Головна Промышленное производство: Украина

Промышленное производство: Украина

Номенклатура продукції промисловості (НПП) призначена для використання як єдина інформаційна мова при зборі, обробці, поширенні статистичної інформації щодо продукції та для її міжнародного співставлення. Номенклатура може бути корисною для здійснення економіко-статистичного аналізу виробництва, реалізації та використання продукції на макроекономічному, регіональному і галузевому рівнях, а також для структурування інформації за видами виробленої продукції з метою проведення маркетингових обстежень і здійснення постачально- збутових операцій.Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) визначає основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців. Крім того, КВЕД призначена забезпечувати статистичний облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності.Статистична класифікація продукції (СКП) є центральною статистичною класифікацією. Основний принцип СКП полягає в описі та структуруванні продукції (товарів або послуг), яка була отримана в результаті здійснення усіх видів економічної діяльності. Основним призначенням СКП є забезпечення статистичного обліку підприємств і організацій за видами продукції (товарів або послуг); проведення статистичних обстежень і аналізу статистичної інформації на макрорівні. СКП також є корисною для визначення видів економічної діяльності.Номенклатура продукції сільського господарства (НПСГ) охоплює продукцію та послуги, створені у групах 01.1-01.4, 01.6 секції А “Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство” національного класифікатора “Класифікація видів економічної діяльності” (КВЕД-2010). Номенклатура продукції рибальства й аквакультури (НПРА) охоплює продукцію та послуги, створені у розділі 03 секції А “Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство” національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (КВЕД-2010).Класифікатор відходів (КВ ДК 005-96): об”єктами класифікації є відходи – будь-які речовини та предмети, утворювані у процесі виробництва та життєдіяльності людини, внаслідок техногенних чи природних катастроф, що не мають свого подальшого призначення за місцем утворення і підлягають видаленню чи переробці з метою забезпечення захисту навколишнього середовища і здоров”я людей або з метою повторного їх залучення у господарську діяльність як матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів, а також послуги, пов”язані з відходами.

- Реклама -

Офіційний партнер Life Biochem представить свій стенд на Grain Storage Forum

Група компаній Life Biochem спеціалізується на розробці, виробництві та впровадженні систем живлення та захисту для рослин. Асортимент продукції постійно вдосконалюється та розширюється. В Україні всі...