Головна Новини Події та анонси “Знову наступаємо на ті самі граблі” – відкритий лист Європейської Бізнес Асоціації

“Знову наступаємо на ті самі граблі” – відкритий лист Європейської Бізнес Асоціації

24 вересня 2013 року Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило для публічного обговорення проект Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією“.

Вищезазначений урядовий документ вже викликав неабияку стурбованість представників аграрної галузі та виробників сільськогосподарської продукції, зокрема компаній-членів Комітету Європейської Бізнес Асоціації зернових та олійних культур через те, що його основні засади суперечать як інтересам сільськогосподарських виробників, переробників та експортерів, так і інтересам нашої держави та пріоритетам реалізації державної політики.

На жаль, ми вже мали негативний досвід примусу та нав’язування обов’язкової реєстрації експортних контрактів на Аграрній біржі, пов’язаний із дією Постанови Кабінету Міністрів України # 1254 від 13.12.2010 року.Майже два роки сільськогосподарські виробники, переробники і експортери несли збитки, на противагу Аграрній біржі та асоційованими з нею брокерськими конторами, що тішилися отриманням прибутків на рівному місті та без особливої напруги. Адже укладання контрактів було підмінене їх платною реєстрацією, користь від якої отримала лише сама Біржа та декілька приватних брокерських компаній. Про доцільність такої схеми годі й говорити. Більше з тим, це створило передумови для монополізації ринку надання таких послуг Аграрною біржею і асоційованими з нею приватними брокерськими компаніями. Чи варто було погіршувати бізнес репутацію України й обтяжувати непотрібними витратами сільськогосподарських виробників задля вигоди Біржі й приватних брокерських компаній?

Відповідно до діючого законодавства України введення будь-яких обмежень на безперешкодне та вільне переміщення сільськогосподарської продукції на експорт є недійсним, а будь-яке нав’язування власнику сільськогосподарської продукції конкретних постачальників послуг – протизаконне. І взагалі, примуси з боку держави віддають адміністративними методами, які не асоціюються з демократичними засадами.

Вітчизняні та міжнародні галузеві організації, експерти та бізнес спільнота неодноразово публічно визнавалинедосконалість такої практики, а Уряд України підтвердив це прийняттям відповідної Постанови. Невже, попри певний досягнутий успіх в цьому напрямку ми знову повертаємось до запровадження неефективного механізму реєстрації зовнішньоекономічних контрактів та обтяжуємо його ще й додатковою вимогою щодо укладання контрактів виключно на біржі? Чи є сенс у поверненні до схеми, що вже дискредитувала себе?

Вищеназваний проект поширює вимогу щодо обов’язкового укладання контрактів на ключові сільськогосподарські товари на Аграрній біржі, а саме на “угоди щодо поставки біржових товарів за переліком і мінімальним розміром представлених партій”, іншими словами на спотові контракти. Фактично дана постанова вводить заборону позабіржової торгівлі та порушує принцип свободи підприємницької діяльності гарантований чинним законодавством України. Як відомо, світова та європейська практика не мають подібних прецедентів, коли укладання спотових контрактів на ключову сільгосппродукцію обов’язково має виконуватись через біржу. Більше того, виконання цієї вимоги дуже сильно ускладнюється через певні перешкоди, як то: територіальна віддаленість виробника від місць поставки і велика кількість спотових контрактів, які укладаються напряму, що, в свою чергу, може призвести до повної зупинки закупок сільськогосподарських товарів у пік збирання врожаю та посівної, або, як це було раніше, – підміни біржового укладання угоди формальною реєстрацією укладених напряму контрактів через посередників – біржових брокерів. І знову – додаткові фінансові кошти за посередництво, а в результаті – фінансовий тягар та збитки, що лягають на плечі виробника та кінцевого споживача. Кому це вигідно? Аграрна галузь не може виграти від цього, більше того, така модель розвитку біржового ринку за рахунок руйнування національного ринку не сприятиме розвитку конкурентного середовища та оптимізації витрат учасників ринку.

Акцентуючи увагу на негативних наслідках, Комітет зернових та олійних культур Європейської Бізнес Асоціації виступає проти прийняття та введення в дію проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією” від 24 вересня 2013 року.

Наслідки цього рішення Уряду можуть мати непередбачуваний характер та можуть негативно позначитися на кроках до лібералізації і зменшення тиску й контролю з боку держави на аграрну галузь економіки України в цілому. Саме тому Комітет звернувся з відкритим листом до Уряду України з метою оперативного вирішення цього важливого питання.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:

Європейська Бізнес Асоціація (Асоціація) – неприбуткова організація, що об”єднує понад 900 іноземних та вітчизняних компаній, які працюють на Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором створення Європейської Бізнес Асоціації була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу на Україні та налагодженні двосторонніх зв”язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо інтеграції в Європейський Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.