Головна Промышленное производство: Украина Номенклатура продукции сельского хозяйства (НПСГ)

Номенклатура продукции сельского хозяйства (НПСГ)

Номенклатура продукції сільського господарства (НПСГ) розроблена в рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти у сфері статистики сільського господарства й охоплює продукцію та послуги, створені у групах 01.1–01.4, 01.6 секції А “Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство” національного класифікатора “Класифікація видів економічної діяльності” (КВЕД–2010).
При розробці НПСГ було враховано перелік продукції, яка передбачена Програмою всесвітнього сільськогосподарського перепису 2010 року Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Номенклатура продукції сільського господарства (НПСГ)
Передмова
Вступ
1. Сфера застосування
2. Терміни та визначення понять
3. Познаки та скорочення
4. Загальні положення
5. Номенклатура продукції сільського господарства. Продукція рослинництва
5. Номенклатура продукції сільського господарства. Продукція тваринництва
5. Номенклатура продукції сільського господарства. Послуги в рослинництві і тваринництві
Додаток А. Зведені та локальні групування окремих видів сільськогосподарської продукції
Додаток Б. Групування окремих видів зернових і зернобобових, олійних культур за якістю
Додаток В. Таблиця відповідності СКП-2011 і НПСГ
Додаток Г. Бібліографія

- Реклама -