Головна Агрохімія Особливості підживлення ріпака озимого восени

Особливості підживлення ріпака озимого восени

Серед озимих культур ріпак озимий має підвищені вимоги до родючості ґрунту та його обробітку, вмісту ґрунтової вологи, мінерального живлення, яке є будівельним матеріалом у синтезі біологічно активних речовин (хлорофілу, цукрів, амінокислот, фітогормонів тощо), а також до застосування регуляторів росту та інших технологічних заходів.

Дуже важливим є забезпечення ріпака озимого збалансованим мінеральним живлення в осінній період, оскільки це є передумовою його успішної перезимівлі: за даними літературних джерел, ріпак озимий за врожайності 3,5 т/га ще восени потребує 50-60 кг/га азоту (N), 18-20 кг/га фосфору (P2O5), 60 кг/га калію (K2O), 56-60 кг/га кальцію (СаО), 5-10 кг/га магнію (MgO), 23 кг/га сірки (S), 100-120 г/га бору (B), 10-40г/га міді (Cu), 100-120 г/га марганцю (Mn) та 60-150г/га цинку (Zn). За осінню вегетацію, яка складає не менше 60-80 днів, у листках і кореневій шийці культури повинна накопичитись достатня кількість захисних речовин (цукрів, пентоз, амінокислот, фітогормонів), які мають низьку точку замерзання та забезпечують підвищену стійкість його біоколоїдів проти коагуляції від впливу низьких і мінусових температур, що є вирішальним у його зимостійкості та вдалій перезимівлі. При цьому також відбувається закладання квіткових і верхівкових бруньок, процес диференціації конусу наростання (поділ клітин).

70% майбутньої врожайності ріпака озимого закладається ще восени до настання зимового стану спокою, відзначають фахівці UKRAVIT SCIENCE PARK. А оскільки ріпак озимий є типовим борофілом та сіркофілом, позакореневі підживлення у фазі 4-6 листків (осінньої розетки) культури легкодоступними сполуками бору (В), азоту (N), сірки (S) та іншими елементами мінерального живлення є потрібним технологічним заходом в управлінні її мінеральним живленням.

Для формування врожайності 3,5 т/га ріпак озимий потребує не менше 350-400 г/га бору (В). Цей елемент в осінній період сприяє формуванню точок росту (твірних тканин) як стебла й зачаткових квіток, так і добре розвиненої кореневої системи, формуванню оптимального співвідношення між надземними органами та кореневою системою, синтезу та переміщенню вуглеводів із листків до кореневої системи, усуває її дуплистість та поліпшує перезимівлю в цілому. А позакореневі підживлення добривами Авангард® Бор у нормі 1,0-1,5 л/га або AVANGARD® CrystalMax B-21 у нормі 0,5-1,0 кг/га здатні забезпечити осінні фізіологічні потреби ріпака у борі.

Одночасно, для формування врожайності культури 3,5 т/га потрібно не менше 50,0 кг/га сірки (S). Позакореневе підживлення у фазі осінньої розетки легкозасвоюваними добривами АВАНГАРД® Сірка+азот+мікро (3,0-5,0 л/га) разом із добривом Авангард® Бор (1,0-1,5 л/га) або AVANGARD® CrystalMax B-21 (0,5-1,0 кг/га) в одному робочому розчині буде не лише сприяти активному росту та розвитку культури, а й успішній перезимівлі та формуванню високої врожайності.