Головна Промышленное производство: Украина Статистическая классификация продукции (СКП)

Статистическая классификация продукции (СКП)

Статистична класифікація продукції (СКП) є центральною статистичною класифікацією. Основний принцип СКП полягає в описі та структуруванні продукції (товарів або послуг), яка була отримана в результаті здійснення усіх видів видів економічної діяльності. Основним призначенням СКП є забезпечення:

гармонізації з модельною Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Співтовариства (СРА-2008);
статистичного обліку підприємств і організацій за видами продукції (товарів або послуг);
проведення статистичних обстежень і аналізу статистичної інформації на макрорівні;
зіставлення національної статистичної інформації з інформацією Статистичної Комісії Європейського Союзу (Євростату), ООН, статистичних служб окремих країн.

СКП також є корисною для визначення видів економічної діяльності.

Вступна частина
Передмова
Сфера застосування
Загальні відомості
A. Продукція сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства
01. Продукція сільського господарства, мисливства та пов’язані з ними послуги
02. Продукція лісового господарства та лісозаготівель, пов’язані з ними послуги
03. Риба та продукція рибальства інша; продукція рибництва (аквакультури); послуги допоміжні у рибному господарстві
В. Продукція добувної промисловості і розроблення кар’єрів
05. Вугілля кам’яне та вугілля буре
06. Нафта сира та газ природний
07. Руди металеві
08. Продукція добувної промисловості та розроблення кар’єрів інша
09. Послуги допоміжні у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів
С. Продукція переробної промисловості
10. Продукти харчові
11. Напої
12. Вироби тютюнові
13. Текстиль
14. Одяг
15. Шкіра, вироби зі шкіри та інших матеріалів
16. Деревина та вироби з деревини та корка, крім меблів; вироби з соломки та матеріалів рослинних для плетіння
17. Папір та вироби з паперу
18. Послуги з друкування та тиражування записаної інформації
19. Кокс і продукти нафтоперероблення
20. Речовини хімічні та продукти хімічні
21. Продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні
22. Вироби гумові та пластмасові
23. Продукція мінеральна неметалева інша
24. Метали основні
25. Вироби металеві готові, крім машин і устатковання
26. Комп’ютери, вироби електронні та оптичні
27. Устатковання електричне
28. Машини та устатковання, н.в.і.у.
29. Засоби автотранспортні, причепи та напівпричепи
30. Засоби транспортні інші
31. Меблі
32. Продукція промислова інша
33. Послуги з ремонту та монтажу машин і устатковання
D. Електроенергія, газ, пара і повітря кондиційоване
35. Електроенергія, газ, пара і повітря кондиційоване
E. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
36. Вода природна; послуги з очищення та постачання води
37. Послуги каналізаційних систем; мул стічних вод
38. Послуги зі збирання, оброблення та видалення відходів; послуги з відновлення матеріалів
39. Послуги щодо поводження з відходами інші
F. Будівлі, споруди та роботи будівельні
41. Будівлі та роботи з будівництва будівель
42. Споруди та роботи з будівництва споруд
43. Роботи будівельні спеціалізовані
G. Послуги з оптової та роздрібної торгівлі; послуги з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
45. Послуги з оптової та роздрібної торгівлі, послуги з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
46. Послуги з оптової торгівлі, крім послуг з торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
47. Послуги з роздрібної торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
H. Послуги з перевезення і зберігання, послуги поштові та кур”єрські
49. Послуги наземного і трубопровідного транспорту
50. Послуги водного транспорту
51. Послуги авіаційного транспорту
52. Послуги зі складування, послуги допоміжні у сфері транспорту
53. Послуги поштові та кур’єрські
I. Послуги з тимчасового розміщування та організації харчування
55. Послуги з тимчасового розміщування
56. Послуги із забезпеченням стравами та напоями
J. Послуги у сферах інформації та телекомунікацій
58. Послуги видавничі
59. Послуги з виробництва кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів
60. Послуги у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
61. Послуги у сфері телекомунікацій (електрозв’язку)
62. Послуги з комп’ютерного програмування, консультування та послуги супутні
63. Послуги у сфері інформації
K. Послуги фінансові та страхові
64. Послуги фінансові, крім послуг у сфері страхування та пенсійного забезпечення
65. Послуги у сфері страхування, перестрахування та недержавного пенсійного забезпечення, крім послуг у сфері обов’язкового соціального страхування
66. Послуги допоміжні у сфері фінансових послуг і страхування
L. Послуги, пов”язані з нерухомим майном
68. Послуги, пов”язані з нерухомим майном
M. Послуги професійні, наукові та технічні
69. Послуги у сферах права та бухгалтерського обліку
70. Послуги головних управлінь (хед-офісів); послуги консультаційні з питань керування
71. Послуги у сферах архітектури та інжинірингу; послуги у сфері технічних випробовувань і досліджень
72. Послуги з наукових досліджень і розробок
73. Послуги у сфері реклами та послуги з дослідження кон”юнктури ринку
74. Послуги професійні, наукові та технічні, інші
75. Послуги у сфері ветеринарії
N. Послуги у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
77. Послуги з оренди, прокату та лізингу
78. Послуги з працевлаштування
79. Послуги туристичних агентств, туристичних операторів, послуги бронювання та пов”язані з цим послуги
80. Послуги охоронних служб та послуги з проведення розслідувань
81. Послуги з обслуговування будинків і територій
82. Послуги адміністративні та допоміжні для офісів та послуги допоміжні комерційні інші
О. Послуги у сфері державного управління й оборони; послуги у сфері обов’язкового соціального страхування
84. Послуги у сфері державного управління й оборони; послуги у сфері обов’язкового соціального страхування
Р. Послуги у сфері освіти
85. Послуги у сфері освіти
Q. Послуги у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги
86. Послуги у сфері охорони здоров’я людини
87. Послуги з догляду із забезпеченням проживання
88. Послуги у сфері соціальної допомоги без забезпечення проживання
R. Послуги у сферах мистецтва, спорту, розваг і відпочинку
90. Послуги у сферах творчості, мистецтва та розваг
91. Послуги бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
92. Послуги з організування азартних ігор
93. Послуги у сфері спорту та послуги з організування відпочинку та розваг
S. Послуги інші
94. Послуги громадських організацій
95. Послуги з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку
96. Послуги індивідуальні інші
T. Послуги домашніх господарств
97. Послуги домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги
98. Товари та послуги, вироблені домашніми господарствами для власного споживання, різноманітні
U. Послуги екстериторіальних організацій і органів
99. Послуги екстериторіальних організацій і органів

- Реклама -

Сімсот двадцять восьма доба героїчного спротиву України рашистській навалі

Розпочалася сімсот двадцять восьма доба героїчного протистояння українського народу воєнному вторгненню рашистської федерації. Згідно із ранковим зведенням Генштабу Збройних Сил, протягом минулої доби відбулося 66...