Головна Група 76. Алюміній і вироби з нього

  Група 76. Алюміній і вироби з нього

  361

  Група 76
  Алюміній і вироби з нього

  Примітки:

  1. Наведені у цій групі терміни означають:

  (a) “прутки та бруски” – вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи “сплющені круги” та “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші – рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

  (b) “профілі” – вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

  (c) “дріт” – вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи “сплюснуті круги” та “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші – рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини;

  (d) “плити, стрічки, листи та фольга” – плоскі вироби з однаковою товщиною (крім необроблених виробів товарної позиції 7601), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші – рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні):

  у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини;

  у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

  До товарних позицій 7606 та 7607 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

  (e) “труби і трубки” – порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

  Примітки до товарних підпозицій:

  1. Наведені у цій групі терміни означають:

  (a) “алюміній нелегований” – метал, який містить за масою не менш як 99 % алюмінію, за умови, що вміст за масою будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

  Інші елементи

  Елемент

  Граничний вміст за масою, %

  Fe + Si (залізо плюс кремній)

  1

  Інші елементи (1) (для кожного з них)

  0,1 (2)

  (1) До інших елементів, зокрема, належать хром, мідь, магній, марганець, нікель, цинк (Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn).

  (2) Масова частка міді понад 0,1 %, але не більш як 0,2 %, припустима за умови, що масова частка хрому чи марганцю не перевищує 0,05 %;

   (b) “алюмінієві сплави” – металеві сплави, в яких вміст алюмінію за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:

  (1) вміст за масою принаймні одного з інших елементів або вміст заліза з кремнієм, узятих разом, перевищує граничні розміри, наведені у таблиці; або

  (2) загальний вміст інших елементів перевищує за масою 1 %.

  1. Незважаючи на примітку 1 (c) до цієї групи, у товарній підпозиції 7616 91 термін “дріт” відноситься лише до виробів, які незалежно від того, згорнуті вони чи не згорнуті у бухти, та з будь-якою формою поперечного перерізу, мають діаметр не більш як 6 мм.

  Код

  Назва

  Ставки мита, %

  Додаткові ОВО

  преферен-
  ційна

  пільгова

  повна

  7601

  Алюміній необроблений:

   

   

   

   

  7601 10 00 00

  – алюміній нелегований

   

  0

  0

  7601 20

  – сплави алюмінієві:

   

   

   

   

  7601 20 10 00

  – – первинні

   

  0

  0

  – – вторинні:

   

   

   

   

  7601 20 91 00

  – – – у зливках або у рідкому стані

   

  0

  0

  – 

  7601 20 99 00

  – – – інші

   

  0

  0

  7602 00

  Відходи та брухт алюмінієві:

   

   

   

   

  – відходи:

   

   

   

   

  7602 00 11 00

  – – токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва, ошурки; відходи листів та фольги пофарбовані, з різним покриттям або скріплені, завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм

   

  0

  0

  7602 00 19 00

  – – інші (включаючи браковані вироби)

   

  0

  0

  7602 00 90 00

  – брухт

   

  0

  0

  7603

  Порошки та луска алюмінієві:

   

   

   

   

  7603 10 00 00

  – порошки з нешаруватою структурою

   

  0

  0

  7603 20 00 00

  – порошки з шаруватою структурою; луска

   

  0

  0

  – 

  7604

  Прутки, бруски та профілі алюмінієві:

   

   

   

   

  7604 10

  – з алюмінію нелегованого:

   

   

   

   

  7604 10 10 00

  – – прутки та бруски

   

  0

  0

  7604 10 90 00

  – – профілі

   

  0

  0

  – з алюмінієвих сплавів:

   

   

   

   

  7604 21 00 00

  – – профілі порожнисті

   

  0

  0

  7604 29

  – – інші:

   

   

   

   

  7604 29 10 00

  – – – прутки та бруски

   

  0

  0

  7604 29 90 00

  – – – профілі

   

  0

  0

  7605

  Дріт алюмінієвий:

   

   

   

   

  – з алюмінію нелегованого:

   

   

   

   

  7605 11 00 00

  – – з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм

   

  0

  0

  – 

  7605 19 00 00

  – – інший

   

  0

  0

  – з алюмінієвих сплавів:

   

   

   

   

  7605 21 00 00

  – – з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм

   

  0

  0

  – 

  7605 29 00 00

  – – інший

   

  0

  0

  7606

  Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм:

   

   

   

   

  – прямокутної (включаючи квадратну) форми:

   

   

   

   

  7606 11

  – – з алюмінію нелегованого:

   

   

   

   

  7606 11 10 00

  – – – пофарбовані, лаковані або покриті пластиком

   

  0

  0

  – – – інші, завтовшки:

   

   

   

   

  7606 11 91 00

  – – – – менш як 3 мм

   

  0

  0

  7606 11 93 00

  – – – – 3 мм або більше, але менш як 6 мм

   

  0

  0

  7606 11 99 00

  – – – – 6 мм або більше

   

  0

  0

  7606 12

  – – з алюмінієвих сплавів:

   

   

   

   

  7606 12 20 00

  – – – пофарбовані, лаковані або покриті пластиком

   

  0

  0

  – – – інші, завтовшки:

   

   

   

   

  7606 12 92 00

  – – – – менш як 3 мм

   

  0

  0

  7606 12 93 00

  – – – – 3 мм або більше, але менш як 6 мм

   

  0

  0

  7606 12 99 00

  – – – – 6 мм або більше

   

  0

  0

  – інші:

   

   

   

   

  7606 91 00 00

  – – з алюмінію нелегованого

   

  0

  0

  7606 92 00 00

  – – з алюмінієвих сплавів

   

  0

  0

  7607

  Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм:

   

   

   

   

  – без основи:

   

   

   

   

  7607 11

  – – катана, без подальшого оброблення:

   

   

   

   

  – – – завтовшки менш як 0,021 мм:

   

   

   

   

  7607 11 11 00

  – – – – у рулонах масою не більш як 10 кг

   

  0

  0

  7607 11 19 00

  – – – – інша

   

  0

  0

  7607 11 90 00

  – – – завтовшки не менш як 0,021 мм, але не більш як 0,2 мм

   

  0

  0

  – 

  7607 19

  – – інша:

   

   

   

   

  7607 19 10 00

  – – – завтовшки менш як 0,021 мм

   

  0

  0

  7607 19 90 00

  – – – завтовшки 0,021 мм або більше, але не більш як 0,2 мм

   

  0

  0

  7607 20

  – на основі:

   

   

   

   

  7607 20 10 00

  – – завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм

   

  0

  0

  7607 20 90 00

  – – завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або більше, але не більш як 0,2 мм

   

  0

  0

  – 

  7608

  Труби та трубки алюмінієві:

   

   

   

   

  7608 10 00 00

  – з алюмінію нелегованого

   

  0

  0,4

  7608 20

  – з алюмінієвих сплавів:

   

   

   

   

  7608 20 20 00

  – – зварні

   

  0

  0

  – – інші:

   

   

   

   

  7608 20 81 00

  – – – тягнуті, без подальшого оброблення

   

  0

  0

  7608 20 89 00

  – – – інші

   

  0

  0,4

  7609 00 00 00

  Фітинги для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки) алюмінієві

   

  0

  0

  7610

  Металоконструкції алюмінієві (крім збірних металоконструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, труби тощо, призначені для використання в металоконструкціях:

   

   

   

   

  7610 10 00 00

  – двері, вікна та їх рами, пороги для дверей

   
   

  0
   

  0
   

  шт
   

  7610 90

  – інші:

   

   

   

   

  7610 90 10 00

  – – мости та секції мостів, башти та решітчасті щогли

   

  0

  0

  7610 90 90 00

  – – інші

   

  0

  0

  7611 00 00 00

  Резервуари, цистерни, баки та аналогічні алюмінієві ємності для різних речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю понад 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання

   

  0

  0

  7612

  Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності трубчасті, що деформуються, і жорсткі) та аналогічні ємності для будь-яких речовин з алюмінію (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю не більш як 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання:

   

   

   

   

  7612 10 00 00

  – ємності трубчасті, що деформуються

   

  0

  0

  7612 90

  – інші:

   

   

   

   

  7612 90 20 00

  – – тара, що використовується для аерозолів

   

  0

  0

  шт

  7612 90 90 00

  – – інші

   

  0

  0

  7613 00 00 00

  Ємності для стисненого або скрапленого газу алюмінієві

   

  0

  0

  7614

  Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби алюмінієві, електрично не ізольовані:

   

   

   

   

  7614 10 00 00

  – із сталевим осердям

   

  0

  0

  7614 90 00 00

  – інші

   

  0

  0

  7615

  Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини алюмінієві; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби алюмінієві; обладнання санітарно-технічне та його частини алюмінієві:

   

   

   

   

  7615 10

  – вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби:

   

   

   

   

  7615 10 10 00

  – – литі

   

  0

  0

  7615 10 90 00

  – – інші

   

  0

  0

  7615 20 00 00

  – обладнання санітарно-технічне та його частини

   

  0

  0

  – 

  7616

  Інші вироби алюмінієві:

   

   

   

   

  7616 10 00 00

  – цвяхи, кнопки, скоби (крім товарної позиції 8305), гвинти, болти, гайки, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби та аналогічні вироби

   

  0

  0

  – 

  – інші:

   

   

   

   

  7616 91 00 00

  – – тканини, решітки, сітки та огорожі з алюмінієвого дроту

   

  0

  0

  – 

  7616 99

  – – інші:

   

   

   

   

  7616 99 10 00

  – – – литі

   

  0

  0

  7616 99 90 00

  – – – інші

   

  0

  0