Финансы и налоги в агробизнесе 2018

IV ежегодная конференция

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ В АГРОБИЗНЕСЕ

IV щорічна аграрна фінансова конференція. Стратегії управління фінансовими потоками та ефективне залучення коштів (Блок III)

Третій блок розпочався традиційно з представлення модератора, яким став Олександр Чувілін, керівник відділу продажів ФРІДОМ ФІНАНС Україна. Він розповів про що йтиметься в даному блоці, представив його тему – “Стратегії управління фінансовими потоками та ефективне залучення коштів” та запросив до слова першого спікера Ірину Фещук, начальника фінансового відділу КЕРНЕЛ, яка розповіла про “ОБЛІК ТА ПРОГНОЗУВАННЯ: СИНЕРГІЯ МЕТОДИК ТА СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АНАЛІЗУ. ДОСВІД КЕРНЕЛ”. Кернел, це компанія з сучасними умовами ведення бізнесу. А це означає – глобалізацію та інтеграцію ринків, діяльність серед високої конкуренції, збільшення впливу постачальників і споживачів на ринок, комплексність завдань, що вимагає багатоаспектного аналізу, мінливість і мінливість внутрішніх і зовнішніх чинників ведення бізнесу, ускладнення взаємозв”язків між політичними, економічними, соціальними і технологічними аспектами зовнішнього середовища, стрімкий розвиток технологій і комунікацій, вихід на ринок нових “підривних” гравців, що вимагає оперативності, гнучкості і креативності рішень. У своєму виступі спікер поділилася методами підвищення ефективності та зачепила питання автоматизації оперативної звітності на прикладі звіту по збору зернових. Зацікавило аудиторію питання про книгу нарядів онлайн (КНО) – облікову систему виконаних робіт рухомою технікою. Чим вона така корисна? За допомогою системи КНО можна забезпечити створення нарядів на с/г роботи, з подальшим портом інформації для створення дорожніх листів в 1С, моніторинг руху автотранспорту по зазначеному маршруту (дані GPS треку), контроль ваги відправленого/прийманого зерна, програмування норми внесення ТМЦ, тощо.

Наступний спікер блоку – представник науки – Олена Олійник-Данн, д.е.н., професор кафедри банківської справи та страхування НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ. Вона розкривала тему “ВПЛИВ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ НА МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ”, яка була сформована на основі багатьох досліджень. Не зважаючи на загальний негативний характер змін інтегральних показників розвитку фінансової системи та показників, що характеризують моделі фінансування підприємств, в процесі кореляційного аналізу сильного статистичного зв’язку між ними виявити не вдалося. Стрімке зростання потреби у фінансуванні оборотних активів в умовах девальвації національної грошової одиниці та високих відсоткових ставок за банківськими кредитами спричинило необхідність пошуку альтернативних нетрадиційних джерел фінансування для підприємств аграрного сектору економіки. Таким джерелом, згідно з офіційними статистичними даними, став приріст зобов’язань за статтею “Інші поточні зобов’язання”, за яким стоїть розгортання процесу обміну позиками між підприємствами без участі фінансових установ. Наукова доповідь зацікавила представників бізнесу та показала важливість співпраці науки та бізнесу.

Третій спікер завершального блоку Кирило Мухомедзянов, спеціаліст з фінансового сектору IFC (МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ) говорив про “ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОКВ АПК”. Він розповів про важливість популяризації проекту “Аграрні розписки в Україні”, який впроваджується IFC, членом Групи Світового банку, в партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією. Його метою є покращення доступу до фінансових ресурсів для малих та середніх сільгоспвиробників шляхом впровадження аграрних розписок в Україні. Завдяки новому інструменту є можливість залучити позичкові фінансові ресурси агроформуванням. Спікер зазначив, що Аграрні розписки стають дедалі популярнішими серед представників агробізнесу. Однак недостатня інформованість з їхнього боку гальмують використання Аграрних розписок в повній мірі.

Завершальний спікер блоку Ольга Богданова, голова податкового комітету Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі; сертифікований аудитор; податковий експерт, розкрила тему “ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВІДОБРАЖЕННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК”. Ніхто не ставить аграрну розписку в Україні на баланс. Вони не використовуються в Україні як самостійний контракт, а використовуються у більшості випадків як застава при виконанні інших договорів: таких як кредитні договори, договори постачання, тощо. Відповідно до Інструкції від 30.11.1999 № 291 про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов”язань і господарських операцій підприємств і організацій, позабалансові рахунки у даній презентацій призначені для розкриття/деталізації інформації про наявність і рух прав і зобов’язань підприємства (застави, зобов’язання тощо). Бухгалтерський облік указаних цінностей проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції, права й зобов’язання відображаються за вартістю, вказаною в документах про гарантії й зобов’язання. Тому у випадках описаних у даній презентації відображення Аграрної розписки на позабалансових рахунках призначено для розкриття/деталізації інформації про наявність і рух прав і зобов’язань підприємства (застави, зобов’язання тощо).

Виступ спікера був дуже цікавим для учасників конференції. Після її виступу відбулася дискусія, яка продовжилась кулуарно навіть після завершення конференції.

Новости мероприятия

IV Ежегодная конференция “Финансы и налоги в агробизнесе 2018” продует в Киеве 14 сентября 2018 г.

14 вересня у Києві відбулася IV щорічна Аграрна фінансова конференція

IV щорічна аграрна фінансова конференція. Стратегії управління фінансовими потоками та ефективне залучення коштів (Блок III)

IV щорічна аграрна фінансова конференція. Управлінська культура та координація взаємодії різних видів обліку (Блок II)

IV щорічна аграрна фінансова конференція. Земельні та податкові питання в АПК (Блок I)

“Професійний управлінський облік допомагає виявляти невигідні проекті, скорочує затрати на вирощування та може збільшити виробництво в тваринництві майже на 25 млн. грн.”, – Інна Тищенко, директор з економіки та контролінгу ГК LNZ

“Несоблюдение требований комплаенс-контроля может нанести серьезные репутационные рискиукраинским экспортерам”, – Татьяна Кузьмич, партнер K.A.C. GROUP