Головна Промышленное производство: Украина Классификатор отходов (КВ)

Классификатор отходов (КВ)

Об”єктами класифікації у Класифікаторі відходів (КВ ДК 005-96) є відходи, під якими розуміють будь-які речовини та предмети, утворювані у процесі виробництва та життєдіяльності людини, внаслідок техногенних чи природних катастроф, що не мають свого подальшого призначення за місцем утворення і підлягають видаленню чи переробці з метою забезпечення захисту навколишнього середовища і здоров”я людей або з метою повторного їх залучення у господарську діяльність як матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів, а також послуги, пов”язані з відходами.

Вступна частина
Вступ
Розділ А. Відходи сировинних, видобувних та обробних галузей економіки
Група 01. Відходи виробництва продукції сільського господарства та мисливства
Група 02. Відходи виробництва продукції лісового господарства та лісозаготівлі
Група 05. Відходи добування риби та продуктів рибальства інших
Група 10. Відходи видобування вугілля кам”яного, лігніту (вугілля бурого), торфу
Група 11. Відходи видобування нафти сирої та газу природного; відходи, які утворилися від надання послуг щодо видобування нафти та газу (крім розвідувальних послуг)
Група 12. Відходи видобування та збагачення руд уранових та торійових
Група 13. Відходи видобування руд металевих
Група 14. Відходи видобування корисних копалин інших
Група 15. Відходи виробництва продуктів харчових та напоїв (15.11-15.43)
Група 15. Відходи виробництва продуктів харчових та напоїв (15.51-15.99)
Група 16. Відходи виробництва виробів тютюнових
Група 17. Відходи виробництва текстилю
Група 18. Відходи виробництва одягу, хутра
Група 19. Відходи виробництва шкіри та виробів шкіряних
Група 20. Відходи виробництва деревини та виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших
Група 21. Відходи виробництва целюлози, паперу та виробів паперових
Група 22. Відходи виробництва продукції друкованої та тиражування носіїв інформації з записом
Група 23. Відходи виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення та палива ядерного
Група 24. Відходи виробництва хімікалій, продукції хімічної та волокна штучного (24.11-24.49)
Група 24. Відходи виробництва хімікалій, продукції хімічної та волокна штучного (24.51-24.79)
Група 25. Відходи виробництва виробів гумових та пластмасових
Група 26. Відходи виробництва продукції іншої з нерудних мінералів
Група 27. Відходи виробництва металів основних
Група 28. Відходи виробництва виробів металевих збірних
Група 29. Відходи виробництва машин та обладнання
Група 30. Відходи виробництва машинок офісних та комп”ютерів
Група 31. Відходи виробництва машин та апаратів електричних
Група 32. Відходи виробництва обладнання та апаратури для радіо, телебачення та зв”язку
Група 33. Відходи виробництва приладів медичних, пристроїв вимірювальних точних, пристроїв оптичних; годинників
Група 34. Відходи виробництва автомобілів, причепів та напівпричепів
Група 35. Відходи виробництва обладнання транспортного іншого
Група 36. Відходи виробництва товарів промислових інших
Розділ Б. Відходи від надання послуг
Група 40. Відходи виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та води гарячої
Група 41. Відходи, одержані від добування, очищення та розподілу води
Група 45. Відходи будівельних робіт, знесення будівель та споруд та відходи, утворювані внаслідок техногенних катастроф (аварій), природних катастроф та явищ
Група 52. Відходи роздрібної торгівлі
Група 60. Відходи, пов”язані з послугами транспорту
Група 77. Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування та ремонту устатковання, приладів та виробів інших, відходи комунальні та аналогічні неспецифічні промислові інші
Група 85. Відходи від надання послуг з охорони здоров”я людей та ветеринарних та (чи) пов”язаних з цим дослідних робіт
Група 90. Відходи вторинні від надання послуг зі збирання, видалення та оброблення відходів
Розділ В. Послуги, пов”язані з відходами
Група 1. Послуги законодавчі у сфері утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
Група 2. Послуги з організаційно-економічного управління відходами
Група 3. Послуги науково-технічні та техніко-методичні, пов”язані з відходами
Група 4. Послуги виробничо-технологічні щодо відходів
Група 5. Послуги з інфраструктурного забезпечення діяльності, пов”язаної з відходами
Абетковий покажчик об”єктів класифікації класифікатора відходів
1. Галузь використання
2. Правила побудови назв відходів
— А —
— Б —
— В —
— Г —
— Д —
— Е —
— Ж —
— З —
— И —
— І —
— К —
— Л —
— М —
— Н —
— О —
— П —
— Р —
— С —
— Т —
— У —
— Ф —
— Х —
— Ц —
— Ч —
— Ш —
— Щ —
— Я —
Довідково-методичні настанови щодо застосування класифікатора відходів
1. Галузь використання
2. Об”єкти класифікації
3. Терміни та визначення
4. Основні принципи побудови КВ
5. Структура КВ
6. Структура коду та правила ідентифікації
7. Додаткові характеристики відходів та правила їх застосування
8. Особливості побудови назв класифікаційних угруповань КВ
Додаток А. Структура логічно повних ознак відходів
Додаток Б. Перелік видів фізичного, агрегатного стану відходів
Додаток В. Узагальнений перелік небезпечних складників відходів
Додаток Г. Небезпечні речовини та їх властивості
Додаток Д. Групи потенційно небезпечних відходів
Додаток Е. Операції щодо поводження з відходами
Додаток Ж. Таблиця відповідності між групами небезпечних (токсичних) відходів і класифікаційними угрупованнями КВ
Додаток И. Таблиця відповідності між групами вторинної сировини і класифікаційними угрупованнями КВ
Додаток К. Таблиця відповідності між хімічними речовинами першого класу небезпеки та гостроспрямованої дії, штамами-продуцентами та продуктами біотехнології і небезпечними складниками відходів
Додаток Л. Перелік забруднювальних речовин першого класу небезпеки в атмосферному повітрі населених місць
Додаток М. Функціональна структура державної системи управління відходами
Додаток Н. Джерела інформації

- Реклама -

«Жнива Перемоги» допоможуть фермерам з сільгосптехнікою до весняної посівної

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Жнива Перемоги» розпочинає черговий етап реалізації  грантового проєкту «Підтримка малих фермерів в Україні», ініційованого фундацією Говарда Баффета, повідомляє «ПроАгро...