для видалення сполук, які утворюються в результаті впливу газу на електроди; інші можуть бути обладнані вакуумною оболонкою або охолоджуватися водою. У деяких випадках внутрішня стінка ламп покривається спеціальними речовинами, що перетворюють ультрафіолетові промені у видиме світло, таким чином збільшуючи світлову віддачу лампи (люмінесцентні лампи). Деякі лампи працюють за високих напруг, інші – за низьких.

  Основні лампи цього типу включають:

  (1) газорозрядні трубки, що містять такі гази, як неон, гелій, аргон, азот або діоксид вуглецю, включаючи імпульсні розрядні лампи, які використовуються для фотографії або для стробоскопічного контролю;

  (2) натрієві лампи;

  (3) ртутні лампи;

  (4) газонаповнені лампи змішаної дії, в яких світло утворюється як за допомогою нитки розжарювання, так і газового розряду;

  (5) металогалогенні лампи;

  (6) ксенонові та буквено-цифрові лампи;

  (7) спектральні лампи та лампи тліючого розряду.

  Ці лампи використовуються для багатьох цілей, наприклад, для освітлення житлових приміщень, вулиць, офісів, промислових підприємств, магазинів і т.п., освітлення машин та освітлення в декоративних чи рекламних цілях. Ця товарна позиція включає прямі або вигнуті трубки і трубки різної складної форми (наприклад, завитки, літери, цифри та зірки).

  (D) Лампи ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання

  Лампи ультрафіолетового випромінювання використовуються для медичних і лабораторних цілей, у бактерицидних установках або для інших цілей. Вони зазвичай складаються з трубки, виконаної з плавленого кварцу та з вмістом ртуті; вони іноді можуть виконуватися у вигляді скляної колби. Деякі з них відомі як лампи невидимого випромінювання (наприклад, лампи, що використовуються для сценічних постановок).

  Лампи інфрачервоного випромінювання є лампами розжарювання, спеціально спроектованими для одержання інфрачервоного випромінювання. У багатьох випадках внутрішня поверхня лампи покривається міддю або сріблом для утворення відбивача. Вони використовуються, наприклад, у медичних цілях або як джерело тепла в промисловості.

  (E) Дугові лампи

  У лампах цього типу світло випромінюється дугою або дугою і розжаренням одного чи обох електродів, між якими підтримується дуга. Ці електроди переважно виконуються з вуглецю або вольфраму. Деякі лампи мають автоматичний пристрій для зведення електродів разом для запалювання дуги і подальшої підтримки їх у розведеному стані на визначеній відстані один від одного, незважаючи на поступову витрату електродів. Лампи, призначені для роботи на змінному струмі, мають додаткові електроди для запалювання. У дугових лампах відкритого типу дуга горить у навколишньому повітрі; в інших – вона поміщена в скляну колбу з відповідними отворами, які з’єднуються з навколишнім повітрям.

  Слід зазначити, що дугові лампи є складними пристроями, а не просто звичайними елементами освітлення, як у випадку з іншими товарами цієї товарної позиції.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини товарів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  До них відносяться:

  (1) цоколі для електричних ламп розжарювання та газорозрядних електричних ламп та трубок;

  (2) металеві електроди для газорозрядних ламп та трубок.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (a) скляні колби та скляні частини, що мають їх основні властивості (наприклад, відбивачі лампи розжарювання для прожектора), для ламп (товарна позиція 7011);

  (b) резисторні лампи з вуглецевими нитками розжарення та різні лампи з залізними нитками розжарення у водні (товарна позиція 8533);

  (c) автоматичні термоелектричні перемикачі (стартери) для запуску люмінесцентних ламп (товарна позиція 8536);

  (d) лампи і трубки електронні з термокатодом (товарна позиція 8540);

  (e) люмінесцентні діоди (товарна позиція 8541);

  (f) електролюмінісцентні пристрої, переважно у вигляді смуг, пластин або панелей, на основі електролюмінісцентної речовини (наприклад, сульфіду цинку), розміщеного між двома шарами провідного матеріалу (товарна позиція 8543);

  (g) вугілля і вугільні нитки дугових ламп (товарна позиція 8545).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8539:

  За винятком деяких дугових ламп (дивись Додаткові пояснення до категорій 8539 41 00 та 8539 49 00), які спеціально оснащуються або встановлюються спеціальним чином, до цієї товарної позиції відносяться лише власне лампи і трубки як такі та їхні частини, які можливо ідентифікувати відповідно до Примітки 2 (b) Розділу XVI, входять до цієї позиції.

  Апарати, обладнані такими лампами (які складаються, наприклад, з простого рефлектора на консолі або основі), класифікуються у відповідній товарній позиції як освітлювальне обладнання (позиція 9405), як нагрівальне обладнання (наприклад, позиція 7321) або як медичне обладнання (позиція 9018) тощо.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8539 21 30 – 8539 29 98

  Ці категорії не включають:

  (a) реостатні лампи з вугільною ниткою і лампи змінного опору з залізною ниткою у водні (позиція 8533);

  (b) набори та гірлянди конкретної довжини з низкою електричних фігурних ламп, використовувані головним чином для вбрання новорічних ялинок (позиція 9405).

  8539 31 10 – 8539 39 00

  Ці категорії включають:

  1. лампи ксенонові;
  2. лампи розрядні, спектральні;
  3. лампи тліючого розряду:
  4. трубки алфавітно-цифрові.

  8539 41 00 та 8539 49 00

  Ці категорії включають:

  1. трубки і лампи ультрафіолетові. На додаток до сфер застосування, вказаних в Поясненнях до позиції 8539, частина (D), перший абзац, можна зазначити ще наступні:

  (a) актино-хімічний друк;

  (b) вітамінізація;

  (c) стерилізація;

  (d) фотохімія;

  (e) виробництво озону.

  1. трубки і лампи інфрачервоні. На додаток до сфер застосування, вказаних в Поясненнях до позиції 8539, частина (D), другий абзац, можна зазначити ще наступні:

  (а) обігрівання приміщень;

  (b) апаратура для інфрачервоних випромінювачів (наприклад, в приладах охоронної сигналізації);

  (c) наукові дослідження (наприклад, спектральний аналіз).

  1. дугові лампи, вказані в Поясненнях до позиції 8539, частина (E).

  Вугільні дугові лампи встановлюються, наприклад, у кінопроекторах, товарної позиції 9007 або в апаратах, призначених для репродукування документів.

  Категорія 8539 41 00 включає електричні дугові лампи, оснащені спеціальними підставками, а також освітлювальною апаратурою керованої дії з однією або декількома дуговими лампами, встановленими на рухливому каркасі, призначені для використання у фотостудіях  або кіностудіях.

  Ці категорії не включають:

  (a) світловипромінювальні діоди (8541);

  (b) електролюмінісцентні пристрої, як правило, у вигляді стрічок, пластин або панелей, а також з матеріалів (наприклад, цинк, сірка) на електролюмінісцентній підкладці, розташованій між двома шарами електропровідного матеріалу (8543).

  8539 90 10 та 8539 90 90

  Ці категорії включають:

  1. цоколі для ламп розжарювання і розрядних електричних ламп;
  2. вольфрамові нитки, спіралі, нарізані і готові до встановлення;
  3. металеві електроди для розрядних ламп і трубок;
  4. скляні частини (виключаючи ізолювальні частини категорії 8547 90 00), призначені для встановлення усередині ламп і трубок;
  5. кронштейни для лампових волосків.

  Додаткові пояснення України до товарних категорій

  8539 22 90

  Ця товарна категорія охоплює також електричні лампи, подані у некомплектному, незавершеному, нескладеному чи розібраному вигляді, наприклад без цоколів тощо,за умови, що вони мають основні властивості комплектного чи готового виробу.

  Пояснення до товарної позиції 8540:

  8540

  Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутні дугові випрямні лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальні трубки):

   

  – трубки телевізійні електронно-променевi, включаючи трубки для вiдеомонiторiв:

  8540 11 00 00

  – – кольорового зображення

  8540 12 00 00

  – – монохромного зображення

  8540 20

  – трубки телевізійні передавальні; трубки для перетворення або пiдсилення яскравостi зображення; iншi фотокатоднi трубки:

  8540 20 10 00

  – – трубки телевізійні передавальні

  8540 20 80 00

  – – iншi

  8540 40 00 00

  – трубки дисплеїв для вiдображення даних/графiки, монохромнi; трубки дисплеїв для вiдображення даних/графiки, кольоровi, з вiдстанню точок  люмінофору на екранi менш як 0,4 мм

  8540 60 00 00

  – iншi трубки електронно-променеві

   

  – трубки надвисокої частоти (наприклад, магнетрони, клістрони, лампи біжучої хвилі, лампи зворотної хвилі), за винятком ламп із сiтковим керуванням:

  8540 71 00 00

  – – магнетрони

  8540 79 00

  – – інші:

  8540 79 00 10

  – – – клістрони

  8540 79 00 90

  – – – інші

   

  – iншi лампи та трубки:

  8540 81 00 00

  – – лампи та трубки приймальнi або пiдсилювальнi

  8540 89 00 00

  – – iншi

   

  – частини:

  8540 91 00 00

  – – трубок електронно-променевих

  8540 99 00 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції входять лише ті лампи і трубки, в основі роботи яких лежить ефект електронної емісії у вакуумі чи газовому середовищі.

  Подано три типи приладів: лампи і трубки електронні з термокатодом, в яких катод повинен бути нагрітим, перш ніж почнеться емісія електронів; лампи і трубки з холодним катодом; лампи і трубки з фотокатодом, який емітує електрони під дією оптичного випромінювання. Відповідно до кількості електродів їх називають діодами, тріодами, тетродами і т.п. В одному балоні можуть міститися дві або більше систем з різними функціями (складені лампи). Балони виконуються зі скла, кераміки чи металу або з комбінацій цих матеріалів і можуть містити засіб охолодження (охолоджувальні ребра, систему циркуляції води і т.п.).

  Є багато типів ламп і трубок, деякі з яких призначені для спеціальних цілей, такі як надвисокочастотні трубки (наприклад, магнетрони, лампи біжучої хвилі, лампи зворотної хвилі, клістрони), лампи з дисковим електродом (маячкові лампи), стабілітрони, тиратрони, ігнітрони і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Випрямні трубки і лампи. Вони призначені для перетворення змінного струму в постійний струм. Вони можуть бути вакуумними, газонаповненими чи паронаповненими (наприклад, парами ртуті) і містять два електроди. Деякі типи (наприклад, тиратрони) мають сіткове керування, яке контролює їх роботу і навіть виконує зворотне перетворення (перетворюючи таким чином постійний струм у змінний струм).

  (2) Трубки електронно-променеві.

  (а) Передавальні телевізійні трубки (трубки, які передають зображення, наприклад, ортикони або відікони). Вони є електронно-променевими трубками для перетворення оптичного зображення в електричний сигнал за допомогою неперервного сканування.

  (b) Перетворювачі електронно-оптичні. Вони являють собою вакуумні трубки, в яких зображення (зазвичай інфрачервоне) проектується на фотоемісійну поверхню, де перетворюється у видиме зображення на люмінесцентній поверхні.

  (c) Підсилювачі яскравості зображення. Вони являють собою електронні трубки, в яких зображення, проектоване на фотоемісійну поверхню, перетворюється у відповідне зображення посиленої яскравості на люмінесцентній поверхні.

  (d) Трубки електронно-променеві інші, в яких електричні сигнали перетворюються безпосередньо чи опосередковано у видимі зображення. Прикладом цього типу є запам’ятовувальна електронно-променева трубка. У кінескопах телевізійного приймача або відеомонітора електрони з катода (катодів) після фокусування, відхилення і т.п. падають у вигляді електронного пучка на внутрішню частину скляного днища (зазвичай торець трубки), покриту флуоресцентним матеріалом, яка утворює екран, що демонструє зображення, спостережуване глядачем.

  Електронно-променеві трубки також використовуються в радіолокаторах, в електронно-променевих осцилографах і в деяких терміналах машин для автоматичного оброблення інформації (дисплейні трубки).

  (3) Трубки фотоемісійні, вакуумні чи газонаповнені (також знані як фотоелементи). Вони складаються зі скляного чи кварцового балона, що містить два електроди, причому катод покритий шаром фоточутливого матеріалу (зазвичай лужного металу); під впливом світла цей шар емітує електрони, які забезпечують провідність між електродами і збираються на аноді.

  Фотоелектронні помножувачі є електровакуумними фотоелементами, що включають фотокатод і електронний помножувач.

  (4) Лампи та трубки інші. Вони зазвичай є приладами вакуумного типу і деякі мають декілька електродів. Використовуються для одержання високочастотних коливань, як підсилювачі, детектори, перетворювачі стандарту розгортки на запам’ятовуючій електронно-променевій трубці (без застосування фотокатоду) і т.п.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини товарів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції, наприклад, електроди (катоди, сітки, аноди), кожухи (з матеріалів, відмінних від скла) до електронно-променевих трубок, які запобігають розльоту осколків у разі руйнування оболонки бандажу для електронно-променевих трубок, відхиляючі котушки для установки на горловинах електронно-променевих трубок з метою сканування.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) скляні днища та конуси балонів для електронно-променевих трубок (товарна позиція 7011);

  (b) випрямлячі ртутно-дугові в металевому корпусі (товарна позиція 8504);

  (c) трубки рентгенівські (товарна позиція 9022).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8540 11 00

  Ця категорія охоплює електронно-променеві трубки, вказані в Поясненнях до позиції 8540, четвертий абзац (2), і які відповідають наведеним нижче умовам:

  1. мають щілинну маску;
  2. мають проміжок не менш як 0,4 мм між двома лініями того самого кольору в центрі екрана.

  Щодо діагонального розміру екрана дивись Додаткові пояснення до категорії 8528 72 30.

  8540 60 00

  Ця категорія охоплює трубки електронно-променеві, вказані в Поясненнях до позиції 8540, четвертий абзац (2), (d), крім тих, що охоплені підпозиціями 8540 11 та 8540 12.

  8540 71 00 та 8540 79 00

  Ці категорії охоплюють трубки, вказані в Поясненнях до позиції 8540, четвертий абзац (4).

  Ці категорії не включають трубки лічильника Гейгера-Мюллера (категорія 9030 90 10 або 9030 90 85).

  8540 81 00 та 8540 89 00

  Поряд із лампами і трубками для випрямляння електричного струму, згадуваними в Поясненнях до позиції 8540, четвертий абзац (1), ці категорії включають газотрони, тиратрони, ігнітрони і високовольтні випрямні трубки для рентгенівських апаратів.

  Пояснення до товарної позиції 8541:

  8541

  Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п’єзоелектричнi кристали, зiбранi:

  8541 10 00

  – дiоди, крiм фотодiодiв та світловипроміню-вальних діодів:

  8541 10 00 10

  – – пластини напівпровідникові, не розрізані на кристали; силові діоди

  8541 10 00 90

  – – інші

   

  – транзистори, за винятком фототранзисторiв:

  8541 21 00

  – – з потужністю розсіювання
  менш як 1 Вт:

  8541 21 00 10

  – – – пластини напівпровідникові, не розрізані на кристали

  8541 21 00 90

  – – – інші

  8541 29 00

  – – iншi:

  8541 29 00 10

  – – – транзистори польові потужні кремнієві, n-канальні, з ізольованим затвором

  8541 29 00 90

  – – – інші

  8541 30 00

  – тиристори, динiстори (діоднi тиристори), тринiстори (триоднi тиристори), крiм фоточутливих приладів:

  8541 30 00 10

  – – тиристори

  8541 30 00 90

  – – інші

  8541 40

  – прилади напiвпровiдниковi фоточутливi, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль або вмонтованi чи не вмонтовані в панель; світловипромінювальні діоди:

  8541 40 10 00

  – – світловипро-мінювальні дiоди, включаючи лазернi діоди

  8541 40 90 00

  – – iншi

  8541 50 00

  – iншi прилади напівпровідникові:

  8541 50 00 10

  – – пластини напівпровідникові, ще не розрізані на кристали

  8541 50 00 90

  – – інші

  8541 60 00 00

  – кристали п’єзоелектричнi, зiбранi

  8541 90 00 00

  – частини

  (А) Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади

  Вони визначені в примітці 5 (А)до цієї групи.

  Робота приладів цієї групи основана на електронних властивостях деяких ”напівпровідникових“ матеріалів.

  Основною властивістю цих матеріалів є те, що за кімнатної температури їх питома провідність має проміжні значення між питомою провідністю провідників (металів) і діелектриків. Вони являють собою деякі руди (наприклад, кристалічний галеніт), чотиривалентні хімічні елементи (германій, кремній і т.п.) або комбінації хімічних елементів (наприклад, тривалентних і п’ятивалентних елементів, таких як арсенід галію, антимонід індію).

  Напівпровідникові матеріали, що складаються з чотиривалентного хімічного елемента, є зазвичай монокристалічними. Вони використовуються не в чистому вигляді, а після дуже слабкого легування (у співвідношенні, що виражається в частинах на мільйон) спеціальною домішкою (легуючою домішкою).

  Для чотиривалентного елемента домішкою може бути п’ятивалентний хімічний елемент (фосфор, миш’як, сурма і т.п.) чи тривалентний елемент (бор, алюміній, галій, індій і т.п.). Перший утворює напівпровідники n-типу з надлишком електронів (негативно заряджені); останній утворює напівпровідники p-типу з дефіцитом електронів, тобто в яких переважають дірки (позитивно заряджені).

  Напівпровідникові матеріали на основі три- і п’ятивалентних хімічних елементів також легуються.

  У напівпровідникових матеріалах з руд, домішки, що містяться в природній руді, виконують функції легуючих домішок.

  Напівпровідникові прилади цієї групи зазвичай мають один або кілька “переходів” між матеріалами напівпровідника p-типу і n-типу.

  Вони включають:

  (І) Діоди, що є двоелектродними приладами з одним p-n-переходом. Вони дозволяють проходити струму в одному (прямому) напрямку, але мають дуже великий опір в іншому (зворотному) напрямку. Вони використовуються для детектування, випрямлення, комутації і т.п.

  Основними типами діодів є: сигнальні діоди, потужні випрямні діоди, стабілітрони, опорні діоди.

  (ІІ) Транзистори є три- або чотириелектродними приладами, призначеними для підсилення, генерування або перетворення частоти електричних струмів. Режим роботи транзистора залежить від зміни питомого опору між двома електродами при прикладенні електричного поля до третього електрода. Прикладений сигнал керування або поле є слабшим, ніж одержуваний ефект, викликаний зміною опору, і таким чином у результаті одержують ефект підсилення.

  Транзистори включають:

  (1) Біполярні транзистори, що є триелектродними приладами, які складаються з двох переходів діодного типу, транзисторна дія яких залежить як від позитивних, так і негативних носіїв заряду (тому і називають біполярними).

  (2) Польові транзистори, також відомі як структури метали-оксиди-напівпровідники (МОН), що можуть мати, а можуть і не мати переходу, але які залежать від викликаного збіднення (чи збагачення) наявних вільних носіїв заряду між двома електродами. Транзисторний вплив у польовому транзисторі використовує лише один тип носія заряду (тому їх і називають уніполярними). МОН-транзистори, що мають чотири електроди, називають тетродами.

  (ІІІ) Аналогічні напівпровідникові прилади. До “аналогічних” приладів, згадуваних тут, відносяться напівпровідникові прилади, робота яких залежить від змін питомого опору при прикладенні електричного поля.

  Вони включають:

  (1) Тиристори, що складаються з чотирьох зон провідності в напівпровідникових матеріалах (трьох або більше p-n-переходів), крізь які проходить постійний струм у заздалегідь заданому напрямку, коли імпульс керування ініціює провідність. Вони використовуються як керовані випрямлячі, або перемикачі підсилювачів і працюють як два включених назустріч один одному комплементарних транзистора з загальним колектором.

  (2) Триністори (симетричні тріодні тиристори), що мають п’ять областей з різною провідністю в напівпровідникових матеріалах (чотири p-n-переходи), крізь які змінний струм проходить, коли імпульс керування ініціює провідність.

  (3) Диністори, що мають три області полярної провідності в напівпровідникових матеріалах (два переходи p-n-типу) і використовувані для одержання імпульсів, необхідних для роботи триністора.

  (4) Варактори (або діоди змінної ємності).

  (5) Польові прилади, наприклад, грідистори.

  (6) Прилади на ефекті Гана.

  Ця група, проте, не містить напівпровідникові прилади, що відрізняються від вищезгаданих тим, що їх робота залежить у першу чергу від температури, тиску і т.п., такі як нелінійні напівпровідникові резистори (терморезистори, варистори, магніторезистори і т.п.) (товарна позиція 8533).

  Для фоточутливих приладів, робота яких залежить від світлових променів (фотодіоди і т.п.), див. пункт (B).

  Описані вище прилади включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, чи подані вони складеними, тобто з їх електродами, виводами чи з’єднувальними провідниками, чи в упакуванні (компоненти), незібрані (елементи) чи навіть у вигляді не розрізаних на кристали шайб (пластини). Проте природні напівпровідникові матеріали (наприклад, галеніт) включаються до цієї товарної позиції, лише коли вони складені.

  До цієї товарної позиції також не включаються хімічні елементи групи 28 (наприклад, кремній і селен), леговані для використання в електроніці у вигляді шайб, пластин або аналогічних форм, незалежно від того, поліровані вони чи ні, покриті однорідним епітаксійним шаром або ні, за умови, що вони не були селективно леговані чи леговані методом дифузії для утворення ділянок з різною провідністю.

  (B) Фоточутливі напівпровідникові прилади

  Ця група включає фоточутливі напівпровідникові прилади, в яких вплив видимих променів, інфрачервоних чи ультрафіолетових променів викликає зміни в питомому опорі або генерує електрорушійну силу за допомогою внутрішнього фотоефекту.

  Фотоемісійні трубки (фотоелементи), робота яких основана на зовнішньому фотоефекті (фотоемісії), включаються до товарної позиції 8540.

  Головними типами фоточутливих напівпровідникових приладів є:

  (1) Фоторезистори (світлочутливі резистори), що зазвичай складаються з двох електродів, між якими знаходиться напівпровідниковий матеріал (сульфід кадмію, сульфід свинцю і т.п.), електричний опір якого змінюється від інтенсивності випромінювання, що падає на елемент.

  Ці елементи використовуються в температурних детекторах полум’я, в експонометрах для автоматичних камер, для підрахунку об’єктів, що переміщаються, для автоматичних прецизійних вимірювальних пристроїв, у системах автоматичного відкривання дверей і т.п.

  (2) Фотогальванічні елементи, що перетворюють світло безпосередньо в електричну енергію без необхідності в зовнішньому джерелі струму. Фотогальванічні елементи на основі селену використовуються переважно у люксметрах і експонометрах. Фотогальванічні елементи на основі кремнію мають вищий квантовий вихід і використовуються, зокрема, у керуючому та регулювальному устаткуванні, для виявлення світлових імпульсів, у волоконно-оптичних лініях зв’язку і т.п.

  Спеціальними категоріями фотогальванічних елементів є:

  (і)  Сонячні елементи, кремнієві фотогальванічні елементи, які перетворюють сонячне світло безпосередньо в електричну енергію. Вони зазвичай використовуються у вигляді сонячних батарей як джерела електричної енергії, наприклад, у ракетах або супутниках, які використовуються для дослідження космосу, для передавачів, застосовуваних для порятунку потерпілих у горах.

  До цієї товарної позиції також включаються сонячні елементи, складені в модулі чи не складені, встановлені в панелі або ні. Проте до цієї товарної позиції не включаються панелі чи модулі, обладнані елементами, хоча і простими (наприклад, діодами для регулювання напрямку струму), які подають енергію, наприклад, безпосередньо на двигун, електролізер (товарна позиція 8501).

  (іі) Фотодіоди (германієві, кремнієві і т.п.), які характеризуються зміною електричного опору у разі падіння світлових променів на p-n-перехід. Вони використовуються в автоматичній обробці інформації (зчитування перфокарт і стрічок, запам’ятовування інформації), як фотокатоди в деяких електронних приладах, у радіаційних пірометрах і т.п. Фототранзистори і фототиристори належать до цієї категорії фотоприймачів.

  Прилади цієї категорії відрізняються, будучи складеними, від діодів, транзисторів і тиристорів вищенаведеного пункту (А) своїм корпусом, який є частково прозорим для забезпечення можливості проходження світла.

  (ііі) Оптрони та фотореле, що складаються з електролюмінісцентних діодів у поєднанні з фотодіодами, фототранзисторами чи фототиристорами.

  Фоточутливі напівпровідникові прилади включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, чи подані вони зібраними (наприклад, з їх виводами чи з’єднувальними провідниками), у корпусі чи незібраними.

  (C) Світловипромінювальні діоди

  Світловипромінювальні діоди, чи електролюмінісцентні діоди (на основі, серед іншого (іnter alіa), арсеніду галію або фосфіду галію) є пристроями, що перетворюють електричну енергію у видиме, інфрачервоне чи ультрафіолетове випромінювання. Вони використовуються, наприклад, для відображення або передавання інформації в системах керування.

  Лазерні діоди випромінюють промінь когерентного світла і використовуються, наприклад, у виявленні ядерних частинок, в устаткуванні для вимірювання висоти чи для телеметрії, у системах зв’язку, які використовують волоконну оптику.

  (D) Складені п’єзоелектричні кристали

  До них відносяться переважно кристали титанату барію (включаючи полікристалічні поляризовані елементи титанату барію), кристали титанату-цирконату свинцю або інші кристали товарної позиції 3824 (див. відповідне пояснення), чи кристали кварцу або турмаліну. Вони використовуються в мікрофонах, гучномовцях, ультразвуковій апаратурі, коливальних контурах стабілізованої частоти і т.п. Вони включаються до цієї товарної позиції лише у випадку, якщо вони складені. Вони зазвичай виконуються у вигляді пластин, дротиків, дисків, кілець і т.д. і повинні, щонайменше, забезпечуватися електродами чи електричними з’єднаннями. Вони можуть бути покриті графітом, лаком і т.д. або змонтовані на опорах і вони часто знаходяться всередині балону (наприклад, металевого коробу, скляної колби). Якщо, проте, через додання інших компонентів закінчений виріб (складання плюс кристал) не може більше розглядатися просто як складений кристал і ідентифікується як специфічна частина машини чи устаткування, тобто таке складання класифікується як частина машини або розглянутого устаткування: наприклад, п’єзоелектричні елементи для мікрофонів або гучномовців (товарна позиція 8518), звукознімачів (товарна позиція 8522), елементи давача (чутливі елементи) ультразвукових приладів для вимірювання товщини або виявлення дефектів (товарна позиція 9033), кварцові резонатори для електронних годинників (товарна позиція 9114).

  До цієї товарної позиції також не включаються незібрані п’єзоелектричні кристали (загалом товарна позиція 3824, 7103 або 7104).

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини товарів цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної підпозиції:

  8541 21

  Потужність розсіювання транзистора вимірюється під час прикладення робочої напруги до приладу і вимірювання потужності розсіювання за температури корпусу до 25 °C. Наприклад, якщо транзистор здатний витримувати тривалий струм навантаження в 0,2 А за робочої напруги в 5 В, підтримуючи температуру корпусу за 25 °C, його потужність розсіювання складе 1 Вт (струм (в амперах) ´ напруга (у вольтах) = потужність (у ватах)).

  Для транзисторів з елементом для відводу тепла (наприклад, пелюсткою, металевим корпусом) опорною температурою в 25 °C буде температура днища чи корпуса, тоді як для інших транзисторів (наприклад, з простим пластмасовим корпусом) застосовна кімнатна температура.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8541 40 90

  Ця категорія включає фотоелектричні елементи зібрані в модулі або вмонтовані в панелі з застосуванням обхідних діодів (але не блокуючі діоди). Див. пояснення до товарних позицій 8501 та 8541.

  8541 90 00

  Поряд із частинами, зазначеними в Поясненнях до позиції 8541, ця категорія включає:

  1. підкладки і корпуси для п”єзоелектричних кристалів;
  2. корпуси з металу, стеатиту тощо для встановлених напівпровідників.

  Ця категорія не включає:

  (а) електричні з”єднувачі для проведення електричного струму між штирями (контактами) і електродами (позиція 8536);

  (b) деталі з графіту (категорія 8545 90 90).

  Пояснення до товарної позиції 8542:

  8542

  Електронні інтегровані схеми:

   

  – електронні інтегровані схеми:

  8542 31

  – – процесори та контролери, об’єднані чи не об’єднані із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, синхронізаторами або іншими схемами:

  8542 31 10 00

  – – – товари, зазначені в примітці 8 (b) (3) до цієї групи

  8542 31 90 00

  – – – інші

  8542 32

  – – пристрої запам’ятовувальнi:

   

   

  8542 32 10 00

  – – – товари, зазначені в примітці
  8 (b) (3) до цієї групи

   

  – – – інші:

   

  – – – – оперативнi динамiчнi запам’ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою (D-RAM):

  8542 32 31 00

  – – – – – з мiсткiстю пам’ятi не бiльш як 512 Мбiт

  8542 32 39 00

  – – – – – з мiсткiстю пам’ятi понад 512 Мбiт

  8542 32 45 00

  – – – – оперативнi статичнi запам’ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою (S-RAM), включаючи оперативнi запам’ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою (”cash”-пам’ять)

  8542 32 55 00

  – – – – постiйнi запам’ятовувальнi пристрої, що перепрограмовуються,
  з можливiстю стирання інформації за допомогою ультрафiолетових променiв (EPROM)

   

  – – – – постiйнi запам’ятовувальнi пристрої, що перепрограмовуються, з електричним стиранням інформації (E2PROM), включаючи флеш-E2PROM:

   

  – – – – – флеш-E2PROM:

  8542 32 61 00

  – – – – – – з мiсткiстю пам’ятi не бiльш як 512 Мбiт

  8542 32 69 00

  – – – – – – з мiсткiстю пам’ятi понад 512 Мбiт

  8542 32 75 00

  – – – – – iншi

  8542 32 90 00

  – – – – інші запам’ятовувальні пристрої

  8542 33 00 00

  – – підсилювачі

  8542 39

  – – інші:

  8542 39 10 00

  – – – товари, зазначені в примітці 8 (b) (3) до цієї групи

  8542 39 90 00

  – – – інші

  8542 90 00 00

  – частини

  Вироби цієї товарної позиції визначені в примітці 8 (B) до цієї групи.

  Електронні інтегровані схеми та мікромодулі є пристроями, що мають високу щільність пасивних і активних елементів або компонентів, які розглядаються як окремі блоки. (Щодо елементів або компонентів, розглянутих як “пасивні” чи “активні”, див. пояснення до товарної позиції 8534, перший абзац). Електронні схеми з вмістом лише пасивних елементів, не включаються до цієї товарної позиції.

  На відміну від електронних інтегрованих схем, дискретні компоненти можуть мати єдину активну електричну функцію (напівпровідникові прилади, виокремлено приміткою 8 (а) до групи 85) або єдину пасивну електричну функцію (резистори, конденсатори, міжелементні з’єднання і т.п.). Дискретні компоненти є нерозємними і являють собою основні електронні структурні компоненти в системі.

  Однак компоненти, що складаються з декількох електричних схем елементів та мають численні електричні функції, такі як інтегровані схеми, не вважаються дискретними компонентами.

  Електронні інтегровані схеми  включають запам’ятовуючі пристрої (наприклад, DRAM,  SRAM, PROM, EPROM, EЕPROM (або E2PROM)), мікроконтроллери, керуючі схеми, логічні схеми, вентильні матриці, інтерфейсні схеми і т.п.

  Електронні інтегровані схеми включають:

  (І) Монолітні інтегровані схеми.

  Вони є мікросхемами, в яких схемні елементи (діоди, транзистори, резистори, конденсатори, внутрішні з’єднання і т.д.) утворені в об’ємі (переважно) і на поверхні напівпровідникового матеріалу (наприклад, легованого кремнію), і тому нероз’ємно зв’язані. Монолітні інтегровані схеми можуть бути цифровими, лінійними (аналоговими) або цифро-аналоговими.

  Монолітні інтегровані схеми можуть бути подані як:

  (і)   складені, тобто з їх виводами чи з’єднувальними провідниками, вміщеними або не вміщеними в кераміку, метал або пластмасу. Оболонки можуть бути циліндричними, у формі паралелепіпедів і т.п.;

  (іі)  нескладені, тобто як кристали-чіпи, як правило, прямокутної форми зі сторонами, що мають розмір зазвичай в декілька міліметрів;

  (ііі) у вигляді нерозрізаних пластин (тобто у вигляді не розрізаних на кристали-чіпи);

  Монолітні цифрові інтегровані схеми включають:

  (і)   структури метал-оксид-напівпроводник (МОН-структури);

  (іі)  cхеми, одержані за біполярною технологією;

  (ііі) схеми, одержані за допомогою поєднання біполярної та МОН-технологій (технологія БІМОН).

  Технологія “метал-оксид-напівпровідник” (МОН), особливо “комплементарний метал-оксид-напівпровідник” (КМОН), і біполярна технологія – “основні” технології, які застосовуються  в процесі виготовлення транзисторів. Як основні компоненти монолітних інтегрованих схем, ці транзистори надають інтегрованим схемам їх індивідуальності. Біполярні схеми кращі для систем, де потрібно домогтися максимальної логічної швидкості. Проте МОН-схеми кращі для систем, в яких потрібна висока щільність елементів і низьке енергоспоживання. Крім того, КМОН-схеми мають найменші вимоги щодо енергоспоживання. Таким чином, вони кращі для галузей застосування, де обмежені можливості джерела живлення або де очікуються проблеми з охолодженням. Додаткові відношення між біполярною і МОН-технологіями ще більш проявляються в БІКМОН-технології, яка поєднує швидкість біполярних схем з високою інтеграцією і низьким енергоспоживанням КМОН-схем.

  ІІ. Гібридні інтегровані схеми. Вони є мікросхемами, утвореними на ізоляційній підкладці, на якій була утворена тонко- чи товстоплівкова схема. Цей процес дає можливість одночасно одержати деякі пасивні елементи (резистори, конденсатори, індуктивності і т.п.). Проте, щоб стати гібридною інтегрованою схемою цієї товарної позиції, напівпровідники повинні бути умонтовані і встановлені на поверхні чи у вигляді кристалів-чіпів незалежно від того, є в них корпуси чи ні, або як поміщені в корпус напівпровідники (наприклад, спеціально спроектовані мініатюрні корпуси). Гібридні інтегровані схеми можуть також містити виготовлені окремо пасивні елементи, які вбудовані в основну плівкову схему таким самим способом, як і напівпровідники. Зазвичай ці пасивні елементи є такими компонентами як, як конденсатори, резистори, котушки індуктивності у вигляді кристалів-чіпів.

  Підкладки, утворені з декількох шарів, зазвичай керамічних, термозв’язаних разом для утворення компактного складання, повинні розглядатися як єдина підкладка в межах значення примітки 8 (b) (2) до цієї групи.

  Компоненти, що утворюють гібридну інтегровану схему, повинні бути об’єднані нероз’ємним способом для всіх цілей і галузей застосування, тобто, хоча деякі з елементів можна було б теоретично видалити і замінити, це становило б тривалу і кропітку роботу, яка є неекономічною в нормальних виробничих умовах.

  ІІІ. Багатокристальні інтегральні схеми.

  Вони складаються з двох або більше з’єднаних між собою монолітних інтегральних схем, нерозривно зв’язаних для всіх цілей, розташованих або не розташованих на одній або декількох ізолюючих підкладках, що мають або не мають рамки з виводами, але не містять жодних інших активних або пасивних елементів.

  Багатокристальні інтегральні схеми зазвичай представлені у наступних конфігураціях;

  • дві або більше монолітних інтегральних схем, розташованих поряд;
  • дві або більше монолітних інтегральних схем накладених одна на одну;
  • комбінації представлених вище конфігурацій з трьох або більше монолітних інтегральних схем.

  Дані монолітні інтегральні схеми поєднані між собою в єдине ціле і можуть бути упаковані шляхом інкапсуляції або іншим способом. Вони нерозривно поєднані для усіх цілей, тобто не дивлячись на теоретичну можливість видалення та заміни деяких елементів, це буде завданням, що потребує великих часових затрат, що невигідно при звичайних умовах виробництва.

  Ізолюючі підкладки багатокристальних інтегральних схем можуть містити електропровідні ділянки. Дані ділянки можуть складатися зі спеціальних матеріалів або мати спеціальну форму для виконання пасивних функцій засобами, що не являються дискретними елементами схем. Якщо на підкладці  розміщені ділянки провідності, вони, зазвичай, використовуються як засоби з’єднання монолітних інтегральних схем між собою. Такі підкладки можуть також називатись “вставками” або “розділювачами”, коли вони розміщені над самим нижнім кристалом або матрицею.

  Монолітні інтегральні схеми з’єднані між собою різними засобами,  такими як клеїльні суміші, проводові з’єднання або за технологією “перевернутого кристалу”.

  До цієї товарної позиції не включаються плівкові схеми, що складаються лише з пасивних елементів (товарна позиція 8534).

  До цієї товарної позиції не включаються твердотілі енергонезалежні пристрої зберігання даних, “інтелектуальні картки” та інші носії для запису звуку або інших явищ (див. товарну позицію 8523 та примітку 4 до цієї групи).

  За виключенням комбінацій (для всіх цілей і галузей застосування, що є нероз’ємними), на які робилося посилання вище, у пункті (ІІ) (ІІІ), стосовно гібридних інтегрованих схем, до цієї товарної позиції також не включаються складання, утворені:

  (а) установленням одного чи декількох дискретних компонентів на опорі, утвореною, наприклад, друкованою схемою;

  (в) доданням  одного або кількох приладів, таких як діод, трансформатор або резистор до електронної мікросхеми або;

  (с) комбінацією дискретних компонентів або комбінацій електронних мікросхем, крім багатокристальних інтегральних схем.

  Такі складання класифікуються таким чином:

  (і) складання, що утворюють закінчену машину або устаткування (чи об’єкт, розглянутий як закінчений), включаються до товарної позиції, яка стосується машини чи устаткування;

  (іі) інші складання – відповідно до положень класифікації частин машин (примітки 2 (b) і 2 (c) до розділу XVІ, зокрема).

  Це стосується, зокрема, деяких електронних модулів пам’яті (наприклад, SІMM (модулі пам’яті з однорядними виводами) та  DІMM (модулі пам’яті з дворядними виводами)). Ці модулі не можуть розглядатися як мікроскладання або мікромодулі товарної позиції 8542 та повинні класифікуватися на підставі примітки 2 до розділу XVІ. (Див. Загальні положення, примітка до даної групи).

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини товарів цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8542:

  Ця позиція включає взаємозамінні попередньо програмовані запам”ятовувальні модулі у вигляді монолітних інтегральних схем для електронних перетворювачів, що підпадають під категорії 8470 10 00 та  8543 70 10.

  До цієї позиції не включаються диски (іноді згадувані як пластини), які,  для цілей їхнього застосування у сфері електроніки, складаються з легованих хімічних елементів, полірованих або неполірованих, з епітаксіальним покриттям або без нього, за умови, якщо вони не були селективно леговані або дифундовані для утворення дискретних зон (підпозиція 3818 00);

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8542 31 10 та 8542 31 90

  До цієї категорії включаються:

  1) Мікропроцесори, те ж саме мікропроцесорні блоки – це інтегральні схеми, які можуть бути визначені як пристрої, що здійснюють основну команду і функції керування системою.

  Вони складаються з таких основних частин:

  — арифметико-логічного пристрою (АЛП);

  — декодеру команд і лічильника команд;

  — пристрою керування;

  — пристрою вводу/виводу для зв’язку з іншими пристроями.

  Мікропроцесор може діяти тільки тоді, коли крім внутрішньої пам’яті використовується зовнішній запам”ятовувальний або інший пристрій.

  Вони можуть мати один або декілька мікропрограмних запам’ятовувачів для завантаження або зберігання мікрокоманд, тим самим збільшуючи число первинних команд в пристрої керування.

  Мікропрограмований  запам’ятовувач, який може містити мікропроцесор, призначений для зберігання двійкових базових команд і не повинен вважатися програмним запам’ятовувачем, що зберігає команди, які мають бути виконанні.

  Ці вироби можуть містити “Сash”-пам’ять або мікропериферійні функції.

  До цієї товарної категорії також включаються мікропроцесори, виготовлені для спеціального застосування в різному виконанні: “повністю виконані на замовлення ”, “логічні матриці”, “стандартні елементи”.

  Під розрядністю мікропроцесорів розуміється довжина кожного слова (наприклад, 8, 16 чи 32 біти), яке може обробити накопичувач арифметико-логічного пристрою за один мікрокомандний цикл.  

  2) Мікроконтролери та мікрокомп’ютери являють собою інтегральні схеми, що складаються, як мінімум, із наступних основних частин:

  — мікропроцесор, який також називається мікропроцесорним пристроєм (МПП),

  — програмний запам’ятовуючий пристрій (наприклад, RAM, ROM, PROM, EPROM, E2ROM, флеш  E2PROM) з’єднаний з дешифратором  команд та який містить програму, що визначає послідовність команд,

  — пам”ять для зберігання даних (наприклад, RAM або E2PROM), недоступна ззовні на відміну від мікропроцесорів.

  — зовнішня шина (для даних, адрес або команд).

  Мікроконтроллери запрограмовані завчасно або програмуються пізніше для виконання спеціальних функцій і тільки для певного застосування (наприклад, для телевізійних приймачів, відео записуючих або відео відтворюючих пристроїв або мікрохвильових печей).

  Мікрокомп’ютери можуть працювати незалежно (автономно)або застосовуватися для загального користування (наприклад, великі ЕОМ, мінікомп’ютери та персональні комп’ютери). Мікрокомп’ютери можливо вільно програмувати у відповідності з потребами користувача.

  До цих категорій включаються мікроконтроллери, виготовлені для спеціального застосування у різноманітному виконанні: “повністю виконані на замовлення”, “логічі матриці”, “стандартні елементи”.

  Під розрядністю мікроконтроллера або мікрокомп’ютера розуміють довжину кожного слова, котре може опрацювати накопичувач арифметико-логічного пристрою за один мікрокоманд ний цикл;

  3) схеми управління, котрі являють собою інтегральні схеми, що використовуються для впливу на процес обробки або роботи машини (наприклад, обчислювальної). Схеми управління (наприклад, для дискових накопичувачів, запам’ятовуючих пристроїв, електродвигунів або кінескопів) здатні головним чином інтерпретувати сигнали і у відповідності з інтерпретацією виявляти синхронізацію та порядок виконання певних функцій (наприклад, введення, обробка, зберігання та виведення в обчислювальних системах);

  8542 31 10

  Дивись Пояснення до товарної позиції  8542 (ІІІ).

  8542 3210

  Дивись Пояснення до товарної позиції  8542 (ІІІ).

  8542 32 45

  “Сash”-пам’ять з довільною вибіркою (“Сash”-RAMs) являє собою статичний запам”ятовувальний пристрій з довільною вибіркою та має більш високу швидкість вибірки в порівнянні з основним запам”ятовувальним пристроєм. “Сash”-пам’ять с довільною вибіркою зазвичай використовується в якості тимчасового буферного запам”ятовувального пристрою для узгодження по швидкості роботи центрального процесора та основного запам”ятовувального пристрою.

  8542 32 61 – 8542 32 75

  Флеш-E2PROM запам’ятовуючі пристрої також називають “флеш-пам”ять”, “флеш-EPROMs”, “флеш-EEPROMs” або “флеш- E2PROMs ”.

  На EРROM та E2PROM-технологіях може базуватись флеш-пам”ять, яка стирається електрично повністю і по секторам (по сторінкам чи блокам).

  Програмування, читання й стирання цих запам’ятовуючих пристроїв може здійснюватись при подвійній або одинарній напрузі живлення.

  Флеш-пам”ять  на основі EPROM технології має матричну структуру, що складається з однотранзисторних комірок.

  Флеш-пам”ять  на основі E2PROM технології має матричну структуру, що складається з дво-або багатотранзисторних комірок або з однотранзисторних комірок в комбінації з іншим транзистором на сектор (сторінку чи блок). Пристрої останнього типу відрізняються від запам’ятовувальних пристроїв на основі EPROM-технології тим, що мають ряд характерних ознак

  E2PROM елементів (наприклад, набір команд E2PROM).

  8542 32 90

  Ця категорія включає асоціативні запам’ятовуючі пристрої (АЗП) та сегнетоелектричні запам’ятовувальні пристрої.

  Асоціативні запам’ятовувальні пристрої (АЗП) є, по суті, пристроями для зберігання інформації, адресовані по змісту. Комірки подібних запам’ятовувальних пристроїв визначаються по змісту або частинам змісту, а не своїми назвами чи розташуванням (адресами).

  Сегнетоелектричні запам’ятовувальні пристрої являють собою енергонезалежні запам’ятовувальні пристрої, отримані об’єднанням сегнетоелектричних та напівпровідникових матеріалів. Сегнетоелектричний матеріал здатен зберігати електричну поляризацію при відсутності зовнішнього електричного поля.

  Дані пристрої відносяться до  пристроїв, що електрично програмуються і стираються.

  8542 39 10 та 8542 39 90

  Ця категорія включає:

  1. виготовлені повністю на замовлення логічні схеми, що виготовляються для конкретного замовника та відповідно до його вимог. В процесі виготовлення здійснюється трасування та розміщення комірок (логічних елементів) з використанням повністю спеціалізованих масок для дифузії. Логічні схеми, повністю виготовлені на замовлення, призначені для виконання специфічних функцій прикладних програм. Вони відомі як спеціалізовані інтегральні схеми прикладних програм;
  2. матриці логічних елементів, які являють собою інтегральні логічні схеми, що складаються з фіксованого і регулярного набору необ’єднаних логічних елементів (транзисторних комірок, наприклад, логічних елементів І, І-НІ, АБО і АБО-НІ). Матриці логічних елементів програмуються у відповідності до заданих користувачем з’єднань цих логічних елементів за допомогою одного або більше малюнків металізації;
  3. інтегральні схеми на стандартних елементах, які являють собою інтегральні логічні схеми, що складаються з певної визначеної користувачем будови заздалегідь визначених елементарних схем та фіксованих елементарних схем. Такі елементарні схеми можуть виконувати будь-яку інтегровану функцію (наприклад, логічну функцію або функцію пам’яті);
  4. програмувальні логічні схеми, які являють собою інтегральні схеми, що складаються з фіксованих логічних елементів. Кінцева функція таких схем визначається користувачем шляхом перепалювання плавких перемичок або електричного програмування з’єднань між логічними елементами;
  5. стандартні логічні схеми, які являють собою інтегральні логічні схеми, що складаються з менш ніж 150 логічних елементів (наприклад, І, І-НІ, АБО і АБО-НІ). Дані пристрої можуть виконувати декілька функцій або наборів ідентичних і незалежних функцій;
  6. інтерфейсні схеми, які являють собою інтегральні схеми, що виконують функцію з’єднання (наприклад, шляхом перетворення коду, переходу між послідовними і паралельними інтерфейсами або за рахунок синхронізації) для забезпечення взаємозв’язку між програмами, інтегральними схемами, периферійними пристроями або системами, що володіють різними характеристиками.
  7. мікропериферійні пристрої – це інтегральні схеми, які виконують спеціальні функції на додаток до мікропроцесорів, мікроконтролерів або мікрокомп”ютерів і поліпшують їхні характеристики зовнішнього зв’язку, керування та інтерфейсу.

  Технічні характеристики мікропериферійного пристрою чітко відбивають його зв’язок та призначення щодо мікропроцесора, мікроконтролера або мікрокомп”ютера.

  Пристрої зв’язку, керування та інтерфейсу можуть складатися з контролерів шин (каналів), контролерів запам’ятовувачів (контролери динамічних DRAM, блоки керування ЗП (БКЗП), контролери ЗПД) або контролерів периферійного інтерфейсу (графічні контролери, контролери локальної мережі, контролери універсальних асинхронних приймачів/передавачів, контролери клавіатур, контролери масових запам’ятовувачів).

  1. інтелектуальні силові схеми, які являють собою інтегральні аналогові схеми, що сполучають цифрові та аналогові схеми (силові транзистори), для керування логічними вихідними сигналами та силовими вихідними сигналами. Такі пристрої здатні забезпечувати, наприклад, захист від внутрішньої розсіювальної потужності, керування при виникненні неполадок або діагностичні можливості.

  В дану категорію не включаються програмувальні постійні запам’ятовуючі пристрої (PROMs) (категорія 8542 32 90).

  8542 39 10

  Дивись Пояснення до товарної позиції  8542 (ІІІ).

  Пояснення до товарної позиції 8543:

  8543

  Машини та апаратура електричнi, що мають індивідуальні функцiї, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:

  8543 10 00 00

  – прискорювачi частинок

  8543 20 00 00

  – генератори сигналiв

  8543 30 00 00

  – машини та апаратура для гальванопокриття, електролiзу або електрофорезу

  8543 70

  – iншi машини та апаратура:

  8543 70 10 00

  – – електричні машини з функцією перекладача або словника

  8543 70 30 00

  – – антеннi пiдсилювачi

  8543 70 50 00

  – – солярії та аналогічне обладнання для загару

  8543 70 60 00

  – – електричнi охороннi генератори

  8543 70 90 00

  – – інші

  8543 90 00

  – частини:

  8543 90 00 10

  – – компонування та субкомпонування для реєстрування польотів, що включають дві або більше частин чи компонентів, для цивільної авіації

  8543 90 00 90

  – – інші

  До цієї товарної позиції включаються усі види електричного устаткування та апаратури, які не включені до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи, не описані більш конкретно в будь-якій товарній позиції будь-якої іншої групи класифікації товарів і не виключені приміткою до розділу XVІ чи до цієї групи. Основними електричними товарами, більш конкретно описаними в інших групах, є електроустаткування групи 84 та деякі прилади та апаратура групи 90.

  Електричні прилади та апаратура цієї товарної позиції повинні мати індивідуальні  функції. Положення пояснень до товарної позиції 8479 щодо машин і механічних приладів, які мають індивідуальні функції, застосовні з внесенням відповідних змін (mutatіs mutandіs) до устаткування та апаратури цієї товарної позиції.

  Велика частина устаткування цієї товарної позиції складається зі зборки  електричних товарів або деталей (електронні лампи, трансформатори, конденсатори, дроселі, резистори і т.п.), які працюють повністю на принципі електрики. Проте до цієї товарної позиції також включаються електричні товари, які містять механічні ознаки, за умови, що такі ознаки доповнюють електричну функцію машини чи устаткування.

  До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (іnter alіa):

  (1) Прискорювачі частинок. Вони є пристроями для надання великої кінетичної енергії зарядженим частинкам (електронам, протонам і т.д.).

  Прискорювачі частинок використовуються переважно під час ядерних досліджень, але вони також застосовуються для виготовлення радіоактивних матеріалів, у медичній або промисловій радіографії, для стерилізації деяких продуктів і т.д.

  Прискорювачі частинок зазвичай складаються з великих установок (вага яких може досягати декількох тисяч тонн). Вони включають джерело частинок, прискорювальну камеру і пристрої для одержання високочастотної напруги, зміни потоку чи радіочастот, які використовуються для прискорення частинок. Вони можуть містити одну мішень або більше.

  Прискорення, фокусування і відхилення частинок досягаються електростатичними або електромагнітними пристроями, які живляться генераторами високої напруги чи високої частоти. Прискорювач і генератори часто поміщаються в захищаючий від радіації екран.

  Прискорювачі частинок, охоплювані цією товарною позицією, включають прискорювачі Ван-де-Граафа, прискорювачі Кокрофта та Уолтона, лінійні прискорювачі, циклотрони, бетатрони, синхроциклотрони, синхротрони і т.п.

  Бетатрони та інші прискорювачі частинок, спеціально пристосовані для генерування рентгенівського випромінювання, включаючи і ті, які мають можливість генерувати або бета-промені, або гамма-промені у разі потреби, включаються до товарної позиції 9022.

  (2) Генератори сигналів. Вони є апаратурою для одержання електричних сигналів відомої форми і величини на заданій частоті (наприклад, високій чи низькій частоті). Вони включають, серед іншого (іnter alіa), імпульсні генератори, еталонні генератори, генератори коливальної частоти (генератори розгортки).

  (3) Міношукачі, принцип роботи яких оснований на зміні магнітного потоку, утвореного в апаратурі у разі наближення до металевого предмета. Аналогічні детектори використовуються, наприклад, для виявлення сторонніх металевих тіл у тютюнових барилах, харчових продуктах, лісі і т.п. та для локалізації заритих труб.

  (4) Мікшерні пристрої, використовувані в звукозаписуванні для об’єднання виходу з двох або більше мікрофонів; вони іноді поєднуються з підсилювачем. Мікшерні пульти та еквалайзери також включені в дану товарну позицію. Але мікшерні пристрої, спеціально призначені для кінематографії, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 9010).

  (5) Пристрої для шумозаглушення, застосовувані зі звукозаписувальною апаратурою.

  (6) Антиобліднювачі та протизапотівачі з електричними резисторами для літальних апаратів, суден, потягів або інших транспортних засобів (крім велосипедів або моторних транспортних засобів товарної позиції 8512).

  (7) Синхронізатори, застосовувані у випадку, коли декілька генераторів живлять загальне коло.

  (8) Мінні електродетонатори, що складаються з ручного генератора (генератор із самозбудженням) і конденсатора.

  (9) Підсилювачі високої або проміжної частоти (включаючи вимірювальні підсилювачі та антенні підсилювачі).

  (10) Машини та апаратура для гальванопокриття, електролізу чи електрофорезу (крім машин та апаратури товарної позиції 8486 та приладів електрофорезу товарної позиції 9027).

  (11) Устаткування ультрафіолетового випромінювання для загальних галузей промислового застосування.

  (12) Електроустаткування для генерування і розпилення озону, призначене для нетерапевтичних цілей (наприклад, для промислового використання, для озонування приміщень).

  (13) Електронні музичні модулі для вмонтовування в найрізноманітніші споживчі чи інші товари, наприклад, наручні годинники, чашки і вітальні листівки. Ці модулі зазвичай складаються з електронної інтегрованої схеми, резистора, гучномовця і ртутного елемента живлення. Вони містять фіксовані музичні програми.

  (14) Електричні охоронні генератори.

  (15) Безпровідні інфрачервоні пристрої для дистанційного керування телевізійними приймачами, відеомагнітофонами або іншим електроустаткуванням.

  (16) Електролюмінісцентні пристрої, переважно у вигляді смуг, пластин або панелей, на основі електролюмінісцентної речовини (наприклад, сульфіду цинку), розміщеного між двома шарами провідного матеріалу.

  (17) Цифрові бортові реєстратори польотної інформації (чорні ящики) в формі вогнетривкого, ударостійкого електронного приладу для постійного запису під час польоту спеціальної польотної інформації.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) установки іонної імплантації для легування напівпровідникових матеріалів або матеріалів для плоских панелей (товарна позиція 8486);

  (в) апаратура для фізичного осадження металів, для виготовлення напівпровідникових пластин, напівпровідникових пристроїв, інтегральних схем або плоских дисплейних панелей (товарна позиція 8486);

  (с) “інтелектуальні картки” (включаючи картки або бірки з нанесеними спеціальними мітками, дія яких основана на приближення), зазначені в примітці 4(в) до цієї групи (товарна позиція 8523).

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до розділу XVІ), частини товарів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8543 70 90

  Ця товарна категорія включає:

  1. електростатичні пристрої (наприклад, для чесальних машин);
  2. електролюмінісцентні пристрої, переважно, у вигляді смужок, плат або панелей;
  3. термоелектричні генератори, які складаються з термоелектричної батареї з різною кількістю термопар і джерела теплової енергії (наприклад, газ бутан) і генерують струм завдяки ефекту Зеебека;
  4. нейтралізатори статичної електрики;
  5. розмагнічувальні прилади;
  6. ударно-хвильові генератори;
  7. цифрові реєстратори параметрів режиму польоту (реєстратори параметрів режиму польоту) у вигляді вогнестійкого, ударостійкого електронного апарату для постійного запису специфічних режимних параметрів під час польоту;
  8. безпроводові інфрачервоні пристрої для дистанційного керування телевізійними приймачами, відеомагнітофонами або іншим електричним обладнанням;
  9. електронні пристрої для створення звукових ефектів, використовувані як периферійні пристрої для електрогітар для створення різноманітних ефектів (наприклад, дублювання звуку, спотворення звуку, луни). Ці пристрої не розміщуються в корпусі гітари, а під”єднуються проводами до гітари та підсилювача;
  10. електронні зчитувальні пристрої для осіб з вадами зору. Ці пристрої вміщують в одному корпусі камеру, яка сканує оригінальний текст (наприклад, газету або книжку), і монітор, який відтворює текст у збільшеному вигляді.

  Ця товарна категорія також включає невеликі електронні пристрої, не змонтовані на підкладці, (також відомі як “міні-комп’ютери”), які можуть використовуватися для формування слів та речень, що перекладаються на вибрану іноземну мову, залежно від модулів пам’яті, використовуваних разом з цими пристроями. Вони мають літерно-цифрову клавіатуру і прямокутний дисплей. Проте, ця товарна категорія не включає аналогічні пристрої з функціями обчислення (товарна позиція 8470).

  Ця товарна категорія не включає:

  (a) електростатичні фільтри та електромагнітні водоочисники (товарна позиція 8421);

  (b) обладнання для оброблення молока ультрафіолетовим опроміненням (товарна позиція 8434);

  (c) обладнання для чищення ультразвуком різноманітних виробів (зокрема, металевих частин) та ультразвукові генератори (товарна позиція 8479);

  (d) обладнання для ультразвукового зварювання (товарна позиція 8515);

  (e) ультрафіолетові опромінювачі медичного призначення, навіть якщо при їх використанні не потрібен лікар (товарна позиція 9018);

  (f) електричні регулятори для регулювання електричних або неелектричних змінних величин товарної позиції 9032.

  Пояснення до товарної позиції 8544:

  8544

  Проводи iзольованi (включаючи емальовані чи анодовані), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники із з’єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з’єднувальними пристроями:

   

  – проводи обмотковi:

  8544 11

  – – мiднi:

  8544 11 10

  – – – емальованi або лакованi:

  8544 11 10 10

  – – – – діаметром не більш як 0,1 мм

  8544 11 10 20

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8544 11 10 90

  – – – – інші

  8544 11 90

  – – – iншi:

  8544 11 90 10

  – – – – з полiiмiдною та полiiмiдно-фторопластовою iзоляцiєю

  8544 11 90 90

  – – – – iншi

  8544 19 00

  – – інші:

  8544 19 00 10

  – – – алюмінієві емальованi або лакованi

  8544 19 00 90

  – – – інші

  8544 20 00

  – кабелi коаксiальнi та iншi коаксiальнi провiдники електричні:

  8544 20 00 10

  – – оснащені з’єднувальними деталями

  8544 20 00 90

  – – інші

  8544 30 00

  – комплекти проводiв для свiчок запалювання та комплекти проводiв iнших типiв, якi використовуються в моторних транспортних засобах, літаках та на суднах:

  8544 30 00 10

  – – для цивільної авіації

   

  – – інші:

  8544 30 00 91

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8544 30 00 98

  – – – інші

   

  – iншi провiдники електричні для напруги не бiльш як 1 000 В:

  8544 42

  – – оснащені з’єднувальними пристроями:

  8544 42 10 00

  – – – використовувані для телекомунiкацiй

  8544 42 90

  – – – інші:

  8544 42 90 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

   

  – – – – інші:

  8544 42 90 91

  – – – – – іншi провiдники електричні для напруги не бiльш як 80 В

  8544 42 90 98

  – – – – – інші

  8544 49

  – – інші:

  8544 49 20 00

  – – – використовувані для телекомунікацій, для напруги не бiльш як 80 В

   

  – – – інші:

  8544 49 91 00

  – – – – проводи та кабелі з діаметром жили провідника понад 0,51 мм

   

  – – – – інші:

  8544 49 93

  – – – – – для напруги не більш як 80 В:

  8544 49 93 10

  – – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

   

  – – – – – – інші:

  8544 49 93 91

  – – – – – – – що мають ізоляцію з фторопласту, кремнієорганічної гуми, кловолокна, керамічного волокна

  8544 49 93 93

  – – – – – – – з мінеральною ізоляцією

  8544 49 93 98

  – – – – – – – інші

  8544 49 95 00

  – – – – – для напруги понад 80 В, але не більш як 1000 В

  8544 49 99 00

  – – – – – для напруги
  1 000 В

  8544 60

  – iншi провiдники електричні для напруги понад 1 000 В:

  8544 60 10

  – – з мiдними провiдниками:

  8544 60 10 10

  – – – для напруги не бiльш як 10 000 В

   

  – – – для напруги
  понад 10 000 В:

  8544 60 10 91

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8544 60 10 98

  – – – – інші

  8544 60 90

  – – з iншими провiдниками:

  8544 60 90 10

  – – – для напруги не бiльш як 10 000 В

  8544 60 90 90

  – – – для напруги
  понад 10 000 В

  8544 70 00

  – кабелi волоконно-оптичнi:

  8544 70 00 10

  – – для магістральних, зонових та міських мереж зв’язку

  8544 70 00 90

  – – інші

  За умови, що вони всі є ізольованими, до цієї товарної позиції включаються електричні проводи, кабелі та інші провідники (наприклад, шнури, смужки, шини), використовувані як провідники в електроустаткуванні, апаратурі чи установках. За додержання цієї умови до цієї товарної позиції включається проводка для внутрішніх робіт або для зовнішнього застосування (наприклад, підземні, підводні чи повітряні проводи або кабелі). Асортимент цих товарів простирається від дуже тонкого ізольованого проводу до товстих кабелів складніших типів.

  Неметалічні провідники також включаються до цієї товарної позиції.

  Товари цієї товарної позиції виконані з таких елементів:

  (А) Провідника – він може бути одно- чи багатожильним, повністю з одного чи з різних металів.

  (B) Одного чи більше покриттів з ізоляційного матеріалу; метою цього покриття є запобігання витоку електричного струму від провідника і захист його від ушкодження. Найбільш розповсюдженими ізоляційними матеріалами є гума, папір, пластмаси, азбест, слюда, міканіт, скловолоконна пряжа, текстильна пряжа (незалежно від того, піддані вони чи не піддані воскуванню або просоченню), лак, емаль, вар, олива і т.п. У деяких випадках ізоляцію одержують анодуванням або аналогічним процесом (наприклад, у разі одержання поверхневого покриття оксидами металів або солями).

  (C) У деяких випадках з металевої оболонки (наприклад, зі свинцю, латуні, алюмінію або сталі); вона використовується як захисне покриття для ізоляції, як канал для ізоляційних газу чи масла або як додатковий провідник у деяких коаксіальних кабелях.

  (D) Іноді з металевої броні (наприклад, спірально намотаного проводу чи смужки з чорних металів), використовуваної переважно для захисту підземного чи підводного кабелю.

  Ізольовані проводи, кабелі і т.п. цієї підгрупи можуть бути виконані у вигляді:

  (і)   одно- чи багатожильного ізольованого проводу;

  (іі)  двох або більше таких ізольованих проводів, скручених разом;

  (ііі) двох або більше таких ізольованих проводів, зібраних разом у загальну ізоляційну оболонку.

  До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (іnter alіa):

  (1) Лакований або емальований провід, зазвичай дуже тонкий і використовуваний переважно для обмоток котушок.

  (2) Анодований та ін. провід.

  (3) Телекомунікаційні проводи та кабелі (включаючи підводні проводи, а також проводи і кабелі для передачі даних), складені з пар, четвірок або багатожильних проводів, зазвичай цілком покритих оболонкою. Пара або четвірка складається з двох або чотирьох ізольованих проводів, відповідно (кожний провід виконаний з одного мідного провідника, ізольованого оболонкою з кольорової пластмаси, що має товщину не більш 0,5 мм), скручених разом. Багатожильний провід складається з окремої пари або четвірки або декількох скручених пар або четвірок.

  (4) Ізольовані повітряні кабелі.

  (5) Кабелі для постійних з’єднань на довгі відстані, часто мають канали для заповнення ізоляційним газом або маслом.

  (6) Броньовані підземні кабелі з антикорозійною оболонкою.

  (7) Кабелі для застосування в шахтах; вони мають повздовжню броню, щоб витримувати вплив натягу.

  Крім цього, до цієї товарної позиції включається плетений провід, покритий лаком або  поміщений в ізоляційну оболонку.

  До неї також включається ізольована смуга, зазвичай використовувана у великому електроустаткуванні чи устаткуванні керування.

  Провід, кабель і т.д. відносяться також до цієї товарної позиції, якщо вони відрізані за довжиною або оснащені з’єднувальними деталями (наприклад, штепсельні вилки та розетки, наконечники, гнізда, муфти або клеми) з одного чи з обох кінців. До цієї товарної позиції також включаються проводи і т.д. описаних вище типів і складених у комплекти (наприклад, багатожильні кабелі для приєднання свічок запалювання автомобілів до розподільника).

  До цієї товарної позиції також включаються волоконно-оптичні кабелі, складені з волокон з індивідуальними оболонками незалежно від того, скомплектовані вони чи ні з електричними провідниками, зі з’єднувальними деталями або без них. Оболонки зазвичай мають різні кольори, що дозволяє ідентифікувати волокна на обох кінцях кабелю. Волоконно-оптичні кабелі використовуються переважно у телекомунікаціях, тому що їх пропускна здатність для передавання інформації більша, ніж пропускна здатність електричних провідників.

  До цієї товарної позиції не включаються електронагрівальні резистори, поміщені в ізоляційний матеріал (наприклад, провід зі спеціального сплаву, спірально намотаний навколо осердя зі скловолокна чи азбесту), товарної позиції 8516; з’єднувальні пристрої для оптичних волокон, джгутів волоконно-оптичних або кабелів товарної позиції 8536.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8544:

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) гнучкі електричні провідники, у вигляді друкованих схем (товарна 8534 00);

  (в) представлені окремо з”єднувачі і адаптери, для кабелів або інших електричних провідників (товарна позиція 8535 або 8536);

  (с) з”єднувачі для волоконно-оптичних кабелів (підзаголовок 8536 70 00).

  8544 42 10

  Дивитись Пояснення до товарної позиції 8544.

  У цієї товарної категорії термін “що використовуються в телекомунікації” включає електричні провідники, забезпечені з”єднувачами, використовуваними в телекомунікаційних мережах, наприклад, для підключення обчислювальних машин домодему.

  Проте до цієї товарної категорії не включаються:

  (а) електричні провідники із з”єднувачами, які використовуються для з’єднування різної апаратури (наприклад, DVD-плеєра з монітором або обчислислювальної машини з монітором, принтером, клавіатурою, проектором і т.д.);

  (b) електричні провідники, які вставляють в машини, наприклад, обчислювальні машини або їх блоки, для з”єднання різних внутрішніх частин машини;

  в) електричні провідники, які служать тільки для подачі живлення (наприклад, силові кабелі).

  8544 49 20

  Застосовуються Пояснення до товарної категорії 8544 42 10 при внесенні відповідних змін (mutatis mutandis).

  8544 70 00

  Ця товарна категорія включає в себе волоконно-оптичні кабелі, призначені для телекомунікаційних систем, складаються з оптичного волокна з індивідуальними оболонками, покриті подвійним шаром полімера. Оболонки зазвичай мають різні кольори.

  Покриття окремих оптичних волокон забезпечує захист і структурну цілісність, наприклад, шляхом захисту окремих волокон при розриві.

  1. Серцевина оптичного волокна;
   2. Покриття оптичного волокна (скло);
   3. Внутрішня оболонка покриття з м’якого акрилату;
   4. Кольоровий код  (ColourLock) підтвердження;
   5 Зовнішня оболонка з твердого акрилату.

  Пояснення до товарної позиції 8545:

  8545

  Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi, вугiлля для ламп або гальванiчних елементiв та iншi вироби з графiту чи інших видiв вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехнiці:

   

  – електроди:

  8545 11 00 00

  – – що використовуються для печей

  8545 19 00 00

  – – інші

  8545 20 00

  – щітки:

  8545 20 00 10

  – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  8545 20 00 90

  – – інші

  8545 90

  – iншi:

  8545 90 10 00

  – – теплонагрiвальнi елементи опору

  8545 90 90 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються усі вироби з графіту чи інших видів вуглецю, які можна розпізнати за їх формою, розмірами або інакше, за застосуванням в електротехнічних пристроях незалежно від того чи вони з металом чи без нього.

  Загалом, ці вироби одержують екструзією або формуванням (зазвичай під тиском) і термообробкою композиції, яка, на додаток до її основної складової (природне вугілля, сажа, ретортне вугілля, кокс, природний чи штучний графіт і т.д.) і необхідною зв’язувальною речовиною (смола, дьоготь і т.д.), може також містити інші речовини, такі як металеві порошки.

  У деяких випадках вироби цієї товарної позиції можуть бути покриті електролітичним способом або напилюванням (наприклад, міддю) для збільшення їх провідності і зниження їх ступеня зношування. Вони включаються до цієї товарної позиції навіть у випадку, коли забезпечуються монтажними отворами, клемами чи іншими засобами з’єднання.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (A) Вугільні електроди для печей.

  Зазвичай вони мають форму циліндрів або прутків, іноді вони мають зовнішню чи внутрішню різьбу, яка забезпечує можливість їх укручування по різьбі в необхідне положення.

  (B) Вугільні зварювальні електроди.

  Вони в більшості випадків мають форму прутків.

  (C) Вугільні електроди для електролізу.

  Вони можуть мати форму пластин, стержнів (включаючи стержні трикутного поперечного перерізу), циліндрів і т.д. Вони призначені для установлення чи підвішування в електролізних ваннах, для цієї мети їм можуть надаватися елементи арматури, наприклад, гаки чи кільця. Деякі типи можуть мати наскрізні отвори чи пази, щоб полегшити видалення газів, які утворюються на них під час використання.

  (D) Вугільні щітки.

  Вони використовуються як ковзні контакти для генераторів, двигунів і т.д., як струмознімачі для електровозів і т.д. Хоча деякі з них можуть бути одержані прямим формуванням, більшість з них нарізується з “вугільних” блоків або пластин, описаних у поясненнях до товарної позиції 3801. Усі вони виконані точно за розміром, а їх поверхні піддаються ретельній машинній обробці з допусками в декілька сотих міліметра. Тому їх можна впізнати за розмірами, формами і високою чистотою обробки поверхні; у багатьох випадках вони можуть бути також повністю або частково покриті металом або обладнані з’єднувальними деталями (кронштейнами, кабелями, затискачами, пружинами і т.п.).

  Такі вугільні щітки можуть бути виконані з будь-якого сорту матеріалу, описаного в поясненнях до товарної позиції 3801, або можуть містити срібло.

  До цієї товарної позиції не включаються, проте, металеві щітки, покриті зовнішнім змащувальним шаром графіту (товарна позиція 8535 або 8536). Щіткотримачі (укомплектовані щітками чи не укомплектовані) розглядаються як частини машин (наприклад, товарна позиція 8503).

  (E) Вугілля для дугових або інших ламп.

  Вугілля для дугових ламп зазвичай мають форму прутків або олівців; іноді вони мають осердя зі спеціального складу для поліпшення стійкості дуги і забезпечення високої інтенсивності світловіддачі чи для того, щоб надати полум’ю спеціального кольору. До цієї товарної позиції також включаються вугільні нитки для електричних ламп розжарювання.

  (F) Вугілля для гальванічних елементів.

  Відповідно до типу гальванічних елементів, для яких вони призначені, ці вугілля можуть бути виконані у формі прутків, пластин, трубок і т.д.

  (G) Вугільні частини мікрофонів.

  Вони можуть складатися з дисків або інших ідентифікованих частин.

  (H) Інші вироби з графіту чи інших видів вуглецю, такі як:

  (1) З’єднувальні елементи (патрубки) для з’єднання разом вугільних електродів для печей.

  (2) Аноди, сітки та екрани для випрямних ламп.

  (3) Нагрівальні резистори у формі прутків, стержнів і т.д. для різних типів нагрівальної апаратури.

  (4) Резистивні диски та пластини для автоматичних стабілізаторів напруги.

  (5) Інші контакти або електроди з вугілля.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) графіт або інші види вуглецю у вигляді порошків або гранул (група 38);

  (b) вугільні резистори (товарна позиція 8533).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8545 90 90

  Ця товарна категорія включає:

  1. вугільні електроди для блискавковідводів;
  2. контакти для електричної апаратури керування або для реостатів.

  Ця товарна категорія не включає сумішей паст для електродів на основі карбонізованих матеріалів (товарна позиція 3824).

  Пояснення до товарної позиції 8546:

  8546

  Iзолятори електричнi з будь-яких матерiалiв:

  8546 10 00 00

  – склянi

  8546 20 00

  – керамічні:

  8546 20 00 10

  – – ізолятори електричні керамічні з металевими деталями (високовольтні вводи для трансформаторів)

  8546 20 00 90

  – – інші

  8546 90

  – iншi:

  8546 90 10 00

  – – пластмасовi

  8546 90 90 00

  – – iншi

  Ізолятори цієї товарної позиції використовуються для кріплення, підтримування або спрямовування провідників електричного струму, в той самий час електрично ізолюючи їх один від одного, від землі і т.д. До цієї товарної позиції не включаються ізоляційні елементи арматури (крім ізоляторів) для електроустаткування, приладів або машин; ці елементи арматури включаються до товарної позиції 8547, якщо вони складаються повністю з ізоляційного матеріалу (крім будь-яких незначних компонентів з металу, введених під час формування лише з метою складання).

  Зазвичай існує зв’язок між розміром ізолятора і напругою (великому розміру відповідають високі напруги, меншому – низькі напруги). Аналогічно форма різних типів ізоляторів залежить від електричних, теплових і механічних факторів. Зовнішня поверхня виконується дуже гладкою для того, щоб запобігти утворенню осадів неізоляційних матеріалів, таких як вода, солі, пил, оксиди і дим. Ізоляторам часто надають форму дзвону, гармошки, спідниці, жолобу, циліндра тощо. Деякі типи проектуються таким чином, що перебуваючи в робочому положенні вони можуть містити оливу для запобігання забрудненню поверхні провідними матеріалами.

  Ізолятори можуть бути виконані з будь-якого ізоляційного матеріалу, зазвичай з дуже твердого і непористого, наприклад, керамічного матеріалу (фарфору, стеатиту), скла, плавленого базальту, ебоніту, пластмаси чи композиційних ізоляційних матеріалів. Вони можуть містити кріпильні пристрої (наприклад, металеві кронштейни, гвинти, болти, затискачі, зшивки, стропи, штирі, поперечки, ковпачки, прутки, підвісні або несучі затискачі). Ізолятори, обладнані металевими штирями чи запобіжними екранами, або іншими пристроями для утворення блискавковідводів, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8535).

  Ізолятори використовуються на прокладених відкрито кабелях, наприклад, у телекомунікаціях, силових електричних мережах, системах електричної тяги (залізниця, трамвайні шляхи, тролейбус і т.п.), а також для внутрішніх споруд або на деяких машинах і приладах.

  Ізолятори цієї товарної позиції включають:

  (А) Підвісні ізолятори, такі як:

  (1) Підвісні ізоляційні гірлянди. Вони використовуються переважно для зовнішніх мереж і складаються з декількох ізоляційних елементів. Провідний кабель або провід закріплюється біля основи складання, що підвішується на відповідній опорі (важіль пілона, підвісний кабель і т.д.).

  Підвісні ізоляційні гірлянди містять ізолятори шапкового чи кришкового типу, подвійні спідничні ізолятори; ізолятори ланки гірлянди; причіпні штангові ізолятори.

  (2) Інші підвісні ізолятори (наприклад, у формі куль, дзвонів, роликів і т.д.) для повітряних ліній залізниць, тролейбусів, кранів і т.д. чи для повітряних ліній електропередач.

  (B) Нерухомо закріплені ізолятори.

  Вони можуть бути обладнані опорами (наприклад, металевими гаками, штирями чи аналогічними засобами) або без них, але призначаються для установки на мережних чи телеграфних стовпах і т.д. чи для установки на стінах, стелях, підлогах і т.д. за допомогою цвяхів, гвинтів, болтів і т.д. Ізолятори з фіксованими опорами можуть бути утворені з двох чи більше елементів; ізолятори без опор зазвичай складаються з одного елемента. Вони можуть мати різні форми (наприклад, дзвонів, конусів, циліндрів, кнопок, роликів).

  (C) Прохідні ізолятори.

  Вони використовуються для прокладання кабелів або проводів крізь стіни і т.д. Мають різні форми (наприклад, ізолятори у формі конуса чи подвійного конуса, дискові ізолятори, муфти, труби і трубчасті коліна).

  До цієї товарної позиції не включаються ізольовані трубки для електропроводки і стики для них (товарна позиція 8547).

  Пояснення до товарної позиції 8547:

  8547

  Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з iзоляцiйних матерiалiв, або така, що містить прості металеві компоненти (наприклад, різьбові патрони), вмонтовані під час формування лише з метою складання, крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546; iзоляцiйнi трубки та їх з’єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, з внутрішньою iзоляцiєю:

  8547 10 00 00

  – арматура iзолювальна керамiчна

  8547 20 00 00

  – арматура iзолювальна пластмасова

  8547 90 00 00

  – iншi

  (А) Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або устаткування, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів, за винятком деяких незначних металевих з’єднувальних деталей (наприклад, різьбові патрони), які використовують в процесі формування винятково з метою складання, крім ізоляторів товарної позиції 8546

  Крім ізоляторів як таких (товарна позиція 8546), ця група включає всі елементи арматури для електричних машин, пристроїв чи апаратури за умови, що:

  (і)  вони повністю складаються з ізоляційного матеріалу або ж повністю з ізоляційного матеріалу (наприклад, пластмас), за винятком деяких незначних металевих з’єднувальних деталей (гвинти, різьбові патрони, муфти і т.п.), використовувані під час формування винятково з метою складання; і

  (іі) вони призначені для цілей ізоляції, хоча в той самий час вони виконують і інші функції (наприклад, захисту).

  Загалом, арматуру цієї групи одержують формуванням або литтям, або розпилюванням, різанням, чи іншим обробленням вихідних матеріалів. Вони можуть бути просвердлені, в них може бути нарізана різьба, можуть бути оброблені напилком, мати пази і т.д.

  Вони можуть бути виконані з будь-якого ізоляційного матеріалу (наприклад, скла, кераміки, стеатиту, ебоніту, пластмаси, просоченого смолою паперу чи картону, азбоцементу чи слюди).

  Ця арматура може мати різні форми. До цієї групи включені, серед іншого (іnter alіa), кришки, основи та інші деталі перемикачів, вимикачів і т.д.; основи та опори для плавких запобіжників; кільця та інші деталі для електричних патронів; каркаси для резисторів або котушок; з’єднувальні смужки та фішки, не обладнані  контактами; осердя для бобін та обмоток різних типів; корпуси свічок запалювання.

  До цієї товарної позиції не включається арматура, що, навіть будучи виконаною повністю з ізоляційного матеріалу (або виконана повністю з ізоляційного матеріалу, не враховуючи на деякі незначні металеві з’єднувальні деталі, використовувані під час формування винятково з метою складання), не була спеціально сконструйована з метою ізоляції, така як ємності, кришки і пластини сепараторів для акумуляторів (товарна позиція 8507).

  (B) Трубки електроізоляційні та з’єднувальні деталі з недорогоцінних металів, облицьовані ізоляційним матеріалом

  Ця група включає металеві трубки, використовувані в довгострокових електричних установках (наприклад, домашня проводка) як ізоляція і захист для проводів, за умови, що вони мають внутрішнє облицювання з ізоляційного матеріалу. Неізольовані металеві трубки, часто використовувані з тією самою метою, не входять до цієї групи (розділ XV).

  Трубки цієї групи складаються або зі спіральної металевої смужки, намотаної на внутрішню трубку з ізоляційного матеріалу, або з твердих металевих трубок (зазвичай з чорних металів), покритих чи облицьованих на внутрішній стороні ізоляційним матеріалом. Ізоляційним матеріалом може бути спеціальний лак для електроізоляції, папір або картон, гума, пластмаса і т.д. Металеві трубки, просто покриті лаком для запобігання корозії, не включаються до цієї групи (розділ XV).

  Ця група також включає з’єднувальні деталі, використовувані для приєднання трубок цієї товарної позиції, за умови, що вони також виконані з недорогоцінного металу і покриті чи облицьовані ізоляційним матеріалом (наприклад, лінійні стики, коліна, трійники і хрестовини).

  Такі з’єднувальні деталі, як трійники, хрестовини і т.д., обладнані клемами для електричних приєднань, не включаються до цієї групи (товарна позиція 8535 або 8536).

  До цієї товарної позиції не включаються також трубки, повністю виконані з ізоляційного матеріалу (наприклад, гуми, пластмас, плетеної текстильної пряжі чи скловолоконної пряжі); вони класифікуються відповідно до матеріалу, з якого виготовлені, за умови, що вони не є ізоляторами товарної позиції 8546.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8547 20 00

  Ця товарна категорія включає ізолювальні частини, одержані шляхом пресування  скловолокон зі смолою, або накладанням одне на одне чи пресуванням шарів паперу чи тканих матеріалів, попередньо просочених штучною смолою, за умови, що розглядувані вироби є твердими та жорсткими (дивись Загальні положення Пояснень до групи 39, “сполучення полімерних матеріалів з матеріалами, крім текстильних”, (d)).

  8547 90 00

  Ця товарна категорія включає арматуру ізолювальну з паперу або картону, азбестоцементу та слюди, а також ізоляційні трубки та з’єднувальні деталі, зазначені в Поясненнях до товарної позиції 8547, (B).

  Пояснення до товарної позиції 8548:

  8548

  Залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) електричні акумулятори; електричнi частини апаратури та обладнання, в іншому місці даної групи не описані або не зазначені:

  8548 10

  – залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені)
  первинні батареї та використані (виснажені) електричнi акумулятори:

  8548 10 10 00

  – – використані (виснажені) первинні елементи та використані (виснажені) первинні батареї

   

  – – використані (виснажені) акумулятори електричнi:

  8548 10 21 00

  – – – акумулятори свинцево-кислотнi

  8548 10 29 00

  – – – iншi

   

  – – залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв:

  8548 10 91 00

  – – – із вмістом свинцю

  8548 10 99 00

  – – – iншi

  8548 90

  – iншi:

  8548 90 20 00

  – – запам’ятовувальні пристрої багатокомбінаційних форм (наприклад, стекові динамічні операційні запам’ятовувальні пристрої та модулі)

  8548 90 90 00

  – – інші

  (А) Залишки та лом первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів; використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї і використані (виснажені) електричні акумулятори

  До цієї товарної позиції включаються залишки та лом первинних елементів, первинних батарей і електричних акумуляторів так само, як використані первинні елементи, використані первинні батареї і використані електричні акумулятори, як визначено в примітці 9 до цієї групи.

  Ці продукти зазвичай ідентифікуються як відходи, одержані в процесі виробництва або складаються з первинних елементів, первинних батарей і електричних акумуляторів, які очевидно не придатні як такі внаслідок пошкоджень, зношення чи інших причин або не здатні до перезарядження, та їхній брухт.

  Ці продукти формуються в партії і зазвичай надходять з виробництва первинних елементів, первинних батарей і електричних акумуляторів, від скупників брухту, які купують відходи та брухт у підприємств, і від скупників, які збирають демонтовані електричні акумулятори або збирають первинні елементи і первинні батареї.

  Партії вантажу з підприємств, що виготовляють батареї, можуть складатися з позитивних пластин з незначною кількістю негативних пластин; негативних пластин з незначною кількістю позитивних пластин; суміші позитивних і негативних пластин у різних пропорціях; напівскладених елементів (наприклад, рулони, зроблені з негативних і позитивних пластин, розділених фабричним “сепаратором” і згорнутих). Рулони можуть бути вже встановлені в контейнер. Вони можуть бути також змішані з несправними закінченими батареями, не придатними для власного призначення.

  Партії вантажу демонтованих чи утилізованих старих батарей містять суміш позитивних і негативних пластин із сепараторами або без них у вигляді пакетів, пластин або рулонів.

  Виснажені первинні елементи, виснажені первинні батареї і виснажені електричні акумулятори зазвичай призначені для переробки з метою відновлення металів (свинець, нікель, кадмій і т.д.), сумішей металів або шлаку.

  З виснажених електричних акумуляторів зазвичай вилучено електроліт, і вони мають ознаки зношення.

  (B) Електричні частини устаткування або апаратури, в іншому місці не зазначені

  До цієї товарної позиції також включаються всі електричні частини устаткування або апаратури, крім:

  (а) частин, придатних для застосування винятково чи переважно з конкретною машиною або приладом;

  (b) частин, включених до раніше згаданої товарної позиції цієї групи або які виключені приміткою 1 до розділу XVІ.

  До цієї товарної позиції включаються вироби, ідентифіковані як електричні частини устаткування або апаратури, але не як частини конкретної машини чи апаратури, і які включають електричні з’єднання, ізольовані ділянки, котушки, контакти чи інші специфічні електричні елементи.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8548 90 90

  Ця товарна категорія включає:

  1. електричні котушки без магнітних осердь, які рівною мірою придатні для використання в машинах та апаратах різних товарних позицій, наприклад, в трансформаторах товарної позиції 8504, в електромагнітах товарної позиції 8505 (застосування Примітки 2 (с) до розділу XVІ);
  2. лінії затримки, використовувані, наприклад, в машинах автоматичного оброблення даних або телевізійних приймачах;
  3. електронні фільтри, використовувані для селективного передавання різних частот електромагнітних, електромеханічних або електроакустичних коливань.
  4. елементи з фериту або іншої кераміки (наприклад, ті,що використовуються у циркуля торах для апаратів ультрависокочастотної передачі або як високочастотні фільтри в електричних кабелях), котрі є електричними частинами, однаково придатні для використання у машинах та апаратах різних товарних позицій цієї групи.