Головна Новини Ринок України Потенціал фермерських господарств залишається нереалізованим

Потенціал фермерських господарств залишається нереалізованим

Попри те, що Україна досягла позитивної динаміки у виконанні цілей сталого розвитку (ЦСР) в агросекторі, залишається нереалізованим потенціал фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації в Україні, відсутні відомості про якісні характеристики земель, що обмежує якість їх використання, повільно збільшується частка продукції харчової промисловості та переробки сільськогосподарської сировини, повідомляє “ПроАгро Груп” з посиланням на agroportal.ua.

Для забезпечення необхідного прогресу у реалізації всіх завдань ЦСР в агросекторі необхідним є:

– створення сприятливого середовища для МСП у сільському господарстві;

– вдосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення сільськогосподарського розвитку;

– розробка інструментів державної підтримки на довгостроковій основі;

– розробка та впровадження комплексного програмного документу про засади сільськогосподарського розвитку (Національна комплексна програма сільськогосподарського розвитку);

– удосконалення та запровадження моделей державно-приватного партнерства для розвитку сільських територій (кластери та кооперація);

– завершення створення належної підзаконної нормативно-правової бази у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та забезпечення її ефективного впровадження;

– започаткування ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу, Переліку органів іноземної сертифікації;

– започаткування акредитації відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

– створення та впровадження ефективної системи державного нагляду (контролю) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

– покращення структури експорту аграрної продукції шляхом збільшення рівня переробки сировини та інвестування у створення агропромислових кластерів та виробничо-збутових ланцюгів;

– розвиток органічного виробництва та зростання торгівлі органічною продукцією з вищою доданою вартістю на внутрішньому ринку та на експорт;

– збільшення рівня обізнаності щодо органічного сільського господарства та сприяння поширенню локального виробництва і споживання органічної продукції;

– впровадження нових гігієнічних вимог до виробництва молока та молочних продуктів, що є еквівалентними до відповідних вимог у регламентах ЄС;

– впровадження національної програми контролю сирого молока задля забезпечення якості та безпечності молока в цілому як єдиної системи моніторингу на внутрішньому ринку, так і як передумови для виходу на нові ринки з вищою доданою вартістю.