Головна Група 72. Чорні метали

  Група 72. Чорні метали

  310

  Розділ XV
  НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ

  Примітки:

  1. Цей розділ не включає:

  (a) фарби та чорнило або інші вироби, виготовлені на основі металевої луски або порошку (товарні позиції 3207 – 3210, 3212, 3213 або 3215);

  (b) фероцерієві або інші пірофорні сплави (товарна позиція 3606);

  (c) головні убори та їх частини товарної позиції 6506 або 6507;

  (d) каркаси парасольок або інші вироби товарної позиції 6603;

  (e) вироби групи 71 (наприклад, сплави дорогоцінних металів, недорогоцінні метали, плаковані дорогоцінними металами, біжутерія);

  (f) вироби розділу XVI (машини, механічне обладнання та електротовари);

  (g) збірні секції залізничних або трамвайних колій (товарна позиція 8608) або інші вироби розділу XVII (транспортні засоби, судна та човни, літальні апарати);

  (h) прилади та апарати розділу XVIII, у тому числі пружини для годинників усіх видів;

  (ij) свинцевий дріб для боєприпасів (товарна позиція 9306) та інші вироби розділу XIX (зброя та боєприпаси);

  (k) вироби групи 94 (наприклад, меблі, основи матрацні, ліхтарі та освітлювальне обладнання, вивіски з підсвічуванням, збірні будівельні конструкції);

  (l) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар);

  (m) ручні сита, ґудзики, ручки для писання, тримачі для олівців, пера для авторучок або інші вироби групи 96 (різні готові вироби); або

  (n) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).

  1. В УКТЗЕД термін “частини загального призначення” означає:

  (a) вироби товарних позицій 7307, 7312, 7315, 7317 або 7318, а також аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів;

  (b) пружини, ресори та заготівки для них з недорогоцінних металів, крім пружин для годинників усіх видів (товарна позиція 9114); та

  (c) вироби товарних позицій 8301, 8302, 8308 та 8310, а також рами і дзеркала з недорогоцінних металів товарної позиції 8306.

  У групах 73 – 76 та 78 – 82 (за винятком товарної позиції 7315) посилання на частини товарів не включають посилання на частини загального призначення, які визначені вище.

  Згідно з положеннями зазначеного вище абзацу та приміткою 1 до групи 83 вироби груп 82 чи 83 виключаються з груп 72 – 76 та 78 – 81.

  1. В УКТЗЕД термін “недорогоцінні метали” означає чорні метали (залізо, чавун, сталь), мідь, нікель, алюміній, свинець, цинк, олово, вольфрам, молібден, тантал, магній, кобальт, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурма, марганець, берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і талій.
  2. В УКТЗЕД термін “металокераміка” означає матеріали, що містять гетерогенну суміш мікроскопічних металевих і керамічних компонентів. Цей термін також включає спечені (агломеровані) карбіди металів (карбіди металів, спечені (агломеровані) з металом).
  3. Класифікація сплавів (крім феросплавів і лігатур, визначених у групах 72 та 74):

  (a) сплав недорогоцінних металів класифікується як сплав того металу, вміст якого переважає за масою всі інші метали сплаву;

  (b) сплав недорогоцінних металів цього розділу та елементів, що не входять до цього розділу, класифікується як сплав недорогоцінних металів, перелічених у цьому розділі, якщо загальна маса відповідних металів дорівнює або перевищує загальну масу інших елементів у цьому сплаві;

  (c) у цьому розділі термін “сплави” поширюється на спечені (агломеровані) суміші металевих порошків, гетерогенні однорідні суміші, одержані сплавленням (крім металокераміки), та інтерметалеві сполуки.

  1. Якщо у контексті не зазначено інше, будь-яке посилання в УКТЗЕД на недорогоцінний метал однаковою мірою поширюється на сплави, які згідно з приміткою 5 цього розділу класифікуються як сплави цього металу.
  2. Класифікація композитних виробів:

  якщо у сформульованих позиціях не зазначено інше, вироби з недорогоцінних металів (включаючи вироби із сумішей матеріалів, які розглядаються як вироби з недорогоцінного металу відповідно до основних правил класифікації), що містять два чи більше недорогоцінних метали, класифікуються як вироби з того недорогоцінного металу, який переважає за масою інші метали.

  Для цілей цієї примітки:

  (a) чорні метали різних видів вважають одним і тим самим металом;

  (b) відповідно до примітки 5 до цього розділу сплав класифікується за одним металом;

  (c) металокераміку, яку включено до товарної позиції 8113, класифікують як єдиний недорогоцінний метал.

  1. У цьому розділі наведені нижче терміни означають:

  (a) “відходи і брухт” – металеві відходи і брухт, одержані у процесі виробництва або механічного оброблення металів, і металеві вироби, які остаточно не придатні для використання за призначенням внаслідок поломки, розрізів, зношення або інших причин;

  (b) “порошки” – вироби, 90 мас. % або більше яких проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм.

  Додаткова примітка України:

  У цьому розділі терміни “що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів” та “для промислового складання моторних транспортних засобів” застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 – 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Група 72
  Чорні метали

  Примітки:

  1. У цій групі, а для підпунктів (d), (e) та (f) цієї примітки – для УКТЗЕД, терміни означають:

  (a) “переробний чавун” – сплав заліза з вуглецем, не придатний для кування, з масовою часткою вуглецю понад 2 % та який може містити масову частку одного чи кількох інших елементів у такій пропорції:

  хрому не більш як 10 %;

  марганцю не більш як 6 %;

  фосфору не більш як 3 %;

  кремнію не більш як 8 %;

  інших елементів у цілому не більш як 10 %;

  (b) “дзеркальний чавун (шпігель)” – сплав заліза з вуглецем, з масовою часткою марганцю понад 6 %, але не більш як 30 %, а за іншими характеристиками – відповідає вимогам примітки 1 (a);

  (c) “феросплави” – сплави у формі чушок, болванок, кусків або інших первинних форм, одержані внаслідок безперервного лиття, а також у гранулах чи порошках, агломерованих або неагломерованих, що використовуються як добавки у виробництві інших сплавів або як розкислювачі, десульфуранти чи для аналогічних цілей у чорній металургії і, як правило, не придатні для кування, з масовою часткою заліза 4 % або більше та масовою часткою одного чи кількох елементів у таких пропорціях:

  хрому понад 10 %;

  марганцю понад 30 %;

  фосфору понад 3 %;

  кремнію понад 8 %;

  з масовою часткою інших елементів у цілому, за винятком вуглецю, понад 10 %, при цьому вміст міді не повинен перевищувати 10 %;

  (d) “сталь” – сплави на основі заліза, крім названих у товарній позиції 7203, які (за винятком певних типів сталі, що виготовляються у формі відливок) придатні для кування з масовою часткою вуглецю 2 % чи менше. Хромисті сталі, однак, можуть мати більший відсоток вуглецю;

  (e) “корозійностійка (нержавіюча) сталь” – легована сталь з масовою часткою вуглецю 1,2 % чи менше та хрому 10,5 % чи більше, з вмістом інших елементів або без них;

  (f) “інші леговані сталі” – сталі, які не відповідають визначенню “корозійностійка (нержавіюча) сталь”, з масовою часткою одного чи кількох нижче наведених елементів у такій пропорції:

  алюмінію 0,3 % чи більше;

  бору 0,0008 % чи більше;

  хрому 0,3 % чи більше;

  кобальту 0,3 % чи більше;

  міді 0,4 % чи більше;

  свинцю 0,4 % чи більше;

  марганцю 1,65 % чи більше;

  молібдену 0,08 % чи більше;

  нікелю 0,3 % чи більше;

  ніобію 0,06 % чи більше;

  кремнію 0,6 % чи більше;

  титану 0,05 % чи більше;

  вольфраму 0,3 % чи більше;

  ванадію 0,1 % чи більше;

  цирконію 0,05 % чи більше;

  інших елементів 0,1 % чи більше (крім сірки, фосфору, вуглецю та азоту), взятих окремо;

  (g) “зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)” – вироби, грубо відлиті у формі зливків без живильника або утеплювальної надставки чи у формі чушок, що мають явні дефекти поверхні та не відповідають хімічному складу дзеркального чавуну, переробного чавуну або феросплавів;

  (h) “гранули” – вироби, менш як 90 мас. % яких проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм та 90 мас. % або більше яких проходять крізь сито з розміром вічка 5 мм;

  (ij) “напівфабрикати” – вироби суцільного перерізу, одержані безперервним литтям, попередньо гарячекатані або ні; та інші вироби суцільного перерізу, які не піддавалися первинній обробці, крім гарячого прокатування або формовки куванням, включаючи заготівки для кутиків, фасонних та спеціальних профілів. Ці вироби не постачаються у рулонах;

  (k) “плоский прокат” – прокатані вироби сталого прямокутного перерізу (крім квадратного), які не відповідають визначенням підпункту (ij) та випускаються у такій формі:

  рулони з послідовно навернутими шарами; або

  листи, які за товщини менш як 4,75 мм мають ширину не менш як у 10 разів більшу, ніж товщина, а за товщини 4,75 мм або більше мають ширину більш як 150 мм, що становить не менш як дві товщини.

  До виробів плоского прокату включаються також вироби, які мають рельєфний малюнок після прокатування (наприклад, борозни, виступи, клітинки, ромби), а також перфоровані, гофровані або поліровані вироби за умови, що після обробки вони не набули властивості виробів, зазначених в інших товарних позиціях.

  Плоский прокат, який має форму, відмінну від прямокутної або квадратної, за будь-яких розмірів класифікується як вироби завширшки 600 мм або більше за умови, що вони не набувають властивостей виробів, зазначених в інших товарних позиціях;

  (l) “прутки та бруски гарячекатані, вільно згорнуті у бунти” – гарячекатані вироби, вільно укладені в бунти, що мають суцільний поперечний переріз у формі кругів, кругових сегментів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), трикутників або інших опуклих багатокутників (включаючи сплюснуті круги та видозмінені прямокутники, в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих дуг, а дві інші – прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні). Ці вироби можуть мати ямки, виступи, борозни або інші рельєфи на поверхні, одержані у процесі прокатування (арматурні прутки та бруски);

  (m) “інші прутки та бруски” – вироби, які не відповідають будь-якому з визначень, наведених у підпунктах (ij), (k) або (l), або визначенню дроту та мають однаковий суцільний поперечний переріз за всією довжиною у формі кругів, кругових сегментів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), трикутників або інших опуклих багатокутників (у тому числі “сплюснуті круги” та “видозмінені прямокутники”, в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих дуг круга, а дві інші – прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні).

  Зазначені вироби можуть:

  мати виїмки, виступи, борозни або інші рельєфи поверхні, одержані у процесі прокатування (арматурні прутки та бруски);

  бути скрученими після прокатування;

  (n) “кутики, фасонні та спеціальні профілі” – вироби, які мають суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною, і які не відповідають будь-якому з визначень, наведених у підпунктах (ij), (k), (l) або (m), або визначенню дроту.

  Група 72 не включає вироби товарної позиції 7301 або 7302;

  (o) “дріт” – вироби у бухтах, отримані холодним деформуванням, із суцільним поперечним перерізом будь-якої форми, однаковим за всією довжиною, і такі, що не відповідають визначенню виробів з плоского прокату;

  (p) “порожнисті прутки та бруски для бурових робіт” – прутки з перерізом будь-якої форми, придатні для виготовлення бурів з найбільшим зовнішнім розміром поперечного перерізу – понад 15 мм, але не більш як 52 мм, а максимальний внутрішній розмір не перевищує 1/2 максимального зовнішнього розміру. Порожнисті прутки з чорних металів, що не відповідають цьому визначенню, належать до товарної позиції 7304.

  1. Чорні метали, плаковані іншим чорним металом, класифікуються як вироби з того чорного металу, масова частка якого домінує.
  2. Вироби з чорних металів, одержані методом електролітичного осадження, литтям під тиском або спіканням, класифікуються за їх формою, складом та зовнішнім виглядом у товарних позиціях, які відповідають аналогічним гарячекатаним виробам.

  Примітки до товарних підпозицій:

  1. У цій групі терміни означають:

  (a) “легований переробний чавун” – переробний чавун з масовою часткою одного чи кількох елементів у такій пропорції:

  хрому понад 0,2 %;

  міді понад 0,3 %;

  нікелю понад 0,3 %;

  будь-якого з таких елементів, як алюміній, молібден, титан, вольфрам, ванадій, понад 0,1 %;

  (b) “нелегована автоматна сталь” – нелегована сталь з масовою часткою одного чи кількох елементів у таких пропорціях:

  сірки 0,08 % чи більше;

  свинцю 0,1 % чи більше;

  селену понад 0,05 %;

  телуру понад 0,01 %;

  вісмуту понад 0,05 %;

  (c) “кремнієва електротехнічна сталь” – леговані сталі з масовою часткою не менш як 0,6 %, але не більш як 6 % кремнію та не більш як 0,08 % вуглецю. Вони також можуть мати за масою 1 % або менше алюмінію, але не повинні містити будь-який інший елемент у співвідношенні, що може надати їм властивості інших легованих сталей;

  (d) “швидкорізальна сталь” – леговані сталі, що містять масову частку, разом з іншими елементами або без них, принаймні два з трьох таких елементів, як молібден, вольфрам і ванадій, із загальним вмістом за масою 7 % або більше цих елементів разом узятих, та містять масову частку вуглецю 0,6 % або більше і масову частку хрому від 3 до 6 %;

  (e) “кремнієво-марганцева сталь” – леговані сталі з масовою часткою:

  не більш як 0,7 % вуглецю;

  0,5 % або більше, але не більш як 1,9 % марганцю; та

  0,6 % або більше, але не більш як 2,3 % кремнію, за винятком будь-якого іншого елемента у співвідношенні, що надає їй властивості іншої легованої сталі.

  1. Під час класифікації феросплавів у товарній позиції 7202 слід додержуватися такого правила: феросплав розглядається як бінарний сплав і включається до відповідної підкатегорії (коли вона існує), якщо тільки вміст за масою одного з легуючих елементів сплаву перевищує мінімальний вміст за масою, зазначений у примітці 1 (c) до цієї групи; аналогічно він вважається відповідно потрійним або четвертним, якщо вміст за масою двох або трьох легованих елементів сплаву більше ніж мінімальний вміст за масою, зазначений у згаданій вище примітці.

  У разі застосування цього правила до “інших елементів”, зазначених у примітці 1 (c), вміст за масою кожного елемента повинен перевищувати 10 %.

  Додаткові примітки:

  1. Наведені нижче терміни означають:

  “електротехнічна” у підкатегоріях 7209 16 10 00, 7209 17 10 00, 7209 18 10 00, 7209 26 10 00, 7209 27 10 00, 7209 28 10 00 та 7211 23 20 00 – це прокат плоский, який при змінному струмі з частотою 50 Гц та магнітній індукції 1 Тл зазнає втрати потужності (Вт/кг), розрахованої за методом Епштейна:

  2,1 Вт або менше, якщо їх товщина не більш як 0,2 мм;

  3,6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах від 0,2 до 0,6 мм;

  6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах від 0,6 мм до 1,5 мм включно;

  “біла жерсть” у підкатегоріях 7210 12 20 00, 7210 70 10 00, 7212 10 10 00 та 7212 40 20 00 – це плоский прокат (завтовшки менш як 0,5 мм), покритий металевим шаром з масовою часткою олова 97 % або більше;

  “інструментальна сталь” у підкатегоріях 7224 10 10 00, 7224 90 02 00, 7225 30 10 00, 7225 40 12 00, 7226 91 20 00, 7228 30 20 00, 7228 40 10 00, 7228 50 20 00, 7228 60 20 00 – це легована сталь, крім корозійностійкої (нержавіючої) або швидкорізальної сталі, з масовою часткою однієї із зазначених нижче композицій з іншими елементами або без них:

  вуглецю менш як 0,6 % та кремнію 0,7 % або більше і ванадію 0,05 % або більше, або вольфраму 4 % або більше;

  вуглецю 0,8 % або більше та ванадію 0,05 % або більше;

  вуглецю понад 1,2 % та хрому 11 % або більше, але не більш як 15 %;

  вуглецю 0,16 % або більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю 3,8 % або більше, але не більш як 4,3 %, та хрому 1,1 % або більше, але не більш як 1,5 %, і молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5 %;

  вуглецю 0,3 % або більше, але не більш як 0,5 %, та хрому 1,4 % або більше, але не більш як 2,1 %, і молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю менш як 1,2 %;

  вуглецю 0,3 % або більше, та хрому менш як 5,2 %, і молібдену 0,65 % або більше, та вольфраму 0,4 % або більше;

  вуглецю 0,5 % або більше, але не більш як 0,6 %, та нікелю 1,25 % або більше, але не більш як 1,8 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 1,20 %, та молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5 %.

  Код

  Назва

  Ставки мита, %

  Додаткові ОВО

  преферен-
  ційна

  пільгова

  повна

   

  I. ПЕРВИННІ ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМІ ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ

   

   

   

   

  7201

  Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах:

   

   

   

   

  7201 10

  – чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору:

   

   

   

   

   

  – – з масовою часткою марганцю не менш як 0,4 %:

   

   

   

   

  7201 10 11 00

  – – – з масовою часткою кремнію 1 % або менше

   

  5

  5

  7201 10 19 00

  – – – з масовою часткою кремнію понад 1 %

   

  5

  5

  7201 10 30 00

  – – з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не більш як 0,4 %

   

  5

  5

  7201 10 90 00

  – – з масовою часткою марганцю менш як 0,1 %

   

  5

  5

  7201 20 00 00

  – чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 %

   

  5

  5

  7201 50

  – чавун переробний легований; чавун дзеркальний:

   

   

   

   

  7201 50 10 00

  – – чавун переробний легований з масовою часткою титану понад 0,3 %, але не більш як 1 %, і ванадію понад 0,5 %, але не більш як 1 %

   

  5

  5

  7201 50 90 00

  – – інший

   

  5

  5

  7202

  Феросплави:

   

   

   

   

   

  – феромарганець:

   

   

   

   

  7202 11

  – – з масовою часткою вуглецю понад 2 %:

   

   

   

   

  7202 11 20 00

  – – – у гранулах розміром не більш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 %

   

  3

  3

  – 

  7202 11 80 00

  – – – інший

   

  5

  5

  7202 19 00 00

  – – інший

   

  5

  5

   

  – феросиліцій:

   

   

   

   

  7202 21 00 00

  – – з масовою часткою кремнію понад 55 %

   

  3

  3

  7202 29

  – – інший:

   

   

   

   

  7202 29 10 00

  – – – з масовою часткою магнію 4 % або більше, але не більш як 10 %

   

  3

  3

  7202 29 90 00

  – – – інший

   

  3

  3

  7202 30 00 00

  – феросилікомарганець

   

  3

  3

   

  – ферохром:

   

   

   

   

  7202 41

  – – з масовою часткою вуглецю понад 4 %:

   

   

   

   

  7202 41 10 00

  – – – з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не більш як 6 %

   

  0

  0

  7202 41 90 00

  – – – з масовою часткою вуглецю понад 6 %

   

  0

  0

  7202 49

  – – інший:

   

   

   

   

  7202 49 10 00

  – – – з масовою часткою вуглецю не більш як 0,05 %

   

  3

  3

  – 

  7202 49 50 00

  – – – з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не більш як 0,5 %

   

  0

  0

  7202 49 90 00

  – – – з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не більш як 4 %

   

  3

  3

  7202 50 00 00

  – феросилікохром

   

  2

  2

  7202 60 00 00

  – феронікель

   

  3

  3

  7202 70 00 00

  – феромолібден

   

  2

  2

  7202 80 00 00

  – феровольфрам та феросиліковольфрам

   

  3

  3

   

  – інший:

   

   

   

   

  7202 91 00 00

  – – феротитан і феросилікотитан

   

  2

  2

  7202 92 00 00

  – – ферованадій

   

  2

  2

  7202 93 00 00

  – – фероніобій

   

  2

  2

  7202 99

  – – інші:

   

   

   

   

  7202 99 10 00

  – – – ферофосфор

   

  3

  3

  7202 99 30 00

  – – – феросилікомагній

   

  3

  3

  7202 99 80 00

  – – – інший

   

  3

  3

  7203

  Продукти прямого відновлення залізної руди та інші губчасті залізні матеріали у шматках, котунах або подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту за масою 99,94 % у шматках, котунах або подібних формах:

   

   

   

   

  7203 10 00 00

  – продукти прямого відновлення залізної руди

   

  5

  5

  7203 90 00 00

  – інші

   

  5

  5

  7204

  Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки):

   

   

   

   

  7204 10 00 00

  – відходи та брухт ливарного чавуну

   

  5

  5

   

  – відходи та брухт легованої сталі:

   

   

   

   

  7204 21

  – – корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

   

   

   

   

  7204 21 10 00

  – – – з масовою часткою нікелю 8 % або більше

   

  5

  5

  7204 21 90 00

  – – – іншої

   

  5

  5

  7204 29 00 00

  – – інші

   

  0

  0

  7204 30 00 00

  – відходи та брухт чорних металів, луджені

   

  0

  0

   

  – інші відходи та брухт:

   

   

   

   

  7204 41

  – – токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва, ошурки, відходи обрізування та штампування, пакетовані або непакетовані:

   

   

   

   

  7204 41 10 00

  – – – токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва та ошурки

   

  0

  0

   

  – – – відходи обрізування або штампування:

   

   

   

   

  7204 41 91 00

  – – – – пакетовані

   

  0

  0

  7204 41 99 00

  – – – – інші

   

  0

  0

  7204 49

  – – інші:

   

   

   

   

  7204 49 10 00

  – – – подрібнені (різані)

   

  5

  5

   

  – – – інші:

   

   

   

   

  7204 49 30 00

  – – – – пакетовані

   

  5

  5

  7204 49 90 00

  – – – – інші

   

  5

  5

  7204 50 00 00

  – зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)

   

  0

  0

  7205

  Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металів:

   

   

   

   

  7205 10 00 00

  – гранули

   

  5

  5

   

  – порошки:

   

   

   

   

  7205 21 00 00

  – – з легованої сталі

   

  5

  5

  7205 29 00 00

  – – інші

   

  5

  5

   

  II. СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)

   

   

   

   

  7206

  Вуглецева сталь у зливках або інших первинних формах (крім заліза товарної позиції 7203):

   

   

   

   

  7206 10 00 00

  – зливки

   

  0

  0

  7206 90 00 00

  – інші

   

  5

  5

  7207

  Напівфабрикати з вуглецевої сталі:

   

   

   

   

   

  – з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

   

   

   

   

  7207 11

  – – прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу, ширина якого менша, ніж подвійна товщина:

   

   

   

   

   

  – – – катані або отримані безперервним литтям:

   

   

   

   

  7207 11 11 00

  – – – – з автоматної сталі

   

  0

  0

   

  – – – – інші:

   

   

   

   

  7207 11 14 00

  – – – – – завтовшки не більш як 130 мм

   

  0

  0

  7207 11 16 00

  – – – – – завтовшки понад 130 мм

   

  0

  0

  7207 11 90 00

  – – – ковані

   

  0

  0

  7207 12

  – – інші, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:

   

   

   

   

  7207 12 10 00

  – – – катані або одержані безперервним литтям

   

  0

  0

  7207 12 90 00

  – – – ковані

   

  0

  0

  7207 19

  – – інші:

   

   

   

   

   

  – – – круглого або багатокутного поперечного перерізу:

   

   

   

   

  7207 19 12 00

  – – – – катані або одержані безперервним литтям

   

  0

  0

  – 

  7207 19 19 00

  – – – – ковані

   

  0

  0

  7207 19 80 00

  – – – інші

   

  0

  0

  7207 20

  – з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:

   

   

   

   

   

  – – прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу, ширина якого менша, ніж подвійна товщина:

   

   

   

   

   

  – – – катані або одержані безперервним литтям:

   

   

   

   

  7207 20 11 00

  – – – – з автоматної сталі

   

  0

  0

   

  – – – – інші, з масовою часткою:

   

   

   

   

  7207 20 15 00

  – – – – – вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %

   

  0

  0

  7207 20 17 00

  – – – – – вуглецю 0,6 % або більше

   

  0

  0

  7207 20 19 00

  – – – ковані

   

  0

  0

   

  – – інші, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:

   

   

   

   

  7207 20 32 00

  – – – катані або одержані безперервним литтям

   

  0

  0

  7207 20 39 00

  – – – ковані

   

  0

  0

   

  – – круглого або багатокутного поперечного перерізу:

   

   

   

   

  7207 20 52 00

  – – – катані або одержані безперервним литтям

   

  0

  0

  7207 20 59 00

  – – – ковані

   

  0

  0

  7207 20 80 00

  – – інші

   

  0

  0

  7208

  Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття:

   

   

   

   

  7208 10 00 00

  – у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, з рельєфним малюнком

   

  0

  0

   

  – інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, протравлений:

   

   

   

   

  7208 25 00 00

  – – завтовшки 4,75 мм або більше

   

  0

  0

  7208 26 00 00

  – – завтовшки 3 мм або більше, але менш як 4,75 мм

   

  0

  0

  7208 27 00 00

  – – завтовшки менш як 3 мм

   

  0

  0

   

  – інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:

   

   

   

   

  7208 36 00 00

  – – завтовшки понад 10 мм

   

  0

  0

  7208 37 00 00

  – – завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм

   

  0

  0

  7208 38 00 00

  – – завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм

   

  0

  0

  7208 39 00 00

  – – завтовшки менш як 3 мм

   

  0

  0

  7208 40 00 00

  – не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, з рельєфним малюнком

   

  0

  0

   

  – інший, не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:

   

   

   

   

  7208 51

  – – завтовшки понад 10 мм:

   

   

   

   

  7208 51 20 00

  – – – завтовшки понад 15 мм

   

  0

  0

   

  – – – завтовшки понад 10 мм, але не більш як 15 мм, завширшки:

   

   

   

   

  7208 51 91 00

  – – – – 2050 мм або більше

   

  0

  0

  7208 51 98 00

  – – – – менш як 2050 мм

   

  0

  0

  7208 52

  – – завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм:

   

   

   

   

  7208 52 10 00

  – – – прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки не більш як 1250 мм

   

  0

  0

   

  – – – інший завширшки:

   

   

   

   

  7208 52 91 00

  – – – – 2050 мм або більше

   

  0

  0

  7208 52 99 00

  – – – – менш як 2050 мм

   

  0

  0

  7208 53

  – – завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм:

   

   

   

   

  7208 53 10 00

  – – – прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки не більш як 1250 мм і завтовшки 4 мм або більше

   

  0

  0

  7208 53 90 00

  – – – інший

   

  0

  0

  7208 54 00 00

  – – завтовшки менш як 3 мм

   

  0

  0

  7208 90

  – інший:

   

   

   

   

  7208 90 20 00

  – – перфорований

   

  0

  0

  7208 90 80 00

  – – інший

   

  0

  0

  7209

  Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 600 мм або більше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття:

   

   

   

   

   

  – у рулонах, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):

   

   

   

   

  7209 15 00 00

  – – завтовшки 3 мм або більше

   

  0

  0

  7209 16

  – – завтовшки понад 1 мм, але не більш як 3 мм:

   

   

   

   

  7209 16 10 00

  – – – “електротехнічний”

   

  0

  0

  7209 16 90 00

  – – – інший

   

  0

  0

  7209 17

  – – завтовшки 0,5 мм або більше, але не більш як 1 мм:

   

   

   

   

  7209 17 10 00

  – – – “електротехнічний”

   

  0

  0

  7209 17 90 00

  – – – інший

   

  0

  0

  7209 18

  – – завтовшки менш як 0,5 мм:

   

   

   

   

  7209 18 10 00

  – – – “електротехнічний”

   

  0

  0

   

  – – – інший:

   

   

   

   

  7209 18 91 00

  – – – – завтовшки 0,35 мм або більше, але менш як 0,5 мм

   

  0

  0

  7209 18 99 00

  – – – – завтовшки менш як 0,35 мм

   

  0

  0

   

  – не у рулонах, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):

   

   

   

   

  7209 25 00 00

  – – завтовшки 3 мм або більше

   

  0

  0

  7209 26

  – – завтовшки понад 1 мм, але не більш як 3 мм:

   

   

   

   

  7209 26 10 00

  – – – “електротехнічний”

   

  0

  0

  7209 26 90 00

  – – – інший

   

  0

  0

  7209 27

  – – завтовшки 0,5 мм або більше, але не більш як 1 мм:

   

   

   

   

  7209 27 10 00

  – – – “електротехнічний”

   

  0

  0

  7209 27 90 00

  – – – інший

   

  0

  0

  7209 28

  – – завтовшки менш як 0,5 мм:

   

   

   

   

  7209 28 10 00

  – – – “електротехнічний”

   

  0

  0

  7209 28 90 00

  – – – інший

   

  0

  0

  7209 90

  – інший:

   

   

   

   

  7209 90 20 00

  – – перфорований

   

  0

  0

  7209 90 80 00

  – – інший

   

  0

  0

  7210

  Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:

   

   

   

   

   

  – з гальванічним або іншим покриттям оловом:

   

   

   

   

  7210 11 00 00

  – – завтовшки 0,5 мм або більше

   

  0

  0

  7210 12

  – – завтовшки менш як 0,5 мм:

   

   

   

   

  7210 12 20 00

  – – – біла жерсть

   

  0

  0

  7210 12 80 00

  – – – інший

   

  0

  0

  7210 20 00 00

  – з гальванічним або іншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов”яний сплав

   

  0

  0

  7210 30 00 00

  – електролітично оцинкований

   

  0

  0

   

  – іншим способом оцинкований:

   

   

   

   

  7210 41 00 00

  – – гофрований

   

  0

  0

  7210 49 00 00

  – – інший

   

  0

  0

  7210 50 00 00

  – з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом і оксидами хрому

   

  0

  0

   

  – з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм:

   

   

   

   

  7210 61 00 00

  – – з гальванічним або іншим покриттям сплавом алюмінію і цинку

   

  0

  0

  7210 69 00 00

  – – інший

   

  0

  0

  7210 70

  – пофарбований, лакований або покритий пластмасою:

   

   

   

   

  7210 70 10 00

  – – біла жерсть та вироби з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лаковані

   

  0

  0

  7210 70 80 00

  – – інший

   

  0

  0

  7210 90

  – інший:

   

   

   

   

  7210 90 30 00

  – – плакований

   

  0

  0

  7210 90 40 00

  – – луджений з відбитком

   

  0

  0

  7210 90 80 00

  – – інший

   

  0

  0

  7211

  Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття:

   

   

   

   

   

  – гарячекатаний без подальшого оброблення:

   

   

   

   

  7211 13 00 00

  – – прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки понад 150 мм і завтовшки 4 мм або більше, не у рулонах і без рельєфного малюнка

   

  0

  0

  7211 14 00 00

  – – інший, завтовшки 4,75 мм або більше

   

  0

  0

  7211 19 00 00

  – – інший

   

  0

  0

   

  – без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):

   

   

   

   

  7211 23

  – – з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

   

   

   

   

  7211 23 20 00

  – – – “електротехнічний”

   

  0

  0

   

  – – – інший:

   

   

   

   

  7211 23 30 00

  – – – – завтовшки 0,35 мм або більше

   

  0

  0

  7211 23 80 00

  – – – – завтовшки менш як 0,35 мм

   

  0

  0

  7211 29 00 00

  – – інший

   

  0

  0

  7211 90

  – інший:

   

   

   

   

  7211 90 20 00

  – – перфорований

   

  0

  0

  7211 90 80 00

  – – інший

   

  0

  0

  7212

  Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:

   

   

   

   

  7212 10

  – з гальванічним або іншим покриттям оловом:

   

   

   

   

  7212 10 10 00

  – – біла жерсть без подальшого оброблення, крім оброблення поверхні

   

  0

  0

  7212 10 90 00

  – – інший

   

  0

  0

  7212 20 00 00

  – електролітично оцинкований

   

  0

  0

  7212 30 00 00

  – інакше оцинкований

   

  0

  0

  7212 40

  – пофарбований, лакований або покритий пластмасою:

   

   

   

   

  7212 40 20 00

  – – біла жерсть, без подальшого оброблення, крім лакування; прокат з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований

   

  0

  0

  7212 40 80 00

  – – інший

   

  0

  0

  7212 50

  – інакше покритий:

   

   

   

   

  7212 50 20 00

  – – з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому

   

  0

  0

  7212 50 30 00

  – – з гальванічним або іншим покриттям хромом або нікелем

   

  0

  0

  7212 50 40 00

  – – з гальванічним або іншим покриттям міддю

   

  0

  0

   

  – – з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм:

   

   

   

   

  7212 50 61 00

  – – – з гальванічним або іншим покриттям сплавами алюмінію та цинку

   

  0

  0

  7212 50 69 00

  – – – інший

   

  0

  0

  7212 50 90 00

  – – інший

   

  0

  0

  7212 60 00 00

  – плакований

   

  0

  0

  7213

  Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі:

   

   

   

   

  7213 10 00 00

  – що мають вм”ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування

   

  0

  0

  7213 20 00 00

  – інші, з автоматної сталі

   

  0

  0

   

  – інші:

   

   

   

   

  7213 91

  – – круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм:

   

   

   

   

  7213 91 10 00

  – – – для армування бетону

   

  0

  0

  7213 91 20 00

  – – – для зміцнювання шинного корду

   

  0

  0

   

  – – – інші:

   

   

   

   

  7213 91 41 00

  – – – – з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше

   

  0

  0

  7213 91 49 00

  – – – – з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 %

   

  0

  0

  7213 91 70 00

  – – – – з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але не більш як 0,75 %

   

  0

  0

  7213 91 90 00

  – – – – з масовою часткою вуглецю понад 0,75 %

   

  0

  0

  7213 99

  – – інші:

   

   

   

   

  7213 99 10 00

  – – – з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %

   

  0

  0

  7213 99 90 00

  – – – з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше

   

  0

  0

  7214

  Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:

   

   

   

   

  7214 10 00 00

  – ковані

   

  0

  0

  7214 20 00 00

  – що мають вм”ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створені під час прокатування, або ті, що зазнали кручення після прокатування

   

  0

  0

  7214 30 00 00

  – інші, з автоматної сталі

   

  0

  0

   

  – інші:

   

   

   

   

  7214 91

  – – прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:

   

   

   

   

  7214 91 10 00

  – – – з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %

   

  0

  0

  7214 91 90 00

  – – – з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше

   

  0

  0

  7214 99

  – – інші:

   

   

   

   

   

  – – – з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

   

   

   

   

  7214 99 10 00

  – – – – для армування бетону

   

  0

  0

   

  – – – – інші, круглого поперечного перерізу діаметром:

   

   

   

   

  7214 99 31 00

  – – – – – 80 мм або більше

   

  0

  0

  7214 99 39 00

  – – – – – менш як 80 мм

   

  0

  0

  7214 99 50 00

  – – – – інші

   

  0

  0

   

  – – – з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:

   

   

   

   

   

  – – – – круглого поперечного перерізу діаметром:

   

   

   

   

  7214 99 71 00

  – – – – – 80 мм або більше

   

  0

  0

  7214 99 79 00

  – – – – – менш як 80 мм

   

  0

  0

  7214 99 95 00

  – – – – інші

   

  0

  0

  7215

  Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі:

   

   

   

   

  7215 10 00 00

  – з автоматної сталі, без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення в холодному стані

   

  0

  0

  7215 50

  – інші, без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення в холодному стані:

   

   

   

   

   

  – – з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

   

   

   

   

  7215 50 11 00

  – – – прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу

   

  0

  0

  7215 50 19 00

  – – – інші

   

  0

  0

  7215 50 80 00

  – – з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше

   

  0

  0

  7215 90 00 00

  – інші

   

  0

  0

  7216

  Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталі:

   

   

   

   

  7216 10 00 00

  – профілі U-, I- або H-подібні без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки менш як 80 мм

   

  0

  0

   

  – профілі L- або T-подібні, без подальшого оброблення, після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування заввишки менш як 80 мм:

   

   

   

   

  7216 21 00 00

  – – профілі L-подібні

   

  0

  0

  7216 22 00 00

  – – профілі T-подібні

   

  0

  0

   

  – профілі U-, I- або H-подібні, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки 80 мм або більше:

   

   

   

   

  7216 31

  – – профілі U-подібні:

   

   

   

   

  7216 31 10 00

  – – – заввишки 80 мм або більше, але не більш як 220 мм

   

  0

  0

  – 

  7216 31 90 00

  – – – заввишки понад 220 мм

   

  0

  0

  7216 32

  – – профілі I-подібні:

   

   

   

   

   

  – – – заввишки 80 мм або більше, але не більш як 220 мм:

   

   

   

   

  7216 32 11 00

  – – – – з паралельними полицями

   

  0

  0

  7216 32 19 00

  – – – – інші

   

  0

  0

   

  – – – заввишки понад 220 мм:

   

   

   

   

  7216 32 91 00

  – – – – з паралельними полицями

   

  0

  0

  7216 32 99 00

  – – – – інші

   

  0

  0

  7216 33

  – – профілі H-подібні:

   

   

   

   

  7216 33 10 00

  – – – заввишки 80 мм або більше, але не більш як 180 мм

   

  0

  0

  7216 33 90 00

  – – – заввишки понад 180 мм

   

  0

  0

  7216 40

  – профілі L- або T-подібні, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки 80 мм або більше:

   

   

   

   

  7216 40 10 00

  – – профілі L-подібні

   

  0

  0

  7216 40 90 00

  – – профілі T-подібні

   

  0

  0

  7216 50

  – інші кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:

   

   

   

   

  7216 50 10 00

  – – з поперечним перерізом, який можна вписати у квадрат із стороною не більш як 80 мм

   

  0

  0

   

  – – інші:

   

   

   

   

  7216 50 91 00

  – – – штабобульб

   

  0

  0

  7216 50 99 00

  – – – інші

   

  0

  0

   

  – кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім деформування або оброблення у холодному стані:

   

   

   

   

  7216 61

  – – вироблені з плоского прокату:

   

   

   

   

  7216 61 10 00

  – – – профілі C-, L-, U-, Z-подібні, у формі омеги, або незамкнуті профілі

   

  0

  0

  7216 61 90 00

  – – – інші

   

  0

  0

  7216 69 00 00

  – – інші

   

  0

  0

   

  – інші:

   

   

   

   

  7216 91

  – – холоднодеформовані або оброблені у холодному стані, одержані з плоского прокату:

   

   

   

   

  7216 91 10 00

  – – – профільовані (ребристі) листи

   

  0

  0

  7216 91 80 00

  – – – інші

   

  0

  0

  7216 99 00 00

  – – інші

   

  0

  0

  7217

  Дріт з вуглецевої сталі:

   

   

   

   

  7217 10

  – неплакований або непокритий, шліфований або нешліфований:

   

   

   

   

   

  – – з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

   

   

   

   

  7217 10 10 00

  – – – з найбільшим розміром поперечного перерізу менш як 0,8 мм

   

  0

  0

   

  – – – з найбільшим розміром поперечного перерізу не менш як 0,8 мм:

   

   

   

   

  7217 10 31 00

  – – – – який має вм”ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, отримані у процесі прокатування

   

  0

  0

  7217 10 39 00

  – – – – інший

   

  0

  0

  7217 10 50 00

  – – з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %

   

  0

  0

  7217 10 90 00

  – – з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше

   

  0

  0

  7217 20

  – з гальванічним або іншим покриттям цинком:

   

   

   

   

   

  – – з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

   

   

   

   

  7217 20 10 00

  – – – з найбільшим розміром поперечного перерізу менш як 0,8 мм

   

  0

  0

  7217 20 30 00

  – – – з найбільшим розміром поперечного перерізу не менш як 0,8 мм

   

  0

  0

  7217 20 50 00

  – – з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %

   

  0

  0

  7217 20 90 00

  – – з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше

   

  0

  0

  7217 30

  – з гальванічним або іншим покриттям іншими недорогоцінними металами:

   

   

   

   

   

  – – з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

   

   

   

   

  7217 30 41 00

  – – – покритий міддю

   

  0

  0

  7217 30 49 00

  – – – інший

   

  0

  0

  7217 30 50 00

  – – з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %

   

  0

  0

  7217 30 90 00

  – – з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше

   

  0

  0

  7217 90

  – інший:

   

   

   

   

  7217 90 20 00

  – – з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %

   

  0

  0

  7217 90 50 00

  – – з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %

   

  0

  0

  7217 90 90 00

  – – з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше

   

  0

  0

  – 

   

  III. СТАЛЬ КОРОЗІЙНОСТІЙКА (НЕРЖАВІЮЧА)

   

   

   

   

  7218

  Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

   

   

   

   

  7218 10 00 00

  – зливки та інші первинні форми

   

  0

  0

   

  – інша:

   

   

   

   

  7218 91 

  – – прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:

    

    

    

    

  7218 91 10 00

  – – – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7218 91 80 00

  – – – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7218 99

  – – інша:

   

   

   

   

   

  – – – квадратного поперечного перерізу:

   

   

   

   

  7218 99 11 00

  – – – – катана або одержана безперервним литтям

   

  0

  0

  7218 99 19 00

  – – – – кована

   

  0

  0

   

  – – – інша:

   

   

   

   

  7218 99 20 00

  – – – – катана або одержана безперервним литтям

   

  0

  0

  7218 99 80 00

  – – – – кована

   

  0

  0

  7219

  Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або більше:

   

   

   

   

   

  – без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у рулонах:

   

   

   

   

  7219 11 00 00

  – – завтовшки понад 10 мм

   

  0

  0

  7219 12

  – – завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм:

   

   

   

   

  7219 12 10 00

  – – – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7219 12 90 00

  – – – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7219 13

  – – завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм:

   

   

   

   

  7219 13 10 00

  – – – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7219 13 90 00

  – – – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7219 14

  – – завтовшки менш як 3 мм:

   

   

   

   

  7219 14 10 00

  – – – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7219 14 90 00

  – – – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

   

  – без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах:

   

   

   

   

  7219 21

  – – завтовшки понад 10 мм:

   

   

   

   

  7219 21 10 00

  – – – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7219 21 90 00

  – – – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7219 22

  – – завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм:

   

   

   

   

  7219 22 10 00

  – – – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7219 22 90 00

  – – – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7219 23 00 00

  – – завтовшки 3 мм або більше, але менш як 4,75 мм

   

  0

  0

  7219 24 00 00

  – – завтовшки менш як 3 мм

   

  0

  0

   

  – без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):

   

   

   

   

  7219 31 00 00

  – – завтовшки 4,75 мм або більше

   

  0

  0

  7219 32

  – – завтовшки 3 мм або більше, але менш як 4,75 мм:

   

   

   

   

  7219 32 10 00

  – – – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7219 32 90 00

  – – – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7219 33

  – – завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм:

   

   

   

   

  7219 33 10 00

  – – – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7219 33 90 00

  – – – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7219 34

  – – завтовшки 0,5 мм або більше, але не більш як 1 мм:

   

   

   

   

  7219 34 10 00

  – – – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7219 34 90 00

  – – – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7219 35

  – – завтовшки менш як 0,5 мм:

   

   

   

   

  7219 35 10 00

  – – – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7219 35 90 00

  – – – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7219 90

  – інший:

   

   

   

   

  7219 90 20 00

  – – перфорований

   

  0

  0

  7219 90 80 00

  – – інший

   

  0

  0

  7220

  Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 мм:

   

   

   

   

   

  – без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:

   

   

   

   

  7220 11 00 00

  – – завтовшки 4,75 мм або більше

   

  0

  0

  7220 12 00 00

  – – завтовшки менш як 4,75 мм

   

  0

  0

  7220 20 

  – без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):

   

   

   

   

   

  – – завтовшки 3 мм або більше, з масовою часткою:

   

   

   

   

  7220 20 21 00

  – – – нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7220 20 29 00

  – – – нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

   

  – – завтовшки понад 0,35 мм, але менш як 3 мм, з масовою часткою:

   

   

   

   

  7220 20 41 00

  – – – нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7220 20 49 00

  – – – нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

   

  – – завтовшки не більш як 0,35 мм, з масовою часткою:

   

   

   

   

  7220 20 81 00

  – – – нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7220 20 89 00

  – – – нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7220 90

  – інший:

   

   

   

   

  7220 90 20 00

  – – перфорований

   

  0

  0

  7220 90 80 00

  – – інший

   

  0

  0

  7221 00

  Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

   

   

   

   

  7221 00 10 00

  – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7221 00 90 00

  – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7222

  Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

   

   

   

   

   

  – прутки та бруски без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:

   

   

   

   

  7222 11

  – – круглого поперечного перерізу:

   

   

   

   

   

  – – – діаметром 80 мм або більше, з масовою часткою:

   

   

   

   

  7222 11 11 00

  – – – – 2,5 % або більше нікелю

   

  0

  0

  7222 11 19 00

  – – – – менш як 2,5 % нікелю

   

  0

  0

   

  – – – діаметром менш як 80 мм, з масовою часткою:

   

   

   

   

  7222 11 81 00

  – – – – нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7222 11 89 00

  – – – – нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7222 19

  – – інші:

   

   

   

   

  7222 19 10 00

  – – – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7222 19 90 00

  – – – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7222 20

  – прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані:

   

   

   

   

   

  – – круглого поперечного перерізу:

   

   

   

   

   

  – – – діаметром 80 мм або більше, з масовою часткою:

   

   

   

   

  7222 20 11 00

  – – – – нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7222 20 19 00

  – – – – нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

   

  – – – діаметром 25 мм або більше, але менш як 80 мм, з масовою часткою:

   

   

   

   

  7222 20 21 00

  – – – – нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7222 20 29 00

  – – – – нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

   

  – – – діаметром менш як 25 мм, з масовою часткою:

   

   

   

   

  7222 20 31 00

  – – – – нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7222 20 39 00

  – – – – нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

   

  – – інші, з масовою часткою:

   

   

   

   

  7222 20 81 00

  – – – нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7222 20 89 00

  – – – нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7222 30

  – інші прутки та бруски:

   

   

   

   

   

  – – ковані, з масовою часткою:

   

   

   

   

  7222 30 51 00

  – – – нікелю 2,5 % або більше

   

  0

  0

  7222 30 91 00

  – – – нікелю менш як 2,5 %

   

  0

  0

  7222 30 97 00

  – – інші

   

  0

  0

  7222 40

  – кутики, фасонні та спеціальні профілі:

   

   

   

   

  7222 40 10 00

  – – без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування

   

  0

  0

  7222 40 50 00

  – – без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані

   

  0

  0

  7222 40 90 00

  – – інші

   

  0

  0

  7223 00

  Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

   

   

   

   

   

  – з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше:

   

   

   

   

  7223 00 11 00

  – – з масовою часткою нікелю 28 % або більше, але не більш як 31 %, та хрому 20 % або більше, але не більш як 22 %

   

  0

  0

  7223 00 19 00

  – – інший

   

  0

  0

   

  – з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %:

   

   

   

   

  7223 00 91 00

  – – з масовою часткою хрому 13 % або більше, але не більш як 25 %, та алюмінію 3,5 % або більше, але не більш як 6 %

   

  0

  0

  7223 00 99 00

  – – інший

   

  0

  0

   

  IV. ІНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТІ ДЛЯ БУРОВИХ РОБІТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ

   

   

   

   

  7224

  Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей:

   

   

   

   

  7224 10

  – зливки та інші первинні форми:

   

   

   

   

  7224 10 10 00

  – – інструментальної сталі

   

  0

  0

  7224 10 90 00

  – – інші

   

  0

  0

  7224 90

  – інші:

   

   

   

   

  7224 90 02 00

  – – інструментальної сталі

   

  0

  0

   

  – – інші:

   

   

   

   

   

  – – – прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу:

   

   

   

   

   

  – – – – гарячекатані або отримані безперервним литтям:

   

   

   

   

   

  – – – – – завширшки менше подвійної товщини:

   

   

   

   

  7224 90 03 00

  – – – – – – із сталі швидкорізальної

   

  0

  0

  7224 90 05 00

  – – – – – – з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше і марганцю 0,5 % або більше, але не більш як 1,2 %, та кремнію 0,6 % або більше, але не більш як 2,3 %; з вмістом бору 0,0008 % або більше за умови, що ніякий інший елемент не досягає мінімального вмісту, наведеного у примітці 1 (f) до цієї групи

   

  0

  0

  7224 90 07 00

  – – – – – – інші

   

  0

  0

  7224 90 14 00

  – – – – – інші

   

  0

  0

  7224 90 18 00

  – – – – ковані

   

  0

  0

   

  – – – інші:

   

   

   

   

   

  – – – – гарячекатані або одержані безперервним литтям:

   

   

   

   

  7224 90 31 00

  – – – – – з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та за наявності молібдену 0,5 % або менше

   

  0

  0

  7224 90 38 00

  – – – – – інші

   

  0

  0

  7224 90 90 00

  – – – – ковані

   

  0

  0

  7225

  Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше:

   

   

   

   

   

  – із кремнієвої електротехнічної сталі:

   

   

   

   

  7225 11 00 00

  – – текстурований з орієнтованим зерном

   

  0

  0

  7225 19

  – – інший:

   

   

   

   

  7225 19 10 00

  – – – гарячекатаний

   

  0

  0

  7225 19 90 00

  – – – холоднокатаний

   

  0

  0

  7225 30

  – інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у рулонах:

   

   

   

   

  7225 30 10 00

  – – з інструментальної сталі

   

  0

  0

  7225 30 30 00

  – – із сталі швидкорізальної

   

  0

  0

  7225 30 90 00

  – – інший

   

  0

  0

  7225 40

  – інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах:

   

   

   

   

  7225 40 12 00

  – – з інструментальної сталі

   

  0

  0

  7225 40 15 00

  – – із сталі швидкорізальної

   

  0

  0

   

  – – інший:

   

   

   

   

  7225 40 40 00

  – – – завтовшки понад 10 мм

   

  0

  0

  7225 40 60 00

  – – – завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм

   

  0

  0

  7225 40 90 00

  – – – завтовшки менш як 4,75 мм

   

  0

  0

  7225 50

  – інший, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):

   

   

   

   

  7225 50 20 00

  – – із сталі швидкорізальної

   

  0

  0

  7225 50 80 00

  – – інший

   

  0

  0

   

  – інший:

   

   

   

   

  7225 91 00 00

  – – електролітично оцинкований

   

  0

  0

  7225 92 00 00

  – – інакше оцинкований

   

  0

  0

  7225 99 00 00

  – – інший

   

  0

  0

  7226

  Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:

   

   

   

   

   

  – з кремнієвої електротехнічної сталі:

   

   

   

   

  7226 11 00 00

  – – текстурований з орієнтованим зерном

   

  0

  0

  7226 19

  – – інший:

   

   

   

   

  7226 19 10 00

  – – – без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування

   

  0

  0

  7226 19 80 00

  – – – інший

   

  0

  0

  7226 20 00 00

  – із сталі швидкорізальної

   

  0

  0

   

  – інший:

   

   

   

   

  7226 91

  – – без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:

   

   

   

   

  7226 91 20 00

  – – – з інструментальної сталі

   

  0

  0

  – 

   

  – – – інший:

   

   

   

   

  7226 91 91 00

  – – – – завтовшки 4,75 мм або більше

   

  0

  0

  7226 91 99 00

  – – – – завтовшки менш як 4,75 мм

   

  0

  0

  7226 92 00 00

  – – без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані)

   

  0

  0

  7226 99

  – – інший:

   

   

   

   

  7226 99 10 00

  – – – електролітично оцинкований

   

  0

  0

  7226 99 30 00

  – – – інакше оцинкований

   

  0

  0

  7226 99 70 00

  – – – інший

   

  0

  0

  7227

  Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з інших легованих сталей:

   

   

   

   

  7227 10 00 00

  – із сталі швидкорізальної

   

  0

  0

  7227 20 00 00

  – із сталі кремнієво-марганцевої

   

  0

  0

  7227 90

  – інші:

   

   

   

   

  7227 90 10 00

  – – з масовою часткою бору 0,0008 % або більше, при цьому ніякий інший елемент не досягає мінімального вмісту, наведеного у примітці 1 (f) до цієї групи

   

  0

  0

  7227 90 50 00

  – – з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та за наявності молібдену 0,5 % або менше

   

  0

  0

  – 

  7227 90 95 00

  – – інші

   

  0

  0

  7228

  Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей:

   

   

   

   

  7228 10

  – прутки та бруски з швидкорізальної сталі:

   

   

   

   

  7228 10 20 00

  – – без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатані або гарячетягнуті або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування

   

  0

  0

  7228 10 50 00

  – – ковані

   

  0

  0

  7228 10 90 00

  – – інші

   

  0

  0

  7228 20

  – прутки та бруски з кремнієво-марганцевої сталі:

   

   

   

   

  7228 20 10 00

  – – прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу, прокатані за чотирма гранями

   

  0

  0

   

  – – інші:

   

   

   

   

  7228 20 91 00

  – – – без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування

   

  0

  0

  7228 20 99 00

  – – – інші

   

  0

  0

  7228 30

  – інші прутки та бруски без подальшого оброблення після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:

   

   

   

   

  7228 30 20 00

  – – з інструментальної сталі

   

  0

  0

   

  – – з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та за наявності молібдену 0,5 % або менше:

   

   

   

   

  7228 30 41 00

  – – – круглого поперечного перерізу діаметром 80 мм або більше

   

  0

  0

  7228 30 49 00

  – – – інші

   

  0

  0

   

  – – інші:

   

   

   

   

   

  – – – круглого поперечного перерізу діаметром:

   

   

   

   

  7228 30 61 00

  – – – – 80 мм або більше

   

  0

  0

  7228 30 69 00

  – – – – менш як 80 мм

   

  0

  0

  7228 30 70 00

  – – – прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу, прокатані за чотирма гранями

   

  0

  0

  7228 30 89 00

  – – – інші

   

  0

  0

  7228 40

  – інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім кування:

   

   

   

   

  7228 40 10 00

  – – з інструментальної сталі

   

  0

  0

  7228 40 90 00

  – – інші

   

  0

  0

  7228 50

  – інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані:

   

   

   

   

  7228 50 20 00

  – – з інструментальної сталі

   

  0

  0

  7228 50 40 00

  – – з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та за наявності молібдену 0,5 % або менше

   

  0

  0

   

  – – інші:

   

   

   

   

   

  – – – круглого поперечного перерізу діаметром:

   

   

   

   

  7228 50 61 00

  – – – – 80 мм або більше

   

  0

  0

  7228 50 69 00

  – – – – менш як 80 мм

   

  0

  0

  7228 50 80 00

  – – – інші

   

  0

  0

  7228 60

  – інші прутки та бруски:

   

   

   

   

  7228 60 20 00

  – – з інструментальної сталі

   

  0

  0

  7228 60 80 00

  – – інші

   

  0

  0

  7228 70

  – кутики, фасонні та спеціальні профілі:

   

   

   

   

  7228 70 10 00

  – – без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування

   

  0

  0

  7228 70 90 00

  – – інші

   

  0

  0

  7228 80 00 00

  – прутки та бруски порожнисті для буріння

   

  0

  0

  7229

  Дріт з інших легованих сталей:

   

   

   

   

  7229 20 00 00

  – із сталі кремнієво-марганцевої

   

  0

  0

  7229 90

  – інший:

   

   

   

   

  7229 90 20 00

  – – із сталі швидкорізальної

   

  0

  0

  7229 90 50 00

  – – з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та за наявності молібдену 0,5 % або менше

   

  0

  0

  7229 90 90 00

  – – інший

   

  0

  0