Головна - пояснення до групи 90

  – пояснення до групи 90

  433

  РОЗДІЛ XVIII

  ПРИЛАДИ ТА АПАРАТИ ОПТИЧНІ, ФОТОГРАФІЧНІ, КІНЕМАТОГРАФІЧНІ, КОНТРОЛЬНІ, ВИМІРЮВАЛЬНІ, ПРЕЦИЗІЙНІ, МЕДИЧНІ АБО ХІРУРГІЧНІ; ГОДИННИКИ ВСІХ ВИДІВ; МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

  Група 90

  Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя

  Примітки:

  1. Ця група не включає:

  (а) вироби, що використовуються в машинах, приладах або для інших технічних цілей, з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016), з натуральної або синтетичної шкіри (товарна позиція 4205) або текстильного матеріалу (товарна позиція 5911);

  (b) підтримувальні (фіксувальні) пояси або інші підтримувальні (фіксувальні) вироби з текстильних матеріалів за умови, що основна функція цих виробів (підтримка або фіксація) виконується за рахунок еластичності текстильних матеріалів (наприклад, пояси для вагітних, бандажi для грудної клітки, бандажi для живота, фіксатори для суглобів або м’язів) (розділ ХI);

  (c) вогнетривкі вироби товарної позиції 6903; керамічні вироби для лабораторного, хімічного або іншого технічного призначення товарної позиції 6909;

  (d) оптично необроблені скляні дзеркала товарної позиції 7009 або дзеркала з недорогоцінних чи дорогоцінних металів, що не є оптичними елементами (товарна позиція 8306 чи група 71);

  (e) вироби товарних позицій 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 або 7017;

  (f) частини загального призначення з недорогоцінних металів, зазначені в примітці 2 до розділу ХV, або подібні вироби з пластмас (група 39);

  (g) насоси з вимірювальними приладами товарної позиції 8413; прилади для зважування, що використовуються для контролю і підрахунку маси виробів, а також гирі для ваг і терезів, що подаються окремо (товарна позиція 8423); підіймальні і транспортні механізми (товарнi позиції 8425-8428); різальні машини всіх типів для різання паперу або картону (товарна позиція 8441); пристрої для встановлення оброблюваних деталей чи інструментів на верстатах, включаючи ті, що оснащені оптичними пристроями для зчитування показників приладів (наприклад, “оптичні” ділильні головки (товарна позиція 8466), крім суто оптичних пристроїв (наприклад, юстувальні телескопи); лічильні машини (товарна позиція 8470); клапани та інша арматура (товарна позиція 8481); машини та апаратура (включаючи апаратуру для проектування або креслення схем шаблонів на чутливих напівпровідникових матеріалах) товарної позиції 8486;

  (h) прожектори або фари, що використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах (товарна позиція 8512); портативні електричні ліхтарі товарної позиції 8513; кінематографічні апарати для записування і відтворювання або повторного записування звуку (товарна позиція 8519); звукові головки (товарна позиція 8522); телевізійні камери, цифрові камери та записуючі відеокамери (товарна позиція 8525); радіолокаційні, радіонавігаційні апарати, радіонавігаційні прилади та радіоапаратура дистанційного керування (товарна позиція 8526); з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів та кабелiв (товарна позиція 8536); цифрові апарати керування товарної позиції 8537; лампи герметичні спрямованого світла товарної позиції 8539; кабелі волоконно-оптичні товарної позиції 8544;

  (ij) прожектори або фари товарної позиції 9405;

  (k) вироби групи 95;

  (l) ємкості для вимірювання об’єму класифікуються за матеріалом, з якого вони вироблені; або

  (m) котушки, бобіни або аналогічні носії класифікуються за матеріалом, з якого вони вироблені, наприклад, у товарній позиції 3923 або у розділі ХV.

  1. За умови додержання положень примітки 1 частини і приладдя для машин, апаратів, інструментів або виробів, включених до цієї групи, класифікуються згідно з такими правилами:

  (а) частини і приладдя, які є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції цієї групи або груп 84, 85 або 91 (крім товарних позицій 8487, 8548 або 9033), в усіх випадках включаються до відповідних товарних позицій;

  (b) інші частини і приладдя, призначені для використання виключно або головним чином у відповідних типах машин, інструментів та апаратів, або в кількох машинах, інструментах чи апаратах, включених в одну товарну позицію (в тому числі машини, інструменти або апарати товарних позицій 9010, 9013 або 9031), класифікуються разом з цими машинами, інструментами та апаратами;

  (c) інші частини і приладдя включаються до товарної позиції 9033.

  1. Положення примітки 3 і 4 розділу ХVI поширюється також на цю групу.
  1. підтримання чи фіксації частин тіла після хвороби, операції або пошкоджень.До товарної позиції 9005 не включаються телескопічні приціли для зброї, телескопічні перископи для підводних човнів і танків, а також оптичні труби для машин, пристроїв, приладів чи апаратів цієї групи або розділу ХVI; такі телескопічні приціли та оптичні труби включаються до товарної позиції 9013.
  2. Вимірювальні або контрольні оптичні прилади, пристрої або машини без урахування цієї примітки, які можна класифікувати у товарній позиції 9013 або 9031, повинні класифікуватися у товарній позиції 9031.
  3. У товарній позиції 9021 термін “пристосування ортопедичні” означає пристосування для:

  запобігання або корекції тілесних деформацій; або

  До ортопедичних пристосувань належать взуття та спеціальні устілки, виготовлені для корекції ортопедичного стану за умови, що вони (1) виготовлені згідно з міркою на замовлення або (2) масового виробництва, представлені одним предметом, а не парою та розроблені таким чином, щоб підходити для будь-якої ноги.

  1. До товарної позиції 9032 включаються лише:

  (а) прилади і апарати для автоматичного регулювання витрати, рівня, тиску або інших змінних параметрів газів чи рідини, або для автоматичного регулювання температури незалежно від того, чи базується їх дія на використанні електричних явищ, які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному регулюванню, сконструйовані для приведення відповідного параметра до конкретної величини та утримування його, стабілізуючи від коливань, вимірюючи постійно або періодично дійсну величину; та

  (b) автоматичні регулятори електричних величин, а також прилади та апарати для автоматичного регулювання неелектричних величин, дія яких ґрунтується на використанні електричних явищ, які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному регулюванню, сконструйовані для приведення відповідного параметра до конкретної величини та утримування його, стабілізуючи від коливань, вимірюючи постійно або періодично дійсну величину.

  Додаткова примітка:

  1. Термін “електронний” в товарних категоріях 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 11, 9024 10 13, 9024 10 19, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 20 91, 9030 33 10, 9030 89 30, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38, 9032 10 20 означає прилади та апарати, до яких входять один або кілька виробів, класифікованих у товарних позиціях 8540, 8541 або 8542. У той же час до товарних позицій 8540, 8541 або 8542 не слід включати вироби, які виконують функцію випрямляча струму і належать лише до складу силового блока живлення приладів або апаратів.

  Додаткова примітка України:

  У цьому розділі термін “для промислового складання моторних транспортних засобів” застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701—8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Загальні положення

  (I) Загальний зміст і структура групи

  До цієї групи включається велика різноманітність приладів та апаратів, які характеризуються, як правило, найвищою чистотою обробки і високою точністю. Велика частина їх використовується переважно для наукових цілей (лабораторні та дослідницькі роботи, аналіз, астрономія і т.п.), для спеціалізованих технічних чи промислових цілей (вимірювання або контроль, спостереження і т.п.) або для медичних цілей.

  До цієї групи включаються:

  (А) Широке коло товарів, які містять не лише прості оптичні елементи товарних позицій 9001 і 9002, але й оптичні прилади та апарати в діапазоні від окулярів товарної позиції 9004 до більш складних приладів, використовуваних в астрономії, фотографії, кінематографії і для спостережень під мікроскопом.

  (B) Прилади та апарати, призначені для визначеного, конкретно заданого застосування (топографічне знімання, метеорологія, креслення, розрахунки і т.п.).

  (C) Прилади та апаратура для медичних, хірургічних, стоматологічних чи ветеринарних цілей або пов’язаного з ними застосування (радіологія, механотерапія, киснева терапія, ортопедія, протезування і т.п.).

  (D) Машини, прилади та пристрої для випробування матеріалів.

  (E) Лабораторні прилади та пристрої.

  (F) Велика група приладів та апаратів для вимірювання, контролю і автоматичного керування, незалежно від того, чи є вони оптичними або електричними, зокрема, ті прилади, що входять до товарної позиції 9032, як описано в Примітці 7 до цієї групи.

  Деякі з цих приладів зазначені у певних товарних позиціях, наприклад, складні оптичні мікроскопи (товарна позиція 9011), електронні мікроскопи (товарна позиція 9012), інші прилади та апарати охоплюються більш загальними описами в товарних позиціях, які стосуються якої-небудь конкретної галузі науки, промисловості і т.п. (наприклад, астрономічні прилади товарної позиції 9005, прилади та апаратура для топографічного знімання товарної позиції 9015, рентгенівська і т.п. апаратура товарної позиції 9022). До цієї групи також включаються вакуумні апарати, що використовуються для медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних цілей (товарна позиція 9018).

  Існують деякі винятки із загального правила, відповідно до яких прилади та апарати цієї групи відносяться до високоточних. Наприклад, до цієї групи входять також звичайні захисні окуляри (товарна позиція 9004), прості лупи та перископи, які не збільшують, (товарна позиція 9013), градуйовані лінійки та шкільні лінійки (товарна позиція 9017) і не професійні гігрометри, незалежно від їх точності (товарна позиція 9025).

  Крім визначених товарів, зазначених у Примітці 1 до цієї групи (наприклад, гумові чи шкіряні шайби і прокладки та шкіряні мембрани для вимірювачів), прилади, апарати та їхні частини, що входять до цієї групи, можуть бути з будь-якого матеріалу (включаючи дорогоцінні метали або метал, плакований дорогоцінним металом, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (природне, штучне чи реконструйоване).

  (II) Некомплектні або незавершені машини, апарати і т.п. (див. Правило 2(а) Основних правил інтерпретації Класифікації товарів).

  За умови, що вони мають, власне кажучи, властивості укомплектованого чи готового виробу, некомплектні або незавершені машини, пристрої, прилади чи апарати класифікуються з відповідними укомплектованими чи готовими виробами (наприклад, фотокамера або мікроскоп, подані без їх оптичних елементів, або лічильник електроенергії без підсумовуючого пристрою).

  (III) Частини та приладдя (Примітка 2 до групи)

  За умови додержання положень Примітки 1 до цієї групи, частини та приладдя, ідентифіковані як придатні для використання винятково або переважно з машинами, пристроями, приладами чи апаратами цієї групи, класифікуються з цими машинами, приладдям і т.п.

  Це загальне правило не поширюється, проте, на:

  (1)  Частини та приладдя, які є виробами, включеними до будь-якої конкретної товарної позиції цієї групи або груп 84, 87 або 91 (крім залишкової товарної позиції 8487, 8548 або 9033. Наприклад, вакуумний насос до електронного мікроскопа залишається насосом товарної позиції 8414; трансформатори, електромагніти, конденсатори, резистори, реле, лампи чи електронні лампи і т.п. залишаються виробами групи 85; оптичні елементи товарної позиції 9001 або 9002 залишаються в зазначених товарних позиціях незалежно від того, в яких приладах або апаратах вони мають бути встановлені; годинниковий механізм завжди включається до групи 91; фотографічна камера включається до товарної позиції 9006, навіть якщо вона відноситься до типу, призначеного для використання з іншим приладом (мікроскопом, стробоскопом і т.п.).

  (2)  Частини та приладдя, призначені для використання з декількома категоріями машин, пристроїв, приладів або апаратів, які включаються до різних товарних позицій цієї групи, включаються до товарної позиції 9033, якщо лише не є повністю укомплектованими приладами і т.п., описаними в іншій товарній позиції (див. пункт (1) вище).

  (IV) Багатофункціональні або комбіновані машини, пристрої і т.п.; функціональні вузли (Примітка 3 до групи)

  У примітці 3 вказується, що положення Приміток 3 і 4 до Розділу XVI поширюються також на цю групу (див. пункти (VI) і (VII) Загальних положень до Розділу XVI).

  Як правило, багатофункціональні машини класифікуються у відповідності до основної функції цієї машини.

  Багатофункціональні машини здатні виконувати різні операції.

  У випадку, якщо неможливо визначити основну функцію і якщо, як зазначено в Примітці 3 до Розділу XVI, в контексті не обумовлено інше, слід використовувати Правило 3 (с) Основних правил інтерпретації Класифікації товарів.

  Комбіновані машини або установки, які складаються з двох або більше машин чи пристроїв різного типу, об’єднаних у єдиний агрегат, які послідовно або одночасно виконуюють роздільні (різні) функції, які в цілому доповнюють одна одну, і які описувані в різних товарних позиціях цієї групи, також класифікуються за основною функцією комбінованої машини або установки.

  Вищенаведені умови враховуються у випадку, якщо машини чи установки різного типу, призначені для стикування один з одним для утворення єдиного цілого умонтовані одна в одну або встановлені одна на одну, або встановлені на загальну основу, або змонтовані в загальному корпусі.

  Комплекти машин або установок не повинні розглядатись як призначені для стикування один з однм для утворення єдиного цілого, крім тих випадків, коли машини або установки спеціально сконструйовані  для постійного стикування одна з одною або кріплення до загальної основи, рами, корпусу і.т.п. Це виключає комплекти, які мають тимчасову природу або які зазвичай не вмонтовані в комбіновану машину, пристрій і т.п.

  Основи, рами або корпуси можуть бути оснащені колесами так, що комбінована машина або установка може переміщатися в процесі використання, за умови, що машина, установка не набувають відмітних ознак виробу (наприклад, транспортного засобу), більш конкретно охопленою окремою товарною позицією Класифікації.

  Підлоги, бетонні основи, стіни, перегородки, стелі та ін.., навіть спеціально призначені для розміщення машин чи установок, не повинні розглядатись як загальна основа, яка з’єднує такі машини чи установки в єдине ціле.

  Положення Примітки 3 до Розділу XVI не слід застосовувати, якщо комбіновані машини чи установки включаються в окрему товарну позицію.

  Таким чином, до цієї групи включаються у якості функціональних вузлів, наприклад, електричні (включаючи електронні) прилади чи пристрої – складові аналогової або цифрової телеметричної системи. Це переважно такі:

  (I) Пристрої на передавальній стороні:

  (i)  первинний датчик (перетворювач, передавач, аналого-цифровий перетворювач і т.п.), який перетворює вимірювану величину, якою б не була її природа, у пропорційний сигнал струму, напруги чи цифровий сигнал;

  (ii) основний блок вимірювального підсилювача, передавача і приймача, що (за потребою) підсилює цей струм, напругу чи цифровий сигнал до рівня, потрібного імпульсному або частотно-модульованому передавачу;

  (iii) імпульсний або частотно-модульований передавач, який передає аналоговий чи цифровий сигнал на іншу станцію.

  (II) Пристрої на приймальній стороні:

  (i)  приймач імпульсних, частотно-модульованих або цифрових сигналів, який перетворює передану інформацію в аналоговий чи цифровий сигнал;

  (ii) вимірювальний підсилювач або перетворювач, який, за потребою, підсилює аналоговий чи цифровий сигнал;

  (iii) індикаторні або записуючі прилади, калібровані в одиницях вихідної величини та обладнані механічним покажчиком або оптоелектронним дисплеєм.

  Телеметричні системи використовуються переважно у нафтових, газових і виробничих трубопроводах, установках для видалення води, газу і стічних вод і системах моніторингу навколишнього середовища.

  Проводові або радіо передавачі і приймачі для телеметричних сигналів залишаються у відповідних товарних позиціях (товарна позиція 8517, 8525 або 8527, залежно від конкретного випадку), якщо лише не об’єднуються в єдиний вузол з приладами та апаратами, згаданими в пунктах (I) і (II) вище, або якщо в цілому не утворюють функціональний вузол щодо Примітки 3 до групи 90; укомплектований вузол включається тоді до цієї групи.

  На додаток до винятків, зазначених у тексті пояснень, до цієї групи не включаються:

  (а) вироби, використовувані в машинах, приладах або для інших технічних цілей з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016), з натуральної чи композиційної шкіри (товарна позиція 4205) або з текстильного матеріалу (товарна позиція 5911);

  (b) частини загального призначення, зазначені у Примітці 2 Розділу XV, з недорогоцінних металів (Розділ XV) та аналогічні вироби з пластмас (група 39);

  (c) підіймальне або вантажно-розвантажувальне устаткування (товарних позицій 8425–8428 та 8486); пристрої для регулювання положення оброблюваних деталей чи інструментів на верстатах чи водоструминних різальних машинах товарної позиції 8466, включаючи ті, що оснащені оптичними елементами для зчитування показів приладів (наприклад, оптичні ділильні головки), крім суто оптичних пристроїв (наприклад, юстувальні телескопи); радіолокаційна, радіонавігаційна апаратура або радіоапаратура для дистанційного керування (товарна позиція 8526);

  (d) космічні апарати, оснащені приладами чи апаратами цієї групи (товарна позиція 8802);

  (e) іграшки, ігри, спортивний інвентар та інші вироби групи 95, та їхні частини і приладдя;

  (f) міри місткості; вони класифікуються відповідно до матеріалу, з якого виготовлені;

  (g) котушки, бобіни або аналогічні носії (класифіковані відповідно до матеріалу, з якого виготовлені, наприклад, у товарній позиції 3923 або в Розділі XV).

  Додаткові загальні положення

  До цієї групи включаються тільки ті штативи, які винятково або переважно призначені для використання з апаратурою цієї групи (див. Загальні положення до цієї групи (ІІІ)).

  Штативи, призначені для використання з камерами цієї групи та камерами товарної позиції 8525 класифікуються у відповідності до матеріалу, з якого вони виготовлені.

  Частини штативів цієї групи класифікуються у відповідності до матеріалу, з якого вони виготовлені. 

  9001

  Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; інші кабелi волоконно-оптичнi, крiм кабелiв товарної позицiї 8544; листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзеркала та інші оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм таких елементів з оптично необробленого скла:

  9001 10

  – волокна оптичнi, джгути та кабелi волоконно-оптичнi:

  9001 10 10 00

  – – кабелі для передачi зображення

  9001 10 90

  – – iншi:

  9001 10 90 10

  – – – волокна оптичні діаметром не менш як 100 мкм

  9001 10 90 90

  – – – інші

  9001 20 00 00

  – листи або пластини з поляризаційного матеріалу

  9001 30 00 00

  – лiнзи контактнi

  9001 40

  – лiнзи склянi для окулярiв:

  9001 40 20 00

  – – що не коригують зiр

   

  – – що коригують зiр:

   

  – – – обробленi з обох бокiв:

  9001 40 41 00

  – – – – однофокуснi

  9001 40 49 00

  – – – – iншi

  9001 40 80 00

  – – – iншi

  9001 50

  – лiнзи з iнших матерiалiв для окулярiв:

  9001 50 20 00

  – – що не коригують зiр

   

  – – що коригують зiр:

   

  – – – обробленi з обох боків:

  9001 50 41 00

  – – – – однофокуснi

  9001 50 49 00

  – – – – iншi

  9001 50 80 00

  – – – iншi

  9001 90 00

  – iншi:

  9001 90 00 10

  – – для цивільної авіації

  9001 90 00 90

  – – інші

  До цієї товарної позиції включаються:

  (А) Оптичні волокна і волоконно-оптичні джгути, а також волоконно-оптичні кабелі, крім кабелів товарної позиції 8544.

  Оптичні волокна складаються з концентричних шарів скла чи пластмаси з різними показниками заломлення. Ті, які витягнуті зі скла, мають дуже тонке покриття з пластмаси, невидиме неозброєним оком, що робить волокна менш підданими зламу. Оптичні волокна зазвичай постачаються в котушках і можуть мати декілька кілометрів у довжину. Вони використовуються для виготовлення волоконно-оптичних джгутів і волоконно-оптичних кабелів.

  Волоконно-оптичні джгути можуть бути твердими, і в цьому випадку волокна з’єднуються обв’язкою по всій їх довжині, або вони можуть бути гнучкими, і в цьому випадку зв’язуються лише на кінцях. Якщо вони зв’язані в когерентний пучок, то використовуються для передачі зображення, але якщо вони зв’язані в некогерентний пучок, то придатні лише для передачі світлового потоку для освітлення.

  Волоконно-оптичні кабелі цієї товарної позиції (які можуть бути обладнані роз’ємами) складаються з оболонки, що містить один або декілька волоконно-оптичних джгутів, волокна яких не мають індивідуальних оболонок.

  Волоконно-оптичні джгути та кабелі використовуються переважно в оптичних апаратах, особливо в ендоскопах товарної позиції 9018.

  (B) Поляризаційний матеріал у листах або пластинах, що складається зі спеціально оброблених пластмасових листів або пластин або з листів або пластин, в яких шар “активної” пластмаси має з одного або по обидва боки підкладку з іншої пластмаси чи скла. Цей лист або пластину з даного матеріалу обрізують за потрібною формою для виготовлення поляризаційних елементів, описаних у пункті (6) нижче.

  (C) Оптичні елементи зі скла, оптично оброблені, не встановлені постійно (неоправлені). Щоб відрізнити оптичні елементи зі скла цієї товарної позиції від тих, які входять до групи 70, потрібно визначити, були вони оптично оброблені чи не були.

  Оптичне оброблення скла зазвичай виконується в два етапи, а саме: виготовлення поверхонь необхідної форми (тобто необхідної кривизни, під правильним кутом і т.п.) і полірування цих поверхонь. Це оброблення складається зі шліфування поверхонь за допомогою абразивів, спочатку грубих, потім поступово тонших, при цьому послідовними операціями є чорнове оброблення, виправлення, чистове оброблення і полірування. Нарешті, у лінз, які повинні мати точний діаметр, підганяються краї; цей процес відомий як операція центрування та обробка краю. До цієї товарної позиції включаються лише оптичні елементи, в яких уся їх поверхня або її частина були відполіровані для створення необхідних оптичних властивостей. До неї включаються, отже, елементи з обробленим краєм, які були відполіровані, як описано вище, а також елементи, що були відполіровані після відливання. До цієї товарної позиції не включаються невідполіровані елементи, що пройшли лише один або декілька процесів з тих, які передують поліруванню. Такі елементи включаються до групи 70.

  (D) Оптичні елементи з будь-якого матеріалу, крім скла, оброблені оптично чи ні, не встановлені постійно (неоправлені) (наприклад, елементи з кварцу (крім плавленого кварцу), флюориту (плавикового шпату), пластмаси чи металу; оптичні елементи у вигляді штучно вирощених кристалів оксиду магнію або галогенідів, лужних чи лужноземельних металів).

  Оптичні елементи виготовлені таким чином, що вони виробляють потрібний оптичний ефект. Оптичний елемент виконує більш ніж просте забезпечення наскрізного проходження світла (видимого, ультрафіолетового або інфрачервоного), в значній мірі світловий потік видозмінюється будь-яким чином, наприклад, відбивається, послаблюється, фільтрується, заломлюється, колімується і т.п.

  Оптичні елементи з тимчасовою арматурою, передбаченою винятково для захисту під час перевезення, вважаються неоправленими.

  За умови додержання наведених вище положень щодо оптичних елементів зі скла, до цієї товарної позиції включаються:

  (1) Призми та лінзи (включаючи складані призми і лінзи, складені за допомогою клею) з обробленими чи необробленими краями.

  (2) Пластини і диски з плоскими або плоскопаралельними гранями (наприклад, контрольні площини чи інтерферометри для контролю плоскості поверхні).

  (3) Очні лінзи. Ці лінзи можуть бути асферичними, сферичними, сферо-циліндричними, уніфокальними, біфокальними чи мультифокальними. До них відносяться також контактні лінзи.

  (4) Дзеркала, які є складовими компонентами оптичних елементів. Вони використовуються, наприклад, у телескопах, проекторах, мікроскопах, медичних, стоматологічних чи хірургічних інструментах та іноді в транспортних засобах як дзеркала заднього огляду.

  (5) Кольорові фільтри (наприклад, для фотокамер).

  (6) Поляризаційні елементи (до мікроскопів або інших наукових приладів; до сонцезахисних окулярів; до окулярів, призначених для перегляду тривимірних (об’ємних) кінофільмів і т.п.).

  (7) Дифракційні ґрати. Це можуть бути:

  (а) добре поліроване скло, на якому нарізані паралельні лінії близько один до одного з регулярними інтервалами (наприклад, 100 ліній на міліметр);

  (b) ґратки типу “репліка”, що складаються з тонкої плівки пластмаси або желатину на підкладці, такій, як скляна пластина. Ця тонка плівка містить відбиток ліній вихідної розграфленої ґратки.

  Ці ґратки використовуються так само, як призми для дослідження спектрів.

  (8) Інтерференційні фільтри. Вони складаються з поперемінно розташованих дуже тонких плівок, наприклад, із фториду магнію і срібла, поміщених між двома скляними пластинами чи між двома скляними призмами з кутом 45° кожна (які утворюють разом куб). Вони використовуються як кольорові фільтри або для розкладання світлового променя на дві компоненти.

  (9) Растри для растрового або аналогічного друку, зазвичай круглі чи прямокутні (включаючи квадратні), з ретельно відполірованого скла (оригінальні растри для глибокого друку чи для фотомеханічного способу виготовлення друкарської форми), які складаються з:

  (i) двох скляних пластин з витравленими в них дуже тонкими паралельними лініями, зробленими непрозорими за допомогою спеціального лаку, які потім притискаються одна до одної так, що ці лінії виявляються точно під прямим кутом; або

  (ii) однієї скляної пластини, на якій витравлені і зроблені непрозорими за допомогою спеціального лаку невеликі, зазвичай квадратні заглибини.

  Деякі з оптичних елементів, перерахованих вище (лінзи, призми і т.п.), можуть бути пофарбовані чи покриті антивідбивальною плівкою з кріоліту, фториду кальцію або магнію і т.п. Це не впливає на їх включення до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) штучно вирощені кристали, що не є оптичними елементами (зазвичай товарна позиція 3824);

  (b) дзеркала товарної позиції 7009, тобто скляні дзеркала, не оброблені оптично. Плоскі чи навіть скривлені дзеркала (наприклад, дзеркала для гоління і дзеркала для компактних пудрениць) включаються, отже, до товарної позиції 7009;

  (c) оптичні елементи зі скла товарної позиції 7014, тобто елементи, не оброблені оптично (зазвичай литі) (див. пояснення до товарної позиції 7014);

  (d) скло товарної позиції 7015, не оброблене оптично (наприклад, заготовки для контактних лінз або для лінз коригувальних зір окулярів, для захисних окулярів, для захисту кругових шкал вимірювальних приладів і т.п.);

  (e) дзеркала, які не є складовими оптичних елементів, з дорогоцінного металу (група 71) або з недорогоцінного металу (товарна позиція 8306).

  (f) з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів (товарна позиція 8536);

  (g) кабелі волоконно-оптичні, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками (товарна позиція 8544).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 9001:

  Ця товарна позиція включає вироби, використовувані як у видимій, так і в невидимій частинах спектру (інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання).

  Проте товарна позиція не включає електронні “оптичні” елементи, наприклад, електростатичні лінзи, електромагнітні лінзи і так звані польові лінзи (зазвичай група 85).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  9001 10 10 і 9001 10 90

  До цих товарних категорій не включаються роз’єми і адаптери для підключення волокон оптичних, джгутів волоконнооптичних і кабелів волоконнооптичних.

  Див. також  пояснення до товарної категорії 8536 70 00.

  9001 20 00

  Ця товарна категорія включає фольгу з поляризаційного матеріалу у рулонах, наприклад для використання у виробництві LCD модулів.

  9001 90 00

  Ця товарна категорія включає:

  1. 1. рубіни та інші оптичні елементи для лазерів;
  2. 2. лінзи Френеля з пластмас, призначені для використання, наприклад, після оснащення оправою, як посилювальні екрани для телевізійних приймачів.

  Пояснення до товарної позиції 9002: 

  9002

  Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементів, з оптично необробленого скла:

   

  – об’єктиви:

  9002 11 00 00

  – – для камер, проекторiв або фотозбільшувачів чи фотозменшувачів

  9002 19 00 00

  – – iншi

  9002 20 00 00

  – фiльтри

  9002 90 00

  – iншi:

  9002 90 00 10

  – – для цивільної авіації

  9002 90 00 90

  – – інші

  Крім очних лінз (які в оправі є окулярами, лорнетами чи аналогічними оптичними приладами товарної позиції 9004), до цієї товарної позиції включаються вироби, зазначені в пунктах (B), (C) and (D) Пояснень до товарної позиції 9001, якщо вони мають постійне оснащення (а саме: встановлені в держак або оправу і т.п.), придатне для установлення в апарат або прилад. Вироби цієї товарної позиції призначені переважно для об’єднання з іншими частинами в процесі створення конкретного приладу або частини приладу. До цієї товарної позиції не включаються оптичні елементи в арматурі, що є самі по собі окремими приладдям, наприклад, ручні лупи (товарна позиція 9013) і дзеркала для медичних або стоматологічних цілей (товарна позиція 9018).

  За умови додержання наведених вище положень, до цієї товарної позиції включаються:

  (1) Об’єктиви, насадкові лінзи, кольорові фільтри, видошукачі і т.п. до фотографічних чи кінематографічних камер або до проекторів.

  (2) Поляризаційні фільтри до мікроскопів або поляриметрів.

  (3) Окуляри та об’єктиви (включаючи поляризаційні) до астрономічних приладів, біноклів або лінзових телескопів, мікроскопів і т.п.

  (4) Призми в арматурі до приладів або апаратів для фізичного чи хімічного аналізу (поляриметрів і т.п.).

  (5) Дзеркала в арматурі до телескопів, проекторів, мікроскопів, медичних або хірургічних інструментів і т.п.

  (6) Оптичні елементи (лінзи та призми) до маяків або бакенів, установлені на панелях або барабанах.

  (7) Лінзи в арматурі, чітко ідентифіковані як устаткування для оптичних стендів.

  (8) Растри для растрового або аналогічного друку в арматурі.

  Об’єктив в оптичному приладі – це система лінз, яка, будучи спрямована на об’єкт, дає зображення останнього. Це може бути одна лінза, але зазвичай це група лінз в одній оправі.

  Окуляри – це оптичні системи (розташовувані біля очей), крізь які спостерігається збільшене зображення.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) оптичні елементи з тимчасовою оправою, призначеною винятково для захисту під час транспортування (товарна позиція 9001);

  (b) скляні дзеркала в оправах, оптично оброблені, які непридатні для установлення в прилади чи апарати (наприклад, деякі дзеркала заднього огляду, дзеркала для огляду димарів і стоків і спеціальні дзеркала для спостережень в аеродинамічній трубі) (товарна позиція 9013);

  (c) набори лінз, поміщені в ящики та призначені для установлення в спеціальні оправи для перевірки зору (використовуються окулістами) (товарна позиція 9018).

  Пояснення до товарної позиції 9003: 

  9003

  Оправи та арматура для окулярiв, захисних окулярів або аналогічних оптичних виробiв та їх частини:

   

  – оправи та арматура:

  9003 11 00 00

  – – пластмасовi

  9003 19 00 00

  – – з iнших матерiалiв

  9003 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включаються оправи та арматура, і їх частини, до окулярів або інших виробів товарної позиції 9004 (див. пояснення до товарної позиції 9004). Вони виготовлені зазвичай з недорогоцінного металу, дорогоцінного металу, металу, плакованого дорогоцінним металом, пластмаси, панцира черепахи чи перламутру. Вони можуть бути також зі шкіри, гуми чи тканини, наприклад, оправи до захисних окулярів.

  До частин оправ відносяться дужки окулярів і стержні дужок, петлі чи шарніри, ободки, перемички, переніс¢я, пружинні пристрої до пенсне, ручки до лорнетів і т.п.

  Гвинти, ланцюжки (без сполучних пристроїв) і пружини з недорогоцінного металу не розглядаються як частини оправи, а включаються до відповідних товарних позицій (див. Примітку 1 (f) до цієї групи).

  До цієї товарної позиції не включаються також арматура та її частини для виробів, що іноді називають “окулярами”, але які не входять до товарної позиції 9004, наприклад, спеціальні окуляри, використовувані окулістами для дослідження очей (товарна позиція 9018).

  Пояснення до товарної позиції 9004: 

  9004

  Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальнi, захиснi або iншi:

  9004 10

  – окуляри сонцезахиснi:

  9004 10 10 00

  – – з оптичними лiнзами

   

  – – iншi:

  9004 10 91 00

  – – – з лiнзами з пластмас

  9004 10 99 00

  – – – iншi

  9004 90

  – iншi:

  9004 90 10 00

  – – з лiнзами з пластмас

  9004 90 90 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються вироби (зазвичай з оправою або держаком з лінзами або щитками з скла чи іншого матеріалу) для використання перед очима, зазвичай призначені або для виправлення певних дефектів зору, або для захисту очей від пилу, диму, газу і т.п. чи сліпучої дії сильного світла; до неї включаються також окуляри для перегляду стереоскопічних (тривимірних) зображень.

  Окуляри, пенсне, лорнети, моноклі і т.п., використовувані для виправлення зору, зазвичай мають оптично оброблені лінзи.

  Захисні окуляри та сонцезахисні окуляри зазвичай складаються з плоских або скривлених дисків, виготовлених зі звичайного скла (обробленого чи не обробленого або оптично відтіненого), з безосколкового скла, із пластмаси (поліметилметакрилат, полістирол і т.п.), зі слюди чи з металу (дротова тканина або пластини з прорізами). До цих виробів відносяться сонцезахисні окуляри, окуляри, які використовуються в альпінізмі чи зимових видах спорту, захисні окуляри для льотчиків, автомобілістів, мотоциклістів, хіміків, зварників, ливарів, формувальників, операторів піскоструминних апаратів, електриків, шляховиків, осіб, які працюють у кар’єрах, і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються також захисні окуляри для використання під водою; знімні окуляри (наприклад, сонцезахисні окуляри) для установлення на інші окуляри (зазвичай коригувальні), використовувані або як захисні фільтри, або, у деяких випадках, як додаткові коригувальні лінзи; поляризаційні окуляри, оснащені лінзами з пластмаси, для перегляду тривимірних фільмів (з картонною оправою або іншою).

  Частини

  Оправи та арматура, і їх частини, для окулярів або аналогічних виробів включаються до товарної позиції 9003. Окуляри зі скла включаються до товарної позиції 7015, якщо вони оптично не оброблені, або до товарної позиції 9001, якщо вони оптично оброблені; окуляри з матеріалів, крім скла, включаються до товарної позиції 9001, якщо вони утворюють оптичні елементи; у противному разі вони включаються до цієї товарної позиції.

  Оскільки до цієї товарної позиції включаються лише ті окуляри і т.п., що призначені для захисту очей, до неї не включаються вироби, призначені для закриття або захисту більшої частини обличчя (наприклад, маски для зварників; щитки чи темні щитки для мотоциклістів; лицьові маски для підводного плавання).

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) контактні лінзи товарної позиції 9001;

  (b) театральні біноклі або біноклі для скачок та аналогічні вироби, виготовлені з окулярною арматурою (товарна позиція 9005);

  (c) іграшкові окуляри (товарна позиція 9503);

  (d) карнавальні вироби (товарна позиція 9505).

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  9004

  Шнури, цепи та аналогічні вироби (наприклад, “шнури для окулярів” або “ланцюжки для окулярів”) для виробів даної товарної позиції з петлями на кінцях або без них не відносяться до частин та аксесуарів, так як вони не являються вагомими компонентами та не добавляють та покращують функціональність даних виробів. Таким чином, вони класифікуються у відповідності до матеріалу виготовлення (наприклад, товарні позиції 5609, 6703, 7117 або 7616).

  Пояснення до товарної позиції 9005: 

  9005

  Бiноклi, монокуляри та інші оптичні труби та їх арматура; інші астрономічні прилади та опори для них, за винятком радіоастрономічних приладів:

  9005 10 00 00

  – бiноклi

  9005 80 00 00

  – iншi прилади

  9005 90 00 00

  – частини та приладдя (включаючи опори)

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Біноклі, такі як театральні біноклі, біноклі для туризму чи полювання, військові біноклі (включаючи біноклі нічного бачення і деякі перископічні біноклі) та біноклі, зроблені у вигляді окулярів.

  (2) Зорові труби для полювання, туризму, для використання на морі, для стрільбищ, курортів (для спостереження пейзажу чи неба) і т.п. Вони можуть бути цільними (кишенькові чи інші зорові труби) або з висувними пристроями (тубусами) для фокусування; вони можуть бути також призначені для установки на стійці. Деякі зорові труби можуть містити пристрій, що дозволяє користуватися ними лише після опускання монети.

  (3) Астрономічні лінзові телескопи (рефрактори). На відміну від дзеркальних телескопів, що мають як об’єктив дзеркало, лінзові телескопи мають об’єктиви із системи лінз, деякі з яких можуть мати великий діаметр. Вони не обладнані висувним окуляром, який може викликати втрату світла.

  До цієї товарної позиції включаються лінзові телескопи, призначені для візуальних, візуальних і фотографічних або винятково фотографічних спостережень. Якщо вони обладнані фотокамерою, яка складає невід’ємну частину приладу загалом, вони включаються до цієї товарної позиції; проте фотокамера, що не є невід’ємною частиною приладу загалом, включається до товарної позиції 9006.

  (4) Дзеркальні телескопи (рефлектори). Це головні астрономічні прилади загального призначення. Об’єктив, який утворює первинне зображення, складається з вгнутого параболічного дзеркала, яке може мати значний діаметр; відбивальна поверхня, покрита сріблом або алюмінієм.

  Дзеркальні телескопи зазвичай призначені для установлення на стійках, які часто є великими конструкціями зі значним супутнім устаткуванням. Якщо вони обладнані фотокамерою, яка складає невід’ємну частину приладу загалом, вони включаються до цієї товарної позиції; проте фотокамера, яка не є невід’ємною частиною приладу загалом, включається до товарної позиції 9006.

  До цієї товарної позиції включається також дзеркальний телескоп Шмідта, який часто називають камерою Шмідта. Він використовується винятково в астрономії для фотографічних спостережень. У ньому застосовуються сферичне дзеркало і коригувальна пластина, яка розташовується паралельно дзеркалу в центрі його дуги. Зображення реєструється у фокусі на опуклій плівці.

  (5) Астрономічні телескопи, обладнані фотопомножувачами чи електронно-оптичними перетворювачами. У телескопах цього типу енергія падаючого світла використовується для емісії електронів з фотоелектричної поверхні, поміщеної там, де в протилежному випадку був би окуляр. Ці електрони можуть бути помножені та виміряні для того, щоб показати кількість світла, одержаного спочатку телескопом, або можуть бути сфокусовані (наприклад, за допомогою магнітних лінз), щоб утворити зображення на фотографічній пластинці або флуоресцентному екрані.

  (6) Меридіанні прилади, що використовуються для спостереження за видимим проходженням (пов’язаним з обертанням Землі) небесних тіл над лінією меридіану в місці спостереження. Вони складаються з телескопа, установленого на горизонтальній осі схід – захід і здатного рухатися в меридіональній площині.

  (7) Екваторіали. Вони встановлюються на екваторіальній стійці, яка дозволяє телескопу рухатися навколо осі, паралельній осі Землі (полярна вісь), і навколо ще однієї осі, перпендикулярної попередній (вісь магнітного схилення).

  (8) Зеніт-телескопи, які являють собою телескопи, встановлені так, щоб вони могли рухатися навколо горизонтальної і вертикальної осей.

  (9) Альтазимути, чи азимутальні круги. Це телескопи, переміщувані навколо горизонтальної осі, тоді як їх рами переміщаються навколо вертикальної. Ці прилади призначені для вимірювання як висоти, так і азимута. Теодоліти, прилади менших розмірів, побудовані за тим самим принципом, але використовуються для топографічного знімання, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 9015).

  (10) Целостати, що є приладами, призначеними для полегшення астрономічних спостережень, особливо за рахунок відображення цієї частини неба у вертикальний або горизонтальний стаціонарний прилад (телескоп, спектрогеліограф). Вони складаються з двох плоских дзеркал, одне з яких керується годинниковим механізмом і робить повний оберт за 48 годин.

  Геліостати та сидеростати – це особливі види целостатів, використовувані для астрономічних цілей. Деякі прилади, які також називають геліостатами, використовуються для топографічного знімання; вони не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 9015).

  (11) Спектрогеліографи та спектрогеліоскопи, що є приладами, використовуваними для дослідження Сонця. Спектрогеліограф використовується для одержання фотографій Сонця у світлі будь-якої потрібної довжини хвилі. Він складається зі спектроскопа зі щілиною на місці окуляра, так що лише світло необхідної довжини хвилі може пройти крізь неї на фотографічну пластинку. Спектрогеліоскоп працює за тим самим принципом, що і спектрогеліограф, але в ньому використовується щілина, яка швидко коливається, так що Сонце можна спостерігати неозброєним оком. Для одержання того самого результату використовуються і інші методи (наприклад, обертальна скляна призма з фіксованою щілиною).

  (12) Геліометри, що складаються з телескопа, об’єктив якого розділений уздовж діаметра, і дві половини можуть рухатися; вони використовуються для вимірювання кутового діаметру Сонця і кутової відстані між двома небесними тілами.

  (13) Коронографи та аналогічні прилади, використовувані для спостереження за короною Сонця в часові періоди, відмінні від періодів повного сонячного затемнення.

  До цієї товарної позиції включаються також телескопи, і особливо біноклі, в яких використовується інфрачервоне випромінювання і які містять електронно-оптичні перетворювачі для перетворення збільшеного інфрачервоного зображення в зображення, яке може бачити людське око; ці інфрачервоні прилади використовуються вночі, переважно збройними силами. Також включаються телескопи, біноклі і т.п., в яких використовуються підсилювачі світла (також відомі як підсилювачі зображень) для збільшення яскравості зображення, яке нижче порога видимості, до рівня, при якому зображення можна побачити.

  Проте, згідно з Приміткою 4 цієї групи, до цієї товарної позиції не включаються телескопічні приціли для зброї, телескопічні перископи для підводних човнів або танків і зорові труби, установлювані на машинах, пристроях, приладах та апаратах цієї групи (наприклад, зорові труби для установлення на теодолітах, нівелірах та інших приладах для топографічного знімання) або Розділу ХVI (товарна позиція 9013).

  Частини та приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), до цієї товарної позиції включаються також частини та приладдя до виробів цієї товарної позиції. Такими частинами і приладдям є: оправи, корпуси, труби та арматура; нитяні мікрометри, використовувані з екваторіалами для вимірювання діаметрів планет (ці пристрої складаються з градуйованого диска, встановленого на окулярі телескопа і оснащеного двома фіксованими дротиками та одним рухомим); приводи Герріша, використовувані з двигуном для надавання руху астрономічним приладам.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (a) верхні частини конструкцій будинків, використовувані для установлення приладів або полегшення доступу до них (куполи (бані), платформи, пульти керування і т.п.); вони включаються до відповідних товарних позицій (наприклад, до Розділу XV);

  (b) оптичні елементи, такі як дзеркала, лінзи та призми, подані окремо (товарна позиція 9001 або 9002, залежно від конкретного випадку);

  (c) блінк-мікроскопи, використовувані в астрономії для виявлення нових зірок шляхом порівняння фотографій неба (товарна позиція 9011);

  (d) “дверні вічка” або пристрої для спостереження через двері (товарна позиція 9013); 

  (e) прилади, використовувані для визначення наземного положення відносно зірок, наприклад, секстанти (товарна позиція 9014);

  (f) мікрофотометри або мікроденситометри для вивчення спектрограм (товарна позиція 9027);

  (g) астрономічний годинник (група 91).

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  9005

  Ця товарна позиція включає апарати, що використовують інтенсифікатори зображення для нічного бачення.

  Пояснення до товарної позиції 9006: 

  9006

  Фотокамери (крім кінокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп товарної позиції 8539:

  9006 10 00 00

  – фотокамери, що використовуються для підготовки пластин або цилiндрiв для друкування

  9006 30 00 00

  – фотокамери, спецiально призначені для пiдводного або повiтряного знімання, для медичного чи хірургічного обстеження внутрiшнiх органiв; фотоапаратура, яка проводить звірення для судових чи криміналістичних цілей

  9006 40 00 00

  – фотокамери для миттєвого отримання готового знімку

   

  – iнші фотокамери:

  9006 51 00 00

  – – дзеркальнi, для рулонних плiвок завширшки не бiльш як 35 мм

  9006 52 00 00

  – – iншi, для рулонних плiвок завширшки менш як 35 мм

  9006 53

  – – iншi, для рулонних плiвок завширшки 35 мм:

  9006 53 10 00

  – – – портативнi фотокамери

  9006 53 80 00

  – – – iншi

  9006 59 00 00

  – – iншi

   

  – фотоспалахи i лампи-спалахи:

  9006 61 00 00

  – – фотоспалахи розрядні (електронні)

  9006 69 00 00

  – – iншi

   

  – частини і приладдя:

  9006 91 00 00

  – – для фотокамер

  9006 99 00 00

  – – iншi

  (I) Фотокамери (крім кінокамер)

  До цієї групи включаються усі види фотокамер (крім кінокамер), як професійні, так і аматорські, подані або не подані з оптичними елементами (об’єктивами, видошукачами і т.п.). В фотокамерах експозиція нанесеної на плівку, пластину або папір хімічної речовини (наприклад, галоїду срібла) зображенням або світлом з оптичної системи камери викликає хімічні зміни в плівці, пластині або папері. Для отримання видимого зображення потрібна подальша обробка. 

  Існує велика кількість різних типів камер, але стандартний тип складається зазвичай зі світлонепроникної камери, об’єктиву, затвору, діафрагми, місця, куди поміщається фотопластинка чи фотоплівка, і видошукача. Розходження в перерахованих атрибутах фотокамер обумовлюють наявність різних видів фотокамер, таких як:

  (А) Студійні камери; вони є найпростішими.

  (B) Складні камери, як студійні, так і аматорські.

  (C) Дзеркальні камери. У більшості таких камер зображення, одержане за допомогою об’єктива, відбивається від дзеркала у видошукач за допомогою спеціальної призми (дзеркальна камера з одним об’єктивом). В інших апаратах цього виду є другий об’єктив, з якого зображення переноситься на екран, що знаходиться у верхній частині камери (дзеркальні камери з двома об’єктивами).

  (D) Кишенькові камери, в яких зазвичай використовується фотоплівка в касетах; проте у деяких з них використовуються диски.

  Ці камери можуть також містити автоматичну фокусуючу систему, моторний привід для протягання плівки, вбудований імпульсний спалах та рідкокристалічний дисплей, всі ці елементи можуть керуватись мікропроцесором.

  Фотокамери цієї групи включають:

  (1) Стереокамери, оснащені двома однаковими об’єктивами і затвором, який експонує одночасно відразу два зображення.

  (2) Панорамні камери, що дозволяють робити знімки широкої панорами або довгого ланцюжка людей. Камера може повертатися з постійною швидкістю навколо вертикальної осі, при цьому експонування відбувається крізь вертикальну щілину, що пересувається по пластинці чи плівці.

  (3) Реєструвальні камери. Ці камери зазвичай не мають затвора, а плівка безупинно переміщається за об’єктивом. Вони призначаються зазвичай для роботи разом з іншою апаратурою (наприклад, з осцилографами з електронно-променевою трубкою) для реєстрації швидкоплинних процесів.

  (4) Камери з миттєвим одержанням готового знімка (портативні чи стаціонарні), в яких обробка фотоматеріалу відбувається автоматично після його експонування і готовий фотознімок виходить через незначний проміжок часу. Стаціонарні камери, що спрацьовують від монети, жетону або магнітної карти, з миттєвим отриманням готового знімку включаються в дану товарну позицію, а не в товарну позицію 8476.

  (5) Ширококутові камери для знімання дуже широкого поля. У них використовуються спеціальні об’єктиви з широким кутом зору для широкого охоплення. Камери з екстремально широким кутом зйомки повертають об’єктив під час експозиції синхронно з затвором.

  (6) Одноразові камери, також відомі як камери разового використання, які попередньо заряджені плівкою, як правило такою, що не змінюється після використання.

  (7) Павільйонні камери. Вони містять складані міха–гармошки, з’єднані з передньою та задньою панелями, що переміщуються на жорсткій базі. В передній панелі кріпиться об’єктив, змонтований в тримачі, а в задній панелі розміщується плівкотримач. Складані міха-гармошки з’єднують тримач об’єктиву з плівкотримачем та дозволяють їм вільно пересуватися відносно один одного.       

  (8) Повітро- і вологонепроникні камери для підводної фотографії.

  (9) Камери з автоматичним спрацьовуванням затвора (подібні до тих, в яких спрацьовування затвора забезпечується електронним пристроєм), керовані годинниковим механізмом, що забезпечує серію спрацьовувань через рівні інтервали часу. Сюди входять також камери для прихованого фотознімання; вони мають фотоелемент у ланцюзі спрацьовування затвора, а деякі з них мають форму невеликих наручних годинників.

  (10) Аерофотознімаючі камери для виробництва серії послідовних знімків у задані моменти часу, які перекривають певну ділянку земної поверхні. Деякі аерофотознімальні камери мають об’єктиви для виробництва вертикальної і перспективної зйомки. До цієї групи товарів включають камери для аерофотометрії.

  (11) Камери для фотометрії місцевості з двома взаємозалежними камерами, укріпленими на тринозі, для одночасного знімання. Такі камери зазвичай використовуються під час археологічних досліджень, реставрації пам’ятників або у разі дорожніх аварій.

  (12) Камери, що дозволяють проводити звірення, для судових або криміналістичних цілей. Такі камери дозволяють знімати два об’єкти одночасно і порівнювати зображення; вони використовуються для порівняння відбитків пальців, звірення фальшивок і т.п.

  (13) Камери для медичних або хірургічних цілей, наприклад, які вводяться в шлунок для обстеження і діагностики. В дану товарну позицію не включаються відеокамери, що використовуються в цих цілях (товарна позиція 8525).

  (14) Камери для мікрофотознімання.

  (15) Камери для фотокопіювання документів (листи, рахунки, чеки, заявки, інші документи і т.п.), включаючи записувані на мікрофільми, мікрофіші чи інші мікроформи або на світлочутливий папір.

  (16) Лазерний фотографобудівник для отримання за допомогою лазеру прихованих зображеньдрукованих плат” на світлочутливій плівці, головним чином в цифровому форматі (які згодом використовуються при виробництві друкованих плат) з використанням променю лазера. Він складається з клавіатури, екрана (електронно-променевої трубки), растрового процесора зображень та з пристрою для відтворення зображень.

  (17) Камери, використовувані для складання або підготовлення друкарських пластин або циліндрів фотографічним способом. Така апаратура може бути громіздкою і значно відрізнятися від інших типів фотокамер, згаданих вище. Ця група товарів включає:

  (i)  камери вертикальної і горизонтальної дії, триколірні камери і т.п.;

  (ii) камери, що фотографують абзаци складаного тексту, які попередньо виділені вручну або машинним способом;

  (iii) апаратуру для виділення основних кольорів в ілюстраціях (фотографіях, слайдах і т.п.), яка складається переважно з оптичного приладу та електронного калькулятора, призначену для виробництва фотографічним способом відкоректованих негативів, що будуть використовуватися для підготовлення друкарських пластин.

  (іv) лазерний фотографобудівник для отримання за допомогою лазера прихованих зображень  на світлочутливій плівці, головним чином в цифровому форматі (наприклад, кольорові діапозитиви для відтворення цифрового зображення з півтонами) з використанням променя лазера. Для відтворення зображення спочатку вибираються основні кольори (блакитний, червоний, жовтий), потім кожний колір окремо перетвориться в растр за допомогою автоматичної машини для оброблення інформації або процесора растрування  зображення. Процесор може бути вмонтований в фотографобудівник.

  Апаратура для підготовлення друкарських пластин або циліндрів, яка діє на принципі фотокопіювання або термокопіювання, не включається до цієї товарної позиції, а включається до товарної позиції 8443. Збільшувальна або зменшувальна фотографічна апаратура включається до товарної позиції 9008.

  (II) Фотоспалахи і лампи-спалахи

  Сюди включаються фотоспалахи і лампи-спалахи багаторазового та одноразового використання, застосовувані в професійній та аматорській фотографії, у фотолабораторіях і в процесі виробництва фотогравюрних робіт.

  Ці пристрої дають дуже яскраве світло на дуже короткий проміжок часу (спалах) і цим вони відрізняються від фотографічного освітлювального устаткування товарної позиції 9405.

  Фотоспалах може бути одержаний за допомогою електричних або механічних запалювальних пристроїв або за допомогою розрядних ламп (див. пояснення до товарної позиції 8539).

  Сюди включають:

  (1) Окремі лампи-спалахи.

  У них спалах відбувається за рахунок хімічної реакції, збуджуваної електричним струмом. Лампа-спалах може бути використана лише один раз. Вона складається з колби, в яку поміщені активна речовина і запалювальний пристрій (нитка розжарення або електроди).

  Найпоширеніші такі типи ламп-спалахів:

  (i)  наповнені киснем колби з проводом або смужкою, наприклад, з алюмінію, цирконію, сплавів магнію або алюмінію-цирконію;

  (ii) колби, в яких кулька з активною речовиною, що складається з порошку одного чи кількох металів (наприклад, цирконію), змішаного з окисником, прикріплена до обох електродів.

  (2) Кубики-спалахи.

  Являють собою пристрої у формі куба, що містять чотири лампи-спалахи та чотири рефлектори. Кожна з ламп куба підпалюється по черзі електричним або механічним способом шляхом ударного впливу на вибухову речовину.

  (3) Батарейні імпульсні лампи-спалахи.

  Лампи цього виду забезпечуються електричною батареєю і спалахом або кубиком, який підпалюється електричним способом, зазвичай їх робота синхронізована з роботою затвора фотоапарату.

  Апарати, які використовують газорозрядні лампи, складніші. Вони бувають у вигляді одного блоку або включають декілька елементів, серед яких:

  (А) Мережний або працюючий на батареях чи акумуляторах блок живлення; він працює на принципі заряду і розряду конденсатора і зазвичай керується синхронізатором, вмонтованим у фотоапарат і зв’язаним з його затвором. У деяких типах можливе регулювання інтенсивності і тривалості спалаху.

  (B) Газорозрядна лампа зі своєю консоллю та рефлектором.

  (C) Контрольна лампа.

  (D) Гніздо для підключення додаткових імпульсних ламп.

  Портативні джерела живлення без консолей і рефлекторів імпульсних ламп, але з вмістом, крім розрядних елементів, спускового пристрою спалаху і (можливо) допоміжного устаткування для зміни інтенсивності і тривалості імпульсів, включаються до цієї товарної позиції як не повністю укомплектовані апарати, що мають, власне кажучи, характер цілком укомплектованих апаратів.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), до цієї товарної позиції включаються також частини і приладдя до виробів цієї товарної позиції. Такі частини і приладдя включають: корпуси камер; складені міхи-гармошки; триноги; кульові та гніздові штативні головки; затвори і діафрагми; механізми спуску затворів (включаючи спрацьовування із затримкою); касети для пластинок або плівок; кожухи для об’єктивів, спеціальні стійки або кронштейни для судової фотографії, на яких монтують камеру (вони часто мають газорозрядні лампи та регульовані калібровані щогли для зміни висоти камери).

  До цієї товарної позиції не включаються апарати, що складаються з приладу з устаткуванням для реєстрації зображення фотографічними засобами, але, власне кажучи, призначеного для деяких інших цілей, наприклад, телескопа, мікроскопа, спектрографа, стробоскопа. Камера, подана окремо, навіть якщо вона є спеціалізованою частиною іншого приладу (телескопа, мікроскопа, спектрографа, фототеодоліта, стробоскопа і т.п.), включається до цієї товарної позиції, а не як частина цього приладу.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) растри для растрового чи аналогічного друку (товарні позиції 3705, 9001, 9002 і т.п. залежно від конкретного випадку);

  (b) фотокопіювальні чи термокопіювальні машини (товарна позиція 8443);

  (c) цифрові камери (товарна позиція 8525);

  (d) адаптери цифрових камер (товарна позиція 8529);

  (e) електричні імпульсні газорозрядні лампи (товарна позиція 8539);

  (f) фотозбільшувачі та устаткування для проектування зображень зі зменшенням товарної позиції 9008

  (g) електронні дифракційні апарати (товарна позиція 9012);

  (h) фотографічні далекоміри (товарна позиція 9015), експонометри (товарна позиція 9027), призначені чи не призначені для установки в камерах;

  (ij) рентгенівські дифракційні камери (використовувані разом з рентгенівськими апаратами для дослідження кристалів), рентгенографічна апаратура (товарна позиція 9022).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  9006 10 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 9006, частина (І), третій абзац, (17).

  Пояснення до товарної позиції 9007: 

  9007

  Кiнокамери та кiнопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковідтворення або без них:

  9007 10 00

  – кiнокамери:

  9007 10 00 10

  – – для плiвки завширшки менш як 16 мм або для плiвки 2 х 8 мм

  9007 10 00 90

  – – інші

  9007 20 00 00

  – кiнопроектори

   

  – частини і приладдя:

  9007 91 00 00

  – – для кiнокамер

  9007 92 00 00

  – – для кiнопроекторiв

  До цієї товарної позиції включаються:

  (А) Кінокамери (включаючи камери для мікрокінознімання). Вони аналогічні, в принципі, фотокамерам товарної позицій 9006, але містять спеціалізовані засоби, що дозволяють робити ряд знімків у швидкій послідовності.

  (B) Кінокамери для записування як зображення, так і звуку на одній і тій самій плівці.

  (C) Кінопроектори, що є стаціонарними чи портативними апаратами для діаскопічної проекції рухомих зображень зі звуковою доріжкою або без неї на тій самій плівці. Вони мають оптичну систему, яка складається з джерела світла, рефлектора, конденсора і проекційного об’єктива. Проектори мають також механізм, який зазвичай складається з обтюратора для транспортування плівки, який переривчасто протягує плівку за оптичною системою, зазвичай з тією самою швидкістю, з якою знімався фільм, і джерело світла закривається, коли плівка рухається по фільмовому каналу. Джерело світла в кінопроекторах – зазвичай електрична дугова лампа, але в деяких проекторах можуть використовуватися лампи розжарювання. Кінопроектори   можуть оснащуватися пристроєм зворотного перемотування плівки і вентилятором. Деякі проектори можуть оснащуватися двоконтурною системою водяного охолодження.

  До цієї товарної позиції включаються кінопроектори спеціальних типів, наприклад, проектори, які проектують по-різному збільшені зображення на оптично плоску поверхню, дозволяючи проводити наукові дослідження сфотографованих явищ. “Кадри” можна вивчати по одному чи безупинно за різної кількості кадрів у секунду. З іншого боку, пристрої для перегляду в русі, спеціально сконструйовані для редагування фільмів, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 9010).

  Кінопроектори можуть комбінуватися зі звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою, що обладнана зчитувальним пристроєм, що містить фотоелектричну звукову головку та прилад з зарядовим зв’язком. Звукові доріжки більшості комерційних фільмів друкуються в подвійному форматі, тобто в аналоговому та цифровому. Звукові доріжки аналогового формату друкують між кадрами та перфорацією, тоді як звукові доріжки цифрового формату друкують або на краях плівки, ззовні від перфорації, або між отворами перфорації. Деякі комерційні фільми надруковані з аналоговою звуковою доріжкою та цифровою синхронізуючою інформацією тільки на краях плівки, оскільки цифрова звукова доріжка не надрукована на плівці, а записана окремо на компакт-диску. Коли плівка проходить крізь зчитувальний пристрій, фотоелектрична звукова голівка зчитує аналогову звукову доріжку, а прилад з зарядовим зв’язком зчитує цифрову звукову доріжку або в останньому випадку синхронізуючу інформацію для забезпечення синхронізації звуку з компакт-диску та кінофільмом, що проектується. Друкування звукових доріжок в подвійному форматі дає можливість відтворювати звук, якщо одна з звукових доріжок ушкоджена, або апаратура, що відтворює звук, не має можливості зчитувати подвійний формат.

  Інші кінопроектори можуть бути обладнані фотоелектричною або магнітною звуковою головкою, в залежності від процесу, застосовуваного для запису звукової доріжки, або звуковими головками обох типів для змінного використання.    

  До цієї товарної позиції включаються кінокамери і т.п. як для кінопромисловості, так і для використання аматорами. До неї також включаються кінокамери спеціального типу, наприклад, камери, призначені для установлення на літаках (аерокінознімання); водонепроникні камери для підводного знімання; камери і проектори для знімання кольорових, тривимірних (стереоскопічних) чи “панорамних” фільмів.

  Кіноапаратура, подана без оптичних частин, входить до цієї товарної позиції.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), до цієї товарної позиції включаються також частини і приладдя до товарів цієї товарної позиції. До таких частин і приладдя відносяться: корпуси камер, триноги і стійки; кульові та гніздові штативні головки; кожухи (“глушники”), призначені для усунення шуму мотора (крім зроблених з текстильних матеріалів; вони включаються до товарної позиції 5911); ящики для портативних кінопроекторів, призначені для використання як стійки для проекторів; пристрої для очищення стрічки (крім таких пристроїв для лабораторних апаратів; вони включаються до товарної позиції 9010); багатоярусні котушки для перемотування плівки, призначені для подачі плівки в кінопроектор з одночасним перемотуванням плівки з кінопроектору.

  Щодо приладів та апаратів (наприклад, мікроскопів, стробоскопів), обладнаних для записування кінематографічним способом, див. відповідну частину Пояснень до товарної позиції 9006.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) підіймальне устаткування або устаткування для переміщення (наприклад, крани для переміщення знімальної камери) групи 84;

  (b) мікрофони, гучномовці та електричні підсилювачі звукової частоти, крім тих, які подані з будь-яким з приладів цієї товарної позиції та утворюють його невід’ємну частину (товарна позиція 8518);

  (c) звукозаписувальні чи звуковідтворювальні апарати та апарати для записування або відтворення телевізійного зображення і звуку (товарна позиція 8519 або 8521);

  (d) фотоелектричні звукові головки (товарна позиція 8522);

  (e) телевізійні камери (товарна позиція 8525);

  (f) відеопроектори (товарна позиція 8528); 

  (g) апаратура та обладнання для кінематографічних лабораторій, наприклад, склеювальні преси, монтажні столи для обробки плівки і т.п. (товарна позиція 9010);

  (h) іграшкові кінопроектори (товарна позиція 9503).

  Пояснення до товарної позиції 9008: 

  9008

  Проектори зображення, крім кінематографічних; збiльшувальна або зменшувальна фотоапаратура (крім кінематографічної):

  9008 50 00

  – проектори зображень, фотозбільшувачі та обладнання для проекціювання зображень із зменшенням:

  9008 50 00 10

  – – фотоапаратура для збiльшення або зменшення зображень (крім кінематографічної)

  9008 50 00 90

  – – інші

  9008 90 00 00

  – частини і приладдя

  (А) Тоді як апарати попередньої товарної позиції призначені для проектування збільшених рухомих зображень на екран, прилади цієї товарної позиції призначені для проектування нерухомих зображень. Найпоширенішим типом є проекційний ліхтар (чи діаскоп), який використовується для проектування зображення прозорого об’єкту (чорно-білого чи кольорового діапозитиву (слайда) або транспаранта). У ньому використовуються дві лінзи: одна, конденсор, утворює зображення джерела світла на другій лінзі, яка називається проекційним об’єктивом. Чорно-білий чи кольоровий діапозитив міститься між цими лінзами так, що проекційний об’єктив формує зображення діапозитиву на екрані. Використовується потужне джерело, світло з якого концентрується рефлектором. Діапозитиви можна змінювати вручну, напівавтоматично (за допомогою електромагніта чи мотора, керованого оператором) або автоматично (за допомогою таймера).

  Деякі діаскопи (оверхед – проектори для прозорих плівок-транспарантів) мають велике об’єктне поле для проектування рукописних або друкованих текстів на прозорих позитивах.

  Епіскоп – це проектор зображень, призначений для відкидання на екран збільшеного зображення яскраво освітленого непрозорого об’єкта. На поверхню об’єкта спрямовується джерело світла, і пучок світла, відбитий від цієї поверхні, проектується об’єктивом на екран.

  Епідіаскоп – це проектор, що може бути використаний або як діаскоп, або як епіскоп.

  До цієї товарної позиції включаються діапроектори та інші проектори нерухомого зображення, використовувані в школах, лекційних аудиторіях і т.п.; проектори спектра; прилади для проектування рентгенограм; збільшувальні пристрої для зчитування мікрофільмів, мікрофішів та інших мікроформ, які використовують додатково або не використовують для фотокопіювання цих документів; та проекційні апарати, використовувані для підготовлення друкарських форм або циліндрів.

  До цієї товарної позиції включаються також проектори з невеликим екраном, на який проектується збільшене зображення діапозитива.

  (B) До цієї товарної позиції включаються також фотоапаратура для збільшення або зменшення зображень (крім кінематографічної). Вона складається зазвичай з джерела світла, розсіювального світлофільтру чи конденсорної лінзи, тримача для негативів, одного чи декількох об’єктивів з фокусуючим пристроєм (часто автоматичним) і столу для підтримування сенсибілізованого паперу; ці вузли встановлюються на регульованому вертикальному чи горизонтальному штативі.

  Фотоапаратура для збільшення або зменшення типу використовуваних для підготовлення друкарських форм чи циліндрів для друкарської промисловості також включається до цієї товарної позиції.

  Вищезгадані апарати включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, подані вони з оптичними частинами чи без них. Оптичні елементи, подані окремо, не включаються (товарна позиція 9001 або 9002, залежно від конкретного випадку).

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), до цієї товарної позиції включаються також частини і приладдя виробів цієї товарної позиції. Такі частини і приладдя включають корпуси, каркаси і штативи, кадрувальні рамки збільшувачів, пристрої подачі мікрофільмів або мікрофішів.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) растри для растрового чи аналогічного друку (товарні позиції 3705, 9001, 9002 і т.п., залежно від конкретного випадку);

  (b) апаратура для  фотокопіювання мікрофільмів із вмонтованою оптичною системою, яка має невелику оптичну систему з скляним екраном для встановлення у визначеному положенні зображення (товарна позиція 8443);

  (с) апаратура для проектування малюнка маски на сенсибілізовані напівпровідникові матеріали (юстировка за проекційною маскою”) (товарна позиція 8486);

  (d) проектори, проекційні панелі, дисплеї або монітори (товарна позиція 8528);

  (e) кінематографічні збільшувачі та устаткування для проектування зображень зі зменшенням (наприклад, ті, які використовуються для виготовлення копії вихідного фільму на плівці іншого розміру) (товарна позиція 9010); 

  (f) складні оптичні мікроскопи, обладнані засобами проектування зображення (товарна позиція 9011);

  (g) пристрої для переглядання діапозитивів, обладнані однією збільшувальною лінзою, і використовувані для вивчення фотографічних діапозитивів (товарна позиція 9013);

  (h) фотограмметричні апарати для виправлення спотворень (“відновлення”) (товарна позиція 9015);

  (ij) профільні проектори (товарна позиція 9031);

  (k) іграшкові чарівні ліхтарі (товарна позиція 9503).

  [9009]

  Пояснення до товарної позиції 9010: 

  9010

  Апаратура та обладнання для фото- або кiнолабораторiй в іншому місці цієї групи не зазначені; негатоскопи; екрани проекцiйні:

  9010 10 00 00

  – апаратура та обладнання для автоматичного проявлення фотоплiвок (включаючи кіноплівки) або рулонного фотопаперу чи для автоматичного друку проявлених плiвок на рулонний фотопапір

  9010 50 00 00

  – iнша апаратура та обладнання для фото- i кiнолабораторiй; негатоскопи

  9010 60 00 00

  – екрани проекцiйні

  9010 90 00 00

  – частини і приладдя

  (I) Апаратура та обладнання для фотолабораторій (включаючи кінолабораторії) (включаючи апаратуру для проектування або нанесення зображень електричних схем на чутливі поверхні напівпровідникових матеріалів), в іншому місці  даної групи не зазначені або не включені.

  До цієї групи товарів включаються:

  (А) Автоматичні машини для проявлення фотоплівок в рулонах або для друку проявленої фотоплівки на фотопапір в рулонах.

  (B) Спеціальні бачки для проявлення плівок. Вони можуть бути з металу, пластмаси, кераміки і т.п.; вони містять зазвичай такі пристрої як опорні стержні, кошики для виймання плівок з розчину. Деякі проявні бачки використовуються також для промивання, фіксування та обполіскування плівок.

  (C) Спеціальні лотки (з пластмаси, нержавіючої сталі, емальованої листової сталі і т.п.), явно призначені для використання у фотографії, але крім виробів, що можуть бути також використані для інших цілей (наприклад, для універсального використання в лабораторіях або лікарнях).

  (D) Бачки для промивання негативів, включаючи обертові промивні апарати.

  (E) Сушарки, глянсувальники та сушарки-глянсувальники для відбитків (одно-, двосторонні, обертальних типів і т.п.); сушильні машини (з ручним керуванням і т.п.); гумові накочувальні валики; поліровані пластини з корозійностійкої (нержавіючої) сталі і пластини, покриті гальванічним способом хромом, явно призначені для установлення в цих виробах або для окремого використання.

  (F) Копіювальні рамки, включаючи вакуумні копіювальні рамки (з металу або металу і дерева), для контактного друку; друкувальні машини (для професіоналів чи аматорів і т.п.); і освітлювані рамки, без проявного пристрою, для виконання лише експозицій.

  (G) Машини та апарати для різання плівки типу використовуваних у фото- і кінолабораторіях.

  (H) Спеціальні рамки-держаки для ретушування негативів.

  (IJ) Преси для переведення пігментної копії сухим способом для використання у фотографії.

  (K) Спеціалізовані машини та апарати, використовувані в кінолабораторіях, такі як:

  (1) машини для проявлення плівки, автоматичні чи неавтоматичні;

  (2) машини для поздовжнього різання та обрізання плівки (наприклад, для розрізування 35-міліметрової плівки на дві 16-міліметрові плівки);

  (3) копіювальні апарати і кінематографічні збільшувачі та устаткування для проектування зображень зі зменшенням (оптичні принтери);

  (4) машини, що створюють оптичні ефекти;

  (5) блоки регулювання звуку для монтажу і синхронізації звукових фільмів;

  (6) записуючі апарати, які відтворюють на паперовій стрічці “уповільнене” і збільшене зображення звукової доріжки на плівці, для використання під час синхронізації і дублювання;

  (7) машини для чищення плівки; машини для оброблення зношених негативів перед передрукуванням; комбіновані машини для очищення та оброблення; машини для чищення негативів;

  (8) вощильні машини для нанесення тонкого шару воску по обох краях покритої емульсією сторони плівки;

  (9) монтажні столи (склеювальні преси) (з ручним або педальним керуванням і т.п.);

  (10) устаткування для монтажу фільмів. Воно може бути обладнане звуковою головкою і переглядовою головкою. Такі апарати можуть використовуватися, наприклад, для синхронізації зображення зі звуком.

  Окремо подані переглядові головки і пристрої, обладнані звуковими головками, які використовуються разом з фільмоконтрольними пристроями на синхронізаційних столах, також входять до цієї товарної позиції. Проте окремо подані звукові головки до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8522);

  (11) машини для нумерації копій фільмів шляхом перфорування;

  (12) монтажні столи для оброблення фільмів; вони обладнані котушковими пристроями зворотного перемотування. Спеціальні пристрої перемотування фільмів для перемотування негативів (наприклад, після друку); вимірювачі плівки і лічильники метражу для перевірки довжини фільмів (окремо подані лічильні механізми не включаються, див. товарну позицію 9029);

  (13) титрові машини;

  (14) фільмоконтрольні пристрої для монтажу видрукуваної кіноплівки. Ці пристрої можуть комбінуватися зі звукозаписувальною чи звуковідтворювальною апаратурою.

  (L) Переглядові пристрої для нерухомих зображень, використовувані для перегляду фотографічних негативів у фотографічних лабораторіях.

  (M) Спеціалізоване устаткування, використовуване в репродукційних роботах (які не є фотокопіювальними апаратами товарної позиції 8443), наприклад, апарати для спеціального проявлення сенсибілізованого паперу парами аміаку.

  (II) Негатоскопи

  Негатоскопи використовуються переважно для вивчення медичних рентгенограм або рентгенівських фотографій. Вони можуть бути дуже різних типів у діапазоні від настінних світлових боксів до автоматичних пристроїв для перегляду рентгенограм з подачею з касети.

  (III) Екрани проекційні

  Ці екрани використовуються в кінотеатрах, школах, лекційних аудиторіях і т.п. До них відносяться екрани проекційні для тривимірної демонстрації; також портативні екрани, скручені та упаковані в футляр або в ящиках, для установлення на триногах, на столах або для підвішування зі стелі.

  Їх часто виготовляють з тканини, покритої білою чи сріблястою фарбою або скляними гранулами (мікросферами), чи з листів пластмаси; ці тканини чи листи зазвичай перфоруються. Проте для включення до цієї товарної позиції вони повинні бути ясно ідентифікованими (наприклад, за допомогою облямівки чи ободків, петельок для підвіски).

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини і приладдя, ідентифіковані як призначені для використання винятково або переважно з апаратами та обладнанням цієї товарної позиції, також включаються до неї.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) обладнання фотографічних студій (включаючи кіностудії), таке як освітлювальна апаратура, відбивачі, підсвічування, електроосвітлювальні лампи та трубки усіх видів, устаткування для створення звукових ефектів, мікрофонні “журавлі”, декорації і т.п.; вони включаються до відповідних товарних позицій;

  (b) растри для растрового чи аналогічного друку (товарні позиції 3705, 9001, 9002 і т.п., залежно від конкретного випадку);

  (c) різальні машини всіх типів для паперу і картону (товарна позиція 8441);

  (d) апаратура для проектування або нанесення малюнка маски на сенсибілізовані напівпровідникові матеріали (товарна позиція 8486);

  (e) гучномовці, мікрофони та електричні підсилювачі звукової частоти, крім поданих з будь-яким з приладів цієї товарної позиції і які є його невід’ємною частиною (товарна позиція 8518);

  (f) камери для записування документів на мікрофільми, мікрофіші чи інші мікроформи (товарна позиція 9006);

  (g) рентгенівські флуоресцентні та підсилювальні екрани (товарна позиція 9022);

  (h) диски та лінійки для розрахунку експозиції (товарна позиція 9017); експонометри, фотометри, денситометри, вимірювачі колірної температури (товарна позиція 9027);

  (ij) штемпелі для нумерації відбитків, призначені для ручної роботи (товарна позиція 9611).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  9010 50 00

  Ця товарна категорія включає апаратуру для виготовлення плат з друкованими схемами, яка робить копії фотографічних негативів схемних зображень друкованих схем шляхом їх експонування на панелі з ізолювального матеріалу, з яких виготовляються плати з друкованими схемами. Апаратура складається, в основному, з камери для експонування, оснащеної ультрафіолетовими лампами, в яку поміщуються фотографічний негатив і панель з ізолювального матеріалу і в якій під вакуумом панель піддається експонуванню у контакті з негативом.

  Пояснення до товарної позиції 9011: 

  9011

  Мiкроскопи оптичнi складнi, включаючи мiкроскопи для мiкро-фотографування, для мiкрокiнознімання або мiкропроекцiювання:

  9011 10

  – мiкроскопи стереоскопiчнi:

  9011 10 10 00

  – – що споряджені обладнанням, яке спеціально призначене для маніпулюванн і переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів

  9011 10 90 00

  – – інші

  9011 20

  – інші мiкроскопи для мiкрофотографування, для мiкрокiнознімання або мiкропроекцiювання:

  9011 20 10 00

  – – мікроскопи мікрофотографічні, споряджені обладнанням, яке спеціально призначене для маніпулювання і переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів

  9011 20 90 00

  – – інші

  9011 80 00 00

  – iншi мiкроскопи

  9011 90

  – частини і приладдя:

  9011 90 10 00

  – – до апаратури товарної підкатегорії 9011 10 10 00 або 9011 20 10 00

  9011 90 90 00

  – – інші

  Тоді як збільшувачі товарної позиції 9013 мають лише одну ступінь збільшення відносно малої потужності, складний оптичний мікроскоп цієї товарної позиції має другу ступінь збільшення для спостереження вже збільшеного зображення об’єкту.

  Складний оптичний мікроскоп зазвичай містить:

  (I) Оптичну систему, що складається, власне кажучи, з об’єктива, призначеного для одержання збільшеного зображення об’єкта, та окуляра, що додатково збільшує спостережуване зображення. Ця оптична система містить також зазвичай засоби для освітлення об’єкта знизу (за допомогою дзеркала, освітлюваного зовнішнім або вхідним в комплект джерелом світла) і набір конденсорних лінз, які спрямовують промінь світла з дзеркала на об’єкт.

  (II) Предметний столик для досліджуваного зразка, одну чи дві трубки-держаки окуляра (відповідно до того, належить мікроскоп монокулярному чи бінокулярному типу) і держак об’єктива (зазвичай обертовий).

  Усе це закріплено на штативі, до якого можуть бути прикріплені ручки чи кронштейни та різні регулювальні приладдя.

  До цієї товарної позиції входять мікроскопи, використовувані аматорами, викладачами і т.п., та мікроскопи, призначені для промислового застосування або для дослідницьких лабораторій; вони залишаються в цій товарній позиції незалежно від того, подані вони зі своїми оптичними елементами (об’єктивами, окулярами, дзеркалами і т.п.) чи без них. До цієї товарної позиції включаються універсальні мікроскопи; поляризаційні мікроскопи; металургійні мікроскопи; стереоскопічні мікроскопи; фазоконтрастні та інтерференційні мікроскопи; дзеркальні мікроскопи, мікроскопи з приладдям для креслення; спеціальні мікроскопи для огляду каменів у годинникових механізмах; мікроскопи з підігрівальними чи охолоджуваними предметними столиками.

  До мікроскопів спеціального призначення відносяться:

  (1) Трихіноскопи – тип проекційного мікроскопа, використовуваного для дослідження свинини з підозрою на гострицю – збудника трихінельозу.

  (2) Мікроскопи для вимірювальних або контрольних операцій у деяких виробничих процесах; вони можуть бути традиційних типів або спеціальними моделями, призначеними для установлення на обладнання. До них відносяться компараторні мікроскопи (для порівняння поверхневої обробки прецизійних (високоточних) виробів з обробкою еталонного виробу); мікроскопи для зчитування координат (для визначення положення деталей годинників); мікроскопи для слюсарів-інструментальників або інші вимірювальні мікроскопи (для перевірки різьби, профілів, модульних фрез або профілів різальних інструментів і т.п.); невеликі портативні мікроскопи для установлення безпосередньо на підлягаючий вивченню об’єкт (для випробування на твердість за Брінелем, для друкарських шрифтів, друкарських кліше і т.п.); мікроскопи для центрування (установлювані на шпинделі металорізальних верстатів замість різця для установлення заготовки в правильне положення перед обробленням), і т.п.

  Деякі з останніх згаданих приладів (наприклад, прилади для контролю профілю оброблюваних деталей) можуть бути обладнані проекційними пристроями, що зазвичай мають вигляд невеликого круглого екрана, установленого над мікроскопом.

  (3) Лабораторні вимірювальні мікроскопи, наприклад, для вимірювання відстаней між лініями в спектрограмах.

  (4) Хірургічні мікроскопи для застосування хірургами при операціях на дуже невеликій ділянці тіла. Джерела світла для них забезпечують незалежні шляхи для світлових променів, які створюють трьохвимірне зображення.

  До цієї товарної позиції також включаються:

  (А) Мікроскопи для мікрофотознімання і мікроскопи для мікрокінознімання. На додаток до візуального спостереження зразків, ці мікроскопи дозволяють виконувати фотографічну реєстрацію збільшених зображень. Вони можуть складатися як з мікроскопа, що постійно містить фото- чи кінокамеру (зазвичай спеціально сконструйовану для цієї цілі), так і зі звичайного мікроскопа, до якого за допомогою простих пристроїв може бути тимчасово прикріплена фото- чи кінокамера.

  Окремо подані фото- чи кінокамери для мікрофотознімання чи мікрокінознімання до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 9006 або 9007 відповідно).

  (B) Мікроскопи для мікропроектування зі складним збільшенням. Використовуються для горизонтального чи вертикального проектування зображень, збільшених мікроскопом, які містяться в апараті. Вони обладнані спеціальними мікроскопами, що дозволяють швидко змінювати фокусування, і використовуються в навчальних, наукових і медичних демонстраційних залах, технічних лабораторіях і т.п.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини і приладдя, ідентифіковані як призначені винятково або переважно для використання з мікроскопами, також включаються до цієї товарної позиції. До них відносяться:

  стійки (кронштейни, основи і т.п.); трубки-держаки окулярів і обертові трубки-держаки об’єктивів (з лінзами або без них); предметні столики для зразків (включаючи столики з нагріванням або охолодженням); напрямники для зразків; оптичні пристрої, які дозволяють замалювати зображення; важелі регулювання діафрагми і т.п.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) предметні чи покривні скла для зразків (товарна позиція 7017);

  (b) офтальмологічні мікроскопи бінокулярного типу (товарна позиція 9018);

  (c) підготовлені діапозитиви для вивчення під мікроскопом (товарна позиція 9023);

  (d) мікротоми; рефрактометри (товарна позиція 9027);

  (e) профільні проектори та інші апарати з оптичними пристроями для контролю механічних деталей, які не є мікроскопами чи мікропроекційними апаратами, наприклад, оптичні компаратори, вимірювальні столи і т.п. (товарна позиція 9031).

  Пояснення до товарної позиції 9012: 

  9012

  Мiкроскопи, крім оптичних; апарати дифракційні:

  9012 10

  – мiкроскопи, крім оптичних, та апарати дифракційні:

  9012 10 10 00

  – – електронні мікроскопи, споряджені обладнанням, яке спеціально призначене для маніпулювання і переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів

  9012 10 90 00

  – – інші

  9012 90

  – частини і приладдя:

  9012 90 10 00

  – – до апаратури товарної підкатегорії 9012 10 10 00

  9012 90 90 00

  – – інші

  До цієї товарної позиції включаються:

  (А) Електронні мікроскопи, які відрізняються від оптичних мікроскопів тим, що в них використовується пучок електронів замість світлових променів.

  Електронний мікроскоп звичайного типу – це пристрій, який складається з таких пристроїв, поміщених у загальний корпус як єдине ціле:

  (1) Пристрій (відомий як електронна гармата) для випромінювання і прискорення електронів.

  (2) Система (яка відіграє роль оптичної системи звичайного мікроскопа) з електростатичних або електромагнітних “лінз” (які є, відповідно, електрично зарядженими пластинами чи котушками зі струмом); вони діють як конденсор, об’єктив і проектор. Зазвичай є також ще так звана польова “лінза” між об’єктивом і проектором, яка служить для зміни ступеня збільшення без впливу на масштаби сканованого поля.

  (3) Предметний столик для зразка.

  (4) Вузол вакуумного насосу, що підтримує вакуум в електронній трубці; це іноді незалежні вузли, що підключаються до пристрою.

  (5) Елементи для візуального спостереження на флуоресцентному екрані і для фотографічної реєстрації зображення.

  (6) Стійки та пульти керування з елементами, які керують і регулюють електронний пучок.

  До цієї товарної позиції включаються також сканувальні електронні мікроскопи, в яких дуже тонкий пучок електронів послідовно спрямовується в різні частини зразка. Інформація одержується шляхом вимірювання, наприклад, кількості переданих електронів, кількості вторинних випущених електронів або інтенсивності оптичних променів. Результат може бути потім відтворений на екрані монітора, який може бути включений у мікроскоп.

  Електронні мікроскопи мають широке застосування як в галузі фундаментальної науки (біологічні або медичні дослідження, структура матерії і т.п.), так і в промисловості (дослідження диму, пилу, волокон тканин, колоїдів і т.п.; вивчення структури металів, паперу і т.п.).

  (B) Протонні мікроскопи. Замість електронів у них використовуються протони з довжиною хвилі в 40 разів меншою, ніж електрони. Таким чином одержується, відповідно, більш висока роздільна здатність і це дозволяє одержувати зображення з ще більшим збільшенням.

  Конструкція і робота протонного мікроскопу не відрізняються значно від конструкції і роботи електронного мікроскопа; електронна гармата замінюється протонною гарматою, а як джерело використовується водень.

  (C) Електронні дифракційні апарати. За допомогою пучка електронів, спрямованого на зразок, вони створюють дифракційні картини, які фотографуються. Розміри, орієнтацію та атомну будову кристалів досліджуваного зразка можна обчислити за діаметром, інтенсивністю та контрастністю кілець на картині.

  Цей апарат, використовуваний переважно для дослідження корозії, змащення, каталізу і т.п., не відрізняється, в принципі, від електронного мікроскопа і має ті самі істотні елементи (електронну гармату, електронно-променеву трубку, електромагнітні котушки, тримач зразка і т.п.). Більш того, слід зазначити, що деякі електронні мікроскопи можуть мати дифракційну камеру і, отже, виконувати подвійну функцію (візуальне спостереження та одержання дифракційної картини).

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини і приладдя, придатні для використання винятково або переважно з мікроскопами, крім оптичних мікроскопів або дифракційних апаратів, також включаються до цієї товарної позиції; прикладами є рама і складові її камери та предметний столик для зразка. Проте до цієї товарної позиції не включаються вакуумні насоси (товарна позиція 8414), електроустаткування (батареї, випрямлячі і т.п.) (група 85) та електровимірювальні прилади (вольтметри, міліамперметри і т.п.) (товарна позиція 9030).

  Пояснення до товарної позиції 9013: 

  9013

  Пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше названих в iнших товарних позицiях; лазери, крiм лазерних дiодiв; інші прилади та iнструменти оптичнi в іншому місці цієї групи не зазначені:

  9013 10 00 00

  – прицiли телескопiчнi для зброї; перископи; труби оптичнi, виготовленi як частини для машин, інструментів, приладів або апаратiв цiєї групи або роздiлу XVI

  9013 20 00 00

  – лазери, крiм лазерних дiодiв

  9013 80

  – iншi пристрої, прилади та iнструменти:

   

  – – пристрої на рiдких кристалах:

  9013 80 20 00

  – – – пристрої на рiдких кристалах з активною матрицею

  9013 80 30 00

  – – – iншi

  9013 80 90 00

  – – iншi

  9013 90

  – частини і приладдя:

  9013 90 10 00

  – – для пристроїв на рiдких кристалах (LCD)

  9013 90 90 00

  – – iншi

  Відповідно до Примітки 5 до цієї групи, машини, апарати та оптичні інструменти для вимірювання і контролю не включаються до цієї товарної позиції, а включаються до товарної позиції 9031. Проте відповідно до Примітки 4 до цієї групи, деякі дзеркальні телескопи включаються до цієї товарної позиції, а не до товарної позиції 9005. Більш того, слід зазначити, що оптичні апаратура та пристрої можуть потрапити не лише до товарних позицій 9001–9012, але і до інших товарних позицій цієї групи (особливо до товарної позиції 9015, 9018 або 9027). До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Пристрої на рідких кристалах, які складаються з шару рідкого кристалу, поміщеного між двома листами чи пластинами зі скла чи пластмаси, обладнані або не обладнані електричними з’єднувачами, подані куском або розрізані за спеціальною формою і не утворюють вироби, описані конкретніше в інших товарних позиціях Класифікації товарів.

  (2) Лазери. Вони випромінюють або підсилюють електромагнітне випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 1 нм до 1 мм (ультрафіолетовий, видиме світло та інфрачервоний діапазон спектру) в процесі керованого індукованого випромінювання. Коли середовище, що генерує когерентне оптичне випромінювання (наприклад, кристали, гази, рідини, хімічні продукти), збуджується світлом від електричного джерела чи реакцією з іншого джерела енергії, світлові промені, що виникають всередині генерованого середовища, багаторазово відбиваються і підсилюються таким чином, що з одного кінця, який частково прозорий, випускається когерентний світловий промінь (видимий або невидимий).

  На додаток до генерованого середовища, джерела енергії (системи накачування) і оптичного резонатору (відбиваючої системи), тобто основних елементів, скомбінованих у лазерній головці (можливо, з інтерферометрами Фабрі-Перо, інтерференційними фільтрами і спектроскопами), лазери зазвичай містять також деякі допоміжні компоненти (наприклад, блок живлення, систему охолодження, блок керування і, у випадку газового лазера, систему подачі газу, або, у випадку рідинних лазерів, бак, обладнаний насосом для розчинів барвника). Деякі з цих допоміжних компонентів можуть міститися в тому самому корпусі, що і лазерна головка (компактний лазер), або можуть мати вигляд окремих вузлів, підключених до лазерної головки кабелями і т.п. (лазерна система). В останньому випадку ці вузли включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони подані разом.

  Лазери включаються до цієї товарної позиції не лише в тому випадку, коли вони призначені для включення в машини чи пристрої, але і тоді, коли вони можуть бути використані незалежно як компактні лазери чи лазерні системи для різних цілей, таких як дослідницькі, навчальні чи лабораторні дослідження, наприклад лазерні указки.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються лазери, що пристосовані для виконання зовсім специфічних функцій шляхом додання додаткового устаткування зі спеціальних пристроїв (наприклад, робочих столів, тримачів заготовок, засобів подачі та установки заготовок, засобів спостереження і контролю за ходом роботи і т.п.), і які тому допускають ідентифікацію як верстати, медичні апарати, апаратура керування, вимірювальні апарати і т.п. Машини і пристрої з лазерами також не включаються до цієї товарної позиції. Якщо їх класифікація не визначена, вони повинні класифікуватися з машинами чи приладдям з подібною функцією. Приклади:

  (i)  верстати для оброблення будь-яких матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазера (наприклад, металу, скла, кераміки чи пластмаси) (товарна позиція 8456);

  (ii) машини та апарати для лазерного паяння, паяння тугоплавким припоєм або зварювання, з можливістю різання або без нього (товарна позиція 8515);

  (iii) прилади для вирівнювання (суміщення) труб за допомогою лазерного променя (товарна позиція 9015);

  (iv) лазерні апарати, спеціально використовувані для медичних цілей (наприклад, в офтальмологічних операціях) (товарна позиція 9018).

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини та приладдя для лазерів, наприклад, лазерні трубки, також включаються до цієї товарної позиції. Проте до цієї товарної позиції не включаються електричні імпульсні лампи, використовувані для накачування, такі як ксенонові лампи, йодні лампи, лампи з парами ртуті (товарна позиція 8539), лазерні діоди (товарна позиція 8541) і лазерні кристали (наприклад, рубіни), лазерні дзеркала і лінзи (товарна позиція 9001 або 9002).

  (3) Ручні збільшувальні стекла і лупи (наприклад, кишенькового типу чи для конторських цілей) та лічильники різьби (ці лупи можуть бути обладнані освітлювальною лампочкою або комбіновані з нею; вони включаються в дану товарну позицію, якщо лампочка покращує роботу лупи); бінокулярні збільшувальні окуляри (зазвичай на підставках), які, на відміну від стереоскопічних мікроскопів товарної позиції 9011, обладнані окулярами, але не мають об’єктива.

  (4) “Дверні вічка” для того, щоб дивитися крізь двері; також аналогічні вироби, обладнані оптичною системою.

  (5) Телескопічні приціли для зброї, лінзові або дзеркальні, подані окремо; оптичні пристрої, придатні для використання зі зброєю та встановлені на ній чи подані з вогнепальною зброєю, на якій вони повинні встановлюватися, класифікуються за зброєю, див. Примітку 1(d) до групи 93.

  (6) Телескопи, розраховані на те, щоб бути частинами приладів інших товарних позицій цієї групи (наприклад, телескопи, що є частинами приладів для топографічного знімання) або машин Розділу XVI.

  (7) Фіброскопи для промислового складання. Фіброскопи для медичних цілей (ендоскопи) не включаються (товарна позиція 9018);

  (8) Стереоскопи, включаючи стереоскопи з ручним керуванням, для тривимірного перегляду кольорових фотографічних діапозитивів, які складаються з пластмасового корпуса, що містить дві фіксовані лінзи і керований важелем обертовий механізм (для зміни картинок, що встановлені в наборах на кожному із взаємозамінних обертових дисків).

  (9) Калейдоскопи, крім іграшкових калейдоскопів (група 95).

  (10) Збільшувальні перископи для підводних човнів або танків; і незбільшувальні перископи (наприклад, для окопів).

  (11) Скляні дзеркала в оправах, оптично оброблені, які непридатні для установлення в прилади чи апарати (наприклад, деякі дзеркала заднього огляду, дзеркала для огляду димових або стічних труб і спеціальні дзеркала для спостережень в аеродинамічних трубах).

  Дзеркала заднього огляду інші дзеркала, не оброблені оптично (включаючи дзеркала для гоління, збільшувальні або ні), до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 7009 або 8306).

  (12) Оптичні апарати для сигналізації світловими променями, призначені для передавання на великі відстані оптичних сигналів (наприклад, за допомогою азбуки Морзе).

  (13) Пристрої для перегляду діапозитивів, обладнані однією збільшувальною лінзою, і використовувані для вивчення фотографічних діапозитивів.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини та приладдя апаратів або пристроїв цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  Додаткові пояснення до товарної категорії:

  9013 80 90

  Ця товарна категорія включає підсилювальні екрани для телевізорів, які складаються з пластмасового оптичного елемента (лінзи Френеля), рами і системи металевих стрижнів, призначених спеціально для кріплення екрана попереду телевізора.

  Пояснення до товарної позиції 9014: 

  9014

  Компаси для визначення напрямку; інші навiгацiйнi прилади та інструменти:

  9014 10 00

  – компаси для визначення напрямку:

  9014 10 00 10

  – – для цивільної авіації

  9014 10 00 90

  – – інші

  9014 20

  – прилади та інструменти для аеронавiгацiї або космiчної навiгацiї (крiм компасiв):

  9014 20 20

  – – iнерцiйнi навiгацiйнi системи:

  9014 20 20 10

  – – – для цивільної авіації

  9014 20 20 90

  – – – інші

  9014 20 80 

  – – iншi:

  9014 20 80 10 

  – – – для цивільної авіації

  9014 20 80 90 

  – – – інші

  9014 80 00 00

  – iншi прилади та інструменти

  9014 90 00

  – частини і приладдя:

  9014 90 00 10

  – – приладів та апаратів товарної категорії 9014 10 00 та товарної підпозиції 9014 20, для цивільної авіації

  9014 90 00 90

  – – інші

  (I) Компаси для визначення напрямку

  До цієї групи товарів включаються компаси для визначення напрямку всіх типів, від простих, використовуваних пішими мандрівниками, велосипедистами і т.п., до спеціалізованих, призначених для використання в гірництві, навігації і т.п. (включаючи магнітні компаси, гіроскопічні компаси, гіромагнітні компаси, нактоузні компаси, компаси для визначення положення і т.п.).

  (II) Інші навігаційні інструменти та апаратура

  До цієї групи товарів включаються:

  (А) Прилади для визначення місцезнаходження корабля, такі як секcтанти, октанти, азимути і т.п.

  (B) Інші спеціальні морські чи річкові навігаційні прилади, наприклад:

  (1) Автопілоти (гіропілоти). Це складні пристрої, які керують кермом корабля відповідно до показів гірокомпасу.

  (2) Апарати для записування курсу. Вони дають точний запис курсу (і будь-яких змін курсу) під час рейсу корабля.

  (3) Інклінатори; для вимірювання крену.

  (4) Лаги. Вони вказують швидкість корабля шляхом вимірювання відстані, пройденої за певний час. На сьогодні ці прилади завжди автоматичні. Прилади одного типу працюють за допомогою гвинта або пропелера (гвинт встановлюється в струмені корабля і з’єднується з лімбом на борті корабля). Прилади іншого типу основані на принципі перепаду тиску, тому що тиск змінюється відповідно до швидкості струменя (вони зазвичай містять трубку Піто); відстань і швидкість зчитуються на лімбі на борту корабля.

  До цієї товарної позиції включаються також лаги з лічильником, який реєструє кількість розривів електричного кола (тобто кількість обертів лага), показуючи таким чином відстань, пройдену кораблем.

  (5) Лоти для вимірювання глибини води (ручні лоти та глибоководні лоти, які працюють від лебідки), які визначають глибину води і природу морського дна.

  (6) Ехолоти. Звукова луна, відбивана від дна, вловлюється на борті судна дуже чутливим мікрофоном і реєструється гальванометром.

  (7) Ультразвукове глибиномірне або знаходжувальне устаткування, наприклад, акустичне, звукове або подібне, використовуване для визначення рельєфу морського дна, перебування підводних човнів, затонулих кораблів, косяків риб і т.п.

  (C) Спеціальні аеронавігаційні прилади, такі як:

  (1) Альтиметри (висотоміри). Являють собою різновид барометра, прокаліброваного в одиницях виміру висоти, дія якого основана на зменшенні атмосферного тиску зі збільшенням висоти.

  (2) Індикатори швидкості повітряного потоку. Їх дія основана на вимірюванні диференціального тиску повітряного потоку, що обтікає літальний апарат, і вони показують швидкість літального апарату відносно оточуючого його повітря.

  (3) Індикатори швидкості підйому чи зниження. Ці прилади показують вертикальну швидкість підйому чи зниження шляхом вимірювання перепаду тиску.

  (4) Штучні горизонти або гірогоризонти та індикатори крену і повороту. Їх дія основана на гіроскопічних принципах; перші визначають кут літального апарату відносно поперечної чи поздовжньої осі, другі – відносно вертикальної осі.

  (5) Вимірювачі числа Маха. Ці прилади визначають відношення швидкості до швидкості звуку на даній висоті. Це відношення виражається числом Маха.

  (6) Акселерометри. Визначають максимальну границю (яка не повинна бути перевищеною) сил інерції, які виникають за різких змін швидкості.

  (7) Автопілоти. Ця апаратура тимчасово замінює пілота, керуючи польотом літального апарату відповідно до заздалегідь установлених значень (висоти, курсу і т.п.). Вона складається переважно з апаратури, керованої безпосередньо або через сервомеханізми (зазвичай гідравлічні сервомотори, що замінюють дії пілота), і автоматично діючої апаратури (високошвидкісні гіроскопи), що координує покази приладів і дії сервомеханізмів.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини та приладдя апаратів і пристроїв цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) радіолокаційна апаратура, радіонавігаційна апаратура, наприклад, приймачі глобальної системи позиціонування (GPS) і радіоапаратура дистанційного керування (товарна позиція 8526);

  (b) пантографи та ейдографи і т.п., використовувані для креслення навігаційного курсу (товарна позиція 9017).

  (c) барометри і термометри (включаючи реверсивні термометри для підводних досліджень) (товарна позиція 9025);

  (d) вимірювачі тиску, індикатори рівня рідини та інших приладів товарної позиції 9026;

  (e) лічильники кількості обертів (товарна позиція 9029);

  (f) амперметри, вольтметри та інші прилади для вимірювання або контролю електричних параметрів товарної позиції 9030;

  (g) морські хронометри та годинникові механізми (група 91).

  Пояснення до товарної позиції 9015: 

  9015

  Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або

   

  геофізичні, за винятком компасiв; далекомiри:

  9015 10

  – далекомiри:

  9015 10 10 00

  – – електроннi

  9015 10 90 00

  – – iншi

  9015 20

  – теодолiти i тахеометри:

  9015 20 10 00

  – – електроннi

  9015 20 90 00

  – – iншi

  9015 30

  – нiвелiри:

  9015 30 10 00

  – – електроннi

  9015 30 90 00

  – – iншi

  9015 40

  – прилади та інструменти фотограмметричнi, топографічні:

  9015 40 10 00

  – – електроннi

  9015 40 90 00

  – – iншi

  9015 80

  – iншi прилади та iнструменти:

   

  – – електроннi:

  9015 80 11 00

  – – – інструменти та прилади для метеорологiї, гiдрологiї та геофiзики

  9015 80 19 00

  – – – iншi

   

  – – iншi:

  9015 80 91 00

  – – – інструменти та прилади, що використовуються в геодезiї, топографiї або нiвелюванні; інструменти гiдрографiчні

  9015 80 93 00

  – – – інструменти та прилади метеорологiчні, гiдрологiчні та геофізичні

  9015 80 99 00

  – – – iншi

  9015 90 00 00

  – частини і приладдя

  (I) Прилади та інструменти, які використовують в геодезії, топографії для знімання місцевості або нівелювання

  Ці прилади переважно призначені для використання на місцевості, наприклад, у картографії (сухопутні чи гідрографічні карти); для підготовлення планів; для тріангуляційних вимірювань; під час розрахунків площі земельних ділянок; для визначення перевищення або пониження відносно горизонтального рівня; і для подібних вимірювань під час проведення будівельних робіт (будівництво доріг, дамб, мостів і т.п.), під час проведення шахтних робіт, військових операцій і т.п.

  Ця група включає:

  (1) Оптичні чи оптоелектронні теодоліти (з ноніусним відліком, мікроскопом, підвісні (настінні), універсальні, гірські, шахтні і т.п. типи), оптичні чи оптоелектронні тахеометри (теодоліти з умонтованим далекоміром), меридіанні інструменти (транзити), гіротеодоліти, інклінометри, оглядові клінометри для використання в геодезії або артилерії та ін.

  (2) Оптичні нівеліри (спиртові, з автонастроюванням, телескопічні, коліматорні, лазерні та ін.), зазвичай встановлювані на тринозі.

  (3) Алідади (з телескопом або без нього), дзеркальні екери і прості екери (з призмами або без них) та пантометри (з телескопом або без нього), інклінометри (з коліматором чи телескопом), використовувані для визначення градієнтів та ухилів, маркшейдерські бусолі, графометри, геліостати для тригонометричного знімання і т.п.

  (4) Планшети, землемірні ланцюги та інші спеціальні міри для знімання місцевості (включаючи стрічкові міри, спеціалізовані для цих цілей, міри лебідкового типу для шахтних стовбурів і т.п.), пікети чи далекомірні вішки (коли), градуйовані або неградуйовані (з металу, дерева та ін.), жердини нівелювальні (з самовідліком, телескопічні, складані і т.п.), рефлекторні призми та полюси електромагнітного обладнання для вимірювання відстані.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) приймачі глобальної системи позиціонування (GPS) (товарна позиція 8526);

  (b) вимірювальні прилади зі сталевої стрічки, водонепроникної стрічки, і т.п., і аналогічні не специфіковані прилади для вимірювання лінійних розмірів (товарна позиція 9017);

  (с) лічильники числа обертів, лічильники пройденої відстані в милях та аналогічні вироби (товарна позиція 9029);

  (d) рівні (типу ватерпасів з повітряним пухирцем і т.п.), використовувані в будівельних роботах (наприклад, мулярами, теслями або механіками), та виски (товарна позиція 9031).

  (II) Фотограмметричні прилади і пристрої

  Ці прилади і пристрої використовуються переважно для креслення топографічних, археологічних та інших карт, але також використовуються і для інших цілей (наприклад, вивчення морських припливів, донних хвиль і т.п.). Карти і т.п. викреслюються з фотографій або цифрових зображень, знятих з двох різних точок, що знаходяться на відомій відстані одна від одної, які потім повинні бути “відновлені” (щоб одержати точну інформацію про форму, розмір і координати об’єктів на зображенні або фотографії).

  Така апаратура складається переважно з:

  (1) “Висувної” апаратури, яка включає проектор (з джерелом світла), тримач негатива, об’єктив і проекційний стіл. Ця апаратура дозволяє змінювати масштаб і коректувати фотоспособом негативи аерофотознімання, які на практиці мають перспективні спотворення за рахунок варіацій земної поверхні.

  (2) Фотореєструвальної (відновлювальної) апаратури (апаратура стереовідтворення або фотогоніометри), також званої “стерео топографи”, “стереопланографи”, “автографи”, “стереоплотери”, “стереокомпаратори” і т.п. Це складна апаратура, що використовується для креслення планографічних деталей і контурних ліній які складають карту або план, ця процедура зазвичай виконується безперервно і не потребує додаткових обчислень.

  (3) Координатографів, використовуваних разом з відновлювальною апаратурою. Вони підтримують карту, на якій креслить олівець, керований стереотопографом або стереопланографом.

  (4) Аналітичних стереовимірювальних систем, які складаються з оптико-механічного апарату, що працює фотограмметрично, і програмувального калькулятора. Ці системи використовуються для візуальної або аналітичної інтерпретації фотографічних або цифрових зображень.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються фотографічні камери для топографічного знімання з повітря (товарна позиція 9006) та координатографи, не призначені для фотограмметричних застосувань (товарна позиція 9017).

  (III) Гідрографічні прилади

  Гідрографія – це науковий опис і графічна побудова водних течій, глибин, рівнів припливів і т.п. Більша частина приладів, використовуваних для таких цілей, включається, отже, до попередніх пунктів.

  (IV) Океанографічні чи гідрологічні прилади

  (1) Спеціальні самописні покажчики рівня, для записування коливань рівня озер або рік; вони складаються з поплавця і самописця.

  (2) Гідрометричні вертушки з лопатевими колесами і гідрометричні лопатеві колеса, для вимірювання швидкості течії у ріках, каналах і т.п.

  (3) Самописи хвиль або припливів.

  Промислові прилади, основані на тих самих принципах роботи, що і прилади, описані в пункті (IV) (1) і (2) вище (наприклад, покажчики рівня рідини, витратоміри і т.п.), до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 9026).

  (V) Метеорологічні прилади

  Слід зазначити, що до цієї групи не включаються термометри, барометри, гігрометри і психрометри, а також комбінації таких приладів (товарна позиція 9025).

  До цієї групи товарів, проте, включаються:

  (1) Покажчики напрямку вітру, обладнані чи не обладнані лімбами.

  (2) Анемометри, тобто метеорологічні прилади для вимірювання швидкості вітру. Прилади одного типу складаються з ротора з трьома чашоподібними лопатями, встановленими на вертикальній осі, при цьому покази видаються лічильником. Прилади іншого, найбільш розповсюдженого типу складаються з різновиду флюгера, обладнаного трубкою, в якій тиск вітру вимірюється диференціальним манометром, градуйованим в одиницях швидкості. До цієї групи включаються також анемометри, в яких генератор створює флуктуючу напругу, що потім показується на вольтметрі, каліброваному в одиницях швидкості вітру.

  Слід зазначити, що анемометри спеціальних типів для вимірювання швидкості повітряних потоків у шахтах, тунелях, димоходах, печах та інших повітряних проходах, які складаються з вентилятора спеціального типу і лімба, до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 9026).

  (3) Вимірювачі пароутворення (типу Піша, випарних ваг і т.п.).

  (4) Прилади для реєстрації сонячного світла (на основі скляної сфери, чутливого паперу і т.д.).

  (5) Неіфоскопи, для вказівки швидкості та напрямку руху хмар.

  (6) Хмароміри, для вимірювання висоти хмарного покриву над землею шляхом вказівки кутового підвищення світлової плями, що утворюється там, де потужний промінь світла зустрічається з хмарою, так що висоту можна вирахувати автоматично за допомогою тріангуляції.

  (7) Вимірювачі видимості, для вимірювання метеорологічної видимості або здатності повітря пропускати світло.

  (8) Дощоміри та індикатори, для вимірювання кількості атмосферних опадів у будь-якому місці. Пристрої найпростішого типу складаються з лійки відомого діаметра, прикріпленої до приймача для збору дощової води, кількість якої потім вимірюється в каліброваній трубці.

  (9) Актинометри, соляриметри і піргеліометри, для вимірювання інтенсивності сонячних променів або повного випромінювання, яке приймається з неба.

  Слід, проте, зазначити, що до цієї товарної позиції не включаються прості або комбіновані термометри, використовувані для тієї ж мети (товарна позиція 9025).

  (10) Аерологічна апаратура зондування (радіозонди чи апарати для визначення швидкості і напрямку вітру), яка запускається на повітряних кулях або парашутах. Такі апарати складаються з приладів (термометрів, барометрів і гігрометрів) для висотної дослідницької роботи разом з бездротовим передавачем, що дозволяє автоматично реєструвати покази приладу на землі. Подані окремо повітряні кулі та парашути сюди не включаються (група 88).

  (11) Теодоліти для реєстрації послідовних положень повітряних куль-зондів.

  (VI) Геофізичні прилади

  Багато геофізичних приладів не включаються до цієї товарної позиції, наприклад, прилади для аналізу газу, мулу чи ґрунту, фотоелектричні флуорометри та флуороскопи (прилади, в яких використовується ультрафіолетове світло для виявлення або ідентифікації численних речовин) (товарна позиція 9027); електричні або електронні вимірювальні прилади (наприклад, прилади для вимірювання питомого опору, лічильники радіоактивності, прилади з термопарами) (товарна позиція 9030) і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Сейсмометри та сейсмографи, для реєстрації часу, тривалості та інтенсивності рухів будь-якої точки на земній корі, і сейсмометри та сейсмографи, використовувані як для записування різних явищ, що відбуваються під час землетрусів, так і в нафторозвідці. У цих приладах сейсмічні хвилі, створювані землетрусом або вибухом заряду, перетворюються в електричні імпульси.

  (2) Магнітні чи гравіметричні геофізичні прилади, використовувані під час розвідки руд, нафти і т.п. До цих високочутливих приладів відносяться магнітні ваги, магнітометри, магнітні теодоліти та гравіметри, крутильні ваги.

  (3) Електронні магнітні градієнтометри (також відомі як “протонні магнітометри”), які вимірюють градієнт магнітного поля Землі.

  (4) Окружні акустичні прилади, що сканують, які створюють “картину” бурової свердловини шляхом виміру часу проходження ультразвукового сигналу, що випромінюється обертовим датчиком у головній частині приладу.

  (5) Апаратура для вимірювання кута нахилу бурової свердловини.

  (VII) Далекоміри

  До цієї групи товарів відносяться всі типи оптичних або оптоелектронних далекомірів для визначення відстані між приладом і певним об’єктом. Вони використовуються для топографічного знімання, фотографії і кінематографії, збройними силами і т.п.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), до цієї товарної позиції включаються також частини і приладдя до виробів цієї товарної позиції. Такі частини і приладдя включають: триноги, спеціально сконструйовані для приладів, використовуваних у геодезії, топографії і т.п.; опорні стержні до дзеркальних екерів; триноги до рейок; кілочки до землемірних ланцюгів.

  Пояснення до товарної позиції 9016: 

  9016 00

  Терези чутливiстю 0,05 г або вище, з важками або без них:

  9016 00 10 00

  – терези

  9016 00 90 00

  – частини та приладдя

  До цієї товарної позиції включаються терези та ваги всіх типів, включаючи електронні за умови, що їхня чутливість складає 0,05 г або вище. Важки, подані з такими вагами, включаються до цієї товарної позиції, але гирі, подані окремо, навіть якщо вони зроблені з дорогоцінного металу, сюди не включаються (товарна позиція 8423).

  Багато типів терезів цієї товарної позиції призначені для прецизійних вимірювань і зроблені з металу, що не піддається корозії, або легких сплавів, з ножеподібними опорними призмами, підшипниками і пластинами з агату. Для захисту терезів від повітряних потоків і пилу вони можуть бути поміщені в скляний або пластмасовий корпус або вмонтовані в шафу, яка складається переважно зі скла чи пластмаси; тоді ними маніпулюють за допомогою ручок та інших пристроїв, які знаходяться поза шафою. Вони можуть бути також обладнані оптичним пристроєм (наприклад, лупою), штучно освітлені для полегшення зчитування шкали чи можуть бути обладнані пристроями для установлення в горизонтальне положення (триногою, регульованими гвинтами, спиртовим рівнем і т.п.).

  У деяких крутильних ваг вимірювана вага врівноважується крутінням дроту.

  Деякі електронні ваги функціонують у вакуумі чи під регульованим тиском для записування зміни ваги речовини, підданої спеціальній обробці (нагріванню, охолодженню, впливу газу, вакуумній обробці, впливу світла і т.п.). Зміна ваги вимірюється шляхом реєстрації струму, що проходить по зрівноважувальному соленоїду.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Аналітичні ваги (наприклад, мікрохімічні ваги, мікроваги, аперіодичні аналітичні ваги), використовувані переважно у кількісному хімічному аналізі.

  (2) Пробірні терези, використовувані в пробірному аналізі дорогоцінних металів.

  (3) Терези для дорогоцінних каменів, градуйовані в каратах.

  (4) Терези для хіміків, ваги для пряжі, ваги для проб (використовувані для визначення ваги паперу, текстильного матеріалу і т.п.).

  (5) Гідростатичні ваги (чи ваги для визначення питомої ваги), для визначення питомої ваги рідин або твердих тіл.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини та приладдя (включаючи оправлені або неоправлені агатові опорні призми, підшипники та пластини), ідентифіковані як придатні для використання винятково або переважно з вагами чи терезами з цієї товарної позиції, також включаються до цієї товарної позиції (наприклад, коромисла, чашки, корпуси, лімби, триноги, демпфери).

  Ваги та терези з чутливістю менше за 0,05 г до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8423).

  Пояснення до товарної позиції 9017: 

  9017

  Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад, машинки креслярськi, пантографи, транспортири,
  набори креслярські, логарифмічні лiнiйки, дискові калькулятори); ручнi iнструменти для вимiрювання лінійних розмірів (наприклад, вимірювальні стержні та рулетки, мiкрометри, кронциркулі), в іншому місці цієї групи
  не зазначені:

  9017 10

  – столи та машини креслярськi, автоматичнi або неавтоматичнi:

  9017 10 10 00

  – – плотери

  9017 10 90 00

  – – інші

  9017 20

  – iншi інструменти для креслення, розмічання або математичних розрахункiв:

  9017 20 05 00

  – – плотери

  9017 20 10 00

  – – інші інструменти креслярськi:

  9017 20 39 00

  – – інструменти для розмiчання

  9017 20 90 00

  – – інструменти для математичних розрахункiв (логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори тощо)

  9017 30 00 00

  – мiкрометри, кронциркулі та калібри

  9017 80

  – iншi інструменти:

  9017 80 10 00

  – – вимірювальні стержні та рулетки i лiнiйки з подiлками

  9017 80 90 00

  – – iншi

  9017 90 00 00

  – частини і приладдя

  До цієї товарної позиції включаються ручні інструменти для креслення, розмічування або математичних розрахунків. Сюди також включаються ручні інструменти для вимірювання довжини.

  Однак, до цієї товарної позиції не включаються:

  (а) стусла та інструменти, використовувані в поліграфії (наприклад, зубила, жолобчасті зубила, гравірувальні голки) (група 82);

  (b) графічні планшети та дигітайзери товарної позиції 8471;

  (c) обладнання для проектування малюнка, призначене для отримання масок і шаблонів на підкладці, покритій фоторезистом (наприклад, обладнання, що використовує світлове, електронне випромінювання, сфокусований іонний промінь, рентгенівське або лазерне випромінювання (товарна позиція 8486);  

  (d) координатографи, використовувані для фотограмметричних цілей (товарна позиція 9015);   

  До них відносяться:

  (А) Інструменти креслярські.

  (1) Пантографи та ейдографи для виготовлення зменшених, збільшених або в натуральну величину репродукцій мап (карт), планів, креслень, підлягаючих обробці деталей і т.п. До цієї товарної позиції включаються також інструменти, використовувані для прокладання курсу в навігації.

  (2) Креслярські машини, в яких зазвичай використовується система паралелограмів, з креслярськими дошками чи столами або без них.

  До цієї товарної позиції включаються також креслярські машини з пристроями автоматичного оброблення даних або які працюють в поєднанні з такими машинами.

  (3) Креслярські циркулі, ділильні циркулі, зменшувальні циркулі, пружинні кронциркулі, математичні рейсфедери, пунктирні коліщата і т.п. у футлярі (наприклад, готовальні) чи окремо.

  (4) Кутники (стандартні, для штрихування, дерев’яні чи металеві), регульовані кутники, рейсшини (стандартні чи шарнірні), лекала креслярські, лінійки (плоскі, квадратні, для штрихування (паралельні лінійки), стандартні і т.п.).

  (5) Транспортири, від звичайних транспортирів, які є в готовальнях, до складних транспортирів, використовуваних, наприклад, у конструюванні.

  (6) Трафарети, чітко ідентифіковані як спеціалізовані як креслярські інструменти. Трафарети, не спеціалізовані таким чином, класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені .

  (B) Інструменти для розмічання.

  (Розмічування полягає в проведенні конструктивних ліній і т.п. на поверхні деталі, що підлягає механічній обробці, розпилюванню і т.п.).

  (1) Штангенциркулі (розмічальні, теслярські і т.п.) з простими чи розділеними рейками.

  (2) Креслярки та кернери.

  (3) Плити, використовувані як базові площини для розмічування чи для контролю плоских поверхонь і т.д. Лінійки та кутники (з чавуна, каменю і т.д.) з точною плоскою поверхнею.

  (4) Підкладки з V-подібними та X-подібними вирізами для підтримки циліндричних заготовок.

  В дану товарну позицію не включаються гравірувальні інструменти для ручної роботи з вмонтованим двигуном (товарна позиція 8467);

  (C) Інструменти для математичних розрахунків.

  Логарифмічні лінійки, дискові калькулятори, циліндричні калькулятори та інші розрахункові інструменти на основі логарифмічної лінійки чи іншому принципі математичних розрахунків, які включають, наприклад, кишенькові пристрої для додавання і віднімання, з якими працюють за допомогою вибору цифр пером, відповідно до заданої процедури. До цієї сукупності включаються також лінійки і диски для розрахунку фотографічної експозиції з урахуванням стану неба, часу доби, заданої діафрагми, типу об’єкта і чутливості емульсії.

  Лічильні пристрої або бухгалтерські калькулятори, проте, сюди не включаються (товарна позиція 8470).

  (D) Ручні інструменти для вимірювання лінійних розмірів.

  Ці інструменти можуть показати довжину, тобто лінійні розміри об’єкту, що вимірюється, наприклад, прокресленої чи уявної (прямої або кривої) лінії на об’єкті. Тому такі інструменти здатні вимірювати такі параметри, як діаметр, глибина, товщина та висота, що показані в одиницях довжини (наприклад, міліметрах). Ці інструменти повинні мати характеристики (розміри, вага і т.п.), які дозволяють під час виконання вимірювання тримати їх у руці.

  Інструменти, спеціально сконструйовані для використання постійно встановленими на стійці чи іншій опорі або приєднаними до машин чи інших апаратів за допомогою гнучких трубок, кабелів і т.п., під час виконання вимірювань, до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 9031).

  До цієї групи включаються:

  (1) Мікрометри; інструменти з мікрометричною головкою, чи гвинтового, чи безгвинтового типу (безгвинтові – ковзної дії та, як правило, електронні). Вони використовуються, наприклад, для вимірювання зовнішніх і внутрішніх діаметрів, товщини, кроку різьблення гвинта. Результати вимірювання можуть бути відлічені на самому гвинті, на круговій шкалі чи на цифровому індикаторі.

  (2) Кронциркулі (ноніуси, з індикацією на круглій шкалі або електронні) для вимірювання, наприклад, діаметра, глибини, товщини.

  (3) Калібри, що мають регульований вимірювальний пристрій.

  Калібри без регульованих пристроїв, використовувані лише для калібрування деталей або перевірки кутів, форм і т.п. (наприклад, каліброві пробки, кільцеві калібри), до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 9031).

  (4) Компаратори (з круговою шкалою), використовувані для контролю внутрішнього чи зовнішнього допуску на розміри (наприклад, перевірки розгортки або спрямлення). До них відносяться вимірювальні стержні, що збільшують кругові ноніуси, і системи передачі (кремальєри, шестірні, важелі, пружини, пневматичні, гідравлічні і т.п.).

  (5) Вимірювальні стрижні (прості чи градуйовані розділені, прямі чи складані) та рулетки (наприклад, пружинні лінійки, мірні стрічки, намотувані на барабани), включаючи стандартні стержні, вимірювальні палиці і т.п.

  До цієї товарної позиції не включаються пристрої, спеціально призначені для топографічного знімання (землемірні ланцюги, нівельовані жердини, далекомірні вішки і т.п.), і міри лебідкового типу для шахтних стовбурів (товарна позиція 9015).

  (6) Градуйовані лінійки (шкільні лінійки і т.п.), включаючи V-подібні лінійки для вимірювання діаметра опуклих тіл і вертикальні вимірювальні апарати з рухомими повзунами.

  (7) Картографічні міри (курвіметри); невеликі інструменти з круговою шкалою або без неї, використовувані для вимірювання відстаней на картах, планах і т.п.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), до цієї товарної позиції включаються також частини і приладдя, ідентифіковані як придатні для використання винятково або переважно з машинами, приладами та інструментами, описаними вище, наприклад, висувні упори мікрометрів; стійки до вимірювальних плиток; стійки мікрометрів; петлі чи шарніри до складаних лінійок.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  9017 10 90

  Ця товарна категорія включає креслярські столи, обладнані пантографами та аналогічними пристроями.

  9017 20 05 – 9017 20 90

  Ці товарні категорії включають:

  1. координатографи, не призначені для фотограмметрії;
  2. літерні трафарети, які можна чітко ідентифікуюти як такі, що спеціально використовуються як інструменти для креслення або розмічання креслярських робіт.

  Пояснення до товарної позиції 9018: 

  9018

  Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору:

   

  – апарати електродiагностичні (включаючи апарати для функцiональних дiагностичних дослiджень або для контролю фiзiологiчних параметрiв):

  9018 11 00 00

  – – електрокардiографи

  9018 12 00 00

  – – апаратура для ультразвукового сканування

  9018 13 00 00

  – – магнiтно-резонанснi томографи

  9018 14 00 00

  – – сцинтографiчна апаратура

  9018 19

  – – iншi:

  9018 19 10 00

  – – – апаратура для одночасного відстеження двох або бiльше параметрів

  9018 19 90 00

  – – – iншi

  9018 20 00 00

  – апаратура, основана на використанні ультрафiолетового або iнфрачервоного випромінювання

   

  – шприци, голки, катетери, канюлi i подiбнi інструменти:

  9018 31

  – – шприци, з голками чи без голок:

  9018 31 10 00

  – – – з пластмасових матерiалiв

  9018 31 90 00

  – – – iншi

  9018 32

  – – голки трубчастi металевi та голки для накладення швiв:

  9018 32 10 00

  – – – голки трубчастi металевi

  9018 32 90 00

  – – – голки для накладення швiв

  9018 39 00 00

  – – iншi

   

  – iншi прилади та інструменти стоматологiчнi:

  9018 41 00 00

  – – бормашини, поєднанi або не поєднанi з iншим стоматологiчним обладнанням на спiльнiй основi

  9018 49

  – – iншi:

  9018 49 10 00

  – – – бори, фрези, диски, наконечники i щiтки для використання в стоматологiчних бормашинах

  9018 49 90 00

  – – – iншi

  9018 50

  – iншi прилади та апарати офтальмологiчнi:

  9018 50 10 00

  – – неоптичнi

  9018 50 90 00

  – – оптичнi

  9018 90

  – iншi інструменти та прилади:

  9018 90 10 00

  – – iнструменти та прилади для вимiрювання артерiального тиску

  9018 90 20 00

  – – ендоскопи

  9018 90 30 00

  – – обладнання гемодіалізне (штучні нирки, апарати штучної нирки та діалізатори)

  9018 90 40 00

  – – апаратура, призначена для дiатермiї

  9018 90 50 00

  – – апаратура для переливання кровi

  9018 90 60 00

  – – прилади та апаратура для анестезiї

  9018 90 75 00

  – – апаратура для нервового стимулювання

  9018 90 84 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включається дуже широкий діапазон приладів і пристроїв, які у більшості випадків використовуються лише в професійній практиці (наприклад, лікарями, хірургами, стоматологами, ветеринарними хірургами, акушерками) або для встановлення діагнозу, профілактики чи лікування хвороби, або для оперування і т.п. Прилади і пристрої для анатомічної роботи чи для розтину трупів, анатомування і т.п. також включаються, як включаються, за певних умов, прилади і пристрої для стоматологічних лабораторій (див. пункт (II) нижче). Прилади цієї товарної позиції можуть бути виготовлені з будь-якого матеріалу (включаючи дорогоцінні метали).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) стерильний кетгут та інший стерильний матеріал для хірургічних швів, ламінарія стерильна і тампони з ламінарії стерильні (товарна позиція 3006);

  (b) діагностичні або лабораторні реагенти товарної позиції 3822;

  (c) гігієнічні чи фармацевтичні вироби товарної позиції 4014;

  (d) посуд скляний для лабораторних, фармацевтичних чи гігієнічних цілей товарної позиції 7017;

  (e) санітарно-технічне устаткування з недорогоцінного металу (особливо товарні позиції 7324, 7418 і 7615);

  (f) набори та інструменти для манікюру чи педикюру (товарна позиція 8214);

  (g) інвалідні коляски (товарна позиція 8713);

  (h) окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні прилади, коригувальні, захисні чи інші (товарна позиція 9004);

  (ij) фотокамери (товарна позиція 9006), якщо лише вони не встановлені постійно в приладах або пристроях цієї товарної позиції;

  (k) мікроскопи і т.п. товарної позиції 9011 або 9012;

  (l) дискові калькулятори, що використовуються для розрахунку функції легень, індексу маси тіла і т.п. товарної позиції 9017;

  (m) апаратура для механотерапії, кисневої терапії, озонової терапії, штучного дихання, аерозольної терапії, масажні апарати і т.п. товарної позиції 9019;

  (n) ортопедичні пристрої, штучні частини тіла і пристрої для лікування переломів, включаючи такі пристрої для тварин (товарна позиція 9021);

  (o) рентгенівські апарати і т.п. (медичні чи немедичні) товарної позиції 9022;

  (p) клінічні термометри (товарна позиція 9025);

  (q) прилади та апаратура, використовувані в лабораторіях для проведення аналізу крові, тканинних рідин, сечі і т.п., незалежно від того, чи використовують ці аналізи для діагностики чи ні (зазвичай товарна позиція 9027);

  (r) медичні чи хірургічні меблі, включаючи меблі для ветеринарного використання (операційні столи, столи оглядові, лікарняні ліжка), стоматологічні крісла без стоматологічних пристроїв цієї товарної позиції, і т.п. (товарна позиція 9402).

  Проте до цієї товарної позиції включаються спеціалізовані вимірювальні прилади, використовувані винятково в професійній практиці, такі як цефалометри, циркулі-вимірювачі для вимірювання мозкових уражень, акушерські тазометри і т.п.

  Слід також зазначити, що багато які з приладів, використовуваних у медицині чи хірургії (людини або ветеринарної), є, власне кажучи, звичайними ручними інструментами (наприклад, молотки, зуботехнічні молотки, пилки, долота, напівкруглі долота, щипці, кліщі, шпателі і т.п.) чи ножовими виробами (ножиці, ножі і т.п.). Тому такі вироби включаються до цієї товарної позиції лише у разі, якщо вони чітко ідентифікуються як призначені для медичного чи хірургічного застосування через їх особливу форму, легкість, з якою вони розбираються для стерилізації, кращу якість виготовлення, природу складових їх металів або через їх комплектування (часто упаковуються в ящики чи бокси, що містять набір інструментів для конкретної роботи: акушерства, розтину трупів, гінекології, очної чи вушної хірургії, ветеринарні набори для родів і т.п.).

  Інструменти і пристрої, класифіковані тут, можуть бути обладнані оптичними пристроями; у них може також використовуватися електрика або як рушійна сила, або для передавання, або як профілактичний, лікувальний чи діагностичний чинник.

  До цієї товарної позиції включаються також інструменти і пристрої з використанням лазерного чи іншого випромінювання або процесів із застосуванням фотонних пучків і ультразвукові прилади та пристрої.

  (I) Інструменти та пристрої для медицини або хірургії

  Ця група включає:

  (А) Інструменти, що можуть використовуватися під тією самою назвою для декількох цілей, наприклад:

  (1) Голки (для швів, лігатур, вакцинації, аналізів крові, підшкірні голки і т.п.).

  (2) Ланцети (для вакцинації, кровопускання і т.п.).

  (3) Трокари (для пункцій) (жовчного міхура, загального призначення і т.п.).

  (4) Хірургічні ножі та скальпелі усіх видів.

  (5) Зонди (для дослідження передміхурової залози, сечового міхура, уретри і т.п.).

  (6) Розширники (носові, для рота, гортані, прямої кишки, піхвові і т.п.).

  (7) Дзеркала та відбивачі (для очей, гортані, вух і т.п.).

  (8) Ножиці, щипці, кліщі, долота, напівкруглі долота, молоточки невропатолога, зуботехнічні молотки, пилки, шкребки, шпателі.

  (9) Порожні голки, катетери, аспіраційні трубки і т.п.

  (10) Каутери (припалювачі) (термокаутери, гальванокаутери, мікрокаутери і т.п.).

  (11) Пінцети; тримачі для перев’язного матеріалу, тампонів, губок або голок (включаючи тримачі радієвих голок).

  (12) Ретрактори (губні, щелепні, черевні гачки, гачки для мигдалин, печіночні і т.п.).

  (13) Ділатори (розширники) (для гортані, уретри, стравоходу, розширники каналу шийки матки і т.п.).

  (14) Дротові напрямні, що використовуються для введення катетерів, голок, розширників тканин, ендоскопів та атеректомічних пристроїв.  

  (15) Дужки (для швів і т.п.).

  (16) Шприци (скляні, металеві, зі скла і металу, пластмаси і т.п.) усіх видів, наприклад, ін’єкційні, пункційні, для анестезії, спринцювання, промивання ран, аспіраційні (з насосом або без нього), для очей, вух, горла, маткові, гінекологічні і т.п.

  (17) Хірургічні стиплери для установки скоб з метою закриття рани.

  (B) Спеціальні діагностичні прилади та апарати.

  До них відносяться:

  (1) Стетоскопи.

  (2) Прилади для вимірювання частоти подиху (для визначення основного обміну).

  (3) Сфігмоманометри, тонометри та осцилометри (для вимірювання кров’яного тиску).

  (4) Спірометри (для визначення об’єму легень).

  (5) Цефалометри.

  (6) Тазометри.

  (C) Прилади для дослідження зору. Вони потрапляють у різні товарні  категорії:

  (1) Хірургічні інструменти, такі як рогівкові трефіни, кератоми.

  (2) Діагностичні прилади, такі як офтальмоскопи; бінокулярні лупи з головними пов’язками і мікроскопи бінокулярного типу, що складаються з мікроскопа, електричної лампи з щілиною і підголівника, причому усі загалом встановлені на регульованій опорі для обстеження очей; тонометри (для перевірки внутрішнього очного тиску); повікорозширники.

  (3) Апарати для перевірки зору чи апарати для дослідження гостроти зору, включаючи амбліоскопи, ретиноскопи, скіаскопи, страбометри, кератометри, кератоскопи, пристосування, що призначені для вимірювання відстані між зіницями, коробки з пробними лінзами та пробні оправи (для надягання пробних лінз), оптометричні шкали, тестові таблиці. Проте оптометричні шкали і таблиці на папері, картоні чи пластмасі, використовувані для перевірки сприйняття кольору, до цієї товарної позиції не включаються (група 49).

  До цієї товарної позиції включаються також компреси, які електрично нагріваються, для очей і електромагніти, призначені для видалення металевих частинок з очей.

  (D) Вушні інструменти, наприклад, оріскопи. Проте камертони, призначені чи не призначені для медичного використання, до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 9209).

  (E) Анестезійні апарати та інструменти (лицьові маски, пристрої для часткової обробки обличчя, інтубаційні трубки і т.п.).

  (F) Інструменти для обробки носа, горла чи мигдалеподібної залози: затискачі (для випрямлення носового хряща); трансілюмінаційні апарати (для пазух і носових раковин); тонсилотоми та хірургічні інструменти для видалення мигдалин; прямі ларингоскопи; щітки для чищення гортані і т.п.

  (G) Глоткові, стравохідні, шлункові чи трахеотомічні інструменти: езофагоскопи, бронхоскопи, апарати для аспірації шлункового вмісту, інтубаційні трубки і т.п.

  (H) Інструменти для сечівника і сечового міхура: уретротоми, апарати для аспірації каменів сечового міхура, інструменти для простатектомії і дроблення каменів.

  (IJ) Апарати штучної нирки (діалізу).

  (K) Гінекологічні чи акушерські інструменти: ретрактори піхви; інструменти для екстирпації матки; акушерські стетоскопи; спеціалізовані оптичні інструменти для обстеження статевих органів; пінцети; перфоратори; інструменти для ембріотомії (для розтину плоду); кефалотріби та краніокласти (інструменти для роздавлювання голови дитини, що вмерла у матці); інструменти для виконання внутрішніх вимірювань і т.п.

  (L) Портативні апарати для усунення пневмотораксу, апарати для переливання крові, штучні п’явки.

  До цієї товарної позиції включаються також стерильні герметичні пластмасові контейнери, з яких вилучено повітря, але які містять невелику кількість антикоагулянту і обладнані інтегрованою донорською трубкою та голкою для флеботомії і використовуються для збирання, зберігання і переливання людської цільної крові. Проте спеціальні пляшки для зберігання крові зі скла до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 7010).

  (M) Електричні пристрої для зішліфовування мозолів на ногах.

  (N) Голки для акупунктури: золоті, срібні, сталеві.

  (O) Ендоскопи: гастроскопи, торакоскопи, перитонеоскопи, бронхоскопічні телескопи, цистоскопи, уретроскопи, резектоскопи, кардіоскопи, колоноскопи, нефоскопи, ларингоскопи і т.п. В багатьох з них присутній оперативний канал, достатньо крупний для проведення хірургічних операцій за допомогою дистанційно керованих інструментів. Проте ендоскопи для немедичних цілей до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 9013).

  (P) Апарати, які включають машину для автоматичного оброблення інформації і призначені винятково для розрахунку дози та розподілу терапевтичної радіації.

  (Q) Компресійні барокамери (також відомі як декомпресійні камери), які являють собою спеціально обладнані камери тиску для подачі кисню під тиском вище атмосферного. Вони використовуються для лікування таких станів, як кесонна хвороба, повітряна емболія, газова гангрена, отруєння угарним газом, важковиліковний остеомієліт, пересадження шкіри, актиномікоз та особлива анемія, що викликана втратою крові.  

  (R) Лампи, спеціально спроектовані для цілей діагностики, зондування, опромінення і т.п. Ліхтарі, наприклад, у вигляді самописної ручки, до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8513) так, як і інші лампи, які не ідентифікуються як явно призначені для медичних або хірургічних цілей (товарна позиція 9405).

  (II) Стоматологічні прилади і пристрої

  На додаток до інструментів і пристроїв, включених до цієї і попередньої груп товарів (таких як маски та інші стоматологічні анальгезувальні апарати), головними приладами і пристроями, включеними до цієї товарної категорії, є:

  (1) Захисні наконечники для пальців хірурга (з’єднані між собою чи нез’єднані) і роторозширники; ретрактори для щік і губ; шпателі для відтісняння язика і дужки.

  (2) Пінцети усіх видів, елеватори, щипці усіх видів (для видалення зубів, вирівнювання осей зубів і т.п.), зубні фрези (для розсічення, перев’язування, пломбування і видовбування і т.п.), щипці для видалення коренів зубів.

  (3) Інструменти для ендодонтії (пульпоекстрактори, дрильбори, стоматологічні надфілі, пломбувальні інструменти, розширники і т.п.). 

  (4) Кісткові гострозубці і розширники; напівкруглі долота та зуботехнічні молотки для резекції щелепи і верхньощелепної пазухи; распатори; скальпелі; спеціальні ножі та ножиці; спеціальні пінцети для стоматолога; “екскаватори” і зонди.

  (5) Спеціальні інструменти для чищення ясен і луночок; інструменти для видалення зубного каменю; шкребки і долота для зубної емалі.

  (6) Різні зонди; голки (для абсцесів, підшкірні, для швів, вати і т.п.); тримачі для ватних тампонів і тампонів на стержнях; апарати для вдмухування; стоматологічні дзеркала.

  (7) Інструменти для закладки золота (затички, зуботехнічні молотки і т.п.); інструменти для пломбування (шпателі для цементу чи смоли, пломбувальні інструменти і зуботехнічні молотки для амальгами, інструменти для введення амальгами в порожнину зуба і т.п.); відтискні ложки.

  (8) Зубні бори, диски, стоматологічні бормашини та щітки, спеціально призначені для використання з двигуном стоматологічної бормашини або наконечником бормашини.

  До цієї товарної позиції включаються також інструменти, використовувані в ортопедичній стоматології як самим практичним лікарем, так і зубним техніком, наприклад: ножі; шпателі та інші інструменти для формування; різні щипці і пінцети (для закріплення затискачів і коронок, обрізання виступів і т.п.); пилки; ножиці; зуботехнічні молотки; розширники; долота; шкребки; фінір-бори; пристрої для формування металу, призначені для виготовлення шляхом нанесення ударів металевих зубних коронок. До цієї товарної позиції також включаються зуботехнічні відливальні машини, зуботехнічні фрезерні машини та машини для обрізки моделей зубних протезів. До цієї товарної позиції не входять, проте, інструменти чи інші вироби загального призначення (печі, ливарні форми, паяльники, ковші для плавлення і т.п.); вони включаються до відповідних товарних позицій.

  До цієї товарної позиції також включаються:

  (i)  двигуни для стоматологічних бормашин з поворотним різцетримачем, розташованим на окремій підставці, який призначений для установлення на стіні чи на устаткуванні, описаному в пункті (ii) нижче;

  (ii)  комплектне стоматологічне устаткування на своїй основі (стаціонарний чи мобільний пристрій). Головними звичайними складовими є рама, на який розташовані компресор, трансформатор, пульт керування та інші електричні апарати; на пристрої часто встановлюється також таке: стоматологічна бормашина з поворотним різцетримачем, плювальниця і пристрій для споліскування рота, електронагрівник, апарати для вдмухування гарячого повітря, пульверизатор, лоток з інструментами для каутеризації, розсіяне освітлення, безтіньова лампа, вентилятор, діатермічний апарат, рентгенівський апарат і т.п.

  Деякі типи цього устаткування призначені для роботи з абразивними матеріалами (зазвичай оксидом алюмінію) замість бору; абразиви зазвичай наносяться на зуби стиснутим газом (наприклад, діоксидом вуглецю);

  (iii) плювальниці і полоскальниці для рота або на підставці, або на стійці, або на вертлюгу. Вони комбінуються зазвичай з джерелом теплої води і спринцівкою для теплої води;

  (iv) пристрої полімеризації (під впливом світла або тепла), амальгаматори, ультразвукові пристрої видалення зубного каменю, електрохірургічне обладнання і т.п.;

  (v) пристрої для лікування зубів, що працюють із застосуванням лазерів;

  (vi) стоматологічні крісла, які містять стоматологічне устаткування, чи будь-які інші стоматологічні пристрої, розглянуті в цій товарній позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються, проте, стоматологічні крісла без стоматологічних пристроїв цієї товарної позиції; ці стоматологічні крісла включаються до товарної позиції 9402 незалежно від того, обладнані вони чи не обладнані таким устаткуванням як освітлювачі.

  Слід, проте, зазначити, що до цієї товарної позиції не включаються деякі предмети стоматологічного устаткування, згадані в підпункті (ii) вище, якщо вони подані окремо; вони включаються до відповідних товарних позицій, наприклад, компресори (товарна позиція 8414); рентгенівські та інші апарати (товарна позиція 9022). До товарної позиції 9022 включаються також рентгенівські та інші апарати, призначені для окремого установлення або установлення на стіну в стоматологічних кабінетах. Окремо поданий діатермічний апарат, проте, класифікується з електромедичними апаратами цієї товарної позиції (див. пункт (IV) нижче).

  Слід зазначити, що зубний цемент та інші матеріали для пломбування зубів включаються до товарної позиції 3006; препарати, відомі як “зуболікарський віск” чи “суміші для одержання зліпків зубів”, розфасовані в набори, упакування для роздрібної торгівлі чи у вигляді плиток, у формі підків, у брусках або аналогічних формах, та інші засоби для стоматологічних цілей, виготовлені на основі гіпсу (кальцинованого гіпсу чи сульфату кальцію), включаються до товарної позиції 3407.

  (III) Ветеринарні прилади і пристрої

  Ця група включає велику кількість виробів, які хоча і призначені для ветеринарного використання, аналогічні виробам, перерахованим у пункті (I) чи (II) вище, наприклад:

  (А) Інструменти загального призначення (наприклад, голки, ланцети, трокари, скальпелі, дзеркала, зонди, ножиці, щипці, молотки, кюретки, ретрактори, шприци).

  (B) Спеціальні прилади і пристрої, такі як офтальмоскопи, повікорозширники, ларингоскопи, стетоскопи, щипці, ембріотоми.

  (C) Стоматологічні інструменти.

  До цієї групи відносяться також інструменти та апарати, призначені спеціально для ветеринарного використання, наприклад:

  (1) Інструменти і пристрої для вимені, наприклад, дилатори для грудних сосків і пункційні зонди (для розкриття сосків корів); пристрої для лікування післяродового сепсису чи маститу в корів.

  (2) Інструменти і пристрої для кастрації: інструменти для передавлювання сім’яного канатику; склейки та затискачі для кастрації (для того, щоб викликати атрофію статевих залоз у самців); лещата та щипці для кастрації; оваріотоми і т.п.

  (3) Інструменти і пристрої для родів: спеціалізовані акушерські мотузки, прив’язні ремені, пристрої для фіксації голови, щипці і гаки, механічні пристрої для телят і т.п.

  (4) Різні інструменти: апарати штучного запліднення; пристрої для закріплення хвоста; пристрої для обрізання рогів; пульверизатори для лікування хвороб дихальних, травних, сечовипускальних, статевих і т.п. органів у тварин; спеціальні керувальні апарати, тобто для запобігання рухів тварин під час операцій (роторозширники, пута і т.п.); спеціальні шприци для введення ліків і шприци, заповнювані анестезуючим препаратом або ліками (імунною сироваткою, вакциною і т.п.) для дистанційного введення вільно гуляючим тваринам, наприклад, за допомогою рушниці чи пістолета, який працює на стиснутому газі; пристрої для давання пігулок; спеціальні вуздечки для проковтування доз ліків; гаки для тріщин на копиті в коня (для закриття тріщин у копиті); ендоскопічні інструменти для визначення статі в курчат і т.п.

  До цієї товарної позиції не включаються трихіноскопи (оптичні прилади для обстеження свинини) (товарна позиція 9011), ортопедичні пристрої для тварин (товарна позиція 9021), операційні столи для тварин (товарна позиція 9402, див. відповідні пояснення).

  Інструменти, використовувані однаковою мірою і ветеринарними хірургами і ковалями, включаються до групи 82 (наприклад, напилки для передньої частини копит; ножиці для нігтів або копит; ножі для підрізання; кліщі; пінцети; молотки і т.п.); до групи 82 включаються також інструменти для випалювання клейма на великій рогатій худобі (штемпелі, праски для відпалювання кірки копит і т.п.) та інструменти для різання.

  (IV) Сцинтиграфічна апаратура

  Це апаратура, що сканує частини тіла та створює зображення органу або регіструє його роботу. Ця група включає апаратуру, що оснащена сцинтиляційним лічильником, дані якого перетворюються в аналогові сигнали з метою встановлення медичних діагнозів (наприклад, гама-камера, сцинтиляційний сканер).

  (V)  Інша електромедична апаратура

  До цієї товарної позиції включається також електромедична апаратура для профілактичних, лікувальних чи діагностичних цілей, відмінна від рентгенівських і т.п. апаратів товарної позиції 9022. До цієї групи товарів входять:

  (1) Електродіагностична апаратура, до якої відносяться:

  (i)    електрокардіографи (апарати, що за допомогою струмів, спричинених скороченнями серцевого м’яза, записують рухи серця у вигляді електрокардіограм);

  (ii)   фонокардіографи (спеціально призначені для записування серцевих шумів у вигляді фонокардіограм; вони можуть також використовуватися як електрокардіографи);

  (iii)  кардіоскопи (використовувані в поєднанні з двома попередніми приладами для здійснення одночасного спостереження кардіограм і фонокардіограм);

  (iv)  реокардіографи (електричні апарати для вимірювання змін електричного опору, викликаних функціонуванням серця);

  (v)   електроенцефалографи (для дослідження мозку);

  (vi)  електросфігмографи (для реєстрації артеріального тиску та об’єму);

  (vii) електротонографи (для реєстрації варіацій артеріального, внутрішньовенного чи внутрішньосерцевого тиску);

  (viii) електроретинографи (для вимірювання напруги у сітківці);

  (ix)  аудіометри та аналогічні апарати (для перевірки слуху на основі зміни частоти);

  (x)   діагностична апаратура, яка об’єднана чи працює разом з машиною для автоматичного оброблення інформації, для оброблення і візуалізації клінічних даних і т.п.;

  (xi)  ультразвукове діагностичне устаткування, використовуване для відображення органів (наприклад, на дисплеї) за допомогою ультразвукових хвиль;

  (xii) апаратура ядерного магнітного резонансу (ЯМР), застосовувана для подання характеристик тканин і внутрішніх органів людського тіла з використанням магнітних властивостей атомів тіла, таких як атоми водню.

  (2) Апаратура для електротерапії. Крім використання в діагностиці, ця апаратура застосовується для лікування таких хвороб як неврит, невралгія, геміплегія, флебіт, ендокринальна анемія. Деякі з цих пристроїв можуть комбінуватися з електрохірургічними інструментами, зазначеними в пункті (7) нижче.

  (3) Апаратура для іонотерапії, використовувана для введення активних ліків (саліцилату натрію чи літію, йодиду калію, гістаміну і т.п.) крізь шкіру за допомогою електричного струму.

  (4) Апаратура для діатермії, призначена для лікування деяких хвороб, що потребують тепла (наприклад, ревматизму, невралгії, зубних хвороб). Вона працює за рахунок використання високочастотних (короткохвильових, ультразвукових, ультракороткохвильових і т.п.) струмів і в ній використовуються електроди різноманітної форми (наприклад, пластини, кільця, трубки).

  (5) Апаратура для лікування електрошоком, призначена для лікування психічних чи нервових захворювань.

  (6) Дефібрилятори серця для відновлення ритму серця, які діють із застосуванням електричного струму.

  (7) Електрохірургічна апаратура. У ній використовуються високочастотні електричні струми, голка, зонд і т.п., які утворюють один з електродів. Вони можуть застосовуватися для різання тканин (електрорізання) за допомогою ланцета (електричний ланцет) чи для коагулювання крові (електрокоагуляція). Деякі комбіновані прилади можна за рахунок застосування керуючих педалей змусити діяти поперемінно як електрорізаки чи електрокоагулятори.

  (8) Апаратура для актинотерапії. У ній застосовуються випромінювання, що лежать всередині, а частіше поза видимим спектром (інфрачервоні, ультрафіолетові), для лікування деяких хвороб або для діагностичних цілей (спеціальне освітлення для виявлення шкірних хвороб). Ця апаратура зазвичай містить лампи, хоча інфрачервона апаратура може бути обладнана нагрівальними опорами чи нагрівальними панелями з відбивачами.

  (9) Штучні інкубатори для дітей. Переважно вони складаються з прозорого відсіку з пластмаси, електричного обігрівального устаткування, запобіжних і сигналізаційних пристроїв та апаратів для фільтрації повітря, кисневих і регулюючих апаратів. У більшості випадків вони встановлюються на візок і мають умонтовані ваги для дітей.

  Корпуси, що містять електроди чи інші пристрої, призначені для використання з апаратурою, описаною вище, також включаються до цієї групи.

  До цієї товарної позиції  також не включається аппарат для дородового прослуховування немедичного використання товарної позиції 8518 (див. Пояснення до цієї товарної позиції).

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини та приладдя до апаратів або пристроїв цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарних підпозицій:

  9018 12

  До цієї товарної підпозиції включається електродіагностична апаратура ультразвукового сканування. Ця апаратура працює з використанням високочастотних звукових хвиль, випромінюваних усередину людського тіла через перетворювач. Перетворювач розміщається в безпосередньому контакті з тілом і поперемінно випромінює короткі імпульси ультразвуку і “слухає” відбиті внутрішніми органами імпульси (луна); характеристики луни інтерпретуються для одержання інформації про розташування, розміри, форму та структуру тканин. Інтерпретація зазвичай виконується машиною для автоматичного оброблення інформації з вихідним пристроєм, який відображає відеозображення органів.

  Цей метод сканування тіла використовується для обстеження плоду у вагітних жінок. Він також часто застосовний для обстеження грудей, серця, печінки і жовчного міхура.

  9018 13

  Магнітно-резонансні томографи основані на принципі впорядкування ядер атомів водню в сильних магнітних полях. Якщо потім високочастотний сигнал потрапляє на ці атоми, впорядкування атомів порушується. Коли радіохвилі відключаються, атоми знов впорядковуються, випромінюючи в процесі впорядковування слабкий електричний сигнал. Так як людське тіло в основному складається з атомів водню, зображення фактично будь-якої частини тіла може бути отримано за допомогою відбитих імпульсів. Оскільки водень входить до складу води, відбиті імпульси (вторинні сигнали) можуть бути використані для визначення розходжень між тканинами і дозволяють одержати зображення кісткового мозку і м’яких тканин.

  Електродіагностичний магнітно-резонансний томограф, який відноситься до цієї підпозиції, складається з гігантського електромагніта, високочастотного генератора та обчислювальної машини. Він повинен бути встановлений у приміщенні, цілком захищеному від зовнішнього електромагнітного поля. Для одержання високоефективного магнітного поля необхідної напруженості необхідні електромагніти, охолоджувані до наднизької температури рідким гелієм.

  Водень, як основа для магнітно-резонансної томографії, обраний через його достаток у людському тілі і через відомі магнітні характеристики. Можливе також використання інших елементів, таких як, наприклад, натрій або фосфор.

  9018 14

  Електродіагностична апаратура цієї підпозиції використовується для одержання зображення за допомогою опромінення людського тіла гамма-променями. Це зображення виробляється відповідними апаратами, такими як сцинтиграфічний сканер і, найкраще, гамма-камера.

  Ці ядерні сканери потребують введення пацієнту усередину через рот або за допомогою ін’єкції радіоактивної сполуки (мічений атом), яка швидко всмоктується досліджуваним органом. Тіло потім сканується гамма-лічильником, який записує кількість радіації, випромененої міченим атом, що проникнув у необхідний орган (наприклад, мозок), для того, щоб визначити, де ізотоп абсорбувався.

  Відеозображення утворюється за допомогою аналізу зареєстрованої радіації машиною для автоматичного оброблення інформації. Це зображення являє собою набір світлих і темних областей або контрастних кольорових плям і показує, в якому місці органу відбулося поглинання радіоізотопу. Таке сканування дає можливість одержати інформацію про структуру і функцію розладнаного органу.

  Приклад сцинтиграфічного апарату – позитронно-емісійний томограф (ПЕТ). Він поєднує принцип ядерної медицини з технологією, використовуваною в комп’ютерній томографії (див. пояснення до підпозиції 9022 12).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  9018 50 10

  Поряд із ультразвуковим діагностичним обладнанням загального використання ця товарна  категорія включає спеціальні прилади для ультразвукового дослідження очей (наприклад, прилади для визначення товщини рогової оболонки та очного хрусталика або довжини очного яблука).

  9018 90 84

  Ця товарна категорія включає:

  1. електричні дефібрилятори для вироблення струмових імпульсів, які відновлюють нормальну роботу серця. За допомогою цих приладів, оснащених генератором імпульсів і двома дефібриляційними електродами, сигнал електрокардіограми (ЭКГ) пацієнта, що надходить від електродів, індикується на екрані або роздруковується на вмонтованому принтері;
  2. медичні прилади для вдування газів у черевну порожнину людини з метою забезпечення можливості дослідження різних органів за допомогою ендоскопа. До цих приладів, оснащених вимірювальними засобами і дисплеями, прикріплені два шланги, які іншими кінцями під’єднані до запірного крана та довгої голки;
  3. медичні всмоктувальні насоси для відкачування виділень, які складаються з насоса та всмоктувального пристрою і використовуються в операційних або в машинах швидкої допомоги;
  4. протизаплідні прилади, відомі як “внутрішньоматкові пристрої (ВМП)”, зроблені з пластмаси, оснащені мідним проводом, заповнені міддю в колоїдній формі або гормональною речовиною.

  Додаткові пояснення України до товарної позиції.

  Ця товарна позиція не включає картриджи особливої форми одноразового використання, що містять, наприклад бікарбонат натрію та використовуються  для приготування гемодіалізних  розчинів безпосередньо в гемодіалізних апаратах (товарна позиція 2836).

  Пояснення до товарної позиції 9019: 

  9019

  Апаратура для механотерапiї; апаратура масажна; апаратура для психологічних тестів для визначення здібностей; апаратура для озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапiї, штучного дихання, реанiмацiї та iнша апаратура для дихальної терапiї:

  9019 10

  – апаратура для механотерапiї; апаратура масажна; апаратура для психологічних тестів для визначення здібностей:

  9019 10 10 00

  – – апаратура вiбромасажна електрична

  9019 10 90 00

  – – iнша

  9019 20 00 00

  – апаратура для озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапiї, штучного дихання, реанiмацiї та iнша апаратура для дихальної терапiї

  (I) Апаратура для механотерапії

  Ця апаратура використовується переважно для лікування хвороб суглобів або м’язів шляхом механічного відтворення різних рухів. Слід зазначити, що таке лікування зазвичай виконується під медичним контролем; апарати цієї товарної позиції варто тому відрізняти від звичайного устаткування для фізкультурних чи медичних вправ, призначеного для використання вдома або в спеціально обладнаних приміщеннях (товарна позиція 9506) (наприклад, еспандери з еластичних шнурів або пристрої для вправ; пружинні захвати різних видів; “гребні” тренажери для відтворення гребних рухів; стаціонарні одноколісні велосипеди для тренування чи для розвитку м’язів ніг).

  Оскільки механотерапія охоплює лише лікування, яке включає рух суглобу і т.п., до цієї товарної позиції не включаються повністю стаціонарні апарати (наприклад, драбини, шведські стінки, бруси), навіть якщо вони призначені для використання під час реабілітації частин тіла; такі вироби включаються до відповідних товарних позицій. До цієї товарної позиції включаються механічні апарати, навіть якщо вони містять лише порівняно прості механічні пристрої, такі як пружини, колеса, шківи і т.п.

  За умови додержання наведених вище положень, до цієї товарної позиції включаються:

  (1) Апарати для обертальних вправ зап’ястя.

  (2) Апарати для реабілітації пальців.

  (3) Апарати для обертальних вправ ступні.

  Більшість пристроїв цих трьох типів складаються переважно із захватів, зв’язаних з важелями, регульованих противаг, пристроїв для утримання частин тіла, а все загалом встановлене на основі. З ними працюють вручну.

  (4) Апарати для одночасного згинання і витягування коліна і стегна.

  (5) Апарати для вправ тулуба.

  (6) Апарати для вправ у ходьбі, що складаються з рами з роздвоєними опорами і ручними захватами, що знаходяться на ряді коліс.

  (7) Апарати для поліпшення циркуляції, посилення серцевих м’язів і реабілітації нижніх кінцівок, які складаються з безколісного велосипеда, укріпленого на рамі, яким можна керувати за допомогою педалей, коли пацієнт сидить зверху чи лежить.

  (8) Апарати універсального типу з силовим приводом, що за рахунок використання змінних приладь можуть застосовуватися для численних механотерапевтичних цілей (наприклад, для лікування хвороб суглобів або м’язів шиї, плеча, ліктя, зап’ястя, пальців, стегна, коліна і т.п.).

  (II) Масажні апарати

  Апарати для масажу частин тіла (живота, ступнів, ніг, спини, рук від кисті до плеча, кисті, обличчя і т.п.) зазвичай працюють за рахунок тертя, вібрації і т.п. Вони можуть мати ручний чи силовий привод або належати до електромеханічного типу з двигуном, умонтованим у робочий пристрій (вібромасажери). Особливо останній тип може містити змінні додаткові пристрої (зазвичай з гуми), що дозволяють застосовувати різні способи впливу (щітки, губки, плоскі чи зубцюваті диски і т.п.)

  До цієї групи включаються прості гумові валики чи аналогічні масажні пристрої. До неї включаються також гідромасажі пристрої для загального або часткового масажу тіла під дією води або суміші води та повітря під тиском. Прикладами таких пристроїв є укомплектовані масажні ванни, обладнані насосами, турбінами або повітродувками, трубопроводами, пристроями керування та всією необхідною арматурою; пристрої для масажу грудей за рахунок дії води, що розподіляється через ряд невеликих наконечників, встановлених усередині форми, яка розташована над грудьми та обертається від струменя води, що вводиться через гнучку трубку.

  Інші апарати також розглядаються як масажні в межах цієї товарної позиції: матраци, призначені для профілактики чи лікування пролежнів за рахунок постійної зміни місць, на яких лежить тіло пацієнта, а також за рахунок здійснення поверхневого масажного впливу на тканини, піддані омертвінню.

  (III) Апаратура для психологічних тестів на професійну придатність

  Ці апарати використовуються лікарями і т.п. для дослідження швидкості рефлекторних дій, координації рухів та інших фізичних чи психологічних реакцій. Особливо широко вони застосовуються для тестування людей, чиї заняття вимагають спеціальних здібностей (льотчиків, водіїв і т.п.), чи для тестування освітніх або професійних схильностей і здібностей дітей.

  До цієї товарної позиції включаються різні типи таких апаратів (наприклад, пристрої для випробування моторних навичок або вправності; обертові сидіння, розраховані на змінювану швидкість і раптову зупинку для випробування реакцій пілотів літаків).

  Слід зазначити, проте, що до цієї товарної позиції не включаються апарати, зазвичай використовувані для медичної діагностики зору, слуху, серця і т.п. (товарна позиція 9018). Аналогічно, вироби, що мають характер конструкторських або будівельних наборів та однаковою мірою придатні для використання як розваги і для перевірки здібностей, класифікуються як ігри чи іграшки (група 95).

  (IV) Апаратура для озонової терапії

  Використовуються для лікування хвороб дихальних органів озоном (хімічна формула O3) (зазвичай вдихуваним).

  (V) Апаратура для кисневої терапії, штучного дихання або інша апаратура для дихальної терапії

  Використовується для порятунку потопаючих, у разі електротравми, гострому отруєнні (наприклад, моноксидом вуглецю), для слабких новонароджених дітей, у випадках післяопераційного шоку, дитячого паралічу (поліомієліту), гострої астми, недостатнього розвитку легень і т.п.

  До цих пристроїв відносяться:

  (А) Пристрої, використовувані замість ручних методів штучного дихання, наприклад, механічні пристрої, які працюють шляхом прикладення тиску до грудної клітки пацієнта, за допомогою коливального руху, примусового вдиху і т.п.

  (B) Апарати для власне кисневої терапії. Вони діють за рахунок вдихання кисню або суміші кисню і діоксиду вуглецю через маску чи шляхом подачі кисню в респіраторну камеру, що складається з прозорого пластмасового намету, встановленого на ліжку пацієнта.

  (C) Пристрої, відомі як “залізні легені”, та аналогічні пристрої. Вони складаються переважно з таких елементів:

  (1) Камери, виготовлені з металу, дерева чи скловолокна, для прийняття тіла пацієнта (при цьому голова залишається зовні), чи меншої камери з прозорої пластмаси, що покриває лише грудну клітку.

  (2) Незалежного пристрою, що містить систему аспірації повітря та аварійний повітродувний пристрій, який може мати силове чи ручне керування.

  (3) Товстої повітронепроникної труби, що з’єднує повітродувну систему і камеру.

  Деякі пристрої кисневої терапії, описані вище (особливо кисневі намети), можуть також використовуватися для введення аерозолів, при цьому пацієнт приймає одночасно інгаляцію кисню і лікувального засобу, диспергованого за допомогою мікропульверизатора (див. пункт (VI) нижче).

  До цієї товарної позиції не включаються компресійні барокамери або декомпресійні камери (товарна позиція 9018);

  (VI) Апаратура для аерозольної терапії

  Використовується для подачі терапевтичного агента під час лікування легеневих, шкірних, гінекологічних захворювань і хвороб вуха, горла та носа і т.п., шляхом розсіювання (розпилення) у вигляді туману різних медичних розчинів (гормонів, вітамінів, антибіотиків, бронхорозширювальних препаратів, ефірних олій і т.п.).

  Деякі з цих пристроїв є індивідуальними (розпилювачі) і призначені для підключення до балонів з киснем або стисненим повітрям або для установлення в кисневих наметах, описаних у пункті (V) вище. Інші належать до типу аерозольних генераторів для приймальних відділень лікарів або лікарень; ці пристрої складаються із шафи, що містить блок двигуна-компресора, вимірювальних приладів, власне генератора і різних прикладних пристроїв (маски, носові, щічні, гінекологічні та інші наконечники).

  До цієї товарної позиції включаються ручні розпилювачі аерозольного типу для розпилення на зуби або ясна,  які працюють від стиснутого газу, розміщеного в контейнері, що нагвинчується; дія використовуваного медичного препарату призводить до очищення ротової порожнини та виліковує такі захворювання, як періодонтит.  

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини та приладдя до апаратів і пристроїв цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції. До таких частин і приладдя відносяться кисневі намети та фіксувальні пристрої до них для апаратури кисневої терапії.

  Пояснення до товарної позиції 9020: 

  9020 00 00 00

  Інша апаратура дихальна та газовi маски, за винятком захисних масок без механічних частин i змiнних фільтрів

  (I) Апарати дихальні

  До цієї товарної позиції включаються апарати дихальні, використовувані, наприклад, льотчиками, нирцями, альпіністами чи пожежниками. Вони можуть бути автономними (якщо дихальний ланцюг живиться від балона з киснем або стисненим повітрям) чи може підключатися через рукав до компресорів, труб для подачі стиснутого повітря, балонів для збереження або (у випадку деяких діючих на невеликих відстанях апаратів) до зовнішньої атмосфери.

  До цієї товарної позиції включаються також шоломи водолазів, що потребують установлення на водолазних костюмах нирців перш, ніж вони стануть повітронепроникними, костюми радіаційного захисту чи костюми, що захищають від забруднення, з дихальними апаратами.

  (II) Газові маски

  Вони дозволяють людині, що їх носить дихати в атмосфері, забрудненій пилом, отруйними парами, димом і т.п., і тому використовуються в деяких галузях промисловості та у військовому спорядженні (проти отруйних газів).

  У цих пристроях повітря для дихання надходить прямо зовні і пропускається крізь фільтрувальний пристрій, що абсорбує отруйні гази або затримує пил. Вони складаються тому з маски, пристрою якої дозволяє носієві маски бачити, металевої рами з випускним і впускним клапанами та гнізда, до якого кріпиться або фільтр, або гнучка трубка, підключена до системи фільтрів, які носять на спині чи на грудях. Пристрій більш простого типу захищає лише рот і ніс; він складається з оболонки, утримуваної на місці однієї чи декількома еластичними стрічками, і містить фільтрувальний або абсорбувальний матеріал (азбестова вата, губчата гума, ватне набивання і т.п., які можуть бути просочені чи не просочені), легко замінний після використання.

  Такі вироби не розглядаються як апарати дихальні або газові маски цієї товарної позиції:

  (а) маски для захисту від пилу, запахів і т.п., не оснащені змінним фільтром, але з декількох шарів зв’язаної волокнистої тканини, обробленої чи не обробленої активованим вугіллям і яка має або не має середній шар з синтетичного волокна, і маски з текстильних матеріалів, використовувані хірургами, доглядальницями і т.п., що оперують пацієнта чи доглядають за ним (товарна позиція 6307);

  (b) маски для захисту від пилу або частинок матеріалів, які складаються з простої оболонки з дротяної сітки без будь-яких фільтрувальних пристроїв, крім оболонки з тонкої марлі (Розділ XV);

  (c) маски для введення анестезуючих препаратів (товарна позиція 9018);

  (d) дихальні маски нирців, використовувані без балонів з киснем або стисненим повітрям, і прості підводні дихальні трубки (зазвичай відомі як “фиркали”) для плавців або нирців (товарна позиція 9506).

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини та приладдя до апаратів і пристроїв цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 9021: 

  9021

  Пристрої ортопедичнi, включаючи хiрургiчнi пояси, бандажi та милицi; шини та iншi пристрої для лiкування переломiв; штучні частини тіла; слухові та iншi апарати, якi носять на собi, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду:

  9021 10

  – пристрої ортопедичні або пристрої для лікування переломів:

  9021 10 10 00

  – – пристрої ортопедичні

  9021 10 90 00

  – – шини та інші пристрої для лікування переломів

   

  – зуби штучнi i деталі для протезування зубiв:

  9021 21

  – – зуби штучнi:

  9021 21 10 00

  – – – з пластмас

  9021 21 90 00

  – – – з iнших матерiалiв

  9021 29 00 00

  – – іншi

   

  – iншi штучні частини тіла:

  9021 31 00 00

  – – суглоби штучні

  9021 39

  – – інші:

  9021 39 10 00

  – – – протези очні

  9021 39 90 00

  – – – iншi

  9021 40 00 00

  – слухові апарати, крім частин і приладдя

  9021 50 00 00

  – серцевi стимулятори, крім частин i приладдя

  9021 90

  – iншi:

  9021 90 10 00

  – – частини i приладдя до слухових апаратiв

  9021 90 90 00

  – – iншi

  (I) Пристрої ортопедичні

  Ортопедичні пристрої визначені в примітці 6 до цієї групи. Це пристрої для:

  –  запобігання або виправлення тілесних каліцтв; або

  –  підтримування або утримання органів після хвороби, операції або ушкодження.

  До них відносяться:

  (1) Пристрої, використовувані у разі хвороб стегон (коксалгія та ін.).

  (2) Плечові шини (що дозволяють користуватися рукою після резекції), (розтягувальні шини).

  (3) Пристрої для щелепи.

  (4) Тягнучі і т.п. пристрої для пальців.

  (5) Пристрої для лікування хвороби Потта (випрямлення голови і хребетного стовпа).

  (6) Ортопедичне взуття і спеціальні устілки, виготовлені для корекції ортопедичних станів, за умови, що вони або (1)  зроблені лише за (індивідуальною) міркою на замовлення, або (2)   масового виробництва, представлені одним предметом, а не парами, та розроблені так, щоб однаково підходити до будь-якої ноги.

  (7) Зуботехнічні пристрої для виправлення виродливих зубів (обв’язки, кільця і т.п.).

  (8) Ортопедичні пристрої для ступнів (пристрої для знівеченої ступні, обв’язки для ніг з пружинною опорою для ступні або без неї, хірургічні черевики і т.п.).

  (9) Бандажі (пахові, ножні, пупкові і т.п. бандажі) і пристрої для гриж.

  (10) Пристрої для виправлення сколіозу і скривлення хребта, а також усі медичні та хірургічні корсети і пояси (включаючи деякі підтримуючі пояси), що характеризуються такими ознаками:

  (а) спеціальні подушечки, пружини і т.п., регульовані для зручності пацієнта;

  (b) матеріали, з яких вони зроблені (шкіра, метал, пластмаса і т.п.); або

  (c) наявність зміцнених частин, твердих шматків тканини або смуг різної ширини.

  Спеціальна конструкція цих виробів для конкретних ортопедичних цілей відрізняє їх від звичайних корсетів і поясів, незалежно від того, служать останні також для підтримування або утримання чи ні.

  (11) Ортопедичні підтяжки (крім простих підтяжок із трикотажною, в’язаною сіткою або вишитих тамбуром матеріалів і т.п.).

  До цієї групи товарів включаються також милиці та тростини-милиці. (Слід, проте, відзначити, що звичайні прогулянкові тростини, навіть якщо вони спеціально виготовлені для інвалідів, не включаються (товарна позиція 6602).)

  До цієї групи товарів також включаються пристрої для ходьби, відомі як “ролятори”, які забезпечують підтримку користувачів, в той момент, коли вони їх штовхають. Вони, як правило, складаються з трубчастої металевої рами на трьох або чотирьох колесах (деякі з яких або всі можуть повертатися), ручок та ручних гальм. “Ролятори” можуть регулюватися по висоті та можуть бути обладнані сидінням між ручками і дротяною корзиною для транспортування особистих речей. За необхідності, сидіння дозволяє користувачеві робити невеликі перерви на відпочинок.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) панчохи для хворих з варикозним розширенням вен (товарна позиція 6115);

  (b) прості захисні пристрої або пристрої, призначені для зниження тиску на визначені частини ступні (товарна позиція 3926, якщо вони зроблені з пластмас, або товарна позиція 4014, якщо вони з пористої гуми, закріпленої на тонкій металевій сітці клейким пластиром);

  (c) підтримувальні (фіксувальні) пояси або інші підтримувальні (фіксувальні) вироби, згадані в примітці 1(b) до цієї групи, наприклад, бандажі для вагітних жінок (зазвичай товарна позиція 6212 або 6307);

  (d) вироблене в масовому порядку взуття, внутрішній підошві якої надано простої дугоподібної форми для зм’якшення плоскостопості (група 64).

  До цієї групи включаються також ортопедичні пристрої для тварин, наприклад, грижові бандажі або пов’язки; апарати для фіксації ноги або ступні; спеціальні накладки та трубки, що перешкоджають надкусуванню тваринами знімних фіксаторів для ортопедичних пристроїв і т.п.; пов’язки, що накладаються у разі випадання органів (для утримання органа, прямої кишки, матки і т.п.); опори для рогів і т.п. Проте до неї не включаються захисні пристрої з властивостями звичайних шорно-сідельних виробів, та упряж для тварин (наприклад, подушечки для гомілки коней) (товарна позиція 4201).

  (II) Шини та інші пристрої для лікування переломів

  Вони можуть використовуватися або для забезпечення нерухомості ушкоджених частин тіла (для витягування або захисту), або для вправляння і фіксації кісток у разі переломів. Вони також можуть використовуватися для лікування вивихів та інших травм суглобів.

  Деякі з цих виробів призначені для установлення на пацієнті (наприклад, дротяні, цинкові або дерев’яні колиски для підтримки кінцівок, шини з гіпсовим бандажем, пристрої, використовувані у разі переломів ребер і т.п.); інші призначені для кріплення на ліжку або опорі (захисні колиски для ліжок, апарати для випрямлення у разі переломів, зроблені з труб, призначені для використання замість шин або колисок і т.п.). Але якщо останні пристрої утворюють невіддільну частину ліжка, вони не включаються до цієї товарної позиції.

  За умови додержання положень примітки 1 (f) цієї групи, до цієї товарної позиції також включаються пластини, цвяхи і т.п., які вводяться всередину людського тіла хірургами для утримання в з’єднаному вигляді двох частин зламаної кісти або для аналогічного лікування переломів.

  (III) Штучні кінцівки, очі, зуби та інші штучні частини тіла

  Ці вироби повністю або частково замінюють дефектні частини тіла і зазвичай нагадують їх за зовнішнім виглядом. До них відносяться:

  (А) Штучні очні пристрої:

  (1) Штучні очі. Їх зазвичай виготовляють з пластмаси або скла, до яких додаються невеликі кількості оксидів металів для імітації властивостей і фарбування різних частин людського ока (склери, райдужної оболонки, зіниці). Вони можуть стосуватися типу з одинарною або подвійною оболонкою.

  (2) Внутрішньоочні лінзи (кристалики).

  Штучні очі для кравецьких манекенів, хутра і т.п. не включаються (зазвичай включаються до товарної позиції 3926 або 7018); штучні очі, ідентифіковані як частини ляльок або іграшкових тварин, включаються до товарної позиції 9503 або до товарної позиції 7018, якщо вони скляні.

  (B) Штучні зуби і зуботехнічні пристрої, наприклад:

  (1) Суцільні штучні зуби, зазвичай виготовлені з фарфору або пластмаси (особливо з акрилових полімерів). Це можуть бути “діаторичні” зуби, що мають малу кількість отворів, в які проникає фіксувальний матеріал (зазвичай моляри), або зуби, оснащені двома металевими штифтами для фіксації (зазвичай різці, ікла) або фісурами для надягання на металевий виступ, прикріплений до базису протеза зубів (також зазвичай різці та ікла).

  (2) Порожнисті штучні зуби, також виготовлені з фарфору або пластмаси і які мають зовнішній вигляд зуба (різці, ікла або моляри).

  Відповідно до методу фіксації їх називають “штифтовими зубами” (які поміщаються на невеликий металевий штифт або стрижень, вставлений у підготовлений корінь) або “коронками” (які встановлюють за допомогою штучної смоли на попередньо формовану куксу).

  (3) Зубні протези, цільні або часткові, які мають пластину з вулканізованого каучуку, пластмаси або металу, на якій кріпляться штучні зуби.

  (4) Інші вироби, такі як металеві коронки заводського виготовлення (із золота, корозійностійкої (нержавіючої) сталі і т.п.), використовувані для захисту природних зубів; дуги з литого олова (“важкі дуги”) для обваження і підвищення стійкості зубних протезів; дуги з корозійностійкої (нержавіючої) сталі для зміцнення базисів протезів зубів з вулканізованого каучуку; різні інші пристрої для стоматологів, чітко ідентифіковані як такі, для виготовлення металевих коронок або зубних протезів (гнізда, кільця, стрижні, гаки, петлі і т.п.).

  Слід зазначити, що зубний цемент та інші матеріали для пломбування зубів включаються до товарної позиції 3006; препарати, відомі як “зуболікарський віск” або “суміші для одержання зліпків зубів”, розфасовані в набори, упакування для роздрібної торгівлі, або у вигляді плиток, у формі підків, у брусках або аналогічних формах, та інші засоби для стоматологічних цілей на основі гіпсу (кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію) включаються до товарної позиції 3407.

  (C) Інші штучні частини тіла, наприклад, руки від кисті до плеча, передпліччя, кисті, ноги від стегна до ступні, ступні, носи, штучні суглоби (наприклад, для стегон, колін) і трубки з синтетичної тканини для заміни кров’яних судин і серцевих клапанів.

  До цієї товарної позиції не включаються шматки кістки або шкіри для пересадження в стерильних контейнерах (товарна позиція 3001) і цемент, який реконструює кістку (товарна позиція 3006).

  (IV) Слухові апарати

  Це зазвичай електричні пристрої зі схемою, яка містить один або кілька мікрофонів (з підсилювачем або без нього), слухавку і батарею. Слухавку можна носити всередині або за вухом, або вона може бути призначена для тримання в руці навпроти вуха.

  Ця група товарів обмежена пристроями для подолання глухоти; до неї не включаються такі вироби як головні телефони, підсилювачі і т.п., використовувані в конференц-залах або телефоністами для поліпшення чутності мови.

  (V) Інші апарати, які носять на собі або імплантують в тіло, щоб компенсувати якусь фізичну ваду або його непрацездатність.

  До цієї групи товарів включаються:

  (1) Мовні пристрої для осіб, які втратили можливість користуватися своїми голосовими зв’язками в результаті травми або хірургічної операції. Вони складаються з електронного імпульсного генератора. Будучи притиснутими до шиї, наприклад, вони генерують коливання в порожнинах горла, які модулюються користувачем для відтворення чутної мови.

  (2) Кардіостимулятор для стимуляції дефектних серцевих м’язів. Вони мають розміри і вагу, приблизно відповідних до розмірів і ваги кишенькових годинників, і імплантуються під шкіру грудної клітки пацієнта. Вони містять електричну батарейку і підключаються через електроди до серця, яке вони постачають імпульсами, необхідними для його функціонування. Стимулятори ритму інших типів використовуються для стимуляції інших органів (наприклад, легень, прямої кишки або сечового міхура).

  (3) Електронні засоби для сліпих. Вони складаються, власне кажучи, з ультразвукового приймально-передавача, який живиться від електричної батареї. Зміни частоти, що відповідають інтервалові часу, який потрібний ультразвуковому променеві для того, щоб дійти до перешкоди і відбитися назад, дозволяють користувачеві за допомогою відповідного пристрою (наприклад, внутрішнього навушника) знайти перешкоду та судити про відстань до неї.

  (4) Пристрої, імплантовані в тіло, які використовуються для підтримки або заміни хімічної функції деяких органів (наприклад, секреції інсуліну).

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини і приладдя апаратів або пристроїв цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 9021:

  В даній товарній позиції термін “компенсація фізичної вади або його непрацездатності” стосується тільки тих виробів, які фактично беруть на себе функції або заміняють фізичну ваду або непрацездатну частини тіла.

  До цієї товарної позиції не включаються вироби, які тільки полегшують наслідки фізичної вади або непрацездатності.

  До цієї товарної позиції також не включаються пристрої, ідентифіковані як пристрої для стомічного використання (товарна категорія 3006 91 00).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  9021 39 90

  Ця товарна категорія включає:

  1. пластини, які залишаються імплантованими в тіло, наприклад, на заміну частини або цілої кістки;
  2. ткані смужки зі штучного волокна, які імплантуються в колінний суглоб з метою заміни зв”язок у випадку хронічної нестійкості зв’язок колінного суглоба.

  9021 40 00

  Ця товарна категорія включає прилади, включені в Пояснення до товарної позиції 9021, частина (ІV), навіть якщо вони мають форму окулярів.

  9021 50 00

  Ця товарна категорія включає лише власне серцеві стимулятори. Відповідно до Приміток 1 і 2 до цієї групи, частини та приладдя до таких стимуляторів, наприклад, оболонки, напівоболонки, кришки оболонок і електроди, входять до товарної категорії 9021 90 90.

  Первинні батарейки та електричні акумулятори для стимуляторів, які постачаються окремо, класифікуються в товарній позиції 8506 або 8507. Зарядні пристрої з первинним трансформатором для заряджання акумулятора в імплантованому стимуляторі шляхом індукування струму у вторинній обмотці стимулятора входять до товарної позиції 8504.

  9021 90 90

  Ця товарна категорія включає наведені нижче апарати, які компенсують фізичну ваду або непрацездатність органів:

  1. апарати, які імплантуються в тіло людини як розподілювач медикаменту і містять у загальному корпусі “лікарський насос”, джерело живлення для насоса і ємкість для медикаменту;
  2. “кільцеві протези”, тобто кільця з нержавіючої сталі, покриті двома шарами з пластмаси і тканиною з штучного волокна. Вони хірургічним способом прикріплюються до серцевого клапана для відновлення здатності серцевого клапана закриватися, наприклад, у випадку митральної недостатності;
  3. “парасолькові” фільтри для імплантації в серцеву вену (vena cava іnferіor) з метою запобігання міграції тромбозів і емболій до серця. Вони складаються з дуже маленької парасолькоподібної рамки, виготовленої з нержавіючої сталі, яка покрита тонким шаром синтетичного еластичного матеріалу і розкривається у вені подібно парасольці;
  4. постійно діючі розширювачі сечоводу, виготовлені з пластмаси. Ці апарати, що мають вигляд колючого стрижня, вставляються в сечовід і дозволяють протікати сечі.

  Пояснення до товарної позиції 9022: 

  9022

  Апаратура, що використовує рентгенiвське, альфа-, бета- або гамма-випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного
  або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну та радiотерапевтичну апаратуру, рентгенiвськi трубки та iншi генератори рентгенiвських променів, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крiсла та подібнi вироби для обстеження або лiкування:

   

  – апаратура, що використовує рентгенiвське випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну або радiотерапевтичну апаратуру:

  9022 12 00 00

  – – томографи комп’ютернi

  9022 13 00 00

  – – iнша для стоматологічного використання

  9022 14 00 00

  – – iнша для медичного, хірургічного або
  ветеринарного використання

  9022 19 00 00

  – – для iншого використання

   

  – апаратура, що використовує альфа-, бета- або гамма- випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного
  або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну
  або радiотерапевтичну апаратуру:

  9022 21 00 00

  – – для медичного, хірургічного, стоматологiчного або ветеринарного використання

  9022 29 00 00

  – – для iншого використання

  9022 30 00 00

  – трубки рентгенiвськi

  9022 90 00 00

  – iншi, включаючи частини і приладдя

  (I) Апаратура, основана на застосуванні рентгенівського випромінювання

  Основним елементом цієї апаратури є блок, що містить трубку або трубки, які генерують рентгенівські промені. Цей блок, що зазвичай підвішується або встановлюється на основі або іншій опорі з напрямним або підіймальним механізмом, живиться відповідною напругою від спеціального устаткування, що складається з набору трансформаторів, випрямлячів і т.п. Майже з усіх інших поглядів конструктивні властивості рентгенівських апаратів варіюються відповідно до використання, для якого вони сконструйовані, наприклад:

  (А) Рентгенівські апарати, використовувані для діагностики. Їх дія основана на тому факті, що рентгенівські промені можуть проникати крізь тіла, непроникні для звичайного світла, і що їхнє поглинання зростає зі збільшенням густини прохідних тіл. До них відносяться:

  (1) Рентгеноскопічні (флуороскопічні) апарати. Конструкція апаратів дозволяє створити умови, за яких рентгенівські промені, що пройшли крізь досліджуваний орган, відкидають тінь на екран; зміна щільності тіньового зображення показує стан органу.

  (2) Рентгенографічні апарати. Проходячи досліджуване тіло, рентгенівські промені попадають на фотографічну платівку або плівку і реєструються на ній. Ті самі апарати можуть використовуватися для рентгеноскопії і рентгенографії.

  (3) Апарати, що складаються з рентгенівського апарата, скомбінованого зі спеціально сконструйованою камерою. Вони фотографують зображення, яке створюється на рентгенівському екрані, встановленому в самій камері. За умови, що апарат і спеціалізована камера подані одночасно, вони повинні розглядатися разом у цій товарній позиції, навіть якщо вони окремо упаковані для зручності перевезення. Окремо подані камери, проте, включаються до товарної позиції 9006.

  (B) Апарати для радіотерапії. Як проникаюча здатність рентгенівських променів, так і їхня руйнуюча дія на деякі живі тканини використовуються для лікування багатьох хвороб, наприклад, деяких шкірних хвороб і деяких пухлин. Це лікування відоме як “поверхневе” або “глибоке”, залежно від глибини, яка досягається променями.

  (C) Рентгенівські апарати для промислового використання. Рентгенівські промені мають широке промислове застосування. Вони використовуються, наприклад, у металургії для локалізації раковин або для контролю однорідності сплавів; у техніці для контролю точності вузлів; в електротехнічній промисловості для контролю важких кабелів або матових скляних ламп; у гумовій промисловості для контролю реакцій внутрішніх основ шин (наприклад, витягування корду); у різних галузях промисловості для контролю і вимірювання товщини матеріалів. Апарати, використовувані для цього, зазвичай нагадують апарати для діагностичних цілей, описані вище, крім того, що вони можуть бути обладнані перехідниками та допоміжним устаткуванням для конкретних цілей.

  До цієї товарної позиції також включаються:

  (1) Спеціальні апарати (рентгенівське дифракційне і рентгенівське спектрометричне устаткування), використовувані для вивчення структури кристалів, а також хімічного складу матеріалів; рентгенівські промені дифрагують у кристалах, а потім попадають на фотографічну плівку або на електронний лічильник.

  (2) Апарати для рентгеноскопічного дослідження банківських квитків або інших документів.

  (II) Апаратура, яка використовує альфа-, бета- або гамма-випромінювання

  Альфа-, бета-частинки і гамма-кванти випускаються радіоактивними елементами, які мають властивість випускати випромінювання під час спонтанного перетворення атомів. Ці радіоактивні елементи поміщають в контейнер, зазвичай зі сталі, покритої свинцем (“бомба”), що має отвір для пропускання випромінювання лише в одному напрямку. Гамма-випромінювання можна використовувати для тих самих цілей, що і рентгенівські промені.

  Існують такі типи апаратів залежно від застосовуваного випромінювання і мети використання:

  (1) Апарати для терапії, в яких радіоактивним джерелом є заряд радію, радіоактивного кобальту або будь-якого іншого радіоактивного ізотопу.

  (2) Апарати для радіологічних досліджень, використовувані переважно у промисловості для контролю металевих деталей і т.п. без руйнування їх структури.

  (3) Апарати, що мають вимірювальний прилад, такий як товщиномір на бета- або гамма-променях, для вимірювання товщини матеріалів (листів (аркушів), прокладок і т.п.), апарати для контролю вмісту пакетів, які містять будь-який продукт (фармацевтичні продукти, харчові продукти, патрони для спортивної зброї, парфуми і т.п.), або іонізаційні анемометри. У цих апаратах необхідну інформацію зазвичай одержують шляхом вимірювання зміни кількості випромінювання, що прикладається до досліджуваного фактора.

  (4) Пристрої пожежної сигналізації з детекторами диму, в яких є радіоактивна речовина.

  До цієї товарної позиції не включаються прилади та апарати, які не призначені для включення до їхнього складу радіоактивного джерела і які просто вимірюють або детектують випромінювання, навіть якщо такі прилади калібровані в довільних одиницях (товарна позиція 9030).

  (III) Рентгенівські трубки та інші генератори рентгенівських променів, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи для обстеження або лікування, крісла та аналогічні вироби

  До цієї групи товарів включаються:

  (А) Рентгенівські трубки. Це пристрої, в яких електрична енергія перетворюється в рентгенівські промені.

  Характеристики таких трубок змінюються залежно від цілей використання. Вони складаються з катода, що випускає електрони, і анода, що поглинає ці електрони. Процес поглинання супроводжується випромінюванням рентгенівських променів. У деяких випадках ці трубки мають також безліч проміжних електродів для прискорення потоку електронів. Ці електроди встановлюються в трубці або оболонці, зазвичай зі скла, з відповідними електричними контактами. Трубка часто встановлюється в електрично ізольованому металевому контейнері, заповненому оливою. Іноді трубка заповнюється газом, але частіше в ній підтримується вакуум високого ступеня.

  До цієї товарної позиції не включаються скляні колби для рентгенівських трубок (товарна позиції 7011).

  (B) Інші апарати, що створюють рентгенівське випромінювання, наприклад, апарати з бетатроном, який сильно прискорює потік електронів і таким чином створює рентгенівські промені дуже великої проникної сили. Бетатрони та інші прискорювачі електронів, не пристосовані для одержання рентгенівських променів, а також не включені в рентгенівські апарати, до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8543).

  (C) Рентгенівські екрани. Рентгенівські екрани – це флуоресцентні поверхні, на які приймається випромінювання. Активна поверхня зазвичай складається з ціаноплатинату барію, сульфіду кадмію і вольфрамату кадмію. Вони часто покриваються також свинцевим склом. Деякі екрани, відомі як підсилювальні екрани, дають зображення, що складається з актинічного випромінювання, яке підвищує щільність фотографічного зображення, формованого одними рентгенівськими променями.

  (D) Рентгенівські генератори високої напруги. Ці генератори містять трансформатор і випрямні лампи, встановлені всередині ізолюючого екрану; вони мають також знімні високовольтні контакти для підключення до рентгенівської трубки. Слід зазначити, що до цієї товарної позиції включаються лише ті генератори, які спеціалізовані для використання з рентгенівськими апаратами.

  (E) Рентгенівські щити та пульти керування. Вони містять пристрої для керування часом експозиції і напругою, а також часто дозиметр, який складає невід’ємну частину апарату. Слід зазначити, що до цієї товарної позиції включаються лише щити і пульти, спеціалізовані для використання з рентгенівськими апаратами.

  (F) Столи, крісла та аналогічні вироби для обстеження або лікування, спеціалізовані для роботи з рентгенівським випромінюванням, незалежно від того, призначені вони для включення в рентгенівські апарати або складають окремі вироби. За умови, що вони призначені для використання винятково або переважно з рентгенівськими апаратами, такі столи, крісла і т.п. включаються також до цієї товарної позиції, навіть якщо подані окремо; але столи, крісла і т.п., не спеціалізовані для роботи з рентгенівським випромінюванням, сюди не включаються (зазвичай товарна позиція 9402).

  До цієї товарної позиції включаються також блискавковідводи на основі принципу радіоактивності.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини і приладдя, ідентифіковані як призначені для використання винятково або переважно з рентгенівськими апаратами і т.п., також включаються до цієї товарної позиції. До таких частин і приладдя відносяться:

  (1) Аплікатори, зазвичай зі свинцевими лініями, для установлення на виході рентгенівської трубки або радіоактивної “бомби”; їх іноді називають “локалізаторами”.

  (2) Пристрої для центрування з електричними лампами розжарювання, які використовуються особливо в радіотерапії для контролю оброблюваної ділянки шляхом прямого огляду шкіри. Аналогічно до попереднього приладдя, ці пристрої зазвичай встановлюються на вихідному отворі рентгенівської трубки або “бомби”.

  (3) Захисні кожухи зі свинцевого скла або інших речовин на основі деяких солей, непрозорих для рентгенівських променів. Ці кожухи містяться навколо рентгенівських трубок для захисту операторів від шкідливих випромінювань.

  (4) Покриті свинцем або виготовлені зі свинцевого скла захисні екрани або щити для установлення між оператором і рентгенівськими трубками.

  До цієї товарної позиції не включаються, проте, захисні пристрої, призначені для носіння оператором, такі як комбінезони або рукавички з освинцьованої гуми (товарна позиція 4015) або запобіжні окуляри зі свинцевого скла (товарна позиція 9004).

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) радієві голки і трубки, голки і т.п., що містять інші радіоактивні матеріали (група 28);

  (b) фотографічні платівка і плівка (група 37);

  (c) кенотрони та інші випрямні трубки, або лампи, використовувані в блоках живлення для рентгенівських апаратів (товарна позиція 8540);

  (d) апарати для дослідження рентгенівських фотознімків (включаючи проектори зображення) (товарна позиція 9008 або 9010) та апарати для проявлення рентгенографічних і рентгенофотографічних знімків (товарна позиція 9010);

  (e) медичні апарати для застосування ультрафіолетових та інфрачервоних променів (актинотерапія) (товарна позиція 9018);

  (f) прилади для вимірювання або виявлення альфа-, бета-, гама- або рентгенівського випромінювання; вони включаються до товарної позиції 9030, якщо не включені в радіологічний апарат.

  Пояснення до товарної  підпозиції:

  9022 12

  Ця товарна підпозиція включає так звані комп’ютерні томографи для обстеження всього тіла. Це радіодіагностичні системи для повного обстеження тіла за допомогою електронної радіографії шарів тіла (томографії). Області тіла скануються рентгенівськими променями окремими кроками і шарами, і різне загасання рентгенівських променів у тілі вимірюється сотнями датчиків, розташованих кільцями навколо тунелю, в якому пацієнт лежить на столі.

  Власне машина для автоматичного оброблення інформації цієї системи перетворює дані від датчиків у зображення на системному моніторі. Томографічні зображення зазвичай фотографуються спеціальною камерою, включеною до системи, і, якщо потрібно, вони захищені від електромагнітного випромінювання.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  9022 12 00

  Дивись Пояснення до товарної  підпозиції 9022 12.

  Проте відеозаписувальні системи, які не вмонтовані в рентгенівські апарати і які перетворюють у цифровий вигляд, редагують та зберігають аналогові відеосигнали, послані зовнішньою відеокамерою, входять в товарну позицію 8543. Вони складаються, в основному, з аналого-цифрового перетворювача, комп’ютера для оброблення даних, моніторів і запам’ятовувальних пристроїв на магнітних стрічках або дисках.

  9022 90 00

  Ця товарна категорія включає берилієві віконця для рентгенівських трубок.

  Пояснення до товарної позиції 9023: 

  9023 00

  Прилади, апарати
  та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад, навчальнi або виставковi), не придатнi для iншого використання:

  9023 00 10 00

  – для викладання фiзики, хiмiї або технiчних наук

  9023 00 80 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включається широкий діапазон приладів, апаратів і моделей демонстраційного призначення (наприклад, у школах, лекційних аудиторіях, виставках), непридатних для іншого використання.

  За умови додержання цього положення до цієї товарної позиції включаються:

  (1) Спеціальні демонстраційні машини або пристрої, такі як машина Уімшурста (для експериментів з електрикою), машина Етвуда (для демонстрації законів тяжіння), Магдебурзькі півкулі (для демонстрації ефектів атмосферного тиску), кільце Гравезанда (для демонстрації теплового розширення), диск Ньютона (для демонстрації колірного складу білого світла).

  (2) Моделі будови тіла людини або тварин (зчленовані або незчленовані, обладнані або не обладнані електричним освітленням); моделі стереометричних тіл, кристалів і т.п. Моделі цього типу зазвичай виготовляють з пластмаси або зі сумішей на основі гіпсу.

  (3) Тренувальні манекени, які утворюють надувну модель людського тіла в натуральну величину зі штучними дихальними частинами, що відтворюють аналогічні частини людини; використовуються в методі реанімації “поцілунок життя”.

  (4) Моделі в розрізі кораблів, локомотивів, двигунів і т.п., вирізані так, щоб показати внутрішню роботу або функціонування важливої деталі; панелі, що показують у рельєфі, наприклад, будь-який вузол радіоприймача (для шкіл радіотелеграфістів) або циркуляцію оливи в двигуні і т.п., незалежно від того, обладнані вони або не обладнані системою електричного освітлення.

  (5) Демонстраційні вітрини або виставкові щити і т.п., які демонструють зразки сировини (текстильне волокно, дерево і т.п.) або показують різні етапи виробництва чи оброблення продукту (для навчання в технічних школах).

  (6) Моделі і т.п. для артилерійського навчання, які використовують у навчальних курсах, що читаються в приміщенні.

  (7) Підготовлені препарати для вивчення під мікроскопом.

  (8) Моделі міст, громадських монументів, будинків і т.п. (з гіпсу, картону, дерева і т.п.).

  (9) Маломасштабні демонстраційні моделі (літального апарату, кораблів, машин і т.п.), зазвичай з металу або дерева (наприклад, для цілей реклами і т.п.). Слід, проте, зазначити, що моделі, придатні винятково для прикрашування (оздоблення), включаються до відповідних товарних позицій.

  (10) Мапи (карти) рельєфу (областей, міст, гірських хребтів і т.п.), рельєфні плани міст і глобуси Землі або зоряного неба в рельєфі, друковані чи недруковані.

  (11) Військові танкові імітатори, що використовуються для навчання (включаючи ускладнене навчання) водіїв танків. Вони складаються, власне кажучи, з таких компонентів:

  –  кабіни водія, установленої на рухомій платформі;

  –  системи огляду, яка складається з маштабованої моделі місцевості і телевізійної камери, установленої на рухомому порталі;

  –  консолі інструктора;

  –  обчислювального блоку;

  –  гідравлічного силового блоку;

  –  шафи електроживлення.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини і приладдя апаратів і пристроїв цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) друковані плани, діаграми, ілюстрації і т.п., навіть якщо вони призначені для використання в навчанні, рекламі і т.п. (група 49);

  (b) наземна апаратура для льотного навчання товарної позиції 8805;

  (c) вироби, призначені як для розваги, так і для демонстраційних цілей (наприклад, деякі набори моделей механічних частин; механічні або електричні іграшкові локомотиви, котли, крани, літальні апарати і т.п.) (група 95);

  (d) автомати і т.п. (товарна позиція 9618);

  (e) предмети колекціонування (товарна позиція 9705);

  (f) антикваріат (наприклад, рельєфні плани та глобуси) віком понад 100 років (товарна позиція 9706).

  Пояснення до товарної позиції 9024: 

  9024

  Машини та пристрої для випробування твердості, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас):

  9024 10

  – машини та пристрої для випробування металiв:

   

  – – електроннi:

  9024 10 11 00

  – – – унiверсальнi або для випробування на розтягування

  9024 10 13 00

  – – – для випробування на твердість

  9024 10 19 00

  – – – iншi

  9024 10 90

  – – інші:

  9024 10 90 10

  – – – унiверсальнi або для випробування на розтягування

  9024 10 90 20

  – – – для випробування на твердість

  9024 10 90 90

  – – – інші

  9024 80

  – iншi машини та пристрої:

   

  – – електроннi:

  9024 80 11 00

  – – – для випробування текстильних матерiалiв, паперу або картону

  9024 80 19 00

  – – – iншi

  9024 80 90 00

  – – iншi

  9024 90 00 00

  – частини і приладдя

  До цієї товарної позиції включаються різноманітні машини та прилади для випробування на твердість, пружність, міцність на розрив, розтягування і стискання або механічні властивості різних матеріалів (наприклад, металів, деревини, бетону, текстильної пряжі і тканини, паперу або картону, гуми, пластмаси, шкіри). Тому до неї не включаються:

  (а) апарати і пристрої для дослідження мікроскопічної структури матеріалів (наприклад, металографічні та інші мікроскопи – товарна позиція 9011 або 9012), аналізу матеріалів або вимірювання таких властивостей як пористість, теплове розширення і т.п. (товарна позиція 9027);

  (b) прилади та апарати, призначені лише для простих вимірювань або контролю ширини, товщини і т.п. (наприклад, оброблюваних деталей, дроту, металевих виробів) (товарна позиція 9017 або 9031);

  (c) прилади для виявлення дефектів, тріщин, розривів та інших дефектів у матеріалах (товарна позиція 9031).

  Машини та апарати цієї товарної позиції зазвичай використовуються в промислових і дослідницьких лабораторіях для випробування виготовлених виробів (зазвичай ретельно відібраних або стандартних зразків). Вони можуть також використовуватися під час процесів виготовлення, у будівельних роботах (у майстернях, на будівельних площадках і т.п.) або для контролю виробів під час відправлення в магазини і т.п.

  Вони можуть бути подані в діапазоні від великих машин з механічним, електричним або гідравлічним приводом значної маси (кілька тонн) до малих портативних або навіть кишенькових приладів. Деякі “універсальні” типи (наприклад, для випробовування металів) можна використовувати для випробування на твердість, міцність на розрив, на згин і т.д. за допомогою окремих додаткових пристроїв. Хоча вони зазвичай діють на “старт-стопній” основі, деякі призначені для автоматичної або напівавтоматичної роботи (наприклад, для випробування великої кількості виробів на виході зі складальної лінії).

  Результати випробування можна установити або шляхом безпосереднього зчитування (іноді за допомогою простого оптичного пристрою, такого як лупа, або навіть умонтованого мікроскопу або профільного проектору), або шляхом окремого мікроскопічного вивчення випробовуваного зразка (наприклад, спостереження оцінок під час визначення твердості вдавленням кульки в метал). Крім того, деякі машини можуть мати засоби записування напружень, навантажень і т.п., які виникають у випробовуваному зразку.

  (I) Машини та апарати для випробування металів

  До цієї групи товарів включаються машини та апарати для таких цілей:

  (A) Випробування на розрив на зразках для випробування, стержнях, дроті, кабелях, пружинах і т.п. Випробування на розрив використовуються для визначення пружності, границі міцності і багатьох інших важливих властивостей металу. Машини для випробування на розрив бувають різних типів (наприклад, вертикального або горизонтального типу, з нескінченним гвинтом або з гідравлічним навантаженням); проте переважно вони містять лещата або затискачі для утримання випробовуваного зразка.

  (B) Випробування на твердість на зразках для випробування, стержнях, механічно оброблених деталях і т.п., при цьому твердість металу вимірюється за опором цього металу вдавлюванню. До цих випробувань відносяться:

  (1) Визначення твердості шляхом вдавлювання сталевої кульки (кульки з загартованої сталі або твердого сплаву), або тест по Брінелю. Вдавлювання утворюють шляхом прикладання постійного тиску (але не ударом або повторними ударами) до сталевої кульки за допомогою важеля, пружини або поршня; діаметр відбитку вимірюється потім за допомогою мікроскопа.

  (2) Випробування твердості вдавлюванням алмазної піраміди. Це випробування може бути проведене за методом Роквела (в якому глибина вдавлювання вимірюється за допомогою лімбового порівнювального пристрою) або за методом Вікерса (вимірювання ділянки вдавлювання під мікроскопом). Використовуються також інші форми цих випробувань (Монотрона, Шора, Кнупа і т.п.) і є також прилади для випробування м’яких металів шляхом вдавлювання сталевого інструменту (наприклад, метод Роквела). Зазначені вище випробування можуть бути виконані на одній і тій самій машині.

  (3) Випробування на відскік, яке виконується за допомогою склероскопів або склерографів. Невеликий молоток (зазвичай має на кінці алмазну піраміду) опускається із заданої висоти на поверхню випробовуваного зразка. Чим твердіший метал, тим вищим буде відскік молотка.

  (4) Випробування на твердість за маятником, в якому спостерігаються коливання маятника, що перебуває на зразку. Маятник складається з переверненого U-подібного чавунного тіла, обладнаного всередині сталевою кулькою.

  (C) Випробування на згин.

  (1) Ударне випробування, яке виконують на стержнях (з надрізом або без нього). Стержень перебуває на двох опорах і піддається повторним ударам баби (молота), поки не зламається; таким способом визначається його граничний опір.

  (2) Випробування тиском (переважно для заготовок (стержнів, брусків і т.п.)), випробування на згин (пружини).

  (D) Випробування на ковкість, які використовують переважно для випробування листового металу. Інструмент, що вдавлюється, зазвичай обладнаний на кінці сталевою кулькою, поступово вдавлюється в лист до точки пробивання; перше зіткнення записується, а потім вимірюються навантаження і відхилення.

  (E) Випробування на загин (листи, бруски і дріт), випробування на стиск і випробування на зріз (переважно для чавуну).

  (F) Випробування на утому. Зразки для випробування піддаються не лише простим навантаженням, як описано вище, але також складним і змінювальним навантаженням. Ці випробування виконуються за допомогою обертових згинальних машин (зразки обертаються з великою швидкістю) або реверсивних крутильних машин (в яких напрямок крутіння поперемінно змінюється на протилежний), електромагнітних машин для випробування на утому  і т.п.

  (II) Машини та апарати для випробування текстильних виробів

  До головних випробувань, які виконують на машинах цієї групи товарів, включаються:

  (1) Випробування на розтяжність і опір розриванню, випробування на пружність або міцність на розрив під навантаженням і т.п. (та комбінації таких випробувань). Випробовуваним матеріалом може бути сире волокно або пряжа, мотузки або канати, звичайні тканини, тасьма, паси і т.п.

  Ці випробування проводяться за допомогою динамометрів різних типів, які зазвичай називають за принципом дії (наприклад, маятникові або балансирні динамометри) або за матеріалом, для якого вони найчастіше використовуються (наприклад, однониткова пряжа, багатокручена пряжа або мотузка, скловолокно, клубок або моток, тканина); ці випробування можуть бути також виконані за допомогою екстензометрів. Деякі динамометри забезпечуються кульковим пристроєм для випробування тканин на розрив.

  (2) Випробування для виявлення зміни розмірів текстильних зразків. Розтягування або усадка зразка тканини вимірюється після того, як він був розтягнутий у сухому або вологому стані.

  (3) Випробування на зношування і розриви. Ці випробування виконуються на текстильних товарах, які будуть піддаватися тертю (простирадла, одяг, столове приладдя і т.п.), а іноді також на самій пряжі.

  Такі випробування виконуються за допомогою абразивних тестерів, тестерів зношування і т.п. Смужка тканини, що розтягується з відповідним натягом, поступово стирається стиральним інструментом (абразивним диском, обертальним циліндром, обладнаним металевими фланцями, сталевим подрібнювальним колесом і т.п.). Опір зношуванню і розриванню вимірюється кількістю обертів, які потрібні для розриву тканини стиральним інструментом.

  До цієї товарної позиції не включаються прилади, використовувані для перевірки текстильних матеріалів (наприклад, тестери однорідності пряжі; тестери напружень для визначення натягу, якому піддається пряжа на снувальних рамах, намотувальних пристроях і т.п.; лічильники крутіння пряжі і торсіографи для вимірювання крутіння пряжі) (товарна позиція 9031).

  (III) Машини та апарати для випробування паперу, картону, лінолеуму, гнучкої пластмаси або гнучкої гуми

  Ці випробування стосуються переважно міцності на розрив (вимірюванню розтяжності, руйнівного навантаження і т.п.) або опорові пробиванню. Вони виконуються за допомогою динамометрів, аналогічних переважно за конструкцією динамометрам, які використовують для текстильних виробів.

  До цієї групи включаються тестери опору продавлюванню, тестери опору зламуванню і т.п. (наприклад, для паперу), еластомери еластичності, вимірювачі відскоків, тестери розтягування, абразивні машини, пластиметри (наприклад, для гуми або пластмаси).

  (IV) Машини та апарати для випробування інших матеріалів

  Велика частина цих матеріалів (наприклад, деревина, бетон, тверді пластмаси) піддається випробуванням на розтягання, згин, твердість, стискування, зсування, стирання і т.п. за допомогою машин та апаратів, аналогічних за принципом до дії тих, які використовуються для випробування металів (вдавлювання кульки, удар і т.п.).

  До цієї товарної позиції включається також велика кількість інструментів, зазвичай малих за розмірами, призначених для визначення міцності на розрив, опору згинанню, стискуванню і т.п. зразків для випробування, відлитих у формувальній суміші. До неї включаються також інструменти, призначені для вимірювання поверхневої твердості оброблених ливарних форм або ливарних стрижнів.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини і приладдя апаратів і приладів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 9025:

  9025

  Ареометри та аналогiчнi занурювані прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів:

   

  – термометри та пiрометри, не об’єднанi з iншими приладами:

  9025 11

  – – рiдиннi, безпосереднього зчитування:

  9025 11 20 00

  – – – медичнi або ветеринарнi

  9025 11 80

  – – – iншi:

  9025 11 80 10

  – – – – для цивільної авіації

  9025 11 80 90

  – – – – інші

  9025 19

  – – iншi:

  9025 19 20

  – – – електроннi:

  9025 19 20 10

  – – – – для цивільної авіації

  9025 19 20 90

  – – – – інші

  9025 19 80

  – – – iншi:

  9025 19 80 10

  – – – – перетворювачі термоелектричні для вимірювання температури рідкого розплаву металів

   

  – – – – iншi:

  9025 19 80 91

  – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  9025 19 80 98

  – – – – – інші

  9025 80

  – iншi прилади:

  9025 80 20

  – – барометри без з’єднання з iншими вимiрювальними приладами:

  9025 80 20 10

  – – – для цивільної авіації

  9025 80 20 90

  – – – інші

   

  – – iншi:

  9025 80 40

  – – – електроннi:

  9025 80 40 10

  – – – – для цивільної авіації

  9025 80 40 90

  – – – – інші

  9025 80 80

  – – – iншi:

  9025 80 80 10

  – – – – гігрометри, аерометри, аерометри з термометрaми

  9025 80 80 90

  – – – – iншi

  9025 90 00

  – частини і приладдя:

  9025 90 00 10

  – – оправи зaхисні для технічних термометрів

   

  – – iншi:

  9025 90 00 91

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  9025 90 00 95

  – – – для цивільної авіації

  9025 90 00 98

  – – – інші

  (А) Ареометри та аналогічні занурювані прилади

  Ці прилади використовуються для визначення, зазвичай шляхом безпосереднього зчитування з градуйованого стержня, питомої ваги твердих тіл і рідин або деякої довільної величини, пов’язаної з питомою вагою (наприклад, концентрації спиртних напоїв). Покази іноді перетворюють за допомогою таблиці в інші одиниці.

  Зазначені прилади зазвичай скляні (хоча деякі можуть бути виготовлені з металу, наприклад, нейзильберу, срібла і т.п.) і навантажуються з одного кінця порцією ртуті або дрібного свинцевого дробу. Ці тягарці зазвичай фіксовані, але прилади для визначення густини рідин різної питомої ваги іноді влаштовані так, що можна змінювати ці тягарці або додавати додаткові. Деякі ареометри (наприклад, використовувані для визначення концентрації кислоти в акумуляторах) поміщаються у скляний шприц. Прилади інших типів поєднуються з термометром.

  Велика частина цих приладів відома за використанням, для якого вони призначені, наприклад, спиртоміри; цукрометри (використовувані в пивоварстві або у виробництві цукру); солеміри; лактоденсиметри або лактометри; ацидометри (для визначення питомої ваги акумуляторної або іншої кислоти); уринометри і т.п. Інші відомі за іменем винахідника (наприклад, Боме, Брікс, Болінг, Бейтс, Гей-Люссак, Ріхтер, Трале, Сайкс, Стопані і т.п.). Для твердих тіл використовується ареометр Нікольсона.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) прилади, які визначають питому вагу іншими методами, наприклад, пікнометри (пляшки для визначення питомої ваги) (товарна позиція 7017), ваги чи терези для визначення питомої ваги або гідростатичні ваги (товарна позиція 9016);

  (b) деякі апарати для аналізу, що не є занурюваними приладами, наприклад, бутирометри (для визначення вмісту жиру в маслі), уреометри (для визначення вмісту сечовини); вони включаються до товарної позиції 7017.

  (B) Термометри, термографи і пірометри

  До цієї групи товарів включаються:

  (1) Скляні термометри з наповненою рідиною скляною трубкою. До них відносяться побутові термометри (кімнатні, віконні термометри і т.п.), плавальні термометри (термометри для ванн і т.п.), клінічні термометри, промислові термометри (для котлів, печей, автоклавів і т.п.), лабораторні термометри (використовувані в калориметрії і т.п.), спеціальні метеорологічні термометри (наприклад, для вимірювання сонячної або земної радіації), термометри гідрографічні (наприклад, реверсивні термометри, використовувані в глибоководному зондуванні). До цієї товарної позиції включаються також скляні термометри, які називають мінімальними і максимальними термометрами, тому що вони призначені для вказівки найвищої і найнижчої зареєстрованої ними температури.

  (2) Металеві термометри (особливо біметалічні термометри, в яких використовуються різні коефіцієнти розширення двох металевих смужок, зварених разом). Вони використовуються переважно в метеорології, для кондиціювання повітря та інших наукових або промислових цілей; термометри для використання в автомобілях для вказування температури води в радіаторі зазвичай відносяться до цього типу.

  (3) Термометри, що діють за принципом розширення або тиску з металевими системами. У цих термометрах розширюване середовище (рідини, пари, гази) розвиває тиск і змушує спрацьовувати трубку Бурдона або аналогічний прилад для вимірювання тиску, який потім приводить в рух стрілку на круговій шкалі індикатора. Велика частина цих термометрів використовується для промислових цілей.

  (4) Термометри на рідких кристалах. Вони містять рідкі кристали, які змінюють свої фізичні властивості (наприклад, колір) залежно від зміни температури.

  (5) Електричні термометри і пірометри, такі як:

  (i)  термометри і пірометри опору, що працюють на основі зміни електричного опору металу (наприклад, платини) або напівпровідника;

  (ii) термометри і пірометри на термопарах на основі того принципу, що нагрів стику двох різних електричних провідників спричинює виникнення електрорушійної сили, пропорційної температурі. Зазвичай використовуються такі комбінації металів: платина зі сплавом родію і платини; мідь зі сплавом міді і нікелю; залізо зі сплавом міді і нікелю; сплав нікелю з хромом зі сплавом нікелю з алюмінієм;

  (iii) радіаційні (включаючи оптичні) пірометри. Вони бувають різних типів, наприклад:

  (а) пірометри, в яких увігнуте дзеркало концентрує випромінювання світного від нагрівання тіла, наприклад, на гарячому стику термопари, поміщеної у фокус дзеркала;

  (b) пірометри зі зникаючою ниткою. У них температура змінюється шляхом варіювання яскравості нитки лампи розжарювання за допомогою реостата доти, поки вона не збіжиться з яскравістю зображення джерела, що підлягає контролю.

  Електричні термометри і пірометри іноді поєднуються з автоматичними регулювальними пристроями, які керують роботою печей, бродильних чанів і т.п. Такі комбінації включаються до товарної позиції 9032.

  (6) Оптичні пірометри типу фотометричного кубика. Призма забезпечує поле зору, в якому центральна ділянка освітлюється стандартною лампою розжарювання, а навколишнє поле освітлюється світлом від гарячого тіла. Круглий скляний диск, покритий емульсією змінної щільності, обертається таким, щоб змінювалася інтенсивність світла від гарячого тіла. Кут повороту диска в градусах, необхідний для співпадіння яскравості внутрішньої і зовнішньої частин поля, є мірою температури.

  (7) Оптичні пірометри типу пірометрів зі зникаючою ниткою. Інтенсивність зображення, відбитого від печі, зрівнюється з інтенсивністю еталонної лампи шляхом установлення ряду димчастих стекол або шляхом обертання градуйованого клина з поглинаючого скла, яке відповідає даним температурам.

  (8) Пірометричні телескопи на основі обертання площини поляризації. Вони складаються з двох призм Ніколя, між якими поміщений калібрований кристал кварцу; температуру можна розрахувати за кутом, на який треба повернути одну з призм Ніколя, щоб одержати особливе забарвлення.

  (9) Пірометри на основі стискування твердої речовини (наприклад, глини). Вони складаються з коливного важеля, один кінець якого рухається перед круговою шкалою, а інший з’єднаний зі стержнем, який служить для оцінки температури.

  До цієї товарної позиції включаються також “контактні” термометри, що показують температуру, але містять і допоміжний пристрій, здатний включити електричний світловий сигнал, сирену, реле або вимикач.

  До неї включаються, далі, металеві термометри або термометри, що діють за рахунок тиску пари, які іноді називають “пірометрами” і дозволяють вимірювати максимальні температури до 500–600 °С.

  Термографи також включаються до цієї товарної позиції. Вони складаються з термометра в комбінації з індикатором, який реєструє зміни температури на барабані; працюють від механічного або електричного годинникового механізму або від синхронного двигуна.

  До цієї товарної позиції не включаються “піроскопи” – інструменти типу кронциркуля, використовувані для вимірювання стиску глини і т.п., зразка для випробування, взятого з керамічної печі під час випалювання для визначення ходу випалювання (товарна позиція 9017 або 9031).

  (C) Барометри і барографи

  Це прилади для визначення атмосферного тиску; аналогічні прилади (манометри) для вимірювання тиску рідин або газів до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 9026).

  У загальному вжитку є два типи барометрів: ртутний барометр та анероїд.

  Звичайний ртутний барометр складається з заповненої ртуттю скляної трубки, герметично закупореної з верхнього кінця. У барометрах одного типу нижній кінець стоїть в резервуарі з ртуттю, тоді як у барометрах іншого типу нижній кінець трубки загинається в сифон, і атмосферний тиск діє тоді на коротку відкриту частину трубки. В обох випадках стовпчик ртуті в трубці врівноважується масою атмосфери, і його підіймання або падіння (вказуються на шкалі або на круговій шкалі за допомогою стрілки) є мірою атмосферного тиску. До ртутних барометрів відноситься барометр Фортена (з регульованим резервуаром), сифонний барометр (з регульованою шкалою), морський барометр (встановлений на універсальному підвісі).

  В анероїді атмосферний тиск діє на одну або декілька гофрованих металевих анероїдних коробок, з яких відкачане повітря, або на тонкостінну вигнуту трубку з металу. Деформація анероїдних коробок або трубки підсилюється і передається на стрілку, що показує атмосферний тиск на шкалі, або перетворюється в електричний сигнал.

  До цієї товарної позиції також включаються:

  (1) Барометричні альтиметри (висотоміри), що показують не лише атмосферний тиск, але і висоту; слід, проте, зазначити, що до цієї товарної позиції не включаються альтиметри (особливо призначені для повітряної навігації), які показують лише висоту (товарна позиція 9014).

  (2) Симп’єзометри. У них ртуть замінена рідиною, такою як олива, що стискує газ в трубці.

  Барографи – це прилади, призначені для записування атмосферного тиску способом, аналогічним до того, яким записують температуру термографи (див. пункт (B) вище).

  (D) Гігрометри і гігрографи

  Ці прилади використовуються для визначення вмісту вологи в повітрі, інших газах або твердих речовинах. Головні типи такі:

  (1) Хімічні гігрометри на основі поглинання вологи хімічними речовинами, які потім зважуються.

  (2) Конденсаційні гігрометри, або гігрометри точки роси, в яких використовується метод “точки роси” (тобто температури, за якої починають конденсуватися пари води).

  (3) Волосні гігрометри на основі зміни довжини одного або декількох волосків або смужок пластмаси, залежно від того, сухі вони або вологі. Волоски або смужки пластмаси натягуються на рамці, навантажуються противагою і встановлюються на шків, вісь якого обладнана голкою, яка рухається по круговій шкалі. У деяких пристроях цей рух перетвориться в електричний сигнал.

  (4) Гігрометри скляної трубки у формі тора, частково заповненої ртуттю і закритої з одного кінця мембраною, напівпроникної для водяних пар атмосфері. Тиск водяної пари діє на ртуть і зміщує трубку навколо вала, з’єднаного з голкою на круговій шкалі. У деяких пристроях зсув трубки перетвориться в електричний сигнал.

  (5) Гігрометри з металевими смужками, намотаними по спіралі і покритими речовиною, яка реагує на вологість. Гігроскопічна реакція змінює довжину металевих смужок. Цей рух передається на вісь, закріплену на кінці металевих смужок і обладнану голкою, яка рухається по круговій шкалі. У деяких пристроях цей рух перетворюється в електричний сигнал.

  (6) Електричні гігрометри. Робота електричних гігрометрів зазвичай основана на зміні питомої провідності спеціальних абсорбуючих солей (наприклад, хлориду літію) або на зміні ємності електричного елемента залежно від вологості. (Ці прилади іноді градуюються для вказівки “точки роси” вимірюваного елемента).

  Побутові сувенірні гігроскопи, які складаються з більш-менш декоративних об’єктів (альтанок, веж і т.п.), із вхідними і вихідними статуетками, залежно від того, буде погода гарною або поганою, також включаються сюди. Проте папери, просочені хімічними речовинами, колір яких змінюється залежно від вмісту вологи в атмосфері, до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 3822).

  Гігрографи, що також включаються до цієї товарної позиції, аналогічні до волосних гігрометрів, але записують зміни відносної вологості способом, аналогічним до того, яким термографи записують температуру (див. пункт (B) вище).

  До цієї товарної позиції не включаються прилади для визначення вологи в твердих речовинах (товарна позиція 9027).

  (E) Психрометри

  Це гігрометри спеціального типу. Вони визначають вміст вологи до різниці температур, показуваних: (а) сухим термометром, який реєструє температуру повітря, і (b) вологим термометром, колба якого постійно підтримується у вологому стані за допомогою матеріалу, просоченого водою, яка поглинає тепло під час випаровування.

  В електричних психрометрах зазвичай використовуються термометри опору або напівпровідники замість неелектричних термометрів нормального психрометру.

  Гігрометри і психрометри застосовуються для різноманітних цілей, наприклад, у метеорології (в обсерваторіях, у будинках і т.п.), у лабораторіях, у рефрижераторних установках, наприклад, у штучній інкубації, кондиціюванні повітря (особливо на текстильних фабриках).

  Комбінації приладів

  До цієї товарної позиції включаються також комбінації приладів, згаданих вище (наприклад, комбінації ареометрів, термометрів, барометрів, гігрометрів, психрометрів), крім випадків, коли додання одного або декількох пристроїв дає комбінацію, що має властивості устаткування або пристроїв, які включаються до конкретніших товарних позицій (наприклад, до товарної позиції 9015 як метеорологічні прилади). Зокрема, такі прилади включаються до цієї товарної позиції:

  (1) Термогігрографи та баротермогігрографи; актинометри (прилади, що складаються просто з комбінації двох спеціальних термометрів).

  (2) Пагоскопи, тобто прилади, що дають попередження про мороз і тому використовувані особливо широко в сільському господарстві. Вони також складаються з комбінації двох термометрів.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються радіозонди для атмосферного зондування (див. пояснення до товарної позиції 9015).

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), окремо подані частини і приладдя апаратів або приладів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції (наприклад, кругові шкали, стрілки, корпуси, градуйовані шкали).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  9025 11 20 – 9025 11 80

  Термометри “безпосереднього зчитування” є приладами, в яких температура вказується на шкалі рівнем рідини в термометрі.

  Пояснення до товарної позиції 9026: 

  9026

  Прилади та апаратура для вимiрювання
  або контролю за витратою, рiвнем, тиском
  чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломіри), крiм приладів та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:

  9026 10

  – для вимiрювання або контролю за витратою або рiвнем рiдин:

   

  – – електроннi:

  9026 10 21 00

  – – – витратомiри

  9026 10 29 00

  – – – iншi

   

  – – iншi:

  9026 10 81 00

  – – – витратомiри

  9026 10 89 00

  – – – iншi

  9026 20

  – для вимiрювання або контролю за тиском:

  9026 20 20 00

  – – електроннi

   

  – – iншi:

  9026 20 40 00

  – – – манометри спiральнi або з металевою мембраною

  9026 20 80 00

  – – – iншi

  9026 80

  – iншi прилади та апаратура:

  9026 80 20 00

  – – електроннi

  9026 80 80 00

  – – iншi

  9026 90 00 00

  – частини і приладдя

  Крім приладів або апаратури, більш докладно описаних в інших товарних позиціях Класифікації, таких як:

  (а) клапани для пониження тиску і терморегульовані клапани (товарна позиція 8481);

  (b) анемометри (вимірювачі швидкості вітру) та гідрологічні рівнеміри (товарна позиція 9015);

  (c) термометри, пірометри, барометри, гігрометри і психрометри (товарна позиція 9025);

  (d) прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу і т.п. (товарна позиція 9027),

  до цієї товарної позиції включаються прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрати, рівня, тиску, кінетичної енергії або інших змінних характеристик процесів для рідин або газів.

  Прилади та апаратура цієї товарної позиції можуть бути обладнані записувальними, сигнальними або оптичними пристроями для зчитування шкали або перетворювачами з електричними, пневматичними або гідравлічними вихідними сигналами.

  Вимірювальні або контрольні прилади зазвичай містять елемент, чутливий до змін вимірюваної величини (наприклад, трубку Бурдона, мембрану, блок анероїдних коробок, напівпровідники) і який рухає голку або стрілку. У деяких пристроях ці зміни перетворюється в електричні сигнали.

  Вимірювальні або контрольні прилади та апаратура цієї товарної позиції, об’єднані з відводами, клапанами і т.п., класифікуються, як зазначено в поясненнях до товарної позиції 8481.

  (I) Апаратура для вимірювання або контролю витрати або швидкості потоку рідин або газів

  (А) Витратоміри. Ці прилади вказують швидкість течії (в одиницях об’єму або маси в одиницю часу) і використовуються для вимірювання потоку як у відкритих каналах (ріки, водні шляхи і т.п.), так і у закритих трубопроводах.

  У деяких витратомірах використовується принцип дії вимірювачів рідини товарної позиції 9028 (турбінного типу, поршневого типу і т.п.), але більшість основана на принципі диференціального тиску. До них відносяться:

  (1) Витратоміри диференціального тиску (з фіксованою апертурою). Переважно вони містять таке:

  (i)  первинний пристрій (наприклад, трубку Піто або Вентури, просту діафрагму, пластинчастий звужувальний пристрій, формоване сопло) для створення перепаду тиску, і

  (ii) диференціальний манометр (поплавкового, мембранного типу, диференціального тиску, ваги кільцевого типу або перетворювач потоку і т.п.).

  (2) Витратоміри змінної площі (змінної апертури). Вони складаються зазвичай з градуйованої конусоподібної трубки з важким поплавцем, який підіймається течією доти, поки потік рідини між поплавцем і стінкою не досягне рівноваги. Для рідин високого тиску використовуються або магнітні витратоміри (положення залізного поплавця в немагнітній трубці показується зовні за допомогою магніту), або клапанні витратоміри (ірисова діафрагма, встановлена всередині трубки, з’єднаної паралельно з малим витратоміром).

  (3) Витратоміри, що працюють за рахунок магнітних полів, ультразвуку або тепла.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) гідрометричні лопатеві колеса для вимірювання швидкості течії в ріках, каналах і т.п., що входять до товарної позиції 9015 як гідрологічні прилади;

  (b) апарати, що просто вказують повну кількість рідини, випущеної за певний період, і які розглядаються як лічильники подачі в товарній позиції 9028.

  (B) Анемометри спеціальних типів, використовувані для записування швидкості потоку повітряних течій у шахтах, тунелях, димоходах, печах і трубопроводах взагалі і складаються з лопатевого вентилятора і каліброваної кругової шкали. У деяких пристроях вимірювані величини перетворяться в електричні сигнали.

  (II) Прилади та апаратура для вимірювання або контролю рівня рідин або газів

  Індикатори рівня рідин та індикатори вмісту газометрів.

  До індикаторів рівня рідин відносяться:

  (1) Поплавкові. Ці прилади можуть давати безпосередні покази на градуйованому стержні, встановленому на поплавці, або вплив може передаватися на стрілку кругової шкали за допомогою троса і барабана або перетворюватися в електричний сигнал.

  (2) Пневматичний і гідростатичний типи. Використовуються для вимірювання рівня в баках з підвищеним тиском за допомогою диференціального манометра.

  (3) Двоколірні світлові, для котлів. Ці прилади основані на відмінності коефіцієнтів заломлення води і пари. Вони складаються з набору ламп, кольорових екранів, оптичної системи та індикатора рівня, який показує в різних кольорах відповідні висоти води і пари.

  (4) Електричного типу, на основі, наприклад, змін опору, ємності, ультразвуку і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються не лише індикатори рівня для закритих резервуарів або баків, але й індикатори для відкритих басейнів і каналів (гідроелектричні станції, іригаційні системи і т.п.).

  Для визначення вмісту газометра вимірюється рівень занурюваного дзвону або безпосередньо, або по стрілці кругової шкали, з яким дзвін з’єднаний тросом і барабаном.

  Прилади для вимірювання або контролю рівня твердих матеріалів сюди не включаються (товарна позиція 9022 або 9031, залежно від конкретного випадку).

  (III) Прилади та апаратура для вимірювання або контролю тиску рідин або газів

  Вимірювачі тиску (тобто манометри) – апарати для вимірювання тиску рідини або газу. Вони відрізняються від барометрів тим, що останні вимірюють атмосферний тиск, тоді як манометри показують тиск рідини або газу в замкнутому просторі. Головні типи манометрів такі:

  (1) Рідинні манометри (на ртуті, воді або інших рідинах, або на двох незмішуваних рідинах). Рідина поміщена в скляній або металевій трубці; ці манометри можуть бути з одним стовпчиком, з U-подібними трубками, з похилою трубкою або декількома трубками, або мати форму коливних кільцевих ваг.

  (2) Металеві манометри. Подібно до анероїдів, вони можуть мати одну або кілька мембран, анероїдну коробку, трубку Бурдона або спіральну металеву трубку або будь-який інший чутливий до тиску елемент, який безпосередньо рухає стрілку або змінює електричний сигнал.

  (3) Поршневі манометри. У них тиск діє або безпосередньо, або через мембрану на поршень, що врівноважується або утримується пружиною.

  (4) Електричні манометри на основі зміни електричного явища (наприклад, опору, ємності) або які використовують ультразвук.

  Вакуумні манометри для вимірювання дуже низьких тисків, включаючи іонізаційні манометри, які використовують термоіонні вакуумні лампи (тріоди). У них позитивні іони, що виникають під час зіткнення електронів з молекулами залишкового газу, притягаються до негативного електрода. Термоіонні вакуумні лампи (тріоди), подані окремо, до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8540).

  До цієї товарної позиції включаються також мінімальні і максимальні манометри. Диференціальні манометри, використовувані для вимірювання різниці тисків, бувають таких типів: дворідинні, поплавкові, типу коливних кільцевих ваг, мембранні, з анероїдною коробкою, кулькові (без рідини) і т.п.

  (IV) Лічильники теплоти (тепломіри)

  Тепломіри вимірюють кількість тепла, споживаного в установці (наприклад, в обігрівальній системі на гарячій воді). Вони складаються з вимірювача подачі рідини, двох термометрів, розташованих відповідно біля впускного і випускного отворів трубопроводу, і лічильного та підсумовуючого механізму. До цієї групи включаються також тепломіри на термопарах.

  Малі тепломіри, встановлювані на радіаторах у блоках квартир, щоб можна було об’єктивно поділити витрати на центральне опалення, нагадують термометри і містять рідину, яка випаровується під дією тепла.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), окремо подані частини і приладдя апаратури або пристроїв цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції. Прикладами можуть служити окремі графічні записувальні пристрої (включаючи ті, в яких записуються покази, які видають декілька приладів для вимірювання або контролю), обладнані або не обладнані пристроями для сигналізації, попереднього вибору або керування.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  9026 20 20 – 9026 20 80

  Ці товарні категорії включають нагнітальні насоси для шин, які мають вмонтований манометр, і вважаються манометрами, навіть якщо вони не призначені для під’єднання до зовнішнього джерела живлення, а мають власний резервуар для стисненого повітря.

  Пояснення до товарної позиції 9027: 

  9027

  Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в’язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мiкротоми:

  9027 10

  – газо- або димоаналiзатори:

  9027 10 10 00

  – – електроннi

  9027 10 90 00

  – – iншi

  9027 20 00 00

  – хроматографи та апаратура для електрофорезу

  9027 30 00 00

  – спектрометри, спектрофотометри та спектрографи, що використовують оптичне випромінювання (ультрафiолетове, видиме, iнфрачервоне)

  9027 50 00 00

  – iншi прилади та апаратура, що використовують оптичне випромiнювання (ультрафiолетове, видиме, iнфрачервоне)

  9027 80

  – iншi прилади та апаратура:

  9027 80 05 00

  – – експонометри

   

  – – інші:

   

  – – – електроннi:

  9027 80 11 00

  – – – – pН-метри, rН-метри та iншi апарати для вимiрювання електропровiдностi

  9027 80 13 00

  – – – – апаратура для вимiрювання фiзичних властивостей напiвпровiдникових матерiалiв або підкладок рідиннокристалічних пристроїв, або нанесених iзолювальних чи провiдних прошаркiв пiд час виробництва напiвпровiдникових пластин або підкладок рідиннокристалічних пристроїв

  9027 80 17 00

  – – – – інші

   

  – – – інші:

  9027 80 91 00

  – – – – віскозиметри, прилади для вимірювання пористості та розширення

  9027 80 99 00

  – – – – інші

  9027 90

  – мiкротоми; частини і приладдя:

  9027 90 10 00

  – – мiкротоми

   

  – – частини і приладдя:

  9027 90 50 00

  – – – до апаратури товарних підпозицій 9027 20—9027 80

  9027 90 80 00

  – – – до мікротомів або апаратури для аналізу газу або диму

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Поляриметри. Прилади для вимірювання кута, на який повертається площина поляризації променя світла під час проходження його крізь оптично активну речовину. Вони складаються з джерела світла, оптичного пристрою, який містить поляризувальну та аналізувальну призми, тримачі трубки з аналізованою речовиною, спостережного окуляра та вимірювальної шкали.

  На додаток до основних оптичних елементів звичайного поляриметра, електронні поляриметри забезпечуються також фотоелементом.

  (2) Напівтіньові поляриметри для аналізу плоскополяризованого або еліптично поляризованого світла.

  (3) Цукрометри. Це спеціальні поляриметри, призначені для визначення концентрації цукрових розчинів.

  (4) Рефрактометри. Це прилади для визначення коефіцієнта заломлення рідин або твердих тіл (однієї з найважливіших постійних для визначення чистоти речовини). Вони складаються із системи призм, спостережних окулярів та окулярів для зчитування і пристрою для регулювання температури (оскільки вона сильно впливає на коефіцієнт заломлення). Особливо широко вони використовуються в харчовій промисловості (для перевірки олій рослинного походження, вершкового масла та інших жирних речовин, аналізу повидла, фруктових соків і т.п.), у скляній промисловості, на нафтопереробних заводах, у біології (для вимірювання вмісту білка в плазмі крові або в стоках і т.п.).

  Велика частина рефрактометрів установлюється на підставці або стійці; інші бувають ручного типу або можуть бути призначені для закріплення на стінці виробничих баків.

  (5) Спектрометри. Ці прилади використовуються для вимірювання довжин хвиль спектрів випромінювання і поглинання. Вони складаються з регульованого щілинного коліматора (крізь який проходить аналізований промінь світла), однієї або декількох регульованих призм, телескопа і призмового столу. Деякі спектрометри (особливо використовувані для інфрачервоних або ультрафіолетових променів) обладнані призмами або дифракційними ґратами.

  До цієї групи товарів включаються: спектроскопи для спостереження спектрів; спектрографи для записування спектра на фотографічній платівці або плівці (спектрограми); монохроматори – прилади для виділення будь-якої лінії в лінійчатому спектрі або для виділення деяких частин безперервного спектру.

  До цієї товарної позиції не включаються спектрогеліографи та спектрогеліоскопи, використовувані для сонячних спостережень (товарна позиція 9005); спектральні проектори для вивчення збільшених спектрограм, проектованих на екран (товарна позиція 9008); мікрометричні мікроскопи і спектрокомпаратори з мікроскопами (для порівняльного вивчення спектрограм шляхом оптичного спостереження) (товарна позиція 9011) і спектральні аналізатори для вимірювання або контролю електричних величин (товарна позиція 9030).

  (6) Мас-спектрографи та аналогічні апарати для аналізу ізотопного складу і т.п. матеріалів. Проте до цієї товарної позиції не включаються калютрони для розділення ізотопів (товарна позиція 8401).

  (7) Колориметри. Термін “колориметр” стосується двох різних класів приладів. Один клас використовується для визначення кольору речовини (рідкої або твердої) шляхом співставлення її кольору з кольором, одержаним із трьох основних кольорів (червоного, зеленого і синього), змішаних у змінюваних, але вимірюваних пропорціях. Колориметри другого класу використовуються в хімічному або біохімічному аналізі для визначення концентрації речовини, яка міститься в розчині, шляхом порівняння кольору цієї речовини (або кольору речовини після обробки її реагентом) з кольором забарвлених еталонних пластин або еталонної рідини. В одному типі колориметрів останнього класу випробовуваний розчин і еталонний розчин поміщаються в двох скляних трубках, які розглядаються за допомогою двох призм через окуляр. Деякі з цих приладів основані на використанні фотоелементу. У деяких приладах цього типу використовується паперова стрічка з реагентом, який змінює її колір після реакції з газом. У цих приладах використовується два фотоелементи, що вимірюють колір до і після реакції з газом.

  До цієї групи товарів включаються також апарати для оптичного аналізу, такі як нефелометри і турбідиметри (для визначення мутності розчинів), абсорбціометри, флуорометри (для визначення флуоресценції, широко використовуваної для аналізу вмісту вітамінів, алкалоїдів і т.п.), бланкометри і денситометри (спеціально використовувані для вимірювання ступеня білизни, непрозорості та блиску паперової маси, паперу і т.п.).

  (8) Апарати для аналізу газу або диму. Вони використовуються для аналізу пальних газів або побічних продуктів згоряння (згорілих газів) у коксових батареях, газогенераторах, домнах і т.д., особливо для визначення вмісту в них діоксиду вуглецю, моноксиду вуглецю, кисню, водню, азоту або вуглеводнів. Електричні апарати для аналізу газу або диму призначені переважно для визначення і вимірювання вмісту таких газів: діоксиду вуглецю, моноксиду вуглецю і водню, кисню, водню, азоту, діоксиду сірки, аміаку.

  Деякі з цих приладів або апаратів волюметрично визначають гази, поглинені відповідними хімічними речовинами або згорілі. До них відносяться:

  (i)  апарати Орса, що складаються переважно з аспіраційної пляшки, однієї або декількох абсорбційних колб і вимірювальної бюретки;

  (ii) апарати для спалювання або підривання. Вони обладнані додатково піпеткою для спалювання або підривання (платиновою капілярною трубкою, платиновою або паладієвою дротяною трубкою з індукційним запалюванням і т.п.).

  Ці різні типи апаратів можуть також використовуватися в комбінаціях.

  Інші моделі працюють на основі вимірювання щільності або ступеня конденсації фракції перегонки (крекінгу) або за такими принципами:

  (i)   теплопровідності газів;

  (ii)  теплового впливу пальних газів на електроди (наприклад, моноксиду вуглецю і водню в газах, які відводяться);

  (iii)  вибірного поглинання ультрафіолетового, інфрачервоного або мікрохвильового випромінювання газом;

  (iv)  розходження в магнітній проникності газів;

  (v)   хемілюмінесцентних реакцій газу з підходящими допоміжними газовими складовими;

  (vi)   іонізації вуглеводнів у водневому полум’ї;

  (vii)  розходження в питомій провідності підходящого рідкого реагенту до і після реакції з газом;

  (viii) електрохімічної реакції в елементах із твердим (особливо оксидом цирконію для аналізу кисню) або рідким електролітом.

  Слід зазначити, що до цієї товарної позиції включаються апарати для аналізу газу або диму, призначені для використання в промислових процесах (тобто прямо з’єднані з печами, газогенераторами і т.п.). Але апарати, що складаються просто з лабораторного скляного посуду, входять до товарної позиції 7017.

  (9) Електронні детектори диму, використовувані в печах, грубках і т.п., наприклад, в яких пучок світла (або інфрачервоних променів) спрямовується на фотоелемент. Відповідно до щільності диму, проходження цього променя крізь дим викликає зміну струму в колі фотоелементу, впливаючи тим самим на градуйований індикатор або записуючу систему, а в деяких випадках на регулювальний клапан. Ці апарати можуть бути обладнані сигналізаційним пристроєм.

  Електронні детектори диму, обладнані винятково аварійним сигналом, входять до товарної позиції 8531.

  (10) Детектори гримучого газу та інші детектори (наприклад, діоксиду вуглецю). Вони містять портативний апарат для виявлення газу в шахтах або тунелях, для виявлення витоків у магістралях і т.п.

  (11) Апарати для аналізу пилу в газах. Вони працюють шляхом пропускання заданої кількості газу через фільтрувальний диск і зважування фільтра до і після випробування. До цієї категорії відносяться тиндалометри, використовувані для вимірювання кількості пилу в повітрі і для випробування протипилових масок, фільтрів і т.п. Вони складаються з пилової камери, покритої чорним склом, джерела світла, фотометричної головки з призматичним вимірювальним пристроєм і градуйованою круговою шкалою для вимірювання кутів обертання.

  (12) Вимірювачі кисню для визначення кількості розчиненого кисню в рідинах за допомогою поляриметричного елементу або за допомогою хімічної реакції талію з розчиненим киснем (вимірювання зміни електролітичної електропровідності).

  (13) Полярографічні аналізатори для визначення компонентів рідин, наприклад, слідів розчинених металів у воді шляхом вимірювання та обчислення відношення струм/опір для електродів, занурених у розчин.

  (14) Волого-хімічні аналізатори для визначення неорганічних або органічних компонентів рідин, наприклад, слідів металів, фосфатів, нітратів, хлоридів або інтегральних параметрів, таких як “хімічна потреба в кисні” і “сумарний вміст органічних вуглецевих сполук”. Аналізатор складається з пристрою для приготування зразків, аналізувального блоку, наприклад, з іоночутливими електродами, фотометрами або полярографами, і, в автоматичних аналізаторах, блоку керування.

  (15) Віскозиметри та аналогічні прилади, використовувані для визначення в’язкості (тобто внутрішнього тертя в рідині).

  Принцип їх дії може бути оснований на:

  (i)   вимірюванні часу, необхідного для проходження рідини через капілярну трубку під дією постійного тиску (наприклад, віскозиметри Освальда, Енглера та ін.);

  (ii)  ефекті тертя між твердим тілом і рідиною; або

  (iii) вимірюванні часу падіння кульки в рідині.

  (16) Полярископи (індикатори напружень). Ці прилади вимірюють внутрішні напруження в склі (наприклад, що виникають під час загартування, випалювання, зварювання і т.п., які можуть призвести до крихкості скла). Вони складаються з камери з вмістом електричної лампи, пристрою для розсіювання світла, поляризатора і поляризаційного телескопа. Напруги в склі виявляються у вигляді яскравих веселкових ділянок.

  (17) Вимірювачі розширення. Вимірюють розширення або стиск сталі, металевих сплавів, коксу та ін. від зміни температури. Більшість цих приладів реєструвального типу (механічне записування на діаграмі або фотографічна реєстрація).

  (18) Апарати для визначення пористості або проникності (щодо води, повітря, інших газів і т.п.), відомі як порозиметри або пермеаметри (не слід плутати з приладами для вимірювання магнітної проникності речовин). Вони використовуються для паперу, текстильних волокон, тканин, пластмас, шкіри, піску і т.п.

  (19) Прилади для вимірювання поверхневого натягу або ж міжшарового напруження в рідинах (наприклад, динамо-ваги). Поверхневий натяг у рідинах визначається зазвичай за одним з трьох таких показників: ваги краплі, що падає з капілярної трубки заданого діаметра (або числа крапель, які складають відомий об’єм) (метод падаючої краплі); висоти стовпа рідини в капілярі заданого діаметра (капілярний метод); або сили, необхідної для відриву кільця з поверхні рідини.

  (20) Прилади для вимірювання осмотичного тиску (осмометри), тобто тиску, який виникає при поділі двох змішуваних рідин мембраною, що частково, але не однаковою мірою, проникна для них.

  (21) Апаратура для випробування мінеральних олив і продуктів їх переробки (наприклад, бітумів, асфальту, гудрону і т.п.). Сюди входять прилади для визначення температури спалаху, затвердіння, плинності, краплеутворення і т.п. мінеральних олив, а також температури плавлення парафінів, вмісту води, сірки, забруднювальних домішок, консистенції мастил і гудронів, температур випаровування і застигання, і т.п.

  (22) pH-метри і rН-метри (датчики окислювально-відновного потенціалу). Датчики pН використовуються для вимірювання показника, що характеризує кислотність або лужність розчину або суміші (дистильована вода є стандартом нейтральності). Датчики rН використовуються для вимірювання окисної або відновної сили розчину. Ці прилади діють на основі безлічі різних принципів; найбільш розповсюджений тип використовує електрометричну систему, в якій електроди визначають різницю потенціалів, пропорційну pН або rН розчину. На додаток до вимірювання, подібні прилади можуть також використовуватися для автоматичного регулювання.

  (23) Прилади на основі принципу електрофорезу. Дія цих приладів основана на зміні концентрації під час проходження постійного струму крізь розчин. Електрично заряджені частки мігрують з різною швидкістю відповідно до природи речовини.

  Ці прилади зазвичай з’єднані з фотометричним пристроєм, який складається з фотоелектричного осередку і міліамперметра, градуйованого безпосередньо в одиницях оптичної щільності. Вони використовуються для аналізу різних розчинів (білків, амінокислот і т.п.), для дослідження речовин, таких як плазма, гормони, ензими, віруси і т.п., і для вивчення явища полімеризації.

  (24) Хроматографи (такі як газові, рідинні, іонообмінні та тонкошарові хроматографи) для визначення компонентів газу або рідини. Під час аналізу газ або рідину пропускають через колонки або тонкі шари абсорбенту і потім вимірюють за допомогою детектора. Характеристики аналізованих газів або рідин визначаються часом їх проходження через колонки або тонкі шари абсорбенту, тоді як кількість різних аналізованих компонентів визначається рівнем вихідного сигналу детектора.

  (25) Електронні титрометри, в яких використовуються вимірювальні електроди для титрування води, солей срібла, галогенів і т.п.

  (26) Аналітичні прилади, які часто називаються “вологоміри для твердих речовин”, принцип дії яких побудований на вимірюванні діелектричної постійної, електропровідності, поглинання електромагнітної енергії або інфрачервоного випромінювання речовин.

  (27) Вимірювачі питомої електропровідності для визначення електролітичної питомої електропровідності або концентрації солей, кислот або основ, розчинених у рідині.

  (28) Денситометри і мікроденситометри на фотоелементах, використовувані для вимірювання щільності спектрографічних фотографій і для аналізу будь-яких явищ, зареєстрованих на фотографічній емульсії.

  (29) Фотометри. Прилади для вимірювання інтенсивності світла. Вимірюване світло і стандартне джерело світла містяться так, щоб вони освітлювали задану поверхню з рівною інтенсивністю. Якщо замість порівняння двох інтенсивностей світла порівняння виконується для їх відповідних спектрів, прилад, використовуваний у такому випадку, відомий як спектрофотометр.

  Фотометри широко використовуються для різних оптичних процесів і аналізів (для визначення, наприклад, ступеня концентрації, ступеня блиску або прозорості твердих речовин; ступеня експозиції фотографічних пластинок або плівок (денситометри); глибини забарвлення прозорих або непрозорих твердих речовин або розчинів).

  Деякі фотометри, використовувані у фотографії або кінематографії, відомі як експонометри і застосовуються для вимірювання часу експозиції або для визначення діафрагми об’єктива.

  (30) Люксметри (використовуються для визначення освітленості в люксах, створюваної джерелом світла).

  (31) Калориметри. Вони вимірюють кількість тепла, поглиненого або виділеного твердим тілом, рідиною або газом. Головні категорії такі:

  (А) Льодяні калориметри (калориметри Бунзена), на основі зміни об’єму, створюваного льодом, який топиться. Вони складаються з випробовуваної трубки, оточеної льодом, зануреної в бак з водою, та з градуйованої трубки, яка містить ртуть.

  (B) Нагрівальні калориметри (калориметри Бертело), на основі принципу переносу кількості тепла. Вони складаються переважно з калориметричної посудини, заповненої водою, яка знаходиться усередині бака, також заповненого водою; вони обладнані мішалками і термометрами. Два наявних на сьогодні типи калориметрів використовують той самий принцип, а саме:

  (i)  калориметри для визначення питомої теплоємності газів або рідких палив. У цих застосуваннях вода циркулює по секції, де спалюється деяка кількість газу або рідини. Різниця температур води на вході і виході вимірюється;

  (ii) калориметричні бомби. Вони використовуються для визначення теплоти згоряння матеріалів. Переважно вони складаються зі сталевої посудини (бомби), що містить відому кількість твердої речовини або рідини, яка підлягає випробуванню, а також кисню під тиском. За допомогою підходящого пристрою зразок спалюється в кисні, і кількість виділеного тепла визначається шляхом поміщення бомби у водяний калориметр.

  До цієї товарної позиції включаються також калориметри для промислового використання; вони встановлюються на генераторах, продукуючих газ із заданою теплотворною здатністю. Але якщо вони приєднані до регулювальних апаратів для підтримки теплотворної здатності змішаних газів на необхідному рівні, то не включаються до цієї товарної позиції (звичайно товарна позиція 9032).

  (32) Кріоскопи та ебуліоскопи, крім приладів, які мають властивості лабораторних скляних виробів (товарна позиція 7017).

  До цієї товарної позиції включаються також мікротоми – прилади, використовувані в мікроскопії для нарізування дуже тонких зрізів відомої товщини від речовин, які підлягають вивченню. Мікротоми можуть бути різних типів, наприклад, ручного (на зразок прямого леза), обертового типу, типу ковзної каретки (горизонтальної або похилої площини).

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), до цієї товарної позиції включаються також частини і приладдя, ідентифіковані як призначені для використання винятково або переважно зі згаданими вище приладами та апаратами.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) лабораторне устаткування з вогнетривких матеріалів (реторти, тиглі, ступки, чашки, ванни та аналогічні вироби) (товарна позиція 6903) та аналогічні вироби з інших керамічних матеріалів (товарна позиція 6909);

  (b) лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017). (Більш докладно див. нижче);

  (c) мікроскопи (товарна позиція 9011 або 9012);

  (d) прецизійні ваги або терези (товарна позиція 9016);

  (e) рентгенівські та інші апарати (товарна позиція 9022);

  (f) демонстраційна апаратура товарної позиції 9023;

  (g) машини і прилади для проведення випробування на деяких матеріалах (товарна позиція 9024);

  (h) ареометри, термометри, гігрометри та аналогічні прилади товарної позиції 9025, призначені або не призначені для використання в лабораторіях;

  (ij) апаратура товарної позиції 9026.

  Класифікація виробів, які можуть знаходитися як у цій товарній позиції, так і в товарній позиції 7017 (скляний лабораторний посуд).

  У цих випадках класифікація визначається такими міркуваннями:

  (1) Якщо виріб має властивості скляного виробу (градуйованого або неградуйованого чи каліброваного або не каліброваного, а також з допоміжними корками або без них, з’єднання і т.п. з гуми і т.п.), він не повинен включатися до цієї товарної позиції, навіть якщо він зазвичай відомий як конкретний прилад або апарат.

  (2) Прилади зазвичай перестають мати властивості скляного виробу, якщо вони складаються частково зі скла, але переважно з інших матеріалів, або якщо вони складаються зі скляних деталей, поміщених або постійно закріплених в оправи, стійки, корпуси і т.п.

  (3) Комбінація скляних деталей з вимірювальними приладами (наприклад, манометрами, термометрами) може на практиці дати підставу для розгляду таких приладів як таких, що включаються до цієї товарної позиції.

  Відповідно, такі прилади у вигляді простого каліброваного скляного виробу включаються до товарної позиції 7017:

  бутирометри, лактобутирометри та аналогічні прилади для тестування молочних продуктів; альбуминометри та уреометри; евдіометри; волюмінометри; нітрометри, апарати Кіпса або К’єльдаля та аналогічні апарати; кальциметри; кріоскопи та ебуліоскопи для визначення молекулярної маси і т.п.

  До цієї товарної позиції не включаються також машини та апарати (електричні чи неелектричні) типу класифікованих у Розділі ХVI, незалежно від того, що через свій слабкий вихідний сигнал, малі розміри та загальну будову вони очевидно призначені для використання в лабораторіях (наприклад, для приготування або обробки зразків). До цієї товарної позиції не включаються тому печі, автоклави, сушильні або парові печі чи шафи; ексикатори; дробарки і міксери; центрифуги; дистилятори, преси; фільтри та фільтрпреси; мішалки; і т.п.

  Аналогічно, нагрівальні апарати (пальники Бунзена, паронагрівальні ванни і т.п.), інструменти, лабораторні меблі (наприклад, лабораторні стенди, столи для мікроскопів, витяжні шафи) та щітки включаються до відповідних товарних позицій (Розділ XV, група 94 або 96).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  9027 10 10

  Ця товарна категорія включає лазерні лічильники частинок у повітрі. Вони є електронними пристроями, які визначають або контролюють вміст пилу в фільтрованому повітрі, наприклад, в промислових установках або медичних приміщеннях. Частинки пилу, що містяться в пробі повітря, змушують лазерний промінь створювати розсіяне світло у вимірювальній камері пристрою, яке, після того, як буде сконцентроване в пучок системою лінз, уловлюється фотодіодом і перетворюється в електричний сигнал. За допомогою попередньо запрограмованих базових даних визначається концентрація частинок пилу, і результат вимірювання показується на цифровому табло приладу або роздруковується на зовнішньому принтері. За допомогою інтерфейсу результат вимірювання у вигляді електричного сигналу може бути також переданий кабелем в машину для автоматичного оброблення даних.

  9027 30 00

  Ця товарна категорія включає електронні пристрої, керовані за допомогою мікропроцесора (багатоканальні оптичні аналізатори), призначені для вимірювання та аналізування довжини хвилі оптичних сигналів за проведення спектральних аналізів. Довжини хвиль оптичних сигналів, виміряні детекторами, перетворюються в цифрові електричні сигнали і порівнюються з контрольними значеннями (аналізованими). Результат порівняння оцінюється комп”ютером і показується на зовнішніх моніторах, які можуть бути під’єднані до обладнання.

  9027 50 00

  Ця товарна категорія включає електронні пристрої, використовувані в хімічних лабораторіях лікарень для повністю автоматизованого аналізування сироватки крові. Вони складаються, в основному, із власне аналізатора (з пристроєм для підготовлення проби, механізмом дозування реактиву і фотометричною вимірювальною системою, що використовує галогенову лампу як джерело випромінювання і фотодіоди як детектори), пристрою керування та оцінення результатів (з мікропроцесорами та екраном для індикації результатів вимірювання) і друкувального пристрою для реєстрації результатів. Усі три пристрої з”єднані між собою за допомогою електричних кабелів.

  9027 80 99

  Ця товарна категорія включає шафи для проведення кліматичних випробувань, обладнані барокамерою, електронагрівачем, зволожувачем повітря та електричним блоком, в яких до електронних компонентів застосовують конкретні умови щодо тиску, температури і вологості, які імітують впливи та умови зовнішнього середовища, що виникатимуть під час їхнього подальшого використання, наприклад, з метою випробування їхнього терміну служби, ізоляції тощо.

  Пояснення до товарної позиції 9028: 

  9028

  Лiчильники подачі або виробництва газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому числі калібрувальні:

  9028 10 00 00

  – лiчильники газу

  9028 20 00 00

  – лiчильники рiдини

  9028 30

  – лiчильники електроенергiї:

   

  – – для змiнного струму:

  9028 30 11 00

  – – – однофазнi

  9028 30 19 00

  – – – багатофазнi

  9028 30 90 00

  – – iншi

  9028 90

  – частини і приладдя:

  9028 90 10 00

  – – для лiчильникiв електроенергiї

  9028 90 90 00

  – – iншi

  Ці лічильники зазвичай обладнані пристроєм, що приводиться в рух зі швидкістю, пропорційною швидкості потоку рідини або вимірюваній електричній величині. Вони часто встановлюються в шунті або відгалуженні магістралі або мережі чи підключаються до вимірювальних трансформаторів так, що крізь них проходить лише частина потоку, але калібруються так, щоб показувати повну кількість, яка проходить через подавальні труби чи мережу.

  Лічильники подавання або виробництва газу, рідини або електроенергії включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, обладнані вони чи ні записуючим пристроєм з годинниковим механізмом або простим механічним чи електричним пристроєм для приведення в дію керуючих, сигнальних і т.п. пристроїв.

  (I) Лічильники подачі або виробництва газу або рідини

  Ці лічильники використовуються для вимірювання в одиницях об’єму кількості рідини, що проходить крізь трубу. Витратоміри, які вимірюють швидкість потоку, до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 9026).

  До цієї товарної позиції включаються побутові лічильники подавання, заводські лічильники виробництва або подавання і стандартні лічильники (для перевірки точності звичайних лічильників). На додаток до простих лічильників, до цієї товарної позиції включаються також спеціальні лічильники, такі як лічильники максимального навантаження, лічильники з попередньою оплатою, лічильники, що розраховують ціну, і т.п.

  Лічильники подавання або виробництва складаються з вимірювального пристрою (турбіни, поршня, діафрагми і т.п.), механізму регулювання впуску рідини (зазвичай засувки), передачі (нескінченного гвинта, розподільного вала, зубчастих передач або інших систем) та самописа або індикатора (стрілочного або барабанного типу) або і того та іншого.

  (А) Лічильники подавання або виробництва газу.

  (1) Рідинні лічильники.

  Вимірювальний пристрій складається зазвичай з барабана або колеса, розділеного на секції; він обертається в циліндричному кожусі, більш ніж наполовину заповненому рідиною (водою, оливою і т.п.). Барабан обертається газом, який під час надходження в лічильник заповнює занурені в рідину секції і підіймає їх таким чином над рівнем води. Кількість обертів барабана вказується на лічильному механізмі.

  Лічильник іншого типу (лічильник з коливним дзвоном) складається з дзвону, в якому газ проходить послідовно ряд камер; дзвін, що має центральний напрямник, починає в результаті коливатися навколо похилої осі, що захоплює плече кривошипа, з’єднаного з привідним шпинделем лічильного механізму.

  (2) Сухі лічильники.

  Ці лічильники бувають декількох типів. Вимірювальний пристрій може складатися з поршнів, мембран або колеса вентилятора, що приводяться в рух тиском газу і з’єднані з лічильним механізмом. Звичайний лічильник складається із ящика, розділеного на дві секції перегородкою. Кожна секція, у свою чергу, поділяється серединною мембраною; газ послідовно входить і виходить з цих чотирьох секцій. Змінний рух мембрани змушує спрацьовувати лічильний механізм.

  (B) Лічильники подавання або виробництва рідини (холодної або гарячої води, нафти, спирту, пива, вина, молока і т.п.), але не включаючи насоси для рідин (навіть якщо вони обладнані вимірювальними пристроями) товарної позиції 8413.

  До цих лічильників відносяться:

  (1) Лічильники з крильчаткою або колесом вентилятора.

  Ці лічильники називають також лічильниками з виводом результату, оскільки об’єм рідини виводиться з їх швидкості. Вимірювальний пристрій складається з колеса вентилятора або крильчатки, що обертається зі швидкістю, пропорційною потокові рідини. Це обертання змушує спрацьовувати лічильний механізм.

  (2) Діафрагмові лічильники (абсолютні лічильники).

  Ці лічильники подібні до сухих газометрів, описаних вище. Чавунний циліндр розділений на дві секції гнучкою мембраною, що розтягується або стискується, коли секції по черзі заповнюються і спорожнюються. Цей рух змушує спрацьовувати лічильний механізм.

  (3) Лічильники з поршнем, який здійснює зворотно-поступальний рух (абсолютні лічильники).

  Ці лічильники можуть складатися з одного або декількох поршнів, які здійснюють зворотно-поступальний рух усередині циліндрів. Як у паровому двигуні, система золотників по черзі направляє вимірювану рідину у верхню і нижню частини поршня і відкриває або закриває запірні крани. Рух поршнів надає руху лічильному механізмові.

  (4) Лічильники дискові (напівабсолютні лічильники).

  У цих лічильниках поршень замінений обертовим диском, який розділяє сферичну камеру на дві рівні секції, що по черзі заповнюються і спорожнюються. Результуючий коливальний рух диска надає руху механізмові лічильника.

  (5) Напівабсолютні лічильники з обертовим поршнем.

  Такі лічильники першого типу складаються з циліндричної робочої камери, обладнаною радіальною перегородкою, яка частково виступає поперек камери. Вимірювальний пристрій являє собою циліндричний поршень, стінка якого розщеплена, встановлюваний на перегородці. Заповнення і спорожнювання секції надає циліндрові коливальний (напівобертальний) рух, і цей рух передається механізмові лічильника.

  У лічильниках іншого типу немає ніякої перегородки в робочій камері, і виходить справжній обертальний рух еліптичного поршня. У деяких випадках лічильник складається з коливного дзвону в перегородженій сферичній камері.

  Лічильники, які згадані в пунктах (2) – (5) вище, відомі як позитивні об’ємного типу.

  (II) Лічильники подаваної або виробленої електроенергії

  Ці лічильники вимірюють кількість електрики (в ампер-годинах або кратних їм одиницях) (лічильники кількості) або кількість споживаної енергії (у ват-годинах або кратних їм одиницях) (лічильники енергії). Якщо напруга постійна, лічильники кількості можна калібрувати у ват-годинах (або в одиницях, кратних ват-годинам). Деякі лічильники призначені для використання з постійним струмом, інші – зі змінним.

  До цієї товарної позиції не включаються прилади, такі як вольтметри, амперметри, ватметри і т.п., які просто вимірюють електричні величини і не призначені для реєстрації повної кількості споживаної енергії або електрики (товарна позиція 9030).

  До цієї товарної позиції включаються такі основні типи лічильників електроенергії:

  (А) Лічильники з рухомим вимірювальним механізмом.

  Ці лічильники складаються з однієї або декількох котушок індуктивності, обертального елементу (наприклад, диска), швидкість обертання якого пропорційна кількості спожитої електрики або енергії, лічильного механізму та стрілки або барабанного покажчика (або комбінації обох).

  Такі лічильники зазвичай забезпечуються “електричним гальмом”, що використовує принцип вихрових струмів, – диском, в якому під час обертання його між полюсами одного або декількох постійних магнітів генеруються вихрові струми.

  (B) Статичні лічильники.

  Ці лічильники складаються з електронних статичних вузлів, таких як помножувачі або квантифікатори, обладнаних індикаторним пристроєм. Вони створюють електричний струм або опір, прямо пропорційний кількості спожитої електроенергії. Індикаторний пристрій може бути механічним (обладнаний стрілкою або барабанним покажчиком) або електронним.

  До них відносяться:

  (1) лічильники попередньо оплаченої енергії;

  (2) багатотарифні лічильники (які рахують електроенергію, подавану за двома або більше різними тарифами);

  (3) лічильники максимального навантаження (які показують максимальне значення середнього навантаження за певний період);

  (4) пікові лічильники (які показують споживання понад визначене пікове значення);

  (5) лічильники перевищення (аналогічні до пікових лічильників, але показують також сумарну використану енергію);

  (6) імпульсні лічильники (обладнані датчиком імпульсів);

  (7) лічильники реактивної потужності;

  (8) демонстраційні лічильники;

  (9) лічильники постійного струму (лічильники вольт-годин (В·год), лічильники ампер-годин (А·год), лічильники ват-годин (Вт·год);

  (10) лічильники з імпульсним входом для підключення до імпульсних лічильників, обладнані регістром споживання і підсумовуючим пристроєм або максимальним пристроєм (індикаторним або записувальним) або пристроєм підрахунку перевищення максимального споживання і т.п.;

  (11) еталонні лічильники для контролю і калібрування інших лічильників.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), окремо подані частини і приладдя до лічильників цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 9029: 

  9029

  Лiчильники кількості обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:

  9029 10 00

  – лiчильники кількості обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та аналогічні прилади:

  9029 10 00 10

  – – лічильники числа обертів, електричні та електронні для цивільної авіації

  9029 10 00 90

  – – інші

  9029 20

  – спiдометри та тахометри; стробоскопи:

   

  – – спiдометри та тахометри:

  9029 20 31

  – – – спiдометри для наземних транспортних засобiв:

  9029 20 31 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  9029 20 31 90

  – – – – інші

  9029 20 38

  – – – iншi:

  9029 20 38 10

  – – – – для цивільної авіації

  9029 20 38 90

  – – – – інші

  9029 20 90 00

  – – стробоскопи

  9029 90 00

  – частини і приладдя:

  9029 90 00 10

  – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  9029 90 00 30

  – – тахометрів, лічильників кількості обертів, спідометрів, для цивільної авіації

  9029 90 00 90

  – – інші

  До цієї товарної позиції включаються:

  (А) Лічильники, що вказують сумарну кількість одиниць даного типу (обертів, предметів, довжин і т.п.) або суми, яку слід заплатити. Проте до цієї товарної позиції не включаються підсумовуючі пристрої товарної позиції 8473, лічильники газу, лічильники рідини, електролічильники або лічильники продукції товарної позиції 9028 та курвіметри або планіметри товарної позиції 9017 або 9031.

  (B) Апарати, що показують швидкість обертання або лінійну швидкість відносно часового чинника (тахометри і спідометри), крім зазначених у товарній позиції 9014 або 9015.

  (C) Стробоскопи усіх видів.

  Такі апарати і прилади включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, містять вони чи не місять записувальний пристрій з годинниковим механізмом і від того, обладнані вони чи не обладнані простим механічним або електричним пристроєм для приведення в дію сигнальної апаратури, пристроїв керування машиною, гальм і т.п.

  (А) Лічильні пристрої

  (1) Лічильники кількості обертів.

  Ці прилади лічать кількість обертів механічної деталі (наприклад, вала машини). Вони складаються переважно з привідного шпинделя з передачею на стрілочний або барабанний покажчик. Вони мають звичайний пристрій для скидання лічильника в нуль. Ці лічильники можуть з’єднуватися з обертовою деталлю або безпосередньо (у деяких випадках деталь сама пускає в хід механізм приводу), або за допомогою дистанційного керування. Привідний шпиндель може приводитися в рух обертальним, змінним або пульсуючим рухом обертової деталі (наприклад, шифратори).

  Слід, проте, зазначити, що до цієї товарної позиції не включаються намотувальні котушки для сортування пряжі, торсіометри та аналогічні апарати для випробування або контролю, які містять лічильники кількості обертів (товарна позиція 9031).

  (2) Лічильники продукції.

  Ці лічильники аналогічні за конструкцією до лічильників кількості обертів. Вони використовуються, зокрема, для вимірювання довжини (наприклад, у прядильних або крутильних машинах); для підрахунку рухів машини (автоматичних ваг, насоса, рухів човника в прядильній машині і т.п.); або для підрахунку кількості виробів (друкованих аркушів, виданих ротаційною друкарською машиною, виробів, які переносяться стрічковим транспортером, банкнот і т.п.). На практиці пристроями, використовуваними для цих цілей, є зазвичай лічильники кількості обертів, пристосовані для вказування довжини або кількості одиниць у перерахунку на кількість обертів привідного шпинделя.

  Електронні лічильники продукції. Перелічувані вироби переривають промінь, який падає на фотоелемент. Потім записувальний апарат підраховує кількість виробів, що пройшли крізь промінь.

  Сюди включаються також багатоканальні лічильники (наприклад, використовувані для контролю за виходом декількох операторів, які працюють на одній і тій самій машині).

  До цієї групи включаються також електромагнітні лічильники, використовувані в автоматичних телефонних станціях для підрахунку телефонних викликів, зроблених абонентом; вони зазвичай містять електромагніт, який спричинює дію записувального механізму (ролики типу циклометрів і т.п.), переміщаючи його на одну позицію кожного разу, коли через його обмотку проходить імпульс електричного струму.

  (3) Лічильники для вказування робочих годин машин, двигунів і т.п. (лічильники часу або годин).

  На практиці це лічильники кількості обертів, калібровані в робочих годинниках.

  (4) Лічильники числа входжень.

  Ці лічильники спрацьовують від турнікетів або інших пристроїв, встановлюваних на входах у музеї, парки, спортмайданчики і т.п., де вони записують кількість відвідувачів або глядачів.

  (5) Більярдні лічильники.

  Це механічні лічильники (роликового типу і т.п.), зазвичай з ручним керуванням, для записування рахунку.

  До цієї товарної позиції не включаються лічильники, в яких використовується годинниковий механізм для вказування часу в грі або суми, що підлягає оплаті, на підставі часу (товарна позиція 9106). Більярдні маркери кулькового або ковзного типу включаються до товарної позиції 9504.

  (6) Прилади та апарати для вимірювання коротких інтервалів часу за допомогою лічби, які, якщо вони не мають механізму годинникового типу (включаючи синхронні годинникові механізми), не включаються до групи 91. До цієї товарної позиції також включаються електронні лічильники імпульсів (перелічувальні пристрої) (наприклад, лічильники пасажирів в автобусах, потягах і т.п.).

  (7) Таксометри.

  У таксометрах зазвичай є годинниковий механізм. Вони показують суму, яку треба заплатити залежно від часу та пройденого шляху.

  (8) Милеометри (покажчики пройденого шляху).

  Це лічильники кількості обертів для транспортних засобів, зазвичай градуюються в лінійних одиницях (милях, кілометрах і т.п.). Більшість милеометрів комбінуються зі спідометрами.

  (9) Крокометри.

  Ці прилади мають механізм годинникового типу і використовуються для приблизного вимірювання відстані. Вони містять маятник, який під час кожного кроку переміщує зубчасту передачу на одну одиницю. Пройдена відстань обчислюється за кількістю зроблених кроків та їхньою довжиною.

  (10) Лічильники, які треба тримати в руці.

  Ці лічильники зазвичай показують не більше чотирьох чисел у фіксованих категоріях. Користувач натискає кнопку підраховуваної категорії, щоб активізувати дисплей.

  (B) Спідометри і тахометри

  Ці прилади відрізняються від лічильників кількості обертів та лічильників продукції з пункту А вище тим, що показують кількість обертів, швидкість, вихід і т.п. в одиницю часу (наприклад, кількість обертів на хвилину, миль на годину, кілометрів на годину, метрів на хвилину). Вони зазвичай встановлюються на транспортних засобах (автомобілях, мотоциклах, велосипедах, локомотивах і т.п.) або машинах (двигунах, турбінах, машинах для виробництва паперу, друкарському обладнанні, текстильному обладнанні і т.п.).

  Спідометри і тахометри цієї товарної позиції зазвичай працюють за одним з таких принципів:

  (1) Хронометрична система.

  Вимірювальний механізм комбінується з годинниковим механізмом. Іноді час вимірюється за допомогою окремого хронографа; у цьому випадку ці два прилади включаються до відповідних товарних позицій.

  (2) Відцентрова система.

  Вертикальне плече регулятора, утримуване пружиною, обертається разом з привідним шпинделем. Пара вантажів, підвішених до плеча регулятора, відкидається в сторони відцентровою силою так, що відстань, на яку зміщується плече регулятора, пропорційна до швидкості. Цей зсув передається на стрілку приладу.

  (3) Вібраційна система.

  Цей тип використовується для швидкообертальних машин, таких як турбіни, насоси, компресори, електродвигуни і т.п. Механічний резонанс коливань рами або підшипників машини викликає коливання градуйованих язичків з частотою, яка відповідає кількості обертів машини.

  (4) Магнітна (індукційна) система.

  Система постійних магнітів, які обертаються разом з привідним шпинделем, генерує вихрові струми в диску з міді або алюмінію, поміщеному в магнітне поле. Цей струм пропорційний до швидкості обертання магнітів. Диск таким способом “захоплюється” або втягується в круговий рух, але його обертання сповільнюється обмежувальною пружиною. Диск з’єднаний зі стрілкою, яка показує швидкість.

  (5) Електричні системи.

  Ці системи або обладнані фотоелементом, або працюють від імпульсного генератора, встановленого в машині.

  Спідометри та тахометри цієї товарної позиції можуть бути стаціонарними або портативними, простими або багатофункціональними (наприклад, максимальними або мінімальними), диференціальними (у цьому випадку вони показують різницю двох швидкостей у відсотках), об’єднаними з підсумовуючим лічильником або таймером або графічним записуючим пристроєм, і т.п. До цієї товарної позиції включаються також деякі прилади, що одночасно записують швидкість, відстань у милях, тривалість руху і простою і т.п.

  (C) Стробоскопи

  Стробоскопи дозволяють спостерігати працюючі машини так, ніби вони рухалися повільно або були нерухомі; вони можуть також використовуватися для вимірюванні швидкості обертання або швидкості зворотно-поступального руху. В останньому випадку вони відомі під більш окремою назвою стробоскопічні тахометри. Стробоскопи працюють за принципом створення уявної нерухомості або зменшеної швидкості в механізмі, що спостерігається, шляхом послідовних коротких спостережень (спалахів) через фіксовані інтервали часу. Спостережуваний механізм може бути постійно освітленим для вивчення за допомогою оптичного приладу (диск з однією або декількома радіальними щілинами чи “віконцями”), що перетинає напрям погляду; або механізм може бути поміщений у темноту та періодично освітлюватися на дуже короткі періоди (спалахи). Швидкість спостережуваного обертового або здійснюючого зворотно-поступальний рух механізму можна визначити шляхом підбору швидкості диску або частоти спалахів до появи враження нерухомості.

  Стробоскопи, основані на принципі безперервного освітлення, складаються з годинникового механізму, що приводиться в рух одним або декількома віконцями, регулятора швидкості, окуляра і градуйованого барабана (зазвичай градуйованого в обертах за хвилину).

  Стробоскопи, що працюють за принципом періодичного освітлення, помітно відрізняються залежно від пристрою, що створює спалахи світла. Прилади найбільш простих типів складаються зі звичайної лампи, двигуна з регулятором швидкості, який керує частотою спалахів, і градуйованої кругової шкали. Спалахи можуть також створюватися газорозрядною лампою. Ці газорозрядні стробоскопи набагато складніші за конструкцією і можуть використовуватися для одержання фотографій або виготовлення фільмів; вони іноді встановлюються на коліщатах або роликах. Спалахами, необхідними для спостереження за обертовий або здійснюючий зворотно-поступальний рух механізмом, може керувати сам механізм. Синхронізація досягається за допомогою перервного пристрою пружинного типу, фотоелементу, електромагнітного реле і т.п.

  Крім випадків, коли вони постійно встановлені в стробоскопах, фото- і кінокамери включаються до відповідної товарної позиції.

  Стробоскопи використовуються особливо для спостереження або вимірювання швидкості двигунів, передавальних механізмів, текстильного устаткування (таких деталей як шпинделі, мотовила, кардні стрічки, човники), машин для виробництва паперу, друкарського обладнання або верстатів. Вони використовуються також у медицині для обстеження коливань голосових зв’язків.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), окремо подані частини і приладдя апаратів або пристроїв цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 9030: 

  9030

  Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади і апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:

  9030 10 00 00

  – прилади та апарати для виявлення або вимiрювання iонiзуючого випромiнювання

  9030 20

  – осцилоскопи та осцилографи:

  9030 20 10 00

  – – електронно-променевi

  9030 20 30 00

  – – iншi, із записувальним пристроєм

   

  – – інші:

  9030 20 91 00

  – – – електронні

  9030 20 99 00

  – – – інші

   

  – іншi прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi:

  9030 31 00 00

  – – вимiрювальнi прилади унiверсальні, без записувального пристрою

  9030 32 00 00

  – – вимiрювальнi прилади унiверсальні, із записувальним пристроєм

  9030 33

  – – інші, без записувального пристрою:

  9030 33 10 00

  – – – електроннi

   

  – – – iншi:

  9030 33 91 00

  – – – – вольтметри

  9030 33 99 00

  – – – – iншi

  9030 39 00 00

  – – інші, із записувальним пристроєм

  9030 40 00 00

  – iншi прилади та апаратура, спецiально призначенi для
  телекомунiкацiй (наприклад, вимiрювачi перехресних завад, коефiцiєнтiв пiдсилення, коефiцiєнтiв викривлення, псофометри)

   

  – iншi прилади та апаратура:

  9030 82 00 00

  – – для вимiрювання або перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв

  9030 84 00 00

  – – iншi, із записувальними пристроями

  9030 89

  – – iншi:

  9030 89 30 00

  – – – електроннi

  9030 89 90 00

  – – – iншi

  9030 90

  – частини і приладдя:

  9030 90 20 00

  – – для апаратури товарної підкатегорії 9030 82 00 00

  9030 90 85 00

  – – інші

  (А) Прилади та апарати для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гама-, рентгенівського, космічного або інших іонізуючих випромінювань

  Ці прилади та апарати використовуються в науково-дослідних, промислових цілях (у металургії, нафторозвідці і т.п.) чи для біологічних або медичних цілей (у поєднанні з радіоактивними міченими атомами). До них відносяться:

  (1) Датчики з іонізаційними камерами. Між двома електродами, які поміщені в іонізаційній камері, створюється різниця потенціалів. Іони, які утворюються під час попадання випромінювання в камеру, притягуються до електродів, і результуючі зміни потенціалу можуть бути підсилені та виміряні.

  (2) Лічильники Гейгера. Між двома електродами лічильника підтримується велика різниця потенціалів; іони, утворені випромінюванням, яке надходить, сильно прискорюються та в свою чергу іонізують газ в трубці. Так створюються імпульси, які можна полічити.

  Іонізаційна камера та апарат лічильника Гейгера цієї товарної позиції зазвичай складаються з декількох вузлів, таких як камера або лічильник, підсилювач, джерело напруги для камери або лічильника і лічильна схема або індикатор. Усі ці вузли часто поміщаються в одному корпусі. Іноді всі ці вузли, крім камери або лічильника, знаходяться в одному корпусі, та апарати цього типу (які потребують камери або лічильника до повного комплекту) також включаються до цієї товарної позиції (як власне кажучи укомплектований прилад). Якщо індивідуальні вузли подані окремо, вони класифікуються відповідно до загальних положень цієї групи.

  Деякі іонізаційні камери, що використовуються для вимірювання сумарної кількості випромінювання за оцінюваний час (наприклад, 24 години), не потребують допоміжних підсилювачів і т.п., але містять дуже легку рухому стрілку, яку можна спостерігати під мікроскопом і яка показує повну кількість випромінювання, що пройшло через камеру. Ці камери (які часто нагадують авторучки) є укомплектованими вимірювальними приладами самі собою і включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції також включаються сцинтиляційні лічильники. Вони складаються з пристрою (фотопомножувача), який містить у собі фотоелемент і вторинно-електронний помножувач. Вони працюють за тим принципом, що випромінювання може бути виявлене або виміряне за своїм впливом, який виявляється в порушенні флуоресценції деяких кристалів (сульфіду цинку, йодиду натрію, активованого талієм, антрацену, пластмаси, просоченої тетрафенілбутадієном, і т.п.). Ці кристали містяться між джерелом випромінювання та одним електродом лічильника.

  До цієї групи товарів також включаються:

  (1) Дозиметри та аналогічні апарати, використовувані в радіології для вимірювання і контролю інтенсивності та проникної здатності рентгенівських променів.

  (2) Апарати для вимірювання космічного чи аналогічного випромінювань.

  (3) Детектори нейтронів “на термоелементах” і вимірювальні або детекторні прилади, що містять нейтронні детекторні трубки (з використанням бору, трифториду бору або водню чи радіоактивних подільних елементів).

  (4) Прилади для вимірювання або виявлення випромінювання, що містять рідинні або твердотільні сцинтилятори.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) апарати із сцинтиляційним лічильником, дані якого перетворюються в аналогові сигнали з метою встановлення медичних діагнозів (наприклад, гамма-камери, сцинтиляційні лічильники з розгортальними пристроями) (товарна позиція 9018);

  (b) вимірювальні або контрольні апарати, призначені для включення радіоактивного джерела (особливо штучних ізотопів), наприклад, для вимірювання товщини матеріалів (листів або аркушів, прокладок або аналогічних виробів), для контролю вмісту пакетів, для вимірювання повільних повітряних потоків (іонізаційні анемометри) і т.п. (товарна позиція 9022).

  (B) Осцилоскопи, аналізатори спектра та інші прилади та апаратура для вимірювання або контролю електричних величин

  Осцилоскопи та осцилографи використовуються, відповідно, для спостереження або записування швидких змін електричної величини (напруги, струму і т.п.). Ці прилади можна поділити на три основні категорії:

  (а) шлейфові осцилографи (осцилографи Дадела), в яких обмотка, що зазвичай складається з витка пружного дроту з прикріпленим до нього дзеркалом, рухається в полі електромагніту. Досліджуване періодичне явище можна спостерігати безпосередньо на листі матового скла або записувати на фотографічну стрічку;

  (b) осцилографи з рухомим якорем з магнітом’якого заліза і гравірувальним різцем, які мають котушку, що діє на смужку з магнітом’якого заліза, поміщену в постійне поле. Легкий стержень, загострений з одного кінця, прикріплюється до цієї смужки і простежує явище (наприклад, шляхом шкрябання покритої ацетилцелюлозної стрічки);

  (c) електронно-променеві осцилоскопи та осцилографи; вони працюють за допомогою записування відхилення пучка електронів електростатичною або електромагнітною силами. Ці прилади, що можуть містити одну або кілька частин, складаються з електронно-променевої трубки, пристроїв живлення і трансформаторів, підсилювачів, системи сканування або розгортки інших допоміжних пристроїв, а іноді електронного комутатора. Осцилоскопи з пам’яттю, використовувані для вивчення однократних швидкоплинних перехідних явищ, обладнані або електронно-променевою запам’ятовувальною трубкою, або цифровим запам’ятовувальним пристроєм, з’єднаним з електронно-променевою трубкою. У приладах першого типу образ сигналу фіксується і зберігається на електронно-променевій трубці. У приладах другого типу сигнал записується в пам’ять і може бути виданий за бажанням для переглядання на екрані.

  Аналізатори  спектру – це прилади, що ідентифікують різні частотні компоненти вхідного електричного сигналу. Вони використовуються переважно для аналізу електричних величин. Вони можуть також аналізувати іонізуючі випромінювання, звукові хвилі та інші неелектричні величини, якщо використовуються в поєднанні з детекторами випромінювання або іншими пристроями, здатними сприймати неелектричні величини і перетворювати їх в електричні сигнали.

  До цієї товарної позиції включаються самописці перехідних явищ, які являють собою апарати, призначені для збору сигналів і записування з врахуванням їх передавання пізніше у відповідному вигляді на дисплей (телевізійний монітор, наприклад). “Логічні аналізатори”, що є приладами, використовуваними для вивчення електричних кіл, які складаються здебільшого з напівпровідникових приладів, також включаються до цієї товарної позиції.

  Прилади та апарати для вимірювання і контролю електричних величин можуть належати до типу індикаторів або самописців.

  Їх можна поділити, залежно від режиму роботи, на кілька груп, таких як:

  (1) Магнітоелектричні прилади, в яких вимірюваний струм проходить по котушці, яка вільно рухається в магнітному полі, створюваному постійним магнітом. Стрілка кріпиться до рухомої котушки.

  (2) Електромагнітні прилади, в яких покажчик відхиляється соленоїдом, що діє на шматок магнітом’якого заліза, закріплений на осі стрілки.

  (3) Електродинамічні прилади, в яких вимірюваний струм проходить по нерухомих і рухомих котушках індуктивності, при цьому рухомі котушки діють у магнітному полі нерухомих. Стрілка кріпиться на рухомих котушках.

  (4) Індукційні прилади, що складаються з осі стрілки, на якій встановлений плоский диск або циліндр, що діє в повітряному зазорі електромагніту з однією або кількома обмотками.

  (5) Прилади з термопарами, в яких вимірюваний струм проходить через нагрівач, що діє на гарячий стик біметалічної термопари, електрорушійна сила якої потім вимірюється.

  (6) Електронні прилади на основі напівпровідникової технології, з покажчиком або оптоелектронним дисплеєм для аналогового чи цифрового виводу.

  Крім вищезгаданих типів приладів та апаратів, які зазвичай виконують безпосередні вимірювання, до цієї товарної позиції включаються також прилади та апарати для опосередкованих вимірювань, які видають операторові деякі дані, за якими можна обчислити вимірювану величину (порівняльний метод). До цієї групи товарів включаються, зокрема, вимірювальні мости і потенціометри. Вони зазвичай встановлюються в корпусах або кожухах, які містять один або кілька гальванометрів, еталонних резисторів, конденсаторів, стандартних котушок індуктивностей, стандартних елементів, трансформаторів, перетворювачів, перемикачів і т.п. Вимірювальні мости часто називають за іменем їх винахідника (Уітстона, Томсона, Андерсона, Максвелла, Соті, Шерінга, Кольрауша, Віна і т.п.); інші мають назви, які вказують на систему угруповання блоків порівняння (мости з декадною схемою, подвійні мости, Т-подібні мости і т.п.) або спеціальне призначення моста (для вимірювання повного опору, активного опору, ємності, універсальні мости і т.п.).

  Такі прилади, проте, до цієї товарної позиції не включаються (група 85), якщо вони подані окремо: трансформатори, еталонні резистори, еталонні конденсатори, еталонні індуктивності, еталонні нормальні елементи і т.п.; не включаються також головні телефони (використовувані замість візуальних нуль-індикаторів у вимірювальних мостах деяких типів).

  Головні типи електричних вимірювань такі:

  (I)    Вимірювання сили електричного струму. Виконують, зокрема, за допомогою гальванометрів або амперметрів.

  (II)   Вимірювання напруги за допомогою вольтметрів, потенціометрів, електрометрів і т.п. Електрометри, використовувані для вимірювання дуже високих напруг, є електростатичними; вони відрізняються від вольтметрів звичайного типу тим, що забезпечуються сферами або пластинами, які тримаються на ізоляторах.

  (III)  Вимірювання опору та електропровідності за допомогою омметрів або вимірювальних мостів зокрема.

  (IV)  Вимірювання потужності за допомогою ватметрів.

  (V)   Вимірювання ємності та індуктивності, яке виконують за допомогою вимірювальних мостів і виражають у Фарадах або Генрі.

  (VI)   Вимірювання частот за допомогою частотомірів, градуйованих у герцах (циклах за секунду).

  (VII)  Вимірювання довжин хвиль або радіочастот за допомогою хвилемірів або приладів на вимірювальних лініях чи щілинних хвилеводних секціях вимірювальних ліній.

  (VIII) Вимірювання фазових кутів або коефіцієнтів потужності, виконуване за допомогою фазометрів, каліброваних у коефіцієнтах потужності (косинус фі).

  (IX)  Вимірювання відношення двох електричних величин за допомогою логометра.

  (X)   Вимірювання магнітних полів або магнітних потоків, виконуване за допомогою гальванометрів або флюксметрів.

  (XI)   Вимірювання електричних або магнітних властивостей матеріалів, виконуване за допомогою гістерезисних тестерів, пермеаметрів або аналогічних приладів.

  (XII)  Перевірка синхронізму за допомогою синхроскопів, приладів для індикації співвідношення фаз і різниці частот двох періодичних явищ. Такі прилади можуть бути пізнані за відмітками на їх кругових шкалах, де існують вказівки “швидко” і “повільно” (з відповідними стрілками).

  (XIII) Вимірювання і записування швидких змін електричних величин за допомогою осцилоскопів або осцилографів, описаних вище.

  Деякі електровимірювальні прилади можна використовувати для багатьох цілей, наприклад, електричні або електронні прилади, відомі як “універсальні тестери” (наприклад, мультиметри (універсальні вимірювальні прилади)), що використовуються для швидкого вимірювання напруг (постійних або змінних), струмів (постійних або змінних), опорів і ємностей.

  До цієї товарної позиції включаються також різноманітні електричні або електронні прилади, використовувані в радіозв’язку або телекомунікації. На додаток до вольтметрів, потенціометрів, вимірювальних мостів, амперметрів, ватметрів, фазометрів і частотомірів, згаданих вище, в цей діапазон включають:

  (i)    тестери та мости для вимірювання повного опору, призначені для визначення повного опору ланцюга, а також для вимірювання ємностей та індуктивностей;

  (ii)   мости для вимірювання індуктивності та аналогічні прилади для вимірювання індуктивності котушок за принципом моста Уітстона;

  (iii)   неперметри та прилади для вимірювання відносного рівня потужності в децибелах. Ці прилади використовуються для вимірювання загасання в телефонних лініях великої довжини. Прилади та апарати для вимірювання характеристик звуку входять до товарної позиції 9027;

  (iv)   індикатори завмирання. На відміну від неперметрів (основаних на компенсаційній системі), ці прилади здійснюють прямий відлік завмирання;

  (v)   вимірювачі перехресних завад, використовувані в телефонних лініях для вимірювання різних величин;

  (vi)   індикатори рівня передачі;

  (vii)  вимірювачі рівня шуму для використання у високочастотних лініях;

  (viii) прилади для вимірювання коефіцієнта підсилення, призначені для вимірювання коефіцієнта підсилення підсилювачів-повторювачів, які ретранслюють сигнали довгих телефонних ліній;

  (ix)  прилади для вимірювання завад, тобто шумової напруги в лініях далекого телефонного зв’язку або перешкод від сусідніх високовольтних ліній;

  (x)   псофометри, прилади для розрахунку шуму лінії, тобто електрорушійної сили джерела струму, що створив би завади, еквівалентні до індукованих у телефонному колі;

  (xi)   індикатори піків для записування коротких викидів напруги, таких, які виникають у системах передавання (наприклад, телефонних кабелях далекого зв’язку, радіопередавальних колах, короткохвильових лініях зв’язку);

  (xii)  вимірювачі відбитих сигналів, використовувані для симетрування лінії передачі за прямими показами відбитих сигналів, вираженими у неперах або децибелах;

  (xiii) вимірювачі коефіцієнта нелінійних спотворень, призначені для вимірювання нелінійних спотворень, які привносяться в складні лінії передачі.

  Деякі з перерахованих вище приладів, особливо використовувані для електроакустичних вимірювань, калібруються в неперах або децибелах.

  До цієї товарної позиції включаються також інші прилади та апарати, що виконують операції типу описаних у цій товарній позиції, включаючи прилади для випробування або вимірювання параметрів ламп, особливо для випробування радіоламп. Ці прилади для випробування і вимірювання параметрів ламп іноді призначені для одержання характеристичної кривої лампи на екрані осцилоскопу.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), окремо подані частини і приладдя приладів або пристроїв цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції. Прикладами служать: блоки співпадінь, електронні, для використання з лічильниками Гейгера-Мюллера або пропорційними лічильниками, твердотільні сцинтилятори у вигляді кристалів або елементів з пластмаси, встановлені або покриті металевою оболонкою, призначені винятково для установлення в детектувальних приладах, нейтронні детекторні трубки з використанням елементів з бору, трифториду бору, водню або подільних елементів.

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  9030

  Відповідно до Основного правила інтерпретації Класифікації товарів 3 (b), прилади й апарати, які можуть бути використані для вимірювання або контролю як електричних, так і неелектричних величин, ще входять до товарної позиції 9030, якщо їхня конструкція визначає, що вони використовуються головним чином для вимірювання або перевірки електричних величин. Це стосується, наприклад, електронно-променевих осцилоскопів та осцилографів, а також світло-променевих осцилографів і осцилографів ультрафіолетового променя (товарні категорії 9030 20 10 і 9030 20 99).

  Проте, прилади й апарати, істотну функцію яких неможливо визначити через те, що вони використовуються для вимірювання або контролю як електричних, так і неелектричних величин у той самий ступінь, не входять до цієї товарної позиції. Таким чином, відповідно до Основного правила інтерпретації Класифікації товарів 3 (c) прилади для випробування автомобільних двигунів і систем запалювання шляхом вимірювання таких електричних величин, як напруга та опір, і таких неелектричних величин, як швидкість обертання, кут контакту і стан контакту переривника входять в товарну позицію 9031.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  9030 20 30

  Ця товарна категорія включає світло-променеві і ультрафіолетового променя осцилографи для вимірювання і запису  швидких змін електричних величин. Ці прилади відомі також як світло-променеві самописці, ультрафіолетові записуючі пристрої або шлейфові осцилографи, які записують сигнали, які надходять від періодично виникаючого явища, яке досліджують, за допомогою світлового або ультрафіолетового променя або світлочутливого паперу.

  9030 39 00

  Ця товарна категорія включає електричні пристрої або системи для тестування, які вимірюють або перевіряють електричні величини, такі як ємність, індуктивність, повний опір і напруга, визначається функціональна придатність напівпровідникових пластин, чипів та інших напівпровідникових приладів і відображаються будь-які дефекти, такі як короткі замикання або обриви.

  Такі пристрої або системи, зазвичай, складаються з блоку для вимірювання і перевірки (з клавіатурою для вводу даних, програмованим запам’ятовувальним пристроєм та терміналом з ЕПТ), який виконує вимірювання і порівнює результати з контрольними значеннями з відображенням результатів на екрані, з блоку керування (з машиною для автоматичного оброблення інформації або мікропроцесорами), з вихідного принтера для роздруківки результатів випробування, з пристрою для сортування перевірених компонентів відповідно до конкретних фактичних значень та з відбракуванням дефектних компонентів.

  Проте ця товарна категорія не включає електричні пристрої для перевірки пакетів інтегральних схем або інших електронних компонентів на їхню герметичність (товарна позиція 9031).

  9030 82 00

  Ця товарна категорія включає електричні випробувальні пристрої або системи, які вимірюють або перевіряють такі електричні величини, як напруга, частота тощо з метою визначення функціональної придатності напівпровідникових пластин, чипів та інших напівпровідникових приладів і виявляють будь-які дефекти, наприклад, відхилення від попередньо встановлених значень.

  Такі пристрої або системи, зазвичай, складаються з блоку для вимірювання і перевірки (з клавіатурою для вводу даних, програмованим запам’ятовувальним пристроєм та терміналом з ЕПТ), який виконує вимірювання і порівнює результати з контрольними значеннями з відображенням результатів на екрані, з блоку керування (з машиною для автоматичного оброблення інформації або мікропроцесорами), з вихідного принтера для роздруківки результатів випробування, з пристрою для сортування перевірених компонентів відповідно до конкретних фактичних значень та з відбракуванням дефектних компонентів.

  Проте ця товарна категорія не включає електричні пристрої для перевірки пакетів інтегральних схем або інших електронних компонентів на їхню герметичність (товарна позиція 9031).

  Пояснення до товарної позиції 9031: 

  9031

  Контрольні або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профiльнi:

  9031 10 00 00

  – машини для балансування механiчних частин

  9031 20 00 00

  – стенди випробувальнi

   

  – iншi прилади та пристрої оптичнi:

  9031 41 00 00

  – – для перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв чи для перевiрки фотомасок або фотошаблонiв, які використовуються у виробництвi напiвпровiдникових приладів

  9031 49

  – – iншi:

  9031 49 10 00

  – – – проектори профільні

  9031 49 90 00

  – – – інші

  9031 80

  – iншi прилади, пристрої та машини:

   

  – – електроннi:

   

  – – – для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами:

  9031 80 32 00

  – – – – для перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв чи для перевiрки фотомасок або фотошаблонiв, які використовуються у виробництвi напiвпровiдникових приладів

  9031 80 34 00

  – – – – інші

  9031 80 38 00

  – – – інші

   

  – – інші:

  9031 80 91 00

  – – – для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами

  9031 80 98 00

  – – – інші

  9031 90

  – частини і приладдя:

  9031 90 20 00

  – – апаратури товарної підкатегорії 9031 41 00 00 або для оптичних приладів та пристроїв для вимірювання поверхневого забруднення частками напівпровідникових пластин товарної підпозиції 9031 49 90 00

  9031 90 30 00

  – – апаратури товарної підкатегорії 9031 80 32 00

  9031 90 85 00

  – – інші

  На додаток до профільних проекторів до цієї товарної позиції включаються вимірювальні або контрольні прилади, пристрої і машини, оптичні чи не оптичні. Слід, проте, зазначити, що до цієї товарної позиції не включаються прилади, апарати і т.п., що входять до товарних позицій 9001–9012 або 9015–9030; зокрема, сюди не включаються:

  (a) астрономічні прилади товарної позиції 9005;

  (b) мікроскопи (товарна позиція 9011 або 9012);

  (c) прилади та апаратура геодезичні і т.п. товарної позиції 9015;

  (d) прилади ручні для вимірювання лінійних розмірів (товарна позиція 9017);

  (e) медичні, хірургічні і т.п. прилади та пристрої товарної позиції 9018;

  (f) машини або апарати для випробування механічних властивостей матеріалів (товарна позиція 9024);

  (g) витратоміри і т.п. товарної позиції 9026;

  (h) прилади та апарати для вимірювання і контролю електричних величин і прилади та апарати для виявлення або вимірювання іонізуючих випромінювань товарної позиції 9030;

  (ij) прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування (товарна позиція 9032).

  (I) Вимірювальні або контрольні прилади, пристрої і машини

  (А)

  До них відносяться:

  (1) Машини для балансування механічних деталей (динамічні, статичні або з електронним балансувальним пристроєм), наприклад, якорів, роторів, колінчастих валів, шатунів, валів гвинтів, коліс, маховиків.

  У динамічних балансувальних машинах деталі обертаються на двох підшипникових стійках або між центрами, при цьому розбаланс вимірюється механічно (простежування діаграм на записуючій пластині, за принципом пружинних ваг і т.п.).

  Статичні балансувальні машини діють за принципом гойдання, розбаланс вимірюється на лінійних або кругових шкалах. Вони відрізняються від динамічних машин тим, що деталь, яка балансується, не обертається.

  Розбаланс компенсується або противагами, або видаленням матеріалу.

  На машинах, обладнаних електронним балансувальним пристроєм, коливання, викликані асиметрією, реєструються спеціальним чутливим елементом, а потім підсилюються.

  До цієї товарної позиції включаються також балансувальні машини, встановлювані з верстатами (наприклад, свердлильними верстатами) і використовувані винятково для усунення розбалансу.

  (2) Випробувальні стенди для двигунів і моторів, електричних генераторів, насосів, спідометрів, тахометрів і т.п., які складаються з рами і вимірювального або каліброваного приладу.

  (3) Лабораторні пристрої типу використовуваних для випробування палива та особливо для вимірювання октанового числа бензину чи цетанового числа для дизельних палив. Ці апарати зазвичай складаються з двигуна внутрішнього згоряння, динамомашини, генератора запалювання, нагрівальних резисторів, вимірювальних приладів (термометрів, манометрів, вольтметрів, амперметрів і т.п.).

  (4) Апаратура для випробування і регулювання автомобільних двигунів, для контролю всіх деталей системи запалювання (котушок індуктивності, свічок запалювання, конденсаторів, батарей і т.п.), для визначення найкращого регулювання карбюратора (шляхом аналізу вихлопних газів) або для вимірювання ступеня стиску в циліндрах.

  (5) Планіметри для вимірювання плоских поверхонь (наприклад, на планах, діаграмах, шкірах або шкурах). Відстежуюча точка у поєднанні з вимірювальним пристроєм обходить контур вимірюваної площі.

  Інтегратори, гармонійні аналізатори та інші прилади на основі планіметричного принципу і можуть вимірювати інші параметри (наприклад, об’єми, моменти інерції).

  (6) Вимірювачі контурів голови, використовувані виробниками капелюхів, які діють шляхом перфорації аркуша паперу.

  (7) Компаратори з індикацією на круговій шкалі, мікрометричні пристрої, електронні, оптоелектронні та пневматичні датчики, автоматичні чи неавтоматичні, а також усі пристрої і прилади для вимірювання довжин, кутів та інших геометричних величин за допомогою таких датчиків. До цієї товарної позиції включаються також записуючі компаратори та компаратори, обладнані механічним пристроєм, що транспортує вироблені в масовому порядку деталі на компаратор і видаляє дефектні деталі.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються компаратори з круговою шкалою, призначені для ручного використання та описані в пункті (D) (4) Пояснень до товарної позиції 9017 (див. виключення (d) вище).

  (8) Вимірювальні стовпи для контролю прецизійних кутників, висоти або для інших перевірок під час виробничих процесів.

  (9) Синусоїдальні стержні і вони ж, але з регульованою таблицею для контролю кутів.

  (10) Пухирцеві ватерпаси, використовувані в багатьох професіях, включаючи мікрометричні регульовані ватерпаси (пузирковий ватерпас з умонтованим мікрометром), блокові ватерпаси (металева рама з двома ватерпасами), використовувані в техніці, та рідинні ватерпаси, основані на принципі сполучених посудин.

  Слід зазначити, що до цієї товарної позиції не включаються ватерпаси, спеціалізовані для цілей топографічного знімання (товарна позиція 9015).

  (11) Клінометри (зі стрілками або сітками, клінометри-лінійки, клінометри-транспортири) для контролю рівня щодо горизонтальної площини або для вимірювання нахилу поверхні.

  Проте прилади, які також називають клінометрами, використовувані в топографічному зніманні для визначення висоти місцевості, сюди не включаються (товарна позиція 9015).

  (12) Виски.

  (13) Сферометри для вимірювання кривизни сферичних поверхонь (лінз, дзеркал, лінз для окулярів і т.п.). Вони складаються з підставки з трьома штирями (під кутами, які відповідають кутам рівностороннього трикутника), ділильної лінійки і мікрометричного гвинта з щупом. Прилади інших типів (вимірювачі оптичних лінз) можуть бути обладнані круговою шкалою для вказування кривизни безпосередньо.

  (14) Контрольні еталони.

  (15) Багатомірне вимірювальне устаткування, включаючи координатні вимірювальні машини, використовувані для виконання контролю розмірів або вручну, або механічно, на різних частинах або деталях машин.

  (16) Машини, використовувані оптиками для центрування і призначені для визначення і маркування осі та центру лінзи.

  (17) Мікрометричні еталонні вимірювальні машини на основі принципу мікрометра. Вони складаються з нерухомої задньої бабки (з контактним індикатором) і регульованої передньої бабки з мікрометричним гвинтом.

  (18) Апарати для вимірювання або виявлення вібрацій, розширення, удару або деренчання, використовувані у верстатах, мостах, греблях і т.п.

  (19) Апарати для контролю текстильних матеріалів, наприклад, намотувальні котушки для сортування пряжі (основні котушки), призначені для одержання визначеної довжини пряжі або пасма вовни (з регулятором натягу, лічильником і дзвоником або без них); торсіометри та торсіографи для визначення крутіння пряжі; тенсіометри для вимірювання натягу пряжі на текстильних машинах (снувальних, намотувальних, прядильних і т.п.); прилади для контролю регулярності пряжі шляхом намотування на барабан або дошку, зазвичай з вмістом пристрою для контролю інтервалів між витками.

  (20) Прилади для випробування поверхневої обробки і машини для калібрування стану поверхні.

  У приладах механічного або пневматичного типів калібрування виконується за допомогою твердої контактної стрілки чи повітряних струменів.

  У приладах електричного типу датчик із сапфіру чи алмазу рухається по випробовуваній поверхні та перетворює усі нерівності цієї поверхні в електричний потенціал. Вертикальні рухи датчика перетворюються в електричний потенціал безпосередньо за допомогою п’єзоелектричного кристала або побічно, коли вони змінюють ємність конденсатора чи індуктивність котушки. Цей електричний потенціал потім підсилюється і вимірюється. Порівняння результату вимірювання з показами, одержаними за рахунок використання обраних еталонів шорсткості поверхні (невеликих металевих пластин, які постачаються для цієї мети), дає міру стану випробовуваної поверхні.

  (21) Машини для випробування зубчастих передач, в яких використовується, наприклад, важільна підсилювальна система, для випробування шаблонів, діаметрів ділильного кола, відстані між зубцями та роликовими контактами і т.п. (на циліндричних прямозубих колесах і конічних зубчастих колесах), кроку і т.п. (на гелікоїдальних зубчастих колесах і на черв’ячних передачах).

  (22) Прилади для вимірювання усадки глиняного і т.п. зразка для випробування, взятого з керамічної печі під час випалювання для визначення протікання випалювання (піроскопи). Ці прилади часто аналогічні до кронциркулів, але калібруються в довільних одиницях.

  (23) Прилади для вимірювання нерегулярних поверхонь (таких як шкіри та шкури) за допомогою фотоелектричного процесу. (Розходження в струмі фотоелементу залежить від того, наскільки рівномірно сильно освітлений лист скла покривається непрозорою вимірюваною поверхнею).

  (24) Прилади для вимірювання діаметра нитки за допомогою фотоелектричного процесу, як описано в пункті (23) вище.

  (25) Прилади для безперервного вимірювання і контролю товщини металевих листів або смуг у прокатних станах і т.п.

  (26) Ультразвукові прилади для вимірювання товщини, які дозволяють визначити товщину шляхом спостережень, проведених лише з одного боку матеріалу.

  (27) Прилади для виявлення розломів, розривів, тріщин або інших дефектів у матеріалах (смугах, трубках, профілях, виробах, які пройшли механічну обробку, таких як гвинти, голки і т.п.). Вони діють або на основі спостереження картини на електронно-променевому екрані, одержуваної від магнітних змін, або шляхом безпосереднього зчитування змін магнітної проникності, що вказуються на градуйованій шкалі, або за рахунок використання ультразвукових хвиль. До останньої сукупності входять ультразвукові прилади для контролю паяних або зварених з’єднань, які діють на основі того принципу, що будь-яке порушення неперервності в середовищі, крізь яку проходять ультразвукові хвилі, відхиляє промінь. Дефекти можна вимірювати або шляхом спостереження послаблення променя, або за допомогою методів відображення. Спостереження можна проводити на екрані електронно-променевої трубки.

  (28) Спеціальні прилади для контролю годинників або частин годинників. До них відносяться:

  (i)  прилади для контролю волосових пружин (спіралей);

  (ii)  вимірювач амплітуди для контролю амплітуди коливань балансу. Світловий промінь, який переривається рухом балансу, проектується на фотодіод, що дає значення амплітуди;

  (iii) осцилометри для випробування і контролю повністю укомплектованих годинникових механізмів. Годинниковий механізм міститься на мікрофон, і кожне цокання годинника створює потенціал, який підсилюється і подається на два електроди. Один з електродів обладнаний гострими наконечниками, які таким способом перфорують запис на паперовій стрічці;

  (iv) прилади для остаточного контролю годинників. Вони діють за тим самим принципом, що і осцилометри (записуючи цокання годинників, поміщених на мікрофон), але можуть також забезпечуватися електронно-променевим осцилоскопом.

  (29) Спеціальні електричні прилади для вимірювання напружень і деформацій. Вони основані, наприклад, на таких принципах:

  (i)  зміні опору дроту, що піддається навантаженню (прилади для вимірювання деформації). Проте електричні резистори, відомі як тензодатчики, включаються до товарної позиції 8533;

  (ii) зміні ємності між спеціально сконструйованими електродами;

  (iii) електричних потенціалах, створюваних кварцовими або аналогічними кристалами, що піддаються тискові.

  До цієї групи товарів включаються також динамометри, використовувані для вимірювання стиску під дією стискального зусилля гідравлічних пресів, прокатних станів, машин для випробування матеріалів і т.п., а також для випробування під навантаженням (літальні апарати). Вони складаються зазвичай з металевого тіла (циліндра, кільця і т.п.), до якого прикладається навантаження, і вимірювального апарата, градуйованого в одиницях маси, який описує всі зміни форми металевого тіла.

  Проте динамометри для випробування властивостей матеріалів не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 9024).

  (30) Навантажувальні елементи, що перетворюють зміни прикладеного зусилля (включаючи масу) у пропорційні зміни напруження. Ці зміни напруження зазвичай реєструються приладами для вимірювання, керування, зважування і т.п. і виражаються в потрібних одиницях.

  (31) Електронні хронографи і хроноскопи для вимірювання тривалості електричного контакту. Вони складаються з конденсатора, що заряджається через високий опір, поки контакт замкнутий; вимірювання здійснюється на ламповому вольтметрі, каліброваному в одиницях часу.

  (B)

  До цієї товарної позиції включаються також вимірювальні і контрольні пристрої та прилади оптичного типу, такі як:

  (1) Оптичні компаратори або компаратори з градуйованою шкалою для контролю розмірів виготовленої деталі в порівнянні з еталонною; рух щупа збільшується оптичним пристроєм (принцип обертового дзеркала).

  (2) Компараторні стенди для контролю подовження, довжини, поверхні і т.п. Вони містять стіл і раму, ковзну каретку і два встановлених мікрометричних мікроскопи.

  (3) Вимірювальні стенди для великих деталей, різьбових калібрів, модульних фрез, валів з різьбою для токарних верстатів, поперечок і т.п. Вони містять раму і стіл, оглядовий мікроскоп, два мікрометричних мікроскопи і проекційний апарат.

  (4) Інтерферометри для контролю плоских поверхонь. Їх основою є принцип інтерференції світла і вони містять стандартний оптичний інтерферометр для контролю форми та чистоти обробки поверхні і лінзи з мікрометричними хрестами ниток для вимірювання інтерференційних смуг. Проте до цієї товарної позиції не включаються стандартні оптичні інтерферометри для контролю форми і чистоти обробки поверхні (товарна позиція 9001) та інтерферометри для вимірювання коефіцієнтів заломлення (товарна позиція 9027).

  (5) Оптичні прилади для визначення стану поверхонь за допомогою комбінації призми і лінзи.

  (6) Апарати, обладнані швидкодіючим імпульсним диференціальним щупом і оптичним переглядовим пристроєм, для фотографічної реєстрації і вимірювання профілів і стану поверхонь.

  (7) Юстувальні телескопи для контролю прямизни станів або супортів верстатів і вимірювання металевих конструкцій. Вони діють на основі колімації або автоколімації та містять телескоп і коліматор або дзеркало.

  (8) Оптичні лінійки для вимірювання відхилень від площини; вони містять порожнисту лінійку з призмою та лінзою на кожному кінці та мікрометр з окуляром, який містить щуп.

  (9) Мікрометричні апарати, що зчитують, для контролю руху столів верстатів; вони містять мікрометричний пристрій для зчитування міліметрових поділок на індивідуальних шкалах.

  (10) Оптичні гоніометри або пристрої для калібрування кутів, призначені для контролю профілю кутів зубців або лез (передній кут) під час заточування. Вони містять або оптичний пристрій з об’єктивом і дзеркалами та круговою шкалою для зчитування кута падіння, або обтюраторну систему з дзеркалом і регульованим окуляром.

  (11) Вимірювачі фокусної відстані для вимірювання на окулярних лінзах.

  Апарати та прилади, перераховані вище, також включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, придатні вони чи ні для установлення на машинах.

  Слід, проте, зазначити, що до товарної позиції 8466 включаються пристрої для регулювання

  оброблювальних деталей або інструментів на верстатах або водометних різальних машинах, включаючи оптичні пристрої (наприклад, оптичні ділильні головки та оптичні кругові таблиці), що містять оптичні пристрої для полегшення зчитування шкал, виконання регулювання і т.п.

  (II) Профільні проектори

  Профільні проектори, використовувані для контролю форми і розмірів різноманітних об’єктів (заготовок, обрізувальних за формою, зубчастих коліс і зубцюватих валиків для механізмів малих розмірів, гвинтів, мітчиків, нарізувачів і т.п.) або для дослідження поверхонь. У більшості цих проекторів світло від лампи збирається в пучок конденсором перед тим, як спрямовується на зразок, який поміщається на підставці. У промені обрисовується силует зразка і після декількох відображень проектується нарешті набором призм на екран, який зазвичай умонтований у проектор. Деякі з цих проекторів забезпечуються проміжною підставкою, на якій міститься еталонна деталь.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), до цієї товарної позиції включаються також частини і приладдя, ідентифіковані як придатні для використання винятково або переважно з машинами, апаратами і приладами, описаними вище, наприклад, важелі планіметрів, стійки і контрольні таблиці для компараторів із круговими шкалами.

  Пояснення до товарної підпозиції:

  9031 49

  До цієї товарної підпозиції включаються не лише прилади і пристрої, що відіграють самостійну роль або використовуються для підсилення зору людини, але й інші прилади та апаратура, в яких використовуються оптичні елементи або технології.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  9031 20 00

  Випробувальні стенди для перевірки паливних насосів дизельних двигунів мають як істотні компоненти, всі з яких закріплені на тому самому стенді, електродвигун і пристрій, що містить форсунки і градуйовані скляні трубки для перевірки показників функціонування елементів паливних насосів; вони можуть бути додатково оснащені допоміжним приладом (стробоскопом) для перевірки точної синхронізації впорскувань палива.

  9031 80 32 і 9031 80 34

  Прикладами геометричних величин є: довжина, відстань, діаметр, радіус, кривизна, кут, нахил, об’єм, нерівність поверхні.

  Ці товарні категорії не включають інтерферометри для перевірки гладкості поверхонь, використовувані в лабораторіях (товарна категорія 9027 50 00).

  9031 80 91

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 9031 80 32 та 9031 80 34.

  Ця товарна категорія також включає спиртометри.

  Пояснення до товарної позиції  9032: 

  9032

  Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:

  9032 10

  – термостати:

  9032 10 20 00

  – – електроннi

   

  – – iншi:

  9032 10 81 00

  – – – з електричним пусковим пристроєм

  9032 10 89 00

  – – – iншi

  9032 20 00 00

  – маностати

   

  – iншi прилади та апаратура:

  9032 81 00 00

  – – гiдравлiчнi або пневматичнi

  9032 89 00 00

  – – iншi

  9032 90 00 00

  – частини і приладдя

  Відповідно до Примітки 7 до цієї групи, до цієї товарної позиції включаються:

  (А) Прилади та апаратура для автоматичного керування витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів або для автоматичного регулювання температурою незалежно від того, залежить їх робота чи ні від електричного явища, яке змінюється відповідно до фактора, який підлягає автоматичному регулюванню, що призначені для приведення цього фактора, стабілізованого проти збурень, до необхідної величини та утримання його за допомогою постійного або періодичного вимірювання його дійсної величини; і

  (B) Автоматичні регулятори електричних величин і прилади або апаратура для автоматичного регулювання неелектричних величин, дія яких залежить від електричного явища, що змінюється відповідно до фактора, який підлягає регулюванню, що призначені для приведення цього фактора, стабілізованого проти збурень, до необхідної величини та утримання його за допомогою постійного або періодичного вимірювання його дійсної величини.

  (I)  Прилади та апаратура для автоматичного керування витратою, рівнем, тиском або іншими змінними характеристиками рідин або газів або для автоматичного керування температурою

  Апаратура для автоматичного контролю для рідин або газів та апаратура для автоматичного керування температурою складає частину повністю укомплектованих систем автоматичного контролю і складається з таких пристроїв:

  (А) Пристрою для вимірювання регульованої змінної (тиску або рівня в баці, температури в приміщенні і т.п.); у деяких випадках простий пристрій, чутливий до змін змінної (металевого або біметалевого стержня, камери або сильфона, який містить розширювальну рідину, поплавця і т.п.), може бути використане замість вимірювального пристрою.

  (B) Регулювального пристрою, який порівнює вимірювану величину з потрібним значенням і включає пристрій, описаний у пункті (C) нижче.

  (C) Пусковий, зупиняючий або виконавчий пристрій.

  Апаратура для автоматичного контролю для рідин або газів або для автоматичного контролю температурою, відповідно до умов Примітки 7 (а) до цієї групи, складається з цих трьох пристроїв, які утворюють єдине ціле, або, відповідно до Примітки 3 до цієї групи, єдиний функціональний вузол.

  Деякі прилади та апаратура не містять пристроїв, які порівнюють вимірювану величину з потрібним значенням. Вони безпосередньо включаються комутатором, наприклад, у разі досягнення попередньо заданого значення.

  Прилади та апаратура для автоматичного керування витратою, рівнем, тиском і іншими змінними характеристиками для рідин або газів або для автоматичного контролю температурою підключаються до виконавчого пристрою (насоса, компресора, клапана, пальника печі і т.п.), який відновлює запропоноване значення змінної (наприклад, рівня рідини, вимірюваної в баку, або температури, вимірюваної в приміщенні) чи, у випадку запобіжної системи, зупиняє, наприклад, роботу машини або апарата, щодо яких здійснюється регулювання. Цей пристрій, зазвичай дистанційно керований механічним, гідравлічним, пневматичним або електричним органом керування, повинен включатися до відповідної товарної позиції (насос або компресор: товарна позиція 8413 або 8414; клапан: товарна позиція 8481 і т.п.). Якщо апаратура автоматичного керування комбінується з виконавчим пристроєм, класифікація цілого повинна визначатися за Правилом 1 або за Правилом 3 (b) Основних правил інтерпретації Класифікації товарів (див. пункт (III) Загальних положень Пояснень  до Розділу XVI та Пояснення до товарної позиції 8481).

  До цієї групи товарів включаються:

  (А) Регулятори або контролери тиску, звані також маностатами. Вони складаються з пристрою, чутливого до тиску, керуючого порівняльного пристрою (наприклад, за допомогою регульованої пружини) регульований тиск із запропонованим значенням, та електричного контакту або малого клапана, що змушує спрацьовувати допоміжну сервосистему.

  Цей апарат може використовуватися, наприклад, для керування насосом з електродвигуном або компресором, який живить посудину високого тиску, або для керування роботою позиціонерів пневматичних клапанів або разом із клапаном для регулювання витрати, тиску і т.п. рідин або газів.

  Ці регулятори тиску відрізняються від понижувальних тиск клапанів (редукторів) товарної позиції 8481 (які іноді також називають регуляторами тиску).

  (B) Регулятори або контролери рівня для автоматичного керування рівнем.

  У контролері рівня поплавкового типу поплавець діє на мембрану чи магнітний або інший пристрій, що змушує спрацьовувати електричний вимикач; він, у свою чергу, включає або виключає насос, клапан і т.п.

  B електродній системі рідина підключається до землі (заземлюється) та утворює частину електричного кола. Один полюс трансформатора також заземлюється. Коли поверхня рідини приходить у зіткнення з електродом, кола замикаються і спрацьовує реле.

  (C) Регулятори вологості, які іноді називають також х’юмідистатами, – це прилади для автоматичного керування вологістю в парових шафах, печах, цехах, складах і т.п.

  Робота їх залежить від зміни довжини волосяного пучка або будь-якого іншого елемента, чутливого до вологості, і зазвичай вони включають сигнальний пристрій або керують апаратом, що може змінювати ступінь вологості (клапан подачі пари, зволожувач або осушувач, вентилятор і т.п.).

  (D) Термостати, використовувані для автоматичного керування температурою. Головними компонентами термостата є:

  (1) Елемент, чутливий до зміни температури, дія якого може залежати від таких факторів:

  (а) зміни форми біметалевої смужки (прямої, U-подібної або спіралеподібної і т.п.);

  (b) тиску пари рідини;

  (c) розширення рідини або металевого стержня;

  (d) електричного резистора (термометра опору) або термопари.

  У термостатах з біметалевою смужкою остання встановлюється усередині плунжерної трубки або в корпусі. У термостатах з металевим стержнем він встановлюється в плунжерній трубці. У термостатах на основі тиску пари або рідинних термостатах чутливий елемент може складатися зі складної мембрани, яка містить в собі рідину, або системи, що містить мембрану, капілярну трубку та колбу чи коліно.

  (2) Барабан, диск або інший пристрій для попереднього завдання потрібної температури.

  (3) Пристрій, що включає або спрацьовує пристрій, який складається переважно, залежно від типу використовуваної передачі (механічної, електричної або з робочою рідиною), із системи важелів, пружин і т.п., клапана чи електричного вимикача. Цей пристрій включає сигнал або пристрій (зазвичай дистанційно), такі як клапан подачі пари або гарячої води, пальник котла, повітряний кондиціонер, вентилятор і т.п., які регулюють температуру.

  Термостати використовуються, зокрема, для керування температурою в будинках або інших будівлях, у печах, плитах, котлах, водяних нагрівачах, установках для зберігання в холоді, димоходах і газоходах, парових апаратах або шафах і в іншому промисловому чи лабораторному обладнанні.

  (E) Регулятори температури для завдання і підтримки заданих температур в електронагрівальних пристроях (плитах, грилях, кавоварках і т.п.) з біметалевої смужки, яка, згинаючись від тепла із шунтувального резистора в колі живлення, змушує спрацювати вимикач, замикаючи або розриваючи коло живлення, періоди “вкл.” та “викл” (і, отже, температура нагрівальних елементів), визначаються положенням складального диску ручного керування; положення “повний” робить біметалевий вузол недіючим і, таким чином, особливо на початкових етапах нагрівання, дозволяє нагрівальному елементові працювати безперервно.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) “термостатичні” або “термостатні” випарні апарати, шафи і т.п., в яких температура підтримується постійною завдяки термостату і які повинні класифікуватися у відповідних товарних позиціях;

  (b) теплорегулюючі клапани (товарна позиція 8481).

  (F) Регулятори повітряної тяги печі, використовувані, наприклад, в установках центрального опалення або кондиціювання повітря для автоматичного контролю подачею повітря на основі температури, тиску і т.п.

  (II) Автоматичні регулятори електричних величин і прилади або апаратура для автоматичного керування неелектричними величинами, робота яких основана на електричному явищі, що змінюється залежно від регульованого параметра

  Автоматичні регулятори цієї товарної позиції призначені для використання в повністю укомплектованих системах автоматичного керування, які призначені для приведення та утримання необхідного параметра, стабілізованого проти збурень, за допомогою постійного чи періодичного вимірювання його дійсної величини. Вони складаються з таких пристроїв:

  (А) Вимірювального пристрою (датчика, перетворювача, пробника опору, термопари і т.п.), який визначає фактичне значення контрольованої змінної і перетворює його в пропорційний електричний сигнал.

  (B) Електричного контролюючого пристрою, який порівнює вимірювану величину з потрібним значенням і видає сигнал (зазвичай у вигляді модульованого струму).

  (C) Пускового, зупиняючого або виконавчого пристрою (зазвичай контактів, вимикачів або переривників кола, реверсивних перемикачів або, іноді, релейних перемикачів), який подає струм на пускач відповідно до сигналу, одержаного з керуючого пристрою.

  Автоматичний регулятор, відповідно до умов Примітки 7 (b) до цієї групи, складається з пристроїв, описаних у пунктах (А), (B) і (C) вище, складених разом у єдине ціле, або, відповідно до Примітки 3 до цієї групи, – у функціональний вузол.

  Якщо вони не задовольняють визначенням, поданим вище, ці пристрої слід класифікувати таким чином:

  (1) Електричні вимірювальні пристрої включаються, як правило, до товарної позиції 9025, 9026 або 9030.

  (2) Електричні керуючі пристрої повинні включатися до цієї товарної позиції як не повністю укомплектовані прилади або апаратура автоматичного керування.

  (3) Пристрої, що вмикають, зупиняють або спрацьовують, повинні зазвичай включатися до товарної позиції 8536 (перемикачі, реле і т.п.).

  Автоматичні регулятори підключаються до електричного, пневматичного або гідравлічного приводу, який повертає регульовану змінну до необхідного значення. Цим приводом можуть бути ходові гвинти з двигуном, які регулюють зазор між електродами дугової печі, моторизований клапан, який регулює подачу води або пари в котел, піч, машину для перетворення у волокнисту масу і т.п.

  Приводи (виконавчі механізми) повинні включатися до відповідних товарних позицій (регульований ходовий гвинт: товарна позиція 8425; моторизований або соленоїдний клапан: товарна позиція 8481; електромагнітний позиціонер: товарна позиція 8505; і ін.). Якщо автоматичний регулятор комбінується з виконавчим механізмом, то класифікація загалом повинна визначатися або за Правилом 1, або за Правилом 3 (b) Основних правил інтерпретації Класифікації товарів (див. пункт (III) Загальних положень до Розділу XVI та Пояснення до товарної позиції 8481).

  Електронні регулятори функціонують на строго електричному принципі, а не на електромеханічному. Їх властива ознака – наявність напівпровідників (транзисторів) або інтегрованих схем.

  Ці регулятори використовуються не лише для електричних величин, таких як напруга, струм, частота та потужність, але і для інших величин, таких як кількість обертів за хвилину, крутильний момент, стискальне зусилля, рівень, тиск, витрата або температура.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) рубильники, скомбіновані в одному корпусі з регулятором напруги або регулятором сили струму, призначені для використання в поєднанні з двигунами внутрішнього згоряння (товарна позиція 8511);

  (b) програмувальні контролери товарної позиції 8537.

  Частини і приладдя

  За умови додержання положень Приміток 1 і 2 до цієї групи (див. Загальні положення), частини і приладдя апаратури або пристроїв цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 9033: 

  9033 00 00 00

  Частини і приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури групи 90, в іншому місці цієї групи не зазначені

  До цієї товарної позиції включаються частини і приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури цієї групи, крім:

  (1) Згаданих у Примітці 1 до цієї групи, наприклад:

  (а) оптичних елементів зі скла, не оброблених оптично (група 70);

  (b) виробів типу використовуваних у машинах, приладах, інструментах або апаратурі, з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (ебоніту) (наприклад, гумові прокладки, шайби та аналогічні вироби) (товарна позиція 4016), з натуральної або композиційної шкіри (наприклад, шкіряні мембрани для газометрів) (товарна позиція 4205) або з текстильного матеріалу (товарна позиція 5911);

  (c) частин загального призначення, визначених у Примітці 2 до Розділу XV, з недорогоцінного металу (Розділ XV) чи аналогічних виробів з пластичних матеріалів (група 39).

  (2) Включених до Примітки 2 (а) цієї групи, що складають самі собою машини, прилади, інструменти або апаратуру будь-якої конкретної товарної позиції групи 90 або груп 84, 85 або 91 (крім залишкових товарних позицій 8487, 8548 або 9033). Звідси випливає, що окремо подані вироби цього типу повинні класифікуватися у відповідних товарних позицій. Прикладами таких товарів є:

  (а) вакуумні насоси (товарна позиція 8414), крани або клапани (товарна позиція 8481), передавальні механізми (товарна позиція 8483);

  (b) електродвигуни (товарна позиція 8501), трансформатори (товарна позиція 8504), постійні магніти та електромагніти (товарна позиція 8505), первинні елементи (товарна позиція 8506), електричні підсилювачі звукової частоти (товарна позиція 8518), конденсатори товарної позиції 8532, резистори (товарна позиція 8533), реле (товарна позиція 8536), трубки або лампи електронні (товарна позиція 8540), фотоелементи товарної позиції 8541, підсилювачі високої або проміжної частоти (товарна позиція 8543);

  (c) оптичні елементи товарної позиції 9001 або 9002;

  (d) фотокамери (товарна позиція 9006), термометри та гігрометри (товарна позиція 9025);

  (e) годинникові механізми усіх видів (товарна позиція 9108 або 9109).

  (3) Ідентифіковані як придатні для використання винятково або переважно з машинами, приладами, інструментами чи апаратурою конкретного типу, або з багатьма машинами, приладами, інструментами чи апаратурою однієї і тієї ж товарної позиції цієї групи; вони класифікуються, на підставі Примітки 2 (b) до цієї групи, у тій самій товарній позиції, що і відповідні машини, прилади, інструменти чи апаратура.