Головна - пояснення до групи 73

  – пояснення до групи 73

  634

  Група 73

  Вироби з чорних металів

  Примітки:

  1. У цій групі термін “чавунне литво” означає вироби, одержані литтям, у яких залізо домінує за масою над кожним з інших елементів у сплаві та які не відповідають хімічному складу сталей, про які йшлося у примітці 1 (d) до групи 72.
  2. У цій групі термін “дріт” означає гаряче- або холоднодеформовані вироби будь-якої форми поперечного перерізу, розмір якого не більш як 16 мм.

  Загальні положення

  До цієї групи включається визначена кількість специфічних виробів, що включаються до товарних позицій 7301 – 7324, а до товарних позицій 7325 та 7326 відноситься група виробів, неспецифічних і не включених у групу 82 або 83 і які не попадають в інші групи Класифікації, виготовлених з чорних металів (у тому числі з ливарного чавуну, визначеного в Примітці 1 до цієї групи) або зі сталі.

  Стосовно цієї групи вирази “труби і трубки” та “профілі порожнисті” мають такі значення:

  (1) Труби і трубки.

  Концентричні порожнисті вироби постійного поперечного перерізу лише з однією замкнутою порожниною уздовж усієї їхньої довжини і мають однакові за формою внутрішню і зовнішню поверхні. Сталеві труби переважно круглого, овального, прямокутного (включаючи квадратне) поперечного перерізу, але, крім того, вони також можуть мати поперечний переріз рівностороннього трикутника та інших правильних опуклих багатокутників. Вироби з поперечним перерізом, відмінним від круглого, з округленими кутами по всій довжині і труби з обтиснутими (обсадними) кінцями слід розглядати як труби. Вони можуть бути поліровані, з покриттям, вигнуті (включаючи змотані труби), мати різьблення, бути з’єднані чи ні, просвердлені, мати звужену частину, бути розвальцьовані (розширені), оброблені на конус, оснащені фланцями, буртами чи кільцями.

  (2) Профілі порожнисті.

  Порожнисті вироби, що не відповідають вищевказаному визначенню, і переважно ті вироби, в яких внутрішня і зовнішня поверхні не мають однакової форми.

  Загальні положення до групи 72 застосовуються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) до цієї групи.

  Пояснення до товарної позиції 7301:

  7301

  Палі шпунтовi з чорних металів, просвердленi або непросвердленi, перфоровані або неперфоровані, монолiтнi або зробленi із збiрних елементiв; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi зварнi з чорних металів:

  7301 10 00 00

  – палі шпунтовi

  7301 20 00 00

  – кутики фасоннi та спецiальнi профiлi

  Шпунтові конструкції складаються з профілів, одержаних шляхом прокатування, волочіння, пресування, згинання на пресах чи на роликових машинах, або шляхом з’єднання катаних частин (наприклад, клепанням, зварюванням, обтисненням). Ці профілі можна приєднати один до одного або просто шпунтовим замиканням, або накладенням їхніх подовжніх сторін. Для цього обидва типи цих конструкцій мають, принаймні на поздовжніх сторонах, з’єднувальні пристрої (наприклад, жолобки, фланці, шпунти).

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Кутові чи ребристі частини шпунтових палів, які є секціями, призначеними для утворення кутів; з цією метою використовуються або гнуті профілі, або профілі, розрізані вздовж усієї довжини, після чого одержані в такий спосіб частини зварюються або склепуються під кутом одна до одною.

  (2) З”єднувальні профілі шпунтових конструкцій з трьома чи чотирма виступами для утворення стінок перегородок.

  (3) З”єднувальні профілі шпунтових конструкцій, форма яких забезпечує можливість використання їх для з’єднання різних типів шпунтових конструкцій.

  (4) Каналові шпунтові конструкції і колони, що забиваються в ґрунт таким чином, що вони з”єднуються без примусового замкового з’єднання. Каналові шпунтові конструкції за формою є хвилястими. Колони шпунтової конструкції зроблені з двох профілів, зварених разом.

  Шпунтові конструкції використовуються переважно для зведення стінок у піщаних, водонасичених чи затоплених ґрунтах для цивільних інженерних споруджень, таких як греблі, дамби або траншеї.

  До цієї товарної позиції також включаються кутики, фасонні і спеціальні профілі зварені. Положення Пояснень до товарної позиції 7216 застосовуються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis)  до профілів, одержаних за допомогою зварювання.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) зварені порожнисті профілі (товарна позиція 7306);

  (b) шпунтові конструкції, зібрані в палі, в яких немає “замків” для зовнішнього з’єднання (товарна позиція 7308).

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  7301

  Ця товарна позиція охоплює шпунтові палі і зварені кутики, фасонні та спеціальні профілі, які були піддані такому обробленню, як свердління, скручування тощо, за умови, якщо таке оброблення не надає їм характеру виробів, охоплених іншими товарними позиціями.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7301 20 00

  Ця товарна категорія не охоплює перфоровані кутики і кутики “Halfen”, фасонні та спеціальні профілі (товарна позиція 7308).

  Пояснення до товарної позиції 7302:

  7302

  Вироби з чорних металів для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки та зубчастi рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та iншi елементи з’єднання та розведення рейок, шпали, накладки стиковi i пiдкладки опорнi, клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, рейковi подушки та розтяжки, основи рейок, розпірнi бруски, пластини та iншi деталi, спецiально призначенi для з’єднання або закрiплення рейок:

  7302 10

  – рейки:

  7302 10 10 00

  – – струмопровiднi з деталями з кольорового металу

   

  – – iншi:

   

  – – – новi:

   

  – – – – рейки широкопідошвенні:

  7302 10 22 00

  – – – – – з масою погонного метра 36 кг або бiльше

  7302 10 28 00

  – – – – – з масою погонного метра менш як 36 кг

  7302 10 40 00

  – – – – рейки з жолобом

  7302 10 50

  – – – – інші:

  7302 10 50 10

  – – – – – з масою погонного метра менш як 20 кг

  7302 10 50 90

  – – – – – інші

  7302 10 90 00

  – – – що використовувалися

  7302 30 00 00

  – рейки перекладні, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та iншi елементи з’єднання та розведення рейок

  7302 40 00 00

  – накладки стиковi та пiдкладки опорнi

  7302 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій з чорних металів звичайної або вузької колії.

  (1) Рейки для залізничних чи трамвайних шляхів являють собою гарячекатані вироби. До цієї товарної позиції включаються всі рейки будь-якої довжини, у тому числі двоголовкові рейки, широкопідошовні (з плоскою підошвою) рейки, жолобчасті трамвайні рейки, шліцьовані рейки для електричних трамваїв і струмопроводи і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються всі рейки які, зазвичай використовують для залізничних чи трамвайних рейкових колій незалежно від їхнього передбачуваного застосування (підвісна дорога, самохідні крани і т.п.). Проте до неї не включаються рейки, що не відносяться до типу залізничних чи трамвайних (наприклад, напрямні рейки розсувних дверей або рейки ліфта).

  Контррейки, також відомі як напрямні рейки або рейки безпеки, кріпляться до основних рейок для запобігання сходу з рейок вагонів у стрілочних переводів і на кривих ділянках шляху.

  Зубчасті рейки призначені для встановлення на крутих ділянках залізниці. Зубчасті рейки одного типу складаються з двох довгих паралельних брусків, з”єднаних близько розташованими поперечними стрижнями; інтервали між цими стрижнями призначені для зачеплення зубців зубчастого колеса, розташованого під локомотивом. До другого типу відносяться зубчасті рейки, які подібним способом зчіплюються з зубчастим колесом.

  Усі вищеописані рейки можуть бути прямими, вигнутими або мати просвердлені отвори для болтів.

  (2) Стрілки, хрестовини глухого перетинання, розпірки між рейками та інші поперечні з’єднання, які можуть бути одержані литтям або іншим способом, використовуються на залізничних вузлах або на перетинах основної дороги.

  (3) Шпали з чорних металів використовуються для того, щоб підтримувати рейки і зберігати їхню паралельність. Вони зазвичай пресуються в остаточну форму після прокатування, але можуть бути також складені зварюванням або склепуванням декількох елементів разом. Зазвичай вони мають поперечний переріз у формі літери “U” чи “омега” з дуже короткими плічками, і вони включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, просвердлені вони чи ні, пробиті, мають прорізи, оснащені підкладками чи опорними плитами або інтегральними кріпильними пристосуваннями.

  (4) Стикові накладки являють собою гарячекатані, ковані або литі вироби різної форми (плоскі, із заплечиками, кутикові і т.п.), які використовуються для приєднання однієї рейки до наступної. Вони включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, просвердлені вони, пробиті чи ні.

  (5) Рейкові підкладки (зазвичай з ливарного чавуну) використовуються для кріплення двоголовкових рейок до шпал; вони кріпляться костилями або болтами.

  Підкладкові клини використовуються для утримання рейок на підкладці.

  Опорні плити (шпальні плити) використовуються для кріплення широкопідошовних рейок до шпал. Вони захищають шпали і кріпляться до них скобами, болтами, глухарями, чи костилями, у випадку сталевих виробів, зварюванням.

  Крюкові рейкові болти аналогічним чином використовуються для кріплення широкопідошовних (з плоскою підошвою) рейок до шпал; вони прикріплюються болтами до шпал і притискають до них плоску підошву рейки.

  До цієї товарної позиції також включаються інші тверді кріпильні пристосування для залізничних рейок, наприклад, одержані шляхом згинання сталевого стрижня приблизно в L-формі (формі нерівнобокового кутика); коротка сторона притискається до підошви рейки, а довга сторона зі злегка розплющеним, але не загостреним кінцем фіксується в отворі, попередньо просвердленому в шпалі.

  Крім того, пружні кріпильні пристосування для рейок також включаються до цієї товарної позиції. Вони виготовляються з пружинної сталі і кріплять рейку до шпали або до опорної плити. Притискне зусилля досягається шляхом геометричного відхилення кріплення від вихідного “промислового” положення. Між кріпленням і рейкою або між кріпленням і шпалою встановлюється прокладка чи ізоляційне пристосування, зазвичай з ґуми або полімерного матеріалу.

  (6) Подушки і розтяжки використовуються для закріплення рейок у паралельному положенні.

  Деякі розтяжки та кутикові стрижні призначені для кріплення болтами до ряду послідовно розташованих дерев”яних шпал; закріплені в такий спосіб під прямим кутом до шпал, вони запобігають деформації (або “угону”) колії у визначених точках.

  (7) Інші спеціальні протиугонові пристосування являють собою пристрої, що кріпляться до рейки в тих місцях, де має місце поздовжній угон. Вони кріпляться до шпали опорної плиті для запобігання такого поздовжнього зсуву.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) ґвинти, болти, гайки, заклепки і костилі, використовувані для кріплення конструктивних елементів залізничної колії (товарні позиції 7317 і 7318);

  (b) складені ланки шляху, поворотні круги, упорні буфери платформ і габаритні ворота (товарна позиція 8608).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7302 10 10

  Ця товарна категорія охоплює лише струмопровідні рейки, крім ходових рейок, контактна поверхня яких зроблена з кольорового металу (алюмінію, міді) або які оснащені з’єднувальними елементами, зробленими з кольорових металів.

  Струмопровідні рейки, що підпадають під цю категорію, і також зазвичай називаються “третіми (або четвертими) рейками”, мають такий самий поперечний переріз, що й ходові рейки, або мають двотавровий, прямокутний, трапецевидний чи подібний поперечний переріз і виробляються зі сталі, яка зазвичай м’якіше за сталь ходових рейок, оскільки їхні механічні властивості можуть бути погіршені заради кращих електричних властивостей: питомий електричний опір, який у сталі ходових рейок становить приблизно 0,19 х 10-6 Ом·м, дорівнює лише 0,11 Ом·м для сталі з низьким вмістом вуглецю (приблизно 0,08 %) і вмістом марганцю (0,2 %) і навіть 0,10 Ом·м для армко-заліза  (практично чистого заліза: 99,9 %).

  Струмопровідні рейки можуть мати верхній, бічний або нижній контакт і часто захищені покриттями зі смоли, залишаючи непокритим бік, по якому рухається струмознімний пристрій.

  7302 10 22 і 7302 10 28

  Рейки широкопідошвенні (рейки Вігнола (анг. Vignole), названі на честь винахідника)  сконструйовані для основних залізничних шляхів та швидкісних залізничних шляхів або гірських  та регіональних залізничних шляхів.

  Рейки широкоподошвенні мають наступний поперечний переріз.

  7302 10 40

  Рейки з жолобом сконструйовані для трамвайних шляхів, промислового використання, наприклад для самохідних кранів,  підвісних доріг. Поперечний переріз рейок для таких доріг сконструйовано таким чином, що виступ колеса відповідає розміру жолоба рейки.

  Рейки з жолобом мають наступний поперечний переріз.

  7302 10 90

  Ця товарна категорія не включає рейки , що використовувалися, які класифікуються як брухт товарної позиції 7204, наприклад, скручені рейки або розрізані рейки завдовжки менш як 1,5 м.

  Пояснення до товарної підпозиції 7303:

  7303 00

  Труби, трубки i профiлi порожнистi, з ливарного чавуну:

  7303 00 10 00

  – труби і трубки, якi використовуються у системах, що працюють пiд тиском

  7303 00 90 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються труби, трубки і порожнисті (пустотілі) профілі, виготовлені з ливарного чавуну, відповідно до Примітки 1 до цієї групи.

  Вони можуть бути виготовлені литтям у ливарні форми або відцентровим литтям; в останньому випадку розплавлений чавун надходить у горизонтальний циліндр, що обертається з великою швидкістю, і метал під впливом відцентрових сил притискається до стінок, на яких він твердіє.

  Ці труби, трубки і порожнисті профілі можуть бути прямими чи вигнутими, з рівною поверхнею чи ребристими. Вони можуть з”єднуватися розтрубами, фланцями, зварюванням або згвинчуванням. Для полегшення складання труби з розтрубами повинні мати один розширений кінець для введення в нього кінця іншої труби. Труби з фланцями можуть з”єднуватися хомутами, гайками, болтами, скобами і т.п., у той час як труби з різьбленням і гладкими трубами складаються за допомогою муфт, ущільнювальних кілець чи хомутів.

  До цієї товарної позиції включаються також труби, трубки і порожнисті профілі, що мають декілька отворів чи відгалужень, а також покриті, наприклад, цинком, полімерними матеріалами, бітумом.

  Труби і трубки цієї товарної позиції використовуються переважно для напірних чи самопливних трубопроводів для води, каналізації, для газорозподільної мережі низького тиску, як зливові лотки або дренажні труби.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) фітинги для труб або трубок (товарна позиція 7307);

  (b) труби, трубки і порожнисті профілі, складені в ідентифіковані частини виробів, які класифікуються у відповідних товарних позиціях, такі як, наприклад, секції радіаторів центрального опалення (товарна позиція 7322) та частини машин (Розділ XVI).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7303 00 10

  Ця товарна категорія включає чавунні труби і трубки, зазвичай використовувані в газо- і водопостачанні (часто укладені під землею) і які витримують щонайменше тиск 10,13 бар. Такі труби і трубки виготовляються майже виключно з особливо високоміцного ковкого чавуну (мінімальна міцність до розриву: 420 МПа), повинні мати особливо добрі механічні властивості (зокрема, пластичну деформацію), не повинні давати тріщин у результаті поступових зсувів ґрунту. Тому їхня межа текучості становить щонайменше 300 МПа.

  Пояснення до товарної позиції 7304:

  7304

  Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металів (крiм чавунного литва):

   

  – труби для нафто- та газопроводiв:

  7304 11 00

  – – з корозійностійкої (нержавiючої сталi):

  7304 11 00 10

  – – – з тепловою ізоляцією

  7304 11 00 90

  – – – інші

  7304 19

  – – інші:

  7304 19 10

  – – – зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:

  7304 19 10 10

  – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 19 10 90

  – – – – інші

  7304 19 30

  – – – зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:

  7304 19 30 10

  – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 19 30 90

  – – – – інші

  7304 19 90

  – – – зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:

  7304 19 90 10

  – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 19 90 90

  – – – – інші

   

  – труби обсаднi, насосно-компресорнi та бурильнi для бурiння нафтових та газових свердловин:

  7304 22 00 00

  – – труби бурильні з корозійностійкої (нержавiючої сталi)

  7304 23 00 00

  – – інші труби бурильні

  7304 24 00 00

  – – інші, з корозійностійкої (нержавiючої сталi)

  7304 29

  – – iншi:

  7304 29 10 00

  – – – зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм

  7304 29 30 00

  – – – зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм

  7304 29 90 00

  – – – зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм

   

  – iншi, круглого поперечного перерiзу з чорних металів:

  7304 31

  – – холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):

  7304 31 20 00

  – – – прецизiйнi труби

  7304 31 80

  – – – інші:

  7304 31 80 10

  – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 31 80 90

  – – – – інші

  7304 39

  – – iншi:

  7304 39 10 00

  – – – необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки

   

  – – – iншi:

   

  – – – – труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):

  7304 39 52

  – – – – – оцинкованi:

  7304 39 52 10

  – – – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 39 52 90

  – – – – – – інші

  7304 39 58

  – – – – – інші:

  7304 39 58 10

  – – – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 39 58 90

  – – – – – – інші

   

  – – – – iншi, зовнiшнiм дiаметром:

  7304 39 92

  – – – – – не бiльш як 168,3 мм:

  7304 39 92 10

  – – – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 39 92 90

  – – – – – – інші

  7304 39 93

  – – – – – понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:

  7304 39 93 10

  – – – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 39 93 90

  – – – – – – інші

  7304 39 98

  – – – – – понад 406,4 мм:

  7304 39 98 10

  – – – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 39 98 90

  – – – – – – інші

   

  – iншi, круглого поперечного перерiзу, з корозійностійкої (нержавiючої сталi):

  7304 41 00

  – – холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):

  7304 41 00 10

  – – – з тепловою ізоляцією

  7304 41 00 90

  – – – інші

  7304 49

  – – iншi:

  7304 49 10 00

  – – – необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки

   

  – – – iншi:

  7304 49 93 00

  – – – – зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм

  7304 49 95 00

  – – – – зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм

  7304 49 99

  – – – – зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:

  7304 49 99 10

  – – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 49 99 90

  – – – – – інші

   

  – iншi, круглого поперечного перерiзу, з iншої легованої сталі:

  7304 51

  – – холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):

   

  – – – прямi та з рівномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, з масовою часткою вуглецю 0,9-1,15 % та хрому 0,5-2 % або не бiльш як 0,5 %  молiбдену, завдовжки:

  7304 51 12 00

  – – – – не бiльш як 0,5 м

  7304 51 18 00

  – – – – понад 0,5 м

   

  – – – iншi:

  7304 51 81 00

  – – – – прецизiйнi труби

  7304 51 89 00

  – – – – інші

  7304 59

  – – iншi:

  7304 59 10 00

  – – – необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого поперечного перерiзу та iншої товщини стiнки

   

  – – – iншi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, масовою часткою вуглецю 0,9-1,15 % та хрому 0,5-2 % або не бiльш як 0,5 % молiбдену, завдовжки:

  7304 59 32 00

  – – – – не бiльш як 0,5 м

  7304 59 38 00

  – – – – понад 0,5 м

   

  – – – iншi:

  7304 59 92

  – – – – зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:

  7304 59 92 10

  – – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 59 92 90

  – – – – – інші

  7304 59 93

  – – – – зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:

  7304 59 93 10

  – – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 59 93 90

  – – – – – інші

  7304 59 99

  – – – – зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:

  7304 59 99 10

  – – – – – з тепловою ізоляцією

  7304 59 99 90

  – – – – – інші

  7304 90 00 00

  – інші

  Труби, трубки і порожнисті профілі цієї товарної позиції можуть виготовлятися за допомогою таких процесів:

  (А) Гаряче прокатування проміжного продукту, яким може бути або прокатаний і обточений зливок, або прямокутна чи кругла заготовка, одержана прокатуванням або безперервним литтям. Цей процес виробництва містить у собі таке:

  (1) Прошивання на стані поперечного прокатування (процес Маннесманна), на прошивному дисковому стані або на прошивному прокатному стані для одержання порожнистої заготовки (“гільзи”) з більшою товщиною стінок і великим зовнішнім діаметром і меншою довжиною, ніж у кінцевого виробу.

  (2) Гаряче розкочування “гільзи” на дорні або оправці:

  – на тривалковому розкочувальному стані (системи Ассела чи Трансвала), який використовується здебільшого для виробництва підшипникових труб, або на косовалковому прокатному стані (стан Дишера), або на стані-подовжувачі, або

  – на “безперервному трубопрокатному стані” із застосуванням “самоустановлюваної” чи рухомої утримуваної оправки (процес Нейвала або Далмайна), або

  – на пілігримовому стані, або

  – на стані Штифеля, або

  – на рейковому стані шляхом проштовхування заготовки в групу валків, або

  – на редукційно-розтяжному стані. У цьому випадку одержують трубу, яка не потребує подальшого оброблення.

  (B) Гаряче пресування зі скломастилом (процес Южина-Сежурне) або іншою мастильною речовиною. Цей метод включає такі операції: прошивання, з розширенням чи без нього, і видавлювання.

  За операціями, описаними вище, йдуть різні оздоблювальні операції:

  –  гаряче оброблення: у цьому випадку заготовка після повторного нагрівання проходить крізь калібрований стан або крізь розтяжний стан і, нарешті, крізь правильний стан або

  –  холодне оброблення на оправці шляхом холодного волочіння на волочильному стані чи холодного прокатування на пілігримовому стані (процес Маннесманна або Мегавала). Ці операції дають можливість одержати з гарячекатаних або пресованих труб, використовуваних як заготовки, труби з меншою товщиною стінок (слід зазначити, що процес Трансвала дозволяє безпосередньо одержувати труби з малою товщиною стінок) або меншим діаметром, а також труби з більш жорсткими допусками на діаметр чи товщину стінок. До методів холодного оброблення включаються також хонінгування та обкатування роликами для одержання полірованих поверхонь (труби з малим ступенем шорсткості), які потрібні, наприклад, для пневматичних домкратів або гідравлічних циліндрів.

  (C)  Лиття або відцентрове лиття.

  (D) Формування “гільзи” методом глибокої витяжки диска, розташованого поверх формоутворювача, з подальшим її гарячим волочінням.

  (E) Кування.

  (F) Механічне оброблення заготовок, з подальшим холодним волочінням або холодним прокатуванням (обтисненням у холодному стані) (крім порожнистих прутків та брусків) для бурових робіт, які включаються до товарної позиції 7228).

  Див. Загальні положення до цієї групи, що відносяться до відмінностей між трубами і трубками, з одного боку, і порожнистими профілями, з іншого.

  Вироби цієї товарної позиції можуть бути покриті, наприклад, пластмасами або скловатою в сполученні з бітумом.

  До цієї товарної позиції включаються також ребристі труби або трубки і порожнисті профілі, з подовжніми чи поперечними ребрами.

  Вироби цієї товарної позиції містять у собі, зокрема, труби типу застосовуваних у нафтопроводах чи газопроводах, обсадні, насосно-компресорні і бурильні труби для буріння свердловин на нафтових і газових родовищах, труби і трубки, придатні для застосування в парових котлах, паронагрівачах, теплообмінниках, конденсаторах, печах для рафінування, підігрівниках живильної води для електростанцій, оцинковані чи чорні труби (так звані газові труби) для паророзподільної чи для газорозподільної чи водорозподільної мережі високого або середнього тиску в будинках, а також труби для вуличних магістральних водопроводів чи газопроводів. Крім того, труби і трубки використовуються для виробництва частин автомобілів, верстатів і механізмів, кілець для кулькових, роликових, конічних чи голчастих підшипників, або для інших механічних цілей, для будівельних риштувань, трубчастих конструкцій або будівельних споруд.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) труби і трубки з ливарного чавуну (товарна позиція 7303) та труби і трубки з чорних металів товарної позиції 7305 або 7306;

  (b) порожнисті профілі з ливарного чавуну (товарна позиція 7303) та порожнисті профілі з чорних металів товарної позиції 7306;

  (c) фітинги труб і трубок з чорних металів (товарна позиція 7307);

  (d) гнучкі труби з чорних металів з фітингами чи без них (включаючи термостатичні сильфони і компенсатори) (товарна позиція 8307);

  (e) електроізоляційні трубки (товарна позиція 8547);

  (f) труби, трубки і порожнисті профілі, складені в специфічні ідентифіковані вироби, наприклад, підготовлені для використання в конструкціях (товарна позиція 7308), трубчасті секції радіаторів центрального опалення (товарна позиція 7322), вихлопний трубопровід для двигунів внутрішнього згоряння (товарна позиція 8409), інші частини машин (Розділ ХVI), глушники і вихлопні труби для транспортних засобів групи 87 (наприклад, товарна позиція 8708 чи 8714), стійки сідел і рами для велосипедів (товарна позиція 8714).

  Пояснення до товарних підпозицій.

  7304 11, 7304 19, 7304 22, 7304 23, 7304 24 та 7304 29

  У ці товарні підпозиції включаються всі подібні вироби незалежно від стандартів або технічних умов, яким вони задовольняють (наприклад, стандарти 5L чи 5LU Американського нафтового інституту (API) для магістральних труб і API стандарти 5A, 5AC чи 5AX для обсадних, насосно-компресорних і бурильних труб).

  7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51 та 7304 59

  Щоб установити відмінності між виробами холодного прокатування та іншими виробами цих підпозицій, див. Загальні положення до групи 72, пункт (IV) (B).

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  7304

  Вироби цієї товарної позиції, довжина яких не перевищує у два рази найбільший зовнішній розмір поперечного перерізу, не розглядаються як труби великого або малого діаметру. Вони вважаються або фитингами для труб чи трубок (товарна позиція 7307), або шайбами (товарна позиція 7318).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7304 31 20

  Вироби цієї товарної категорії характеризуються гладкими, блискучими або полірованими внутрішніми чи зовнішніми поверхнями і тим, що вони мають жорсткіші допуски, ніж допуски труб, з кінцевою обробкою в гарячому стані.

  Труби, які задовольняють вимоги стандарту ІSO 3304 та відповідних національних стандартів, використовуються в гідравлічних і пневматичних колах, амортизаторах, гідравлічних чи пневматичних ґвинтах прес-циліндрів і зазвичай для виробництва частин автомобілів, двигунів або машин.

  Проте, труби, які задовольняють вимоги стандартів ІSO 6759 та 9329 та відповідних національних стандартів, використовуються як трубопроводи в посудинах, що працюють під тиском: котлах, перегрівниках, теплообмінниках і підігрівачах живильної води для електростанцій, де вимагаються допуски, притаманні прецизійним трубам.

  7304 39 10

  Ця товарна категорія включає безшовні сталеві труби, одержувані, зазвичай, прошиванням і гарячою прокаткою або прошиванням і гарячим волочінням; їх зазвичай називають “заготовками”. Вони призначаються для перетворення на труби інших профілів і з іншою товщиною стінки за зменшених допусків на розміри.

  Вони постачаються з грубо відрізаними кінцями і зачищеними, але без іншої кінцевої обробки. Їхні зовнішні та внутрішні поверхні шорсткі і не очищені від окалини. Вони не покриті оливами, не мають цинкового або фарбового покриття.

  7304 39 52 і 7304 39 58

  Ці труби виготовляють за допомогою гарячої прокатки та калібрування. Вони мають зовнішні діаметри від 13,5 мм до 165,1 мм і постачаються з гладкими кінцями або з різьбою та муфтами. Вони мають поверхні без кінцевої обробки, або поверхні, покриті шаром цинку або іншого захисного матеріалу, наприклад, пластмаси або бітуму.

  Остаточне оброблення в гарячому стані надає їм механічні властивості, які дозволяють розрізати їх на необхідні для використання довжини, згинати їх з нанесенням різьби на місці використання, за необхідності.

  Вони використовуються головним чином для розподілення пари, води або газу в будинках.

  Вони задовольняють вимогам стандарту ІSO 65 та відповідних національних стандартів.

  7304 49 10

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 7304 39 10.

  7304 51 81

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 7304 31 20.

  7304 59 10

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 7304 39 10.

  Пояснення до товарної позиції 7305:

  7305

  Інші труби і трубки (наприклад, зварнi, клепанi або з’єднані аналогічним способом) круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм з чорних металів:

   

  – труби для нафто- та газопроводiв:

  7305 11 00

  – – прямошовні, зваренi дуговим зварюванням пiд флюсом:

  7305 11 00 10

  – – – з тепловою ізоляцією

  7305 11 00 90

  – – – інші

  7305 12 00

  – – iншi, зварнi, прямошовні:

  7305 12 00 10

  – – – з тепловою ізоляцією

  7305 12 00 90

  – – – інші

  7305 19 00 00

  – – iншi

  7305 20 00 00

  – труби обсаднi, використовуванi для бурiння нафтових та газових свердловин

   

  – інші, зварнi:

  7305 31 00

  – – зварнi, прямошовні:

  7305 31 00 10

  – – – з тепловою ізоляцією

  7305 31 00 90

  – – – інші

  7305 39 00

  – – інші:

  7305 39 00 10

  – – – з тепловою ізоляцією

  7305 39 00 90

  – – – інші

  7305 90 00 00

  – iншi

  Труби і трубки цієї товарної позиції виготовляються, наприклад, шляхом зварювання або клепання попередньо заготовлених, незамкнутих трубних заготовок, одержаних з плоского прокату.

  Трубні заготовки можуть виготовлятися:

  –  безперервним поздовжнім або спіральним формуванням безперервної штаби з рулонів плоского прокату за допомогою формувальних валків; чи

  –  пресовим формуванням листів з використанням плоского прокату не в рулонах.

  Стосовно до зварених труб стикні крайки зварюються без присадного металу шляхом оплавлення або за допомогою контактного зварювання, індукційного зварювання, або дугового зварювання з присадним металом і флюсом чи в газовому захисному середовищі для запобігання окиснення. У виробах, одержаних клепкою, стикні крайки накладаються один на одного і з”єднуються заклепками.

  Вироби цієї товарної позиції можуть бути покриті, наприклад, пластмасами або скловатою в сполученні з бітумом.

  Ці вироби охоплюють магістральні труби для нафтопроводів чи газопроводів, обсадні труби для нафтових чи газових свердловин, труби для магістральних водопроводів чи пульпопроводів для вугілля або іншого твердого матеріалу, труби для шпунтових конструкцій чи будівельних колон, а також для гідроенергетичних трубопроводів, зазвичай посилені армувальними кільцями.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) труби, трубки і порожнисті профілі товарної позиції 7303, 7304 або 7306;

  (b) фітинги для труб і трубок з чорних металів (товарна позиція 7307);

  (c) труби і трубки, складені в специфічні ідентифіковані вироби.

  Пояснення до товарних підпозицій.

  7305 11, 7305 12, 7305 19 та 7305 20

  Положення Пояснень до товарної підпозицій 7304 11, 7304 19, 7304 22, 7304 23, 7304 24 та 7304 29 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на ці товарні підпозиції.

  7305 11

  До цієї товарної підпозиції включаються труби, виготовлені з листової сталі шляхом безперервного або пресового формування або прокатування з подальшим дуговим зварюванням з доданням металу і з флюсом для запобігання окиснення металу в момент плавлення.

  Після зварювання залишається валик металу, “зварений шов”, який чітко видний на зовнішній поверхні одержаної труби.

  7305 12

  До цієї товарної підпозиції включаються переважно труби, виготовлені з рулонів листової сталі шляхом безперервного формування і подальшого контактного чи індукційного зварювання без додання металу. Після зварювання на зовнішній поверхні одержаної труби металевий валик відсутній.

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Застосовуються Пояснення до товарної позиції 7304, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

  Пояснення до товарної позиції 7306:

  7306

  Інші труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з’єднані аналогічним способом) з чорних металів:

   

  – труби для нафто- та газопроводiв:

  7306 11

  – – зварнi, з корозійностійкої (нержавiючої сталi):

  7306 11 10

  – – – зварнi прямошовні:

  7306 11 10 10

  – – – – з тепловою ізоляцією

  7306 11 10 90

  – – – – інші

  7306 11 90

  – – – зварнi спіральношовні:

  7306 11 90 10

  – – – – з тепловою ізоляцією

  7306 11 90 90

  – – – – інші

  7306 19

  – – інші:

  7306 19 10 00

  – – – зварнi прямошовні

  7306 19 90

  – – – зварнi спіральношовні:

  7306 19 90 10

  – – – – з тепловою ізоляцією

  7306 19 90 90

  – – – – інші

   

  – труби обсаднi і труби, що використовуються для бурiння нафтових та газових свердловин:

  7306 21 00 00

  – – зварні, з корозійностійкої (нержавiючої сталi)

  7306 29 00 00

  – – інші

  7306 30

  – iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з чорних металів:

   

  – – прецизiйнi труби з товщиною стiнки:

  7306 30 11 00

  – – – не бiльш як 2 мм

  7306 30 19 00

  – – – понад 2 мм

   

  – – iншi:

   

  – – – труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):

  7306 30 41

  – – – – оцинкованi:

  7306 30 41 10

  – – – – – з тепловою ізоляцією

  7306 30 41 90

  – – – – – інші

  7306 30 49

  – – – – інші:

  7306 30 49 10

  – – – – – з тепловою ізоляцією

  7306 30 49 90

  – – – – – інші

   

  – – – iншi, зовнiшнiм дiаметром:

   

  – – – – не бiльш як 168,3 мм:

  7306 30 72

  – – – – – оцинкованi:

  7306 30 72 10

  – – – – – – з тепловою ізоляцією

  7306 30 72 90

  – – – – – – інші

  7306 30 77

  – – – – – інші:

  7306 30 77 10

  – – – – – – з тепловою ізоляцією

  7306 30 77 90

  – – – – – – інші

  7306 30 80

  – – – – понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:

  7306 30 80 10

  – – – – – з тепловою ізоляцією

  7306 30 80 90

  – – – – – інші

  7306 40

  – iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу, з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:

  7306 40 20

  – – холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):

  7306 40 20 10

  – – – з тепловою ізоляцією

  7306 40 20 90

  – – – інші

  7306 40 80

  – – інші:

  7306 40 80 10

  – – – з тепловою ізоляцією

  7306 40 80 90

  – – – інші

  7306 50

  – iншi, зварнi, круглого попереч-ного перерiзу з iншої легованої сталi:

  7306 50 20 00

  – – прецизiйнi труби

  7306 50 80

  – – інші:

  7306 50 80 10

  – – – з тепловою ізоляцією

  7306 50 80 90

  – – – інші

   

  – iншi, зварнi, некруглого поперечного перерiзу:

  7306 61

  – – квадратного або прямокутного поперечного перерiзу:

  7306 61 10 00

  – – – з корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі

   

  – – – інші:

  7306 61 92 00

  – – – – з товщиною стiнки не бiльш як 2 мм

  7306 61 99 00

  – – – – з товщиною стiнки понад 2 мм

  7306 69

  – – іншого некруглого поперечного перерізу:

  7306 69 10 00

  – – – з корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі

  7306 69 90 00

  – – – інші

  7306 90 00 00

  – iншi

  Положення Пояснень до товарної позиції 7305 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis)  поширюються на цю товарну позицію.

  До цієї товарної позиції також включаються:

  (1) Труби і трубки, зварені куванням, відомі як труби і трубки, зварені встик.

  (2) Труби і трубки із зімкнутими крайками, тобто труби і трубки, в яких крайки торкаються або накривають одна одну і які відомі як труби з відкритим швом. Проте вироби, які мають щілину по всій довжині, розглядаються як профілі в товарній позиції 7216, 7222 або 7228.

  (3) Труби і трубки, в яких стикні крайки з”єднуються затискними скобами.

  Деякі зварні прямошовні труби цієї товарної позиції піддаються гарячому чи холодному волочінню або прокатуванню з метою одержання виробів із зменшеним зовнішнім діаметром чи меншою товщиною стінок і більш жорсткими допусками на розміри. Ці методи холодного оброблення дозволяють забезпечити різну поверхневу обробку, у тому числі поліровані поверхні, як зазначено в поясненні до товарної позиції 7304.

  Див. Загальні положення до цієї групи, щодо відмінностей між трубами і трубками та порожнистими профілями.

  До цієї товарної позиції включаються, зокрема, магістральні труби, використовувані для нафтопроводів чи газопроводів, обсадні труби і насосно-компресорні, використовувані для буріння свердловин на нафтових чи газових родовищах, труби і трубки, придатні для використання в парових котлах, паронагрівачах, теплообмінниках, конденсаторах, підігрівниках живильної води для електростанцій, оцинковані чи чорні труби (так звані газові труби) для паророзподільної чи водорозподільної мережі високого або середнього тиску в будинках, а також труби для вуличних водопровідних чи газових розподільних магістралей. Крім того, труби, трубки і порожнисті профілі використовуються для виробництва частин автомобілів, верстатів і механізмів, рам велосипедів, дитячих колясок або для інших конструкційних цілей, для будівельних риштувань чи трубчастих конструкцій, або для будівельних конструкцій. Труби “з відкритим швом” використовуються, наприклад, як каркаси для металевих меблів.

  До цієї товарної позиції включаються також труби, трубки і порожнисті профілі, покриті полімерними матеріалами або скловатою в сполученні з бітумом, а також ребристі труби з подовжніми чи поперечними ребрами.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) труби і трубки з ливарного чавуну (товарна позиція 7303) та труби і трубки з чорних металів товарної позиції 7304 або 7305;

  (b) порожнисті профілі з ливарного чавуну (товарна позиція 7303) та порожнисті профілі з чорних металів товарної позиції 7304;

  (c) фітинги для труб і трубок з чорних металів (товарна позиція 7307);

  (d) гнучкі труби з чорних металів, з фітингами чи без них (включаючи термостатичні сильфони і компенсатори) (товарна позиція 8307);

  (e) електроізоляційні трубки (товарна позиція 8547);

  (f) труби, трубки і порожнисті профілі, складені в специфічні ідентифіковані вироби, наприклад, підготовлені для використання в конструкціях (товарна позиція 7308), трубчасті секції радіаторів центрального опалення (товарна позиція 7322), вихлопний трубопровід для двигунів внутрішнього згоряння (товарна позиція 8409), інші частини машин (Розділ ХVI), глушники і вихлопні труби для транспортних засобів групи 87 (наприклад, товарна позиція 8708 чи 8714), стійки сідел і рами для велосипедів (товарна позиція 8714).

  Пояснення до товарних підпозицій.

  7306 11, 7306 19, 7306 21 і 7306 29

  Положення Пояснень до товарних підпозицій 7304 11, 7304 19, 7304 22, 7304 23, 7304 24 і 7304 29 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на ці товарні підпозиції.

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  Застосовуються Пояснення до товарної позиції 7304, з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7306 30 11 і 7306 30 19

  Ці товарні категорії охоплюють як прецизійні труби без подальшого оброблення, крім калібрування, так і зварені та холоднотягнуті прецизійні труби.

  1. Труби без подальшого оброблення, крім калібрування

  Ці труби зазвичай виготовляються безперервним зварюванням без присадкового металу методом зварювання опором або індукційного зварювання з плоского прокату в рулонах, гарячекатаного або холоднокатаного, після холодного формування у поздовжньому напрямку.

  У більшості випадків їхні поверхні не мають окалини і покриті маслом в результаті змащування під час формування, зварювання та калібрування. Зовнішній зварний шов відсутній завдяки шліфуванню відразу після зварювання. У деяких випадках зварний шов також віддаляють з внутрішньої поверхні виробів.

  Внаслідок холодного оброблення і калібрування ці вироби постачаються в стані деформаційного зміцнення, якщо тільки не потребується термічне оброблення для відновлення структури.

  Вони використовуються головним чином для виробництва частин автомобілів або машин, металевих меблів, рам велосипедів, ручних візків, воріт і поруччя.

  Вони відповідають вимогам стандарту ІSO 3306 та відповідним національним стандартам.

  1. Зварні, тягнуті труби

  Ці труби можна відрізнити від зварних прецизійних труб без подальшого оброблення, крім калібрування, завдяки тому, що немає жодних слідів зварного шву як на зовнішній, так і на внутрішній поверхнях труби, а також через наявність більш жорстких допусків  на розміри.

  Вони використовуються за тим самим призначенням, що й вироби в товарних категоріях 7304 31 20 і 7304 51 81.

  Вони відповідають вимогам стандарту ІSO 3305 або вимогам стандартів ІSO 2604 і 6758 за використання для посудин, що працюють під тиском.

  7306 30 41 і 7306 30 49

  Ці труби виготовляються за допомогою зварювально-кувального процесу після оброблення у гарячому стані. Щодо інших характеристик та використання дивись Додаткові пояснення до товарних категорій 7304 39 52 і 7304 39 58.

  7306 50 20

  Дивись Додаткові пояснення до товарних категорій 7306 30 11 і 7306 30 19.

  Пояснення до товарної позиції 7307:

  7307

  Фiтинги для труб і трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) з чорних металів:

   

  – фiтинги литi:

  7307 11

  – – з нековкого чавуну:

  7307 11 10 00

  – – – використовувані у системах, що працюють пiд тиском

  7307 11 90 00

  – – – iншi

  7307 19

  – – iншi:

  7307 19 10 00

  – – – з ковкого чавуну

  7307 19 90 00

  – – – iншi

   

  – iншi, з корозійно-стійкої (нержавіючої) сталi:

  7307 21 00 00

  – – фланцi

  7307 22

  – – колiна, патрубки та втулки з нанесеною рiзьбою:

  7307 22 10 00

  – – – втулки

  7307 22 90 00

  – – – колiна та патрубки

  7307 23

  – – фiтинги для зварювання встик:

  7307 23 10 00

  – – – колiна та патрубки

  7307 23 90 00

  – – – iншi

  7307 29

  – – iншi:

  7307 29 10 00

  – – – з нанесеною рiзьбою

  7307 29 80 00

  – – – iншi

   

  – iншi:

  7307 91 00 00

  – – фланцi

  7307 92

  – – колiна, патрубки та втулки з нанесеною рiзьбою:

  7307 92 10 00

  – – – втулки

  7307 92 90 00

  – – – колiна та патрубки

  7307 93

  – – фiтинги для зварювання встик:

   

  – – – з найбiльшим зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 609,6 мм:

  7307 93 11 00

  – – – – колiна та патрубки

  7307 93 19 00

  – – – – iншi

   

  – – – з найбiльшим зовнiшнiм дiаметром понад 609,6 мм:

  7307 93 91 00

  – – – – колiна та патрубки

  7307 93 99 00

  – – – – iншi

  7307 99

  – – iншi:

  7307 99 10

  – – – з нанесеною рiзьбою:

  7307 99 10 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7307 99 10 90

  – – – – інші

  7307 99 80 00

  – – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються фітинги з чорних металів, використовувані переважно для з’єднання двох труб разом або для приєднання труби до будь-якого пристрою, або для заглушування труби. Проте до цієї товарної позиції не включаються вироби, що використовуються для встановлення труб і трубок, але не складають одне ціле з ними (наприклад, підвіски, стояки та аналогічні опорні пристрої, які лише закріплюють чи підтримують труби і трубки на стінах, затискні кільця або хомути (шлангові хомути), використовувані для кріплення гнучких труб чи шланга до твердих труб, кранам, з’єднувальним деталям і т.п.) (товарна позиція 7325 або 7326).

  З’єднання забезпечується:

  –  згвинчуванням, коли застосовуються нарізні фітинги з чорних металів;

  –  або зварюванням, коли застосовуються зварювальні встик чи розтрубні приварні сталеві фітинги. У випадку зварювання встик кінці фітингів і труб повинні бути заторцьовані або на них повинна бути знята фаска;

  –  або контактом, коли застосовуються зйомні сталеві фітинги.

  Отже, до цієї товарної позиції включаються плоскі фланці і фланці з буртиками, коліна, відводи і подвійні відводи, перехідні патрубки, трійники, хрестовини, заглушки і пробки, штуцери, фітинги для трубчастих огорож і будівельних елементів, відгалуження, розгалуження, муфти, патрубки, очисні люки, ніпелі, згони, затискачі і хомути.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) затискачі та інші пристрої, спеціально призначені для складання частин конструкцій (товарна позиція 7308);

  (b) болти, гайки, ґвинти і т.п., придатні для використання під час складання фітингів для труб або трубок (товарна позиція 7318);

  (c) термостатичні сильфони і компенсатори (товарна позиція 8307);

  (d) підвіски, стояки та аналогічні опорні пристрої, описані вище, а також оправки для труб, з різьбою чи без неї, оснащені кільцем, гаком і т.п. (наприклад, використовувані для кріплення мийних ліній) (товарна позиція 7326);

  (e) фітинги, оснащені кранами, затичками, клапанами і т.п. (товарна позиція 8481);

  (f) ізоляційні з’єднання для труб електропроводки (товарна позиція 8547);

  (g) з’єднувальні деталі для складання рам велосипедів чи мотоциклів (товарна позиція 8714).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7307 11 10 і 7307 11 90

  Вираз “нековкий” включає ливарний чавун з пластинчастим графітом.

  Ці товарні категорії охоплюють фітинги з ливарного чавуну, такі, як коліна, патрубки, муфти, кільця і трійники. Їх приєднують до труб та трубок з ливарного чавуну або сталі за допомогою ґвинтового з’єднання, контактного з”єднання або механічного складання.

  7307 19 10

  Ковкий чавун – це продукт, проміжний між чавуном з пластинчастим графітом (сірим чавуном) і ливарною сталлю. Він може легко відливатися і ставати жорстким та ковким після належного термічного оброблення. Під час термічного оброблення вуглець частково зникає або змінює свій вигляд; наприкінці він осаджується у вигляді кулястих включень, які не погіршують зчеплення металу у такий ступінь, як це роблять графітові пластинки в сірому чавуні.

  У тих випадках, коли масова частка вуглецю становить 2 % або менше, вироби вважаються сталевим литвом і входять до товарної категорії 7307 19 90 (дивись Примітку 1 до цієї групи).

  Вираз “ковкий” включає чавун з сфероїдним графітом.

  Дивись також Додаткові пояснення до товарних категорій 7307 11 10 і 7307 11 90, другий абзац.

  7307 23 10

  Ця товарна категорія включає коліна та патрубки, які мають постійну товщину по всім  технологічним лініям, як описано в стандарті ІSO 3419-1981 та відповідних національних стандартах.

  Їхні кінці зрізуються на квадрат, а у виробах з товстішою стінкою скошуються для полегшення приварювання до труб.

  Ці фитинги постачаються або із згином 45 градусів або 90 градусів (відомі як коліна), або із згином 180 градусів (відомі як патрубки).

  Ця товарна категорія включає також коліна та патрубки, товщина яких не є постійною.

  7307 23 90

  Ця товарна категорія охоплює трійники, хрестовини, муфти, заглушки і концентричні або ексцентричні перехідники, описані в стандарті ІSO 3419-1981 та відповідних національних стандартах.

  Щодо викінчення кінців дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 7307 23 10.

  7307 93 11

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 7307 23 10.

  7307 93 19

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 7307 23 90.

  7307 93 91

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 7307 23 10.

  7307 93 99

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 7307 23 90.

  Пояснення до товарної позиції 7308:

  7308

  Металоконструкцiї  (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решітчасті щогли, покрiвлi, каркаси до покрівлі, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металів; листи, стрижні, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металів, призначенi для використання у металоконструкцiях:

  7308 10 00 00

  – мости та секцiї мостiв

  7308 20 00 00

  – башти та решітчасті щогли

  7308 30 00 00

  – дверi, вiкна та їх рами і пороги для дверей

  7308 40 00 00

  – устаткування для металевих риштувань, опалубок, підпірок або крiплень для шахт

  7308 90

  – iншi:

   

  – – головним чином або в основному виготовленi з листового матерiалу:

  7308 90 51 00

  – – – панелi, якi складаються з двох стiнок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем

  7308 90 59 00

  – – – iншi

  7308 90 98 00

  – – іншi

  До цієї товарної позиції включаються закінчені чи незакінчені металеві конструкції, а також їх частини. Стосовно цієї товарної позиції ці конструкції характеризуються тим, що встановлені один раз у якесь положення, вони, як правило, залишаються в цьому положенні. Зазвичай вони збираються з прямокутних і круглих стрижнів, прутків, труб, кутиків, фасонних профілів, тонких і товстих листів, обручної сталі, штабової сталі, кованих чи литих деталей, за допомогою клепки, болтових з”єднань, зварювання і т.п. Такі конструкції іноді містять у собі вироби інших товарних позицій, такі як дротяна сітка чи просічно-витяжні металеві листи товарної позиції 7314. У частині конструкцій включаються скріпні пристосування та інші пристрої, спеціально призначені для складання металевих конструкційних елементів круглого поперечного перерізу (трубчастого чи іншої форми). Ці пристрої зазвичай мають виступи з нарізними отворами, в які під час складання вставляються ґвинти для кріплення хомутів до труб.

  Крім металоконструкцій і частин конструкцій, згаданих у цій товарній позиції, до неї також включаються такі вироби:

  шахтні каркаси і надземні конструкції; регульовані або телескопічні стійки, трубчасті стійки, висувні балки облицювального кріплення, трубчасті будівельні риштування та аналогічне устаткування; шлюзні ворота, пірси, хвилеломи і моли; наземні конструкції маяка; щогли, містки, леєра, перебірки і т.п. для судів; балкони і веранди; заслони (жалюзі), ворота, розсувні двері; зібрані решітчасті чи поручневі огорожі; шлаґбауми для переїздів та аналогічні огорожі; каркаси для теплиць і парників; багатополичні стелажі для складання і постійного встановлення в магазинах, цехах, складах і т.п.; прилавки і стійки; деякі захисні огорожі для автомобільних доріг, виконані з листового металу, кутиків або фасонних профілів.

  До цієї товарної позиції також включаються такі частини як плоскі катані вироби, “широкоштабовий прокат”, у тому числі так звана універсальна широкоштабова сталь, штаби, кутики, стрижні, фасонні профілі та труби, що були піддані підготовчим операціям (наприклад, просвердлені, зігнуті чи надрізані) для застосування в конструкціях.

  Крім того, до цієї товарної позиції включаються вироби, що складаються з окремих катаних прутків, скручених разом, які також використовуються для армування або попереднього напруження бетону.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) збірні шпунтові конструкції (товарна позиція 7301);

  (b) облицювальні панелі, призначені для укладання бетону, які мають властивості опалубних форм (товарна позиція 8480);

  (c) конструкції, чітко ідентифіковані як частини машинного устаткування (Розділ ХVI);

  (d) конструкції Розділу ХVII, такі як шляхове устаткування і пристрої для залізничних і трамвайних колій, і механічне сигнальне устаткування товарної позиції 8608; рами шасі рухомого потягу і т.п., або транспортних засобів (група 86 чи 87) та плавучі конструкції групи 89;

  (e) пересувні стелажі (товарна позиція 9403).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 7308:

  Поряд із виробами, зазначеними в Поясненнях до товарної позиції 7308, ця товарна позиція включає:

  1. перфоровані кутики (“handy angles” або “Dexіon slotted angles“), готові для використання у складанні металоконструкцій, таких, як стелажі, комплектні полиці, меблі, сходи, будівельне риштування, дахові каркаси, що постачаються окремо або в комплектах;
  2. кутики типу “Halfen”, фасонні та спеціальні профілі з поперечним перерізом, схожим на грецьку літеру “омега”, із прорізами, розташованими на нерівномірній відстані одне від одного вздовж опорної частини, злегка вигнуті для полегшення вставлення анкерної смуги, призначеної для занурення в бетонні підлоги, стелі та стіни, для забезпечення надійності кріплення за допомогою спеціальних болтів устаткування різних типів (машин, залізничних рейок, конвеєрів, монорейок, пересувних кранів, трубопроводів тощо).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7308 90 59

  Ця товарна категорія включає панелі з ізолювальним осердям між стінкою з профільованого (ребристого) листа, класифікованого в товарній категорії 7216 91 10, і стінкою з іншого листа, крім профільованого (ребристого).

  Пояснення до товарної позиції 7309:

  7309 00

  Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємностi з чорних металів, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткістю понад 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоізоляцiйним покриттям чи без них:

  7309 00 10 00

  – для газiв (за винятком стиснених або скраплених газiв)

   

  – для рiдин:

  7309 00 30 00

  – – з облицюванням або теплоiзоля-цiйним покриттям

   

  – – iншi, мiсткiстю:

  7309 00 51 00

  – – – понад 100 000 л

  7309 00 59 00

  – – – не бiльш як 100 000 л

  7309 00 90 00

  – для твердих речовин

  Ці контейнери зазвичай встановлюються як стаціонарні пристосування для зберігання або для виробничих цілей, наприклад, на фабриках, хімічних заводах, фарбувальнях, газових заводах, пивоварних заводах, на перегінних та рафінувальних заводах і, у меншому ступені, у житлових будинках, магазинах і т.п. До цієї товарної позиції включаються контейнери для будь-якого матеріалу, крім стиснутого чи скрапленого газу. Контейнери для подібного газу класифікуються в товарній позиції 7311 незалежно від їхньої місткості. Контейнери, оснащені механічним чи термічним устаткуванням, таким як мішалки, охолоджувальні чи нагрівальні змійовики або електричні елементи, включаються в групу 84 або 85.

  Проте контейнери, які просто обладнані кранами, клапанами, рівнемірами, запобіжними клапанами, манометрами і т.п., залишаються в цій товарній позиції.

  Контейнери можуть бути відкритими чи закритими, облицьованими ебонітом, полімерними матеріалами чи кольоровими металами, або покриті термоізоляційними матеріалами (наприклад, азбестом, шлако- чи скловатою), незалежно від того, захищене чи не захищене це облицювання зовнішнім кожухом з листового металу.

  До цієї товарної позиції також включаються контейнери, ізольовані за допомогою подвійних стінок або подвійних днищ, за умови, що відсутній пристрій, призначений для циркуляції обігрівальної чи охолоджувальної рідини між стінками. (Контейнери з такими пристроями не включаються, див. товарну позицію 8419).

  До цієї товарної позиції включаються:

  резервуари для бензину чи нафти; чани, використовувані в солодовнях для вимочування ячменю; бродильні чани для рідини (вина, пива і т.п.); чани для декантації чи освітлення рідин будь-якого типу; ящики для відпускання та випалювання металевих виробів; резервуари для зберігання води (побутові чи іншого типу), у тому числі порівнювальні резервуари для системи центрального опалення; контейнери для твердих речовин.

  До цієї товарної позиції також не включаються контейнери, спеціально призначені та обладнані для перевезення одним чи декількома видами транспорту (товарна позиція 8609).

  Пояснення до товарної позиції 7310:

  7310

  Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні ємностi з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газiв), мiсткістю не бiльш як 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоізоляцiйним покриттям чи без них:

  7310 10 00 00

  – мiсткiстю 50 л або бiльше

   

  – мiсткiстю менш як 50 л:

  7310 21

  – – банки, що закриваються пайкою або відбортовкою:

  7310 21 11 00

  – – – що використовуються для консервування харчових продуктiв

  7310 21 19 00

  – – – що використовуються для консервування напоїв

   

  – – – iншi, з товщиною стiнки:

  7310 21 91 00

  – – – – менш як 0,5 мм

  7310 21 99 00

  – – – – 0,5 мм або бiльше

  7310 29

  – – iншi:

  7310 29 10 00

  – – – з товщиною стiнки менш як 0,5 мм

  7310 29 90 00

  – – – з товщиною стiнки 0,5 мм або бiльше

  У той час як до попередньої товарної позиції відносяться контейнери місткістю понад 300 л, зазвичай встановлювані як стаціонарні пристрої на заводах і т.п., до цієї товарної позиції включаються контейнери місткістю не більш як 300 л, виконані з листового чорного металу, але з розмірами, що дозволяють їх легко пересувати і транспортувати, зазвичай використовувані для торговельних перевезень і упакування товарів, а також контейнери, установлювані стаціонарно.

  До більш великих контейнерів, що включаються до цієї товарної позиції, відносяться бочки для дьогтю або нафти; каністри для бензину; фляги для молока; бочки і барабани для спирту, латексу, каустичної соди, карбіду кальцію, барвників або інших хімічних реагентів. До більш дрібних контейнерів відносяться ящики, бідони, банки і т.п., використовувані переважно для торгового упакування олії, молока, пива, консервів, фруктів чи фруктового соку, печива, чаю, кондитерських виробів, тютюну, сигарет, крему для взуття, медикаментів і т.п.

  Бочки можуть бути, зокрема, оснащені обручами або іншими пристосуваннями для полегшення їхнього транспортування або можуть бути ними зміцнені. Усі контейнери можуть бути оснащені кранами, шпунтами, кришками або іншими закриваючими пристроями для полегшення їхнього заповнення і спорожнювання.

  До цієї товарної позиції також включаються бочки і т.п., ізольовані за допомогою подвійних стінок або подвійних днищ, за умови, що відсутній пристрій для циркуляції обігрівальної чи охолоджувальної рідини між стінками. (Контейнери з такими пристроями не включаються, див. товарну позицію 8419).

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) вироби товарної позиції 4202;

  (b) банки для печива, чайниці, цукорниці та аналогічні побутові чи кухонні контейнери і банки (товарна позиція 7323);

  (c) табакерки, портсигари, пудрениці, ящики для інструментів та аналогічні контейнери для особистого чи професійного застосування (товарна позиція 7325 або 7326);

  (d) сейфи, ящики для грошей або документів та аналогічні вироби (товарна позиція 8303);

  (e) вироби товарної позиції 8304;

  (f) декоративні коробки і скриньки (товарна позиція 8306);

  (g) контейнери, спеціально призначені та обладнані для перевезення одним чи декількома видами транспорту (товарна позиція 8609);

  (h) термоси та вакуумні посудини інші в комплекті зі своїми корпусами товарної позиції 9617.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7310 21 11

  Ця товарна категорія охоплює консервні банки, які мають такі характеристики:

        — корпус банки

        — або має надруковану назву харчового продукту, або

        — постачається без надрукованої назви для подальшого нанесення етикетки;

        — верх банки завжди відкривається повністю, і банка має, наприклад, кільце, яке дозволяє відкривати  верх.

  Верх може, проте, постачатися окремо.

  7310 21 19

  Ця товарна категорія охоплює консервні банки, які мають такі характеристики:

        — корпус банки завжди має надруковану назву напою, або

        — верх банки завжди відкривається частково, і банка має, наприклад, кільце для проштовхування або витягування засувки.

  Верх може, проте, постачатися окремо.

  Пояснення до товарної позиції 7311:

  7311 00

  Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металів:

   

  – безшовні:

   

  – – на тиск 165 бар або більше, місткістю:

  7311 00 11 00

  – – – менше 20 л

  7311 00 13 00

  – – – 20 л або більше, але не більш як 50 л

  7311 00 19 00

  – – – понад 50 л

  7311 00 30 00

  – – інші

   

  – iншi, мiсткiстю:

  7311 00 91 00

  – – менш як 1 000 л

  7311 00 99 00

  – – 1 000 л або бiльше

  До цієї товарної позиції включаються контейнери будь-якої місткості, що використовуються для транспортування або зберігання стиснутого чи скрапленого газу (наприклад, гелію, кисню, аргону, водню, ацетилену, діоксиду вуглецю чи бутану).

  Деякі контейнери являють собою міцні циліндри, балони, сулії і т.п., випробувані за високого тиску; вони можуть бути незварними чи зварними (наприклад, біля днища, навколо середини або вздовж довжини). Інші контейнери складаються з внутрішньої посудини та однієї чи декількох зовнішніх оболонок, причому проміжний простір може бути заповнено ізоляційним матеріалом, підтримуватися під вакуумом або містити криогенну рідину, що в такий спосіб створює умови для зберігання деяких скраплених газів за атмосферного чи низького тиску.

  Ці контейнери можуть бути оснащені керуючими, регулюючими і вимірювальними приладами, наприклад, клапанами, кранами, манометрами, рівнемірами і т.п.

  Деякі контейнери (наприклад, для ацетилену) містять інертну пористу речовину, наприклад, кізельгур, деревне вугілля чи азбест, просочене зв”язувальною речовиною, наприклад, цементом. Іноді для просочення використовують ацетон для полегшення заповнення контейнера і запобігання небезпеки вибуху, що виникає, якщо стиску піддається один ацетилен.

  В інших контейнерах, наприклад, призначених для подавання рідини чи газу за вимогою, скраплений газ випаровується винятково під впливом температури атмосферного повітря, проходить по змійовику, прикріпленому до внутрішньої стінки зовнішньої оболонки.

  До цієї товарної позиції не включаються парові акумулятори (товарна позиція 8404).

  Додаткові пояснення до товарної підпозиції:

  7311 00

  Ця товарна підпозиція не охоплює переносні насоси для шин, які мають, крім резервуара зі стисненим повітрям, манометр, зарядну трубку, перехідну насадку і впускний та випускний клапани, і в яких манометр використовується для вимірювання тиску в шинах, а не всередині резервуара (товарні категорії 9026 20 40 або 9026 20 80).

  Пояснення до товарної позиції 7312:

  7312

  Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби з чорних металів, без електричної iзоляцiї:

  7312 10

  – кручений дріт, троси, канати:

  7312 10 20 00

  – – з корозійностійкої (нержавiючої) сталi

   

  – – iншi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких:

   

  – – – не бiльш як 3 мм:

  7312 10 41 00

  – – – – з гальванiчним або іншим покриттям мiдно-цинковими сплавами (латунь)

  7312 10 49 00

  – – – – iншi

   

  – – – понад 3 мм:

   

  – – – – кручений дріт:

  7312 10 61 00

  – – – – – без покриття

   

  – – – – – з покриттям:

  7312 10 65 00

  – – – – – – оцинкований

  7312 10 69 00

  – – – – – – iнший

   

  – – – – троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах):

   

  – – – – – без покриття або тiльки оцинкованi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких:

  7312 10 81 00

  – – – – – – понад 3 мм, але не бiльш як 12 мм

  7312 10 83 00

  – – – – – – понад 12 мм, але не бiльш як 24 мм

  7312 10 85 00

  – – – – – – понад 24 мм, але не бiльш як 48 мм

  7312 10 89 00

  – – – – – – понад 48 мм

  7312 10 98 00

  – – – – – iншi

  7312 90 00 00

  – інші

  До цієї товарної позиції включається кручений дріт, одержаний шляхом щільного скручування двох чи більше дротів, а також троси і канати всіх розмірів, які у свою чергу одержують шляхом скручування таких дротів разом. За умови, що вони за своєї суті залишаються виробами з дроту чорних металів, троси і канати можуть виготовлятися з осердям з рослинних матеріалів (конопель, джуту і т.п.) або покриватися текстильними, пластмасами і т.п.

  Троси і канати зазвичай мають круглий поперечний переріз, але до цієї товарної позиції також включаються шнури, що мають зазвичай прямокутний (у тому числі квадратний) поперечний переріз, одержані плетивом одиночних чи скручених дротів.

  До цієї товарної позиції включаються такі канати, троси, шнури і т.п. незалежно від того, чи розрізані вони за довжиною чи не розрізані, чи мають гаки (крюки), карабіни, вертлюги, кільця, наконечники (коуші), затискачі, замки і т.п. (за умови, що вони в результаті цього не набувають відмітних ознак виробів інших товарних позицій), чи об”єднані в одинарні чи складені ремені, стропи і т.п.

  Ці вироби застосовуються для підіймання вантажів (за допомогою кранів, лебідок, блоків, підйомників і т.п.) у гірництві, кар”єрних розробках, у морській справі і т.п.; для буксирування; як троси; для привідних пасів; для встановлення і закріплення щогл, вишок і т.п.; для огородження; для каменерізних робіт (зазвичай тристалковий дріт зі спеціальної сталі) і т.п.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) колючий дріт і неколючий дріт для огорож вільного подвійного скручування (товарна позиція 7313);

  (b) ізольований електричний кабель (товарна позиція 8544);

  (c) гальмові троси, троси акселераторів та аналогічні троси, придатні для застосування в транспортних засобах, групи 87.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7312 10 61 – 7312 10 69

  Кручений дріт складається з дротів круглого поперечного перерізу, накручених в один або декілька шарів навколо осердя. Кручений дріт може бути круглокрученим, плоскокрученим або прямокутнокрученим, залежно від поперечного перерізу.

  7312 10 81 – 7312 10 98

  Троси зазвичай складаються з низки жмутів, накручених в один або декілька шарів навколо осердя.

  Троси закритої конструкції мають один або декілька зовнішніх шарів, які складаються цілком або частково з взаємнозчеплених дротів, забезпечуючи, таким чином, захист поверхні від проникнення води або бруду. Їхній поперечний переріз завжди має округлу форму.

  Пояснення до товарної позиції 7313:

  7313 00 00 00

  Дрiт колючий з чорних металів; дрiт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вільно двічі кручений дріт для огорож з чорних металів

  До цієї товарної позиції включаються такі види обручної сталі і дроту, які використовуються для заборів і огорож (визначення дроту подане в Примітці 2 до цієї групи):

  (1) Колючий дріт, що складається зі слабко скручених сталевих дротів, з колючками або іноді невеликими загостреними шматочками стрічкового металу, розташованими на близькій відстані один від одного.

  (2) Вузька пласка обручна сталь або дріт, зазубрений через певні інтервали, використовувана як альтернатива колючому дроту.

  (3) Скручена обручна сталь або одинарний плоский дріт. Така стрічково-дротяна огорожа часто використовується під назвою “торсадес”. Вона складається з вузької обручної штабової сталі або плоского дроту, що легко скручується. Ці вироби включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, чи мають вони зубці чи не мають.

  (4) Вільно скручений дріт, що складається з двох сталевих дротів і придатний для використання як огорожа, також відомий під назвою “торсадес”.

  До цієї товарної позиції також включаються “данертс” та аналогічні загородження з колючого дроту, які іноді вже закріплені на дерев”яних чи металевих стовпах; вони використовуються для військових цілей, огородження і т.п.

  Обручна сталь і дріт зазвичай бувають оцинкованими або мають інше покриття (наприклад, пластикове).

  До цієї товарної позиції не включаються щільно скручені дріт або троси, які також іноді застосовуються для огорож (товарна позиція 7312).

  Пояснення до товарної позиції 7314:

  7314

  Тканина металева (включаючи безперервні стрiчки), ґрати, сiтки та огорожi з дроту з чорних металів; просічно-витяжний лист з чорних металів:

   

  – тканина плетена:

  7314 12 00 00

  – – безперервні стрічки для машин з корозійностійкої (нержавiючої) сталi

  7314 14 00 00

  – – інша тканина плетена з корозійностійкої (нержавiючої) сталi

  7314 19 00 00

  – – iнша

  7314 20

  – ґрати, сiтки та огорожi, зваренi у точках перетину, з дроту, з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу 3 мм або бiльше i розмiром вiчка 100 см2 або бiльше:

  7314 20 10 00

  – – з ребристого дроту

  7314 20 90 00

  – – iншi

   

  – інші ґрати, сiтки та огорожi, зваренi у мiсцях перетину:

  7314 31 00 00

  – – оцинкованi

  7314 39 00 00

  – – iншi

   

  – інші тканини металевi, ґрати, сітки та огорожi:

  7314 41 00 00

  – – оцинкованi

  7314 42 00 00

  – – покритi пластмасами

  7314 49 00 00

  – – iншi

  7314 50 00 00

  – просічно-витяжний лист

   (А) Тканина (включаючи безперервні стрічки), ґрати, сітка та огорожі

  Ці вироби виготовляються переважно шляхом переплетення дроту з чорних металів за допомогою машини або вручну. Методи виробництва загалом нагадують методи, застосовувані в текстильній промисловості (для простої основної чи утокової тканини, трикотажних виробів чи кроше і т.п.).

  До цієї товарної позиції включаються дротяні ґрати, в яких окремі дроти зварюються в місцях перетину або зв”язуються в цих точках за допомогою додаткового дроту, незалежно від того, були ці дроти переплетені чи ні.

  Термін “дріт” означає вироби будь-якого поперечного перерізу, виготовлені шляхом гарячого чи холодного деформування, з максимальним розміром поперечного перерізу не більше 16 мм, такі як катаний дріт, дротяні прутки і плоска штаба, вирізаний з листового металу (див. Примітку 2 до цієї групи).

  Вироби цієї товарної позиції можуть використовуватися для багатьох застосувань, наприклад, для промивання, сушіння та фільтрування багатьох матеріалів; для виготовлення огорож, сіток для захисту харчових продуктів і сіток для захисту від комах, захисних огорож для машинного устаткування, транспортерних стрічок, стелажів, матраців, оббивки для меблів, сит і грохотів і т.п.; а також для армування залізобетону і т.п.

  Матеріал може випускатися в рулонах, у вигляді безперервної стрічки (наприклад, для транспортерних стрічок) або листів, розрізаних чи не розрізаних за формою; може бути двох- чи багатошаровим.

  (B) Просічно-витяжний металевий лист

  Просічно-витяжний металевий лист являє собою виріб у вигляді сітки з ромбічними вічками, одержаними шляхом розтягування листового або штабового металу, в якому зроблені паралельні надрізи.

  Виріб є досить твердий і міцний і застосовується замість дротяних ґрат або перфорованих листів для огорож, огорож для машинного устаткування, настилів пішохідних чи містків підкранових колій, армування різних будівельних матеріалів (наприклад, бетону, цементу, штукатурки, скла) і т.п.

  Крім виробів, виготовлених із дротяної сітки, які зазвичай не включаються до цієї товарної позиції, такі вироби включаються в інші групи, а саме:

  (а) ткані вироби з металевої нитки типу використовуваних в одязі, меблевій тканині або аналогічні (товарна позиція 5809);

  (b) пластмаси або азбест, армовані дротяною сіткою, армоване скло (групи 39, 68 та 70, відповідно); дранковий щит (дротяна сітка у випаленій глині, застосовувана в будівництві) (група 69); покрівельні картонні щити, зазвичай просочені дьогтем і армовані дротяною сіткою (група 48). Проте плетена сітка і т.п., злегка покрита пластмасами (навіть якщо заповнені вічка), а також дротяна сітка або решітка з підкладкою з паперу, що застосовуються в цементуванні, у штукатурних роботах і т.п., включаються до цієї товарної позиції;

  (c) дротяна тканина і т.п., виконана у вигляді частин машинного обладнання, наприклад, шляхом складання з іншими матеріалами (група 84 або 85);

  (d) дротяна тканина і т.п., вставлена в ручні сита і решета (товарна позиція 9604).

  Пояснення до товарних підпозицій.

  7314 12, 7314 14 та 7314 19

  Термін “тканина плетена” означає лише ті вироби з дроту, які виготовляються таким же способом, як і текстильні тканини, із двонитковими системами, що перетинаються під прямими кутами.

  Тканина зазвичай має полотняне переплетення, хоча вона може мати також саржеве або інше переплетення. Уток являє собою безперервну нитку, що проходить поперек основи справа наліво і навпаки. Тканина виготовляється на ткацьких верстатах безперервної дії. Місця, де нитки перетинаються, можуть бути посилені (наприклад, шляхом зв”язування додатковою ниткою). Тканина такого типу може складатися з відносно широко розставлених ниток, утворюючи сітку з квадратними вічками. Ґофровані різновиди виготовляються з ґофрованих ниток; згини взаємно зв”язуються, надаючи місцям перетину більшу твердість. В інших випадках тканина може бути одержана з прямих ниток, після чого її пресують; кінцева деформація в точках перетину зміцнює переплетення.

  Тканина може виготовлятися в рулонах або листах, розрізаних за довжиною або за формою; крайки листів можуть бути заварені чи запаяні.

  Пояснення до товарної позиції 7315:

  7315

  Ланцюги та їх частини з чорних металів:

   

  – ланцюги шарнiрнi та їх частини:

  7315 11

  – – ланцюги роликовi:

  7315 11 10 00

  – – – для велосипедiв та мотоциклiв

  7315 11 90 00

  – – – iншi

  7315 12 00 00

  – – інші ланцюги

  7315 19 00 00

  – – частини

  7315 20 00 00

  – ланцюги проти ковзання

   

  – інші ланцюги:

  7315 81 00 00

  – – ланцюги плоскокiльцевi з розпiркою

  7315 82 00 00

  – – iншi, із зварними кільцями

  7315 89 00 00

  – – iншi

  7315 90 00 00

  – iншi частини

  До цієї товарної позиції включаються ланцюги з ливарного чавуну (зазвичай ковкого ливарного чавуну), оброблених тиском (кованих) чорних металів, незалежно від розмірів, процесу виготовлення, або у цілому, передбачуваного використання.

  До неї включаються шарнірні ланцюги (наприклад, роликові ланцюги, безшумні ланцюги і ланцюги Галля), безшарнірні ланцюги, включаючи плоскокільцеві ланцюги з розпіркою (ковані, литі, зварені, штамповані з листового чи штабового металу або виконані з дроту і т.п.) і втулково-коткові ланцюги.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Трансмісійні ланцюги мотоциклів, автомобілів або верстатів.

  (2) Якірні чи швартовні ланцюги; підіймальні, транспортні чи тягові ланцюги; ланцюги проти ковзання автомобілів.

  (3) Ланцюги для матраців, ланцюжки для пробок раковин, зливних бачків і т.п.

  Усі ці ланцюги можуть бути оснащені додатковими речами (наприклад, гачками, карабінами, вертлюгами, муфтами, хомутами і рознімними хомутами, а також трійниками). Ланцюги можуть мати різну довжину і використовуватися в різних цілях.

  Частини з чорних металів, спеціально призначені для ланцюгів, наприклад, ланки, ролики, втулки і т.п., для шарнірних ланцюгів, ланки і серги для безшарнірних ланцюгів також розглядаються в цій товарній позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) ланцюжки, що мають властивості біжутерії товарної позиції 7117 (наприклад, ланцюжки для годинників і брелоків);

  (b) ланцюги, оснащені різальними зубами, і т.п., що використовуються як ланцюгові пилки чи різальні інструменти (група 82), або інші вироби, в яких ланцюги відіграють допоміжну роль, наприклад, ковшові ланцюги, гакові конвеєрні ланцюги чи пристрої для розтягування, призначені для оброблення в текстильній промисловості;

  (c) закриваючі пристрою для дверей, оснащені ланцюжками (товарна позиція 8302);

  (d) мірні (топографічні) ланцюги (товарна позиція 9015).

  Пояснення до товарної позиції 7316:

  7316 00 00 00

  Якорі, гачки та їх частини з чорних металів

  До цієї товарної позиції включається лише той тип якорів, що використовуються для утримання на місці різнотонажних суден, морських платформ, буїв, бакенів, плавучих мін і т.п.; до неї не включаються інші вироби, які іноді називаються “якорями” (анкерами) (наприклад, вироби, використовувані для з’єднання цегельної кладки або для кріплення крокв до стін будинку).

  Якорі можуть бути оснащені поперечкою або штоком, виконаними іноді з дерева, із жорстким чи нежорстким кріпленням лап якоря.

  До цієї товарної позиції також включаються кішки; ці вироби менше, ніж якоря, і мають більш двох лап (зазвичай чотири), але не мають штока. Вони використовуються для утримання на місці невеликих суден, прикріплення їх до інших суден і т.п., для виловлювання потоплених предметів і для зачеплення за дерева, скелі і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються також частини якорів чи кішок.

  Пояснення до товарної позиції 7317:

  7317 00

  Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярськi, рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать до товарної позиції 8305) та аналогiчнi вироби з чорних металів, з головками або без головок з іншого матерiалу, крім виробів, що мають мiднi головки:

   

  – холодноштампованi з дроту:

  7317 00 20 00

  – – цвяхи, у стрiчках або рулонах

  7317 00 60 00

  – – iншi

  7317 00 80 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються:

  (А) Цвяхи, кнопки, скоби (крім зазначених у товарній позиції 8305) та аналогічні вироби, виготовлені такими способами:

  (1) Холодне штампування з дроту потрібної товщини. Такі дротяні цвяхи зазвичай мають плоску чи заокруглену головку, хоча деякі з них головок не мають і загострені з одного або двох кінців. Конусні цвяхи і кнопки виготовляють таким же способом, лише обрізаються навскіс.

  (2) Кування (вручну або машиною) із залізної заготовки необхідної товщини, яка спочатку кується, після чого головка штампується на гвоздильному верстаті.

  (3) Різання з листа чи штаби металу, після чого в разі потреби проводиться механічне або ручне оброблення.

  (4) Гаряче прокатування прутків (заготовки) у гвоздильних машинах, які одночасно формують стрижень і головку цвяха.

  (5) Штампування головки з невеликого металевого кружка, при цьому раніше приготовлений стрижень одночасно з”єднується з головкою. Цей процес зазвичай використовується для цвяхів з круглими головками, наприклад, оббивних цвяхів.

  (6) Лиття цвяхів.

  Існує багато типів аналогічних виробів, у тому числі:

  дротяні цвяхи однорідного поперечного перерізу для теслярства і т.п.; формувальні цвяхи; цвяхи для шибок; шевські цвяхи; скоби (ізольовані чи ні), загострені на обох кінцях, для електропроводки, картинних рам, огорож і т.п., та інші скоби, не з’єднані між собою; загострені ґвинтові цвяхи зі скрученими стрижнями і нешліцьовими головками; цвяхи з широкими головками і шпильки для шевців, мебельників і т.п.; підошовні цвяхи для міцного взуття; цвяхи для підвішування картин, дзеркал, для огорож і т.п.; ненарізні цвяхи для підковування тварин; ненарізні цвяхи проти ковзання для тварин; невеликі трикутники і т.п. (зазвичай з жерсті), використовувані для кріплення шибок у рамах; декоративні цвяхи для мебельників; цвяхи для маркування залізничних шпал.

  (B) Інші спеціальні типи цвяхів, костилів і т.п., такі як:

  (1) Ковані скоби (зазвичай з прямокутним поперечним перерізом стрижня, який зігнутий під прямим кутом і загострений на кінцях), які використовуються для кріплення кам”яної кладки, важких лісоматеріалів і т.п.; костилі для кріплення рейок до шпал.

  (2) Ґофровані цвяхи з однією крайкою, зазубреною чи скошеною, для складання дерев”яних деталей; вони класифікуються в цій товарній позиції, навіть якщо подані у вигляді заготовки (у формі штаби).

  (3) Цвяхи з гаками і кільцями, які виготовляються штампуванням листового металу або куванням. Один кінець таких цвяхів загострений, а інший зігнутий під прямим кутом або в кільце; використовуються для підвішування різних предметів.

  (4) Креслярські кнопки всіх типів для креслярських дошок, канцелярських цілей і т.п. із плоскими чи заокругленими головками.

  (5) Кардні голки для текстильних кардочесальних машин та аналогічні.

  Усі вищевказані вироби включаються до цієї товарної позиції незалежно від наявності чи відсутності головки з кольорових металів (крім міді чи її сплавів) або інших матеріалів (фарфор, скло, дерево, каучук, пластмаса і т.п.), а також від того, мають вони чи не мають гальванічне покриття міддю, позолочені, посріблені, покриті лаком і т.п. чи покриті будь-яким іншим матеріалом.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) гаки і кільця вкручувані, гострі самонарізні ґвинти з прорізаною головкою і негострі самонарізні ґвинти (товарна позиція 7318);

  (b) набійки для взуття, з кріпильними шипами чи без них; гаки для картин з кріпильними цвяхами; пряжки для ременів (товарна позиція 7326);

  (c) цвяхи, кнопки і т.п., з головками з міді чи мідних сплавів (товарна позиція 7415);

  (d) скоби з’єднані між собою (наприклад, для канцелярських цілей, оббивки меблів, упакування) (товарна позиція 8305);

  (e) кілочки для фортепіано (вірбелі) (товарна позиція 9209).

  Пояснення до товарної позиції 7318:

  7318

  Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металів:

   

  – вироби з рiзьбою:

  7318 11 00 00

  – – глухарi

  7318 12

  – – iншi шурупи для дерева:

  7318 12 10 00

  – – – з корозійно-стійкої (нержавiючої) сталi

  7318 12 90

  – – – інші:

  7318 12 90 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 12 90 90

  – – – – інші

  7318 13 00 00

  – – гачки та кільця вкручувані

  7318 14

  – – гвинти самонарiзнi:

  7318 14 10 00

  – – – з корозійно-стійкої (нержавiючої) сталi

   

  – – – iншi:

  7318 14 91

  – – – – гвинти з рiзьбою, нанесеною на визначених ділянках:

  7318 14 91 10

  – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 14 91 90

  – – – – – інші

  7318 14 99

  – – – – інші:

  7318 14 99 10

  – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 14 99 90

  – – – – – інші

  7318 15

  – – iншi гвинти та болти, з гайками чи шайбами або без них:

  7318 15 10

  – – – гвинти, виточенi з пруткiв, брусків, профілів або дроту, суцільного перерізу, із стрижнем завтовшки не бiльш як 6 мм:

  7318 15 10 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 15 10 90

  – – – – інші

   

  – – – iншi:

  7318 15 20 00

  – – – – для фiксацiї конструкцiйних елементiв залізничних рейок

   

  – – – – iншi:

   

  – – – – – без головок:

  7318 15 30 00

  – – – – – – з корозійно-стійкої (нержавiючої) сталi

   

  – – – – – – з iнших сталей, з межею мiцностi на розтягування:

  7318 15 41

  – – – – – – – менш як 800 МПа:

  7318 15 41 10

  – – – – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 15 41 90

  – – – – – – – – інші

  7318 15 49 00

  – – – – – – – 800 МПа або бiльше

   

  – – – – – з головками:

   

  – – – – – – гвинти з хрестоподiбним шлiцом:

  7318 15 51 00

  – – – – – – – з корозійностійкої (нержавiючої) сталi

  7318 15 59

  – – – – – – – інші:

  7318 15 59 10

  – – – – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 15 59 90

  – – – – – – – – інші

   

  – – – – – – гвинти з внутрiшнiм шестигранником:

  7318 15 61

  – – – – – – – з коро-зійностійкої (нержавiючої) сталi:

  7318 15 61 10

  – – – – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 15 61 90

  – – – – – – – – інші

  7318 15 69

  – – – – – – – інші:

  7318 15 69 10

  – – – – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 15 69 90

  – – – – – – – – інші

   

  – – – – – – болти з шестигранною головкою:

  7318 15 70 00

  – – – – – – – з коро-зійностійкої (нержавiючої) сталi

   

  – – – – – – – з iнших сталей, з межею мiцностi на розтягування:

  7318 15 81

  – – – – – – – – менш як 800 МПа:

  7318 15 81 10

  – – – – – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 15 81 90

  – – – – – – – – – інші

  7318 15 89

  – – – – – – – – 800 МПа або більше:

  7318 15 89 10

  – – – – – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 15 89 90

  – – – – – – – – – інші

  7318 15 90

  – – – – – – інші:

  7318 15 90 10

  – – – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 15 90 90

  – – – – – – – інші

  7318 16

  – – гайки:

  7318 16 10

  – – – виточенi з пруткiв, брусків, профілів або дроту суцільного перерізу, з дiаметром отвору не бiльш як 6 мм:

  7318 16 10 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 16 10 90

  – – – – інші

   

  – – – iншi:

  7318 16 30

  – – – – з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:

  7318 16 30 10

  – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 16 30 90

  – – – – – інші

   

  – – – – iншi:

  7318 16 50

  – – – – – самостопорнi гайки:

  7318 16 50 10

  – – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 16 50 90

  – – – – – – інші

   

  – – – – – iншi, з внутрiшнiм дiаметром:

  7318 16 91

  – – – – – – не бiльш як 12 мм:

  7318 16 91 10

  – – – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 16 91 90

  – – – – – – – інші

  7318 16 99

  – – – – – – понад 12 мм:

  7318 16 99 10

  – – – – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 16 99 90

  – – – – – – – інші

  7318 19 00

  – – інші:

  7318 19 00 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 19 00 90

  – – – інші

   

  – вироби без рiзьби:

  7318 21 00

  – – пружинисті шайби та iншi стопорнi шайби:

  7318 21 00 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 21 00 90

  – – – інші

  7318 22 00

  – – інші шайби:

  7318 22 00 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 22 00 90

  – – – інші

  7318 23 00

  – – заклепки:

  7318 23 00 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 23 00 90

  – – – інші

  7318 24 00

  – – шпонки та шплінти:

  7318 24 00 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 24 00 90

  – – – інші

  7318 29 00

  – – інші:

  7318 29 00 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7318 29 00 90

  – – – інші

   (А) Ґвинти, болти і гайки

  Болти і гайки (включаючи різьбові стрижні), шпильки та інші ґвинти для металу, нарізані на верстаті, мітчиком, плашкою або ненарізані, шурупи для дерева і глухарі мають різьбу (у кінцевому виробі) і застосовуються для складання або кріплення виробів таким чином, щоб їх можна було легко і без пошкоджень розібрати.

  Болти і ґвинти для металу являють собою стрижні циліндричної форми, які мають щільну похилу різьбу; вони рідко загострені, мають шліцьові головки або головки для кріплення гайковим ключем, або вони можуть бути потайними. Болт призначений для кріплення гайкою, у той час як ґвинти для металу частіше вгвинчуються для закріплення в отвір, нарізаний у матеріалі, і тому вони, як правило, мають різьбу по всій довжині, а болти зазвичай мають частину стрижня без різьби.

  До цієї товарної позиції включаються всі типи кріпильних болтів і металевих ґвинтів, незалежно від форми і призначення, включаючи болти-скоби, різьбові стрижні (тобто циліндричні стрижні з різьбою на одному кінці), шпильки (тобто короткі стрижні, що мають різьбу з обох кінців) і штифти (тобто стрижні, що мають різьбу по всій довжині).

  Гайки являють собою металеві деталі для кріплення болтів. Зазвичай вони мають різьбу по всій довжині, але іноді бувають глухими. До цієї товарної позиції включаються баранці, крильчасті гайки і т.п. З болтами іноді застосовуються стопорні гайки (зазвичай більш тонкі і корончасті).

  Заготовки для болтів і ненарізаних гайок також включаються до цієї товарної позиції.

  Шурупи для дерева відрізняються від болтів і ґвинтів для металу конусоподібною формою, загостреними кінцями і мають більш похилу різьбу для прорізання отвору в матеріалі. Крім того, шурупи майже завжди мають шліцьові чи утоплені головки, вони ніколи не використовуються з гайками.

  Глухарі (костилі) являють собою великі шурупи з квадратними або шестигранними нешліцьовими головками. Вони застосовуються для кріплення рейок до шпал і для складання крокв та подібних великих дерев”яних конструкцій.

  До цієї товарної позиції включаються самонарізні (Parker) ґвинти (саморізи); вони нагадують шурупи тим, що мають шліцьову головку і нарізувальну різьбу, а також загострюються або сходять на конус у кінця. Тому вони можуть самі вгвинчуватися в тонкі листи металу, мармур, шифер, пластмасу і т.п.

  До цієї товарної позиції також включаються всі незагострені, а також загострені ґвинти, що забиваються, (або ґвинтові цвяхи) за умови, що вони мають шліцьові головки. Ґвинти, що забиваються, мають різьбу з великим нахилом і часто заганяються в матеріал молотком, але часто можуть бути видалені лише за допомогою викрутки.

  До цієї групи не включаються:

  (а) загострені ґвинтові цвяхи з нешліцьовими головками (товарна позиція 7317);

  (b)  заґвинчувальні пробки (товарна позиція 8309);

  (c) ґвинтові механізми, які іноді називаються ґвинтами, що використовуються для передавання руху або діючі іншим способом як активна частина машини (наприклад, ґвинти Архімеда; черв”ячні механізми і нарізні вали для пресів; механізми закриття клапанів і вентилів і т.п.) (група 84);

  (d) кілочки для фортепіано (вірбелі) та аналогічні гвинтові частини музичних інструментів (товарна позиція 9209).

  (B) Вкручувані гаки та кільця

  Ці вироби використовуються для підвішування або закріплення інших предметів і відрізняються від дюбелів з гаками з попередньої товарної позиції лише тим, що мають різьбу.

  (C) Заклепки

  Заклепки відрізняються від виробів, описаних вище, тим, що в них відсутня різьба; вони зазвичай циліндричні з круглою, плоскою, усічено-конічною чи потайною головкою.

  Вони застосовуються для сталого з’єднання металевих частин (наприклад, у великих каркасах, суднах і контейнерах).

  До цієї товарної позиції не включаються трубчасті або роздвоєні заклепки загального призначення (товарна позиція 8308), але заклепки, які лише частково є порожнистими, залишаються в цій товарній позиції.

  (D) Шплінти і шпонки

  Шплінти, зазвичай здвоєної форми, використовуються для установлення в отвори шпинделів, валів, болтів і т.п., щоб запобігти зсуву закріплених на них деталей.

  Шпонки і конічні штифти використовуються для аналогічних цілей, але зазвичай бувають більш великими і масивними; вони можуть призначатися, як шплінти, для того, щоб вставлятися в отвори (у цьому випадку вони часто мають клинчасту форму), або для установлення в пази чи канавки, вирізані навколо вала, шпинделя і т.п., і в цьому випадку вони можуть мати різну форму, наприклад, підковоподібну чи конічну.

  Пружинні кільця виготовляються різної форми: від простого кільця з зазором до більш складних видів (з вічками або борозенками для того, щоб полегшити їхнє застосування за допомогою спеціальних кліщів). Вони завжди призначені, незалежно від форми, для установлення в канавку, або навколо вала, або всередині циліндричного отвору, щоб запобігти відносному переміщенню деталей.

  (E) Шайби

  Шайби зазвичай являють собою невеликі тонкі диски з отвором у середині; вони містяться між гайкою та однією з деталей, що закріплюються, для її захисту. Шайби можуть бути суцільними, розрізними (наприклад, пружинисті шайби Гровера), вигнутими, конусоподібними     і т. п.

  Пояснення до товарних підпозицій.

  7318 12

  Термін “ґвинт” не поширюється на вкручувані гаки і кільця з ґвинтами, останні включаються в товарну підпозицію 7318 13.

  7318 14

  У цю підпозицію включаються самонарізні ґвинти (Parker), описані в Поясненнях до товарної позиції 7318, пункт (А).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7318 11 00

  Глухарі являють собою спеціальні шурупи без канавки для деревини, які мають квадратну або шестигранну головку та можуть мати  стопорну шляпку.

  Існує два типи глухарів:

  — шурупи, що використовуються для кріплення дерев’яних шпал залізничної колії, мають великі розміри (див. тип А), 

  — шурупи, що використовуються для з’єднання стропил та подібних важких конструкцій з деревини, які, з огляду на їх використання, мають діаметр більш як 5 мм (див. тип В).                                                                                         

  Тип А                                                   Тип В

  7318 14 91

  Ця товарна категорія охоплює зміцнені ґвинти з головкою та фіксуючою різьбою (V-подібної форми) для вкручування в листовий метал. Різьба, яка не є метричною, нарізається по всій довжині тіла ґвинта. Кінець тіла ґвинта загострений або у вигляді п’яти. Зазвичай вони мають такий вигляд:

  7318 15 10

  Виробами, виготовленими на ґвинтонарізних верстатах, вважаються такі, що виточені на ґвинтонарізному верстаті з прутків, брусків, профілів або дроту суцільного перерізу. Ці вироби необов”язково повинні бути обточені по всій їхній довжині.

  Крім обточування, ці вироби можуть бути піддані іншим металообробним операціям, таким, як фрезерування, свердління, розточування або стругання. Вони можуть також мати шліци або канавки. Оброблення поверхні, яке не змінює їхню форму і яке виконується після обточення, також може допускатися за умови, якщо вироби, як і раніше, ідентифікуються як такі, що одержані обточуванням.

  7318 15 20

  Ця товарна категорія включає:

  1) болти-гаки, які мають зазвичай квадратну або трапецієподібну головку з або без квадратної шийки і які використовуються для металевих шпал;

  2) стикові болти, які мають зазвичай квадратну або круглу головку і овальну шийку і які використовуються для з”єднання рейок одне до одного;

  3) інші болти для фіксації конструкційних елементів залізничної колії, які зазвичай оснащені гайками і мають товщину тіла не менш як 18 мм.

  7318 15 30 – 7318 15 49

  Ці товарні категорії включають вироби, які, як правило, мають такий вигляд:

  7318 15 90

  Ця товарна категорія включає ґвинти та болти з квадратними головками під торцевий ключ, з квадратними, восьмигранними або трикутними головками, ґвинти та болти з напівкруглими головками різних видів, наприклад:

  7318 16 10

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 7318 15 10.

  7318 16 91 і 7318 16 99

  Внутрішній діаметр слід вимірювати на западині профілю різьби. Діаметр болтів слід вимірювати по вершині профілю різьби.

  Пояснення до товарної позиції 7319:

  7319

  Голки швейнi, спицi в’язальнi, шила, гачки в’язальнi, голки декернi та аналогiчнi вироби для ручної роботи з чорних металів; англiйськi шпильки та інші шпильки з чорних металів, в іншому місці не зазначені:

  7319 40 00 00

  – англiйськi шпильки та iншi шпильки

  7319 90

  – інші:

  7319 90 10 00

  – – голки швейні, штопальні або декерні

  7319 90 90 00

  – – інші

  (А) Швейні голки, в”язальні спиці, шила, в”язальні крючки, голки декерні та аналогічні вироби

  До цієї товарної позиції включаються голки і спиці, використовувані для ручного шиття, в”язання, вишивання, в”язання кроше, килимарства і т.п.

  До неї включаються:

  (1) Швейні голки, штопальні голки, вишивальні голки, рогожані голки, матрацні голки, вітрильні голки, палітурні голки, меблеві голки, килимові голки, шевські голки (включаючи шило з вушком), голки з трикутними вістрями для кушнірських робіт і т.п.

  (2) В”язальні спиці (довгі голки без вічок).

  (3) Шила всіх типів (включаючи шнурувальні голки для футбольних м”ячів) для протягання шнурків, струн, стрічок і т.п.

  (4) В”язальні гачки (спиці з гачком на одному кінці, що використовуються для виготовлення в’язаних виробів кроше).

  (5) Голки декерні, що використовуються для проколювання тканини під час вишивання.

  (6) Сітков’язальні голки, загострені з одного чи з двох кінців.

  Деякі з цих виробів іноді мають рукоятки.

  До цієї товарної позиції також включаються заготовки, наприклад, незакінчені держаки виробів (з вічками чи без них); голки з вічками, але незагострені чи неполіровані; держаки декерних голок і шил, не оснащені рукоятками.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) шевські шила без вічок, а також колючі інструменти типу стилета для кушнірських, канцелярських і т.п. робіт (товарна позиція 8205);

  (b) машинні голки для в”язання, виготовлення мережив, вишивання і т.п., (товарна позиція 8448); голки для швейних машин (товарна позиція 8452);

  (c) голки звукознімачів (товарна позиція 8522);

  (d) голки для медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних цілей (товарна позиція 9018).

  (B) Англійські шпильки та інші шпильки, в іншому місці не зазначені

  Шпильки цієї групи товарів можуть мати головки або інші допоміжні частини з інших недорогоцінних металів, скла, пластмас і т.п. за умови, що вони не стають виробами, які мають властивості прикрас, і залишаються, власне кажучи, шпильками з чорних металів. До цієї групи включаються:

  (1) англійські шпильки;

  (2) звичайні шпильки.

  До цієї групи товарів також включаються загострені голки для брошок, значків (із шарнірними з’єднаннями або без них), шпильки для капелюхів і т.п.; шпильки і загострені голки для прикріплення етикеток, насадження комах і т.п.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) краваткові шпильки, значки і т.п., шпильки для капелюхів та аналогічні вироби для особистого прикрашування (товарна позиція 7117);

  (b) креслярські кнопки (товарна позиція 7317);

  (c) шпильки для волосся; шпильки для завивки, бігуді та аналогічні вироби (товарна позиція 8516 чи 9615).

  Пояснення до товарної позиції 7320:

  7320

  Пружини та листи для них з чорних металів:

  7320 10

  – ресори листовi та листи для них:

   

  – – вироблені в гарячому стані:

  7320 10 11 00

  – – – ресори пластинчастi та листи для них

  7320 10 19 00

  – – – iншi

  7320 10 90 00

  – – iншi

  7320 20

  – пружини спiральнi:

  7320 20 20 00

  – – вироблені в гарячому стані

   

  – – iншi:

  7320 20 81

  – – – пружини стискання:

  7320 20 81 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7320 20 81 90

  – – – – інші

  7320 20 85

  – – – пружини розтягання:

  7320 20 85 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7320 20 85 90

  – – – – інші

  7320 20 89

  – – – інші:

  7320 20 89 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7320 20 89 90

  – – – – інші

  7320 90

  – iншi:

  7320 90 10

  – – пружини спiральнi плоскі:

  7320 90 10 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7320 90 10 90

  – – – інші

  7320 90 30

  – – дискові пружини:

  7320 90 30 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7320 90 30 90

  – – – інші

  7320 90 90

  – – інші:

  7320 90 90 10

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7320 90 90 90

  – – – інші

  До цієї товарної позиції включаються пружини всіх типів з чорних металів, незалежно від галузі їх застосування, крім пружин для годинників усіх видів товарної позиції 9114.

  Пружини виготовляються з листового металу, дроту або прутків, які мають пружність, що дозволяє повертатися до своєї первинної форми навіть після значної зміни форми.

  До цієї товарної позиції включаються такі типи пружин:

  (А) Листові ресори (одношарові чи багатошарові), що використовуються переважно в підвісних системах транспортних засобів (наприклад, залізничних локомотивів і рухомого складу, автомобілів і возів).

  (B) Спіральні пружини, які поділяються на дві основні категорії:

  (1) Спіральні ґвинтові пружини, які включають пружини стискання, розтягання і крутіння, виготовлені з дроту або з прутків круглого чи прямокутного поперечного перерізу. Вони використовуються для різних цілей (наприклад, у транспортних засобах і в машинобудуванні).

  (2) Спіральні пружини, зазвичай конічні, виготовлені з дроту або прутків прямокутного чи овального поперечного перерізу, або з плоского штабового металу. Вони застосовуються переважно в амортизаторах, буферах залізничних зчіпок, садових ножицях, машинках для стрижки волосся і т.п.

  (C) Плоскі пружини і плоскі спіральні пружини, які застосовуються в двигунах з пружинним приводом, у замках і т.п.

  (D) Тарілчасті пружини і кільцеві пружини (типу використовуваних у залізничних буферах і т.п.).

  Пружини можуть бути оснащені болтами-скобами (наприклад, для листових ресор) або іншими з’єднувальними елементами для монтажу чи кріплення.

  Листи для ресор також класифікуються в цій товарній позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) пружини для стрижнів парасольок або для стійок тентів (товарна позиція 6603);

  (b) пружинисті шайби (товарна позиція 7318);

  (c) пружини в зборі з іншими виробами, наприклад, для утворення автоматичних засувок дверей (товарна позиція 8302), ідентифікованих частин машин (Розділ XVI) або апаратури і приладів груп 90, 91 і т.п.;

  (d) амортизатори і торсійні вали Розділу XVII.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7320 10 11

  Пластинчасті ресори являють собою гарячооброблені пластинчасті пружини з поперечним перерізом, який звужується від середини до краю.

  7320 20 81

  Пружини стискування призначені реагувати на тиск мають зазори між витками.

  7320 20 85

  Пружини розтягування призначені реагувати на розтяг не мають зазорів між витками.

  7320 20 89

  Ця товарна категорія включає пружини крутіння і виті пружини. Пружини крутіння зазвичай мають такий вигляд.

  7320 90 30

  Пружини, що мають форму дисків (тарілчасті/кільцеві) мають такий вигляд:

  Тарілчаста пружинна колонка        Однотарілчаста пружина

  Пояснення до товарної позиції 7321:

  7321

  Печi опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, якi можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi їжi та аналогiчнi неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів:

   

  – прилади для приготування та пiдiгрiвання їжi:

  7321 11

  – – на газовому паливi або на газу та iнших видах палива:

  7321 11 10 00

  – – – з духовкою, включаючи окремi духовки

  7321 11 90 00

  – – – iншi

  7321 12 00 00

  – – на рiдкому паливi

  7321 19 00 00

  – – інші, включаючи прилади на твердому паливi

   

  – iншi прилади:

  7321 81 00 00

  – – на газовому паливi або на газовому та iнших видах палива

  7321 82 00 00

  – – на рiдкому паливi

  7321 89 00 00

  – – інші, включаючи прилади на твердому паливi

  7321 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції входить група приладів, які задовольняють усім таким вимогам:

  (i)  призначатися для одержання і використання тепла з метою обігрівання простору, приготування їжі або доведення до температури кипіння;

  (ii) використовувати тверде, рідке чи газове паливо, але не електрику;

  (iii) застосовуватися в домашньому господарстві або у кемпінгах.

  Ці прилади ідентифікуються відповідно до типу, одною чи кількома характеристиками, такими як загальні розміри, конструкція, максимальна тепловіддача, місткість печі або топки у випадку твердого палива, розмір бака у випадку застосування рідкого палива. Критерієм оцінки характеристик розглянутих приладів є те, що вони не повинні працювати на рівні, що перевищує вимоги домашнього господарства.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Печі опалювальні, обігрівачі, топки і каміни типу застосовуваних для обігріву простору, як жаровні і т.п.

  (2) Газові і масляні радіатори, які містять нагрівальні елементи для виконання аналогічних завдань.

  (3) Кухонні плити, печі і варильні камери.

  (4) Печі, що містять нагрівальні елементи (наприклад, для смаження, випікання хліба і борошняних кондитерських виробів).

  (5) Спиртові чи полуменеві печі, табірні печі, похідні печі і т.п.; газові пальники; пластинчасті обігрівачі, що включають пристрій для нагрівання.

  (6) Баки для кип”ятіння води з топками або іншими нагрівальними елементами.

  До цієї товарної позиції також включаються печі з додатковими котлами для центрального опалення. Проте до цієї товарної позиції не включаються прилади, в яких для нагрівання одночасно використовується і електрика, також як і у випадку, наприклад, коли варильні камери обладнані комбінованим газоелектричним обігрівом (товарна позиція 8516).

  Усі ці вироби можуть бути покриті емаллю, нікелем, міддю і т.п., мати приладдя з інших недорогоцінних металів або облицьовані жаростійкими матеріалами.

  До цієї товарної позиції також включаються вироби, виготовлені з чорних металів і ідентифіковані як частини вищевказаних приладів (наприклад, внутрішні полки печі, листи і решітки, зольники, вогневі коробки, газові пальники, нафтові пальники, дверцята, грилі, ніжки, поручні, тримачі для рушників та стійки для тарілок).

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) радіатори для центрального опалення, повітрообігрівачі чи розподільники теплого повітря, а також їхні частини, товарної позиції 7322;

  (b) печі і котли, непридатні для оснащення їх нагрівальними елементами (товарна позиція 7323);

  (c) паяльні лампи та горни переносні (товарна позиція 8205);

  (d) топкові пальники (товарна позиція 8416);

  (e) промислові або лабораторні печі і камери товарної позиції 8417;

  (f) машини та устаткування для нагрівання, варення, жарення, дистиляції і т.п., а також аналогічне лабораторне обладнання товарної позиції 8419. До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

  (i)  неелектричні проточні чи місткісні водонагрівачі (для побутових чи непобутових потреб);

  (ii) деякі спеціалізовані прилади для нагрівання, варення і т.п., які зазвичай не застосовуються в домашньому господарстві (наприклад, протитечійні кавоварки; фритюрниці; стерилізатори, сушильні шафи, камери та інші пристрої з паровим чи непрямим обігріванням, які часто містять нагрівальні спіралі, подвійні стінки, подвійні днища і т.п.);

  (g) електротермічні апарати товарної позиції 8516.

  Пояснення до товарної позиції 7322:

  7322

  Радiатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом та їх частини з чорних металів; нагрівачі повітря та розподілювачі нагрітого повітря (включаючи пристрої, що можуть подавати свiже або кондицiйоване повiтря), з неелектричним нагрівом, якi мають вентилятор або повiтродувку з двигуном, та їх частини, з чорних металів:

   

  – радiатори та їх частини:

  7322 11 00 00

  – – з ливарного чавуну

  7322 19 00 00

  – – iншi

  7322 90 00

  – iншi:

  7322 90 00 10

  – – нагрівачі повітря та розподілювачі нагрітого повітря (за винятком їх частин), для цивільної авіації

   

  – – інші:

  7322 90 00 91

  – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7322 90 00 98

  – – – інші

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Радіатори для центрального опалення, тобто прилади, призначені для обігрівання простору, що зазвичай складаються з групи “секцій”, які містять фланцеві або ребристі труби або порожнисті панелі, по яких циркулюють пара чи вода, що надходять від котла. Такі радіатори можуть бути укладені в кожух з дерева або металу.

  У цю групу товарів також включаються прилади, що складаються з комбінації радіатора, крізь який проходить гаряча чи холодна вода, і ежекторних форсунок, крізь які проходить кондиційоване повітря під тиском. Обидва пристрої змонтовані в загальному корпусі, оснащеному решітками. Коли блок радіатора відключається, прилад працює як розподільник кондиційованого повітря.

  До цієї товарної позиції не включаються повітряні кондиціонери (товарна позиція 8415) або електричні радіатори (товарна позиція 8516).

  (2) Вироби, ідентифіковані як “секції” та інші частини радіаторів.

  Як частини не розглядаються такі вироби:

  (а) труби і фітинги для з’єднання казанів і радіаторів центрального опалення (товарні позиції 7303 7307);

  (b) стояки радіаторів (товарна позиція 7325 чи 7326);

  (c) паровипускні або водопровідні крани і т.п. (товарна позиція 8481).

  (3) Повітронагрівачі, в яких застосовується паливо будь-якого типу (наприклад, вугілля, рідке паливо, газ).

  Ці автономні нагрівачі, стаціонарні чи пересувні, складаються переважно з камери згоряння (з пальником) або топкової камери, теплообмінника (трубчастого блоку і т.п.), який передає тепло, що віддається продуктами згоряння, які проходять крізь нього, повітрю, що знаходиться уздовж його зовнішньої поверхні, та вентилятора повітродувки з приводом від електродвигуна. Зазвичай ці нагрівачі забезпечуються трубою для відводу продуктів згоряння.

  Повітронагрівачі (стаціонарні чи пересувні), які виробляють гаряче повітря для прямого розсіювання, відрізняються від радіаторів, які мають власні нагрівальні елементи (як описано в Поясненні до товарної позиції 7321), тим, що вони містять повітродувний пристрій (вентилятор або повітродувку), який використовується для розподілення або спрямовування гарячого повітря в різні зони, що повинні обігріватися.

  Повітронагрівачі можуть бути оснащені різними допоміжними пристроями, наприклад, пальниками (з їхніми паливопідкачувальними насосами), електричними вентиляторами для подавання повітря до пальників, регулювальними або контрольними приладами (термостатами, високотемпературними термометрами і т.п.), повітряними фільтрами і т.п.

  (4) Розподільні пристрої для подавання гарячого повітря, які складаються з повітронагрівального елемента, що зазвичай містить блок фланцевих чи ребристих труб і електричний вентилятор, змонтовані в одному корпусі, обладнаному повітровипускними отворами (ґрати або регульовані жалюзі).

  Ці розподільні пристрої розраховані на приєднання до котла центрального опалення і можуть бути пристосовані для встановлення на підлогу, кріплення на стіні або підвішування до стелі, балкам, стійкам і т.п.

  Деякі з цих приладів можуть бути оснащені повітроприймачами для свіжого повітря, що дає можливість використовувати їх для розподілення свіжого повітря, коли відключається їхній нагрівальний елемент.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються розподільні пристрої для кондиційованого повітря, які регулюванням кімнатного термостата змішують тепле і холодне повітря, яке подається під високим тиском, і складаються, власне кажучи, зі змішувальної камери і двох впускних сопел, оснащених регулювальними клапанами, які керуються пневматичним приводом; при цьому всі елементи монтуються в одному корпусі і не містять у собі радіатора, вентилятора чи повітродувки з приводом від електродвигуна (товарна позиція 8479).

  Повітронагрівачі та розподільні пристрої для подачі гарячого повітря включаються до цієї товарної позиції незалежно від місця їхнього застосування. Тому до цієї товарної позиції включаються повітронагрівачі для опалення приміщень і для сушіння різних матеріалів (фуражу, зерна і т.п.) та пристрої для обігрівання транспортних засобів Розділу XVII. Проте розподільні пристрої для подачі гарячого повітря, в яких використовується тепло, вироблене двигуном транспортного засобу, і які повинні бути обов”язково приєднані до двигуна, класифікуються в Розділі XVII, відповідно до Примітки 1 g) до Розділу XV і Примітці 3 до Розділу XVII.

  (5) Вироби, ідентифіковані як частини повітронагрівачів або розподільних пристроїв для подачі гарячого повітря (теплообмінники, сопла, повітроводи прямого розподілу повітря, повітряні клапани, решітки і т.п.).

  Проте такі вироби не розглядаються як частини:

  (а) труби і фітинги для з’єднання казанів з деякими розподільними пристроями для подавання гарячого повітря (товарні позиції 7303 7307);

  (b) вентилятори (товарна позиція 8414), повітряні фільтри (товарна позиція 8421), контрольні та автоматичні регулювальні пристрої (група 90) і т.п.

  Пояснення до товарної позиції 7323:

  7323

  Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металів; металева “шерсть”; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогiчні вироби з чорних металів:

  7323 10 00 00

  – металева “шерсть”; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогiчні вироби

   

  – iншi:

  7323 91 00 00

  – – з ливарного чавуну, неемальованi

  7323 92 00 00

  – – з ливарного чавуну, емальованi

  7323 93 00 00

  – – з нержавiючої сталi

  7323 94 00 00

  – – з чорних металів (крiм ливарного чавуну), емальованi

  7323 99 00 00

  – – iншi

   (А) Столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини

  До цієї групи товарів включається різноманітний асортимент виробів з чорних металів, більш конкретно не названих в інших товарних позиціях Класифікації, які використовуються для столових, кухонних чи інших побутових потреб; до неї включаються ті ж самі вироби, використовувані в готелях, ресторанах, пансіонатах, лікарнях, їдальнях, казармах і т.п.

  Ці вироби можуть бути з чавуну або зі сталевих листів, плит, дрібносортового прокату, штаби, дроту, дротяної сітки, дротяної тканини і т.п. і можуть бути виготовлені будь-яким способом (литтям, куванням, вирубуванням, штампуванням і т.п.). Вони можуть мати кришки, ручки або інші частини чи пристосування з інших матеріалів за умови, що вони зберігають відмітні ознаки виробів з чорних металів.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Вироби для кухні, такі як каструлі, пароварки, що працюють під тиском варильної камери, сковороди з кришкою для консервування і для тушіння, жароміцні каструлі, казани для варіння риби; миски; жаровні, форми для смаження або випікання; рашпери, духовки, не розраховані на встановлення в них нагрівальних елементів; чайники; друшляки; сковороди з ручкою; форми для желе або кондитерських виробів; глечики для води; побутові молочні бідони; банки і контейнери для зберігання продуктів на кухні (хлібниці, чайниці, цукорниці і т.п.); салатниці; кухонні засоби вимірювання об’єму; стійки для тарілок, лійки.

  (2) Столові вироби, такі як підноси, блюда, тарілки, глибокі тарілки для супу або овочів, соусниці; цукорниці, масельнички; молочники або сметанники; тарілки для закусок; кавники і кавоварки (не включаються побутові кавоварки, які мають джерела нагрівання (товарна позиція 7321)), заварні чайники; чашки, кружки, склянки; стаканчики для яєць, чашки для ополіскування пальців; блюда і кошики для хліба чи фруктів; підставки для чайників або аналогічні вироби; ситечка для чаю, графинчики для олії чи оцту; підставки для ножа; відерця для охолодження вина і т.п., підставки для винних пляшок; кільця для серветок, затискачі для скатертини.

  (3) Інші побутові вироби, такі як казани для миття посуду; сміттєві відра, ящики, контейнери для вугілля (ящики чи відра); лейки; попільниці; грілки; кошики для пляшок; переносні сітки для чищення взуття; підставки для прасок; кошики для білизни, фруктів, овочів і т.п.; поштові скриньки; вішалки для одягу, підставки для взуття; коробки для сніданку.

  У цю групу товарів включаються також частини перерахованих вище виробів з чорних металів, такі як кришки, ручки, держаки, відсіки для варильних камер і т.п.

  (B) Металева “шерсть”; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби

  Металева “шерсть” складається з дуже тонкого сплутаного дроту або смужок, зазвичай розфасована в пакети, готові для роздрібного продажу.

  Мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби виготовляються з дроту, смужок, сталевої “шерсті” і т.п., іноді вони оснащені ручкою; за умови, що вони переважно є металевими виробами, ці товари залишаються в цій товарній позиції незалежно від того, вплетені в них текстильні матеріали чи ні.

  Крім металевої “шерсті”, яка знаходить різноманітне застосування, ці вироби використовуються переважно для побутових потреб (наприклад, для чищення кухонного посуду або санітарних приладів, для полірування металевих виробів, для догляду за половими дошками, паркетом).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) банки, ящики та аналогічні контейнери товарної позиції 7310;

  (b) печі, кухонні плити, варильні камери, каміни і т.п. товарної позиції 7321;

  (c) кошики для паперів (товарна позиція 7325 або 7326 залежно від конкретного випадку);

  (d) вироби для побутових потреб, що мають відмітні ознаки інструментів, наприклад, лопати всіх типів; штопори; тертки для сиру і т.п.; шпигувальні голки; ключі для консервних банок; щипці для горіхів; пристрої для відкривання пляшок; щипці для завивання волосся; праски; камінні щипці; збивачки для яєць; вафельниці; кавомолки, млини для розмелювання перцю; м”ясорубки; соковижималки, давильця для овочів, овочем’ялки (група 82);

  (e) ножові вироби та ложки, виделки, черпаки і т.п. товарних позицій 8211 8215;

  (f) сейфи, ящики для зберігання грошей і документів (товарна позиція 8303);

  (g) декоративні вироби (прикраси) (товарна позиція 8306);

  (h) ваги побутові (товарна позиція 8423);

  (ij) електроустаткування побутове групи 85 (зокрема, прилади і пристрої товарних позицій 8509 та 8516);

  (k) невеликі підвісні вентильовані та охолоджувані ящики чи шафи для зберігання продуктів від комах і впливів навколишнього середовища та інші меблі групи 94;

  (l) лампи та освітлювальне обладнання товарної позиції 9405;

  (m) ручні сита (товарна позиція 9604), запальнички сигаретні та інші запальнички (товарна позиція 9613), термоси та вакуумні посудини інші товарної позиції 9617.

  Пояснення до товарної позиції 7324:

  7324

  Обладнання санiтарно-технiчне та його частини з чорних металів:

  7324 10 00

  – раковини та умивальники з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:

  7324 10 00 10

  – – для цивільної авіації

  7324 10 00 90

  – – інші

   

  – ванни:

  7324 21 00 00

  – – з ливарного чавуну, емальованi або неемальованi

  7324 29 00 00

  – – iншi

  7324 90 00

  – iншi, включаючи частини:

  7324 90 00 10

  – – устаткування санітарно-технічне (за винятком його частин), для цивільної авіації

  7324 90 00 90

  – – інші

  До цієї товарної позиції входить різноманітний асортимент виробів з чорних металів, більш конкретно не названих в інших товарних позиціях Класифікації, які застосовуються в санітарно-технічних цілях.

  Дані вироби можуть бути відлиті з чавуну або виготовлені з листів і дрібносортового прокату, плит, штаби, дроту, дротяної сітки, дротяної тканини і т.п., з чорних металів будь-яким способом (литтям, куванням, вирубуванням, штампуванням і т.п.). Вони можуть мати кришки, ручки або інші частини чи пристосування з інших матеріалів за умови, що вони зберігають при цьому відмітні ознаки виробів з чорних металів.

  До цієї товарної позиції включаються ванни, біде, сидячі ванни, ванни для ніг, раковини, умивальники, унітази зі зливним бачком; мильниці та кошички для губки; душові піддони, гігієнічні судини, пісуари, підкладні судна, нічні горщики, туалетні піддони і зливні ємності, оснащені чи не оснащені власними механізмами, плювальниці, тримачі для туалетного паперу.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) банки, ящики та аналогічні контейнери товарної позиції 7310;

  (b) невеликі навісні медичні та туалетні шафки та інші меблі групи 94.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7324 10 00

  Визначення корозійностійкої (нержавіючої) сталі наведено в Примітці 1 (е) до групи 72.

  Вироби цих категорій, зазвичай, виготовляються з корозійностійкої (нержавіючої) сталі аустенітного класу, яка містить приблизно 18 % хрому і 8 % нікелю.

  Вони виробляються або глибоким витягуванням корозійностійкої (нержавіючої) листової сталі, одержуючи суцільну раковину, або з’єднанням одного або декількох блоків раковини з однією або двома гладкими або каналізованими зливальними панелями.

  Пояснення до товарної позиції 7325:

  7325

  Інші вироби литі з чорних металів:

  7325 10

  – з нековкого чавуну:

  7325 10 50 00

  – – поверхневі та клапанні коробки

   

  – – iншi:

  7325 10 92 00

  – – – для каналiзацiйних, водостiчних та аналогічних систем

  7325 10 99 00

  – – – iншi

   

  – iншi:

  7325 91 00 00

  – – кулi та аналогiчнi вироби для млинiв

  7325 99

  – – iншi:

  7325 99 10 00

  – – – з ковкого чавуну

  7325 99 90 00

  – – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються всі литі вироби з чорних металів, в іншому місці не зазначені.

  До цієї товарної позиції включаються оглядові трапи, ґрати, люки та аналогічні литі вироби для каналізаційних, водопровідних та аналогічних систем; стояки гідрантів та їхні кожухи; питні фонтанчики; стоячі поштові скриньки, стійки пожежної сигналізації, тумби і т.п.; ринви та зливові лотки; тюбінги; кулі для застосування в млинах; металургійні ковші та тиглі, не оснащені механічним або термічним устаткуванням; противаги; штучні квіти, листя і т.п. (крім виробів товарної позиції 8306); сулії для ртуті.

  До цієї товарної позиції не включаються виливки, які є виробами, що входять в інші товарні позиції Класифікації (наприклад, частини машин або механічних пристроїв, які розпізнаються), або необроблені виливки, які потребують подальшого оброблення, зберігаючи при цьому відмітні ознаки готових виробів.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) вироби описаного вище типу, одержані іншими процесами, ніж лиття (наприклад, спіканням) (товарна позиція 7326);

  (b) статуї, вази, урни і хрести, використовувані для декоративних цілей (товарна позиція 8306).

  Пояснення до товарної позиції 7326:

  7326

  Інші вироби з чорних металів:

   

  – кованi або штампо-ванi, але без подаль-шого оброблення:

  7326 11 00 00

  – – кулi та аналогiчнi вироби для млинiв

  7326 19

  – – iншi:

  7326 19 10 00

  – – – кованi

  7326 19 90

  – – – інші:

  7326 19 90 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7326 19 90 90

  – – – – інші

  7326 20 00

  – вироби з дроту, з чорних металів:

  7326 20 00 10

  – – для цивільної авіації

  7326 20 00 90

  – – інші

  7326 90

  – iншi:

  7326 90 30 00

  – – драбини та стрем’янки

  7326 90 40 00

  – – пiддони та аналогiчнi платформи для переміщення товарiв

  7326 90 50 00

  – – барабани для кабелiв, трубок та аналогiчних виробів

  7326 90 60 00

  – – немеханiчнi вентилятори, жолоби, гаки та аналогічні вироби, якi використову-ються у будiвельнiй iндустрiї

   

  – – iншi вироби з чорних металів:

  7326 90 92 00

  – – – кованi

  7326 90 94

  – – – штамповані:

  7326 90 94 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7326 90 94 90

  – – – – інші

  7326 90 96 00

  – – – спеченi

  7326 90 98

  – – – інші:

  7326 90 98 10

  – – – – для промислового складання моторних транспортних засобів

  7326 90 98 90

  – – – – інші

  До цієї товарної позиції включаються всі вироби з чорних металів, одержані куванням чи вирубування, різанням чи штампуванням, або іншими способами, такими як згинання, складання, зварювання, обточування, вальцювання чи перфорування, крім виробів, включених у попередні товарні позиції цієї групи або обговорених у Примітці 1 до Розділу XV, чи включених у групу 82 або 83, або більш конкретно названих в інших товарних позиціях Класифікації.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Підкови; набійки для взуття, які мають чи не мають кріпильні шипи; кішки для влізання на стовпи; вентиляційні ґрати; венеціанські штори; кріпильні кільця для шоломів і касок; сталеві приналежності для електропроводки (наприклад, підпірки, скоби, кронштейни); приналежності для підвішування скріплення гірлянд ізоляторів (тяги підвіски, обойми, консолі, вушка чи кільця зі штифтовими з’єднувачами, кульові муфти, підвіски, натяжні затискачі і т.п.); некалібровані сталеві кулі (див. Примітку 6 до групи 84); стовпи огорож, стійки тентів, кілочки для прив”язування худоби і т.п.; кільця (обручи) для садових огорож, підпірки для дерев, гороху і т.п.; стяжні муфти для зв”язування дротяних огорож; плитки (крім тих, що використовуються у конструкціях та відповідають вимогам товарної позиції 7308) і ринви; стяжні кільця чи хомути (шлангові хомути), застосовувані для кріплення гнучких труб або шлангів до твердих труб, кранів і т.п.; підвіски, відтяжки та аналогічні підтримувальні елементи для кріплення трубопроводів (крім затискачів та інших пристроїв, призначених для складання трубчастих елементів металевих конструкцій, що включаються до товарної позиції 7308); мірні ємкості (крім побутових – товарна позиція 7323); втулки; дорожні стовпчики; ковані гаки, наприклад, для кранів; карабіни для будь-яких цілей; приставні драбини і сходи-драбини; естакади; підставки чи жеребейки (крім формувальних цвяхів, див. товарну позицію 7317) для стрижнів ливарної форми; штучні квіти чи листя з чорних металів (але не включаються вироби товарної позиції 8306 та біжутерія товарної позиції 7117).

  (2) Вироби з дроту, такі як сільця, пастки, мишоловки, садки для вугрів і т.п.; дротяна обв”язка для фуражу і т.п.; ободні стрічки для шин; спарений чи подвійний дріт для ремізок текстильних машин, одержуваний спаюванням двох одинарних дротів; носові кільця для тварин; матрацні гачки, гаки для м’яса, підвіски ринв і т.п.; кошики для паперів.

  (3) Деякі коробки та ящики для інструментів, що не мають спеціальної форми чи спеціальних пристосувань усередині для розміщення конкретних інструментів разом з їх приладдям чи без них (див. Пояснення до товарної позиції 4202); коробки для гербаріїв та інших колекцій, коробки для дрібничок; косметички чи пудрениці; портсигари, коробки для тютюну і т.п., але не включаються контейнери товарної позиції 7310, побутові контейнери (товарна позиція 7323) та декоративні вироби (прикраси) (товарна позиція 8306).

  До цієї товарної позиції також включаються вакуумні чашкові тримачі (присоски), що складаються з підствки, ручки, важеля і ґумового диска, які призначені для тимчасового кріплення предмета (скла, зокрема) для того, щоб його можна було переміщати.

  До цієї товарної позиції не включаються кування, що є виробами, які включаються в інші товарні позиції Класифікації (наприклад, розпізнавані частини машин чи механічних пристроїв), або необроблені кування, які потребують подальшого оброблення, однак, зберігаючи при цьому відмітні ознаки готових виробів.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) вироби товарної позиції 4202;

  (b) резервуари, баки, цистерни та аналогічні контейнери товарної позиції 7309 або 7310;

  (c) литі вироби з чорних металів (товарна позиція 7325);

  (d) конторське чи канцелярське приладдя, наприклад, підставки для книг, чорнильниці, підставки для ручок, бювари, пап”є і підставки для конторських печаток (товарна позиція 8304);

  (e) статуї, вази, урни і хрести, використовувані для декоративних цілей (для прикрас) (товарна позиція 8306);

  (f) великі стелажі для стаціонарного встановлення в магазинах, цехах, складах і т.п.(товарна позиція 7308) та меблі з полками товарної позиції 9403;

  (g) дротяні каркаси для виробництва текстильних або паперових абажурів (товарна позиція 9405).

  Пояснення до товарних підпозицій.

  7326 11 та 7326 19

  Після кування або штампування вироби цих підпозицій можуть бути піддані такому доробленню або поверхневому обробленню:

  видалення задирок та інших дефектів штампування шляхом грубого очищення, кування, обрубування чи обпилювання, усунення окалини шляхом занурення в кислоту; просте піскоструминне оброблення; обдирання або грубе відбілювання (травлення) та інші операції, спрямовані винятково на виявлення дефектів у металі; нанесення грубих покриттів з графіту, олії, дьогтю, сурику чи аналогічних продуктів, призначених для захисту від корозії; штампування, пробивання, друкування (набивання) і т.п., з простими написами, такими як торговельні марки.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  7326 20 00

  Ця товарна категорія включає вироби, які складаються з одного або декількох сталевих дротів, прокладених між двома смугами паперу або пластмаси, нерозрізані за довжиною. Ці вироби зазвичай постачаються на шпулях для використання в пакувальних автоматичних машинах  для мішків та пакетів.

  У вигляді коротких відрізків (придатних для запечатування мішків, пакетів тощо) ці вироби класифікуються в товарній позиції 8309 (дивись Пояснення до товарної позиції 8309, другий абзац (9).