Головна Новини Новини компаній Агрономы-практики всегда в цене! Вакансия для руководителя агрономического направления

Агрономы-практики всегда в цене! Вакансия для руководителя агрономического направления

Надежные партнеры компании “ПроАгро” – ЧАО “Племзавод “Литинский” – приглашает на работу специалиста – руководителя агрономического направления. Компания надеется, что к ним присоединится профессионал, имеющий опыт работы, понимающий экономические составляющие бизнеса и получающий удовлетворение от своей работы. Узнать подробности о вакантной должности можно из таблицы.

Описание должности

Наименование должности

Керівник агрономічного напрямку

Структурное подразделение

ПрАТ “Племзавод “Літинський”

Непосредственный руководитель

Директор

Непосредственные подчиненные

Механізатори тракторів

Занятость

Щоденно ( 8:00 до 17:00), не нормована

Заработная плата

25000

Биографические требования

стать

чоловіча

Возраст

До 45 років

Образование, требование к ВУЗ’у

Вища, профільна (агрономічна)

Опыт работы

не менше 7 років

Функциональные обязанности (перечень возлагаемых функций, основные задачи)

1 Відповідає за ключові показники та ефективність роботи підприємства що до рослинницького напрямку діяльності (2000 га, з них біля 1000 га під корма, біля 1000 га – під комерційні культури).

2 Здійснює організаційно-технологічне керівництво галуззю рослинництва.

3 Відповідає за розробку (планування) та обґрунтування (узгодження з керівництвом) економічної моделі діяльності підприємства (розробляє моделі P&L, Cash Flow разом з економічним відділом) та несе повну відповідальність за відповідність фактичним результатам плановим у сільськогосподарському напрямку для забезпечення максимальної прибутковості підприємства.

4 Організовує розроблення і освоєння затверджених систем землеробства, виконання заходів з інтенсифікації виробництва в галузі, використання землі, основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів, упровадження технологій вирощування сільськогосподарських культур.

5 Забезпечує розроблення і упровадження агротехнічних та організаційно-економічних заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунту.

6 Організовує проведення сільськогосподарських робіт у найоптимальніші строки і на прийнятому агротехнічному рівні.

7 Впроваджує обґрунтовані системи сівозмін, захисту ґрунту від ерозії, його обробітку, застосування добрив, захисту посівів, від шкідників, хвороб і бур’янів.

8 Забезпечує раціональне використання земельного фонду, машинно-тракторного парку, палива і засобів хімізації.

9 Розробляє технологічні карти, виробничі програми і робочі плани з рослинництва.

10 Контролює якість і своєчасність проведення сільськогосподарських робіт, використання техніки, якість продукції, що виробляється, затрати праці і матеріально – грошових коштів.

11 Бере участь у складанні розрахунків і заявок на придбання мінеральних добрив, машин, устаткування та інших матеріально-технічних засобів для рослинництва.

12 Забезпечує розроблення і упровадження заходів атестації робочих місць.

13 Організовує роботу з ведення книги історії полів, земельної книги та інших облікових документів, своєчасного складання звітів і подання їх до органів вищого рівня.

14 Контролює додержання працівниками рослинництва виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

15 Забезпечує виконання законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Профиль профессиональных компетенций

1 Знає закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, виробничої діяльності підприємства.

2 Знає інтенсивні технології сільськогосподарського виробництва, селекцію і насінництво, біологічні особливості культурних рослин та агротехніку їх вирощування.

3 Знає досягнення науки і досвід роботи вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі рослинництва.

4 Знає основи економіки та організації виробництва, праці й управління.

5 Знає чинні положення про оплату праці й основи її нормування.

6 Знає діючі стандарти на продукцію рослинництва.

7 Знає земельне і трудове законодавство.

8 Правила користування і можливість застосування ПК в агрономічній роботі.

9 Законодавство про охорону навколишнього природного середовища.

10 Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Специальные знания, навыки

Уміння аналізувати оперативну та загальну інформацію і приймати відповідні рішення.

Знання методики складання P&L та Cash Flow

Розуміння процесу вирощування сільськогосподарських культур, роботи механізмів, машин та обладнання з вирощування,обробки та переробки сільськогосподарської продукції.

Користувач ПК, 1С, Microsoft Office.

Навички лабораторного аналізу готової продукції

Личностный профиль

Відповідальність, комунікабельність, акуратність, технічна грамотність, вимогливість.

Если Вы готовы откликнуться на вакансию или у Вас есть дополнительные вопросы, звоните работодателю: +38 050 470 20 61, +38 098 579 46 55, Константин. Воспользуйтесь шансом стать успешным руководителем!